Rychlosti internetu v lednu 2014, poprvé přes 70 tisíc měření a několik novinek

, 18. února 2014

Vítejte u pravidelného seriálu o rychlostech internetových připojení tak, jak je zaznamenal náš speedmeter. Jak jsem naznačil už v nadpise článku, v lednu se zrodilo nové maximum v počtu měření. Poprvé jsme se dostali přes hranici 70 tisíc měření. Sice těsně, vždyť lednová statistika se zastavila na počtu 70 118 měření, ale nic to nemění na faktu, že dva měsíce starý rekord byl opět překonán a nás velmi těší, že speedmeter IPV  je mezi uživateli stále více využíván.

leden 2014 nejlepší výsledek

Celkem měření:

70 118 70 118 (leden 2014)

Průměr down:

11,99 Mb/s 14,24 Mb/s (červen 2012)

Průměr up:

5,09 Mb/s 5,67 Mb/s (červen 2012)

Průměr ping:

45,80 ms 33,07 ms (leden 2009)

Průměr počet:

2 262/den 2 262/den (leden 2014)

V souhrnné tabulce jsou ještě další údaje jako průměrné rychlosti a ping za uplynulý měsíc společně s ukázkou maximálních hodnot. Dva následující grafy pomohou zlepšit představu o všech uskutečněných měřeních. Největší podíl z celého počtu hodnot pochází od bezdrátových poskytovatelů, xDSL má zhruba 14% a jen o něco méně mají kabelovky. Významný je však i 27% podíl neidentifikovaných měření. Vedle toho je graf podle rychlostních pásem. Někoho možná překvapí poměrně vysoké procento rychlostí do 256 kbps, tedy první zelený sloupec. Mohou to ale být právě ta měření, které generují uživatelé v okamžicích, kdy se jejich připojení velmi zpomalí. Největší podíl mají již dlouhodobě měření na 10 Mbps.

pie_30d d85b1fbd44d11c230a266f02db6ee228
podle technologií podle rychlostních pásem

Rychlosti podle Akamai

Abychom stále jen nemluvili o hodnotách z našeho vlastního zdroje, je dobré se občas podívat i na výsledky „takříkajíc odjinud“. A proč k tomuto účelu nevyužít rovnou světovou jedničku v získávání informací nejen o rychlosti internetu tedy společnost Akamai. Tato společnost ale získává údaje třeba o rychlostech jiným způsobem. Jde vlastně o službu či systém, který se stará o to, aby obsah na webu byl celosvětově co možná nejrychleji dostupný. S Akamai spolupracují společnosti jako třeba Microsoft, Google, nebo Adobe. Je velice pravděpodobné, že obsah od Akamai stahuje každý z nás, třeba právě při instalaci záplat operačního systému, nebo jen při koukání na video z Youtube. Z poskytování obsahu tedy Akamai získá mimo jiné informace o rychlosti připojení. Pojďme se podívat, jak to podle Akamai bylo v minulém roce.

chart-akamai

Vybral jsem do srovnání naše sousedy a jakkoliv je Český ISP trh specifický svou vysokou koncentrací bezdrátových poskytovatelů, tak jak je vidět, že to není vůbec na škodu a své sousedy necháváme s přehledem za sebou. Výsledky tak jak je ukazuje graf, jsou možná o trochu nižší ve srovnání s našimi hodnotami, ale je potřeba si uvědomit, že na klasickém speedmeteru si většinou uživatelé dávají pozor, aby jejich měření nebylo zatížené jinou aktivitou. Naproti tomu při stahování instalací či servicepacků si mnohý uživatel v klidu projde web, „pokecá“ přes Skype, nebo stáhne poštu a na pozadí mu třeba ještě běží IPTV stream.

Těch informací co Akamai sleduje a analyzuje je samozřejmě mnohem více. V nejbližší době se dá očekávat uzavření i čtvrtého kvartálu předchozího roku a k té příležitosti se na našich stránkách můžete těšit na podrobnější článek.

Novinky pro rok 2014

Pravidelní čtenáři určitě v předchozích dílech tohoto seriálu zaznamenali stále silnější kritiku na způsob, jakým sestavujeme měsíční žebříčky poskytovatelů v kategoriích download nebo upload dat. Ano, metoda prostého aritmetického průměru je známá každému kdo zvládl matematiku prvního stupně ZŠ. To je na jednu stranu velká výhoda, na stranu druhou ale tato metoda snadno umožní větší či menší zkreslení konečných průměrných hodnot. Snažili jsme se tedy s tímto problémem něco provést a pro rok 2014 jsme metodiku a aritmetickým průměrem opustili. Určitě vám nebudu detailně popisovat, jak nyní probíhá výpočet průměrných hodnot. Akorát bych tento nový model odsoudil, protože vždy se najde způsob jak výsledek zkreslit. Co mohu ale říci je fakt, že při současném výpočtu nedojde k zahození žádného měření. Snaha je tedy potlačit vliv VIP uživatelů sítí dosahujících rychlostí, které v častých případech ani nejsou v oficiálním ceníku poskytovatele.

Tolik tedy k hlavní změně. Další novinkou je zahájení rozsáhlé modernizace celého katalogu poskytovatelů připojení. Máme v provozu novou administraci, ve které si ISP sami mohou upravovat svůj profil. Mimo jiné si zde mohou definovat preferovaný měřicí server pro speedmeter. Administrace byla zatím zpřístupněna pěti desítkám poskytovatelů v rámci zkušebního provozu. Byla opravena celá řada drobností a po doplnění několika málo vylepšení (zde děkuji za zpětnou vazbu od ISP) budou přístupové údaje rozeslány na všechny poskytovatele v naší databázi.

Velkou proměnou ale prochází i veřejná část. Pro snazší orientaci především laické veřejnosti má sloužit dvojí hodnocení. První hodnocení (pětihvězdičkové) vychází z našich kriterií, která byla stanovena následujícím způsobem. Co bod to jedna hvězdička:

  • ISP má v době registrace aktivní vlastní webovou prezentaci
  • ISP má v našem katalogu kompletně založený profil (kontakty, pokrytí, tarify, IP rozsahy)
  • údaje nejsou starší než 3 měsíce
  • ISP má alespoň 50 měření na speedmetru za posledních 30 dnů
  • ISP nabízí další doplňkovou službu (IPTV, VoIP, hlasové služby GSM, zapojení v programu Internet pro knihovny)

Druhé hodnocení, které bude spuštěné v následujícím týdnu má naopak reflektovat zkušenosti uživatelů. Je postavené rovněž na bázi pěti hvězdiček, ale právo hodnotit budou mít pouze uživatelé toho kterého poskytovatele. Ověření bude probíhat na základě IP adresy. Hlavním předpokladem tohoto uživatelského hodnocení je znalost IP rozsahů poskytovatele. Jinými slovy, pokud od poskytovatele XY nebudeme znít IP rozsahy, pak jeho uživatelé nebudou mít hodnocení k dispozici.

Lednová měření v grafech

Přes 70 tisíc lednových měření si nyní znázorníme pomocí známé sady grafů. Připomínám, že v grafech je již implementován nový model výpočtu průměrné hodnoty, tak jak jsem o tom psal v předchozí kapitole. Pro větší podrobnost jsou i nadále generována grafy celkové a grafy pouze pro poskytovatele s bezdrátovou technologií (tzv. wifi filtr).

2014-01-pocet-all 2014-01-pocet-wifi
počet všichni počet wifi

V počtech měření je zřejmé, že nikdo nemůže konkurovat Telefonice O2 a UPC. Tyto dvě společnosti mají největší podíl na trhu a skutečný boj tedy začíná až od třetího místa. Hned za ISP s celorepublikovým záběrem se na sedmém místě objevuje společnost Starnet s.r.o. následovaná poskytovatelem Ujezd.net. Právě Ujezd.ned si ale v lednu v počtu měření velmi pohoršil a zcela zásadní dopad to mělo na celkové počty IPv6 měření. V minulém měsíci jsem zde psal o výrazném nárůstu IPv6 měření právě díky Újezdnetu a v lednu bohužel tento trend končí. I nadále se tedy ukazuje, že saturace IPv6 adres je velmi nízká.

Srovnání rychlostí download a upload

2014-01-down-all 2014-01-up-all
download všichni upload všichni

Stejně jako v minulém měsíci, i v lednu je na prvním místě poskytovatel Praha12.net. Rozdíl je jen v tom, že zatímco v prosinci obsadil první místo s průměrným downloadem blízkým 200 Mbps, tak v lednu na základě modifikovaného výpočtu vítězí také, ale již jen těsně s rychlostí 71 Mbps. Druhý v pořadí PegasNet má cca 62 Mbps. Mimochodem PegasNet měl v prosinci až desáté místo se 47 Mb za sekundu. Zde je dobře vidět, že nový výpočet rozodně neslouží k tomu aby se hodnoty plošně snížily, ale skutečně především k tomu, aby výsledek více odpovídal celkovému provozu v síti.Na třetím místě se v lednu umístil poskytovatel Czela.net, když jeho uživatelé naměřili průměr stahování lehce přes 32 Mbps.

V uploadu se pořadí oproti prosinci trochu proházelo. Praha12.net padá z prvního na třetí místo. Naopak poskytovatel jablonka.cz si o jedno místo polepšil a je v lednu první. No a konečně druhý v lednu je SychrovNET.

Po aplikaci wifi-filtru máme výsledky následující. V downloadu nezůstal meziměsíčně kámen na kameni. První pozice patří poskytovateli Rousinovsko.net za 24 Mbps. V minulém měsíci se tento poskytovatel nenachází vůbec v první desítce, takže bude zajímavé počkat si na další vývoj. Druhé místo má DCOMP cca 20 Mbps a třetí je Comfeel (téměř 19 Mbps). U těchto dvou poskytovatelů se krátce pozastavím. Důvod je ten, že jejich výsledky vykazují velmi dobrou konzistenci mezi starým výpočtem přes aritmetický průměr a nově aplikovaným průměrem. Posuďte sami:

  • průměrný download DCOMP 1/2014: 19,42 Mbps
  • průměrný download DCOMP 1/2014 podle modifikované metodiky: 20,51 Mbps
  • průměrný download Comfeel 1/2014: 18,70 Mbps
  • průměrný download Comfeel 1/2014 podle modifikované metodiky: 18,74 Mbps

V uploadu u bezdrátů potvrzuje svou výsledkovou konzistenčnost i po změně metodiky poskytovatel Freewifinet. Druhé místo má poskytovatel z Rousínova – Rousinovsko.net a třetí je poskytovatel Globalsite : Internet4u.

2014-01-down-wifi 2014-01-up-wifi
download wifi upload wifi

 

Závěr

Závěrem ještě pár vět o měřeních z prostředí systémů Android. Jsem rád že mohu konstatovat stále rostoucí počet, byť ta strmost z původních měsíců není již taková. V lednu jsme zaznamenali již bezmála 3 500 měření. Očekávanou novinkou pro příští dny je uvedení nové verze na portál Google play. Pro uživatele iOS a WP mám také dobrou zprávu, aplikace pro jejich systémy jsou již v poslední fázi dokončení a brzy budeme zahajovat proces jejich publikování v iOS App Store resp. Windows Store.

Zhodnocení našeho nového způsoby výpočtu průměrných rychlostí ukáže až budoucnost, ale již na základě lednových čísel se myslím ukazuje jeho přínos. Tam kde došlo k nárůstu průměrné hodnoty díky měření z extrémně rychlých (VIP) přípojek se nyní jejich vliv minimalizoval a věřím, že výsledek dnes mnohem lépe odráží realitu. Velmi dobře to ukazuje například výsledek společností DCOMP a Comfeel jak jsem psal výše. A věřte že se nejedná jen o výjimky.

Uživatelům bych chtěl poděkovat za přízeň, přeci jen 70 tisíc měření za měsíc není málo na naše poměry a rovněž ISP děkuji za ochotu při sdělování IP rozsahů, je to sice trochu nekončící boj, ale bez znalosti těchto údajů je jakákoliv pokročilejší analýza v podstatě nemožná.

Štítky: , , , , .

Diskuze k článku

Diskuze ke článku je uzavřena.

Kategorie Internet.

Štítky: , , , , .

Diskuze: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rychlosti internetu v lednu 2014, poprvé přes 70 tisíc měření a několik novinek

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

, 21.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

, 28.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

, 4.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

Více bleskovek →

Články

Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

, 28.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

, 11.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

Mobilné služby počas dovolenky

, 10.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilné služby počas dovolenky

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

, 17.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

, 29.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

Viete čo majú spoločné zvieratá ukrývajúce sa pred zimou, stovky kilogramov ľadu a orkán PIT?

, 1.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete čo majú spoločné zvieratá ukrývajúce sa pred zimou, stovky kilogramov ľadu a orkán PIT?