WiFi \ Katalog poskytovatelů internetu - Česko

PeLaSe

Aktualizováno:
20.01.2015
ISP-rating

Malé upozornění úvodem. Neradi bychom, aby nás někdo přirovnával ke komerčnímu poskytovateli internetu a dalších služeb. To opravdu nejsme. Jsme sdružení a nezisková organizace. Vše si obvykle děláme a financujeme sami. Práva a povinnosti si stanovujeme podle toho, jak rozhodla většina členů sdružení.
Jsme občanské sdružení

Občanské sdružení s názvem PeLaSe je nezisková organizace sdružující lidi se zájmem o počítače , IT a další příbuzná témata. Pro naplnění cílů budujeme počítačovou síť s názvem Pelase.net Jsme otevřené společenství do kterého může vstoupit každý , kdo bude naplňovat cíle sdružení. Kdo je ochoten předávat svoje zkušenosti dalším členům , kdo chce získat nové vědomosti a poznatky a kdo bude dodržovat stanovené předpisy a zásady . Všichni členové jsou si rovni v právech i povinnostech. Každý člen sdružení je spoluvlastníkem sítě a má tak možnost ale i povinnost přímo ovlivňovat její chod a rozvoj. Pouze předseda, technik a oblastní správci mají navíc povinnosti vyplývají z jejich funkcí , především v oblasti organizační , finanční a dohledové nad provozem sítě a její připojení do internetu. Sdružení nabízí tedy výhodnou alternativu k ostatním způsobům připojení k internetu, které jsou realizovány jako prostředek k zisku jejich poskytovatelů - ať už jsou to pevní nebo mobilní operátoři a další komerční poskytovatelé internetu. Jako nezisková organizace je naší snahou co nejmenší finanční zatížení členů i když zatím jsou členské příspěvky jediným zdrojem našich příjmů a proto je třeba aby každý člen dle svých možností přispěl k výstavbě a budování sítě , pomáhal méně zkušeným členům a hlavně sám se vzdělával a získával informace o dané tématice.
Výstavba sítě začala v srpnu 2005 propojením prvních 3 počítačů zakládajících členů a byli získávány první zkušenosti s provozem wifi sítě. Dalším krokem byla registrace stanov na ministerstvu vnitra která se na třetí pokus zdařila a ke dni 7.10.2005 bylo naše sdružení zaregistrováno. Pro rozšíření sítě na většinu obce bylo nutno vybudovat nový přístupový bod a jako vhodné místo byl vybrán nejvyšší bod obce a to věž výtahu násypek v místním agrodružstvu.

Partner sekce:


Váš poskytovatel připojení

K vaší IP adrese 3.238.117.130 bohužel nemáme přiřazeného žádného poskytovatele internetu.
Tip: Navštivte sekci VoIP a porovnejte nabídku více než třech desítek operátorů!

Reklama:

Reklama: