Mobilní komerce a elektronické platby

, 9. července 2010

Lze říci, že m-komerce je klíčovou součástí m-businessu, tj. on-line podnikání uskutečňovaného za podpory mobilních technologií, kde klíčovou roli jak se zdá bude hrát právě mobilní Internet. Dle prognóz společnosti Morgan Stanley se bude dokonce již do pěti let připojovat k Internetu více uživatelů přes mobilní zařízení, než prostřednictvím stolních počítačů. Nejčastěji má být mobilní Internet využíván pro malé přenosy prostřednictvím tzv. smartphone, tzn. mobilního telefonu s pokročilými funkcemi, jako další nejčastější prostředek pro připojení jsou uváděny modemy v podobě datových karet či USB zařízení (v grafu jako „wireless modem“) při vysokých datových přenosech a poté mobilní zařízení na bázi iPhone se středně vysokými datovými přenosy. Zde jsou údaje zachyceny graficky:

(zdroj:http://www.morganstanley.com/institutional/techresearch/pdfs/Theme_6_Data_Growth.pdf)

Zajímavý očekávaný vývoj (dle světového lídra v oblasti síťových služeb, společnosti Cisco) ve využívání mobilního Internetu a jeho datových přenosech pak nastiňuje následující graf (oranžová značí přenos hlasu po Internetu, modrá přenos videa, zelená značí mezi Peer2Peer sítě, žlutá pak přenos ostatních dat):

(zdroj:http://www.morganstanley.com/institutional/techresearch/pdfs/Theme_6_Data_Growth.pdf)

M-komerce

Jaké všechny aktivity vlastně uvedená m-komerce zahrnuje, se tedy nyní podíváme v následujících odstavcích:

 • M-presence – znamená prezentaci firmy na mobilním zařízení, ovšem s nutností přizpůsobit podnikové webové stránky mobilnímu zařízení a jeho omezením (pro starší mobilní zařízení nutnost převést webové stránky na wapové stránky, přenášené tedy v protokolu WAP místo HTTP a zapsané v jazyce WML místo HTML).
 • M-payment – mobilní platby, umožňují zaplatit bezhotovostní a elektronickou cestou pomocí mobilního zařízení menší finanční částky, obvykle maximálně v rámci stovek korun českých, proto jsou také označovány i jako mikroplatby.
  V České republice existuje více řešení mobilních plateb, avšak většinou se jedná o systémy, které jsou k dispozici pouze v rámci mobilní sítě každého operátora zvlášť (např. M-platby od operátora T-Mobile jsou vázány na zákazníky této sítě, stejně tak jako M-platby od Vodafone). Univerzálněji uplatnitelné ve většině mobilních sítí jsou pak v České republice hojně využívané tzv. prémiové SMS zprávy (označované též jako Premium SMS), tedy speciální SMS zprávy s vyšší tarifikací od operátora, pomocí kterých je možné platit za výrobky či služby, a to obvykle v rozsahu 3-99 Kč. Prémiové SMS podporují v České republice všichni operátoři (tedy T-Mobile, Telefónica O2, Vodafone a od června 2010 i U:fon).
 • M-banking – mobilní bankovnictví umožňuje provádět za pomoci mobilního zařízení správu bankovních účtů a realizovat i aktivní bankovní operace (převody z účtu).
 • M-tracking – umožňuje sledovat analýzy přístupů na WWW stránky a identifikovat zákazníka a jeho operace.
 • M-purchasing – jde o mobilní transakce mezi dvěma obchodníky (tzv. B2B neboli Business to Business), většinou jednorázové povahy.
 • M-procurement – rovněž jde o operace typu B2B, umožňující mobilní řízení zásobování dodavatele.
 • M-shop – obdoba internetového obchodu, ovšem určený pro podmínky nakupování prostřednictvím mobilního zařízení.
 • M-marketing – cílem mobilního marketingu jsou nejčastěji reklama a podpora prodeje, každý z těchto cílů pak může být realizován několika prostředky.
  • Podpora prodeje je většinou realizována cestou spotřebitelských soutěží či anket a hlasování pomocí SMS zpráv.
  • Reklama může být zajištěna pomocí SMS či MMS zpráv s reklamním sdělením, další možností je pak zasílání reklamního loga podnikatele či vyzváněcí melodie na mobilní zařízení potenciálních zákazníků, většinou formou EMS zpráv.
  • Novinkou v m-marketingu je i využití technologie Bluetooth, díky níž může uživatel v místě vysílače dostávat na své mobilního zařízení elektronický obsah na podporu prodeje či s reklamním sdělením ve formě textu, ale i multimédií jako jsou obrázky, animace, videa, zvuky či dokonce aplikace jako spořiče či mobilní hry.
 • M-auction – elektronická aukce určené pro podmínky licitování prostřednictvím mobilního zařízení.
 • M-care – v principu péče o zákazníka mobilním zařízením spojovaného s kontaktním centrem, obvykle zpočátku obsluhovaného hlasovým automatem s možností samoobsluhy zákazníka.

Elektronické platební systémy

Elektronické platební systémy jsou systémy bezhotovostních plateb realizované elektronickou cestou, tedy prostřednictvím Internetu či dalších prostředků ICT (Informačních a komunikačních technologií), proto jsou i tyto platební systémy v bankovnictví označovány jako elektronické bankovnictví (v případě použití Internetu jako Internetové bankovnictví) nebo také přímé bankovnictví. Již v předchozí kapitole byly uvedeny tzv. m-payment, neboli mobilní platby, které jsou součástí elektronických plateb umožňující realizovat mikroplatby. Elektronické platby realizované prostřednictvím Internetu ovšem zákazníkům nenabízí pouze mikroplatby, ale umožňují realizovat platby o vyšších částkách (označované také jako makroplatby) a tedy nabízející možnost širšího využití. Existuje mnoho způsobů dělení elektronických plateb, pro využití těchto plateb s mobilním Internetem je ovšem klíčové dělení dle způsobu jejich realizace:

 • Off-line elektronické platby – informace o proběhnutí platební transakce je s výrazným zpožděním (obvykle až v rámci několika dnů).
 • On-line elektronické platby – úspěšnost transakce je bezprostředně po platbě (maximálně v rámci desítek vteřin) potvrzená odesílateli i příjemci peněz.

Jako off-line elektronické platby jsou v současné době v tuzemsku zřejmě nejznámější:

 • Platební příkazy elektronického bankovnictví
 • Platby platebními kartami kreditními a debetními
 • Platby superCash na terminálech Sazky a České pošty

Mezi aktuálně univerzálně využívané on-line elektronické platby v České republice potom patří zejména:

 • Prémiové SMS
 • Platby elektronickou peněženkou
 • Platby platebními kartami kreditními a debetními

Jak je z textu vidět, např. platby kartami mohou být off-line i on-line. Z těchto dvou skupin se ale zaměříme na On-line elektronické platby, které umožňují provést a okamžitě s určitostí zjistit stav platebních transakcí. Podívejme se tedy nyní na jednotlivé platby podrobněji:

Prémiové SMS

Jsou v České republice v podstatě jediným téměř univerzálním řešením pro mobilní platby, které nefunguje pouze v rámci jedné sítě mobilního operátora (jako např. M-platby od T-Mobile či od Vodafone), ale funguje u všech mobilních operátorů působících v České republice (tedy T-Mobile, Telefónica O2, Vodafone a U:fon).

Prémiové SMS jsou speciální SMS zprávy s vyšší tarifikací od operátora, umožňující pomocí mobilního zařízení zaplatit menší finanční částky, v České republice konkrétně v rozsahu 3-99 Kč, tedy jak již bylo zmíněno výše, jde o tzv. mikroplatby. Prémiové SMS lze rozdělit na tzv. „Mobile Originated“ (zkratka MO), což znamená, že je zpoplatněna odchozí SMS zpráva a dále na „Mobile Terminated“ (zkratka MT), kdy jsou zpoplatněny naopak příchozí SMS zprávy. V České republice je v naprosto drtivé většině využíván pro placení mobilními platbami způsob MO, nevýhodou jsou však velmi vysoké poplatky pro obchodníka za přijímání plateb prémiovou SMS, které dosahují cca 50? z placené částky. Samotné přijímání plateb pomocí Prémiových SMS ale nezajišťují operátoři, nýbrž tzv. agregátoři, kteří za ně tuto službu zprostředkovávají.

Značná výše poplatků i omezení mikroplateb tedy tuto platební metodu předurčují pouze pro placení za drobnější zboží či služby v rámci vztahu B2C (tzv. business to consumer, neboli prodej obchodníka konečnému zákazníkovi).

Darovací SMS

V souvislosti s prémiovými SMS zprávami je vhodné zmínit i existenci tzv. darovacích SMS zpráv (označovaných jako DMS zprávy – zkratka z Donors Message Service), které fungují podobným způsobem, ovšem jejich tarifikace je nastavena pouze na 30 Kč a poplatek za platbu si dle zákona mobilní operátor účtuje pouze 3 Kč – tento typ zpráv je ovšem určen výhradně pro neziskové organizace jako možnost získávání příspěvků.

Pro a proti systému Prémiových SMS:

PRO PROTI
Finanční dostupnost mobilních telefonů
Jednoduchost ovládání mobilních telefonů
Minimální požadavky na kapacitu datového přenosu
Vysoké poplatky pro obchodníka za přijímání plateb prémiovou SMS
Omezený platební rozsah (pouze mikroplatby)

Platby elektronickou peněženkou

Elektronická peněženka je určena pro mikroplatby i makroplatby a funguje vlastně podobně jako bankovní účet, ovšem jde o on-line elektronický platební systém a platební transakce jsou tedy neporovnatelně rychlejší a obvykle i výrazně levnější. Jako nejznámější elektronické peněženky, z nichž všechny jsou k dispozici i v české lokalizaci, je možné uvést celosvětově známý a velmi oblíbený PayPal, dále pak Moneybookers, GoPay, PayPay či česká PaySec od ČSOB, mPeníze od mBank. Pro fungování elektronických peněženek v České republice byl zcela přelomový rok 2002, který přinesl platnost nového zákona č. 124/2002 Sb., jež stanovil, že platební systémy a tedy i elektronické peněženky smí provozovat v České republice pouze držitelé bankovní licence, což se poté stalo důvodem zániku některých elektronických peněženek u nás.

Na elektronickou peněženku je možno převést finanční prostředky z jiné elektronické peněženky, dále převodem peněz z bankovního účtu (a to na stanovený bankovní účet pod variabilním symbolem identifikující konkrétní elektronickou peněženku), či platební kartou přes platební bránu. Peníze z elektronické peněženky je potom možno odeslat na jinou elektronickou peněženku či bankovní účet. Z účtu elektronické peněženky lze platit na platební bráně přesměrované při objednávce přímo ze stránek internetových obchodů, dále je umožněno účet elektronické peněženky ovládat přes webové rozhraní služby či u některých poskytovatelů elektronických peněženek (např. PayPal či PayPay) i pomocí příkazů v SMS zprávách, či pomocí e-mailu. Některé elektronické peněženky nabízejí dokonce možnost napojení na bankovní účet zákazníka a strhávání požadované částky přímo z jeho bankovního účtu. Příkladem budiž elektronická peněženka PayPal, která umožňuje napojit účet elektronické peněženky na platební kartu zákazníka a při platbě částku strhnout z jeho platební karty, resp. bankovního účtu.

Nízké poplatky i možnost realizovat makroplatby tedy tuto platební metodu umožňuje využít nejen pro placení v rámci vztahu B2C, ale i B2B.

Pro a proti systému Elektronické peněženky:

PRO PROTI
Nulové či velmi nízké poplatky pro obchodníka za přijímání plateb elektronickou peněženkou
Neomezený platební rozsah (makroplatby)
Vyšší požadavky na kapacitu datového přenosu

Platby platebními kartami kreditními a debetními

Skutečnost, podle níž nedávné statistiky uvádějí, že v České republice bylo v roce 2008 registrováno přes 10 milionů platebních karet (z toho 6.9 milionů debetních a 3.2 milionů kreditních) činí z tohoto systému plateb v naší zemi univerzální platební prostředek s obrovským potenciálem. Existuje mnoho druhů platebních karet, my se však zaměříme na v tuzemsku nejčastější zástupce, kterými jsou debetní a kreditní karty vydané dvěma největšími kartovými asociacemi VISA a MasterCard, a to s povolenými elektronickými transakcemi tzv. zabezpečeného typu, realizovanými přes systém 3D Secure, tj. dnes nejčastější způsob realizace plateb přes Internet.

Řešení pro přijímání plateb z debetních a kreditních karet přes Internet v České republice nezajišťují přímo jejich vydavatelé, nýbrž partnerské banky, které za ně tuto službu zprostředkovávají systémem 3D Secure realizovaným platební bránou Pay MUZO (kterou využívají banky ČSOB, KB a eBanka) od Global Payments či vlastní platební bránou od České spořitelny.

Výše poplatků i možnost realizovat makroplatby tuto platební metodu umožňují využít v rámci vztahu B2C a poněkud méně výhodněji i B2B.

Pro a proti systému Platebních karet kreditních a debetních:

PRO PROTI
Neomezený platební rozsah (mikroplatby i makroplatby) Vyšší požadavky na kapacitu datového přenosu
Poměrně vysoké poplatky pro obchodníka za přijímání plateb kartou

Způsoby elektronických on-line plateb, jejich rozsah a poskytovatelé:

Způsob platby Rozsah plateb V ČR zajišťuje
Prémiová SMS 3 – 99 Kč T-Mobile, Telefónica O2, Vodafone
(příjem plateb realizují pouze agregátoři!)
Elektronická peněženka Jakékoliv částky ČSOB PaySec, mBank mPeníze, PayPay, GoPay, PayPal, Moneybookers
Platební karta (debetní, kreditní) Jakékoliv částky VISA, MasterCard
(příjem plateb realizují platební brány Pay MUZO Global Payments a České spořitelny, eventuálně PayPal, PayPay, Moneybookers, GoPay)

Poplatky u transakcí jednotlivých elektronických on-line plateb:

Způsob platby Obvyklý poplatek za transakci platící zákazník Obvyklý poplatek za transakci platící podnikatel
Platební karta 0 Kč Jednorázových 8-10 Kč a navíc 2-3% z převáděné částky
Elektronická peněženka 0 Kč 0 Kč
Prémiové SMS 0 Kč Cca 50% převáděné částky

Diskuze k článku

Diskuze ke článku je uzavřena.

Kategorie Internet.

Diskuze: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilní komerce a elektronické platby

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

, 21.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

, 28.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Více bleskovek →

Články

Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

, 26.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

, 28.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

, 11.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

Mobilné služby počas dovolenky

, 10.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilné služby počas dovolenky

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

, 17.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil