Má to Telecom zapotřebí manipulovat s čísly? Aneb, jak Berdár dospěl k názoru, že jsme nejlevnější v Evropě!

, 18. listopadu 2003

Nejdříve pár výroků generálního ředitele ČTc Berdára

V
následujících řádcích bych si dovolil uvést několik výroků pana generálního, které
považuji za velmi zavádějící a pro méně zdatného uživatele Internetu i nebezpečné, protože
by z nich mohl nabýt dojmu, že Internet v Česku je skutečně nejlevnější a že počet
„prointernetovaných“ minut v sítí ČTc utěšeně stoupá. Následně se pokusím na
názorných výpočtech a grafech svá tvrzení na rozdíl od ředitele ČTc také dokázat. V obou
zmiňovaných rozhovorech s panem generálním se vyskytla otázka na cenu Internetu v Česku,
zajímavé však je, že pokaždé odpověděl malinko odlišně. Pro iDNES na otázku „jak
jsme na tom s cenami v porovnání s Evropou“ odpověděl takto:

„Víme, že internet, jak jej nabízíme, patří mezi velmi
konkurenceschopné, protože ve špičce patříme k nejlevnějším z 19 zemí, se kterými jsme se
porovnávali, včetně zemí přistupujících k EU“

Den před tím však Lidovky
zveřejnili rozhovor kde na stejnou otázku zazněla tato odpověď:

„A když
si to vezmeme, už dnes je u nás internet jako takový zdaleka nejlevnější z
devatenácti evropských zemí
, se kterými se porovnáváme. Ve špičce jsme
čtvrtí nejlevnější, mimo špičku úplně nejlevnější.
Musíme samozřejmě brát veškeré
náklady, které zákazník platí, tedy i měsíční paušál, který jde s
tím.“
Abychom byli k panu Berdárovi spravedliví, hned na tomto místě si
dovolím zveřejnit jeden z jeho „10 hodinových“ grafů:

Podle grafu se
zdá být tvrzení pana generálního naprosto v pořádku. Nevidím sice do údajů z kterých byl
graf vytvořen, ale ze sloupečků zobrazujících Českou republiku se nechá odhadnout metodika
jakou její tvůrce použil.
První věc, která mě zarazila, že si tvůrce dovolil zamíchat
do čistě minutových tarifů jeden svůj balíček s volnými hodinami mimo špičku. To už by
mohl rovnou použít některý z balíčků používaných ve Velké Británii, Itálii, Španělsku, Portugalsku či
Polsku. Nejdřív jsem se
domníval, že zaměstnanci Telecomu jednoduše naťukali do počítadla na svých stránkách
časový úsek 600 minut a získali tak cenu za 10 hodin souvislého připojení ve špičce
(484.80 s DPH) a mimo špičku (154.10 Kč s DPH) ke které připočetli cenu za tarif Home
Standard 299 Kč s DPH. Zdá se však, že vzali hodinovou cenu za připojení ve špičce
a mimo špičku a tu vynásobili číslem 10. Cena ve špičce s tarifem Standart tak vychází na
539 Kč + 299 Kč = 838 Kč. Cena mimo špičku vychází na 181 Kč + 299 Kč = 480 Kč
.
Ještě jedno je z grafu víc než jisté. U České republiky byly použité ceny včetně 5 procent
DPH, lze tedy předpokládat, že i u ostatních zemí je cena uváděná včetně DPH. Zapamatujte
si dobře tyto skutečnosti, později se k nim ještě vrátíme.

Dalším zajímavým
zjištěním pro mě bylo, že poplatek za linku v České republice činí v přepočtu 4 eura,
zatím co jinde je to zhruba 13 eur. Alespoň tak se nám to snaží namluvit pan Berdár v
odpovědích na otázky Lidových novin:

LN: Ale například v Británii vychází
měsíční paušál u dial-upového připojení na nějakých 15 liber, ve Spojených státech na 20
dolarů. Takové ceny u nás přece nemáme.

Berdár:Vy ovšem nepočítáte měsíční
poplatky za vlastnictví linky. To v těchto zemích vychází zhruba na 13 eur za
měsíc. V České republice je čistý poplatek za používání linky na úrovní čtyř
eur
.

LN: I když se ve zmíněné Británii sečtou všechny poplatky,
stejně se jim nejlevnější paušál vejde do tisícovky korun měsíčně
.

Berdár:
My ale vycházíme při porovnání deseti, dvaceti, čtyřiceti hodin měsíčně strávených na
internetu včetně paušálních poplatků podstatně líp než kdokoliv jiný. Jak už jsem řekl,
mimo špičku jsme vůbec nejlevnější
.

Nemůžu si pomoci, ty 4 eura za linku mi
byly prostě podezřelé a tak jsem se pro jistotu ještě několikrát podíval přímo na stránky
Českého Telecomu. Tarif Home Standart vyjde na 299Kč s DPH což je při kurzu 32 Kč
za euro zhruba 9,34 eura
. Tarif Home Internet (13 hodin zdarma mimo špičku) vyjde
na 399 Kč s DPH ( 12.46 eura). Existuje ještě Home Mini za 190 Kč s DPH ( 5.93 eura), ale
ten má o 30% vyšší ceny za Internet a ani on nedosahuje oné zmiňované hodnoty 4 eur. Ale
je možné , že jsem pana generálního nějak špatně pochopil.

Poslední z výroků,
který mě však doslova zvednul ze židle, se objevil jako tisková oprava v tištěné podobě
MFDnes a lze tedy předpokládat, že v opravené podobě odpovědi si už redaktoři dali dobrý
pozor, aby její obsah odpovídal skutečnému výroku:

„Na internetu při
stávajících cenách nemáme zisk. Při stávajících cenách pro nás Internet není zisková
položka.“

„Počet zákazníků ubývá, ale počet minut provolaných
připojením k internetu roste. Díky tomu, že právě rostou ty levné minuty, což zase souvisí
s tím, jak zákazníci volají, tj. hlavně mimo špičku. Navíc podle průzkumu Českého
statistického úřadu 67 procent dotázaných nevidí důvod, proč by v České republice
používali internet.“

Nehodlám zde polemizovat nad tím jestli je, nebo
není Internet pro Český Telecom ziskový, to ať si v hlavě srovná pan Berdár sám. Zástupci
uživatelů už řešení neutěšené situace u Dial- upu navrhli a jejich návrhy ( podpořené
také většinou alternativních operátorů) však nebyly ze strany ČTc akceptovány. Budu-li
vycházet z tohoto výroku pana ředitele: „Bohužel pokles tržeb z hlasu je tak
výrazný, že jej nové služby, které jsou oproti těm hlasovým podstatně levnější, nedokážou
zatím nahradit.“, tak nechápu, jak vůbec může Internet nahradit pokles zisku z
hlasového volání, když Internet není pro ČTc zisková položka. Znepokojuje mě, ale výrok o
tom, že počet provolaných minut roste. Podle všech dostupných informací sice
výrazně neklesá, ale dochází k dosti výrazné stagnaci – alespoň co se vytáčeného
připojení týká
. Rozebírat zde, ale tuto problematiku nehodlám, protože velmi
podrobně se poklesu provozu u českého dial-upu věnuje pan Jiří Peterka ve svém článku na Lupě .

Pojďme se podívat na konkrétní čísla

Jak už jsem uvedl v
úvodu článku, zaměstnanci ČTc včetně jejich generálního ředitele vysloveně nelžou. Oni
pouze používají fakta, tak jak se jim to hodí a jako příklad používají modelové situace,
které jsou však ve skutečném životě absolutně nereálné. Přesněji řečeno Český Telecom si
vždy dokáže najít takový případ, který se sice nikde nevyskytuje, ale oni v něm vycházejí
jako nejlepší.
Začněme, ale pěkně po pořádku. Na dokonalé pochopení samotného faktu jak
lze nebo nelze kouzlit s čísly, je potřebné vysvětlit si rozdíl mezi lineárním a
nelineárním tarifem. Lineární tarif je takový, kde každá minuta nebo každý impuls stojí za
každých okolností stejně. Na rozdíl od toho tarif nelineární je takový, který v
současnosti používá Český Telecom u svého Dial-upu a kde prvních deset minut připojení je
výrazně dražších než minuty následující (a navíc každé spojení trvá minimálně dva impulsy,
tj. první dvě minuty jsou výrazně nejdražší). Už jsem kdysi v jednom článku použil tohoto
přirovnání „ Je to jako kdyby jste přišli do hospody a poručili si pivo.
Hostinský by vám nabídnul půl litru dvanáctky za 50 Kč s připomínkou, že když takto
drahých piv vypijete 10, tak zbylé už dostanete za normální cenu, třeba 15
Kč“

Naprostá většina zákazníků samozřejmě těch 10 piv nevypije, takže
ani nemá šanci se k těm levným pivům propít. Podobná situace je u cen Internetu, zejména
však ve špičce. Zde totiž je až 75 % všech internetových volání kratších než 10
minut
. Zákazníky tak 60 minut ve špičce nevyjde na 53,90, ale na částku mnohem
vyšší, neboť se za tu dobu v průměru 6x připojí a odpojí. Dlouho mě zajímalo jaké je
chování zákazníků v síti ČTc, ale přesnější údaje nebyly k sehnání a z informace tohoto
druhu se dělalo téměř státní tajemství. Přesto se nám podařilo dopátrat se alespoň k
přibližným statistikám, které nám umožňují udělat si mnohem jasnější obrázek o tom, jak
„údajně neziskový“ musí být pro ČTc vytáčený Internet. Nejdříve průměrná délka
připojení v období ve špičce:

Špička:
– 40% internetových
volání kratších než 2 min
– 75% internetových volání kratších než 10 min
– 90%
internetových volání kratších než 20 min
– 95% internetových volání kratších než 30
min

Průměrná doba strávená při jednom připojení na Internetu 9 minut

Ještě zajímavější jsou statistika vztahující se k připojení mimo špičku,
které využívá většina uživatelů.

Mimo špičku:
20%
internetových volání kratších než 2 min
45% internetových volání kratších než 10
min
60% internetových volání kratších než 20 min
75% internetových volání kratších
než 30 min

Průměrná doba strávená při jednom připojení na Internetu 25
minut

Z výše uvedených skutečností, musí být i méně zkušenému uživateli
jasné, že hodina připojení nemusí vždy stát 18.10 Kč (mimo špičku) nebo 53.90 (ve špičce).
Záleží totiž na tom, na kolik pokusů těch 60 minut uživatel vyčerpá. Když například mimo
špičku uživatel uskuteční 6 spojení po 10 minutách ( takových je jak vidíte ze statistiky
zhruba 45%), vyjde ho hodina připojení na 6 x 5.50 Kč = 33Kč. Ještě
výrazněji je tento rozdíl vidět při připojeních ve špičce, kde si dovolí opravdu jen
málokdo připojit na dobu delší než 10 minut. Kdyby tedy Český Telecom opravdu stál o
korektní srovnání, zapřemýšlel by o těchto dvou základních faktech:

1. Srovnávat
ceny bez DPH. Účelem srovnání má být totiž srovnání cen Internetu a nikoliv daňové zátěže
a to, že je teď shodou okolností ještě měsíc nižší než jinde v Evropě není žádná zásluha
ČTc a navíc valná většina uživatelů připojujících se ve špičce jsou firmy (často plátci
daně), které DPH příliš nezajímá.. Když už srovnává ceny s DPH bylo by vhodné počítat už
se základní, nesníženou sazbou DPH, neboť s tou jsou počítány všechny ostatní státy v
souhrnu. Zde se můžete podívat, jaké sazby se uplatňují ve státech EU:

2.
Dobře si rozmyslet jakou metodiku zvolit pro výpočet ceny. Zvážit také jestli porovnávané
tarify jsou lineární, nebo ne. 10 hodin připojení mimo špičku totiž můžou uživatele stát
154. 10 Kč s DPH (při souvislém 10 hodinovém připojení, což je vysoce
nepravděpodobné) nebo také 181 Kč s DPH (při připojení na 10 pokusů v délce 1 hodiny, což
je ve špičce odhadem někde okolo 2% a mimo ní okolo 5% případů), a nebo také na 220.80 s
DPH (při připojení na 24 pětadvacetiminutových časových úseků, což je průměrná doba
připojení mimo špičku).

Abychom byli opravdu korektní (často se totiž
uživatelské veřejnosti vyčítá, že manipuluje s čísly v neprospěch ČTc), dovolím si také
uvést jedno porovnání. Následující tabulka ukazuje ceny za 150 hodin připojení různými
technologiemi v různých zemích a to včetně DPH, rozhodli jsme se do ní nezasahovat, ani
nijak nevypočítávat cenu za 150 hodin od Českého Telecomu. Jestli jste četli pozorně
předcházející řádky tak už víte, že to v podstatě ani dost dobře nejde, ale můžete se o
výpočet pokusit.

V tabulce byly použity údaje Výboru EU pro informační
společnost (Directorate General for Information Society) za rok 2002. V případě ADSL a
kabelového připojení se jedná vždy o nejpomalejší a zároveň nejlevnější variantu v nabídce
některého z největších místních poskytovatelů. Ceny jsou uvedené včetně DPH.
Ceny
v jednotlivých zemích však v dost krátkých časových intervalech klesají, což je v ostrém
rozporu s politikou Českého Telecomu, za jehož působení na našem trhu poplatky naopak
několikrát vzrostly. Tentokrát máte možnost porovnat cenu za 40 hodin ve špičce a mimo
špičku. V tabulce Výboru pro informační společnost, tentokrát můžete vidět pouze průměr
cen ze všech porovnávaných států.

Odpovědí na grafy
Českého Telecomu porovnávající cenu za 10,20 a 40 hodin vytáčeného připojení u nás a v
jiných státech Evropy by mohl být graf vycházející ze studie OECD ( ze srpna
2001)
který porovnává cenu za 40hodin připojení ve špičce s ohledem na paritu
kupní síly. V zmiňované studii se vysloveně říká : „(…) na opačném konci
spektra jsou Česká republika a Slovensko, kde se za připojení platí nejméně dvakrát tolik,
kolik je průměr OECD“.
Jestli se panu řediteli nebude toto porovnání
zdát korektní, ať si vzpomene na své grafy, kde předem předpovídal chování uživatelů
(délka každého připojení 1 hodina). Graf je převzatý v původní podobě a srovnání s ohledem
na paritu kupní síly je podle nás také na místě, neboť zcela jasně naznačuje ochotu a
schopnost českého uživatele si takto „levné“ připojení vůbec pořídit. A když
už jsme u toho, zdaleka ne všechny náklady ČTc jsou v evropských cenách (budovy, mzdy
…).

Malé zamyšlení na závěr

K napsání těchto řádků mě
vyburcoval malý ohlas veřejnosti na kategorická prohlášení generálního ředitele Českého
Telecomu. Zdatní uživatelé Internetu už o politice ČTc vědí své, ale těm začínajícím by se
mělo jasně vysvětlit, jaká podivná pravidla Český Telecom nastavil. Z vlastní zkušenosti
mohu potvrdit, že většina uživatelů ani nezaznamenala, že před téměř dvěma lety došlo k
faktickému zdražení připojení (mnozí žijí v domnění, že hodina mimo špičku stále stojí 15
Kč).
Nedá mi, abych si neodpustil malé přirovnání na závěr. V jedné Českobudějovické
restauraci kdysi nabízeli svým hostům „jedlíkům“ kilo steaku zadarmo a k tomu
zdarma útratu pro všechny jejich spolustolující. Podmínkou však bylo spořádat tuto porci
za 1 hodinu, bez toho aby jedlík vstal od stolu. Takových, kterým se to povedlo se našlo
opravdu málo. A proč toto zdánlivě nesouvisející přirovnání? Pravděpodobnost, že by
například pan Berdár snědl za hodinu kilo steaku a zajistil si tak nulovou útratu pro sebe
a své známé, je zhruba stejně malá, jako, že bych já, svých obvyklých, měsíčních 100 hodin
připojení k Internetu (zhruba 70 mimo špičku a 30 ve špičce) vyčerpal přesně podle jeho
managerů připraveného scénáře a zajistil si tak „velmi výhodnou“ cenu
připojení. Jenom díky zkostnatělému přístupu vysokých managerů se daří jak paušálnímu GPRS tak i
bezdrátovému připojení, kdy jednotlivé sítě rostou doslova jako
houby po dešti
. A o tom to je 🙂

Diskuze k článku

USER, 18. 2. 2005 (18:34):

POKUD MÁTE CDMA , TAK SE PŘIDEJTE! JE TO I VE VAŠEM ZÁJMU.

Na  http://www.cdma.cz/diskuze.php?vlakno=40646&reakce=40646 , nebo na  http://anon.free.anonymizer.com/http://www.cdma.cz/diskuze.php?vlakno=40646&reakce=406 46 (anonymně) je vlákno, kde pozlobení uživatelé CDMA domlouvají na tom, jak pomocí zvýšeného objemu stahování dat (současné stahování Linuxových distribucí účastníky akce) přinutit Eurotel, aby dostál svým původním závazkům.

CDMA, pomalejší, nespolehlivější a v neposlední řadě provázené neplněnými mediálními sliby je pro část uživatelů, vázaných poměrně nemravnou smlouvou, nepoužitelným připojením s ohledem na jimi plánované využití (z mediální kampaně Eurotelu neplynulo nic o omezování P2P sítí, natož o problémech se stabilitou připojení a přetížených oblastech…)

Citace jednoho výmluvného příspěvku:

"Pokud je na  http://www.nix.cz/graf2/switch_16_2_4.html zobrazen tok přes CDMA, tak max. denní dat. tok je 180 mbps. Je-li celkem 30 000 lidí s CDMA přípojkami, potom je průměrný datový tok na existující přípojku ve špičce 100 kbps (průměr na počet připojení, ne tedy na aktuálně připojené).

Protože pravděpodobně nikoliv nepodstatná část nepřijímá trvale běžící streamy, ale stahuje po malých kvantech (surfování, pop…), tak se nedá bez znalosti jiných statistických údajů odhadnout počet aktuálně připojených,

Ve špičce bývá zobrazována průměrná rychlost (dsl.cz) pod 200 kbps, za předpokladu neomezené kapacity sítě sítě by stačilo na zdvojnásobení datového toku cca 1000 lidí (z těch, kteří v onu dobu trvale nestahují), na zvýšení o 10 % pouhých 100 lidí, na oněk cca 5 %skoku v době zavedení/zrušení FUP pouhých 50!!!

Pochopitelně, čím více, tím lépe, ale netřeba se obávat nízké efektivity – stačí cca 0,17% menšina (o více než řád méně, než je homosexuálů v populaci :-)))

Z grafu nixu vyplývá, že oněch 180 Mbps nebylo v rámci kalendářního roku překročeno, možná se z toho dá usoudit, že existuje nějaká horní limita dat, ke které se ET přiblížil. Možná právě proto omezuje co může, protože o co sníží stávající datový tok, to může rozprodat formou dalších přípojek.

To je také patrně důvod, proč se "nesosači" nemohou dočkat zlepšení – omezení se nedělají kvůli nim, ale kvůli přílivu dalších…

Zkusit to k 1.3.? Proč ne, je to den, jako jakýkoliv jiný… Mělo by ale o tom vědět co nejvíce lidí, takže bychom měli všichni informovat kde se dá – alespoň na jednotlivých fórech. Času je zatím dost a účast je zapotřebí co nejvyšší.

Na závěr ještě poznámka – na  http://www.zive.cz/h/Uzivatel/AR.asp?PG=1&ARI=121504&CAI=2114 je moc zajímavé srovnání – odcituju: "Následující graf ukazuje podíl jednotlivých rychlostí při měření. Rozsahy jsou v 50kbit rozestupech, hodnotě 100 tedy odpovídají rychlosti 100-149 kbit/s, 150 pak odpovídá 150-199 kbit/s. Dobře je vidět, že nejvíce uživatelů CDMA dosahuje rychlostí 100-149 kbit/s, zatímco u ADSL je většina uživatelů soustředěna na horní hranici rychlosti, tedy 400-450 kbit/s. Ač je tedy v průměru CDMA o třetinu pomalejší než ADSL, většina uživatelů bude ve skutečnosti pociťovat spíše čtvrtinovou rychlost." Podívejte se prosím na graf na onom linku (Podíl jednotlivých rychlostí u ADSL a CDMA) – je to velmi smutný pohled.

Eurotele, Eurotele, kde zůstaly tvoje sliby…"

Petr, 1. 12. 2003 (17:06):

Kopněte shitcom do prdele a odpojte ho, vy co bydlíte v Praze (kolem Prahy), Plzeň, Ostrava a ještě jedno město. Jděte k BlueTone, poskytne vám i telefonování a internet a nemluvím o 1MB (neomezená data) za +- 1600,- !!!!! Sice plus 800,- povinné hovorné, ale co, kdo Vám jiný dá 1MBit za 2400,- a ještě 800korun na volání zdarma???? Na Bluetone hledejte službu Internet Angel!

JJ, 26. 11. 2003 (16:35):

Četli jste rozhovor s panem generálním v MFDnes? On si nepřizpůsobuje pouze fakta ohledně připojení k internetu, ale také celou podnikově ekonomickou teorii! Podle toho článku opravdu nevěřím, že je schopný manažer, spíš se mi jeví jako typický pablb, jakého může dosadit jenom BabyGross.

misapu, 26. 11. 2003 (15:24):

Jestli to těm novinám někdo dá, tak by to otisknout měly. Hlavně Mladá Fronta (pokud vím) otiskuje vždycky názory obou stran.

Pep, 26. 11. 2003 (14:58):

Je jasne, ze clanek zde uverejneny bude mit maly efekt. Sem chodej jen uz nasrany lidi. Je potreba nastvat jeste dalsi.
Coz takhle konfrontovat s uvedenymi argumenty toho tupce z CT prostrednictvim otevreneho dopisu. Snad by se nasly media, ktera by se toho chytla. Pokud by se to jeste udelalo pod hlavickou ZUI. Klidne bych se pod to podepsal.
Na dotazy typu: Myslite si, ze metodika OEDC je nekorektni kdyz CR umistila na posledni misto? Kolik jse pocital kurz Eura kdyz nejlevnejsi poplatek u nas stoji s kurzem 32Kc za Euro skoro 6 Euro (misto vasich 4)? Neco v duchu tohoto clanku.
Jednani ZUI byla za zavrenymi dvermi. Treba nastveme dalsi lidi, kteri CT slepe plati aniz by vedeli ze jsou doslova podvadeni.
Pep

vladino, 25. 11. 2003 (23:32):

Viz http://www.tele2.cz/page/produkty.internet.dialup.php.

Sice se jedná jen o haléřové rozdíly v minutových tarifech, ale když se to nasčítá… Připojujte se přes TELE2 a uvidíme, co na to ten smrdutý Telecom. Myslím, že pak přestanou blafat o tom, že Internet je pro ně nezajímavý.

Barney, 25. 11. 2003 (17:49):

Jo, co dodat. Taky jsem dlouho trpěl útlakem z nenasytného monopolu ČTc. Nějakou dobu jsem uvažoval o ADSL. To však chce ČTc využít stejným způsobem, a stejně "kvalitně", jako vše ostatní. Takže mě sám vyhnal k Internetu přes kabelovou televizi. Jo.. takhle mu utíkaj peníze o který tu jde.

svata, 25. 11. 2003 (14:52):

Už nemám nic společnýho s ČTc,vypověděl jsem ADSL u Nextry i pevnou linku ČTc a mám klid,proč to taky neuděláte a ty hnusný hovada neignorujete?Má cenu se roky rozčilovat?Zloděj zůstane zlodějem a většina zainteresovaných jse dokáže pouze rozčilovat a polemizovat kdy vám dojde že výpověď je jediná cesta?

Johnyz, 24. 11. 2003 (21:56):

hej lidi kolik stoji totální zrušení pevný linky, když mám isdn …

Nespokojeny uzivatel!, 24. 11. 2003 (21:03):

Nevim na na ty zvasty Telekomunisti chodeji, ale lidi by je meli zlincovat a reditele a dalsi lidi z vedeni firmy povesit za koule do pruvanu!!Telekom nedela nic jineho nez oblbuje lidi!At de do hajzlu s temahle zvastma!

Nespokojeny uzivatel!, 24. 11. 2003 (21:01):

Nevim na na ty zvasty Telekomunisti chodeji, ale lidi by je meli zlincovat a reditele a dalsi lidi z vedeni firmy povesit za koule do pruvanu!!Telekom nedela nic jineho nez oblbuje lidi!At de do hajzlu s temahle zvastma!

malina, 24. 11. 2003 (19:46):

Přesně tak,všichni kdo sem chodí vědí co je telekom zač.Spíš bych se snažil to dát do TV a novin(NOVA je ideální:)když tam čtu a slyšim jak má ADSL dostupné 50% domácností(Ceska televize)a že se blížíme k EU průměru:)atd…

Láďa Rejpal, 24. 11. 2003 (18:21):

Fakticky super práce. Ale…
Žalovat se to nedá. Lidé, co sem chodí, již dávno vědí, že jim ČTc na nos věší bulíky a široká veřejnost se k tomuto článku asi nedostane, ledaže by ji otiskli Idnes.cz a Lidovky jako oponentní názor k rozhovoru. A o tom bohužel silně pochybuju :(((.

Kategorie Technologie.

Diskuze: 13 Comments

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

, 3.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

ISP Futuretec 2018

, 21.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ISP Futuretec 2018

Více bleskovek →

Články

Aukciu na frekvencie pre 5G sprevádzala petícia a hoaxy

, 21.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aukciu na frekvencie pre 5G sprevádzala petícia a hoaxy

Velký virtuální kulturní přehled

, 16.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Velký virtuální kulturní přehled

Čo je nové na Slovensku v oblasti 5G?

, 28.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Čo je nové na Slovensku v oblasti 5G?

Dotace na vysokorychlostní internet v sedmi praktických krocích

, 30.6. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dotace na vysokorychlostní internet v sedmi praktických krocích

Bezpečně na internetu: 10 tipů jak poznat škodlivý email

, 19.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bezpečně na internetu: 10 tipů jak poznat škodlivý email

Rady a tipy, jak získat dotaci na vysokorychlostní internet

, 20.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rady a tipy, jak získat dotaci na vysokorychlostní internet

Koronavirus – důležité odkazy, projekty firem a IT nadšenců, shrnutí situace v Česku i ve světe.

, 2.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Koronavirus – důležité odkazy, projekty firem a IT nadšenců, shrnutí situace v Česku i ve světe.

Koronavirus zpomalil internetové přípojky o více než 20%

, 30.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Koronavirus zpomalil internetové přípojky o více než 20%

 

Reklama:
ujezd.net
ujezd.net