WiFi \ Katalog poskytovatelů internetu - Slovensko

Belnet

Aktualizováno:
06.06.2018
ISP-rating

Spoločnosť BELNET SNINA, s.r.o. vznikla dňa 12.8.2004 za účasti domáceho kapitálu. Jej vznik bol prirodzenou odozvou na stabilný nárast predaja služieb ktoré spoločnosť ponúka. Na základe ohlásenia na TÚ SR evidované pod číslom 1060/04 si spoločnosť splnila ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu zo zákona číslo 610/2003 Z.z. aby mohla vykonávať nasledujúce činnosti :

- EKS - výstavba a prevádzka verejnej elektronickej komunikačnej siete,
- prenájom okruhov (Leased Lines),
- prenos dát a verejnú telefónnu službu.
VoIP - prenos hlasu prostredníctvom siete internet,
- budovanie a prevádzka káblových distribučných systémov - CATV.

V súčastnej dobe spoločnosť realizuje sprostredkovanie prístupu do siete INTERNET na báze mikrovlnej technológie v meste Snina a v obci Belá nad Cirochou. Ďalšie smerovanie spoločnosti bude veľmi úzko späté s poskytovaním INTERNETU a podporných služieb. Nechceme však zanedbať ani ostatné odvetvia IT (Informačných Technológií) pripravujeme uvedenie do prevádzky lokálny intra-netový (lokálna sieť vybudovaná v Snine) portál ku ktorému budú naši klienti pristupovať prostredníctvom svojho domáceho pripojenia do siete INTERNET. Zjednodušíme tým vyhľadávanie niektorých najžiadanejších produktov na internete (samozrejme týka sa výhradne freeware a shareware).

Partner sekce:


Váš poskytovatel připojení

K vaší IP adrese 44.197.231.211 bohužel nemáme přiřazeného žádného poskytovatele internetu.
Tip: Navštivte sekci VoIP a porovnejte nabídku více než třech desítek operátorů!

Reklama:

Reklama: