Měření parametrů datových přenosů v sítích 3G (T-Mobile, Telefónica a Vodafone)

, 20. ledna 2014

Jak jsem slíbil v článku „Využití mobilních bezdrátových datových přenosů v železniční dopravě“, nabízím možnost seznámit se s výsledky měření parametrů datových přenosů v sítích 3G (T-Mobile, Telefónica a Vodafone) v reálných podmínkách.

Podmínky a metodika měření

Pro porovnání parametrů datových přenosů v sítích 3G bylo provedeno měření rychlostí přenosů dat (download/upload) a latencí (časových odezev) připojení v prostředí veřejných mobilních sítí 3G (T-Mobile, Telefónica a Vodafone). Pro měření byl použit notebook ASUS s nově nainstalovaným OS Windows 7 a modemy, které běžně operátoři nabízí zákazníkům. Rychlost připojení byla měřena pomocí severu Speedtest.net. Měření proběhlo podle vlastní jednotné metodiky v polovině ledna 2013 v dopoledních hodinách v centru Pardubic ve zděné budově ve 2 patře.

Měřené hodnoty byly zaznamenávány vždy v ustáleném stavu po zahájení měření a byly vyhodnoceny pomocí metody dílčích průměrů a střední kvadratické odchylky na množině 45 hodnot/ukazatel u každého operátora.

Nechci nikoho zatěžovat matematikou, ale nyní stručně popíši způsob vyhodnocení naměřených hodnot. Množina naměřených hodnot byla rozdělena do 9 skupin (intervalů). Každá skupina obsahovala 5 hodnot. Matematický vzorec pro výpočet dílčích průměrů není třeba uvádět, ale zjednodušeně řečeno se v tomto případě jedná o průměr z průměrů. Tímto byly eliminovány extrémní hodnoty. Vzorec střední kvadratické odchylky (rozptylu) nebudu také uvádět, ale vyjadřuje variabilitu rozdělení souboru náhodných hodnot kolem její střední hodnoty. Zjednodušeně řečeno platí, že čím více kolísají naměřené hodnoty, tím větší bude střed
ní kvadratická odchylka. Nikdo asi nechce, aby stahoval například rychlostí 3 Mb/s, která za chvíli klesne na pouhých 0,2 Mb/s a zase zpět na 3 Mb/s. Takové naměřené hodnoty by vykazovaly velkou střední kvadratickou odchylku. Každý chce stabilní rychlost. To znamená, že chce co nejnižší hodnotu střední kvadratické odchylky. Nejmarkantněji je toto vidět v odstavci 4 – měření latence připojení.

Vlastnosti datových přenosů jednotlivých veřejných mobilních sítí 3G  v Pardubicích jsou zřejmé z hodnot uvedených v následujících tabulkách a grafech.

Měření rychlosti přenosů dat (download)

V následující tabulce a grafech jsou uvedeny dílčí průměry naměřených hodnot rychlostí datových přenosů (Mb/s) v prostředí veřejných mobilních sítí 3G, jejich průměr a střední kvadratická odchylka.

image001

Obrázek 1: Rychlost datového přenosu připojení, zdroj (Autor)

image002

Obrázek 2: Průměrná rychlost připojení, zdroj (Autor)

image006

Obrázek 3: Výběrová směrodatná odchylka rychlosti, zdroj (Autor)

Měření ukázalo, atoledo.com že průměrná rychlost datového přenosu (download) se v sítích jednotlivých operátorů pohybuje v rozmezí 2,2 ÷ 3,28 Mb/s a výběrová směrodatná odchylka rychlosti v rozmezí 0,05 ÷ 0,12 Mb/s. Největší Inom casino erbjuds over 200 spel, tva online casino n och ett nedladdningsbart. průměrnou rychlost (download) a zároveň i nejmenší odchylku má T-mobile, čímž se zařadil na první místo.

Měření rychlosti přenosů dat (upload)

V následující tabulce a grafech jsou uvedeny dílčí průměry naměřených hodnot rychlostí datových přenosů (Mb/s) v prostředí veřejných mobilních sítí 3G, jejich průměr a střední kvadratická odchylka.

image004

Obrázek 4: Rychlost datového přenosu připojení, zdroj (Autor)

image005

Obrázek 5: online casino Průměrná rychlost připojení, zdroj (Autor)

image006

Obrázek 6: Výběrová směrodatná odchylka rychlosti, zdroj (Autor)

Měření ukázalo, že průměrná rychlost datového přenosu (upload) se v sítích jednotlivých operátorů pohybuje v rozmezí 0,74 ÷ 1,36 Mb/s a výběrová směrodatná odchylka rychlosti v rozmezí 0,04 ÷ 0,18 Mb/s. Průměrnou rychlost (upload) má T-mobile ve srovnání s Vodafone o něco nižší, ale na druhé straně má oproti němu 3x nižší odchylku. Z tohoto důvodu si dovoluji na první místo navrhnout opět T-mobile.

Měření latence připojení

V následující tabulce a grafech jsou uvedeny dílčí průměry naměřených hodnot latencí připojení (ms) v prostředí veřejných mobilních sítí 3G, jejich průměr a střední kvadratická odchylka.

image007

Obrázek 7: Časová odezva připojení, zdroj (Autor)

image008

Obrázek 8: Průměrná časová odezva připojení, zdroj (Autor)

image009

Obrázek 9: Výběrová směrodatná odchylka časové odezvy, zdroj (Autor)

Měření ukázalo, že průměrná časová odezva se v sítích jednotlivých operátorů pohybuje v rozmezí 66 ÷143 ms a výběrová směrodatná odchylka latencí v rozmezí 4 ÷ 72 ms. Nejmenší latenci a zároveň druhou nejmenší odchylku má Vodafone. Zde si dovoluji zařadit na první místo Vodafone. Odchylka 72 ms u T-mobile je velké překvapení, avšak opakované měření tyto hodnoty potvrdilo. Důvodem může být velké vytížení nebo technická závada BTS.

 Závěr

U některých naměřených hodnot je zřejmé výrazné kolísání hodnot. Vysoké hodnoty střední kvadratické odchylky ukazují s největší pravděpodobností na výraznou závislost na momentálním vytížení BTS. Při měření mimo dobu plného vytížení operátorů byly tyto výchylky menší a hodnoty rychlostí přenosů dat (download/upload) větší.

Rychlosti datového přenosu a časové odezvy velmi záleží na dané lokalitě. Například ve městě Karlovy Vary už v roce 2010 síť 3G operátora Vodafone umožňovala download rychlostí větší než 7 Mb/s. Výsledky měření budou proto v každé lokalitě a časovém okamžiku měření jiné a nelze je proto brát jako vyhodnocení kvality technologií bezdrátových datových přenosů jednotlivých operátorů.

Štítky: , , .

Diskuze k článku

Diskuze ke článku je uzavřena.

Kategorie Internet.

Štítky: , , .

Diskuze: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Měření parametrů datových přenosů v sítích 3G (T-Mobile, Telefónica a Vodafone)

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

summitd.cz bt80
www.summitd.cz

Bleskovky

ISP Futuretec 2018

, 21.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ISP Futuretec 2018

Vodafone kupuje UPC. Obchod musí ještě potvrdit Evropská komise.

, 10.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vodafone kupuje UPC. Obchod musí ještě potvrdit Evropská komise.

GDPR a efektivní sdílení pověřence na ochranu osobních údajů

, 27.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem GDPR a efektivní sdílení pověřence na ochranu osobních údajů

Kuki naděluje na Vánoce extra porci filmů a pohádek

, 18.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kuki naděluje na Vánoce extra porci filmů a pohádek

V zařízeních Compex WP54AG byla potvrzena bezpečnostní díra.

, 11.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem V zařízeních Compex WP54AG byla potvrzena bezpečnostní díra.

Seminář o GDPR se zaměřením na malé a střední ISP z Česka i ze Slovenska!

, 31.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seminář o GDPR se zaměřením na malé a střední ISP z Česka i ze Slovenska!

WordCamp Brno 2017 vám určitě dodá inspiraci

, 6.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem WordCamp Brno 2017 vám určitě dodá inspiraci

Memorandum o spolupráci se Středočeským krajem – jeden z prvních kroků správným směrem.

, 3.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Memorandum o spolupráci se Středočeským krajem – jeden z prvních kroků správným směrem.

Více bleskovek →

Články

Placenému volání se otevírají nové možnosti

, 18.6. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Placenému volání se otevírají nové možnosti

Youtubeři – nové hvězdy reklamního businessu

, 15.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Youtubeři – nové hvězdy reklamního businessu

Reportáž z konference “ Kam kráčí telekomunikační sítě – Olomouc 2018″ – odpoledne a večerní zábava

, 30.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Reportáž z konference “ Kam kráčí telekomunikační sítě – Olomouc 2018″ – odpoledne a večerní zábava

Proč investovat do vzdělávání zaměstnanců

, 20.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč investovat do vzdělávání zaměstnanců

Pozvánka na Kam kráčí telekomunikační sítě 2018 v Olomouci aneb 5G sítě na obzoru.

, 11.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na Kam kráčí telekomunikační sítě 2018 v Olomouci aneb 5G sítě na obzoru.

Děti a bezpečí na internetu – nastavení hardwaru

, 22.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Děti a bezpečí na internetu – nastavení hardwaru

 

Doporučujeme

Vybíráme nový notebook...

Takový byl seminář o GDPR v Olomouci

Dotace na vysokorychlostní internet...

Jak vypadá vysílač lokálního providera a proč by to mělo zákazníka zajímat?

Aby wifi doma fungovala.

Zpoplatnění bezlicenčních pásem by zdražilo internet, nebo snížilo jeho dostupnost

Internethome končí s bezdrátem. Nespokojení klienti často volí osvědčené lokální ISP.

Budeme mít internet z dronů a balonů?

Rychlosti internetu v lednu 2014, poprvé přes 70 tisíc měření a několik novinek

LTE? Žádnou mobilní revoluci nečekejte…

Proč PPF koupila českou a slovenskou Telefóniku?

Speedmeter IPV pro zařízení se systémem Android nově na Google Play

Mobilní revoluce nebo evoluce?

Mobilní bezdrátové datové přenosy v roce 2013

Waze – doprava na dlani

Stručný úvod do geosociálních sítí

Lednové rychlosti na internetu řečí grafů a čísel

Databáze knihoven a rozcestník pro knihovníky i poskytovatele připojení

Instagram – cesta k úspěchu

Naměřené rychlosti internetových připojení v prosinci

Sdílení a zálohování s Dropboxem

Webové aplikace s geolokací

Posílání datových balíků po Internetu

AirFiber24 – ostrý test z reálného provozu

Česká republika a rychlosti internetu podle Akamai

PPF Petra Kellnera se přihlásila do aukce kmitočtů. Překvapivý kandidát na čtvrtého operátora.

Pinterest – nová hvězda mezi sociálními sítěmi

Velké srovnání mobilního Internetu v České republice pro rok 2012

Google nejen vyhledávačem: Umíte správně vyhledávat?

Malware a jeho současné podoby

Soumrak volného 10 GHz pásma aneb kdo má zájem na jeho zarušení?

Odkazy odjinud


Tip: Navštivte sekci VoIP a porovnejte nabídku více než třech desítek operátorů!

Podporujeme:

www.sumavanet.cz i4eSmall.gif (2K) pravedneslogo.gif (5K)