Drahá mobilní data v Česku – spousta planých řečí a žádné skutečné řešení

, 4. března 2019

Po výrocích ministryně operátorů Marty Novákové, která hrdě navázala na odkaz Jana Mládka a jeho poradců, se strhly závody politických stran v tom  kdo nás zachrání od drahých mobilních dat a následnou rvačku o zásluhy o dobro spotřebitele. Nechme stranou kdo a v jakém pořadí s čím přišel a pojďme se podívat na ten kouzelný proutek jehož švihnutím se má český retailový trh mobilních telekomunikačních služeb vyléčit.

Jak Piráti,  tak i Andrej Babiš jsou přesvědčeni, že příchod dalšího operátora stávající oligopolní prostředí promění na konkurenční spotřebitelský ráj. Návrh obou rivalů  se v podstatě skládá ze tří částí a to snížení smluvní pokuty při nedodržení smluvního závazku ze stávajících 20% na 5%, zrychlení převodu čísla na 2 nebo 3 dny z aktuálních 10 dnů a zjednodušení vlastního přechodu na jednu návštěvu. Vlastní příchod čtvrtého operátora si nechme na později a podívejme se podrobně na jednotlivé návrhy.

Snížení smluvní pokuty při předčasném ukončení smlouvy

Pokud žijeme v právním státě, pak uzavření smlouvy je svobodný a dobrovolný akt všech smluvních stran. Zákon o elektronických komunikacích (dále jen ZEK) neřeší jen smluvní vztahy mezi zákazníky a mobilními operátory, ale se všemi poskytovateli služeb elektronických komunikací, tedy i ISP, kterých je v ČR více než tisíc a podnikají na rozdíl od oligopolního světa mobilkářů ve vysoce konkurenčním prostředí.


ZEK původně povoloval na trhu elektronických komunikací uzavírat s koncovými spotřebiteli smlouvy na dobu určitou s  maximální dobou trvání omezenou na 2 roky. Ve většině případů  zákazník akceptací smluvního závazku získával různé benefity – lepší cenu, vyšší množství dat, zvýhodněnou cenou telefonu, modemem či instalací zdarma a podobně. Na trhu s fixním připojením, kde panuje mnohem větší konkurence má spotřebitel obvykle na výběr zda uzavře smlouvu bez závazku či jej bude akceptovat výměnou za nějaký benefit. Na mobilním trhu řešili poslanci problém s nízkou konkurencí tak, že s vaničkou vylili i dítě a při jedné z novelizací umožnili spotřebiteli se závazku vyvázat za podmínky úhrady 20 procent zbývajících závazků. Empiricky to k žádnému zlepšení situace na mobilním trhu nevedlo, naopak poškodilo stovky malých ISP, kterým poslanci přes noc udělali ze smluv papír vhodný tak na zápal do kamen.

Na základě čeho dospěli Piráti a Andrej Babiš k přesvědčení že posun od dalších 15 procentních bodů trhu jakkoli pomůže, když nepomohl předchozí posun o 80 procent ? Je to jen zoufalé plácnutí do vody, které ukazuje bezradnost politické reprezentace.

Zrychlení převodu čísla

Další novelizace ZEK přinesla zrychlení převodu čísla. Reagovala na tehdejší praxi, kdy převod čísla trval okolo 40 dní a nastavila maximální dobu převodu na 10 dní. Převody čísel v praxi dnes trvají cca 4 dny. Zrychlení převodu o den či dva žádnou změnu na trhu nepřinese. Není to operace, kterou by spotřebitel dělal 3x do měsíce a 10-denní lhůta je dostatečně komfortní.

Zjednodušení převodu čísla

Je pravdou, že dnes musí spotřebitel nejdřív u opouštěného operátora získat takzvané ČVOP – jednací číslo výpovědi, které pak předá operátorovi, který číslo přejímá. Tento postup lze možná zjednodušit a optimalizovat, ovšem stávající praxe má svoje důvody a to především bezpečnostní, aby nedošlo ke zcizení čísla. Tak složitý proces, aby představoval  větší  bariéru pro migraci zákazníků,  to ovšem není ani dnes.

Příchod čtvrtého operátora

Výše uvedené úpravy ZEK mají dle představ Pirátů i ANO ulehčit vstup na trh dalšího operátora, který by se mohl přihlásit do chystané aukce 700 MHz a 3.5GHz pásem. Vstup čtvrtého operátora pak má přinést vyšší konkurenci na trhu a kýžené zlevnění služeb. To jistě může, ale také nemusí být pravda. Na evropském trhu najdete skutečně success stories, kdy právě příchod čtvrtého operátora vedl k zásadnímu zlevnění, např. v Polsku či  Itálii. Ale v třeba v Nizozemí žádnou změnu nepřinesl. Vstup na trh pro nového hráče znamená investice v řádech desítek miliard korun a kompetici na plně saturovaném konzervativním trhu. Cenová válka je pro něj jen další mínus v tabulce pro a proti vstupu na náš trh.


Ostatně jaký počet mobilních infrastrukturních hráčů je správný ? Jeden, dva nebo pět ? Ceny mobilních tarifů nesouvisejí s velikostí státu, koncentrací SIM, geografií území jak se nám snaží prezentovat APMK nebo mírou čerpání služby a konkurencí WiFi dle vedení MPO, ba ani s příjmy či kupní silou obyvatelstva. Žádný z těchto argumentů pro obhajobu vysokých cen v naší kotlince při podrobnějším zkoumání neobstojí. A pokud projdeme data v jednotlivých zemích EU, zjistíme, že ani počet vydaných licencí není rozhodující. Například v Rakousku, kde působí 3 MNO jsou ceny výrazně příznivější než v sousedním Maďarsku, kde jsou právě 4. Přitom Rakousko má složitější geografické podmínky, vyšší kupní sílu obyvatelstva, atd …

Za detailní návod děkujeme Patricku Zandlovi s jehož laskavým svolením obrázek používáme.

Co tedy může přinést skutečnou změnu?

Nízké ceny přináší vysoká konkurence na trhu, kdy si zákazník může volit ze široké nabídky a svobodně si z ní vybírat. Alespoň pro tuto chvíli neuvažujeme skoro anarchistický přístup ke spektru, který panuje v pásmech s generální licencí (a poměrně dobře v nich funguje!!!, což je téma na samostatnou a delší úvahu), ale pouze obecně přijímaný konzervativní přístup, kdy je počet infrastrukturních hráčů (MNO) díky nedostatku místa ve spektru omezen regulátorem. V Evropě typicky na 2, 3 nebo 4. Toto omezení limituje konkurenci na daném trhu a může vzniknout plně nebo částečně oligopolní prostředí, což se právě u nás děje.

Konkurenci mohou zásadně zvyšovat takzvaní virtuální operátoři, kteří sami infrastrukturu nevlastní, ale využívají stávající infrastrukturu MNO (mobilní operátor z angl. Mobile Network Operator), kterou nakupují za velkoobchodních nabídek. A právě tady leží hlavní příčina vysokých cen mobilních dat a volání na českém trhu. Velkoobchodní nabídka dlouho nebyla vůbec k dispozici a když už se objevila, nesnese srovnání s vlastní nabídkou jednotlivých MNO. Virtuálové  jsou pak buď plně nebo částečně ve vlastnictví jednotlivých MNO a je to jen fíkový list pro jejich vlastní nabídku či cross sale s partnery, nebo živoří na okraji zájmu, kdy na ně zbývají nelukrativní segmenty trhu.


Klíč k situaci leží v pozici regulátora trhu, tedy ČTÚ, jeho síle, ochotě, vůli a kompetenci jednat, plus podpoře jeho činnosti dalšími institucemi, hlavně vlády a MPO. Jenže tady všechny instituce dlouhodobě a systematicky selhávají. Vlády nemají v oblasti telekomunikací dlouhodobě žádnou ucelenou strategii ani neprojevuje reálný zájem o tento segment, mimo občasných úvah nad sektorovou daní. MPO je personálně vyprázdněné a pokud už se projeví, působí spíše jako zástupce stávajících operátorů, než organizace řešící rozvoj průmyslu.

A vlastní ČTÚ ? Jeden příklad za všechny. V aukci pásma 3.6-8 GHz, které patří do pásem pro budování 5G sítí, jsme v připomínkovém řízení požadovali vyčlenění 40MHz bloku pro potřeby regionálních a malých ISP po vzoru některých zemí, třeba Slovenska. ČTÚ tuto připomínku vypořádalo s tím, že nemá zájem na tříštění spektra a přístup menších hráčů na trhu k němu vyřešení povinná velkoobchodní nabídka. Jenže ta nakonec ve finálních podmínkách aukce nebyla. A tak žádný ze čtyř úspěšných účastníků aukce transparentní velkoobchodní nabídku nemá a jen jeden nabízí omezenému počtu partnerů nějaký omezený přístup.

Stejně jako v minulém desetiletí přistupoval regulátor k margin squeezu (stlačování marží) na xDSL linkách bývalého Telecomu, přistupuje stejně liknavě s nezájmem i regulaci velkoobchodní nabídky na mobilní hlas a data. Nezájem regulátora v oblasti fixního připojení vedl k marginalizaci či krachu virtuálních operátorů (např. Nextra) v tomto segmentu, byl ale vykompenzován budování vlastní infrastruktury alternativními operátory. Proto máme dnes na poli fixního připojení vysoce konkurenční trh s levnými službami. To ale na mobilním trhu díky výše zmíněným důvodům není možné, alternativní infrastrukturu prostě nejde vybudovat.

Dokud toto nepochopí politická reprezentace a nevytvoří tlak na regulátora, který povede buď ke vstupu agresivního čtvrtého operátora na trh, nebo vytvoření férové a konkurenceschopné velkoobchodní nabídky, nejlépe ke kombinaci obojího, žádné kosmetické změny zákona o elektronických komunikacích situaci a postavení spotřebitelů na českém trhu nezmění.

Diskuze k článku

Kamil, 24. 3. 2019 (13:23):

On je problém s drahým mobilním připojením zapříčiněn jednak operátory a jednak asi i státem. Nedávno jsem dozvěděl od jednoho pracovníka, který pracuje u jednoho ze 3 operátorů, že problém je i státní a zákazníci o něm nic neví. Uvedl příklad, že v některých sousedních státech operátoři zaplatí za pronájem jedné frekvence řádově několik milionů. U nás prý musel jeho operátor za jednu frekvenci zaplatit 4,5 miliardy. Takže aby operátoři neprodělali tak navýšili po dohodě všichni 3 i ceny. A sladké sliby v mediích jsou k ničemu.

Rejja, 5. 3. 2019 (07:34):

Pokud si dobře vzpomínám, tak právě pan Beneš byl v ISPA proti tomu, aby se Alliance zúčastnila aukce kmitočtů 3,7 GHz. Nebylo to prý v zájmu GrapeSC a jeho výstavby optik. Jak krátkozraké. Regionální příděly jako na Slovensku se snažil prosadit právě Šigut, od roku 2012-2013 intenzivně loboval. ISPA se k tomu přidala mnou, ale právě ne optimální průběh aukcí na Slovensku vedl k celoplošnému rozhodnutí Úřadu. Některé kmitočty se nepodařilo prodat, nakonec některé okresy byly za vyvolavací cenu. Příděly tam jsou na 7 let.
Měl by děkovat panu Šigutovi z PODA, že velkoobchodní nabídku dobrovolně umožnil.
Virtuální operátoři u nás jsou skutečně problém. Nestěžují si. ČTÚ nemůže uskutečnit nápravná opatření, pokud si na trhu operuje hned několik velkých virtuálů, kteří se s mateřskou sítí nepřou. Ale kdo by se přel, když nefunguje UHOS…

Kategorie Internet.

Diskuze: 2 Comments

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

, 3.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

ISP Futuretec 2018

, 21.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ISP Futuretec 2018

Vodafone kupuje UPC. Obchod musí ještě potvrdit Evropská komise.

, 10.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vodafone kupuje UPC. Obchod musí ještě potvrdit Evropská komise.

Více bleskovek →

Články

Bezpečnost na internetu: znáte tato pravidla i vy?

, 16.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bezpečnost na internetu: znáte tato pravidla i vy?

Rychlé připojení k internetu jako zbytečný luxus?

, 27.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rychlé připojení k internetu jako zbytečný luxus?

Vánoční dilema: PlayStation, Xbox nebo snad Nintendo?

, 20.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vánoční dilema: PlayStation, Xbox nebo snad Nintendo?

Odklad 1. Česko–Slovenské telekomunikační konference a omluva přihlášeným účastníkům i potenciálním zájemcům.

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odklad 1. Česko–Slovenské telekomunikační konference a omluva přihlášeným účastníkům i potenciálním zájemcům.

Jak si stojí nové tarify T-Mobile v porovnání s našimi sousedy?

, 27.8. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak si stojí nové tarify T-Mobile v porovnání s našimi sousedy?

Pozvánka na praktický workshop o IPv6 na Slovensku

, 13.6. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na praktický workshop o IPv6 na Slovensku

Jak může malý ISP přežít a rozvíjet se v současné době?

, 2.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak může malý ISP přežít a rozvíjet se v současné době?

 

Reklama:
ujezd.net
ujezd.net