Broadband fórum – jak se hodnotilo, vyřazovalo a kdy budou peníze

, 7. března 2006

Omlouvám se za delší neaktivitu v psaní článků a postřehů z BBF, hlavní důvody jsou uveřejněny zde. Někteří z vás si stěžovali, že vám rozhodování fóra přišlo neprůhledné a ani se vám nedivím, bohužel ale bylo odhlasováno informování pouze skrze tiskové oddělení MIČR, které toho ale moc nezveřejňovalo, a já jsem nechtěl tyto stanovy porušovat. Tento článek vychází tedy z velké části z tiskové zprávy MIČR, samozřejmě ale přidávám i některé vlastní postřehy z práce v broadbandovém fóru.

Jak již všichni víte, před rokem byla vládou schválena „Národní strategie vysokorychlostního přístupu k internetu“, na jejímž základě vyhlásilo Ministerstvo informatiky dotační řízení na podporu rozšíření vysokorychlostního internetu v ČR.

Komise poprvé zasedala kvůli odvolání ministra a souvisejícím rošádám až v září a tak musela být veškerá činnost odváděna velmi rychle. Protože se ale jednalo o 200 milionů a navíc v oblasti, která nikdy nebyla takto dotacemi podpořena, museli jsme zároveň postupovat dost opatrně.

Nejdříve jsme schválili, co je účelem přidělených dotací. Hlavními cíly bylo urychlení rozšíření a využívání nových technologií, zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky, a nastartování masivního rozšíření vysokorychlostního internetu v ČR včetně marketingu a vzdělávání. Byly proto vytvořeny celkem 3 kategorie, do kterých bylo možno projekty přihlásit: infrastruktura; obsah, aplikace, služby; marketing, osvěta, podpora.

Celkem MIČR obdrželo 293 žádostí o dotace – projektů, ale už v první fázi bylo přes 25% z nich vyřazeno pro nesplnění formálních předpokladů. Nejčastější formální chyby projektů byly:

 • špatně vyplněný předpokládaný rozpočet nebo rozpočet v bodu 6 žádosti (použité jednotky, součty, chybějící údaje, nevyplněné kolonky, které být vyplněny měly, rozpory mezi oběma rozpočty);
 • chybějící formulář nebo formuláře RA či absence dat v nich;
 • chybějící některá z příloh (např. čestné prohlášení, stanovy občanského sdružení nebo prohlášení spolupracujících osob, pokud byly výslovně zavazovány ke spolupráci);
 • příloha s „prošlou dobou platnosti“ (výpis z trestního nebo jiného rejstříku);
 • špatně provedený podpis (podepsal, kdo neprokázal oprávnění – např. vyplývající ze stanov), chybějící podpis tam, kde je to předepsán);
 • datum realizace projektu mimo období roku 2006;
 • chybějící elektronická forma žádosti vč. příloh (tedy chybějící CD nebo FDD);
 • elektronická podoba rozdílná od listinné;
 • pomíchání projektů, pokud žadatel podával více žádostí;
 • podání po termínu (stalo se pouze v jednom případě, který nesplňoval ani další požadavky);
 • doručení v otevřené obálce.

První čtyři z výše uvedených nedostatků byly nejčastější, druhá čtveřice se vyskytovala méně, poslední čtyři se vyskytly vzácně. Ve většině případů však formálně chybné projekty obsahovaly kombinaci více nedostatků najednou.

Pro samotné hodnocení zůstalo 218 projektů, z důvodu formálních chyb bylo tedy z dalšího hodnocení vyřazeno 75 projektů. Podíl vyřazených je strašně vysoký, dávám to za vinu tomu, že se jednalo o první takovouto dotaci a bylo relativně málo času na přípravu dotace a i informovanost nebyla dokonalá. Sám jsem se snažil alespoň v prvních dnech radit, postupem času ale se ale ani mě času nedostávalo a navíc jsem byl obviňován pod svými články z toho, že si z BBF dělám business (pro zajímavost, celá práce v BBF mi zatím zabrala asi 150 hodin čistého času a byla bezplatná!), takže jsem v tom již nepokračoval.

Další hodnocení proběhlo dvoukolově, v prvním kole Fórum vyřadilo projekty, které zjevně nesplňovaly některé z požadavků uvedených ve vyhlášení programu, přičemž každý projekt musel splňovat zejména toto:

 • udržitelnost a rozvoj
 • kompatibilita s politikou státu, EU a dotační politikou
 • nenarušení hospodářské soutěže
 • důvěryhodnost příjemce dotace

Do druhého kola hodnocení postoupilo v jednotlivých kategoriích 49, 38, resp. 18 projektů. V něm proběhlo hodnocení formou bodování, kdy každý člen Fóra dle svého nejlepšího vědomí a svědomí přidělil jednotlivým projektům body. Projekty, při jejichž posuzování by mohl nastat konflikt zájmů nebo měl člen Fóra blízký vztah k žadateli, nebyly příslušným členem hodnoceny (mimochodem tento institut konfliktu zájmu byl do stanov prosazen na můj návrh).

Následně byla jednotlivá hodnocení spojena a projekty seřazeny dle výsledného počtu bodů, přičemž na základě tohoto pořadí vzniklo doporučení Fóra k podpoře vybraných projektů pro ministryni informatiky, která poté posoudila jednotlivé doporučené projekty s ohledem na možnosti financování ze státního rozpočtu a rozhodla o konečném výčtu podpořených projektů.

Výsledky výběrového řízení byly před měsícem oznámeny, ale zatím bez uveřejněných částek. Důvod přitom není nikterak tajemný – naprostá většina projektů se bude krátit, protože rozpočty obsahovaly prvky, které není možno z rozpočtu hradit, a nebo prostě jen byly přefouklé. U některých projektů se také čeká na vyjádření evropské komise o možném narušení hospodářské soutěže. Všechny projekty ale nyní čekají hlavně na schválení rozpočtu ze strany Ministerstva financí. To si dává dost načas, podle odhadů by ale měly být peníze přiděleny nejpozději příští týden, ovšem zatím pouze do výše tzv. de-minimis pravidla (100 tisíc Euro pro jednoho žadatele na 3 roky), větší projekty podléhají právě schválení podle evropských pravidel.

Samozřejmě, jsem měl jen jednu čtrnáctinu hlasů, tj. u mnohých projektů jsem se rozcházel s názorem většiny, přesto s naprostou většinou vítězných projektů souhlasím, u některých věřím, že budou mít i zajímavý dopad na rozšíření internetu. Hlavním problémem ale bylo riziko možného narušení hospodářské soutěže, u těch nejzjevnějších případů (např. mediálně velmi známý projekt hl. města Prahy) se ale komise jednomyslně shodla a dala jednoznačné Ne! Naopak ale některé zajímavé projekty neprošly, i když se osobně domnívám, že narušení hospodářské soutěže u nich problémem nebylo.

Hodnotit výsledek letošního ročníku zatím nemůžeme, uvidíme, jak s přidělenými dotacemi jednotlivé firmy a obce naloží. Samozřejmě se je budeme snažit hlídat, všechny společnosti byly poučeny, že v případě, kdy by porušovaly rozpočtová pravidla (např. by nevypsaly výběrová řízení na dodavatele atp.) a nebo by projekt zneužívaly k narušení hospodářské soutěže, je možné jim peníze odebrat. Zde tedy máte možnost i vy – jestliže se dozvíte o jakémkoliv problému – informujte nás.

Práce Broadbandového fóra ale zatím nekončí, nyní debatujeme o změnách broadbandové strategie a stanovujeme obsah „vysokorychlostního portálu“ ministerstva informatiky. Zároveň se musíme připravit na příští dotační řízení, snad se poučíme z chyb, cílem je, aby příští rok bylo více kvalitních projektů. Musíme zejména lépe popsat riziko narušení hospodářské soutěže, sami jsme se konkrétní pravidla dozvěděli až v únoru, na vyjádření EU ještě čekáme a to vše kvůli neschopnosti zaměstanců ÚOHS.

Mnoha projektům unikla dotace jen o příslovečný vlásek, mnohé byly kompletně špatně, zejména v infrastruktuře naprostá většina žadatelů volila zcela nevhodnou technologii pro dané řešení. Mnohé projekty jsou při lepším řešení provozovatelné i bez státní dotace. Proto jsme se nabídli, že budeme pomáhat i neúspěšným žadatelům, když už ne penězi, tak alespoň radou. Budou pořádány konference a psány články, ze kterých se obce/ISP poučí z úspěchu ostatních i našich zkušeností. Ostatně IPV už takto radí 3 roky, často je využívána i naše poradna, chcete-li tedy vybudovat síť v kterékoliv obci, či rádi byste uvedli nějakou zajímavou „broadband“ aplikaci, rádi vám poradíme (případně můžete kontaktovat přímo mě).

Diskuze k článku

Tomáš Kapler, 9. 3. 2006 (15:46):

už jsem to psal, neúspěšní žadatelé jsou prostě neúspěšní a mají smůlu. Důvody jsou v tomto článku. Nevím o jaké "výzvě" mluvíte, jestli myslíte zadání dotačního řízení, tak to bylo zcela jasné a stejně jasné jsou ty důvody, které ministerstvo napsalo, že vedly k vyřazení v "prvním kole". Následně jsme pak bodovali a prostě někdo byl lepší, někdo horší, věřte, že jsme se dost zabývali jednotlivými lokacemi a jestli tahle vesnice potřebuje více podpory než ta jiná, jednoduché to nebylo i proto, že to není stokrát stejný projekt na sto různých vesnic, ale sto různých projektů na sto různých vesnic, takže jestli je nějaká vesnice "potřebnější" ještě neznamená, že dotyčný projekt musí vyhrát, protože mohl být špatný v mnoha jiných ohledech.
Až se vyhlásí konečné výsledky včetně peněz, tak budu určitě psát i o vyhraných projektech a i o těch jednotlivých důvodech a plusových bodech.

Tomáš Kapler, 9. 3. 2006 (13:41):

Ano, to je jistě zajímavý názor, že dávání aut zadarmo "by silně vyčistilo automobilový trh od těch, kteří stále ještě váhají mezi koncepcí masové služby a dojné krávy pro sebe." Strýček MAO by souhlasil.
Každý podnikatel by měl ve svobodném státě podnikat naprosto svobodně a jestli se rozhodne prodávat stovkový produkt za milion, tak je-li dobrý obchodník a zboží za to stojí, tak mu to přeji. Výjimku tvoří jen prodej pod náklady a fungování společností s monopolním postavením.
Jinak nevím proč se domníváte, že je poskytování internetu dojná kráva. Doporučuji podívat se na výroční zprávy ISP.

Píštěk, 9. 3. 2006 (09:03):

Již je to více než měsíc, ale nevím nic o tom, že by neúspěšní žadatelé obdržely vyjádření s chybami, aby mohly vše porovnat s výzvou. Mám názor, že právě výzva nebyla zrovna příliš jednoznačně v ukazatelech definována, ale to je asi ten prostor, který je oprávněně vyčítán jako tajemný. No doufám, že v dalších kolech bude jednoznačnější zadání podmínek i se stanovením bodového hodnocení (tak jako je to u spousty jiných výzev). A nakonec doufám, že členové BB fóra znají i jednotlivé lokality a tak dokáží zvážit, zda tuto lokalita lze komerčním poskytovatelem a nebo zda je to zcela nereálné.

Jiří Mareček, 8. 3. 2006 (22:46):

Upřímně řečeno mi přijdou pravidla hospodářské soutěže, majicí za výsledek vyřazení projektu na bezplatný Internet (hl. město Praha) jako těžce kontraproduktivní (nehodnotím tak jiné, nejspíš sporné parametry tohoto projektu). Jsem sice připojen prostřednictvím komunitní sítě a s jejími provozovateli mám také přátelské vazby, takže by mě osobně mrzelo potenciální ohrožení i jejich projektu takovým "netem zadara", ale přesto soudím, že teprve podobná "globální" konkurence v podobě sice ne zcela ideálního, ale přesto masově použitelného projektu, by silně vyčistila telekomunikační trh. Hlavně od těch, kteří stále ještě váhají mezi koncepcí masové služby a dojné krávy pro sebe.

luk, 8. 3. 2006 (22:34):

presne to mam na mysli, vim o par zajimavych projektech ktere neprosly a hoodne by me zajimalo proc, kdyz clovek vidi co proslo a dostane dotaci. Dozvime se tedy proc vypadly konkretni projekty?

lyon, 8. 3. 2006 (20:04):

Dozvime se i konkretni duvody vyrazeni nejen na BBF, ale i na MI? Prestoze byl nas projekt – myslim si – zajimavy a mel nadeji na uspech, do BBF se pres MI udajne ani nedostal, bohuzel stale nevime proc. Da se ocekavat, ze budou zadatele informovani i o tomto? Predem dekuji za odpoved.

Tomáš Kapler, 8. 3. 2006 (08:34):

co byste se chtěl dozvědět? Jestli budu moci odpovědět, tak odpovím.
Až budou dotace uděleny (zatím to nemají ty firmy až tak jisté, mohou dostat výrazně méně), tak hodlám dělat nějaké rozhovory a články o vítězných projektech. Tím o doufám trochu odkryji.

Tomáš Kapler, 8. 3. 2006 (08:31):

ano

maja0, 8. 3. 2006 (08:19):

zdravim, máte někdo informace kdy se chystá další kolo dotačního řízení?? …že by až přístí rok 🙂

luk, 7. 3. 2006 (18:01):

takze sme se zas nic zajimavyho nedozvedeli a porad je to nepruhledny… ach jo 🙁

Kategorie Technologie.

Diskuze: 10 Comments

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

, 21.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

, 28.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

, 4.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

Více bleskovek →

Články

Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

, 26.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

, 28.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

, 11.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

Mobilné služby počas dovolenky

, 10.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilné služby počas dovolenky

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

, 17.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

, 29.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci