Reportáž z konference “ Kam kráčí telekomunikační sítě – Olomouc 2016″. 1/2

, 21. dubna 2016

Dnes 21.4. 2016 ráno, pár minut po deváté hodině začíná lokálním ISP dobře známá konference Kam kráčí telekomunikační sítě. Konference se po třech letech přesunula z Přerova do Olomouce a aktuálně registrací prošlo více než 439 účastníků z řad českých i slovenských lokálních poskytovatelů internetu. Kromě sledování přednášek mohou účastníci načerpat inspiraci nebo uzavřít obchody na některém ze 40 výstavních stánků. On-line přenos jsme se rozhodli i tentokrát vynechat , kompletní záznam celé konference bude již tradičně s několikadenním zpožděním na Youtube kanálu Internetu pro všechny. Rovněž pro vás již nyní plníme fotogalerii z akce.

Olomouc1 OLomouc5
 Olomouc2  Olomouc4

Konferenci pořádá společnost ISP Consulting pod záštitou našeho spolku Internet pro všechny, organizačně ji zajišťuje společnost PEM communication. Hlavními partnery konference jsou tentokrát společnosti SITEL, ISP Alliance, UPC Business a Ericsson. Seznam všech partnerů najdete zde.

S úvodním slovem již tradičně vystoupil předseda spolku Internet pro všechny Miloslav Sova. Kromě obvyklých provozních záležitostí seznámil účastníky konference s nosnými tématy letošního ročníku. Již dva roky patří k hlavním tématům čerpání dotací pro výstavbu NGA sítí v plánované výši 14 miliard Kč. Miloslav Sova upozornil účastníky na dopolední vystoupení čerstvě jmenovaného ředitele Národní agentury pro komunikační a informační technologie pana Alana Ilczyszyna.

Neodpustil si kritiku šéfa MPO pana Jana Mládka, který na jednu stranu podpořil vznik pracovních skupin, které intenzivně projednávají Národní plán rozvoje sítí třetí generace a na druhé straně zcela nediplomaticky vysílá přes média signály, že lokální operátoři jsou vlastně anomálie, která se tady vyskytla jen díky chvilkovému zaváhání nadnárodních operátorů, poskytují nízkorychlostní internet, ždímají své zákazníky a nestojí o příliv veřejných peněz. Jako druhé nosné téma konference označil „Svobodu Internetu“ a s ním související aktuálně projednávanou novelu o regulaci hazardu. Seznam blokovaných stránek by neměl podle tohoto zákona vytvářet nezávislý soud nebo regulátor, ale úředníci ministerstva. To však odborná veřejnost označuje za velmi špatné řešení a nevylučuje do budoucna zneužití i v jiných oblastech než jen „v hazardním průmyslu“.

 Olomouc3  Sova21

 

Hned po úvodním slově vystoupil první s hlavních partnerů konference společnost Ericsson. Jaroslav Švarc přednáší na téma „Ericsson – Trendy mikrovlnných spojů a zařízení nové generace“, konkrétně o mikrovlnných systémech minilink. Prezentaci k této přednášce naleznete již brzy na této adrese.

Svarc21 Svarc22

 

Zástupce Ericssonu střídá na pódiu již v úvodní řeči ohlášený čerstvě jmenovaný ředitel NAKIT (Národní agentura pro komunikační a informační technologie) pan Alan Ilczyszyn. Jeho vystoupení budí oprávněnou pozornost, protože i náš dlouholetý spolupracovník Rostislav Kocman o něm prohlásil, že sice netuší, podle jakého klíče si ho ministr Chovanec vybral, ani čí zájmy vlastně hají, ale materiály, které předkládá, patří zcela jednoznačně k tomu nejfundovanějšímu a nejprofesionálnějšímu, co si lze na pracovních schůzkách přečíst. V první části vystoupení se dozvídáme něco o vzniku NAKIT, s. p. Založení společnosti proběhlo 21. ledna 2016 na základě usnesení vlády z konce minulého roku. Společnost zahájila činnost 1. března 2016. První tým cca 25 lidí se pustil do mapování potřeb subjektů veřejné správy a samosprávy. V druhé polovině roku je v plánu sloučení s odštěpným závodem České pošty – ICT služby.

 

Hlavními činnostmi nového podniku pak bude nejen mapování, tvorba strategie a návrh optimální architektury, ale také realizace vybraných řešení a samotný provoz. NAKIT přitom nechce budovat novou překryvnou infrastrukturu, ale plánuje sdílení stávající infrastruktury lokálních ISP. Alan Ilczyszyn je přesvědčen, že prezentovaným způsobem řízení ICT projektů veřejné správy lze v příštích letech ušetřit desítky milionů korun ročně v provozních nákladech a řádově stovky milionů na investicích. Jen úřad ministerstva vnitra vydává za ICT podporu a provoz systémů, které využívá celá veřejná správa, přes 2 mld. Kč ročně – nejvíce ze všech ministerstev a úřadů. A úkolem NAKITu je podle jeho ředitele zajistit, aby se tyto prostředky vynakládaly maximálně efektivně. Prezentaci Alana Ilczyszyna si můžete stáhnout na této adrese.

 

Olomouc6 Olomouc7

Za řečnický pult svižným krokem chvátá legenda českého internetu Patrick Zandl. Na naší konferenci je to jeho již třetí vystoupení. Osvědčilo se nám ponechat mu při volbě tématu a obsahu přednášky absolutně volnou ruku, takže můžeme pouze předpokládat, že přednáška bude o jeho vizi Internetu v roce 2025. Trochu zápasíme s prezentací, po chvíli se na nás z úvodního obrázku dívá Jack Ma čínský podnikatel a filantrop, zakladatelem a ředitel společnosti Alibaba Group. Je to jasné, i tentokrát to nebude úplně tradiční přednáška. Pro pochopení co nás čeká v příštích letech je důležitá kniha Jaroslava Flegra – Zamrzlá evoluce.

Řada trendů je dnes už jasných a pokud nepřijde apokalypsa, můžeme počítat s tím, že internet bude stále rychlejší a bude přenášet stále více dat. Rychlé internetové přípojky se stávají samozřejmostí a stejným základem moderní domácnosti, jako elektřina. Jenže internet už musí přicházet k uživatelům, kteří jej chtějí využívat z mobilů a nikoliv hledat počítač, na kterém by internet náhodou běžel. Po opuštění klidu domácího WiFi tedy budou uživatelé a stále častěji také stroje potřebovat mobilní připojení, což je důvod, proč se již dnes pracuje na mobilních sítí páté generace. Ty mají nabídnout ve srovnání s rokem 2010 desetitisícinásobnou kapacitu a zpoždění pod 1 ms, tedy parametry, jaké nejsou dnes obvyklé ani v metalických sítích. Jenže nic nejde tak hladce, jak by si přeprodejci hardware a mobilních sítí představovali, uživatelé již bedlivě zvažují, zda jim nové technologie stojí za pozornost. Příkladem může být virtuální realita. Sice se o ní hovoří jako o nové “killer app”, jenže má před sebou stále mnoho technických i psycho-společenských problémů a její start se už jednou, v roce 1993 nepodařil. I proto zatím pronikají brýle s virtuální realitou jen do okrajových oborů, jako je medicína nebo v lepším případě gaming. A ani Google se to zatím s jeho brýlemi augmentujícími realitu nepodařilo zlomit.
Jiným žroutem dat a budoucností internetu jsou samořiditelná auta, která propojení bezpodmínečně požadují pro svůj provoz, aby mohly o sobě dávat vědět ostatním samořiditelným autům a nespoléhat se na řidiče nebo své senzory. Systémy Car2X mají i svůj rádiový protokol 802.11p odvozený od WiFi, který umožňuje rychlé ad-hoc propojení. Jelikož Patrickovi jde psaní mnohem lépe a rychleji než mně, pro pochopení této přednášky doporučuji obsáhlé zamyšlení, které mezitím stihnul napsat. Vše co obsahovala přednáška a ještě něco navíc najdete v článku „Zamrzlá evoluce ve světě techniky„.

 

Zandl21

Patrickovu prezentaci najdete na této adrese.

Zandlvize25 Zandlvize26

Poslední přednáškou prvního dopoledního bloku je vystoupení tiskového mluvčího Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pana Romana Vavra. Pan Vavro patří dnes již k veteránům našich konferencí a jako státní úředník se těší nebývalé popularitě i mezi většinou slovenských ISP. Tentokrát přichází s přednáškou nesoucí název „Novinky zo Slovenska s humorom aj vážne „. Hned úvod své přednášky začíná Roman Vavro s humorom a ukazuje různě humorné aktivity a reklamní kampaně v podání slovenských mobilních operátorů (nutno dodat, že operátoři se v nich popichují navzájem). Nejvíc mě pobavil generální ředitel s logem O2 ve vlasech a odpověď ST, která mu poslala šampón proti vypadávání sítě. V další části prezentace se dostáváme i k vážnějším tématům a dozvídáme se jaký je aktuální podíl jednotlivých technologií na trhu, procentuální zastoupení jednotlivých rozsahů rychlostí, průměrný objem přenesených dat na uživatele v závislosti na druhu připojení. V závěru přednášky přicházejí na řadu novinky z dílny slovenského regulátora a jeho plány do budoucna. Následuje přestávka na kávu a malé občerstvení. Prezentaci Romana Vavra najdete na této adrese.

 

 Vavro21 Popichovanie1

A jsme opět tady. V posledních letech se stalo již zvykem, že na našich konferencích vystupuje vždy jeden zahraniční host. V minulosti jsme měli možnost vyslechnout si lokálního operátora z Itálie, další host dorazil z Německa nebo Irska. Dnes si vyslechneme přednášku zástupce čínské společnosti GuangZhou GaoKe Communications Technology. Popravdě řečeno skoro to vypadá, že výběr zahraničního hosta ovlivnila nedávná návštěva čínského prezidenta v naší zemi, ale sestavování programu probíhá vždy několik měsíců předem. V anglickém jazyce přednáší vedoucí prodeje pro zahraničí pan Henry Dong. Přednáška je samozřejmě tlumočena do češtiny. V první části přednášky pan Dong představil společnost, ukázal mateřskou továrnu, oddělení vývoje a také nejvýznamnější zákazníky prakticky z celého světa. V další části své přednášky se věnoval konkrétním produktům, které se plánují prodávat také v České republice. Prezentaci pana Henryho Donga naleznete na této adrese.

 Henry Dong1  Henry Dong2

 

Dalším přednášejícím je pan Ondřej Filip z CZ.NIC. Ondřej Filip mluvil o docházení IPv4 adres a nástupu protokolu IPv6. Nejprve shrnul způsob, jakým jsou IPv4 distribuovány a jak byly postupně vyčerpány v jednotlivých regionech světa. Následně se soustředil na aktuální situaci v Evropském regionu a přiblížil způsoby, jak je ještě možné se dostat k IPv4 adresám. Jako poslední možný způsob je získání na burze a proto O. Filip ukázal stávající cenovou hladinu takových obchodů. V poslední části přednášky zhodnotil stav nastupujícího protokolu IPv6 a apeloval na všechny přítomné, aby s jeho implementací neotáleli.


Filip22 Filip21

Montáž multikanálů společnost SITEL. Předmluvu k praktické ukázce provedl Ing. Pavel Černý.

Montážní skupina obchodní společnosti SITEL, spol.  s.r.o. předvedla výstavbu multikanálových kabelovodů. Byla představena technologie, která může být s úspěchem využita při rekonstrukcích městských a obecních telekomunikačních a energetických sítí, při rekonstrukcí železničních uzlů atd. Systém podzemních kabelovodů umožňuje výstavbu podzemních vysokokapacitních tras a následné protažení kabelových sítí, a to jak telekomunikačních tak energetických. Výstavbou kabelovodů se též podstatně eliminuje budoucí nutnost provádění výkopů při instalaci nových sítí a tím znehodnocení i investic, např. v městských historických centrech.

Cerny21 Cerny22

V rámci prezentace byl představen i výsuvný multifunkční sloupek MSS, který slouží pro občasné připojení elektrické energie na náměstích a dalších prostorách měst a obcí, např. při pořádání kulturních akcí, prodejních trhů atd. V nevyužívaném stavu je multifunkční sloupek zasunut pod zemí. Prezentaci Sitelu v podání Pavla Černého naleznete na této adrese.

Sitel21 Sitel22

 

Sitel21 Sitel22

Odpolední blok přednášek a večerní program vám přineseme v druhém díle naší reportáže. Kdo se nemůže zúčastnit osobně si prostě musí chvilku počkat 🙂

Štítky: .

Diskuze k článku

Diskuze ke článku je uzavřena.

Kategorie Internet.

Štítky: .

Diskuze: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Reportáž z konference “ Kam kráčí telekomunikační sítě – Olomouc 2016″. 1/2

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

, 21.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

, 28.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

, 4.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

Více bleskovek →

Články

Mobilné služby počas dovolenky

, 10.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilné služby počas dovolenky

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

, 17.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

, 29.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

Viete čo majú spoločné zvieratá ukrývajúce sa pred zimou, stovky kilogramov ľadu a orkán PIT?

, 1.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete čo majú spoločné zvieratá ukrývajúce sa pred zimou, stovky kilogramov ľadu a orkán PIT?

Nová pravidla kybernetické bezpečnosti

, 20.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nová pravidla kybernetické bezpečnosti

Na návšteve v rádiu, ktoré je držiteľom slovenského rekordu

, 13.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Na návšteve v rádiu, ktoré je držiteľom slovenského rekordu