Kudy kráčí telekomunikační sítě 2017? Okolo NGA…

, 24. dubna 2017

V Olomouci proběhla první letošní konference pod záštitou Internetu pro všechny – a nijak překvapivě byly hlavním tématem dotace do sítí NGA. Bohužel, otázek je více než odpovědí.

Budou dotace na sítě NGA? Otázka, na kterou se teoreticky dá odpověděť ano/ne. Jenže realita je složitější. Přiklepnutá dotace se má vyplácet až na konci projektu. A velmi reálně hrozí situace, že zatímco jsou/budou (ani to není jasno) výzvy na podávání projektů, nebudou na konci z mnoha důvodů proplaceny.

TLDR:

 • Zjistěte si, jestli je intervenční oblast tam, kde podnikáte.
 • Rozhodněte se, jestli chcete o dotaci žádat (silně nejisté, že ji dostanete proplacenou).
 • Pokud v intervenční oblasti podnikáte, máte téměř jisté, že tam dokážete dotační podporu zastavit (a tudíž nebudete riskovat, že totéž udělá někdo vám…).
 • Výzva na NGA je tak špatně vypsaná, že první kolo nemá šanci na úspěch.

Jak budou hodnoceny podané žádosti o dotace? Domníváte se, že by to mělo být jasné už na začátku dotačního projektu (vyhlášení výzvy)? Přestože se zástupce MPO na workshopu před začátkem konference snažil vnést do problematiky jasno, spíše více otázek otevřel a přinutil právníky studovat legislativu a judikaturu – a v kuloárech dodávat, že MPO nechápe, proč se do toho šťourá, když ostatní dotační tituly se vypisovaly podobným šlendriánským způsobem a fungovalo to. No, kde není žalobce…

A taková drobnost – jsou vyhlášené intervenční oblasti konečné? Podle MPO ano, podle telekomunikačních firem, kterým nebyly uznány přípojky NGA reportované (a vybudované) až po loňském mapování, se ale o tom bude rozhovovat v Bruselu – možná po předkole na ÚOHS – a kdybych si měl vsadit, tak vsadím spíš na dvojku než na to, že si domácí z MPO obhájí svůj právní názor na to, jak dodržují soutěžní legislativu a pokyny pro poskytování veřejné podpory.

Telekomunikační firmy mají jasno – dotace jsou nepoužitelné

Na českém telekomunikačním trhu panuje všeobecná shoda, že dotace na NGA (oficiálně dotační výzva dotačního programu Operaního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4.1 – Vysokorychlostní internet) jsou problematické a nikdo soudný si v první vlně žádost o dotace nepodá, pokud nebude mít pořešené, že v jeho intervenční oblasti se neobjeví žádný konkurent, který by zpětně zpochybňoval neoprávněnou veřejnou podporu či rozhodovací proces. Přeloženo z právničtiny do češtiny – v první vlně do toho půjdou jenom střelci, kteří to zkusí přes arbitráže nebo kteří si vyřeší „schvalování“ i „držhubné“.

Tyto subjekty ale nejsou neformální Platformy odborné veřejnosti pro budování vysokorychlostních sítí, sdružující odbornou veřejnost z oborových asociací a spolků. Ta jednohlasně schválila otevřený dopis (PDF) a tiskovou zprávu (PDF), které jednoznačně upozorňují na chyby v dotačním programu a varují před důsledky – v krajním případě nevyčerpáním 14 miliard korun, které nám EU vyčlenila na podporu budování sítí nové generace (ono magické NGA).

MPO se sice domnívá, že má dotační program vypsaný správně a dokud nerozhodne ÚOHS (což nikdo nečeká) nebo Evropská komise, tak je vše v pořádku, ale na straně telekomunikačních firem budete velmi dlouho hledat nějakou, která by na to vsadila vlastní peníze a o dotace by požádala bez obav z rizika, že dotace budou proplaceny. Což neznamená, že se někdo takový nenajde.

A jaké výhrady telekomunikační firmy, reprezentované oborovými asociacemi a sdruženími, k dotačnímu programu mají?

 • Právně nejistý proces nápravy chyby hodnotících kritérií – Výzva byla vyhlášena bez opravy zásadní chyby v textu hodnotících kritérií, která vylučuje možnost podpory vícero vzájemně si geograficky nekonkurujících projektů v jedné intervenční oblasti. MPO bylo na tuto chybu opakovaně upozorňováno zástupci Platformy a potvrdilo, že uvedené ustanovení bylo v podmínkách ponecháno nedopatřením, a že je třeba jej odstranit. K tomu však i přes urgence Platformy odborné veřejnosti před vyhlášením výzvy nedošlo. Platforma se s ohledem na právní jistotu ohrazuje proti postupu zvolenému MPO, kdy změně kritérií předchází vyhlášení Výzvy a teprve následně má o změně hlasovat Monitorovací výbor OP PIK. Správným postupem by naopak bylo, kdyby nejprve došlo k úpravě kritérií a teprve následně byla vyhlášena Výzva. Jak jsme Ministerstvu průmyslu a obchodu mnohokrát sdělovali, podmínky výzvy není možné měnit v jejím průběhu.
 • Špatná definice NGA sítí s nárokem na ochranu – je velmi znepokojující, že text Výzvy a souvisejících dokumentů byl vyhlášen s použitím odvětvím opakovaně kritizované metodiky MPO pro vymezení existujících NGA sítí s nárokem na ochranu, a to jen několik hodin poté, co bylo zástupcům Platformy na jednání s MPO dne 31. 3. 2017, kterého se ministr také zúčastnil, přislíbeno, že vymezení těchto sítí ve Výzvě bude odpovídat metodice Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) použité při sběru informací o NGA sítích v České republice a rovněž v Národním plánu. V tomto ohledu Platforma vnímá, že text výzvy odporuje i jednoznačnému prohlášení ČTÚ, že žádná jiná metodika, než ta použitá při sběru informací, není přípustná, neboť neprošla řádnou diskusí.
 • Nejasný proces určení tzv. bílých míst a veřejná konzultace k návrhu intervenčních oblastí – ve vypořádání připomínek uplatněných ve veřejné konzultaci MPO zcela nesystémově zamítlo připomínky vlastníků sítí týkající se doplnění informací o nových NGA přípojkách v jednotlivých lokalitách. V současné situaci tak není garantována ochrana stávajících investic, jak to požaduje Národní plán a Pokyny EU. Postoj MPO, které odmítá rozšířit ochranu na přípojky, nahlášené v průběhu konzultace, je v přímém rozporu s těmito dokumenty i samotným smyslem procesu veřejné konzultace. Vinou tohoto postupu MPO lze úspěšně zpochybnit celý proces mapování bílých míst, protože ochrana existujících sítí před znehodnocením dotací představuje jeden ze základních principů Pokynů a obecných pravidel veřejné podpory. 
 • Překotná příprava dokumentace – jako kritický faktor vnímá Platforma také velmi krátkou časovou lhůtu mezi ukončením veřejné konzultace a datem vyhlášení první fáze dotačního programu, která se negativně projevila na zpracování dokumentů.

Předchozí body jsou doslovnou citací z dopisu Platformy ministrovi průmyslu a obchodu Jiřímu Havlíčkovi. 

Telekomunikační firmy kromě popsaných hlavních nedostatků vidí i řadu dalších chyb. Je to například fakt, že MPO si vyhrazuje právo předávat ministerstvu vnitra projektovou studii žadatelů o dotaci, právo měnit topologii sítě (!!!), vyhrazuje si povinnost rezervovat vlákna pro státní správu (nemá zákonnou oporu a pokud platí technologická neutralita, jde o nesmysl). A také chce ukládat data do neexistujícího registru pasivní infrastruktury (předpokládá ho Směrnice 2014/61/EU, ale neřeší tzv. transpoziční zákon o Usnadnění výstavby…), případně chce dál zasahovat do obsahu přihlášených projektů. Jestliže na workshopu NGA před konferencí měl zástupce MPO Vladimír Petržílka možnost spoustu z těchto sporných otázek vyjasnit, neučinil tak a vznesl jen více nejasností a otevřel otázky, zda MPO vůbec zná relevantní legislativu a judikaturu.

Zastaví dotace MPO, ÚOHS, nebo Evropská komise?

Přestože jsou dotace na NGA průšvihem (redakční politika neumožňuje nazvat situaci jinak), jsou opravitelné. A bez ohledu na filozofické spory, zda dotace ano či ne, by měla vláda České republiky využít alokovaných 14 miliard k podpoře vysokorychlostního internetu. Existuje samozřejmě spousta nedotačních opatření (sepsaných v akčním plánu), která by výstavbu podpořila lépe, a které jsou pro telekomunikační sektor důležitější než dotace, ale faktem taky je, že peníze tady existují a dají se využít tam, kde prokazatelně dochází k selhání trhu, resp. kde se trhu nevyplatí stavět. Problém je, že analýzu tržního selhání a mapu těchto míst ve skutečnosti nikdo neudělal a je tu jen snaha utratit dotační peníze za každou cenu.

Pokud by MPO, resp. v tuto chvíli už asi jen pod tlakem předsedy vlády a nového digitálního koordinátora Ondřeje Malého, který problematice rozumí a chápe ji, udělalo potřebné kroky, daly by se dotační prostředky zachránit, poslat tam, kde jsou potřeba a v kombinaci s nedotačními opatřeními nastartovat výstavbu a soukromé investice do NGA. Jen to vyžaduje vytáhnout hlavu z dotačního písku a začít konat.

NGA bylo hlavním tématem olomoucké konference Kam kráčí telekomunikační sítě a vypadá to, že zřejmě ještě dlouho bude. Přesto konference nabídla i další témata (klasický souhrn a odkazy na záznamy přednášek přineseme v dalších dnech), která stojí za pozornost. Jménem organizátorů a partnerů (najdete zde) děkuji za účast a podporu a upřímně si přeji, aby podzimní konference v Plzni už téma NGA jen shrnula a věnovala se rozvoji telekomunikačního trhu v ČR, ne jen jeho pokřivování a narušování ze strany MPO.

TLDR na konec:

 • Zjistěte si, jestli je intervenční oblast tam, kde podnikáte.
 • Rozhodněte se, jestli chcete o dotaci žádat (silně nejisté, že ji dostanete proplacenou).
 • Pokud v intervenční oblasti podnikáte, máte téměř jisté, že tam dokážete dotační podporu zastavit (a tudíž nebudete riskovat, že totéž udělá někdo vám…).
 • Výzva na NGA je tak špatně vypsaná, že první kolo nemá šanci na úspěch.

Štítky: , , , , , , , .

Diskuze k článku

Diskuze ke článku je uzavřena.

Kategorie Internet, Názor.

Štítky: , , , , , , , .

Diskuze: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kudy kráčí telekomunikační sítě 2017? Okolo NGA…

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

, 21.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

, 28.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

, 4.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

Více bleskovek →

Články

Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

, 26.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

, 28.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

, 11.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

Mobilné služby počas dovolenky

, 10.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilné služby počas dovolenky

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

, 17.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

, 29.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci