Konference Futuretec 2018 – vyvážený mix odbornosti a dobré zábavy

, 9. července 2018

Minulý týden ve čtvrtek 28.6.2018 se na Vysočině v  konferenčním a prázdninovém resortu Devět skal***sešlo cca. 250 techniků z řad lokálních poskytovatelů internetu z Čech, Moravy a Slovenska, aby si prohloubili své odborné znalosti v oblasti výstavby optiky, radiových spojů a aktuální legislativy.

Konferenci pořádali společnosti  ISP Consulting a Vanco. Role hlavních partnerů se tentokrát zhostili společnosti Ceragon , RACOM,  Erricsson , IMCO POWERSIAE MICROELETTRONICA . Konferenci dále podpořili také společnosti LigoWave , DEVISER , Inno Instrument, TYCON Power, Fiber Arsenal, Smart Comp (KUKI) a G DATA. Mediální záštity se již tradičně zhostil náš Internet pro všechny.

Konference navazuje na technické a technologické zaměření konferencí Kam kráčí bezdrátové sítě. Původní koncept akce se postupem let vyvinul a ve stínu důležitých témat zůstaly tak trochu na pozadí technologie. Proto se pořadatelé rozhodli navázat na původní myšlenku právě konferencí ISP Futuretec, která se dopodrobna věnovala přehledu technologických novinek, vývoji a inovacím při výstavbě datových sítí a spojenou legislativou. Kromě konferenční části byla akce rozdělena do 3 tématických workshopů, ve kterých se technologie pouze neprezentovali, ale reálně se s nimi pracovalo.

Program hlavní sál.

Na dobré pochopení některých souvislostí je třeba sáhnout po formátu vysokoškolské přednášky, s příklady a souvisejícími dokumenty. Také proto v dopoledním  programu předstoupili před účastníky zástupci pořadatelů Jakub Rejzek (ISP Consulting) a Ing. Jaroslav Konopa  (VanCo.cz) s přednáškou  „Novinky a uspořádání spektra v ČR a SR, využitelnost pro regionální operátory, pravidla a efektivní správa licencí.“ Účastníci tak měli unikátní možnost ve dvou na sebe navazujících přednáškách porovnat situaci v Česku a na Slovensku.

Měli jsme také možnost projít principy regulace spektra. V části pro licencovaná pásma řečníci věnovali čas také optimalizaci nákladů na provoz, měli jsme možnost pochopit principy přidělování individuálních oprávnění a výpočet ceny. Dobrou zprávou je změna Nařízení vlády, za kterým stojí dobrý práce Výboru nezávislého ICT průmyslu.

S dalším velmi zajímavým vystoupením přichází David Němec ze společnosti VanCo.cz. Pro účastníky si připravil téma „ Plánujte MW spoje jako profesionálové! Navyšování přenosových kapacit a vývoj rádiových spojů, marketing vs. skutečnost“.

Po přestávce na kávu si slovo opět bere Jakub Rejzek a vysvětluje účastníkům, co všechno se skrývá za zkratkou JIM (Jednotné informační místo). Ve svém vystoupení se také věnoval legislativě pro usnadnění výstavby, zákonu 194/2017 Sb..

Petr Jilemnický z VanCo.cz se hodinu před obědem věnoval tématu výstavby a radiového plánování WiFi sítě. Názorně vysvětlil posluchačům jak zkrotit rušení vhodným návrhem anténních systémů. Problém silného zarušení v pásmu 5 GHz je v ČR velmi rozšířený, ale bohužel nijak systematicky neřešený. Každý ISP jej řeší pouze tak, že se na své přístupové body přidávají další a další vysílací rádia (na tom by ještě nebylo nic až tak špatného) – bohužel ve smrtelné kombinaci široké sektorové antény a maximálního možného (zpravidla továrně nastaveného) vysílacího výkonu (aby se nový bod prosadil…).

Dnešní situace ale vyžaduje nutnost systematického řešení, které bohužel jen málokdo hledá. Najít ho lze pouze v:

  1. promyšlených návrzích přístupových bodů (před-průzkum, měření zarušení, důkladná rozvaha počtu klientů a rozdělení sektorů – load balancing)
  2. maximální využívaní kvalitních antén např. typu Horn (to není propagace, ale jejich parametry jsou zcela jedinečné) s tak širokým úhlem jak je třeba, ale ne víc.
  3. kalkulace vysílacího výkonu – jednoduchý vzorec nám umí dát odpověď, jaký maximální výkon nastavit na rádio, protože prostě více není třeba a působí pak pouze zarušení vzdálených rádií

Kalkulaci výkonu je třeba rozhodně provádět i na straně klientů, kde se podle stejného vzorce dá snadno dospět k hodnotě výkonu rádia. Jinak klienti budou působit úplně stejné zarušení jako vysílací body…

Vzorec : FSL= 32,44+ 20log (f) + 20log (d) (Free Space Loss je odvoditelný za pomocí znalosti frekvence f v MHz a vzdálenosti d v km). Výsledek je jednak referenční hodnostou pro techniky, kterým může poukázat na vadu zařízení nebo špatné směrování antény, a jednak hodnotou pro nastavení takového výkonu, jaký je třeba.

Druhým aspektem je vnitřní rozvod konektivity v budovách. Doba je již zcela bezdrátová, domácí (kancelářská) wifi síť musí zvládat nejen distribuci internetu na počítač(e), ale také připojení NAS serveru, tiskáren atd. Nekvalitní wi-fi si zákazník vždy bude spojovat s providerem a přitom promyšlením situace a vhodným návrhem se dá předejít mnoha servisům, které poškozují dobré jméno providera a v neposlední řadě představují nemalé náklady.

Po přestávce na oběd, byl prakticky celý odpolední program věnovaný plánování a výstavbě optických sítí. Pánové Peter Fabuľa, Vladimír PalíkRoman Dlouhý (všichni z VanCo.cz), představili například technologie a standardy ukládání optického vlákna do země, metody bezvýkopových technologií, protlaky, závěsné systémy a trochu té legislativní praxe. Dále jsme se dozvěděli něco o měření vlastností optické trasy a vyhodnocení měření, základním troubleshootingu a výpočtech útlumu. Stranou nezůstalo ani oblíbené téma GPON vs PTP sítě, návrhy, topologie a budoucí rozvoj technologií.

Jakub Rejzek se na chvíli vrátil k radiovým spojům a v části pro nelicencovaná pásma  se věnoval schvalování pro provoz pro jednotlivá všeobecná oprávnění, předpokládanému vývoji a omezením.  Poslední prezentací byla Metodika ověřování rychlosti přípojek uživatelů tak, jak jej již v tomto roce začne pro účely ochrany spotřebitele používat Český telekomunikační úřad, kterou dopodrobna uvedou ve finální verzi odboru ochrany spotřebitele na další konferenci pořádanou společností ISP Consulting, která se bude konat na podzim 13.9.2018 v Plzni. Registrace jsou již v plném proudu, takže si rovnou věrným návštěvníkům dovolím nabídnout odkaz na registraci Kam kráčí telekomunikační sítě v Plzeň 2018.

Workshop napájecích systémů.

Workshop napájecích systémů představil nejmodernější zdroje pro telekomunikace, zálohované napájení, ale i využití alternativních zdrojů v podobě fotovoltaiky a větrné turbíny. Konzultovali jsme spolu se zákazníky zkušenosti a zároveň napravovali polopravdy a mýty, které v tomto „zázemí“ telekomunikačních technologií kolují a přežívají. Představeny byly produkty pro zálohování AC i DC zařízení, včetně palety PoE napájecích prvků s ochranou proti přepětí, s integrovaným DC/DC konvertorem.

Pro moderní provoz byly představeny dohledované zdroje, které v reálném čase informují o stavu celé napájecí soustavy a včas upozorní na výpadek nebo vybití baterií a s dostatečnou rezervou informují i o potenciálním problému baterií. Pro zálohování byly ukazovány nové konstrukce baterií LiFePO4 s celou řadou výhod. Jednou z velkých pravd je, že výpadek služby dnes představuje značně nežádoucí negativní reklamu. Přerušení přitom v drtivé většině případů způsobuje problém s napájením. Rozumným návrhem napájecí soustavy je většinou možné výpadku předejít nebo ho zcela překlenout bez dopadu na klienty.

Ohlášení RAy3 – dlouho očekávaná novinka od RACOMu je venku

Konference Futuretec byla poctěna také světově prvním ohlášením dlouho očekávané nové generace mikrovlny RAy z dílny Novoměstského RACOMu. Byla vybrána kvůli jasnému zaměření na český a slovenský ISP segment a profil návštěvníků – uživatelů a správců mikrovlnných tras, pro které je nový produkt designován.

Že se bylo nač těšit, potvrdil už mimořádný zájem účastníků konference, kteří se na dobu prezentace skoro všichni shlukli v prezentační místnosti. Kromě gigabitové FDD propustnosti, vysoké QAM (až 4096), podpory až 112MHz šířky pásma novinka přinesla i velkou řadu uživatelských výhod. Mezi ty nejdůležitější (z nichž mnohé většina konkurence zatím nedokáže nabídnout) patří:

  • Libovolná asymetrie kanálů, umožňující kombinovat všech 12 šířek kanálů (3,5 – 112 MHz) se všemi 10 modulacemi (QPSK – 4096 QAM), s ACM i s hraním si se silnějším/slabším FEC.
  • 2x – 3x větší dosah při zachování EIRP
  • „Softwarový duplexer“, poskytující uživatelům možnost posadit si kanály kamkoliv ve spektru a současně garance přesného ohraničení kanálů, splňujících normu pro licencované spoje.
  • Nadstandardní přepěťová ochrana
  • Individualizace výroby

Bylo toho k vidění i slyšení daleko víc, nicméně už tyto základní rysy spolu s parametry v datasheetu pozicují RAy3 jednoznačně jako spoj špičkových parametrů a profesionální kvality zpracování, kde je vše dořešeno s ohledem na produktivitu a spokojenost uživatele. Sladěný HW a SW řeší někdy až překvapivě přímočaře a při tom citlivě skoro vše, s čím se uživatel mikrovlny může v praxi setkat. Na jednotce bylo vidět řadu dobře odargumentovaných rozhodnutí, zajímavých nápadů a propracovaných detailů, v nichž má řada konkurentů ještě co dohánět. Potvrdilo se, že čekání na nástupce úspěšného předchozího modelu RAy2 se vyplatilo.

Je vidět, že tým v RACOMu ví, co, proč a pro koho vyvíjí a vyrábí. Je nutno uznat, že motto jejich vývojářů „Technicky dotažený výrobek + spokojený a produktivní uživatel“ se jim opět podařilo naplnit a to vrchovatě. Dle reakcí publika a diskusí v kuloárech svou prezentací na Futuretecu nový RAy zaujal i ty, kdo RACOMí výrobky zatím nepoužívají. A to rozhodně nejen netradiční barevností jednotek i antén.

Večerní zábava

Hned po skončení přednáškové části následoval večerní buffet a tradiční zábava. Přesto, že prakticky celý den propršel, k večeru se počasí umoudřilo a umožnilo realizovat venkovní zábavu. Část účastníků se přesunula k vodě, kde již byly připravené paddleboardy a uprostřed vodní plochy plovoucí molo s tekutou odměnou. Koho voda nezlákala, měl možnost si vyzkoušet tak trochu netradiční fotbal – „bumper ball“ nebo jen tak posedět u táboráku, opéct buřty a trochu si zabékat za zvuku kytary. K poslechu zahrála také skvělá parta „Mexikánců“ a po úplném setmění čekalo na účastníky poslední překvapení  – ohňová show. Fotogalerii z akce naleznete na FB stránkách ISP Consultingu a rovněž na FB stránkách společnosti VanCo.cz.

Podle reakcí účastníků byl Futuretec opravdu úspěšný a nasvědčoval tomu také plný sál, prakticky celý den zaplněné workshopy i diskutující hloučky u stánků partnerů. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem partnerům a především účastníkům za vytvoření skvělé atmosféry a zároveň všechny po prázdninách pozvat na velkou tradiční konferenci Kam kráčí telekomunikační sítě, která se bude konat 13.9.2018 v Plzni a o měsíc později její mladší sestra Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 18.10. 2018 v Senci na Slnečných Jazerách. Registrace jsou na obě konference v plném proudu, my ladíme detaily programu a těšíme se na další milá setkání.

Štítky: , .

Diskuze k článku

Diskuze ke článku je uzavřena.

Kategorie Internet, Technologie.

Štítky: , .

Diskuze: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konference Futuretec 2018 – vyvážený mix odbornosti a dobré zábavy

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

, 21.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

, 28.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Více bleskovek →

Články

Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

, 26.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

, 28.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

, 11.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

Mobilné služby počas dovolenky

, 10.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilné služby počas dovolenky

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

, 17.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil