DSL v roce 2005, svět, Česko a Jan Kraus

, 20. března 2006

Pokud však srovnáme uvedená čísla s čísly roku 2004, kdy rostl trh DSL o 58%, vidíme, že došlo k určitému zpomalení. Není divu, trh vyspělých zemí je čím dál tím více nasycenější, zatímco rozvoji ostatních oblastí brání především nedostatečná infrastruktura a pravděpodobně i nízká kupní síla obyvatelstva. Následně vzniká uzavřený kruh, kdy jsou firmy sice ochotny investovat do infrastruktury, vzhledem k návratnosti investic však požadují ceny, které je schopna akceptovat pouze malá část potenciálních zájemců, což brání dalšímu rozvoji trhu. Tato situace hrozí zejména tam, kde chybí konkurenční prostředí a trh je ovládán dominantním operátorem. Jen si vzpomeňme na situaci v ČR před pár lety.

Svět

Pokud se podíváme na rozložení DSL v jednotlivých světových oblastech, vidíme, že Evropa opět potvrdila svůj náskok před ostatními regiony a o 2% posílila svoji pozici. V samotné Evropské unii přibylo 16.7 miliónu nových přípojek, což znamenalo nárůst 53%. Celkový počet přípojek v EU tak dosáhl 48.2 miliónu. Naopak pokles asi o 5% zaznamenal region Asie-Pacifik.

Mezi nejrychleji rostoucí regiony patřil Střední Východ a Afrika s růstem 112%. Důvodem byl však spíše fakt, že je zde stále velmi nízký počet přípojek, takže i malý nárůst v absolutních číslech znamená velký nárůst v procentech. Navíc téměř 70% tohoto růstu připadlo na vrub Turecka. V případě Latinské Ameriky došlo k růstu 79%, který byl tažen především Brazílií a Mexikem.

„Top ten“ DSL zemí

Polovinu míst v žebříčku 10 zemí s největším počtem DSL přípojek zaujímají členské státy EU. Absolutní prvenství však obsadila stejně jako v roce 2004 Čína i když se její růst zpomalil na „pouhých“ 56%. Druhé místo patří USA. Zajímavá je situace v Jižní Koreji, která tradičně patří mezi země s vysokou penetrací širokopásmového připojení k internetu. Zde se počet DSL přípojek meziročně snížil o 250 tisíc. To přispělo k tomu, že tři největší evropské země – Německo, Francie a Velká Británie Koreu v počtu přípojek předstihly. Zemí s nejrychleji rostoucím DSL připojením se stala Velká Británie, kde se počet přípojek zvýšil o 3 milióny, což znamenalo 73% růst.

Žebříček se však radikálně změní, pokud do něj namísto absolutního počtu DSL přípojek dosadíme přípojky na 100 obyvatel. V tomto případě je na prvním místě Tajwan, následovaný Francií a Jižní Korejou. Spojené státy a Čína se umístily na posledních dvou příčkách. Zajímavý je vztah mezi počtem DSL připojení na 100 obyvatel, počtem telefonních linek na 100 obyvatel a počtem DSL připojení na 100 telefonních linek. Vidíme, že křivka DSL přípojek na 100 telefonních linek víceméně kopíruje křivku DSL přípojek na 100 obyvatel. Vyjímku tvoří Německo a USA. Německo, které má z výše uvedených zemí nejvíce telefonních přípojek na 100 obyvatel, není pravděpodobně schopno využít tento potenciál, naopak v USA je příčinou spíše menší popularita DSL připojení. Zatímco v Německu je podíl DSL na širokopásmovém připojení skoro 97%, v USA je to pouze 42%.

Česká republika

Podle statistik (jedná se zejména o data firmy Point-Topic), ze kterých jsem čerpal čísla pro tento článek, měla ČR ke konci roku 2005 celkem 303 241 DSL přípojek, což znamenalo růst o 201,2% proti předchozímu roku. Podle našich údajů je však toto číslo menší a to zhruba o 20 tisíc. Český Telecom hlásil k 5.1.2006 celkem 275 tisíc přípojek. Toto číslo zahrnuje i velkoobchodní prodej, tedy i připojení přes ostatní operátory, kteří velkoobchodní nabídku ČT dále prodávají svým zákazníkům. K tomu je třeba připočíst ADSL přípojky, které poskytují alternativní operátoři pomocí zpřístupnění místních smyček. Firmy samy toto číslo nikde neuvádějí, odhady se však pohybují někde kolem 10 tisíc přípojek. To dává dohromady celkem 285 tisíc přípojek.

Ať je to tak či onak, je počet DSL připojení v Česku stále žalostně malý. Podíl ADSL přípojek na 100 obyvatel je asi 3% a podíl telefonních linek s fungujícím ADSL připojením je přibližně 8%, přičemž za masové rozšíření se pokládá 20%. Vypadá to, že ADSL u nás ne a ne prorazit. Pojďme se podívat, proč tomu tak je.

Pokud se nebudu vracet zpět k tragické historii ADSL připojení v ČR, která mimo jiné vedla i ke vzniku stránek, které právě čtete a která byla způsobena zejména nekompetentním státem, který si nedovedl nebo nechtěl ohlídat našeho dominatního operátora, ve kterém měl navíc většinový podíl, vidím dnes dvě hlavní příčiny. Dříve než se jim budu věnovat, dovolte mi malé odbočení, která se týká nechtěného efektu uvedené ADSL (ne)politiky.

Je jím zrození fenoménu wifi. Lidé ale i firmy, kteří se nechtěli smířit s mizernou nabídku trvalého připojení, vzali „internet“ do vlastních rukou a během velmi krátké doby vybudovali možná největší síť bezdrátového připojení v Evropě. Tato síť stále existuje a dochází k jejímu dalšímu rozšiřování. Podle odhadů se jedná o téměř 250 tisíc přípojek, což je na projekty, které primárně vznikly v důsledku zdravého se naštvání několika jedinců, ohromující číslo. Připomínám zde, že kdyby trh s ADSL fungoval tak, jak má, většina těchto uživatelů by se dnes připojovala přes ADSL. Jelikož jsem se sám kdysi budování podobné sítě účastnil, mohu konstatovat, že vznik těchto sítí měl zcela jistě vliv na počítačovou gramotnost českého národa. Bylo třeba se naučit spoustu věcí o síťování, hardware, anténách, routování atd. Tyto znalosti zde zůstaly a jsou nadále rozvíjeny, některé wifi sítě, které začínaly od nuly, dnes nahrazují bezdrátové spoje optikou a stávají se tak zdatnými konkurenty stávajících operátorů. Výsledkem jsou lepší podmínky pro zákazníka.

Nyní se vrátím k příčinám, které mají podle mého názoru za následek současný nedostatečný rozvoj ADSL. První z nich je cena. Cena základních programů ADSL připojení se dnes pohybuje někde mezi čtyřmi sty a pěti sty korunami. Jedná se samozřejmě o cenu s DPH. Dodnes jsem nepochopil, proč jsou ceny v reklamách, upoutávkách a cenících uváděny bez DPH a někde dole je miniaturním písmem připsáno, že je k ceně nutno připočíst 19%. Myslím si, že není třeba z lidí dělat za každou cenu tupce.

Háčkem zde však není DPH, ale další paušální platba ve výši 329 Kč s DPH, kterou je nutno platit Českému Telecomu za to, že vám vede do domu telefonní linka, na které je možno provozovat ADSL. Jak k tomu přijdou lidé, kteří netelefonují anebo používají k telefonování výhradně mobilní telefon? Pro tyto lidi se cena ADSL automaticky zvedá o uvedenou částku, aniž by k požadované službě, tedy ADSL, dostali za tuto cenu nějakou hodnotu navíc.

Snažil jsem se přijít na to, co vede ČT k takovémuto jednání. Připusťme, že je tato platba oprávněná. Jediný důvod, který mne napadá, proč by tomu tak mohlo být, je ten, že si ČT nechává takto platit za to, že poskytuje svoji infrastrukturu pro rozvod ADSL. To by však znamenalo, že náklady na tuto infrastrukturu nejsou započteny ve velkoobchodní ceně, za kterou ADSL od ČT nakupují alternativní operátoři. Pokud by byly, zákazník by je vlastně zaplatil dvakrát. Vypadá to tedy tak, že se kdysi sešli alternativní operátoři s Telecomem, ten jim řekl: „tady a tady je velkoobchodní nabídka, za infrastrukturu si ale, pánové, vaše zákazníky zkasíruju sám“. Má to nějakou logiku? Nebylo by průhlednější připočíst tyto náklady přímo k paušálům za ADSL? Samozřejmě, že to logiku nemá. Prostě a jednoduše se jedná o neférové praktiky, pomocí kterých chce ze zákazníků, kteří kdyby měli tu svobodu, tak by se mu obloukem vyhnuli, vyždímat co nejvíce. Jelikož jsou ceny za nejlevnější wifi připojení ale i za nejlevnější připojení pomocí kabelové TV osvobozeny od tohoto poplatku, nedivím se, že mnoho lidí dá přednost jim.

Další příčinou jsou datové limity. Většina operátorů aplikuje na nejlevnější ADSL programy datový limit 2GB. Za přenos dat nad tento limit, je třeba zaplatit. Je třeba podotknout, že Internet Express od ČT toto nemá, zavádí pouze „fair user policy“, při které se rychlost po přenosu po přenesení 1GB (součet pro oba směry) sníží z 512 kbit/s na 64 kbit/s. Vyčerpat 2GB limit není při dnešních možnostech těžké. Jeden agilnější operátor má ve svém ceníku uvedeno, že „datový limit 2 GB je dostačující pro běžné posílání pošty, prohlížení stránek, poslouchání rádia nebo stažení přibližně 3 filmů měsíčně“. Pomiňme fakt, že není nutno stahovat pouze filmy, dnes je na internetu zdarma a legálně k dipozici nepřeberné množství software, všimněme si ale důležitého slůvka „nebo“. Moje výpočty mi navíc ukazují, že ani pravidelný několikahodinový poslech rádia, se do tohoto limitu nevejde. Dochází zde tedy k jakémusi paradoxu, kdy je sice nabízena rychlá linka, ale její použití se omezuje hlavně na prohlížení stránek a eventuelně chatování. Pokaždé když budu chtít něco stáhnout, jsem nucen kontrolovat, zda-li jsem se už nedostal přes limit. Dle mého názoru je mix rychlostí a limitů nastaven špatně. Alespoň co se mne týče, raději bych zvolil nižší rychlost, řekněme 256 kbit/s s neomezeným datovým limitem. A takové alternativy k ADSL zde samozřejmě jsou. Nechápu tedy, na co ten dav honící Jana Krause ve známé reklamě ČT ten rychlý internet tak zoufale chce.

Jan Kraus

Tím se konečně dostávám k závěru článku. Nedá mi to, ale musím napsat pár slov týkajících se mého osobního názoru na tuto reklamu. Jsou dobré a jsou špatné reklamy. Jsou reklamy pravdivé, polopravdivé i lživé. Je na každém z nás, abychom nikomu nesedli na vějičku a o každém výrobku či službě si zjistili co nejvíce informací a nespoléhali se jen na reklamy. Je však jeden typ reklamy, který z hloubi duše nemám rád. Jsou to ty, které ukazují malé, obyčejné, normální lidičky, kteří tak strašně touží dostat tu věc z té reklamy, že jsou schopni udělat cokoliv. A firma, jak dobrotivý pámbů, jim jejich touhu a přání milostivě splní. Myslím si, že tato reklama do této kategorie patří více než oprávněně. Kdybych ji měl charakterizovat jediným slovem, bylo by to slovo „arogantní“.

Diskuze k článku

emerson, 12. 7. 2006 (01:01):

no jo – kabel je kabel – nemluvíš náhodou o cabelnetu ???

emerson, 12. 7. 2006 (00:56):

na tom jsem byl úplně stejně – telefon jsem nevyužíval takřka vůbec – všichni v rodině máme mobily, ale mít a platit jsem ho musel…

emerson, 12. 7. 2006 (00:54):

udělej to jako já – já se prostě jednoho dne zdravě nas..l, popadl zlatý stránky a postupně obtelefonoval všechny poskytovatele internetu v okolí. Zjistil jsem si pokrytí a vybral nejlepší nabídku. Celý to netrvalo ani 10 dní a měl jsem novej internet – 2x rychlejší, stabilnější, levnější, když mám problém, stačí zavolat a technik je schopnej buď poradit po telefonu, nebo do dvou dnů přijet. Když jsem měl problémy u telecomu ( a těch mimochodem bylo…) mohl jsem volat na bezplatnou linku ( pravděpodobnost dovolání zhruba stejná jako výhra ve sportce…) a nebo volat na placené stránky, kde mě nakonec stejně neporadili. Až když jsem se rozhodl ADSL zrušit, byli najednou aktivní až moc…

emerson, 12. 7. 2006 (00:40):

v tom případě jsi šílenec, nebo masochista !!! :)))))

Ota, 9. 7. 2006 (22:38):

Nikdo mě nenutil. Ano! Ale před 2 roky, když jsem si zřizoval ADSL, tak byl poplatek za nejnižší tarif 175 korun u čehož se dalo přivřít oko! Za dva roky vyrostl základní tarif do obludných rozměrů 396 korun a to i přesto, že za měsíc nemám jediný hovor!! Telecom vlastně Telefónica se hájí tím, že roste inflace a všechno se zdražuje! Kecy!! Inflace rostla po oba roky tak kolem 2 % a to rozhodně není důvod zdražit poplatek za NIC o 226 %!!!

Joe-plz, 24. 4. 2006 (20:19):

To nikomu nepřipadá Telecom opravdu nechutně drahej.Jelikož u nás na koleji nemáme možnost připojení k internetu rozhodli jsem se že si zřídíme vlastní síť. Momentálně má síť připojeno cca 30 lidí a každý platí 100Kč/měs.A má k dispozici 1,2 Mbps"agregovaných 1:30"….+ jednorázový zřizovacé poplatek 140Kč .No a  telecom nabízí 2Mbps při agregaci 1:50 za cenu přes 700Kč.Podotýkám že máme internet přes komerčního poskytovatele, takže kolik vydělává telecom …….
P.S. Jsem z Plzně.

Eify, 21. 4. 2006 (17:06):

Dovoluji si tvrdit, že pak Kraus použil hodně velkou hyperbolu pro tutu reklamu, ale stejně mi připadá velmi vtipná! Že je skutečnost trošku jiná, to lidé určitě zjistí sami… Krásný den všem…

Pepík, 12. 4. 2006 (15:44):

Reklama s Janem Krausem je jeden velký podvod a lež. Proč slibují ADSL, když si ho u nich objednáte a za 3 měsíce vám řeknou "bohužel stálo by nás to investici do ústředny, ale to by jste nám musel zaplatit 30.000,-Kč za tuto investici, jinak vám to nepřipojíme". Fuj tajbl – klamavá reklama! Proč to ještě ČOI a ČTÚ nezarazily a nenadělili exemplární pokutu za klamavou reklamu mi není (nebo snad je) jasné

walter, 10. 4. 2006 (12:06):

mám bluetone 2Mbit bez limitu, bez FUPu, agregace prý 1:20 a download mi jde neustále 200-240kB/s, měsíčně natahám tak 50GB (je nás na to víc – přes wi-fi rozvedeno), CT se mě pochopitelně netýká (smlouvu jsme s velkou radostí zrušil – pravda je že bluetone za mě platí CT asi 500Kc), můžu i volat s bluetonem mnohem výhodněji než CT, na bluetone pevnou linku dokonce zadara… celé to stojí cca 1200, ted mi nabidli zrychleni za prodloužení smlouvy… no já si prostě nestěžuju a když tady čtu ty hrůzy o CT, o nějakých limetech 2GB (!!!) tak mi přijdete jak z jiné planety…

Hetfild, 5. 4. 2006 (23:49):

Jak tak čtu tak někteři nemate možnost WIFI je tu možnost satelitu je skoro o 200 drahši než telekom ale jistějši a stabilnějši. A panstvo kdo si zvas bude zřizovat WIFI dejte pozor na na takove firmičky ktere slibi že vas napoji levně , vy date zalohu a už tu nejsou. Piši protože ,mně se to stalo. Takže Severni Moravo pozor – Firma se menuje 24connected, zastupuje ji pan KALETA Radim. Tento pan je zloděj zloděju. Takže pokud k vam přijde nabizet Wifi připojeni tak mu dejte přes hubu,a pošlete na něho Ukrajince-Rusy atd.. Frydek-Mistek a Opava ho zna dluži tady velke penize hodně lidem a živnostensky uřad zase nic neděla jako vždy.Telecom a pan Kaleta vyjdou nastejno. Telekom krade a Kaleta taky .

Peter, 1. 4. 2006 (16:29):

Já jsem ten nechápavý: o kterém poskytovateli s těmi skvělými parametry je teda řeč? Já k němu od ČTc ihned přejdu.

Peter, 1. 4. 2006 (16:24):

Z toho, co jsem si zde přečetl vyplývá asi toto: jestli jsem nespokojený s rychlostí připojení (IE Sprint se závazkem, Č.Telecom), kterév různé dny kolísá od cca 700kbps do max 2,5Mbps, tak je to vlastně v pořádku, protože ČTc negarantuje rychlost připojení a může to být způsobeno taky aktuálním počtem účatníků v daném zlu, agregací a taky FUP-em. A jakákoliv reklamace je sice dobrá, třeba každý měsíc, ale vlastně zbytečná, o čem jsem se už přesvědčil, protože moje upozornění operátorovi přes 800123456 a e-mailový formulář na stránkách ČTc sice potvrdili, ale dál ani fň. Takže co? Zrušit a podívat se pojiném poskytovateli?

fanda, 30. 3. 2006 (15:26):

Ty vole, tak to jsi trefil hřebík na hlavičku. Ta reklama na to super rychlé ISDN byla pro mě tak deprimující zvlášť když se člověk rozhlídnul do okolních zemí kde DSL rostlo po desetitisících přípojek měsíčně. Kdyby v tu dobu u mě zazvonil nějaký agent Telecomu a nabídnul mi ISDN, tak bych ho musel schodit ze schodů:-))

jozka, 30. 3. 2006 (14:48):

A stejnak manzelsky par, ktery se smal, ze sousede jeste nemaji super rychle ISDN, ve me tenkrat vyvolaval mnohem horsi reakce…..
(tim chci rict, ze stejnak je to pokrok..)

jozka, 28. 3. 2006 (18:53):

Uprimne receno, ja bych tam za ty prachy behal taky a klidne i nahej.
Jedna vec je chovani Telecomu jako takove a druha je znama osoba v reklame.
Ze se nikdo nepohorsuje nad postavou hrajici zakaznika idiota a rikajici "prohledejte ho".
NO asi to bude pro to, ze toho cloveka nikdo nezna…

valmont, 28. 3. 2006 (14:05):

Musí Vás varovat o tom co jsem věděl již dříve, ale bláhově jsem věřil, že jsme ve svobodné zemi s fungujícím kapitalismem. Český TELECOM je jaký je a mi ho těžko změníme – jedině je nepoužívat!
Měl jsem zájem o připojení k ADSL (nemám jiný způsob – bohužel). Ověřil jsem si dostupnost na netu a objednal u NEXTRy která má pro mne lepší nabídku! Bohužel dostala jse mi odpověď, že to nejde! A pak mě na infolince doporučili ať si ADSL objednám u nich (mimochodem to byli oni co řekli NEXTRe že to nejde) i když jsem jim vysvětloval že konkurence má lepší nabídky! Slečna mi na to řekla že snad je "lepší něco než nic" (tuto větu si budu pamatovat!). Nejen že podávají mylné informace (troufám si říct že lžou zákazníkům) že na tu či onu linku jde ADSL. Ale i nehodlají pouštět na své linky alternativní operátory za každou cenu! Můj boj je bezvýznamný, jako boj s mlýny, ale radím vyhněte se obloukem TELECOMu pokuď máte jiné možnosti. Oni se třeba změní, ale to bude pro ně pozdě!

Magic, 27. 3. 2006 (15:27):

Nemůžu než souhlasit. Povedený článek.

A.Jey, 25. 3. 2006 (09:19):

no ja si myslim ze reklamy sou to pomerne vtipny ale bohuzel sou na telecom. co je jak se zda pro vas vsechny nestravitelny. vsadim se ze nebejt to na telecom tak se vam ta reklama libi. btw za ty prachy bych to udelal taky … a osobne neverim ze by to nekdo za ty penize tady neudelal. a krause znam osobne a je to moc fain clovek. bohuzel natocil reklamu pro telecom kterej tu nikdo nema moc v lasce .. za to co tu dela je to i pochopitelny taky ho zrovna nemusim

ANTIKRAUS, 24. 3. 2006 (22:55):

Myslel jsem, že tento chlap má rozum a svou hrdost. Bohužel jsem se hodně mýlil.
V makovici má teď jen mnoho tisícových papírků a hrdost prodal taky a totálně.

Měl to vůbec zapotřebí, to je na tom tak finančně špatně ???? !!!!

kamarád, 24. 3. 2006 (22:45):

Podívej se do databáze wifi sití na zdejším serveru http://www.internetprovsechny.cz/wifi.php

a vyhledej nejbližší firmy. Pak je stačí obvolat, mnohdy měří signál zdarma a pokud máš štěstí, můžeš zrušit Telecom a volat přes net. Ať ti to vyjde

Phoenix, 23. 3. 2006 (21:32):

Na WiMAX bych nespoléhal, není to ani zdaleka náhrada kabelů. WiMAX nabízí garantované parametry (ping, spojení bez přímé viditelnosti apod.), ale přenosová rychlost se tak tak dá srovnat s pásmem 5 GHz a rychleji v dohledné době nepojede.

A.Jey, 23. 3. 2006 (07:09):

jak rikam z me skusenosti. netvrdim ze ostattni problemy nemaji. rychlost je stale stala (divne spojeni slov 😛 ) bez problemu vypadku. takze si nemam na co stezovat.

krakonoš, 22. 3. 2006 (09:54):

Nechápu, co je super na připojení, kde máte garantovaný pouze FUP a to, že budete platit nehorázné sumy bez ohledu na to, jestli to funguje, nebo ne. ADSL je spolehlivé jenom do doby, než počet účastníků v dané lokalitě vzroste natolik, že se linky začnou navzájem rušit (kdo zná problematiku přenosu vysokých frekvencí po telefonních linkách, ví, o čem mluvím). Co byste říkal připojení 2048 kbps (up i down) bez agregace, limitů a FUP s garantovanou minimální rychlostí za 500 Kč/měs. s tím, že poskytovatel garantuje plnou funkčnost po 99% provozní doby a nasmlouvaná rychlost je minimum, pod které se nikdy nedostanete? Mě už to takhle funguje druhý rok. Rychlost se zvýšila z původních 256, cena je stále stejná. Pro ty méně chápavé ještě dodávám, že s touto službou nemají Telekomici vůbec nic společného.

A.Jey, 22. 3. 2006 (09:31):

Presne ma rec . to pripojeni je super dobre, spolehlive. ma to ale velke ALE .. opravdu je to zatim spis pro stredni rodiny protoze kazda tisicovka je u vetsich rodin znat. ale ja myslim ze TLC pujde s cenama jeste niz uz ted je vubec pokrok ze za 3megovku linku platis jen okolo 2000kc drive to stalo 4000. 🙂 TAKZE MALY POKROK JE ZNAT. OVSEM PLATIT TEN TELEFON NAVIC JE OPRAVDU OPRUZ.

jana, 21. 3. 2006 (23:36):

Máme bezdrátové připojení, rozvedené do  – dvou počítačů. Běžná rychlost kolem 700-800 Kbs, někdy 1, 1,2 Mbs. Cena? 399,- měsíčně s DPH. Jo – krabičky a vnitřní dráty dodala firma. Kde – v Olomouci.

miki, 21. 3. 2006 (15:07):

Autor článku má pravdu. Daleko lepší je třeba pomalejší ale NEOMEZENÉ připojení. Mám bezdrát 128/128 a nahrazuje mi to pevnou linku, mobil,poštu, rádio o brouzdání ani nemluvim. Nejsem žádný stahovač filmů ani on line hráč(i když i to jde)takže tato rychlost je naprosto v poho.Ale když jsou lidi ochotni platit ČT ten paušál 325kč(podle mně za nic)nic se nezmění. Já platím téměř to samé(celkem), ale to jsou totálně využité peníze.

Simona, 21. 3. 2006 (14:16):

Jana Krause jsem jako herce a moderatora měla docela ráda, ovšem reklamou pro ČT se mi velmi zprotivil. Dělají z lidí stádo, které si nechá vše líbit. ADSL je sice spolehlivé připojení, ale ne každá mladá rodina na malém městě si ho může dovolit, když pracuje jen otec a žena je s dítětem na MD. Na malém městě je také samozřejmě menší mzda rozhodně ne průměrná a to má manžel VŠ. Pan Kraus asi nedostakem peněz sice netrpí, ale asi dostat za reklamu pro ČT nějaký ten milion nebo ne, si vyřešil po svém. Každý má tu volbu.

A.Jey, 21. 3. 2006 (13:53):

no urpime ale zase adsl alespon u me je zatim za tech 6 mesicu co ho mam 100% spolehlive coz se o wifi zase rici neda. Je pravda ze internet od telecomu aby za to opravdu stal je spis pro stredni vrstvu protoze ne kazdy si muze dovolit platit okolo 1.5/2k mesicne kdyz ani nema co do pusy 😛

Ivo, 21. 3. 2006 (10:54):

Mám to štěstí, že jsem se mohl se žlutým banditou rozloučit před 4 lety a používám wi-fi 1300/300, Oskara (pardon vodovodníka z Anglie)za 12 Kč/měs (40 minut) a Skype. Občas se zasměju Telekomikům a Krause je mě líto (blbeček). Dělat z lidí voly, byť za peníze, mu nezapomenu. Je mě upřímně líto všech, kteří nedosáhnou na jiný přístup než ADSL od komiků.

krakonoš, 21. 3. 2006 (09:13):

To je u Telekomiků přece naprosto normální už odjakživa, nechápu, čemu se divíte.

krakonoš, 21. 3. 2006 (09:12):

Na googlu zadej heslo network stumbler, což je program, který umí monitorovat wifi. zjistíš kolik sítí a s jakou silou signálu je v dosahu.

krakonoš, 21. 3. 2006 (09:10):

Poohlédněte se po jiném připojení, ušetříte čas, nervy i peníze.

krakonoš, 21. 3. 2006 (09:08):

Ségra má internet přes mobil (EDGE) od Vodafonu. Platí od 200 do 800 Kč měsíčně, podle objemu stažených dat, jede jí to stabilně 128 kbps. FUP a limity nezná. (Za těch 800 je to neomezené). Zkuste to taky. Na 1 měsíc je to za směšný poplatek.

krakonoš, 21. 3. 2006 (09:03):

Smůla je v tom, že životnost optického vlákna je max. 20 let, levnější typy optokabelů vydrží mnohem méně. Takže pomalu zakládejte do prasátka na nové kabely, nebo wimax. (Počítám, že ČTÚ časem dostane rozum).

krakonoš, 21. 3. 2006 (09:00):

To si vážně myslíte, že odpáráním hlasového tarifu se iternet od Telekomiků zlevní? Jsou dvě možnosti: buď vtipkujete, nebo jste nekonečně naivní. Vzpomeňte si, jak Gates vyřezal z Widlí windows media player. Přehrávač zmizel, cena zůstala! Pevná linka Telekomiků = nejhorší možné řešení jakéhokoli telekomunikačního problému a internetu zvlášť!

Martin Pieš, 21. 3. 2006 (08:01):

Tak to máš v klidu (50kbps). Já mám 0kbps za 1000 měsíčně a k tomu si ještě platím 18 Kč za hodinu internetu přes Dial-Up. A propo Dial-Up mi jede svižně. Úctyhodných 31,2kbps. Někdy se překoná a jede i 24kbps.

Martin Pieš, 21. 3. 2006 (07:55):

Máš pravdu. Nikdo mě nenutil. Bohužel u mě jiná varianta připojní nepřichází v úvahu. Chcu zkusit Wi-Fi, ale nevím kam se mám obrátit aby mi změřili sigál.

morfeus, 21. 3. 2006 (07:30):

jsi spadnul z jahody na znak co? a byla to hoodně velka jahoda.
Operator se ti na to vy**re protoze v obchodnich podminkach nikde neni garantovana rychlost ani kvalita internetu, standardní praktika telecomu (před rokem to tak bylo na 100%) je pokud Vám projde 1 packet dat za 24 hodin máte funkční linku.
Takhle se řeší reklamace ČTc

JIRI, 20. 3. 2006 (23:23):

PROMIN TEREZKO,ALE PODLE ME JSTE HLOUPA(VE VSI POCESTNOSTI)!PROTOZE ADSL JE TO JEDINE PRO ME MOZNE PRIPOJENI. ZA MESICNI PAUSAL 800KC MAM TED ASI NEJPOMALEJSI INTERNET NA SVETE!!!!TAK NA TO SI STEZUJEME.CHAPETE??

Jimmy, 20. 3. 2006 (22:55):

Jako jeden ze zdravě naštvaných lidí nemohu než poděkovat Českému telekomu, že nám už třetím rokem nahání lidi do sítě tempem cca 9% počtu členů měsíčně 😉
Na druhou stranu bezdráty jsou fajn, ale dráty jsou dráty, dáváme je všude kde to jde. Přeci jen mezi 20 Mbps spojem na 5 či 10 GHz a 1 Gbps optickým vláknem je obrovský rozdíl.

misule, 20. 3. 2006 (21:48):

Pakliže máte problémy s připojením od ČTc, tak volat na 800 184 084… pakliže mají dlouho obsazeno tak volat na 13129… a na 800 123 456 neodbytně žádat o podání reklamace… klidně každý měsíc… nenechávat to dlouho bez povšimnutí… operátoři na téhle lince Vám naberou reklamaci max. na 3 faktury zpetně…

hps, 20. 3. 2006 (20:01):

a co bych si tak měl zřídit??
wi-fi? bydlím v malém městě a wi-fi tu není
kabelovku? ne ne ne
jediný net,který je dostupný skoro po celé ČR,je ADSL

hps, 20. 3. 2006 (19:38):

a neni to nahodou FUPkem? 🙂

George.ParouBACK, 20. 3. 2006 (17:54):

No je zajímavé, jak usilovně v této reklamě "Taky chceme ten vysokorychlostní internet" upozorňuje Český Telecom na skutečnost, že zákazník Telecomu = totální hlupák, případně adept na psychiatrické léčení. Od Telecomu bych spíš čekal, že se tuto všeobecně známou skutečnost pokusí zastřít.

Terezka, 20. 3. 2006 (16:22):

Nikdo vás k tomu abyste si zřídili ADSL nenutil, tak nechápu na co si stěžujete

mistake, 20. 3. 2006 (15:49):

jj tj pravda me taky nejde s***e jedny uz 14 dni jde me to sotva 50 kbs………….. fuuuuuuuuuuujbleeeeee :(((

Martin Pieš, 20. 3. 2006 (13:14):

Je to tak. Aspoň mě. A co na to Český Telekomunista? Nic. Jenom pořád slyším ve sluchátku tu trapnou melodii z reklamy. Nejsem sám, komu ten zázračný internet od telekomu nejde. Někde jsem četl, že to je kvůli jejich navyšování rychlosti. Když to neumí, tak to neměli nabízet. Ruším pevnou linku a zařizuju si Wi-Fi. I tohle důvod, proč ADSL v ČR nechce prorazit. Protože Český Telecom na své zákazníky jednoduše s**e.

honza, 20. 3. 2006 (13:00):

Za připojení kabelovky k internetu AVONET v Halenkovicích dám 9000kč,zlatý Telecom či Eurotel a i wi-fi.

alex, 20. 3. 2006 (12:54):

Nechápu to pořád dokola se omýlá že datový limit je nedostačující a každý si to může jednoduchým výpočtem ověřit!
Jen to prostě nezazní třikrát za večer na tv kanálu před 3 miliony lidí!!! Takže po stomiliontéšesté DATOVÝ LIMIT JE FRAŠKA!!!

Václav Rada, 20. 3. 2006 (11:40):

Děkuji za upozornění, jelikož jsem byl minulý rok mimo ČR, tahle informace mne nějak minula. V článku je to již opraveno. A máte pravdu, pevnou linku nepoužívám. Stejně se ale všem včetně ČT za mylnou informaci omlouvám.

durer, 20. 3. 2006 (11:17):

jo na kdyby se nehraje… Už aby telekom zrusil hlasovy tari a poskytoval jen internet to by se musely hodně kablovky snazit si udrzet zákazniky ale cenove je pořád na tom kabelový internet levnejši
cus
http://dejv.webz.cz

Jira, 20. 3. 2006 (11:08):

Souhlasím s Vámi pane Rado, jen by mě zajímalo kde jste vzal ty volný minuty u paušálu za 329,- to jste asi o rok zpět to totiž uz dávno není pravda, ale ten kdo to musí platit ten to ví a kdo tel. linku nemá toho to nezajímá. A myslím si že ty volný minuty byly zrušeny kvůli slavným TELE2 a spol.

krakonoš, 20. 3. 2006 (08:45):

A díky za ty zdravě nštvané lidi, kteří svou prakticky neviditelnou prací dokazují, že bez drátů to jde také a lépe a levněji. V Jižní Koreji ADSL ubývá právě proto, že je nahrazováno bezdrátovými přípojkami. U nás jeho rozvoj stagnuje ze stejného důvodu a také proto, že Telecom (dnes už vlastně Telekomika) je taková, jaká je.

Kategorie Technologie.

Diskuze: 53 Comments

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

, 3.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

ISP Futuretec 2018

, 21.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ISP Futuretec 2018

Více bleskovek →

Články

Aukciu na frekvencie pre 5G sprevádzala petícia a hoaxy

, 21.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aukciu na frekvencie pre 5G sprevádzala petícia a hoaxy

Velký virtuální kulturní přehled

, 16.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Velký virtuální kulturní přehled

Čo je nové na Slovensku v oblasti 5G?

, 28.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Čo je nové na Slovensku v oblasti 5G?

Dotace na vysokorychlostní internet v sedmi praktických krocích

, 30.6. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dotace na vysokorychlostní internet v sedmi praktických krocích

Bezpečně na internetu: 10 tipů jak poznat škodlivý email

, 19.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bezpečně na internetu: 10 tipů jak poznat škodlivý email

Rady a tipy, jak získat dotaci na vysokorychlostní internet

, 20.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rady a tipy, jak získat dotaci na vysokorychlostní internet

Koronavirus – důležité odkazy, projekty firem a IT nadšenců, shrnutí situace v Česku i ve světe.

, 2.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Koronavirus – důležité odkazy, projekty firem a IT nadšenců, shrnutí situace v Česku i ve světe.

Koronavirus zpomalil internetové přípojky o více než 20%

, 30.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Koronavirus zpomalil internetové přípojky o více než 20%

 

Reklama:
ujezd.net
ujezd.net