Jaká byla jubilejní konference Kam kráčí telekomunikační sítě – Plzeň 2017? 1/2

, 25. září 2017

Ve čtvrtek 14.9. 2017 ráno v 8:30, o půl hodiny dříve než byvá zvykem, začala pro ISP dobře známá konference Kam kráčí telekomunikační sítě. Letošní ročník se nesl v trochu slavnostnějším duchu, protože se jedná o desátou konferenci pořádanou v Čechách. V roce 2008 se poprvé sešlo prvních 200 účastníků v Rabí na Šumavě, poté konference putovala do Sušice, na 3 roky do překrásného Srní,  až se usídlila v západočeské Plzni.

Letošní ročník navštívilo rekordních 518 účastníků z řad českých i slovenských lokálních poskytovatelů internetu. Kromě široké nabídky přednášek, mohli účastníci načerpat inspiraci pro své podnikání, uzavřít obchody na některém ze 49 výstavních stánků a se starými přáteli si odpočinout od každodenního pracovního vytížení. On-line přenos jste mohli sledovat po celý den , kompletní záznam celé konference je již tradičně umístěn na Youtube kanálu Internetu pro všechny. Rovněž jsme pro vás připravili bohatou  fotogalerii z akce, kterou naleznete v galeriích IPV nebo přímo na stránkách konference.

Konferenci pořádá společnost ISP Consulting pod záštitou našeho spolku Internet pro všechny, organizačně ji zajišťuje společnost PEM communication. Hlavními partnery konference jsou tentokrát společnosti SITEL, ISP Alliance, UPC Business, Ericsson a nově spolenost Dial Telecom. Seznam všech partnerů najdete zde.

S úvodním slovem již tradičně vystoupil předseda spolku Internet pro všechny Miloslav Sova, tentokrát v tamdemu s Jakubem Rejzkem, který stál rovněž u zrodu této jedinečné telekomunikační konference. Kromě obvyklých provozních záležitostí seznámili účastníky konference s nosnými tématy letošního ročníku – „Výstavba NGA sítí“ a „GDPR“. Miloslav Sova věnoval část úvodního slova také porovnání rychlostí českého internetu se světem. Vycházel z poslední dostupné studie společnosti Akamai, která obsluhuje cca. 30% světového datového provozu. Kritizoval práci některých „novinářů“, kteří poněkud zkresleně a povrchně interpretovali zveřejněná čísla a dospěli k názoru, že Česko má pomalejší Internet než zbytek Evropy. Prezentaci naleznete zde.

Česko se naopak dlouho drželo v první desítce zemí s nejrychlejším internetem na světě a teprve v poslední době pokleslo na stále pěkné 14 místo na světe. Důvodem bylo paradoxně rychlé rozšíření mobiního LTE internetu v České republice, které bohužel nešlo ruku v ruce s posílením konektivity pro připojení základnových stanic do páteřní sítě. Česká republika má tak, jedno z nejvyšších pokrytí LTE v Evropě (92% území a 97% populace), bohužel prozatím trochu na úkor rychlosti. Za další důvody pomalejšího mobilního připojení označil: vyšší cenu spektra než mají okolní státy, velikost bloků vyhrazených pro LTE, stále vysoký podíl starších generací mobilního připojení a vysoký podíl starších telefonů (ty co neumí LTE) a samozřejmě tolik kritizovanou FUP.

To vše nám ubralo cenné desetinky, považte sami – Česko dosáhlo průměr mobilního i pevného připojení 16,9 Mb/s, Rumunsko 17 Mb/s a Holandsko 17,4 Mb/s. Rychlosti pevných sítí naopak dlouhodobě stoupají, což je samozřejmě odrazem mohutných investic většiny lokálních ISP do optické infrastruktury. Sečteno a podtrženo, lokální ISP „nesedí na zadku“ a nečekají na dotace z EU, ale vše co jim zbývá investují do „optiky“. Pokud se i mobilní operátoři rozhodnou více zainvestovat do připojení svých základnových stanic a uživatelé postupně obmění své starší telefony, je velmi pravděpodobné, že se časem opět dostaneme do první desítky státu s nejrychlejším připojením. Mimochodem vytvářet své vlastní grafy a hrát si s čísly můžete přímo na stránkách Akamai. Akamai disponuje celkem slušnou historií, takže do přehledů můžete zahrnout výsledky jednotlivých států od roku 2007 až do dnešních dnů.

Hned po úvodním slově vystoupil  první s hlavních partnerů konference – ISP Alliance. Přednášku na téma – IOT prakticky ze ziskem si připravil Kamil Jirka. Ještě před ním si krátce vzal slovo Rostislav Kocman, který účastníkům přiblížil činnosti ISP Alliance v posledních měsících a její příspěvek k tématu „dotace EU do NGA sítí“. Ohradil se vůči slovům o bojkotu dotačního programu, které zazněly ze strany ministerstva a vysvětlil, co ISP Allianci na první vlně výzev vadí. Dále již pokračoval Kamil Jirka s Internetem věcí. Na úvod své přednášky definoval cílovou skupinu klientů pro ISP – obvykle bytová družstva, společenství vlastníků nebo distributoři tepla a vody pro domácnosti. Dále se věnoval například pásmům, která jsou vhodná pro IOT  (169 MHz a 868 MHz) a cenám bezdrátových prvků pro měřidla. Celá přednáška byla pojatá jako zajímavá příležitost pro ISP, jak získat konkurenční výhodu a nějaké ty drobné tržby, které se v příštích letech budou jistě hodit 🙂 Prezentaci naleznete na této adrese.

Zástupce dalšího hlavního partnera společnosti Dial Telecom, pan Tomáš Strašák, si pro účastníky připravil přednášku s názvem „Poslední trendy na trhu velkokapacitních přenosů – ceny, požadavky operátorů, trasy“. Trendy to nebyly poslední, prošli jsme si ceny a vývoj u služeb páteřního operátora z doby začátků internetu až  dodnes. Trh s okruhy, s kapacitou a voláním je dnes především trhem s komoditou. Prezentaci naleznete na této adrese.

První ranní blok přednášek je obvykle vyhrazen pro hlavní partnery, takže následuje vystoupení pana Jaroslava Švarce ze společnosti Ericsson. Kromě přehledu portfolia této švédské značky jsme se dozvěděli novinky z vývoje v technologiích obecně.

 

Druhý dopolední blok přednášek byl věnován momentálně nejaktuálnějšímu tématu – GDPR (z anglického „General Data Protection Regulation“ aneb hezky česky – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Dlouhodobě se GDPR a obecně implementaci evropských zákonů a směrnic věnuje Jan Zahradníček z advokátní kanceláře Velíšek a Podpěra. Tématem přednášky byl dopad nového nařízení GDPR ( na informační systémy a procesy ISP. Přednášející upozornil na to, že informační systémy již mohou být na povinnost zabezpečit osobní data před únikem a zneužitím připraveny, problém však může být v charakteru a rozsahu ukládaných dat, nastavení práv přístupu k datům a v politikách, které jsou pro práci s osobními a jinak citlivými daty ve firmách zavedeny. Dále zdůraznil, že GDPR se netýká pouze informačních systémů, ale jedná se o komplexní problém, který nelze vyřešit pouze novým SW nástrojem nebo jiným jednoduchým řešením. Důležitá je detailní znalost práce s daty v rámci firmy a přizpůsobení veškerých procesů novým povinnostem dle GDPR. Prezentaci naleznete na této adrese

Dalším kdo se ve svém vystoupení věnoval GDPR byl Daniel Dunovský ze společnosti ERA-BHS, který si připravil prezentaci s názvem Bezpečnost dat a GDPR. Ve svém příspěvku posluchačům vysvětlil jaké musí ISP učinit kroky, aby byly v souladu s GDPR. Postupně vysvětlil podstatu procesní, technické a právní analýzy.

A posledním kdo se dopoledne ve své přednášce věnoval tématu GDPR byl ředitel sekce Úřadu na ochranu osobních údajů, pan Josef Prokeš. GDPR je téma, které bude muset řešit  každý operátor, týká se podnikatelů i spolků. Ochrana dat uživatelů se bude od roku 2018 řídit novými pravidly nařízení EK s možností udělení vysokých pokut. Pan Prokeš se ve svém vystoupení postupně věnoval několika bodům a procesům, které by každý ISP měl vé své firmě co nejdříve nastavit, tak aby se v budoucnu nedostal do rosporu s GDPR. Jedním z bodů byla komunikace se zákazníkem, který by měl být srozumitelně informován proč po něm poskytovatel připojení požaduje ten či onen osobní údaj, k čemu ho potřebuje a jak s ním bude nakládat.

S tím souvisí i další neméně důležitý proces – proškolení vlastních zaměstnanců a rozdělení rolí ve firmě tak, aby každý měl přístup jen k té části osobních údajů, které nutně potřebuje k výkonu své práce. Kupříkladu technik při výjezdu potřebuje znát jména, adresy a telefonní čísla zákazníků, ale určitě nepotřebuje vedět jaké je zákazníkovo číslo účtu. Hodně se v průběhu přednášky skloňovalo slovíčko „pověřenec“. Není nutné, aby i ty nejmenší firmy měli vlastního proškoleného specialistu – odborníka na ochranu osobních údajů, nicméně každý bude muset mít svého pověřence, takže pro ty menší bude možné využívat externích pověřeneckých služeb. Vždy však bude nutné, aby tyto služby byly smluvně dobře ošetřené – aby za ochranu osobních údajú vždy odpovídala nějaká konkrétní osoba. Pověřenec je osoba, která výrazným způsobem kultivuje prostředí ve firmě a dokáže pokrýt procesy, které nepokryje technik, personalista, účetní nebo marketingový analytik.

V závěru přednášky společně s Jakubem Rejzkem pozvali účastníky na speciální seminář o GDPR, který se bude konat 9.11.2017 v Olomouci. Cílem semináře bude naučit odpovědné pracovníky s GDPR pracovat, neutratit příliš mnoho prostředků za nadbytečná opatření a zároveň ponechat statutární zástupce v klidu, že ochrana osobních údajů projde každou kontrolou či auditem. Registrace je možná již dnes na této adrese.

 

 

Tomáš Stojan (Wholesales Senior Manager CZ & SK) z UPC Business si vzal na pomoc Jiřího Převrátila (Data Network Administrator) a společně účastníkům přednášeli o možnostech ochrany proti DDOS útokům a způsobu „čištění konektivity“. Společně posluchačům představili službu Anti-DDoS, která je jedním z prvků aktivní bezpečnosti sítě pro segment WS a MLE. Velikou výhodou oproti konkurenci je nasazení služby Anti-DDoS v celé síti Aorta, tzn., že všechna připojení do internetu jsou chráněna, hlavně ta z problematických směrů.

Zákazník přitom nemusí nic konfigurovat, stačí, když používá konektivitu od UPC Business, detekce a reakce na útok běží automaticky. Do 1 minuty od začátku útoku je závadný provoz přesměrován do scrubbing centra (tzv. pračky, které jsou všechny v naší síti, tzn. data neopouští síť UPC). Zpoždění datového toku je minimální. Zákazník v rámci služby bude mít přístup ke statistikám zablokovaného provozu. ¨

Útoky je přitom lehké si „pořídit“ a za „směšnou“ částku je možné napáchat opravdu velké škody. Cílem útoku jsou zejména oblasti ISP, finančních institucí nebo státní správy, tedy všech, kteří mají svůj byznys založený na na webových aplikacích a online systémech (e-shopy, internetové bankovnictví atd.). Prezentaci naleznete na této adrese.

Pavel Rybka ze společnosti Sitel seznámil posluchače s možnostmi servisního oddělení společnosti SITEL spol. s r. o. Představil služby jako jsou servis telekomunikačních i netelekomunikačních částí sítě jednotlivých provozovatelů a strukturu střediska, které umožňuje zásah kdekoli v ČR do dvou hodin od nahlášení problému.. Dále možnosti dohledového centra a centra nahlašování poruch , které poskytuje služby v českém i anglickém jazyce 365 dní v roce a 24 hodin každý den. Zároveň zmínil možnost tzv. serverhousingu v prostorách datacentra CE Colo a službu vyjadřování se k sítím pro jednotlivé zákazníky .

Použití Systémů bezvýkopových technologií, jejichž základním cílem je snížení dopadů výkopových prací na cenu a rychlost výstavby sítí ve své prezentaci představil veterán našich konferencí Pavel Černý ze společnosti Sitel . Krátký popis a zhodnocení možností použití řízených a neřízených protlaků, zatažení optických kabelů, případně ochranných prvků do kanalizační soustavy, dále popsán systém drážkování. Prezentace obsahovala i problémy , které je nutné vyřešit při použití nových technologií. Při využití podvrtů je nutná dokonalá znalost dotčených inženýrských sítí. U systémů pokládky do kanalizace nebo drážkování je nutný souhlas majitele dotčené sítě (kanalizace, chodník, vozovka). Dále je potřeba speciální technika určená pro pokládku nebo zatažení. Díky ceně výkopových prací při klasické pokládce a nutnosti opravy povrchů ve větších plochách než dotčených se stávají bezvýkopové technologie významnou alternativou pro výstavbu přístupových sítí.

 

Polední pauzu využili účastníci nejen k načerpání sil a chutnému obědu, ale čekal na ně také doplnkový program.  Už se stalo tradicí, že pro ty, kteří poobědvali nebo na oběd teprve čekají, pořádáme praktické ukázky nebo různé soutěže, při kterých účastníci zdokonalují svoje dovednosti. Nejinak tomu bylo i letos, takže na účastníky čekala praktická ukázka společnosti Sitel – měření teploty pomocí optického vlákna a soutěž společnosti Vanco o nejlepšího svářeče optických vláken. Optika se vařila na našich konferencích již potřetí, takže své dovednosti si za tu dobu poměřilo již několik desítek techniků. Tentokrát nejlepšího času (2:39 minuty) dosáhl Jakub Tauš z Pilsfree, takže pomyslný titul nejlepšího svářeče zůstal „doma“ v Plzni.

 

Odpolední program zahájil v nevděčném čase staronový předseda Rady ČTÚ pan Jaromír Novák. Svým vystoupením dokázal v krátkém čase přilákat účastníky zpět do přednáškového sálu, ale o tom až v druhém díle reportáže z konference Kam kráčí telekomunikační sítě Plzeň 2017, který  zveřejníme v následujících  dnech.

Na úplný závěr, bych si dovolil všechny ISP, kteří z nějakého důvodu nestihli letošní Plzeň, pozvat na konferenci Kam kráčajú telekomunikačné siete – Slovensko 2017, která se bude konat již za 2 týdny, 12.10.2017 v Demänovskej Doline v Jasnej, v hotelu Družba. Některá témata budou podobná těm z Plzně, některá zcela nová viz. program. V tuto chvíli je kapacita konference téměř vyčerpaná, takže kdo si chce zažít neopakovatelnou atmosféru této slovenské konference má nejvyšší čas na registraci.

Štítky: , , , , .

Diskuze k článku

Diskuze ke článku je uzavřena.

Kategorie Internet, Technologie.

Štítky: , , , , .

Diskuze: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jaká byla jubilejní konference Kam kráčí telekomunikační sítě – Plzeň 2017? 1/2

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

, 21.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

, 28.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

, 4.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

Více bleskovek →

Články

Mobilné služby počas dovolenky

, 10.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilné služby počas dovolenky

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

, 17.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

, 29.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

Viete čo majú spoločné zvieratá ukrývajúce sa pred zimou, stovky kilogramov ľadu a orkán PIT?

, 1.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete čo majú spoločné zvieratá ukrývajúce sa pred zimou, stovky kilogramov ľadu a orkán PIT?

Nová pravidla kybernetické bezpečnosti

, 20.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nová pravidla kybernetické bezpečnosti

Na návšteve v rádiu, ktoré je držiteľom slovenského rekordu

, 13.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Na návšteve v rádiu, ktoré je držiteľom slovenského rekordu