Jak jsou na tom české telekomunikace podle dat ČTÚ?

, 27. listopadu 2018

Ve zprávách ČTÚ se dají najít celkem zajímavá data. Po minulém článku, věnovaném reportovaným přípojkám a rychlostem, se pojďme podívat na ekonomické ukazatele. Ty ukazují, jak na tom české telekomunikace jsou.

Pokud se zajímáte o ekonomiku českého telekomunikačního trhu, pak v současné době můžete sledovat něco, co by ekonom nazval konsolidací, ale my tomu pojďme radši říkat přeskupování sil. Nemalé investice totiž míří do výstavby sítí, ale i do akvizic a vytváření středně velkých telekomunikačních skupin.

Předseda ČTÚ a pár dalších politiků rádi mluví o vstupu čtvrtého mobilního operátora, ale to zřejmě zůstane jen přáním, protože v tuto chvíli budování mobilního operátora na zelené louce nikomu nedává ekonomický smysl. Ekonomická telekomunikační mapa se ale i tak překresluje. A další změny se dají očekávat. Protože je jasné, že ekonomický růst musí někdy zpomalit, zřejmě přijde i recese, a tak každý, kdo potenciálně uvažuje o prodeji své firmy, ví, že teď je ta nejvhodnější doba. A peněz je dost a jsou levné.

Tyto informace sice ve zprávě ČTÚ o Zprávě o vývoji trhu elektronických komunikací v letech 2012–2017 nenajdete, přesto je důležité je na začátku zmínit, pro chápání informací v kontextu.

Kolik je u nás „operátorů“?

Je takovým dobrým zvykem jakékoliv statistické údaje a závěry zpochybňovat s tím, že jde o přesné analýzy nepřesných čísel. Holt se musíme smířit s tím, že dokonalý sběr dat, stejně jako ideální svět, neexistují, a tak musíme pracovat právě s těmi daty, které máme.

Pokud jde o odpověď na otázku, kolik firem u nás nabízí telekomunikační služby, může ČTÚ vycházet ze dvou registrů. Prvním je evidence podnikatelů, kteří disponují oprávněním k podnikání podle §8 Zákona o elektronických komunikacích, tedy řečí zákona jde o podnikatele poskytující služby elektronických komunikací. Kromě hlasových a internetových služeb jde i o provozovatele vysílačů rozhlasového a televizního vysílání, ale to už statistikou tolik nezamává. ČTÚ v celé své zprávě pracuje s tzv. aktivními podnikateli, což jsou ti, kteří v rámci elektronického sběru dat (ESD) vykázali nějaké poskytované služby.

Tato čísla samozřejmě nejsou úplná. Existují tu sdružení, která také poskytují telekomunikační služby, jen se tváří, že to je na neziskovém (komunitním) principu. Nebo jen někdo poskytuje telekomunikační služby v bytovém domě bez toho, že by si vůbec hrál na sdružení. Pak jsou tu i neveřejné obecní sítě, které vás také připojí. Všechny tyto sítě, na rozdíl od firem, co si kvůli pár testovacím spojům vyřídí u ČTÚ registraci, ve statistikách telekomunikačního regulátora nejsou. Na jeho obranu je třeba říct, že ani být nemůžou – nemá žádnou pravomoc, jak jim reporting uložit a vymáhat.

Jak se v ČR v telekomunikacích vydělává?

Mnohem důležitější než sledovat počty firem je podívat se na tržby. Ty celkové ukazuje následující graf:

Ke grafu dvě poznámky. Rozdíl mezi tržbami celkem (křivka úplně nahoře) a složeným sloupcem, jsou tržby za šíření rozhlasového a televizního vysílání a za ostatní služby elektronických komunikací. Není to úplně malý balík peněz J.

Druhá poznámka se pak týká nárůstu poskytovaných velkoobchodních služeb v roce 2015. V tom roce došlo k vyčlenění infrastruktury z O2 do CETINu. Od té doby O2 platí CETINu za využívání velkoobchodních služeb a byť můžete namítat, že stejně jako dřív jde o účetní operaci, tak tentokrát už pro CETIN nejde jen o náklad, jako dřív v případě jedné firmy v rámci O2, a tudíž to musí vykazovat jako tržby. A CETINu se také daří tržby nezávisle na O2 zvyšovat, i když na tomto grafu by to asi moc vidět nebylo.

Relevantnější pro obrázek o celkovém českém telekomunikačním trhu je křivka maloobchodních tržeb, kdy jde vidět setrvalý pokles až do roku 2016, kdy dochází k lehkému růstu, a to díky navýšení tržeb mobilních operátorů za mobilní internet (především tzv. fix-LTE) a ostatní služby.

Jaká je struktura tržeb v roce 2017 ukazuje následující graf:

A když už koláčový graf, tak tady se můžete podívat, jaký krajíc z miliardového koláče připadne největším firmám na českém trhu:

Investice do sítí určí budoucí vývoj

V pár předchozích grafech jsme si ukázali tržby a aktuální rozložení sil na trhu. O budoucnosti ale teoreticky rozhodují investice. Na tržní podíl má sice velký vliv schopnost marketingových a obchodních oddělení největších operátorů, ale pořád platí, že síťové technologie mají zásadní vliv na podobu nabízených služeb a tudíž investice do sítí by se měly v budoucnu projevit. Bez nich totiž operátor nebude schopen nabízet konkurenceschopné služby, i kdyby se marketingově snažil sebevíc.

Podle tohoto grafu by se v budoucnu měly investice projevit především v mobilních sítích. Jde vidět výrazný nárůst investic do mobilních sítí v roce 2014 – je to logicky dáno platbou za mobilní frekvence, soutěžené v roce 2013 a následnou výstavbou. Že se investice projeví ukazují předchozí grafy tržeb. Ty za mobilní internet rostou. Bez frekvencí, které operátoři využili pro sítě LTE, by již dnes nedokázali kapacitně poptávku po mobilním internetu uspokojit. A to zlí jazykové tvrdí (včetně autora tohoto článku), že mobilní datové sítě jsou i tak podinvestované a na hranici svých kapacit…

Nicméně dominance mobilních operátorů není taková, jaká by odpovídala investicím. Je to dáno především tím, že investice do pevných sítí jsou stabilní, v posledních letech rostou a internet v pevné síti není omezený kapacitou. Poskytovatelé připojení k internetu tak soutěží rychlostmi, a ne objemem dat ve FUP, jako to bylo na začátku tisíciletí – tuto slepou uličku už mají na rozdíl od mobilních operátorů za sebou.

Ostatně tento graf je jasný. Mobilní operátoři investují především do nákupu frekvencí (nárůst v roce 2014 a 2016) a méně výrazně už investují do fyzických částí svých sítí. Na druhou stranu mají síť vysílačů velmi hustou a trápí je spíše nedostatek frekvencí než nedostatek základnových stanic. V dalších letech se ale mobilní operátoři nevyhnou razantnímu nárůstu investic.

Opět budou muset nakupovat frekvence (ať už je to 700 MHz nebo další, vyšší frekvence pro sítě 5G) a především, budou muset navyšovat kapacitu. Často si totiž usnadnili život připojením základnových stanic rádiem, namísto dlouhodobě perspektivnějšího připojení optickou linkou. Ono to na LTE přiškrcené FUPem stačí, ale ve chvíli, kdy je úspěšný prodej fix-LTE, to už začne skřípat. A na 5G, byť zatím jen v marketingové podobě, to nestačí ani omylem. Proto mobilní operátoři volají po dotacích do NGA, protože věří, že se přitom mimochodem vybuduje i rychlá infrastrukturu pro kapacitně špatně připojené základnové stanice.

A jak na tom budou největší operátoři v budoucnu, pokud jde o připravenost na tuhý boj kapacit a rychlostí? Napoví určitě tento graf. Jde sice o údaje jen za jeden rok (2017), ale rozhodně stojí za pozornost. Ale je třeba ho vnímat v kontextu – vysoký podíl investic na tržbách u Vodafone je dán tím, že svoji síť si buduje sám, zatímco O2 a T-Mobile ji částečně sdílejí. Rázem vypadají vyšší investice Vodafone spíše jako podinvestovanost vůči konkurenci…

A na závěr – kolik lidí v telekomunikacích pracuje?

Pro vysvětlení – přepočtený stav znamená přepočet na plné úvazky. Proto je ten sloupec nižší než samotný počet fyzických osob – zaměstnanců.

Tohle je velmi ošidná statistika. Bere v úvahu počet zaměstnanců podnikatelů (firem) v elektronických komunikacích. Jenže v jednom sloupci jsou sečtení pracovníci z call-center i ti, kdo sítě staví a udržují v chodu.

Přesto je zajímavé dát do souvislostí investice a tržby a je rázem vidět, že vývoj počtu zaměstnanců je závislý spíše na tržbách (když je dost peněz, tak se vytvářejí místa, která možná nejsou potřeba), než na investicích. To ukazuje jednak velké plýtvání v lidských zdrojích, i skrytý potenciál pro vyšší efektivitu zaměstnanců. Neznamená to, že by měli pracovat více, ale chytřeji a efektivněji. To je úkol především pro management.

Co z grafů vyplývá? Kromě obligátního, že rostou tržby i využívání některých služeb, zatímco jiné stagnují, také to, že většina peněz se dnes točí v mobilních sítích, přestože to zdaleka neodpovídá jejich podílu na využívání služeb. Laicky – služby v mobilních sítích jsou dražší než v pevných sítích. Což je třeba přičíst k dobru zaměstnancům mobilních operátorů, že je umí zkrátka lépe prodávat, byť se to zákazníkům a politikům nemusí líbit. Pořád ale platí, že králem je zákazník a dokud kupuje, nikdo zlevňovat nebude.

Ze strategického pohledu jdou vidět rostoucí investice do pevných sítí, což ale vzhledem k výše řečenému nemusí znamenat, že se jejich tržní podíl v budoucnu bude zvětšovat. Naopak, jejich důležitost může v maloobchodu klesat. Ale to už bychom museli zabrousit do regulace a nefunkčních velkoobchodních nabídek v mobilních sítích, a to si radši necháme na jiný článek. Protože ve zprávách ČTÚ, kterým se tady věnujeme, o tom nic nenajdete…

Štítky: , , , .

Diskuze k článku

staryosel@staryosel.cz, 27. 11. 2018 (10:21):

Po přečtení článku jsem ho ohodnotil jako náhodně generovaný text vzniklý jako nepřesný souhrn nepřesných čísel. Zobecnění vývoje MO a jejich „nedostatku“ frekvencí mne víceméně pobavilo (některé frekvence jsou přidělené, ale nejsou využívané), zhodnocení počtu operátorů podle „aktivity“ nezahrnuje velkou skupiny pseudooperátorů, kteří mají v provozu jednu linku mezi vlastními dceřinkami a pořídili si oprávnění z důvodu zákonné jistoty. Touha operátorů po dotacích je vyslovené matení auditoria. Dotační tituly pro bílá místa jsou z pohledu přípojné sítě k BTS dost mimo zájmové území MO. Také zhodnocení pozice Vodafone je mimo mísu, připočítejte investice UPC a máte potřebné pro rok 2020 a dál.Přesné ovšem je, že není kapacita vyšších vrstev sítě, a investic do optiky se operátoři nevyhnou. Ale již nyní je obtížné stavět více, při dostatku peněz. Chybí lopaty, cena práce roste. Stavební kapacita není neomezená. Počet zaměstnanců a celková úroveň investic – 50% fixního trhu patří těm, které statistika neobsáhne, tedy regionálním operátorům.
Hlavně, že se něco napsalo…

Kategorie Internet.

Štítky: , , , .

Diskuze: 1 komentář

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

, 3.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

ISP Futuretec 2018

, 21.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ISP Futuretec 2018

Více bleskovek →

Články

Ten, kto našiel svoje poslanie sa akoby druhýkrát narodil…

, 8.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ten, kto našiel svoje poslanie sa akoby druhýkrát narodil…

Velký test wifi routerů do 1 000 Kč

, 22.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Velký test wifi routerů do 1 000 Kč

United Networks – z garáže až mezi nejznámější lokální operátory

, 16.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem United Networks – z garáže až mezi nejznámější lokální operátory

Aukciu na frekvencie pre 5G sprevádzala petícia a hoaxy

, 21.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aukciu na frekvencie pre 5G sprevádzala petícia a hoaxy

Velký virtuální kulturní přehled

, 16.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Velký virtuální kulturní přehled

Čo je nové na Slovensku v oblasti 5G?

, 28.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Čo je nové na Slovensku v oblasti 5G?

Dotace na vysokorychlostní internet v sedmi praktických krocích

, 30.6. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dotace na vysokorychlostní internet v sedmi praktických krocích

Bezpečně na internetu: 10 tipů jak poznat škodlivý email

, 19.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bezpečně na internetu: 10 tipů jak poznat škodlivý email

 

şişli escort mecidiyeköy escort şişli escort taksim escort ümraniye escort istanbul escort beşiktaş escort bomonti escort maslak escort ataköy escort bakirköy escort beylikdüzü escort ataşehir escort kadiköy escort tuzla escort bağcılar escort beykoz escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort şişli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop