WiFi \ Katalog poskytovatelů internetu - Slovensko

GbelyNET

Aktualizováno:
18.10.2009
 

GbelyNET je obchodný názov vysokorýchlostnej komunikačnej siete zaoberajúcej sa ekonomickým, časovo i dátovo neobmedzeným pripojením k Internetu optimalizovanej pre potreby domácich používateľov a menších dynamicky sa rozvíjajúcich firiem. Našou snahou je poskytnúť kvalitné a zároveň cenovo dostupné pripojenie k internetu, ako aj široké spektrum doplnkových služieb. Výhodou našej siete je budovanie komunity používateľov, ktorí medzi sebou môžu komunikovať, hrať sieťové hry a prípadne zdieľať multimediálne súbory a dokumenty.
V súčasnej dobe pokrývame tieto lokality: Gbely, Brodské, Štefanov, Unín.
Programy 5G mini a 5G klasik:
Tieto neagregované programy sú určené pre zákazníkov, ktorí vyžadujú plnú garanciu rýchlosti, prenesú malý objem dát, ale nechcú platiť veľké sumy za prekročenie dátového limitu. Zákazník neplatí na rozdiel od konkurenčných služieb s dátovým limitom za reálne prenesené dáta žiadne ďalšie poplatky. Platí fixný mesačný paušálny poplatok. Ak prekročí denný limit, rýchlosť pripojenia mu do ďalšieho dňa klesne na 1 / 8 maximálnej rýchlosti a neovplyvní fakturovanú mesačnú sumu.

Programy Home a Share / výhodná možnosť pre rodinné domy a činžiaky / :
Programy vychádzajú z ponuky moderných programov DSL, ktoré využívajú zdieľanej linky do internetu. Naša agregácia je výrazne nižšia ako u konkurenčných poskytovateľov, kde je celkom bežná hodnota agregácie 1:50.
Tieto zdieľané programy sú určené pre zákazníkov, ktorí nevyžadujú plnú garanciu rýchlosti, ale potrebujú rýchle a stabilné pripojenie. Priepustnosť linky sa delí medzi určitý počet zákazníkov. Podľa úrovne agregácie (počtu zákazníkov zdieľajúcich linku) je tento typ pripojenia cenovo výhodnejší. Rýchlosť pripojenia k internetu klesne na rýchlosť garantovanú len v prípade, keď všetci zákazníci v zdieľanej skupine začnú v danú chvíľu využívať svoje pripojenie na maximum, čo je prakticky nemožné.
Pri plnom vyťažení linky všetkými zdieľanými zákazníkmi v extrémnom prípade, keď všetci zákazníci v zdieľanej skupine súčasne sťahujú dlhšiu dobu veľký objem dát, má každý zákazník garanciu minimálnej rýchlosti vo výške 1 / 8 (u DSL pokles až na 1 / 50 rýchlosti).
V prípade voľnej chrbticovej linky sa všetky programy Home a Share chovajú ako linky garantované. Až po vyťažení celkovej kapacity našej prípojky dochádza ku zdieľaniu rýchlosti. Zo skúsenosti našich klientov sa rýchlosť pohybuje okolo rýchlosti maximálnej.

Jednotlivé domácnosti, pripojené spoločným zariadením, môžu byť nezávisle na sebe pripojené v ľubovoľných programoch a súčasnou prevádzkou sa neovplyvňujú. Toto riešenie umožňuje riadenie siete servermi s OS Linux, ktorými sú riadené i prístupové body (AP).
Pozn. Programy Home/Share nie sú dátovo obmedzené a rýchlosť nie je znižovaná ani v prípade prenesenia veľkého množstva dát.

Programy Business / prispôsobené náročným klientom / :
Pre firemných zákazníkov je dôležitá stála vysoká rýchlosť (priepustnosť) a stabilita pripojenia po celých 24 hodín. Týmto zákazníkom ponúkame Business pripojenie so zaručenou rýchlosťou prenosu dát bez agregácie.
Pozn. Programy Business nie sú dátovo obmedzené a rýchlosť nie je znižovaná ani v prípade prenesenia veľkého množstva dát.

Rozdiel medzi garantovanou linkou a linkou zdieľanou je hlavne v priorite prideľovania pásma na našich mikrovlnných spojoch a v rýchlosti servisného zásahu v prípade problémov.

Partner sekce:


Váš poskytovatel připojení

K vaší IP adrese 34.239.176.54 bohužel nemáme přiřazeného žádného poskytovatele internetu.
Tip: Navštivte sekci VoIP a porovnejte nabídku více než třech desítek operátorů!

Reklama:

Reklama: