Návrh strategie správy kmitočtového spektra – otázky určené pro ČTÚ. Připojte se k diskuzi !

, 15. dubna 2014

logo ČTÚKonference „Kam kráčí telekomunikační sítě„, která se bude konat 25.4.2014 v Přerově se nezadržitelně blíží. Na konferenci budou přítomní zástupci ČTÚ včetně předsedy Ing. Mgr. Jaromíra Nováka. V průběhu konference plánuje naše sdružení panelovou diskuzi nad klíčovými tématy.

Ze strany předsedy Rady ČTÚ Ing. Jaromíra Nováka proběhla již na poslední konferenci Kam kráčí české telekomunikační sítě v Srní nabídka na vytvoření platformy pro komunikaci s ČTÚ. Tato platforma odborných zástupců ISP v posledních dnech získává zcela reálnou podobu. Je zájmem našeho sdružení Internet pro všechny a především lokálních ISP, aby se změnil neutěšený stav komunikace mezi ČTÚ a lokálními ISP z předcházejících let. Až dosud komunikace probíhala tak, že ČTÚ zveřejnil své návrhy na elektronické desce úřadu, vyzval ISP ke konzultaci, většina poskytovatelů návrhy ČTÚ nezaznamenala vůbec nebo pozdě, někteří se snažili návrhy připomínkovat, ale jejich argumentace byla nejednotná a roztříštěná. To má platforma změnit.

Sám předseda Rady ČTÚ se k celé situaci vyjádřil takto:

Chybí model spolupráce mezi ČTÚ a lokálními ISP, což pokud mohu hodnotit za ČTÚ (a úřad, který bych chtěl někam posunout), pak to nutně s sebou nese to, že nemáme zpětnou vazbu od Vás, současný konzultační mechanismus spíše nahrává velkým firmám plně personálně vybavenými regulačními odbory a to bych rád touto platformou změnil. Na druhé straně cítím, že na straně lokálních ISP chybí znalost základních procesních a dalších úkonů. Jakákoliv další spolupráce bude přínosná pro obě strany

Proto jsme se rozhodli předem sestavit okruh otázek, na které chceme ze strany ČTÚ slyšet kvalifikované odpovědi. Aby si zástupci ČTÚ a také lokální ISP mohli připravit argumenty k diskuzi nabízíme seznam nejpalčivějších otázek a velmi prosíme všechny lokální poskytovatele internetu, aby náš okruh otázek doplnili případně upřesnili v diskuzi pod článkem. Naše i vaše otázky a připomínky se samozřejmě stanou základním materiálem pro první setkání platformy, jehož složení již bylo s naším sdružením konzultováno a pan předseda ČTÚ vám jeho členy jistě rád představí osobně 🙂

Otázky pro ČTÚ ze strany sdružení Internet pro všechny:

1) Jaké jsou plány v způsobu využití 3,5 GHz pásma. 3,4- 3,6 GHz. Způsob přidělování kmitočtů, možnost technologické neutrality TDDxFDD. Násobky 5 MHz šíře pásma. Možnost využití stávajícího přídělu FDD Wimax pro TDD spoje.

2) VO_R_14 pro pásma 10,5 GHz. Novela normy 302 217-2-2 nepřipouští nově v pásmu 10 GHz pro pásma podle této normy TDD protokol

3) Jaká je budoucnost pásma RLAN 17 GHz podle VO_R_12, má Úřad v úmyslu nějaké změny?

4) Jaká je budoucnost SRD pásma 24 GHz a změny ve VO_R_10. Je plánovaná nějaké omezení či změna v blízké budoucnosti?

5) Dlouho se diskutuje o zamýšleném rozšíření pásma 5 GHz. Jaké jsou záměry EK a jak bude Úřad postupovat? Kdy plánuje ČTÚ tvořit nové VO? Jaké budou mitigační techniky?

6) Změna výše poplatků za Individuální oprávnění změnou hodnoty K7, který určuje cenu na základě zabrané šíře pásma. Považuje Úřad za vhodné snížit K7 pro šíře pásma 80 a 112 MHz?

Internet pro všechny jako organizace usilující právě o co nejširší zpřístupnění přístupu obyvatel k připojení k veřejné síti Internet široce konzultovala s operátory v minulosti probíhající Průzkum.

Výhrady Operátorů byly věcné. Dotazník průzkumu byl složitě postavený, rozdělení oblastí neodpovídalo poštovním směrovacím číslům – to znemožňovalo automatizovaný průzkum a vyskytly se i další problémy při vyplňování.

Další problémem tohoto průzkumu je i neochota Operátorů prozrazovat svoje rozvojové plány. Několik názorů dokonce připouštělo, že přiznáním se k byť reálným rozvojovým plánům by jim mohlo jako podnikatelským subjektům ztížit cestu k podpoře ze zdrojů EU či ze zdrojů národních.

Výsledky průzkumu považujeme z těchto důvodů za neprůkazné, ve většině míst mapy neodpovídající realitě. Jako podklad pro rozdělování podpory je materiál podle našeho názoru obtížně použitelný.

Pro úplnost si dovolím citovat i několik připomínek se strany Českého telekomunikačního klastru, které se v podstatě v mnohém shodují s výše uvedenými dotazy:

„navrhujeme ve Strategii správy spektra formulovat předpokládané způsoby individuálního přidělování jednotlivých frekvenčních pásem tak, aby byla zajištěna efektivní hospodářská soutěž mezi subjekty na trhu elektronických komunikací a aby vlivem nejasných podmínek nedocházelo k neúměrnému posilování silných centrálně působících poskytovatelů telekomunikačních služeb na úkor menších zejména lokálních subjektů. Způsoby přidělování frekvenčních pásem musí být dostatečně transparentní a neutrální ve vztahu k malým i velkým poskytovatelům. „

„Ačkoliv potřeba nových kmitočtů platí i pro pevné přístupové sítě, Strategie příděly žádných nových kmitočtů v tomto směru nepředpokládá. Vzniká tak poměrně nesystémová a především protisoutěžní nerovnováha mezi mobilními a pevnými přístupovými sítěmi, kdy přístupové sítě v pevném místě budou do budoucna značně konkurenčně znevýhodněny. Takové řešení není v souladu s obecným požadavkem na technickou neutralitu při regulaci ICT. Pro srovnání lze poukázat na skutečnost, že Strategie správy spektra operuje ve střednědobém horizontu pro mobilní přístupové sítě s celkovým frekvenčním rozsahem 1256 MHz, kdežto pro pevné přístupové sítě ponechává pouze současných 538 MHz (v pásmech 2,4 a 5 GHz).

Navrhujeme tedy, aby ČTÚ po shromáždění výstupů této veřejné konzultace posoudil a případně zapracoval připomínky, názory a stanoviska všech přispívatelů a takto upravený návrh Strategie správy spektra předložil k nové veřejné konzultaci.

Jako předseda sdružení Internet pro všechny mám připraveno pro ČTÚ také několik mnohem méně technicky náročných odkazů týkajících se strategie Digitální Česko 2. Jsou to naprosto jednoduché dotazy, které však nebyly ze strany ČTÚ a MPO nikdy srozumitelně zodpovězené.

1) V strategii Digitální Česko se neustále operuje s rychlostí 30 Mb/s a 100 Mb/s. Stále mi není jasné o jaké rychlosti se jedná. Jestli o rychlosti garantované nebo agregované. Předpokládám, že agregované – ale v tom případě je podstatný rozdíl mezi agregací 1:5, 1:10 a agregací 1:50 a poněkud mi utíká smysl podobných limitů (papír toho snese opravdu hodně).

2) Není mi jasné jakou má rychlost 30 Mb/s dostupná pro všechny obyvatele do roku 2020 přímou souvislost s rozvojem ekonomiky. Navíc jsem přesvědčen, že většina lokálních ISP je již dnes schopná i ve venkovských oblastech poskytnout tyto rychlosti. Musí však někdo projevit zájem a musí být ochoten zaplatit.

3) Jak je možné v roce 2014 po neblahých zkušenostech z předchozích let, navrhovat finanční dotace na rozvoj vysokorychlostního internetu a druhou rukou vytahovat z kapes lokálních ISP nezanedbatelné částky související s vysokými věcným břemeny, neúměrně dlouhými daňovými odpisy investic do optických sítí (dnes ISP investuje milion do optiky, ale daňově ho odepisuje 20 let – tedy 50 tisíc ročně), neustále rostoucími poplatky za licencované pásma využívané pro výstavbu páteřních sítí, složitém a časově náročném stavebním řízení atd.

Jistě lze argumentovat, že většina výše uvedených dotazů není v kompetenci ČTÚ. To je samozřejmě pravda. Ale pokud to někdo myslí s podporou vysokorychlostního internetu opravdu vážně, tak je potřeba přestat s nesmyslnými dotacemi, které akorát deformují celý ( a nejen) telekomunikační trh a začít iniciovat tolik potřebné změny stavebních a daňových zákonů, které by usnadnili podnikání všem a nejen těm vyvoleným, kteří „v tom umějí chodit“.

To už jsem ale poněkud utekl od původního tématu 🙂 Pro začátek bude stačit, když nám v diskuzi pod článkem doplníte a rozšíříte stávající dotazy, které jsou výhradně v kompetenci ČTÚ, tak abychom se za dva týdny v Přerově (zatím registrováno přes 300 účastníků) dočkali zcela konkrétních odpovědí

 

Štítky: , , .

Diskuze k článku

Jakub Rejzek, 24. 4. 2014 (21:20):

Děkuji diskutujícím za Vaše názory. Michalovi Peterkovi odpovídám, že právě toto je vytvoření pracovní skupiny. Věnujte prosím čas sledování příměho přenosu.

Děkuji

Pavel Černý, 17. 4. 2014 (21:04):

To co píše pan Peterka je samozřejmě pravda, je potřeba řešit tyto problémy průběžně. Myslím, že  v současné době je ČTU i  některé další státní instituce (MPO, MMR) do určité míry ochotné naslouchat (určitě více než dřív). Ale je potřeba i mezi konferencemi některé věci připomínat oponovat diskutovat. Jednou za půl roku se sejít a říct že je vše špatně je málo, protože je otázka, zda je možné konkretizovat požadavky a na těch zároveň trvat i mezi konferencemi a diskutovat možná řešení s odpovědnými v administrativě. Státní úředníci bez těchto průběžných požadavků je nemají ani šanci zaregistrovat natož řešit.

Michal Peterka, 15. 4. 2014 (23:51):

Prvně.. Tohle není téma na 30 minut, kde budeme pana Nováka „grilovat“ v přítomnosti někoho ze spektra, kde mu vysypeme bolístka našich srdíček za posledních 10let jako to děláme posledních 5 let a že jich nebylo málo.. A kde na 115 procent otázek dostaneme odpověď: Tohle zrovna teď nevím, tím si nejsem jistý, možná se na to podíváme a na závěr zazní: NEDĚKUJTE!
Dokonce to není ani téma na večer, kdy někteří reprezentanti zažívají takový stupeň osobnostní macerace, že mi je osobně líto jejich jater.

Za tuhle chvíli se ani nestačí představit a dobře to víte.. Na tohle je zapotřebí vytvořit workshop, který bude mít několik částí. Počínaje legislativně závazkovou, přes procesní a samotným spektrem konče. Dokonce to nejde ani řešit nějakým pokecem u kávy. Vytváříme něco, co tu neexistuje a proti čemu se jednotliví naprosto konkrétní lidé výrazně stavěli, aby tu nevzniklo, protože je to tzv. rušilo od práce, abychom se náhodou nedotkli Olympu.

Zatím to zní jako totální výkřik do tmy bez jakékoliv strategie nebo cíle. Proto nabývám přesvědčení, že to někomu z nás vyhovuje.

Kategorie Internet.

Štítky: , , .

Diskuze: 3 Comments

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

, 21.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

, 28.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

, 4.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

Více bleskovek →

Články

Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

, 28.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

, 11.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

Mobilné služby počas dovolenky

, 10.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilné služby počas dovolenky

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

, 17.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

, 29.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

Viete čo majú spoločné zvieratá ukrývajúce sa pred zimou, stovky kilogramov ľadu a orkán PIT?

, 1.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete čo majú spoločné zvieratá ukrývajúce sa pred zimou, stovky kilogramov ľadu a orkán PIT?