Internet z elektrické zásuvky – spolehlivě, rychle a levně.

, 29. dubna 2008

Internet je dnes pojmem označujícím stále širší nabídku služeb, které se nám mohou otevřít jednoduše tím, že se necháme doma, v práci či kdekoli jinde, k internetu „připojit“. Důvody pro potřebu přístupu k internetu mohou být běžné – potřeba přístupu k informacím, e-mailu, diskusním serverům či chatovým aplikacím, či dnes již téměř zcela běžné – požadavek dálkového ovládání bankovních účtů, provádění rezervací, on-line nákupů a stahování dat všeho druhu, nemluvě o aktivním spoluvytváření internetového obsahu. Současně s tím však roste i nabídka služeb poskytovaných přímo telekomunikačními společnostmi, které nám tento internet zprostředkovávají. Tak je již dnes opět běžnou skutečností, že s nabídkou internetu přichází současně možnost využití tohoto datového kanálu rovněž pro IP telefonii (klasické telefonování), IP TV (digitální televizi) nebo Video on Demand (film či video na vyžádání). Rostoucí zájem zákazníků o tyto služby a s tím nutně související růst nároků na síťovou infrastrukturu nutí poskytovatele těchto služeb zvažovat, jaké potřeby bude nutné pokrýt v blízké budoucnosti a na tomto základě použít odpovídající technologie. Ty obvykle nebývají levné a zákazník je úhradou smluvních poplatků na začátku vztahu většinou ani nepokryje. Nasazené technologie, které byly před dvěma roky vysokým nadstandardem, jsou dnes také již nezřídka nedostačující.

Kdy uvažovat o přenosu po elektrické síti ?

Při zvažování typu technologie, kterou poskytovatelé použijí k přivedení internetu do určité lokace, bývá na prvním místě požadavek nízké ceny a požadavek spolehlivosti použité technologie s možností jednoduchého řešení vzniklých problémů. Z těchto důvodů ve většině případů vítězí řešení založená na kabelové infrastruktuře, která bývají nejméně nákladná, nejjednodušší a nejméně problematická. Taková řešení mají ovšem i své nedostatky. Jednoduše není vždy možné ve všech případech „natáhnout kabely“. Zalištované kabely vedené chodbami (nebo venkem) k jednotlivým bytům nepůsobí esteticky a tak si zákazníci jednoduše nepřejí toto řešení. Zárukované protipožární ochrany rovněž nenahrávají tomuto řešení, stejně jako ucpané průchodové trubky, kompletně hotové fasády nebo jednoduše neochota majitelů nových bytů dělat další bytové úpravy, které jsou v takových situacích v mnoha případech nevyhnutelné. Může se jednat o památku či jinak historický objekt, které rovněž vylučují zásahy do budov vedením kabeláže a vrtáním.V některých případech není v dané lokalitě zpočátku dostatečné množství zákazníků na to, aby se takové řešení poskytovateli služeb vyplatilo, takže mu nezbývá než počkat, zda se situace nezmění, což samozřejmě zvyšuje šance pro konkurenci, která nemusí poskytovat srovnatelnou kvalitu služeb, avšak je schopna zákazníkovi vyhovět již dnes.

Technologie Powerline od firmy Defidev na bázi čipů DS2, dodávaná do České a Slovenské republiky výhradně společností Takyo s.r.o. nabízí velmi jednoduché řešení mimo jiné i v takovýchto komplikovanějších případech. O technologii Powerline (dále pouze PLC) bylo již napsáno mnoho článků, hodnocení či zkušeností uživatelů, mnohdy však postavených na základě řešení jednoho výrobce. Do oblasti PLC přitom dnes spadá větší množství výrobců takovýchto řešení, kteří navíc svá řešení postavili na bázi různých technologií, přičemž rozdíl mezi použitými řešeními může být i propastný.

U nás jsou nejvíce známá PLC řešení na bázi standardu Homeplug, od různých výrobců, postavených na stejném čipu od firmy Intellon. Jedná se o moduly, které se (většinou v páru) jednoduše zapojí do elektrické zásuvky a „okamžitě“ spolu komunikují. Nezbytným předpokladem funkčnosti je instalace těchto zařízení na jedné elektrické fázi. Injektážní modul i koncový klientský modul je shodný. Toto řešení používá k přenosu dat po elektrické síti OFDM modulaci na frekvenci 4 – 24 MHz a 84 frekvenčních nosičů. Díky jednoduché instalaci je toto řešení vhodné například k propojení dvou místností na stejné fázi, kdy nejsou zapotřebí závratné rychlosti a jde spíše o retranslaci internetu nebo síťové hraní her. Problém však nastane, když na této technologii chceme vytvořit síť například v celém činžovním domě – různé byty jsou na různých fázích, před každým bytem je elektroměr či pojistky zhoršující kvalitu komunikace modemů, do elektrické sítě je připojen starý, méně kvalitní spotřebič, který může použité pásmo zarušit (např. nekvalitní vysavač nebo pračka), nebo na používaném pásmu probíhá jiný druh rušení, způsobený například nekvalitním elektrickým rozvodem. V takovém případě je použití této technologie velmi omezené, či zcela nemožné.

Naprosto jiná situace je ovšem u zařízení postavených na čipech firmy DS2. Tato technologie používá také OFDM modulaci, ale na frekvenci 3 – 34 MHz. Na rozdíl od řešení Intellon však v tomto frekvenčním pásmu používá 1536 frekvenčních nosičů modulujících posílaná data !!! Technologie DS2 je také založena na odlišnosti zařízení pro injektáž signálu a zařízení určeném pro koncového uživatele. Injektáž signálu se provádí elektromagnetickou indukcí, pomocí cívky, na jednu z fází elektrického rozvodu přímo ve stupačce domu, kde je tento namodulovaný signál po několika metrech zopakován i na ostatní fáze (fáze vedou v 95% případů ve stupačce paralelně vedle sebe a díky elektromagnetické indukci je modulovaný signál bez problému zopakován i na fáze ostatní). Takováto injektáž se ve většině případů obejde i bez přerušení dodávky elektrické energie.

Základem PLC systému Defidev/DS2 je zařízení HeadEnd (centrální zařízení komunikuje s ostatními koncovými a opakovacími; dále jen HE), které pomocí indukční smyčky a indukční cívky injektuje signál na jednu z fází elektrického rozvodu ve stupačce. Dále se systém skládá z koncových klientských modemů, které si zákazník jednoduše nainstaluje pouhým zapojením do elektrické zásuvky ve svém bytě. Pro konfiguraci PLC sítě je při instalaci nutné připojit do HE konfigurační zařízení NMS (Network Management System), které mimo jiné obsahuje DHCP server, jenž zařízením v PLC síti přidělí odpovídající IP adresy – ty se po úspěšném připojení všech PLC zařízení v síti pevně uloží do paměti každého PLC zařízení. V okamžiku, kdy je signál na některém z modemů slabý, je možno indukcí prodloužit dosah signálu z HE zařízením Repeater (opakovací zařízení; dále jen REP), který je stejným způsobem jako HE připojen k jedné z fází ve stupačce. Zařízení HE a REP jsou shodná, pouze v NMS konfiguračním systému rozdílně definovaná. Tímto způsobem je možné vytvořit kaskádovitou strukturu sítě a změnit elektrický rozvod (např. v panelovém domě o více vchodech) na datovou síť, a to v každé elektrické zásuvce v domě.

Různá zařízení, různé možnosti

Existují různá zařízení HE od firmy Defidev s různými možnostmi:

HeadEnd AMH-201 a AMH-201F může připojit až 32 klientů (mezi nimiž mohou krom modemů být i Repeatery, které mohou (v případě AMH-201 a AMH-201F) připojit dalších 32 klientů (opět modemů nebo repeaterů atd… ). Toto je vhodné pro např pro 5 patrové domy – injektáž HE a opakování s REP se provádí v každém vchodě na stupačce.

HeadEnd AHES-202 může připojit až 64 klientů (mezi kterými mohou být Repeatery, které mohou (v případě AHES-202) připojit dalších 64 klientů (opět modemů nebo repeaterů atd…). Toto je vhodné pro 8 a více patrové budovy, i o více vchodech. Úspěšně testováno v hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou (16 pater, injektováno na jednu z fází v 5-tém patře, dosah do všech pater).

V dnešní době jsou tato zařízení běžně nasazována v hotelech, bytových zástavbách, či rodinných domcích. Tato PLC technologie umožňuje vytvořit z jakékoli elektrické sítě síť datovou, a to velmi jednoduše, rychle, a spolehlivě.

A jak to vypadá v praxi aneb dva příklady za všechny.

Pro lepší představu o praktickém nasazení této technologie uvádím několik reálných příkladů.

1) Rodinný domek

Toto je nejjednodušší problém k řešení sítě na elektrickém rozvodu, zvláště pokud jsou všechny zásuvky v domě na jedné fázi. Stačí místo, kde je přiveden internet (většinou střecha s wifi anténou) připojit modemem Amh 200 Spirit do elektrické zásuvky a jinde v domě použít jiný stejný modem pro vyvedení konektivity z elektrické zásuvky do počítače. Tento systém nevyžaduje žádnou konfiguraci a funguje až do počtu 15ti zapojených modemů (varianta Spirit, bez zařízení HeadEnd – nelze nic konfigurovat, obdobné jako Homeplug, ale podstatně vyšší přenosové rychlosti). Nelze zde však nic konfigurovat, což může někdy být nedostatkem, zvláště pokud chceme kvalitně propojit více místností např. ve více patrech. V takovém případě, i na jedné fázi, je lepší použít systém centrální jednotky a koncových modemů pro jednu fázi; Amh201 a koncové modemy Amh200. V tomto případě je nutné systém nakonfigurovat zařízením NMS, který po uložení konfiguračních údajů do zapojených zařízení již není v síti potřeba a systém spolehlivě funguje i bez NMS. Pokud je rozvod v domě na různých fázích, což lze vidět přímo v rozvaděči nebo proměřit speciálním měřákem, použijeme zařízení Amh201-F pro injektáž cívky na jednu z fází ve stupačce, koncové modemy Amh200 nebo ACPE200 pak jednoduše zapojíme do elektrických zásuvek kdekoli v domě a nakonfigurujeme zařízením NMS, které je opět nutné pouze pro nastavení sítě a dále již potřeba nebude. (Systém Alma s centrálním zařízením HeadEnd a koncovými modemy, vše se konfiguruje zařízením NMS, jednotlivé zapojené moduly získávají IP adresy, lze nastavit frekvenční pásmo, nastavit omezení (VLAN, korekce šířky pásma…).

2) Činžovní dům o více vchodech

V místě přivedené konektivity (kabel, wifi) instalujeme zařízení HeadEnd Amh201-F nebo AHES202 (v závislosti na velikosti objektu) cívkou na jednu z fází ve stupačce elektrického rozvodu v domě a podobným způsobem zapojíme i další zařízení na stupačky v ostatních vchodech. K místu injektáže do zařízení HeadEnd připojíme zařízení NMS a nakonfigurujeme kaskádovitou strukturu HeadEndu a Repeaterů v ostatních vchodech. Modemy podle potřeby zapojíme do zásuvek jednotlivých koncových uživatelů v bytech v připojených vchodech. Vše nastavíme systémem NMS, uložíme konfiguraci do všech zařízení a elektrický rozvod se stává sítí datovou na které lze provozovat nejen internet , VoIP telefonii, ale i IP TV, kamerové dohledy či jiné IP služby. Toto zapojení většinou provádí poskytovatel konektivity v objektu, který je na konfiguraci patřičně zaškolen, pomocí zařízení NMS, které si po instalaci odnese k další konfiguraci na jiném místě. V případě, že v objektu přibude další zájemce o konektivitu, nastaví mu poskytovatel modem ve své kanceláři a po nastavení pošle kurýrem zákazníkovi, který si jej pouze zapojí do elektrické zásuvky. Modem se automaticky spojí s HeadEndem nebo Repeaterem na stupačce.

Na kolik ta sranda přijde?

Jakákoliv sebedokonalejší technologie ztrácí smysl v okamžiku kdy její cena významně převyšuje jiná alternativní řešení. V následující tabulce naleznete ceny všech základních zařízení zmiňovaných v našem článku. Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH a platí pro objemy 1-50 ks.

Produkt typ zařízení PRODEJNÍ CENA

AHES-202 (max. 64 MAC)
Head-end/Repeater 16 750 Kč

AMH-201 (max. 32 MAC)
Head-end/Repeater 3 600 Kč

AMH-201F (koax, max. 32 MAC)
Head-end/Repeater 4 200 Kč

ACPE-200
CPE modem 6 000 Kč

AMH-200
CPE modem 1 850 Kč

AMH-200p Spirit
CPE modem 2 000 Kč

NMS WiFi GW
NMS 9 500 Kč

Vazební člen
Vazební člen 1 100 Kč

BNC Loop + koax redukce + spojka (Defidev)
smyčka mezi HE či REP a cívkou 599 Kč

Takyo Loop
smyčka mezi HE či REP (AMH-201F) a cívkou 450 Kč

AMH-200 Spirit
CPE modem 1 650 Kč

Technologie Defidev/DS2 je založena na individuálních IP adresách PLC zařízení, podporuje celou řadu pokročilých síťových vlastností (VLAN, QoS, interní OVLAN..). Na zařízeních lze pravidelně updatovat firmware, vzdáleně je restartovat, přistupovat na ně např. přes rozhraní telnet nebo je konfigurovat systémem NMS. V současné době je datová propustnost teoreticky 200 Mbit/s fullduplex (reálně 50 – 100 Mbit/s). Nedávno představila DS2 čipset, který je dvakrát rychlejší – v průběhu roku 2009 budou k dispozici zařízení Defidev postavená na tomto čipu – datová propustnost bude tedy nově teoreticky 400 Mbit/s fullduplex (reálně 100 – 200 Mbit/s). Nová generace čipů bude zpětně kompatibilní se současnou technologií 200 Mbit, což znamená, že modemy u zákazníků nebude třeba znovu měnit, bude postačovat výměna centrální jednotky HeadEnd a celá síť bude automaticky dvakrát výkonější. Řešení Defidev/DS2 funguje i přes anténní (koaxiální) rozvody. Do léta 2008 by měly být pro úplnost tohoto řešení nově k dispozici klientské koaxiální modemy do elektrické zásuvky.

Technologie Defidev/DS2 je plně certifikovaná pro použití v EU. Dlouho vlekoucí se problém injektáže HE na neměřené části v činžovních a panelových domech je dnes úspěšně vyřešen – je možné přístupová místa v rozvaděči nebo na stupačce odplombovat, zřídit neměřený odběr (varianta řešení u společnosti ČEZ) a opět zaplombovat.

Uváděné řešení je více než vhodné pro systémové integrátory a internetové providery, kteří z nějakého důvodu nemohou nebo jednoduše nechtějí instalovat kabelové rozvody. Umožňuje jim velmi rychle vytvořit datovou síť ze sítě elektrické a to prakticky ve všech typech komerčních budov, v činžovních domech a v panelových zástavbách i o více vchodech. Pro koncového uživatele služeb přináší možnost připojení počítače k síti skrze kteroukoliv elektrickou zásuvku v bytě, podle potřeby, bez nutnosti dalších kabelových rozvodů. Konečně pro společnost jako celek tato technologie přináší možnost zjednodušení rozmanitosti kabelových systémů a z toho vyplývající úspory energie využitím jedné, existující, všudypřítomné sítě – sítě elektrické.

Diskuze k článku

cryo, 8. 4. 2009 (12:51):

Tak jsem zase jednou po dlouhé době zasmál.Využití energetické soustavy pro přenos dat je podle mého krokem zpět. Pochybuji že každý přístroj připojený do této sítě má kvalitní frekvenční filtry pro příslušné frekvence.Nasazení těchto zařízení přináší víc problému než užitku.Bezesporu lepší alternativou je wifi (toretická propustnost 300Mbps).
Bez poskytnutí naměřených údajů je tato diskuze bezpředmětná.Bez přípravy v podobě udajů o rušení sem nelezte.

Dundee, 21. 2. 2009 (16:00):

No tak to sem se zasmal -(že by to způsobilo problémy v komunikaci záchrané služby, policie nebo armády). Vazeny vite vubec co je KV pasmo. Mne pripada, ze mate dojem o tom, ze "vysilacky" pouzivaji jen vyse jmenovani a ostatni jen telefonuji pres mobily. Rikavam neco radioamatersky provoz, letecka a namorni sluzba? Kde berete navic tu jistotu, ze ten PLC signal je zmeritelny jen par metru? Zvlast u NN rozvodu kde nemuzete zajistit z hlediska VF signalu prakticky zadnou konstantni hodnotu? Vzdyt je to v podstate jen bezdratova technologie psatricne upravena tak, aby se snazila "drzet" dratu domovniho rozvodu NN. Kde mate napsano, ze se nepovede mit v tomto rozvodu "idealni" misto kde se ten signal "odlepi" a zacne se normalne sirist vzduchem? Copak je malo prikladu treba z obycejneho CB (27MHz), kdy se z CZ delaji spojeni i jen na 0,5 W az do Kanady ?
Kdyz vam tady jiz mnoho lidi napise, ze KV pasmo je plne, tak je opravdu plne a neni v nem misto na experimenty jestli se PLC odlepi od NN rozvodu jen na par metru nebo par tisic kilometru. To ani nepocitam harmonicke, ktere na takovyhle rozvodech musi zakonite vznikat.

Milos, 4. 12. 2008 (23:02):

A nema DSL nahodou teoretickou maximalni propustnost cca 24MBit na downlinku na dslam, tj pro vsechny jeho uzivatele? Oproti tomu je 50-100MBit FD prece jen slusna hodnota..

jan25, 21. 7. 2008 (22:04):

pan Jan Dostalík zřejmě neví o čem píše,re: … Nemluvě o tom, že tyto technologie jsou používané i kabelovými operátory, kteří
používají televizní rozvody…. Važený pane Dostalík,až budou NN obvody tahány v koaxialu,a ne že by to nešlo, tak s Vámi budu snad i částečně souhlasit. :-)Nicméně tomu tak není, ikdyž už jsem se s tím setkal v USA kde se v "bytařině" tahá el. stndartně v trubkách s vnitřním drátem ( zelenou zde neznají) ( trubka = 0 vodic = F ) .. tedy tam to asi tolik rušit nebude.Ještě by mě zajímalo z jaké pozice tady pan Dostalík tento systém prezentuje? Neobchoduje sním třeba? Není každá technologie zrovna sťastná .Ono nějaké vyklíčování kouska pásma někde je zcestné, neb kdo to vyklíčuje? A zda vůbec bude tušit co a kde. A co interference na  nelineárních prvcích??. Je pravda že v EU se schvalilo už hodně hovadin,ale v tomhle věřím v osvícenost ČTU. V podstatě dle současné legislativy pokud by došlo k rušení jiné služby nařídí ČTU úpravu tohoto zařízeni nebo  mu prostě omezí nebo zakáže činnost. Ale p. Dostalik muže byt klidný pokud má zařízeni schválení tak je zodpovědný zakazník, neb ten bude omezen svých právech.

Jan Dostalik, 25. 6. 2008 (10:43):

Co se tyce novych domu a rozvodu ethernetu mluvim z vlastni zkusenosti providera, nevim jak vy, kazdopadne nikomu nevnucuji nasi technologii, pouze poukazuji na to, ze mnoho jinych alternativ neni. Z toho duvodu pribyla v nasem portfoliu i technologie pro prenos dat po koaxialnim rozvodu. Nase zarizeni jsou certifikovana pro pouziti v EU, tudiz neni problem je u nas pouzivat. Tato technologie je obecne ve svete v  PLC nejdale. Podobne argumenty z ust lidi, kteri se v teto oblasti vubec neorientuji slychavam jiz leta a rozhodne si z nich nedelam velkou hlavu 🙂

Jan Stejskal, 24. 6. 2008 (18:52):

Otázka je jestli bude PLC odolná proti signálům na KV. Nebude se jednat o rušení, ale o neodolnost PLC. Zatímco PLC není určena pro vyzařování do volného prostoru a to NIKDE ve frekvenčním spektru. Až internet zůstane jen ve drátech rozvodu a nepoleze to ven, pak to bude dokonalé.
EU asi neví o co se jedná, naštěstí jsou tu odborné instituce

pm, 12. 6. 2008 (00:32):

vazeny pane. chapu, ze vas zajem na prodeji drahe a nekonkurenceschopne technologie vyzaduje maximalni nasazeni, ale vase detinske argumenty v clanku – napr. udajne problemy se sitovimi rozvody v novych bytech /90 procent nove vystavenych bytu ma datove rozvody/ i v diskuzi pod clankem – napr. miliony prodanych kusu /kolik se asi prodalo 2,4GHz 8dbi panelovych "anten"?/ , prohlaseni EU /bez pravniho dopadu na nasi legislativu/ a "zanedbatelne" ruseni /co kdyby vam klesly honorare o deset procent,bylo by to zanedbatelne?/, dodavaji vasemu clanku lehky punc neduveryhodnosti. internet je ale narozdil od knihy milosrdne medium. za deset let uz tenhle clanek proste nebude. budte rad. alespon se za sve dnesni zarucene pravdy nebudete muset stydet.

Josef, 6. 6. 2008 (10:36):

Internet Hero 🙂

taky radioamatér, 20. 5. 2008 (14:11):

To že to je možná od EU podporovaná technologie to neznamená, že zatím použitelná a že jsou na to již schválené a ověřené standarty a metodika, jak to měřit. Lobby pracují všude, a průšvihů typu biolíh udělala EU víc, doufejme, že toto nebude ten případ. Jinak stínění, které poskytuje koaxiální kabel je řádově lepší než jakákoliv elektrická síť, s tím raději neargumentujte. A i tak se zeptejte, zda nemají kabeloví provideři problém např. s rušením na S-kanálu, který se kmitočtově překrývá s kmitočtem 144-145MHz výhradního radioamatérského pásma. Mají a naopak rušení, které vyzařuje ven do éteru z rozvodů i když je to vedeno koaxiálními kabely je detekovatelné a měřitelné i ve vzdálenostech desítek metrů od rozvodu.
Jak jsem řekl, když to tak obhajujete, vemte si doma krátkovlnný přijímač, zapněte si to vaše zařízení a zkuste si něco na krátkých vlnách chytit. Je to všechno něco za něco. Způsoby, jakými šířit internet, aniž by docházelo k rušení existují.

Jan Dostalík, 18. 5. 2008 (13:49):

ok, tak ještě jednou podle prohlášení Evropské Unie je toto podporovaná technologie, protože umožňuje připojit plošně velké množství uživatelů na internet, EU žádá členské státy o podporu v jejím rozšíření.

PLC signál jde opravdu změřit ještě několik metrů kolem domu, kde je tato technologie instalovaná, ale to neznamená
, že by to způsobilo problémy v komunikaci záchrané služby, policie nebo armády, kromě toho v rámci EU jsou určité smluvené frekvence, keré jsou zde defaultně vyklíčované a v případě, že by
měl někdo potřebu dalších, opět to lze vyklíčovat, tyto používané frekvence jsou velmi konkrétní a i po vyklíčování dalších to nezhorší provoz PLC o více než 10%. Kromě toho jsou tyto obavy opravdu zbytečně nadsazené a nemají žádnou logiku, když si uvědomíme, že technologie Homeplug byly v Evropě prodány miliony a 
nikdo se o žádné rušení nestaral.
Nemluvě o tom, že tyto technologie jsou používané i kabelovými operátory, kteří
používají televizní rozvody.

Standa, 17. 5. 2008 (17:33):

Dival jsem se do platne narodni kmitoctove tabulky a v oblasti 3-34 MHz se mi nepodarilo najit zadnou "diru" ktera by nebyla pridelena zadne sluzbe. Dokonce ani poznamku ze nektery usek je mozno libovolne zarusovat takovy silenostmi jako pousteni vf signalu do impedancni zcela nepopsatelneho vedeni zarizenim pripominajicim skolni ukazku sirokopasmove rusicky.

Mozna ma autor clanku nejakou aktualni verzi, ale je zvlastni ze o nejakem vyklizeni vetsiny pasma KV od amaterskeho, leteckeho a vojenskeho provozu (coz je nutna a nikoliv dostacujici podminka provozu zminenych zarizeni) nebyla nikde v odbornych kruzich zminka.
Pro vyzkouseni doporucuji osadit temito rusickami par domu pobliz LKPR nebo VU3255 a par dnu pockat. Dalsi vyvoj na sebe jiste nenecha dlouho cekat.

gogo, 15. 5. 2008 (18:22):

Re: možnost vypnout některé použité frekvence
gogo 15.05.08 18:18
a které frekvence z celého pásma chcete vyklíčovat a komu? – Ty vojenské, ty profesionální, ty radioamatérské, ty družicové . Které jsou ty více důležité a ty méně důležité -já říkám všechny jsou k něčemu přidělené a proto je logické, že by jste měli vyklíčovat všechny kmitočty -ale to vám asi nebude potom fungovat, že?
Doporučuji si vzít někdy do ruky přijímač s krátkovlnným rozsahem a přelaďovat a poslouchat. Zkuste najít opravdu volné místo…-není!!! Prostě a zákonitě něco budete muset zarušit.

gogo, 15. 5. 2008 (18:18):

a které frekvence z celého pásma chcete vyklíčovat a komu? – Ty vojenské, ty profesionální, ty radioamatérské, ty družicové . Které jsou ty více důležité a ty méně důležité -já říkám všechny jsou k něčemu přidělené a proto je logické, že by jste měli vyklíčovat všechny kmitočty -ale to vám asi nebude potom fungovat, že?
Doporučuji si vzít někdy do ruky přijímač s krátkovlnným rozsahem a přelaďovat a poslouchat. Zkuste najít opravdu volné místo…-není!!! Prostě a zákonitě něco budete muset zarušit.

taky radioamatér, 15. 5. 2008 (17:22):

S BPL a jeho nežádoucím vyzařováním je to problém v celém světě, o masovém použití nemůže být nikde řeč, zkouší se to, ale ruší to. V Americe se řeší stížnost ARRL (organizace sdružující radioamatéry USA) a FCC (americké ČTÚ) na absolutně nevhodné normy stanovující požadavky na tyto zařízení z hlediska jejich vyzařování.
Pokud to totiž nemá přes celé krátké vlny rušit, tak to nebude fungovat.
Samozřejmě na začátku a na konci všeho jsou těžko definovatelné vlastnosti elektrické sítě jako přenosového a vyzařovacího média. Doporučuji přečíst třeba na http://www.bpl.cz a jinde.
Lze očekávat, že každý kdo to nasadí bude mít dříve nebo později na triku oprávněnou stížnost na radiové rušení okolí a zaplatí si pokutu a to za své. Doufám, že potom ukamenuje toho, co mu to prodal.

Veselý, 13. 5. 2008 (14:42):

Vás tak mít vedle sebe to byste jen zíral.Zavolal bych odrušovací službu a to byste viděl kdo z nás má pravdu.PLC totiž přes všechny kecy o vyklíčování dokonale ruší ,takže pokud byste rušil vy mně ,tak bych vám já to totálně zrušil a ještě by vám to odrušovací služba dokonale vysvětlila a zaplatil byste její výjezd.

Jan Dostalík, 11. 5. 2008 (20:46):

Zkoušel jste technologii na čipu DS2 ??

Asi jste si ten článek moc pozorně nepřečetl, což mne samozřejmě mrzí..

V současnosti jsou již desetitisíce instalací této technologie po celém světě a to i v panelácích ,)

Jan., 11. 5. 2008 (17:41):

To stejný říkám taky.

Brul, 11. 5. 2008 (08:23):

Bohuzel jsem v porici providera byl donucen pouzit PLCcka pro zasitovani panelaku. Ve finale to byl snad nejvetsi soukroma PLC sit v evrope (dle dodavatele) o 130 uzivatelich CCA. Fungovalo to v uter a v dubnu. Stejne se posleze musel ten barak potikovat ethernetem z pudy az do sklepa kde se umistili dalsi 3 "AP" da li se tomu tak rikat. I tak na prd, posleze dalsi 3 AP uprostred domu a naprd. POsleze sme to vyhazeli a udelali ethernetovy stoupacky. (Verte ze nedopadnete jinak)

Mungo, 10. 5. 2008 (20:52):

v rodinném domku (pokud se zabezpečí, že signál nepoleze dál) by se to dalo s výhodou použít (nemám rád wi-fi).

Pavel, 7. 5. 2008 (12:50):

A já pak ale doufám, že vám někdo z těch uživatelů rozbije tlamu, ulomí anténu a nacpe vám jí do řiti

Veselý, 5. 5. 2008 (19:34):

Vážený pane Dostalíku.Mohu Vás ubezpečit ,že jde opravdu o naprostou nesmyslnost a rovnou říkám,že pokud by se to zde v našem městě mělo instalovat ,budu jako aktivní radioamatér vysilač vysílat tak ,abych každému "zájemci" jeho Internet ze zásuvky dokonale zrušil!

Honza, 3. 5. 2008 (18:44):

Cas ukaze jak ta technologie je dobra ci nikoliv. Ne ze bych nejak supr videl do teto technologie, ale neni ten realny 50-100Mbit sdileny se vsemi ucastniky te dane vetve? Pokud ano je to nekonkurence schopne i proti ADSL2+ (az 24Mbps).

Jan Dostalík, 2. 5. 2008 (08:21):

Nesrovnatelně horší propustnost a spolehlivost Wifi 🙂 Těžko Vám na wifi 2,4 GHz pojede IP TV … jak říkám kdo nevyzkoušel tento systém nemůže srovnávat, to co se uvádí jako argument platilo u jiných PLC technologií v minulosti.

Drson, 1. 5. 2008 (14:37):

Odhlednu li od vyse uvedeneho argumentu o EMC – a ten nelze poprit, je tu ale naprosto zdrcujici argument ekonomicky – pri soucasnych cenach a moznostech bezdratove technologie (802.11n,MIMO) nelze dosahnout pokryti vpodstate jakehokoli domu po el. siti za srovnatelne penize – a to nemluvim o nesrovnatrelne horsi spolehlivosti a propstnosti…

Jan Dostalík, 30. 4. 2008 (09:25):

Technologie Defidev/DS2 je samozřejmě plně certifikovaná pro použití v EU a dle DOPORUČENÍ KOMISE EU ze dne 06/IV/2005 o širokopásmové elektronické komunikaci přes rozvody elektrické energie, také EU podporovaná. DS2 spolupracuje na růzých projektech EU např. OPERA a je partnerem 40 energetik na světě.

Jan Dostalík, 30. 4. 2008 (08:43):

Reakce typu předchozího příspěvku velmi dobře znám, ale technologie na bázi čipu DS2 umožňuje na rozdíl od jiných technologií pro přenos dat po elektrické síti nastavit frekvenční masku a některé frekvence, které by mohli být důležité pro jiné uživatele tohoto pásma jednoduše vypnout.

Martin, 29. 4. 2008 (12:25):

Je to nejhorsi varianta a je to ubohost vyrobcu a a vyvojaru jez nerespektuji EMC a snazi se zlikvidovat timto krokem KV pasmo. M

Kategorie Technologie.

Diskuze: 27 Comments

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

, 3.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

ISP Futuretec 2018

, 21.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ISP Futuretec 2018

Vodafone kupuje UPC. Obchod musí ještě potvrdit Evropská komise.

, 10.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vodafone kupuje UPC. Obchod musí ještě potvrdit Evropská komise.

Více bleskovek →

Články

Bezpečně na internetu: 10 tipů jak poznat škodlivý email

, 19.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bezpečně na internetu: 10 tipů jak poznat škodlivý email

Rady a tipy, jak získat dotaci na vysokorychlostní internet

, 20.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rady a tipy, jak získat dotaci na vysokorychlostní internet

Koronavirus zpomalil internetové přípojky o více než 20%

, 30.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Koronavirus zpomalil internetové přípojky o více než 20%

Sledování TV přes internet aneb IPTV v Česku – aktualizováno!

, 30.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sledování TV přes internet aneb IPTV v Česku – aktualizováno!

Bezpečnost na internetu: znáte tato pravidla i vy?

, 16.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bezpečnost na internetu: znáte tato pravidla i vy?

Rychlé připojení k internetu jako zbytečný luxus?

, 27.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rychlé připojení k internetu jako zbytečný luxus?

Vánoční dilema: PlayStation, Xbox nebo snad Nintendo?

, 20.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vánoční dilema: PlayStation, Xbox nebo snad Nintendo?

Odklad 1. Česko–Slovenské telekomunikační konference a omluva přihlášeným účastníkům i potenciálním zájemcům.

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odklad 1. Česko–Slovenské telekomunikační konference a omluva přihlášeným účastníkům i potenciálním zájemcům.

 

Reklama:
ujezd.net
ujezd.net