Měření parametrů datových přenosů v sítích 3G (T-Mobile, Telefónica a Vodafone)

, 20. ledna 2014

Jak jsem slíbil v článku „Využití mobilních bezdrátových datových přenosů v železniční dopravě“, nabízím možnost seznámit se s výsledky měření parametrů datových přenosů v sítích 3G (T-Mobile, Telefónica a Vodafone) v reálných podmínkách.

Podmínky a metodika měření

Pro porovnání parametrů datových přenosů v sítích 3G bylo provedeno měření rychlostí přenosů dat (download/upload) a latencí (časových odezev) připojení v prostředí veřejných mobilních sítí 3G (T-Mobile, Telefónica a Vodafone). Pro měření byl použit notebook ASUS s nově nainstalovaným OS Windows 7 a modemy, které běžně operátoři nabízí zákazníkům. Rychlost připojení byla měřena pomocí severu Speedtest.net. Měření proběhlo podle vlastní jednotné metodiky v polovině ledna 2013 v dopoledních hodinách v centru Pardubic ve zděné budově ve 2 patře.

Měřené hodnoty byly zaznamenávány vždy v ustáleném stavu po zahájení měření a byly vyhodnoceny pomocí metody dílčích průměrů a střední kvadratické odchylky na množině 45 hodnot/ukazatel u každého operátora.

Nechci nikoho zatěžovat matematikou, ale nyní stručně popíši způsob vyhodnocení naměřených hodnot. Množina naměřených hodnot byla rozdělena do 9 skupin (intervalů). Každá skupina obsahovala 5 hodnot. Matematický vzorec pro výpočet dílčích průměrů není třeba uvádět, ale zjednodušeně řečeno se v tomto případě jedná o průměr z průměrů. Tímto byly eliminovány extrémní hodnoty. Vzorec střední kvadratické odchylky (rozptylu) nebudu také uvádět, ale vyjadřuje variabilitu rozdělení souboru náhodných hodnot kolem její střední hodnoty. Zjednodušeně řečeno platí, že čím více kolísají naměřené hodnoty, tím větší bude střed
ní kvadratická odchylka. Nikdo asi nechce, aby stahoval například rychlostí 3 Mb/s, která za chvíli klesne na pouhých 0,2 Mb/s a zase zpět na 3 Mb/s. Takové naměřené hodnoty by vykazovaly velkou střední kvadratickou odchylku. Každý chce stabilní rychlost. To znamená, že chce co nejnižší hodnotu střední kvadratické odchylky. Nejmarkantněji je toto vidět v odstavci 4 – měření latence připojení.

Vlastnosti datových přenosů jednotlivých veřejných mobilních sítí 3G  v Pardubicích jsou zřejmé z hodnot uvedených v následujících tabulkách a grafech.

Měření rychlosti přenosů dat (download)

V následující tabulce a grafech jsou uvedeny dílčí průměry naměřených hodnot rychlostí datových přenosů (Mb/s) v prostředí veřejných mobilních sítí 3G, jejich průměr a střední kvadratická odchylka.

image001

Obrázek 1: Rychlost datového přenosu připojení, zdroj (Autor)

image002

Obrázek 2: Průměrná rychlost připojení, zdroj (Autor)

image006

Obrázek 3: Výběrová směrodatná odchylka rychlosti, zdroj (Autor)

Měření ukázalo, atoledo.com že průměrná rychlost datového přenosu (download) se v sítích jednotlivých operátorů pohybuje v rozmezí 2,2 ÷ 3,28 Mb/s a výběrová směrodatná odchylka rychlosti v rozmezí 0,05 ÷ 0,12 Mb/s. Největší Inom casino erbjuds over 200 spel, tva online casino n och ett nedladdningsbart. průměrnou rychlost (download) a zároveň i nejmenší odchylku má T-mobile, čímž se zařadil na první místo.

Měření rychlosti přenosů dat (upload)

V následující tabulce a grafech jsou uvedeny dílčí průměry naměřených hodnot rychlostí datových přenosů (Mb/s) v prostředí veřejných mobilních sítí 3G, jejich průměr a střední kvadratická odchylka.

image004

Obrázek 4: Rychlost datového přenosu připojení, zdroj (Autor)

image005

Obrázek 5: online casino Průměrná rychlost připojení, zdroj (Autor)

image006

Obrázek 6: Výběrová směrodatná odchylka rychlosti, zdroj (Autor)

Měření ukázalo, že průměrná rychlost datového přenosu (upload) se v sítích jednotlivých operátorů pohybuje v rozmezí 0,74 ÷ 1,36 Mb/s a výběrová směrodatná odchylka rychlosti v rozmezí 0,04 ÷ 0,18 Mb/s. Průměrnou rychlost (upload) má T-mobile ve srovnání s Vodafone o něco nižší, ale na druhé straně má oproti němu 3x nižší odchylku. Z tohoto důvodu si dovoluji na první místo navrhnout opět T-mobile.

Měření latence připojení

V následující tabulce a grafech jsou uvedeny dílčí průměry naměřených hodnot latencí připojení (ms) v prostředí veřejných mobilních sítí 3G, jejich průměr a střední kvadratická odchylka.

image007

Obrázek 7: Časová odezva připojení, zdroj (Autor)

image008

Obrázek 8: Průměrná časová odezva připojení, zdroj (Autor)

image009

Obrázek 9: Výběrová směrodatná odchylka časové odezvy, zdroj (Autor)

Měření ukázalo, že průměrná časová odezva se v sítích jednotlivých operátorů pohybuje v rozmezí 66 ÷143 ms a výběrová směrodatná odchylka latencí v rozmezí 4 ÷ 72 ms. Nejmenší latenci a zároveň druhou nejmenší odchylku má Vodafone. Zde si dovoluji zařadit na první místo Vodafone. Odchylka 72 ms u T-mobile je velké překvapení, avšak opakované měření tyto hodnoty potvrdilo. Důvodem může být velké vytížení nebo technická závada BTS.

 Závěr

U některých naměřených hodnot je zřejmé výrazné kolísání hodnot. Vysoké hodnoty střední kvadratické odchylky ukazují s největší pravděpodobností na výraznou závislost na momentálním vytížení BTS. Při měření mimo dobu plného vytížení operátorů byly tyto výchylky menší a hodnoty rychlostí přenosů dat (download/upload) větší.

Rychlosti datového přenosu a časové odezvy velmi záleží na dané lokalitě. Například ve městě Karlovy Vary už v roce 2010 síť 3G operátora Vodafone umožňovala download rychlostí větší než 7 Mb/s. Výsledky měření budou proto v každé lokalitě a časovém okamžiku měření jiné a nelze je proto brát jako vyhodnocení kvality technologií bezdrátových datových přenosů jednotlivých operátorů.

Štítky: , , .

Diskuze k článku

Diskuze ke článku je uzavřena.

Kategorie Internet.

Štítky: , , .

Diskuze: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Měření parametrů datových přenosů v sítích 3G (T-Mobile, Telefónica a Vodafone)

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

, 21.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

, 28.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Více bleskovek →

Články

Telekomunikační šmejdi spôsobujú problémy občanom aj operátorom

, 1.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Telekomunikační šmejdi spôsobujú problémy občanom aj operátorom

Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

, 26.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

, 28.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

, 11.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

Mobilné služby počas dovolenky

, 10.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilné služby počas dovolenky

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

, 17.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil