ISP Alliance a CETIN si stěžují na NGA dotace k Evropské komisi

, 21. srpna 2017

Co se bude dít s dotacemi na výstavbu sítí NGA poté, co ISP Alliance a CETIN poslali stížnost k Evropské komisi? Přinejmenším se musí Ministerstvo průmyslu a obchodu poučit ze stížnosti a lépe připravit další vlnu výzev.

To, o čem se mluvilo již několik měsíců, se na začátku srpna skutečně stalo – ISP Alliance a CETIN podaly stížnost na první vlnu výzev k dotacím na výstavbu NGA sítí k Evropské komisi. Do první výzvy se zatím nikdo nepřihlásil, ale to se ani nečekalo – na zpracování kvalitního projektu je potřeba čas. Nyní je ale nepravděpodobné, že by někdo rozumný o dotaci v první vlně požádal, protože je velmi nejisté, že by ji dostal proplacenou.

Poznámka autora – protože jsem se osobně podílel na přípravě stížnosti za ISP Allianci, můžete tento článek brát jako zaujatý, ale jsem přesvědčený, že jsou v něm pouze nezávisle ověřitelná fakta.

Stížnosti jsou postavené na podezření z nedovolené veřejné podpory. Ve zkratce jde o následující – intervenční oblasti (tzv. bílá místa) byla stanovena na základě dat z konce roku 2015, posbíraných Český telekomunikačním úřadem na jaře roku 2016, které následně zpracovalo a interpretovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. To návrh intervenčních oblastí zveřejnilo a sbíralo zpětnou vazbu. MPO to nazývá veřejnou konzultací, nicméně ta by podle Zákona o elektronických komunikacích a podle dalších předpisů měla vypadat trošku jinak. Ale řekněme že podobu samotné „veřejné konzultace“ tady nebudeme pitvat, byť i to je součást stížnosti k Evropské komisi.

Problém je v tom, že intervenční oblasti pracují stále s daty z roku 2015 a nejsou zohledněny přípojky, plně splňující parametry NGA (i ty přísné dle českého MPO, které jdou nad rámec požadavků EU), které se postavily a postaví nejen do doby zveřejnění bílých míst pro dotace (jaro 2017), ale do doby než se vůbec začne stavět (reálně začátek roku 2018). Několik tisíc přípojek NGA totiž není uvedeno ani v tříletém výhledu, který se odevzdával při mapování v roce 2016. Důvodů je více (plány se zkrátka mění, někde se objevily nové příležitosti k výstavbě), nicméně fakt je, že tyto přípojky existují a nebyly zohledněny.

Pokud někdo v těchto místech postaví dotované sítě NGA, bude vcelku logicky argumentovat tím, že v podkladech od MPO tyto informace neměl. Pokud je stížnost ISP Alliance a CETINu (a možná ji podají i další firmy) oprávněná, potom Evropská komise rozhodne, že dotace v takovém případě nemůže být vyplacena, protože půjde o nedovolenou veřejnou podporu. Zde už můžeme spekulovat, zda se přepočítá podpora na konkrétní přípojky nebo vzhledem k chybně nastavenému procesu schvalování projektů bude shozený ze stolu celý dotační program na NGA sítě, ale výsledek v každém případě bude, že dotyčný podnikatel peníze nedostane.

A zatímco v minulém dotačním programovém odbobí peníze vracely „jen“ do státního rozpočtu, takže existovala možnost žadatelům nějakým způsobem tyto peníze přece jen poslat oklikou, nyní se neuznané dotace vracejí zpět do Bruselu. Takže pokud by MPO chtělo i tak dotace proplatit, již z českého rozpočtu, muselo by peníze najít jinde. A ani tak by nevyřešilo případné stížnosti k ÚOHS. To je ale pouze teorie.

V praxi každý, kdo by nyní chtěl požádat o dotaci na projekt v první vlně výzev (uzávěrka je 26. 9.), musel počítat s tím, že pár let bude minimálně stavět s nejistotou, jestli mu bude dotace později uznána (do doby dokončení stavby se dá čekat, že EK rozhodne), nebo jestli projekt, který bez dotace nedával ekonomický smysl, stavěl za své. A jak to vysvětlí bance, pokud mu ta za současné právní nejistoty vůbec půjčí. Intervenční oblasti jsou přitom i po zmenšení tak velké, že z vlastních prostředků si bude moci stavbu dovolit málokdo.

Další vlny výzev je třeba opravit

Ve stížnostech je spousta dalších argumentů, ale ty nejzásadnější se týkají nedovolené veřejné podpory. Další argumentace je směřována k tzv. veřejným konzultacím, kde se různě měnily termíny, nebyly vyhlášeny řádné podmínky a připomínky nebyly zřejmě rádně vypořádány. Také technologická neutralita není popřena, ale pro některé technologie nejsou uznávány téměř žádné náklady. Ekonomicky kritéria taky nedávají smysl a je vůbec otázkou, jestli se dají v souladu s těmito podmínkami postavit jiné než velmi drahé sítě, jejichž výstavba bude trvat dlouho a budou mít malé pokrytí.

Všechny argumenty obsažené ve stížnosti už ale zazněly dříve, na jednání pracovních skupin a Ministerstvo průmyslu a obchodu na ně bylo upozorněno. Od doby, kdy se současná první vlna výzev finalizovala, se změnilo vedení MPO. To by mělo nyní jasně říct, jestli zkusí další výzvy opravit, nebo zkusí ještě jeden pokus hlavou proti zdi. Protože i když se dá CETIN napadnout, že chce podporu pro své xDSL sítě a ISP Alliance že chce dotované bezdrátové sítě, nelze nijak vysvětlit fakt, že se dosud neobjevila jediná telekomunikační firma, která by řekla, že současná podoba dotačního programu a kritéria pro projekty dávají smysl. Naopak, pro všechny je to špatně.

MPO má v zásadě jen dvě rozumné možnosti, jak se vyhnout blamáži a nějaké prostředky vyčerpat. Protože i když se oprostíme od mantry že dotace jsou zlo, existují tu místa, kde se bez dotací zkrátka žádná NGA přípojka nepostaví, alespoň ne tehdy, když si případný zákazník nebude chtít zaplatit veškeré náklady sám.

První možností je vyhlásit sice na podzim letošního roku další vlnu výzev, ale pouze pro tzv. superbílá místa. Tedy opravdu malé oblasti, kde nehrozí výstavba na čistě komerčním základu, kde opravdu nejsou žádné pravé ani pseudo-NGA přípojky, které by mohly být dotovanou výstavbou ohroženy. Takovým míst je i tak v ČR stále dost, jen je třeba zkoumat jednotlivé ZSJ (základní sídelní jednotky) a někde řešit i konkrétní osady či skupiny budov. Toto se zadministrovat dá a zde dotace mohou skutečně viditelně pomoci.

Mezitím je třeba si sednout k jednacímu stolu se zástupci telekomunikačního sektoru a poslouchat připomínky a zkušenosti z praxe. Není nutné je nekriticky na MPO přijmout, ale je třeba dodržovat základní princip – vyargumentovat si vlastní postup, obhájit si ho a ne jen říct, že se připomínka neakceptuje bez dalšího vysvětlení.

Druhou možností je přeskočit fázi dotací do superbílých míst jen proto, aby se dotační program na oko pohnul a něco se vyčerpalo, a rovnou pracovat na parametrech a kritériích, které odstraní připomínky telekomunikačního sektoru, nebude nutit nikoho ke stížnostem k Evropské komisi, ochrání existující i plánované investice do výstavby NGA sítí a především budou dávat telekomunikačním firmám smysl, takže se začnou se svými projekty o podporu hlásit.

Míč je tedy nyní na straně Ministerstva průmyslu a obchodu. Protože telekomunikační firmy chtějí sítě NGA stavět. A když se podíváte do Výroční zprávy ČTÚ, uvidíte, že drtivou většinu přípojek FTTH/B postavily právě malé a střední regionální firmy. Bez jediné dotované koruny a bez zákona o usnadnění výstavby (194/2017 Sb.), který začal platit až letos v červenci. I díky regionálním ISP v České republice vůbec nějaké FTTH/B přípojky máme. Ale je třeba taky přiznat, že NGA nejsou jen FTTx sítě. Pokud je třeba pokrýt rychle i řídce osídlené oblasti, často v složitých geografických podmínách, potom to jen optikou nepůjde.

Pokud tedy za strany MPO zaznívají slova jako bojkot, je to, řekněme, nedorozumění – alespoň v to všichni doufají. Sítě NGA tady regionální operátoři budou stavět i nadále. Když ale MPO nastaví dotační program rozumně, že začne dávat smysl malým i velkým (kterých se regionální operátoři nebojí, začínali fungovat v době tuhého monopolu a od té doby jen rostou), může výstavbu NGA sítí výrazně urychlit.

Štítky: , , .

Diskuze k článku

Michal Peterka, 22. 8. 2017 (11:44):

A co dál? Druhé kolo bude pokračovat úplně ve stejném rytmu a žánru, nebo.. Kdo se na dvojku ČTÚ a MPO podíval prismatem českých realií již v roce 2014, viděl v dáli velké kulové smradlavé a nevábné..
Moje původní myšlenka byla, že se to bude formovat tak, aby to spolkl jeden.. No vřískot byl takový, že do jednohubky se nastrkalo tolik hřebíků, že už to nejde spolknout.
Kam jsme se dostali: Máme za sebou 3 roky snažení a pohli jsme se tak o 5 metrů dozádu a 3 metry doleva.
Nikdo, kdo umí počítat a měl tu Čest se setkat s úředníkem v plné polní (otevřená kapsa, velmi nízká profesní zdatnost, flaška toho nejlevnějšího alkoholu v ruce a obě uši zakapané voskem) ani nepředpokládá, že by se hrálo fer a že by se na ty peníze dalo sáhnout, tak vidle lítaj ze všech stran.
Za mě je to dobře, protože o tom, že z toho nic nebude, jsem se nechal slyšet již v roce 2014 a proto to celé pouze sleduju a dělám si čárky. V tomto rytmu opravdu dále ne!
ISP allianci patří obrovské díky za to, že byla do toho pytle sra czech vůbec kopnout a už v přípravné fázi ukázala na MPO a řekla král je nahý. Ale jak dál? Obligátní odpověď je: Pořád stejně.. Jen houštˇa větší kapky.
A teď si na řekněme pohádku:
Někdy v roce 2005 se rozdělovalo cca 100 000 000 korun jakési digitální dividendy, mezi ekonomické subjekty z prodeje Telefoniky (přesně si to nepamatuju, neúčastnil jsem se toho, ale byl jsem dodavatelem technologií)
Finta spočívala v tom, že účastníky mohli být subjekty, které se zabývali rozvojem telekomunikační infrastruktury. Tedy reálné subjekty po celé zemi, které v té době dobývaly území ČR těmi WIFInami, které dnes tvoří 34 procent přípojek pevných připojení, což je spolu s kabelovými operátory (drobnými) a FTTx skoro 60 procent trhu. No to není zrovna málo, když původnímu monopolu zbylo 26procent. Nebavme se o LTE, LTE je bylo a bude řešení pro pohyblivou službu a nebude nikdy schopno nahradit pevnou síť, stejně jako ji nenahradilo GPRS, EDGE, HSPA a pod, protože až budou FUP na na hranici 10GB, síť koncoví uživatelé zasaturují pouze mobilními aplikacemi a na pevné sítě zbyde BULK content a MMedia.

Dle mého, ta nedovolená podpora skutečně nastane tak nebo tak, pokud v oblastech, kde jsou již provozovatelé těch 60 procent koncových přípojek, protože je naprosto očividné, že v těchto místech již probíhá poměrně vypjatá konkurenční soutěž mezi malými operátory, kteří postupně sítě konvertují s FAST spreadu pomocí WIFI do FTTx a těch 20 procent na FTTx je toho výsledkem. Podíl WIFI tedy již neporoste, ale bude se radikálně zvětšovat podíl FFTx na úkor DSL a CATV se stagnující WIFI, protože regionálové a malé ISP tyto WIFI sítě postupně předělávají do FTTx. Bohužel WIFIňáři i nadále budou krást přípojky sDSL kařům, protože impactovat kompaktní zástavbu již není problém, ve stejné míře budou rovněř již saturované oblasti na WIFI konvertovat do FTTx. V případě, že by na ttěchto územích začaly vznikat sítě FTTx z veřejných prostředků paralelně k již existujícím WIFI sítím, bude nutné to vnímat jako nedovolenou podpora zcela očividně a věřte mi, že to tak bude i prezentované a na dotace si v konečném důsledku nikdo nesáhne. Fyzika procesu černých oblastní je tedy zcela patrná.
A teď k té zápletce té pohádky.. Víme, kde kdo poskytuje služby, – ten kdo vyplnil průzkum poctivě dnes zcela zjevně figuruje v source, ve kterém lze dotace rozdělit i na základě toho, že tam právě vyplnil tu WIFI. Pokud stát chce něco udělat tak, aby nikdo nevřískal, musí ucpat huby těm, kdo by vřískal. Peníze by tedy měly být rozděleny mezi ty, kdo dle vyjádření MPO dnes provozuje takové přípojky, které NGA nevyhovují, nikoliv těm, kdo chtějí stavět vzdušné zámky pro veverky a zákonem chráněné hlodavce v národních parcích a polnostech, jak zatím MPO stanovilo. Realitou je, že drobní poskytovaleé fungují jako voda, kde je prasklina, tam proniknou. Stejně jako v roce 2005 stačilo ukázat na vesnici, kde chtěli postavit wifi síť, mohlo by se v roce 2018 ukázat na vesnici, kde už wifi stojí a budu to chtít překlopit do optiky. Tedy peníze nikoliv tomu, kdo je schopný zpracovat projekt a namalovat utopii, ale tomu, kdo už něco provozuje a potřebuje tomu pomoct.. TO by měla být ta hlavní myšlenka, ne ty sra czeky, co lezou z toho prokoplýho pytle v podobě CTU a MPO. Co se týče výstavby Backhauls.. Ty stejně budou muset natahat, pokud budou chtít konkurovat v podobě LTE.. Tam je důležitější neškodit na úrovni legislativní v podobě úředních obstrukcí. Malí ISP si již dávno našli, jak se na nějakou optiku dostat a budou v tom pokračovat dál.

Kategorie Internet.

Štítky: , , .

Diskuze: 1 komentář

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

www.pranet.cz
www.pranet.cz

Bleskovky

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

, 3.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

ISP Futuretec 2018

, 21.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ISP Futuretec 2018

Více bleskovek →

Články

Téma dňa: Preusporiadanie frekvencií – Čo je to a prečo je to dôležité?

, 22.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Téma dňa: Preusporiadanie frekvencií – Čo je to a prečo je to dôležité?

Ten, kto našiel svoje poslanie sa akoby druhýkrát narodil…

, 8.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ten, kto našiel svoje poslanie sa akoby druhýkrát narodil…

Velký test wifi routerů do 1 000 Kč

, 22.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Velký test wifi routerů do 1 000 Kč

United Networks – z garáže až mezi nejznámější lokální operátory

, 16.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem United Networks – z garáže až mezi nejznámější lokální operátory

Aukciu na frekvencie pre 5G sprevádzala petícia a hoaxy

, 21.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aukciu na frekvencie pre 5G sprevádzala petícia a hoaxy

Velký virtuální kulturní přehled

, 16.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Velký virtuální kulturní přehled

Čo je nové na Slovensku v oblasti 5G?

, 28.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Čo je nové na Slovensku v oblasti 5G?

Dotace na vysokorychlostní internet v sedmi praktických krocích

, 30.6. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dotace na vysokorychlostní internet v sedmi praktických krocích

 

Reklama:
www.pranet.cz
www.pranet.cz