Jsme 6x dražší než průměr EU!

, 17. února 2003

Při hledání podmínek provozování ADSL v Evropě jsme narazili i na aktuální zprávu Evropské komise s vše říkajícím názvem Cena přístupu k Internetu pomocí standardní telefonní linky, ADSL a kabelového modemu. Všech 60 stránek je nanejvýš zajímavých, protentokrát jsme se zabývali pouze ADSL.

Evropská Unie pravidelně zkoumá nejrůznější témata a srovnává všechny země EU, přičemž
sleduje, jak se státy liší a jestli se v průběhu doby přibližují.
Výbor pro
informační společnost (originální název Directorate General for Information Society) vydal
v červenci minulého roku zprávu, ve které srozumitelně a jednoduše porovnává z hlediska
cen nejběžnější formy připojení k Internetu ve všech členských státech. Zpráva sice
srovnává data ke konci května 2002, přesto se jedná o nejaktuálnější zprávu, která
existuje a proto je s podivem, že o ní zřejmě nikdo z ČTÚ, Českého Telecomu ani
alternativních operátorů neví. Alespoň jsme měli takový dojem z jejich výrazů, když jsme
některá data prezentovali tento pátek na společném jednání.

Tento článek bude ovšem až na první kapitolu popisovat pouze ADSL a srovnávat jej se
situací v České Republice, další informace budou následovat v příštích dnech.
Tento
článek bude ovšem až na první kapitolu popisovat pouze ADSL a srovnávat jej se situací v
České Republice, další informace budou následovat v příštích dnech.

Některé
údaje o Zprávě:

 • zpráva monitoruje všech 15 zemí EU plus Norsko a
  Island (EEA)
 • 3 druhy připojení (telefonní linka, ADSL a kabelové)
 • pro
  dial-up připojení zkoumala v 17 zemích vždy 5 největších poskytovatelů dle podílu na trhu
  v počtu uživatelů, případně byl-li celkový podíl menší než 80% trhu pak připočítala
  dalších max. 5 společností, aby tohoto podílu dosáhla
 • ADSL bylo zkoumáno v 16
  zemích, Řecko zatím jako jediný stát EU jej nenabízí (několik let existují předběžné
  nabídky, ale díky nejmenším poplatků za dial-up Internet v Evropě tam není tak velký tlak
  na jeho zavedení do praxe)
 • data byla vždy brána z internetových prezentací a dále
  verifikována telefonicky s každým poskytovatelem zvlášť
 • zpráva nezkoumá jiné typy
  přístupů k Internetu, jakým je např. satelitní či radiový (Wi-Fi atp.), díky naprosto
  odlišné situaci a cenové politice tam jsou tyto způsoby rozšířeny naprosto
  minimálně

ADSL u nás a ve světě

Zpráva porovnává
ceny 92 operátorů v 16 zemích (krom Řecka). Počet zkoumaných ADSL operátorů v jednotlivých
zemích ukazuje následující tabulka:

Všechny nabídky se mohou (ale
nemusejí) skládat z těchto dílčích poplatků:

 1. jednorázový poplatek za
  instalaci ADSL
 2. jednorázový poplatek za registraci u ISP (u nás neznámé a i ve
  světě málo časté)
 3. měsíční poplatek za ADSL přenosovou službu
 4. měsíční
  poplatek pro ISP za přístup k Internetovým službám

Krom toho je
potřeba počítat s dalšími poplatky:

 1. poplatek za instalaci a provoz
  analogové či ISDN linky (tedy u nás je to typicky měsíční paušál, případně poplatek za
  zřízení linky, není-li tato ještě v provozu)
 2. někteří poskytovatelé účtují poplatky
  za provoz (např. za přenesený MB) přičemž pakliže tento přesáhne určitou mez (např. 1
  GB/měsíc)

Zpráva se zabývá pouze prvními čtyřmi poplatky, přičemž
poplatek za instalaci a registraci je souhrnně nazýván „Instalace“ a
měsíční platby za ADSL i Internet se souhrnně nazývají „Pronájem“.

Metodika

Jedním z nejzajímavějších aspektů celé zprávy je použitá
metodika pro srovnávání cen ADSL mezi jednotlivými nabídkami. Všechny se od sebe lišily,
na první pohled se zdá skoro nemožné srovnat tolik nabídek, když navíc využívají 15
různých kombinací přenosové rychlosti. Pro zajímavost bylo několik kombinací, které byly
častější než jiné – 64/512 kb/s, 128/256 kb/s, 128/512 kb/s, 256/512 kb/s a 256/1024
kb/s.
Pro možnost jednoduchého a přitom regulérního srovnání byly všechny nabídky
převedeny na jednotný základ:

 1. byl počítán součet přenosových rychlostí,
  tedy linka s rychlostí 128 kb/s upload a 256 kb/s download bude mít součet 384
  kb/s
 2. všechny nabídky za měsíční Pronájem byly vyděleny součtem a vynásobeny 1024
  aby se získala cena za 1 Mb/s (tzv. Megabit/měsíc tj. MbM). To obvykle mírně
  zvýhodňuje rychlejší typy, ale není tomu tak vždy
 3. všechny ceny byly převedeny na
  jednotnou evropskou měnu – Euro a byly počítány včetně DPH (všechny státy EU mají
  tento typ služeb ve vyšším pásmu DPH což je mezi 15-25% v průměru přes 20%)

Pro srovnání jsme vzali naše současné velkoobchodní nabídky Českého Telecomu a
zpracovali jsme je stejnou metodikou (tuto cenu značíme Ø VO Český Telecom). To
samé jsme udělali po připočtení 30% na pokrytí nákladů za internetovou linku a marži ISP
(což je po rozhovoru s nimi absolutní minimum) a dále poplatek 150 Kč za pronájem modemu a
vznikla nám odhadovaná maloobchodní cena (značíme jí odhad Ø MO ČtC a ISP). Vše
jsme samozřejmě přepočetli na Euro s aktuálním kurzem (31,39 Kč/€).
Důležitá
poznámka:
abychom zachovali co největší přesnost a srovnatelnost se Zprávou, použili
jsme pro výpočet ceny s vyšší sazbu DPH tedy 22%, ačkoliv to nyní je 5%. Neudělali jsme to
pro nějakou změnu výsledků, na ty by to nemělo žádný vliv, stále bychom byli na stejném
místě a těch 17% s tím nic neudělá, jak se ostatně můžete sami v následující kapitole
přesvědčit. Důvod je jiný – právo naší země se harmonizuje s právem EU a tak
nejpozději se vstupem do EU (což je možná už za necelých 11 měsíců) budeme muset mít i
toto srovnáno. Navíc účelem tohoto článku není srovnávat daňovou zátěž v jednotlivých
státech, ale pouze cenové podmínky na trhu. Nejčistější by bylo počítat všechny ceny bez
DPH, ale u použitého způsobu si mohou čtenáři udělat lepší představu o koncových cenách,
které DPH zahrnují.

Výsledky

Nejdříve vám přinášíme tabulku
ukazující výsledky výpočtu ceny za Megabit/měsíc v České republice jak pomocí čistě
velkoobchodních cen ČtC, tak na odhadovanou maloobchodní cenu.

A teď tedy přichází kýžené srovnání
našich cen s Evropou, do které směřujeme a jejíž součástí se máme za pár měsíců stát.

Poznámka:

Do tohoto seznamu (ne však do průměru) byla vybrána vždy pouze 1 nejlevnější nabídka
za pronájem Megabit/měsíc z každé země. Cena za Instalaci se pak vždy vztahuje k
dotyčné nabídce (bylo-li více možností, pak ta nejdražší), nemusí být tedy vysloveně
nejdražší ani nejlevnější ze všech instalací v zemi.
Sloupec Variace ceny ukazuje
procentuální rozdíl mezi minimální a průměrnou cenou Pronájmu. Čím menší hodnota, tím
menší rozdíly mezi nabídkami v dané zemi. Pro ČR žádná variace není, protože tu zatím
žádné nabídky nejsou. V Irsku je nulová, protože je tam nabídka jen jedna.

Poskytovatelé jsou seřazeni podle Minimální ceny (vyjma ČR, i když i tam to
souhlasí). To znamená, že země, které jsou na vrchu tabulky a kde je nízká variace mají
nízkou cenovou úroveň. Země naspod tabulky s nízkou variací mají vysokou cenovou úroveň.

Z tabulky je také vidět, že je velký rozptyl mezi cenami v těchto 16 zemích. Nejnižší
cena je na pouhých 17% nejvyšší a průměr je někde mezi.
Itálie, Rakousko, Nizozemsko
a Velká Británie mají relativně velkou cenovou variaci. Zároveň to jsou ale země s
největším počtem poskytovatelů, takže tam se dají rozdíly očekávat. Na druhou stranu
Nizozemsko má na rozdíl od ostatních 3 ceny výrazně pod průměrem .

Otázkou je,
máme-li naše propočty srovnávat s minimální cenou nebo průměrnou. Myslíme ale, že
správnější je „minimální“, předně VO nabídka Telecomu je holý základ navíc bez
modemu, za který to ani nikdo pronajímat nemůže, protože by nemohl platit za svou
Internetovou páteř a další náklady a i onen odhad se 30% marží byl všemi zúčastněnými na
pátečním fóru hodnocen jako absolutní minimum čeho se dá s nezáporným ziskem dosáhnout.
Přesto pro věčné obhájce ČTc přidáme obě varianty srovnávacích grafů. Pro zajímavost jsou
v grafech uvedeny vertikální linky, znázorňující průměr EU a to jak z minimálních cen, tak
z průměrných.

Srovnání minimálních MO cen ADSL v Evropě s naší velkoobchodní
a předpokládanou maloobchodní cenou

Jak se můžete přesvědčit jsme více
než 6x dražší než průměr zemí EU.

Srovnání průměrných MO cen ADSL
v Evropě s naší velkoobchodní a předpokládanou maloobchodní cenou

I zde
je vidět jak je nabídka ADSL u nás nápadně dražší a to více než 4x oproti zemím EU. Pro
vás, kteří chcete srovnávat jsme zachovali stejně pořadí zemí jako v předchozím grafu a
tak tento není srovnán od nejnižších cen po nejvyšší.

Na závěr si dovolíme vyjádřit
názor, který možná rozdělí uživatele Internetu do dvou táborů, ale rozhodně bychom uvítali
možné zdržení v zavedení ADSL v případě, že by to přineslo lepší podmínky pro koncového
uživatele a co je nejdůležitější, konečně skutečnou konkurenci na českém telekomunikačním
trhu.Věříme, že tyto grafy nepotřebují dalších komentářů.

Diskuze k článku

Libuše Logojdová, 3. 2. 2008 (23:11):

Jsem ráda, že mám jmenovkyni, ozvete se mi? nebo 603570670. Díky Logi

Libuše Logojdova, 7. 3. 2005 (09:17):

Připojuji svůj souhlas s dosažením nižší ceny za užívání internetu,vždyť je nutnost ho dnes využívat po celý den ke všem možným i nemožným denním činnostem a možnost jeho využití co nejširšímu počtu lidí přináší všem jen užitek, není proto pro dost velkou část veřejnosti únosné, myslet stále na vysoké náklady s tím spojené a a muset z důvodu drahé ceny využití omezovat!!!

Lucas, 21. 10. 2004 (15:04):

HMMMMR

vladino, 5. 1. 2004 (12:06):

Protože je Telecom skutečně svině nenažraná, pro připojení k Internetu mám od 3.1.2004 WiFi! Jednoznačmě DOPORUČUJI!!! Časem zruším i pevnou linku (02/2004 nebo 03/2004). Volání přes Go kartu mně vyjde podstatně levněji, než paušál za pevnou linku.

Sova Miloslav, 1. 5. 2003 (09:51):

Vysvětlení jak se lze dostat k takové ceně najdete v článku jen je třeba pozorně číst:-) Všechny ceny jsou propočteny na teoretický megabit/měsíc – takže jestli rychlost 192/64 stojí 1435Kč výpočet je následovný – (1435/256)x 1000= 5605Kč (178Euro) a jak jsem se dopočítali k číslu 301Euro? Nezapomente že v nabídce ČTc každá rychlejší varianta několikrát překračuje cenou světový průměr to znamená že u varianty 256 nebo 512 je poměr cena/výkon jěšte větší.Stále vám nesedí výpočet? Tak počítejte 22%DPH protože už za pár měsíců se u nás tato sazba také změní a jelikož všechny porovnávané země již vyšší DPH mají zákonite sme ho u nabídky ČTc započetli také:-)

Walter, 25. 4. 2003 (09:01):

Kořeny přístupu Českého Telekomu jsou v majoritním podílu státu, který z nás jeho prostřednictvím chce vyždímat co nejvíc peněz. Vždyť průměrná rodina u nás dnes vydá za spoje měsíčně 1200 Kč! To je za ČR skoro 50 mld za rok! Pan Mlynář se svým ministerstvem, který nám sliboval přijatelné ceny je nám houby platný, protože dnes pouze pomáhá naplnit státní pokladnu a svoji kapsu.
S takovou mizernou vládou, jakou máme se levného internetu těžko dočkáme.

Haris, 31. 3. 2003 (10:11):

Můžete mi prosím někdo (nejlépe autoři)vysvětlit jak se dá dostat od cca 2.000 Kč za měsíc k 300 Euro? Nějak mi to nevychází na 31 Kč za Euro…
Dík.

Jura, 18. 3. 2003 (08:17):

… dosazeni lidi, kteří budou hájit státní zájmy, tedy potažmo naše.

Tohle je široce rozšířený omyl. Státní zájem je ve skutečnosti zájem špiček politické strany momentálně u koryta jsoucí, zájem jejich příbuzných, známých a sponzorů; neshodují-li se tyto zájmy se zájmy našimi, tím hůř pro nás. Sprostný lid s tím prakticky nemá nic společného, o jeho zájmy se doopravdy nikdo nezajímá – leda jednou za čtyři roky při volbách, ale to je dostatečně oblben masívní cílenou propagandou a konečně stejně nemá koho volit – všechny strany i politikové jsou čím dál tím stejnější; ostatně není divu, když jim jde o totéž – o moc a koryta. Tohle je demokracie – a nedělejme si iluze, ostatní systémy vládnutí jsou ještě mnohem horší.

Sebastian, 17. 3. 2003 (00:05):

Souhlas

Sebastian, 17. 3. 2003 (00:03):

Nesmíme zapomenout – kdo nám tyto nevýhodné podmínky nastartoval – Klaus a jeho vláda, ministr Dlouhý který monopol Telecomu zaručil ve smlouvě a podepsal

U výsledků voleb jenom zírám – jestli se pak někdy český člověk dokáže poučit, asi jsme mentalita která má naprogramováno volit do čela státu podvodníky a tyrany kteří z nás sedřou kůži

Doporučuji se poučit na Číně , která nás za chvíli vývojem předběhne, dělají nejdříve reformu ekonomickou a politickou nechávají až na závěr …

Jaroslav Zaviačič, 2. 3. 2003 (15:46):

Ve vzdělávání bude stále více hrát roli programovaná individuální výuka. V ní máme značný předstih před světem – jinak by naši reprezentanti v počítačových soutěžích z oblasti zpracování textů nebyli tak úspěšní (máme třetinu všech medailí z posledního mistrovství světa, světovou mistryni i světový rekord). Pouze za pomoci internetu je možno ji efektivně rozvíjet. To je jedním z cílů Interinfo ČR, sdružení českých škol, učitelů a soutěžících. Kdo internet razantně nepodporuje, nemá morální nárok hlásit se k příslušnosti k zemi Komenského.
Jaroslav Zaviačič, předseda http://www.interinfo.org)

Jaroslav Zaviačič, 2. 3. 2003 (15:45):

Ve vzdělávání bude stále více hrát roli programovaná individuální výuka. V ní máme značný předstih před světem – jinak by naši reprezentanti v počítačových soutěžích z oblasti zpracování textů nebyli tak úspěšní (máme třetinu všech medailí z posledního mistrovství světa, světovou mistryni i světový rekord). Pouze za pomoci internetu je možno ji efektivně rozvíjet. To je jedním z cílů Interinfo ČR, sdružení českých škol, učitelů a soutěžících. Kdo internet razantně nepodporuje, nemá morální nárok hlásit se k příslušnosti k zemi Komenského.
Jaroslav Zaviačič, předseda http://www.interinfo.org)

Lukáš II, 27. 2. 2003 (17:06):

Chránit zájmy státu, znamená získat do kasy peníze na provoz sociálních programů. Když stát rozhazuje, musí mít z čeho a ČTc mu na to vydělává a platí v dividendách.

Sova Miloslav, 25. 2. 2003 (21:16):

Omlouvám se Vláďovi, ve svém diskusním příspěvku měl pravdu,skutečně se nám do článku poslední 3 dni dostali dva stejné grafy.Správný graf najdete v sekci Internet v číslech. Došlo k tomu při údržbě webu,(od začátku byl článek v pořádku,proto mě nenapadlo,že by k něčemu takovému mohlo dojít) a dnes večer chybičku napravíme:-)

noname, 25. 2. 2003 (17:42):

BazMyslíku – k tvému druhému příspěvku "Ceny Internetu v ČR" mám dvě připomínky:
my nesrovnáváme cenu v Americe a v Čechách, ale v Evropě a Čechách. To je dost podstatný rozdíl. V Americe jsou opravdu často jiné ceny, je to rozdílný trh přitom tak daleko, že si nikdo nic z ameriky nedoveze (zatímco v Evropě to hrozí). Určitý rozdíl mezi Evropou a ČR je pochopitelný (velikost trhu, prvotní nastavení služby), ty zmiňuješ 25%, nikdo by tady neřekl ani popel, kdybychom bylo 25% nad průměrem EU, časem bychom se jistě blížili. Ale když je to 500x nad EU, tak ten čas se bude blížit nekonečnu, protože se nám budou rychleji vzdalovat, než mi přibližovat.
A co se týče srovnání na kupní sílu – samozřejmě je to ekonomická blbost. Přesto je to velmi zajímavé, zítra si o tom tady možná přečteš. Všechny evropské země se totiž ještě více srovnají, zato my dosáhneme 12 násobku průměru. A vtip je v tom, že to samozřejmě neukazuje nákladovou složku, ale je to jasný ukazatel budoucí poptávky. Ze života – vem si, že by tady bylo auto dvanáckrát dražší, než by tomu bylo v okolních státech (a nebylo by jej možné převést). Jestli je tedy teď nejlevnější auto za 200 tisíc, tak si představ, že by stálo 2,4 milionu při našich současných platech. Kolik si myslíš, že by po českých silnících jezdilo aut? Jezdili by tu maximálně mopedy (obdoba dialupu u nás) a pak by je měli velké firmy (plus poslanci a senát).
Takže přepočet na kupní sílu ukazuje potencionální trh. Když se srovnáme s Anglií, tak dosáhneme stejné penetrace jako mají v Anglii. Když se srovnáme s Koreou, budeme mít penetraci jako mají tam. Ale když budeme na dvanáctinásobku, tak půjdeme tak akorát do prdele a navěky se z nás stanou dělníci západu, protože naši lidé nebudou mít stejný přístup k informacím jako mají ve světě a tak se mu budeme vzdalovat.
Jestli to chceme zvrátit, měl by se stát prostřednictvím své vlastní firmy postarat o srovnatelné ceny (a zkušenosti i z mnohem menších zemí typu Estonsko ukazují, že i tak to bude rentabilní), a dokonce si myslím, že by měl nejlevnější přístup dát jako "zboží nejnutnější potřeby" a dotovat jej (resp. dát u něj 0% DPH či stále používat 5%). Čím déle váháme, tím více nám svět uniká. A zkuste vzít nějakého špičkového vědce a na rok ho zavřete do izolace. Po roce může jít tak akorát pást kozy, protože mu svět uteče. Jasně, vědci mají v práci svůj vlastní net, ale i oni by třeba pracovali z domova a nejde jen o ně, vlak ujíždí nám všem.

Miloslav Sova, 23. 2. 2003 (04:43):

Vrátil jsem se po 5 dnech z práce a nějak nechápu váš příspěvek možná jde o nedorozumění – oba grafy vycházejí ze stejného obrázku? Myslel jste možná ze stejné tabulky že? No to je pravda jenže jeden graf porovnává naší cenu s minimálními cenami v každé zemi zatímco druhý graf porovnává naše ceny s průměrnou cenou v jednotlivých zemích – to je dost podstatný rozdíl – nebo jsem to špatně pochopil?

BazMyslik, 22. 2. 2003 (09:31):

Ještě jednu poznámku k cenám kolem ADSL. Vše se odvíjí od cen současných pro Dial-Up, pevné linky a pod. Ale v těchto oblastech to je také celé naprosto posrané a zvrhle a skandálně předražené.

Např. obousměrný Internet přes satelit. Zdejší firmy nabízejí pronájem, nebo odprodej zařízení o 25% dráž něž tomu je v EU při kurzu € = 31 Kč a o 50% dráž než tomu je v USA při kurzu $ = 30 Kč. Prakticky stejný poměr platí pro platbu paušálu za připojení pro zvolený balíček. Přepočet přes kupní sílu obyvatel v ČR v porovnání s EU a USA je ještě desivější. Opět naprosto skandální a zvrhlé a to v tom nejede ani Stát, ani Mylnář, ani ČTc, ani ČTÚ!

BazMyslik, 22. 2. 2003 (09:20):

Vidím, že nejsem sám s kým Mlynář kupodivu komunikuje a je prakticky jediný z celé té bandy politiků, co svým zaměstnavatelům (daňovým poplatníkům) se snaží alespoň nevyhýbat. Že jeho snahy jsou téměř zcela k ničemu je věc druhá 🙁

Má relativně v kompetencích hodně možností, ale pro blaho svých zaměstnavatelů je nepoužívá …

Prioritou on má v realizaci ADSL v pofidérním termínu "březen 2003", což nikoho nemůže ani trochu nadchnout s vědomím, že první amorální cenový záměr ČTc a spuštění ADSL se datuje již o rok zpět! Takže to je zcela o ničem 🙁

ADSL po technické stránce jak si to ČTc "prosadil" je naprosto o hovnu. Je to pouhé umožnění propojení přes IP protokol, bez možnosti VPN, věřejných IP adres a bez mnoha dalších technických fines. V podstatě to je neuvěřitelným způsobem okleštěný žebrák a ještě za cenu přesahující 6ti násobek průměrné ceny v EU v hrubém přepočtu jen jednotlivých měn a 18ti násobek při přepočtu kupní síly naších občanů v porovnání s průměrnou kupní silou občanů v EU. To není možné nazvat již ani skandálně zvrhlým myšlením MI + ČTÚ + ČTc.

Dovede si někdo představit cenu benzinu naturál, kdyby distribuční firmy patřily z 51% státu a měly by regulované ceny státním orgánem ČTÚ, jak tomu je u ČTc? To by benzin nestal dnes 25,80 Kč, ale 48,- Kč a to na 1.000% :-(((((

TT, 20. 2. 2003 (10:04):

Ať kouká ten !!!neschopnej!!! inteligent okamžitě rezignovat!!!

Doufám, že si to nikdo za tyhle ceny nebude pořizovat a nenecháme se vydírat. Já sem čekal na adsl jak na smilování boží, ale teď se na ně samozřejmě vykašlu.

Standa, 20. 2. 2003 (08:51):

Vsichni si jiste vzpominate, po revoluci Telecom rval, ze musi zvysovat ceny. Jako duvod uvedl srovnani cen snad s Nemeckem (nebo s jinou zemi, uz nevim). Proc Telecom ted nerve "Srovnavame ceny" tak jak pred cca 10-ti lety ?

Lukáš, 19. 2. 2003 (11:16):

to nemá žádný smysl, to by musel zaměstnávat inteligentní lidi, a ne úředníky, jenom úředníčci rozhodly o připojení škol na internet pomalými ISDN, Mlynář by je musel všechny vykopat z jejich míst,cena ADSL je kvuli tomu, že tady neni konkurence, možná by se naše vláda mohla vzdát snu o vysokém zisku z prodeje Telecomu,ale kdo by tlačil ceny dolů, když má monopol

Lukáš, 19. 2. 2003 (11:12):

to nemá žádný smysl, to by musel zaměstnávat inteligentní lidi, a ne úředníky, jenom úředníčci rozhodly o připojení škol na internet pomalými ISDN, Mlynář by je musel všechny vykopat z jejich míst,cena ADSL je kvuli tomu, že tady neni konkurence, možná by se naše vláda mohla vzdát snu o vysokém zisku z prodeje Telecomu,ale kdo by tlačil ceny dolů, když má monopol

Q, 19. 2. 2003 (07:56):

Ze začátku jsem vítal jeho vznik, nyní když vidím co dělá, volám po jeho urychleném zrušení. Jestli to nevíte, vytváří obrovskou administrativu – asi aby prokázalo svou nezbytnost.

Vláďa, 18. 2. 2003 (20:07):

Juraji, máš pravdu, je to ostudné. Také patřím mezi ty, kteří si po sobě zrovna dvakrát nečtou. 🙂 Nicméně nechtěl jsem upozorňovat na gramatiku, ale především na ten zavádějící graf.

Juraj, 18. 2. 2003 (16:07):

Vláďo poukazuješ na chybky v tak dlouhém dokumentu a sám jsi se v kraťoučkém příspěvku také překlep "V pravní tabulce je napsáno "teretický". " To jen tak mimochodem:-)) "pravní" tabulku jsem tam opravdu nenašel:-)))

Vláďa, 18. 2. 2003 (16:01):

Oba grafy odkazují na stejný obrázek, takový, kde je navrhovaný tarif ČTc v porovnání méně výhodný.
V pravní tabulce je napsáno "teretický".

PetrP, 18. 2. 2003 (15:36):

No nevim, podle vasich odhadu vychazi na ISP u zakladni varianty 296 Kc a to mi nepripada moc realne kdyz vezmu ty castky, ktere zadal CT za propojeni mezi sebou a ISP. Sice to nakonec nejak zaonacili na individualni cenu, ale nemyslim, ze by nejak zasadne slevili z tech 50/100 tis. mesicne za port. Kolik by jich musel ISP prodat, aby se mu vubec zaplatila ta pripojka? Pri cene 50tis. alespon 130 linek a to nemluvim o konektivite a vsech ostatnich nakladech.

IMHO bych videl ty ceny nekde na 1800 mesicne, ale mozna nas prekvapi 🙂

p1n, 18. 2. 2003 (14:10):

resp. kolik to CTc asi tak stalo…
nebo se stalo to ze CTc polevilo a v dohode s AO dalo mensi cenu a tedy AO se navysil zisk, ale koncove ceny se stejne nezmeni…

noname, 18. 2. 2003 (13:10):

To že to podepíše GTS jsme si všichni na jednání mysleli. Jsou to kretnéni. Jak jsme se pak na jednání dohodli – podepíše-li jeden, budeme muset podepsat všichni, tlak je příliš velký.
Takže to právě podepsali všichni!

Fox, 18. 2. 2003 (12:33):

Zajímal by mě i graf, který by porovnával ceny ve vztahu ke kupní síle jednotlivých národů. To bychom se nejspíš dostali někam k 10-20 násobku průměrné ceny v EU.

Ufikus, 18. 2. 2003 (11:36):

Duroň z GTS pravil:
"Otevřením trhu ADSL se rychlý internet stane všeobecně dostupnou veřejnou službou"
Tak to se mu povedlo. Dostupnou možná, ale rozhodně ne všeobecně. Vzniká tady alternativa pro firemní připojení.
Lidi jako obvykle nikoho nezajímají.

Ufikus, 18. 2. 2003 (11:28):

GTS podepsala. Kdo by to řekl do jediného ISP, který protestoval vůči ceně.
Takže jeden scénář vývoje je v tahu.
Teď už to určitě podepsali všichni.
Tady je ta zpráva:
http://www.isdn.cz/clanek.php?cid=4678

Tomáš Třebický, 18. 2. 2003 (10:55):

Dokavaď se nezasadí o srovnání cen s evropským průměrem, nepřesvědčí mě, že je to neschopný člověk, který lezl akorát správným lidem do správných otvorů a který chce urvat velký díl sám pro sebe. Vedení ČTc mělo být odvoláno okamžitě po zveřejnění první velkoobchodní nabídky a měli tam být konečně dosazeni lidi, kteří budou hájit státní zájmy, tedy potažmo naše.

Bukovansky Richard, 18. 2. 2003 (10:21):

Ma pravomoci dost, a take mi napsal, ze jich pouzije (ostatne pred nedavnem bylo vymeneno "cele vedeni" CTc)…

noname, 18. 2. 2003 (10:14):

Mlynáře z toho nemůžeme vynechat. Já vím že on to chápe, také jsem s ním v kontaktu. On je ale jediný, který s tím může něco udělat.
1. ČTÚ pouze stanoví bariéry pakliže se nedá dohodnout jinak
2. ČTc sám od sebe nic neudělá, lidé ve vedení jsou tam od toho aby ČTc generoval zisk
3. AO (vyjma GTS viz. aktuální článek) proti cenám nic nemají – jde jim jenom o vlastní zisk a nechtějí snížit cenovou hladinu, nevyhovuje jim pouze řešení, které je staví na úroveň malých čičmundů a oni nemají šanci prodat přidanou hodnotu. Kdyby 5 nejvějších dal ČTc z těchto cen 20% dolů, tak koncové ceny zůstanou stejné a oni přesto okamžitě podepíšou.
Mlynář má právo a povinnost vytvářet státní informační politiku a tak jeho primárním zájmem je zvýšení informační vzdělanosti obyvatelstva.
Za druhé je také hlavní osoba v ČTc, i když nepřímo – může iniciovat odvolání ředitele a kohokoliv z rady.
Takže všechny články jsou o tom, aby se uchopil svých vlastnických práv a snažil se dosáhnout splnění primárního cíle.

Bukovansky Richard, 18. 2. 2003 (10:03):

V tom poslednim vypoctu je dvoji DPH na pripojeni:
Ma to byt spravne: 150+1286+299=1735,- (s DPH 1822,-).

Opakuji, za tech technologicky podminek je to neunosne a naprosty vysmech…

Bukovansky Richard, 18. 2. 2003 (09:58):

Jsem s nim v mailovem kontaktu, a muzu vam rict, ze ten chape, co se deje a snazi se zakrocit, tak aby to bylo unosne.
Zopaknu tady mou cenovou kalkulaci, kterou jsem mu poslal (pro cloveka, ktery na internetu jede dial-up pres analog):
"1. mesic:
Zrizeni ADSL: 1600,-
Pronajem ADSL zarizeni: 150,-
Pripojeni: 989,-
Poplatek za telefon (HOME STD): 299,-
CELKEM BEZ DPH: 3038,-
CELKEM S DPH (5%): 3190,-

Dalsi mesice:
Pronajem ADSL zarizeni: 150,-
Pripojeni: 989,-
Poplatek za telefon (HOME STD): 299,-
CELKEM BEZ DPH: 1438,-
CELKEM S DPH (5%): 1510,-

A to je bez marze AO/ISP, poplatku AO/ISP za pripojeni k Internetu."
Vezmu-li tedy 30% marzi pro AO, tak mi to vychazi za Basic192: 1286,- (s 5% DPH: 1350).
Tedy celkem:
150 + 1350 + 299 = 1799 Kc (S DPH 1889,- Kc)…

Hm… Tak to ani omylem…

ja, 18. 2. 2003 (00:14):

jen je neustale drzte pod tlakem, dobra prace …

miloslav, 17. 2. 2003 (21:10):

To co předvádí ČT je vážně hrůza.To srovnání s Evropou je vážně odstrašující příklad toho co dokáže monopol a ignoranský přístup šéfů Českého telekomu a ČTU s Mlynářem.Ten by se měl v duchu svého ministerstva jako první postavit za obyčejné lidi ( tak jsem si to aspoň bláhově myslel).Souhlasím s autory článku,že v případě takovéto nabídky a ceny nemá smysl ASDL zpouštět,protože to akorád většinu lidí otráví a namíchne a zůstanou dál u modemu na dial-up.A mám silný pocit že o to Českému telekomu jde,aby se vlk nažral a koza zůstala celá.Neboly aby jakástakás nabídka byla a lidé dál zůstávaly u dial-upu,nebo ještě lépe kupovaly ISDN.

Sova Miloslav, 17. 2. 2003 (21:03):

Kolik myslíte,že platím já? Díval jste se kde bydlím?:-) Bojujeme za ADSL s vědomím, že se k nám na vesnici jen tak nedostane.Rovněž se snažíme o paušální Dial-up – je třeba si uvědomit že od ceny ADSL se bude odvíjet také cena u Dial-upu.Vše důležité je v požadavcích ZUI v sekci „Důležité dokumenty“.

Andrew, 17. 2. 2003 (20:54):

Sova M.- samozrejme chapu duvody proc chcete spusteni ADSL oddalit ( teda ADSL v soucasne podbe ), ale musite brat v potaz i ty lidi kteri plati za dial-up 3-4k mesicne ( treba jako ja ). Rozhodne to neni nezanedbatelna castka. A pokud je soucasna nabidka CTc vydirani ( s cim souhlasim ) tak se musim ptat co je soucasna nabidka dial-up pripojeni?? Myslim ze to je jeste vetsi vydirani nez ADSL jelikoz clovek nema ZADNOU jinou alternativu ( samozrejme pocitam ze neni k dispozici bezdrat ani kabel.. )

František Žák, 17. 2. 2003 (20:08):

Je mi už 69 let a k internetu jsem se dostal před 2 lety.Když jsem si dnes na vašich stránkách našel tento článek je mi velice smutno z chování ČTc,Telekomunikačního úřadu a toho nového ministra Mlynáře.Měli by se všichni stydět!!!

Sova Miloslav, 17. 2. 2003 (18:09):

Ministerstvo informatiky už jeden náš článek na svůj web umístilo:-)Sám jsem zvedav na reakci.Mlynářovi jde zřejmě o co nejrychlejší spuštění služby at to stojí co to stojí a ČTU má 90 denní lhůtu na vyřešení rozporu takže uvidíme.V ankete na Lupě se ale lidi zatím vyjádřili jasně a jsem za to rád, že ne všichni uživatelé Internetu přistoupí na vydírání zákazníků ze strany ČTc.

Tom, 17. 2. 2003 (16:07):

Jsem zvedav, jestli na tento clanek bude mit odvahu reagovat nektera ze zminenych organizaci. Myslim, ze na to ani jedna nebude mit odvahu a radeji jeho existenci, ac dobre seznameny s jeho obsahenm, "tise prehlednou".

Kategorie Bleskovky.

Diskuze: 44 Comments

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

, 3.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

ISP Futuretec 2018

, 21.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ISP Futuretec 2018

Více bleskovek →

Články

Velký test wifi routerů do 1 000 Kč

, 22.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Velký test wifi routerů do 1 000 Kč

United Networks – z garáže až mezi nejznámější lokální operátory

, 16.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem United Networks – z garáže až mezi nejznámější lokální operátory

Aukciu na frekvencie pre 5G sprevádzala petícia a hoaxy

, 21.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aukciu na frekvencie pre 5G sprevádzala petícia a hoaxy

Velký virtuální kulturní přehled

, 16.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Velký virtuální kulturní přehled

Čo je nové na Slovensku v oblasti 5G?

, 28.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Čo je nové na Slovensku v oblasti 5G?

Dotace na vysokorychlostní internet v sedmi praktických krocích

, 30.6. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dotace na vysokorychlostní internet v sedmi praktických krocích

Bezpečně na internetu: 10 tipů jak poznat škodlivý email

, 19.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bezpečně na internetu: 10 tipů jak poznat škodlivý email

Rady a tipy, jak získat dotaci na vysokorychlostní internet

, 20.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rady a tipy, jak získat dotaci na vysokorychlostní internet

Koronavirus – důležité odkazy, projekty firem a IT nadšenců, shrnutí situace v Česku i ve světe.

, 2.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Koronavirus – důležité odkazy, projekty firem a IT nadšenců, shrnutí situace v Česku i ve světe.

 

Reklama:
/www.pranet.cz
www.pranet.cz