Česko hledá dalšího operátora

, 20. března 2012

V pondělí 19. března proběhla krátká tisková konference, na které Český telekomunikační úřad (ČTÚ) seznámil přítomné se záměrem vypsat výběrové řízení/aukci na prodej celkem tří kmitočtových pásem.
Citujeme z tiskové zprávy: „Hlavním cílem této aukce je v relativně krátké době zajistit občanům a podnikatelům špičkové služby mobilního broadbandu tzv. čtvrté generace.“
Dnes vydá ČTÚ návrh kompletní zadávací dokumentace. Půjde o veřejnou část, se kterou má každý možnost se seznámit a zaslat věcné připomínky k podmínkám výběrového řízení.

4G

Tolik zatím stručná informace, kterou okořením ještě perličkou, že velmi narychlo ČTÚ muselo změnit místo konání tiskové konference. Ta se původně měla konat přímo v sídle ČTÚ, ale protože prý někde došlo k havárii, netekla ve Vysočanech voda. Takže kolem půl jedenácté dopoledne přišla nejdříve zpráva, že se konference asi bude muset odložit, aby o dvacet minut později tiskové oddělení oznámilo změnu – salonek hotelu Imperial v ulici Na Poříčí.
Mě osobně tato zpráva zastihla už na cestě do Prahy a navíc jsem se jí nedozvěděl z e-mailu, ale díky Twitteru a to od @Lupacz. (Čímž tady ještě jednou děkuji tomuto serveru. Patrick Zandl to už ode mne slyšel osobně.). ČTÚ účet na Twitteru nemá! Což považuji za přinejmenším politováníhodné, neboť většina novinářů Twitter běžně sleduje.

Co se bude dražit v rámci aukce

Jak bylo řečeno v úvodu, cílem je zajistit pokrytí co největší části ČR vysokorychlostním a mobilním internetem. Dalším sledovaným cílem je zvýšení konkurence na telekomunikačním trhu, protože se předpokládá, že do „hry“ vstoupí nový, již čtvrtý, operátor. Současně bude stanovena povinnost poskytnout tzv. velkoobchodní nabídku – s malým, ale podstatným dovětkem, že tato povinnost se bude vztahovat pouze na LTE sítě. Dočkáme se tedy tzv. virtuálních operátorů, kteří sice již dnes existují a někde již své sítě provozují, ale jejich situace není zdaleka růžová. Nemají totiž normální podmínky pro fungování. Vše je pouze na dohodě s některým ze stávajících „teleopů“.

V rámci výběrového řízení ČTÚ nabídne celkem tři kmitočtová pásma:

  • 800 MHZ – rozděleno do šesti bloků po 2x 5MHz s vyvolávací cenou 1,1 miliarda Kč za jeden blok, 6,6 miliardy Kč celkem
  • 1800 MHz – rozděleno na 11 bloků s vyvolávací cenou celkem téměř 750 milionů Kč. Toto pásmo již stávající operátoři využívají k provozu GSM.
  • 2600 MHz – 23 bloků (z toho 14 párová část a 9 nepárová část spektra) za vyvolávací cenu v souhrnné výši 1,85 miliardy Kč. Na serveru Mobilmania.cz autor článku o podmínkách aukce přirovnal toto pásmo k horší Wi-Fi, a je to tak.

Celkem se tedy očekává vydražit 9,2 miliardy korun českých. Do jaké míry je tato cena reálná se ukáže až při uzavření výběrového řízení a vyhlášení výsledků. Zatím může odborná i laická veřejnost pouze spekulovat.

Rozdělení kmitočtových pásem v rámci aukce
zdroj: prezentace ČTÚ

Jako forma výběrového řízení byla zvolena aukce typu SMRA-S, tj. souběžná vícekolová aukce.
Bloky budou draženy jako abstraktní s výjimkou B1 a B2. Následné rozdělení kmitočtů proběhne po aukci obálkovou metodou, kde o pořadí rozhodne výše nabídky.

Závazky v rámci výběrového řízení

Tyto jsou rozděleny do tří oblastí:

  1. rozvojová kritéria
  2. národní roaming
  3. velkoobchodní nabídka

Rozvojová kritéria pak stanovují, že v pásmu 800 MHz pouze za každý pokrytý okres skupiny A (řídce osídlené oblasti) může operátor pokrýt okres skupiny B (hustě osídlené oblasti). Dále, že pokrytí 95% okresů ze skupiny A musí být hotové nejpozději do 30 měsíců. A nakonec pokrytí všech okresů, jakož i dálnic a železničních koridorů musí být do 5 let (6 let pro nového operátora).
U ostatních pásem jsou pak podmínky mírnější – 6 let na pokrytí 50% populace pro nového operátora v pásmu 1800 MHz, resp. pro držitele bloku 15 MHz, a 5 až 6 let (opět 1 rok navíc pro nového operátora) pro pokrytí 30% populace ČR v pásmu 2600 MHz.

V rámci národního roamingu je stanovena povinná nabídka přístupu k síti.
Jinak řečeno: Pokud využíváte služeb operátora ‚X‘, který zrovna dané místo nepokrývá (nemá v místě signál), vy nic nepoznáte, protože budete fungovat přes operátora ‚Y‘, který oblast pokrývá. Vypořádání pak proběhne mezi operátory.
Tato povinnost je ještě dále rozdělena na:
Povinný subjekt – každý subjekt, který získá minimálně 2 bloky v pásmu 800 MHz. Povinnost se vztahuje na 4G (LTE) a 2G (GSM), plus dobrovolná na síti 3G (UMTS) – v tomto případě se poskytovateli započte toto plnění do rozvojových kritérií a podmínky pokrytí 95% okresů skupiny A do 30 měsíců.
Oprávněný subjekt – nový operátor, který získá blok B1 v pásmu 1,8 GHz nebo 2×20 MHz v pásmu 2,6 GHz (min. na 10 let), viz tabulka výše.
Zbývá ještě dodat, že u národního roamingu se bude preferovat dohoda mezi operátory a ČTÚ hodlá regulovat minimálně.

BTS

Nejzajímavější a zvláště pro Český telekomunikační klastr nejočekávanější je podmínka velkoobchodní nabídky.
I tady jsou povinné subjekty, kam patří každý, kdo získá příděl v rámci výběrového řízení. A ještě jednou zdůrazňuji, že povinnost se bude týkat pouze 4G (LTE) sítí, tedy nevztahuje se na stávající 2G (GSM) a 3G (UMTS) sítě. ČTÚ to odůvodňuje vysokým právním rizikem zpochybnění takovéto podmínky a tím i celého výběrového řízení. Rozumět tomu lze i tak, že v 90. letech tehdejší vláda za tehdejších podmínek udělila stávajícím operátorům de facto monopol, resp. neučinila nic pro to, aby operátoři museli poskytovat velkoobchodní nabídku virtuálním operátorům.
Oprávněným subjektem pro velkoobchodní nabídku je pak každý subjekt bez omezení.

Průběh a termíny aukce

Zahájení veřejné konzultace začíná dnes a bude trvat 30 dní.
UPDATE – 20.3.2012, 13:00: Materiál k veřejné konzultaci textu „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz“ je již na webových stránkách ČTǓ.
Současně dnes ČTÚ zveřejní otevřené zadávací řízení na dodavatele vlastní aukce jako nadlimitní zakázku. Když k výběru dodavatele aukce nedojde, je ČTÚ připraven aukci řídit sám.
K vyhlášení výběrového řízení na kmitočty dojde koncem června. Dále proběhnou další procesní záležitosti s tím, že koncem letošního roku bychom měli znát vítěze jednotlivých aukcí a tedy i jméno předpokládaného nového operátora. Zprávu o průběhu a výsledcích pak ČTÚ zveřejní v průběhu ledna roku 2013.

Závěr

Z pohledu státního rozpočtu se očekává, že aukce přinese mimořádné příjmy v řádu několika miliard. Kolik to bude doopravdy se necháme překvapit, protože ceny budou uveřejněné až po skončení aukce.
Další finanční prostředky pak budou přinášet následné poplatky za využívání rádiových kmitočtů. Očekává se řádově desítky až stovky miliónů korun ročně, tak jak budou operátoři uvádět postupně sítě do provozu.
Záměrem ČTǓ je vyčlenit 1,5 miliardy z výnosu aukce na rozvoj NGA sítí s vazbou na cíle „Digitálního Česka“.

Z pohledu zákazníka dojde k tolik očekávanému zvýšení konkurence na trhu mobilních komunikací, ke zlepšení služeb a také snad ke snížení cen.
Rovněž vznikne mnoho nových pracovních a obchodních příležitostí, protože budou třeba kapacity pro budování sítí i prodej u virtuálních operátorů.

Na tiskové konferenci také zazněla otázka, co se stane, když se některé frekvence neprodají. Odpověď je, že vstoupí do dalšího řízení.
Zbývá tedy vyzvat vás, kteří se o telekomunikace zajímáte, abyste se fundovaně zapojili do veřejného připomínkování. My se určitě budeme tématu a záležitosti kolem této aukce ještě věnovat. Rádi si o tom popovídáme i na naší konferenci v dubnu v Přerově.

Štítky: , , , , , , , .

Diskuze k článku

Martin Bugner, 23. 3. 2012 (12:14):

Pro sdf:
Odpovídám na Vaši otázku jestli by tam nemělo být ‚možná‘.
Nemělo. Já si osobně myslím, že to bude mít pozitivní dopad. Jsem optimista a také zákazník. Už dnes si lze asertivním jednáním vyjednat u operátora cenu. Řada lidí si stěžuje, ale vlastně pouze na svoji „lenost“, protože platí leckdy za nesmysly a neozvou se. Jestli se vyznají v tarifech a cenících operátora je jiná. Proto však platí staré přísloví: Líná huba…

Dovolím si i sem provokativně zkopírovat část mojí odpovědi na komentář na Facebooku. Cituji sám sebe:
„Nyní ke zpochybňování čehokoliv. Chápu osobně tu všeobecnou skepsi. Živí ji spekulace a mediální masáž polovičatými články. Lidi, nevěřte všemu co někdo napíše. Novináři nejsou o nic chytřejší než jejich čtenáři. Sám jsem se na tiskové konferenci podivil otázce jednoho novináře z renomovaného deníku, takže byste se divili jak nedávají pozor a potom rychle něco sepíšou na základě toho co jim uvízlo v hlavě, nebo v notesu.
Proto si troufnu tvrdit, že aukce bude těžká. Možná z toho nebude očekávaný výnos. Bude to mít hodně těžké jakýkoliv zájemce o licence, ale dopad bude (nyní alibistické ‚snad‘) pozitivní. Český zákazník obecně je zatím a pouze dojnou krávou pro všechny obchodníky – potravinami počínaje, tarify za volání konče, ale to jen proto, že si to nechá líbit. Korumpovaní politici jsou jen špičkou ledovce a dělají viditelněji to co zbytek dole.
Hlavu vzhůru, bude lépe.“

Včil do mě tedy šijte. Mně je to stejně jedno 🙂

sdf, 21. 3. 2012 (13:08):

Z pohledu zákazníka dojde k tolik očekávanému zvýšení konkurence na trhu mobilních komunikací, ke zlepšení služeb a také snad ke snížení cen.

Nemelo by tam byt spis mozna a to hodne male mozna

Miloslav Sova, 21. 3. 2012 (11:46):

No po zveřejnění detailních podmínek se nemohu zbavit dojmu, že to s tím LTE v Česku nebude až tak horké a případný čtvrtý operátor nemá zrovna lákavou startovní pozici. Přidělil bych nula bodů za odvahu :-(((

„Za každý řídce osídlený okres pokrytý z 95 procent rychlostí nejméně 2 Mbit/s bude moci pokrýt jeden lukrativnější region.“…….plně se ztotožňuji s názory některých lokálních ISP, že tato podmínka hned na začátku pohřbívá původní záměr rychlého mobilního broadbandu na venkově

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

, 21.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

, 28.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

, 4.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

Více bleskovek →

Články

Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

, 28.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

, 11.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

Mobilné služby počas dovolenky

, 10.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilné služby počas dovolenky

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

, 17.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

, 29.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

Viete čo majú spoločné zvieratá ukrývajúce sa pred zimou, stovky kilogramov ľadu a orkán PIT?

, 1.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete čo majú spoločné zvieratá ukrývajúce sa pred zimou, stovky kilogramov ľadu a orkán PIT?