Mobilní Internet v České republice – kompletní přehled.

, 1. března 2010

Než se však pustíme do bližších detailů, je třeba si objasnit na první pohled možná zcela triviální pojem „mobilní připojení“, který ovšem nebývá vždy pochopen zcela správně. Mnohdy se totiž tento pojem vnímá jako synonymum bezdrátového připojení, ačkoliv ve skutečnosti je mobilní připojení jen jeho podskupinou, jelikož bezdrátový přenos dat sám o sobě mobilitu rozhodně nezaručuje. Například připojení technologií Wi-fi funguje sice bezdrátově, ovšem za mobilní připojení ho prohlásit nelze, neboť mobilita kterou poskytuje je pouze v rámci velmi omezeného prostoru v desítkách metrů, bez překážek pak několika kilometrů (a navíc pouze do chvíle zahájení přenosu dat, proto se označuje spíše jako „nomadické“) – zatímco mobilní připojení by mělo poskytnout uživateli volný pohyb i v rámci krajů třeba při cestě vlakem z Děčína do Ostravy. Při datovém roamingu je to pak možné i daleko za hranice České republiky, ovšem v současnosti nasazené značně vysoké ceny za datový přenos v mobilních sítích zahraničních operátorů tuto možnost velmi omezují – ačkoliv jsou v poslední době snahy o regulaci jeho cen v rámci Evropské Unie, doposud se podařilo prosadit maximální velkoobchodní částku za přenesený 1 MB dat na 1 Euro (ceny pro konečného zákazníka jsou však pochopitelně mnohem vyšší – např. u Telefónica O2 je v rámci EU přenesený 1 MB za 240 Kč – viz. cenik, u T-Mobile 1 MB za 60 Kč – viz. cenika u Vodafone 1 MB za 60 Kč – viz. zde, nutno ovšem podotknout, že někteří operátoři nabízejí i tzv. zvýhodněné datové balíčky, kde vychází 1 MB výrazně levněji), do konce příštího roku by to však již měla být u velkoobchodních cen nejvýše polovina – tyto snahy by tak měly zabránit situacím jako je ta z minulého roku, kdy německý spotřebitel, jenž si stahoval přes mobilní Internet při pobytu ve Francii televizní program, obdržel za přenesená data účet na 46 000 Eur.

Jaké tedy máme v současnosti možnosti využití mobilního Internetu v České republice? Aktuálně poskytují pro veřejnost mobilní Internet přes své vlastní mobilní sítě níže uvedení operátoři a to prostřednictvím taktéž uvedených mobilních technologií.

Mobilní operátor Poskytované mobilní datové technologie
T-Mobile
(www.t-mobile.cz)
CSD, GPRS, EDGE, UMTS
Telefónica O2
(www.cz.o2.com)
CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, CDMA 1xEV-DO, UMTS, HSDPA
Vodafone
(www.vodafone.cz)
CSD, GPRS, EDGE, UMTS
U:fon
(http://www.ufon.cz/)
CDMA 1xEV-DO

Každá z těchto mobilních technologií zastupuje určitou generaci vývoje, přičemž dnešním trendem je leckdy uvádět místo názvu mobilních technologie jen generační označení (např. Internet 3G znamená Internet prostřednictvím mobilní technologie UMTS či CDMA 1xEV-DO).

Označení generace 2G 2.5G 2.75G 3G 3.5G 3.75G
Název technologie CSD, HSCSD GPRS EDGE,
CDMA 1xRTT
UMTS,
CDMA 1xEV-DO
HSPDA HSUPA
Název mobilní sítě GSM GSM GSM, CDMA2000 UMTS,
CDMA2000
UMTS UMTS

Dostupné mobilní technologie v České republice

Přestaňme ale s pouhým výčtem technických názvů a podívejme se nyní na jednotlivé mobilní datové technologie zblízka – především pak na klíčové faktory ovlivňující kvalitu mobilního připojení k Internetu, kterými jsou:

  • Dostupnost mobilní technologie (resp. míra pokrytí území republiky).
  • Rychlost (resp. download/upload – uváděno v kbps tj. kilobity/sekundu či Mbps tj. Megabity/sekundu).
  • Zpoždění odezvy serveru (tzv. latence).
  • A pochopitelně aktuální cena za připojení (měsíční poplatky, ale i náklady na pořízení).

Jako první se zaměříme na samotnou dostupnost mobilních datových technologií. Ačkoliv se totiž všichni mobilní operátoři často snaží okouzlit hezkými čísly uvádějící procento pokrytí obyvatel mobilními technologiemi, vzhledem k nerovnoměrnému zalidnění území naší republiky je jasné, že to jsou spíše marketingově líbivé údaje, neboť např. jen po pokrytí Prahy se operátoři mohou pochlubit pokrytím cca 12 % obyvatel, ovšem ve skutečnosti jde jen o cca 0.6 % území republiky, což pro technologie poskytující volnost pohybu již není tak reprezentativní číslo… V tomto článku proto poodkryjeme skutečnou pravdu o reálné míře pokrytí území ČR mobilními datovými technologiemi a to u každého mobilního operátora. Samozřejmě že údaje lze těžko vyjádřit s přesností na desetiny procent, je totiž mnoho oblastí, které jsou pokryty signálem na pokraji dostupnosti, ovšem zde uváděné hodnoty by mely být v toleranci 0-3 %.

Popisovány zde budou pouze mobilní datové technologie 2.5 generace a vyšší, jelikož ty starší jsou v dnešní době již používány jen zřídka, stejně tak článek ovšem vynechává i sice velmi nadějnou, ale prozatím v České republice neexistující a pro našince tak ještě zřejmě delší dobu nedostupnou technologii mobilní WiMAX (standard 802.16e) usilující o označení technologie 4. generace.

GPRS

O technologii

Technologie GPRS (General Packet Radio Service) je realizována přenosem signálu v síti GSM (Global System for Mobile communications) určenou pro mobilní telefony v Evropě na frekvencích 900/1800 MHz.

Pro využívání tohoto typu připojení je třeba koncové zařízení pro příjem dat přes GPRS ať už je jím samotný mobilní telefon či modemy v podobě zařízení pro USB či PCMCIA se slotem pro SIM kartu. Tato zařízení se dělí na třídy A, B, C – třída A umožňuje simultánní využívání GPRS přenosu i hlasový přenos a patří do ní některé špičkové mobilní telefony, třída B umožňuje v jednom okamžiku buďto datový či hlasový přenos a patří do ní většina běžných mobilních telefonů podporující GPRS, třída C potom umožňuje jen datový přenos a patří do ní datová zařízení pro GPRS.

Obrovskou výhodou tohoto způsobu připojení k Internetu je vysoký stupeň mobility, kdy je v dnešní době možné jej provozovat prakticky všude tam, kde je signál GSM. Nevýhodou tohoto spojení je pak poměrně velká latence (kolem 500 ms) a rovněž nepříliš vysoká přenosová rychlost, která se teoreticky pohybuje kolem 80 kbps pro download a 40 kbps pro upload, ovšem ve skutečnosti se reálná rychlost pohybuje kolem 50 kbps pro download a ještě méně pro upload. Rychlost přenosu dat záleží hned na několika faktorech. Informace jsou v síti posílány v packetech které putují v tzv. timeslotech, což jsou části jednotlivých kanálů (frekvencí), na kterých probíhá komunikace s mobilním telefonem. Každý kanál obsahuje osm timeslotů, ovšem v současnosti jich lze při spojení využívat maximálně pět, a to ještě pro download i upload současně. Kolik jich ve skutečnosti však bude použito závisí na mobilním operátorovi (resp. na vytíženosti sítě), ale i na tom, kolik jich dokáže mobilní telefon či modem využívat. Počet využitelných timeslotů u přístroje udává tzv. třída GPRS, kdy např. model třídy 8 dokáže současně pracovat s 4 timesloty pro downlink a 1 timeslotem pro uplink (třída 9 pak s 3/2 timesloty, třída 10 pak s 4/2 atd.). Dalším faktorem ovlivňujícím rychlost přenosu je způsob kódování signálu, který je odvislý od lokality, neboť v různých místech je odlišná kvalita signálu a proto se využívají různé způsoby kódování. Pro použití kódování s vyšší přenosovou rychlostí, musí být mobilní telefon blíže k vysílači BTS (Base Transceiver Station – viz. wikipedia), kdy se nepřenáší tolik kontrolních dat pro případnou korekci chyb a může být kapacita využita pro přenos většího množství dat místo kontrolních součtů. Bližší technické detaily.

Situace v ČR

Tento typ mobilní technologie se v České republice stal už jakýmsi standardem a v současnosti ho tak nabízející všichni tři původní operátoři, tedy T-Mobile, Vodafone a Telefónica O2 a to – s výjimkou malých ploch především v pohraničních oblastech – při vynikající míře pokrytí území republiky, viz. následující uvedené obrázky (aktuální ke konci února 2010):

Mobilní operátor T-Mobile Mobilní operátor Telefónica O2
Mobilní operátor Vodafone

Mobilní operátor Skutečná míra pokrytí území GPRS
T-Mobile 98 %
Telefónica O2 99 %
Vodafone 94 %

Resumé

PRO PROTI
vysoká dostupnost v ČR nízká přenosová rychlost
poměrně vysoká latence

EDGE

O technologii

Skutečnost, že tento způsob připojení k Internetu je také označovaný jako EGPRS dává tušit, že jde o technologii vzešlou z GPRS a má s ní tedy mnoho společného, samozřejmě funguje taktéž na síti GSM. Podporu EDGE lze v současnosti sice nalézt u většiny novějších modelů mobilních telefonů, avšak podpora ze strany operátorů nebývá zdaleka zaručena všude tam, kde je pokrytí signálem GSM, neboť tato služba je implementována v menší části BTS než u GPRS. Stejně jako předchozí typ připojení, i tento s sebou nese nešvar v podobě značné vysoké latence (pohybuje se kolem 500 ms). Velkým přínosem EDGE je podstatně vyšší dosahovaná přenosová rychlost, která teoreticky dosahuje až 236.8 kbps pro download a 118.4 kbps pro upload, ovšem skutečná rychlost downloadu se pohybuje kolem 150 kbps a uploadu ještě méně. Stejně tak, jako u GPRS i zde se rychlost odvíjí od počtu timeslotů a způsobu kódování.

Situace v ČR

Pokrytí území touto mobilní technologií se velmi úspěšně podařilo v České republice operátorovi Vodafone, který má kromě severozápadních Čech pokryto území opravdu velmi dobře, krok za ním je pak operátor T-Mobile, který území pokrývá sice rovnoměrněji, ovšem dostupnost je spíše jen v oblastech u krajských měst. Operátor Telefónica O2 se pokrytí území touto technologií příliš nevěnoval, takže je dostupnost jeho signálu zaručena jen na relativně malých plochách v republice, i když v posledních několika měsících je vidět značný pokrok. Bližší vizuální pokrytí poskytují následující mapky:

Mobilní operátor T-Mobile Mobilní operátor Telefónica O2
Mobilní operátor Vodafone

Mobilní operátor Skutečná míra pokrytí území EDGE
T-Mobile 92 %
Telefónica O2 16 %
Vodafone 86 %

Resumé

PRO PROTI
poměrně vysoká dostupnost v ČR poměrně vysoká latence

CDMA2000 1xEV-DO / 1xRTT

O technologii

Tyto mobilní technologie jsou realizovány v síti zvané CDMA2000, která funguje na frekvenci 450-2100 MHz. V síti CDMA2000 jsou v současnosti používány dvě technologie pro datový přenos – jsou jimi CDMA2000 1xEV-DO a CDMA2000 1xRTT. Technologie 1xEV-DO slouží pouze k datovému přenosu (kromě ní existuje i 1xEV-DV, která umožňuje i hlasový přenos) a umožňuje dosahovat přenosové rychlosti až 2.4 Mbps, technologie 1xRTT umožňuje realizovat přenos hlasový i datový, ten ovšem pouze při maximální dosahované rychlosti 307 kbps. V porovnání s technologiemi GPRS či EDGE dosahuje tento typ připojení výrazně lepších výsledků co se týče přenosové rychlosti ale i latence, která se pohybuje kolem 300 ms.

Situace v ČR

Na provozování této sítě v ČR mají v současnosti licenci společnosti Telefónica O2, která využívá pouze technologii 1xEV-DO a společnost U:fon která využívá technologii 1xEV-DO pro připojení k Internetu a současně 1xRTT pro hlasové služby. Nicméně oba operátoři souhrnně technologie označují pouze jako CDMA. Dostupnost této technologie u operátora Telefónica O2 je v rámci republiky – s výjimkou příhraničí – opravdu velmi dobrá, operátor U:fon za krátkou dobu své existence zajistil poměrně slušné pokrytí, ovšem stále je o velký krok za svým konkurentem. Následují mapky s pokrytím těchto technologií:

Mobilní operátor Telefónica O2 Mobilní operátor U:fon

Mobilní operátor Skutečná míra pokrytí území CDMA
Telefónica O2 90 %
U:fon 57 %

Resumé

PRO PROTI
vysoká přenosová rychlost
vysoká dostupnost v ČR
poměrně vysoká latence

UMTS

O technologii

Oproti předchozím technologiím GPRS a EDGE fungujícím na síti GSM, která byla primárně vytvořena pro hlasové přenosy, byla síť UMTS projektována plně pro využití hlasových i datových přenosů, což ji řadí do skupiny technologií generace 3. Síť UMTS funguje na frekvenci 1885-2200 MHz. Teoretická maximální přenosová rychlost je 2 Mbps, ovšem s technologií HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) patřící do generace 3.5 a rozšiřující možnosti datových přenosů v síti UMTS na teoreticky možnou dosahovanou rychlosti downloadu až na 14.4 Mbps. S technologií HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) pak dokonce zvyšují práh teoreticky možné dosahované rychlosti uploadu na 1.4 Mbps (blíže). Klasická technologie UMTS využívá standardně přenos dat metodou tzv. frekvenčního dělení FDD (Frequency Division Duplex), jak se dozvíte níže, je možné však tuto technologii provozovat i méně obvyklou metodou TDD (Time Division Duplex), kteroužto však obvykle mobilní telefony nepodporují.

Situace v ČR

Značný potenciál této mobilní technologie si mobilní operátoři uvědomují a proto ji v různé míře poskytují v této chvíli již tři mobilní operátoři a sice T-Mobile, Telefónica O2 a značně omezené míře i Vodafone. Míra pokrytí území se ale v tomto případě razantně liší – Telefónica O2 již UMTS poskytuje téměř ve všech krajských městech i blízkém okolí, T-Mobile svou modifikovanou UMTS TDD technologii (která není běžnými zařízeními pro UMTS podporována, pročež T-Mobile prodává své vlastní) nabízí nejen ve všech krajských městech, ale i v dosti vzdáleném území kolem nich, u Vodafone je však tato technologie teprve v plenkách a nabízí ji nyní pouze na části území Prahy (v Praze 6, 9, 10 a části Prahy 5) a nezveřejňuje ani vizuální mapku pokrytí. Pokrytí území poskytují následující mapky:

Mobilní operátor T-Mobile Mobilní operátor Telefónica O2

Mobilní operátor Skutečná míra pokrytí území UMTS
T-Mobile 34 %
Telefónica O2 4 %

Resumé

PRO PROTI
vysoká přenosová rychlost
nízká latence
relativně malá dostupnost v ČR

A nakonec ještě pro srovnání graf shrnující veškeré výše uvedené mobilní technologie a jejich míry pokrytí území ČR:

Možnosti a cenové výše připojení s mobilním Internetem

V předchozím textu jsme si uvedli, které mobilní datové technologie v ČR prohání signál vzduchem. Dostupnost mobilních technologií byla prvním klíčovým faktorem kvality mobilního připojení, pro mnohé uživatele je ale zcela rozhodující i faktor výše cen za takové připojení. Jenže paušál placený měsíčně za využívání služeb není jedinou investicí kterou by měl potenciální uživatel důkladně zvážit – pořízení připojovacího (tzv. koncového) zařízení se totiž může vyšplhat k ceně, která rozpočet leckterých uživatelů citelně ovlivní. Nyní si tedy představíme aktuální komerční nabídky mobilních operátorů pro paušální mobilní připojení k Internetu a to s cenami měsíčními, ale i cenami za nutné zařízení pro provoz mobilního připojení.

Nabídky operátorů

Poskytovatel Obchodní název – tarif připojení Mobilní datové technologie Uváděná rychlost FUP Měsíční poplatek *1
(vč.DPH)
Nejnižší cena připoj. zařízení
u operátora *2
(vč. DPH)
T-Mobile Mobilní Internet
– Internet Basic
UMTS
(TDD)
3 mbps 2 GB 479 Kč 4799 Kč
(PCMCIA modem)
T-Mobile Mobilní Internet
– Internet Standard
GPRS,
EDGE
86 kbps,
237 kbps
5 GB 839 Kč 999 Kč
(USB modem)
T-Mobile Mobilní Internet
– Internet Premium
GPRS,
EDGE,
UMTS(TDD)
86 kbps,
237 kbps,
3 mbps
10 GB 1199 Kč 4799 Kč
(PCMCIA modem)
Telefónica O2 O2 Mobilní Internet GPRS,
EDGE,
UMTS(HSDPA)
neuvedeno,
neuvedeno,
3.6 mbps
10 GBbez FUP 750 Kč
1000 Kč
1895 Kč (USB modem)
Telefónica O2 O2 Mobilní Internet CDMA (1xEV-DO) 1 mbps 10 GB bez FUP 750 Kč
1000 Kč
4295 Kč (USB modem)
Vodafone Připojení na stálo GPRS,
EDGE,
UMTS
neuvedeno,
236 kpps,
Neuvedeno
3 GB 650 Kč 577 Kč (express card modem)
U:fon 3G Mobilní Internet CDMA (1xEV-DO) 3.1 mbps 8 GB
bez FUP
390 Kč
790 Kč
1800 Kč (USB modem)

*1 Měsíční poplatek bez závazků (tj. nezvýhodněná cena bez uzavření smlouvy na určitou minimální dobu)
*2 Nejlevnější pořizovací cena připojovacího zařízení bez závazků (tj. nezvýhodněná cena bez uzavření smlouvy na určitou minimální dobu)

Skutečné kvality připojení mobilních operátorů

Na závěr si uvedeme souhrnnou tabulku, se skutečnými rychlostmi vyplývajícími ze stovek měření rychlosti i latence (většina statistik k dispozici zde) od uživatelů daných mobilních technologií (jež využili http://speedmeter.internetprovsechny.cz), což může být dobrou konfrontací s rychlostmi které uvádějí mobilní operátoři v předchozí tabulce. U každé z technologií je uvedena i dostupnost na území republiky, je tedy již na každém čtenáři aby zvážil v širší souvislosti její využitelnost a z toho vyvodil, nakolik je pro něj momentálně mobilní Internet aktuálním tématem (ostatně dle průzkumu ČTÚ nazvaném MOSEK již roce 2008 využívalo 11% českých velmi malých firem a živnostníků mobilní datové připojení přes GSM síť). Obsah následující tabulky bude zřejmě čtení o poznání méně optimistické než v případě komerčních nabídek mobilních operátorů, leč přesto všechno lze myslím říci, že už v současnosti jsou na trhu služeb k dispozici nabídky, které při dobrém pokrytí území ČR nabízejí mobilní Internet použitelný pro většinu požadovaných internetových služeb, ovšem samozřejmě pokud oželíme služby náročné na přenosovou rychlost či latenci jakými jsou streamované vysílání videa ve vysokém rozlišení či online hry po síti. Nakonec je myslím přesto možné klasicky prohlásit: nemusí pršet, stačí když kape…

Poskytovatel Mobilní datové technologie Reálná průměrná přenos. rychlost
(download / upload)
[kbps]
Latence

[ms]

Pokrytí území ČR
[?]
T-Mobile GPRS,
EDGE
110.7 / 40.5 589.9 98,
92
T-Mobile UMTS (TDD) 285.1 / 111.4 244.9 34
Telefónica O2 GPRS,
EDGE
127.7 / 33.9 568.5 99,
16
Telefónica O2 UMTS (HSDPA) 762.4 / 142.4 140.2 4
Telefónica O2 CDMA (1xEV-DO) 446.9 / 126.8 179.5 90
Vodafone GPRS,
EDGE
110.4 / 62.2 335.7 94,
86
Vodafone UMTS údaje nedostupné 335.7 94,
86
U:fon CDMA (1xEV-DO) 272.7 / 217.9 270.5 57

Štítky: , , , .

Diskuze k článku

ufones, 17. 5. 2010 (16:09):

jak snížit začáteční náklady na pořízení 3G mobilního internetu od U:FON?Do objednávky přes jejich e-shop zadejte /prodejní promo kod/tento kod je:
9 1 0 1 2 9 7 9 8

petr, 27. 3. 2010 (22:13):

jojo, reklama od O2 na diskusním fóru – fakt neuvěřitelný…

Jiri Kysela, 10. 3. 2010 (08:27):

Dobry den,
v podstate jste si odpovedel sam – hovorite pouze v souvislosti porovnatelnosti technologii v rychlosti, ovsem cilem tohoto clanku NENI porovnavat technologie pouze z hlediska rychlosti, ale ze vsech hledisek dulezitych pro zakaznika jako jsou mira pokryti, cena provozu/porizeni, rychlost, latence…

HonzaK, 4. 3. 2010 (10:32):

Rozhodně ta mapa pokrytí zkresluje fakt, že co s týká klasického UMTS/HSDPA, tak T-Mobile je za opicemi… Rozhodně uvádět mapu O2 UMTS a T-Mobile UMTS TDD vedel sebe a procentualne to uvadet vedle sebe muze mnoho ctenaru vynaset v omyl… Navic UMTS TDD byla rce na CDMA u Eurotelu… Coz jsou pro koncoveho zakaznika srovnatelne technologie co se tyka prumerne rychlosti.

Jiří Kysela, 2. 3. 2010 (21:53):

Dobry den,
rozhodne si nemyslim, ze v clanku jsou "michany UMTS od O2 a od T-Mobile", jednou ovsem T-Mobile pro svuj Internet 4G vyuziva UMTS technologii, byt pomoci TDD na coz v clanku vyslovne upozornuji(!), tak nemuzu jinak nez uvest tento typ pripojeni v kapitole UMTS – nebo mate snad lepsi napad? Myslite si, ze by snad bylo vhodnejsi kapitoly nazvat "GPRS, EDGE, UMTS, Internet 4G od T-Mobile" – ja si to nemyslim…

HonzaK, 2. 3. 2010 (09:40):

Určitě bych nemíchal standardní UMTS s UMTS od T-Mobile a neuváděl bych v jednom grafu, že T-Mobile má větší pokrytí UMTS než O2…

Kategorie Technologie.

Štítky: , , , .

Diskuze: 6 Comments

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

, 21.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

, 28.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

, 4.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

Více bleskovek →

Články

Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

, 28.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

, 11.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

Mobilné služby počas dovolenky

, 10.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilné služby počas dovolenky

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

, 17.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

, 29.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

Viete čo majú spoločné zvieratá ukrývajúce sa pred zimou, stovky kilogramov ľadu a orkán PIT?

, 1.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete čo majú spoločné zvieratá ukrývajúce sa pred zimou, stovky kilogramov ľadu a orkán PIT?