Reportáž zo Slnečných jazier – malé ohliadnutie za konferenciou Kam kráčajú telekomunikačné siete Senec 2018. 1/2

, 1. listopadu 2018

Dňa 18.10.2018,  pár minút pred deviatou hodinou  ráno, začala lokálnym  ISP dobre známa konferencia Kam kráčajú telekomunikačné  siete. Ide už o štvrtý ročník, ktorý sa koná na Slovensku, tentokrát s podtitulom  Senec 2018,  pretože sme sa z kapacitných dôvodov  po troch rokoch strávených v Nízkych Tatrách presťahovali do oblasti Slnečných Jazier do hotela Senec. On-line prenos je tentokrát vynechaný,  záznam jednotlivých prednášok nájdete priamo na stránkach organizátora konferencie v sekcii program , alebo už tradične na Youtube stránke Internetu pro všechny. 

Taktiež sme pre vás pripravili fotogalériu z konferencie a večernej zábavy. Fotogalériu nájdete na stránkach konferencie v sekcii fotogaléria alebo už tradične na stránkach Internetu pro všechny.

Štvrtého ročníku konferencie  sa zúčastnilo opäť viacej účastníkov než v predchádzajúcich  rokoch.  Zatiaľ čo v prvý rok dorazilo do Jasnej v Demänovskej Doline 244 ľudí, druhý rok to bolo už 254 a naposledy sa v Tatrách zastavilo počítadlo na čísle 300, tak tento ročník v Senci sa počet účastníkov vyšplhal na 330.

Veľké poďakovanie patrí predovšetkým účastníkom konferencie, ktorí nám zachovávajú svoju priazeň a zároveň hlavným partnerom konferencie spoločnostiam SITEL.SK, Ericsson a UPC. Rovnako patrí poďakovanie aj ostatným partnerom konferencie, ktorí v 34 výstavných stánkoch zoznamovali účastníkov s technickými novinkami.

Čo sa týka programu, ten sme sa snažili prispôsobiť potrebám a témam, ktoré najviac zaujímajú slovenských poskytovateľov internetu. Nosnou témou aj naďalej zostala výstavba vysokorýchlostných sietí a všetky legislatívne a technické otázky, ktoré s výstavbou súvisia. Viacej pozornosti ako v minulých rokoch sme venovali bezdrôtovým technológiám a budúcnosti 5G sietí.

Účastníkov konferencie už tradične privítal za usporiadateľskú spoločnosť  ISP Consulting  Miloslav Sova. Zoznámil ich s programom konferencie a upozornil na prednášky, ktoré by si rozhodne nemali nechať uniknúť. Poslucháči sa mohli tešiť na dvoch zahraničných hostí , na vystúpenie  známeho internetového publicistu Patrika Zandla, alebo na prednášky zástupcov Regulačného úradu (Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb), Výskumného ústavu spojov a Úradu podpredsedu vlády SR. V priebehu konferencie  boli pre účastníkov prichystané aj prednášky týkajúce sa chrbticovej internetovej konektivity, praktických skúseností s prevádzkovaním  LTE siete v pásme 3,7 GHz na Slovensku a premiéra nového rádia RACOM RAy3 pre  Slovenskú republiku.

Ihneď po úvodnom slove predstúpila s prvou prednáškou zástupkyňa  hlavného partnera SITEL.SK. Slečna Anna Biernátová z českého Sitelu si pre poslucháčov pripravila technicky zameranú prednášku na téma „Meranie optických káblov pre veľkých operátorov v sieťach lokálnych ISP“. Rovnako dôležité ako vybudovanie optickej siete je aj jej zameranie. Je treba overiť nielen technické parametre, ale aj kvalitu siete. Táto prednáška účastníkov zoznámila nielen s tím, čo sa štandardne meria v optických sieťach, ale ukázala naviac aj niektoré špeciálne merania a potreby veľkých operátorov. Pokiaľ pri výstavbe svojej optickej siete lokálny poskytovateľ narazí na chybu a sám nedokáže odhaliť príčinu, môže  taktiež využiť služieb spoločnosti Sitel. Technici sú schopný presne lokalizovať úsek v ktorom  nastáva problém a ušetriť tak prevádzkovateľovi siete nemalé finančné prostriedky.  Prezentáciu k tejto prednáške si môžete stiahnuť na tejto adrese.

V nasledujúcej prednáške zástupca hlavného partnera Ericsson pán Jaroslav Švarc  predstavil účastníkom multiband riešenie pre 10GBit/s a podelil sa o skúsenosti z prevádzky E-band spojov a novinky portfólia MINI-LINK. Dočkali sme sa predstavenia  rádiových jednotiek MINI-LINK 6363, MINI-LINK 6366 pre full outdoor inštalácie, MINI-LINK 6654 pre split inštalácie s 10GBE portami a okrem parametrov jednotiek sme nahliadli do užívateľského rozhrania. Nasledovali novinky v E-band zariadeniach MINI-LINK 6352 a ich využitie v multi-band konfiguráciách. Prezentáciu k tejto prednáške si môžete stiahnuť na tejto adrese.

Zástupca ďalšieho hlavného partnera spoločnosť UPC vo svojom vystúpení predstavuje svoju chrbticovú sieť. Tomáš Stojan účastníkom  predstavuje  celosvetovú a slovenskú sieť UPC, služby pre poskytovateľov internetu a prístup k zákazníkom. Prezentáciu k tejto prednáške si môžete stiahnuť na tejto adrese.

Ďalším, domácim poskytovateľom chrbticovej konektivity je spoločnosť Energotel. Slovenským účastníkom dobre známy Michal Lonček si pripravil prednášku v ktorej predstavil aktuálny stav optickej infraštruktúry a technológie ktoré využíva spoločnosť Energotel. V druhej polovici prednášky sa Michal Lonček venoval službám, ktoré Energotel poskytuje lokálnym  ISP. Prezentáciu k tejto prednáške si môžete stiahnuť na tejto adrese.

Po krátkej prestávke na kávu a občerstvenie čakal na účastníkov prvý zahraničný hosť konferencie pán Morten Tolstrup z Dánska. Vo svojom vystúpení  vyzdvihol najdôležitejšie parametre v sieti RAN ako sú EVM, NF, PIM a ich vplyv na výkon a hospodárnosť siete. Nasledoval stručný úvod k hlavným  rozdielom  medzi DAS a malými bunkami, reálna dátová priepustnosť a dopady na sieť. Je nutné podotknúť, že Česku aj na Slovensku sa dosiaľ využíva iba riešenie pasívnej DAS na koaxiálnych kábloch, napriek tomu, že aktívna DAS nieje žiadnou novinkou. Prezentáciu k tejto prednáške sťahujte na tejto adrese.

O problémoch pri budovaní vysokorýchlostných sietí mobilných operátorov a záväzných nariadeniach samospráv SR prišiel účastníkov porozprávať Matej Stuška zo spoločnosti O2 Slovakia. Napriek deklarovanému záujmu zákazníkov, štátnej správy a politikov o intenzívne budovanie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí  čelia mobilný operátori v praxi stále väčšiemu množstvu problémov a prekážok. Paradoxné je, že sú za ne zodpovedné najmä samosprávy a ich úrady, kde pôvodne všetci predpokladali, že tento proces najviac uvítajú. Proces povoľovania a schvaľovania stavieb elektronických komunikácií, líniových aj výškových,  je stále zdĺhavejší a náročnejší. Prezentáciu k tejto prednáške si môžete stiahnuť na tejto adrese.

Na vystúpenie Mateja Stušky priamo nadväzuje prezentácia pána Romana Ščehoviča z Výskumného ústavu spojov nesúca názov „Vplyv elektromagnetického žiarenia na ľudský organizmus“. Okrem rôznych zákonov,  noriem a spôsobu výpočtov sme využili prítomnosť skutočného odborníka  na meranie elektromagnetického žiarenia a požiadali sme ho o praktickú ukážku merania. Za týmto účelom sme pripravili na pódium  AP Mikrotik, ktoré počas konferencie vysielalo v testovacom režime a vonkajší spoj zapožičaný od spoločnosti RACOM v pásme 17 GHz, ktorý taktiež vyžaroval na plný výkon. Posledným účastníkom testu boli dva bežné mobilné telefóny, ktoré drvivá väčšina ľudí nosí 365 dní v roku priamo u seba. Ako dopadlo meranie? Dozviete sa z priloženého videa. Prezentáciu k tejto prednáške nájdete na tejto adrese.

Poslednou prednáškou dopoludňajšieho  programu (prednášku Regulačného úradu sme sa z dôvodu časovej tiesne rozhodli preložiť až za obed) je vystúpenie ďalšieho zahraničného hosťa Andy Westermana zo spoločnosti Mimosa Network. Mimosa Network zariadenia pre voľná pásma sú rôzne a ľahko použiteľné v každej situácii. Či už ste na vrchole vidieckeho kopca alebo v predmestskej štvrti, spájajúcej krátke alebo dlhé spojky, rádiá pre prístupovú sieť aj backhaul môžu poskytnúť vlákno-rýchly internet za niekoľko hodín. Tieto rádiá sú ideálne na pripojenie domácností, podnikov alebo dohľadových systémov. Prezentáciu k tejto prednáške sťahujte na tejto adrese.

Po vystúpení Andy Westermana nasledovala obedňajšia prestávka a potom odpoludňajší blok 12-tich prednášok, tombola a večerná zábava. Ale o tom až za pár dní v pokračovaní dnešného článku.

Štítky: .

Diskuze k článku

Diskuze ke článku je uzavřena.

Kategorie Internet.

Štítky: .

Diskuze: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Reportáž zo Slnečných jazier – malé ohliadnutie za konferenciou Kam kráčajú telekomunikačné siete Senec 2018. 1/2

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

, 21.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

, 28.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

, 4.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

Více bleskovek →

Články

Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

, 26.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

, 28.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

, 11.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

Mobilné služby počas dovolenky

, 10.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilné služby počas dovolenky

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

, 17.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

, 29.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci