Přehled 21 poskytovatelů VoIP služeb

, 20. listopadu 2006

Nemusíme být zrovna nadšenci do internetových technologií, ale se  zkratkou VoIP (Voice over Internet protocol) nebo pojmem Internetová telefonie potažmo telefonování po Internetu se setkal již asi každý. A  není se ani čemu divit, vždyť klasický World wide web (WWW) tady máme od  počátku devadesátých let a první využívání VoIP se uvádí od roku 1995. Za uplynulou dobu se tato technologie stále vyvíjí a dnes se experti shodují na tom, že VoIP brzy nahradí klasickou telefonní síť. Přesto zdaleka ne každý má s tímto způsobem telefonování praktickou zkušenost.

Rovnou k jádru věci

Následující řádky si nekladou za cíl vyškolit čtenáře z technických detailů Internetové telefonie, ale je určen pro každého, kdo si chce s VoIP něco začít a pro každého, kdo se chce seznámit s nabídkou VoIP služeb na území České republiky. Kdo bude mít zájem o technické informace, může zkusit třeba pár základních odkazů z konce článku. Než ale přejdu ke konkrétním nabídkám, neodpustím si následující základní informace.

Především musíme správně chápat hlavní pojmy. Zkratka VoIP označuje technologii realizující přenos hlasu, zatímco termín telefonování po Internetu představuje konkrétní službu. Hlavní výhodou telefonování po Internetu jsou nižší náklady oproti „klasice“, a to nikterak zanedbatelně. Často se tyto úspory pohybují v řádu desítek procent. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že nutnou podmínkou je internetové připojení. Asi bych měl spíše napsat plnohodnotné internetové připojení, protože klasický Dial-Up je příliš pomalý a za tímto účelem ho rozumně využít nelze. Stejné je to i u GPRS. Doporučované rychlostní minimum je 128 kb/s, ale důraz je kladen hlavně na kvalitu připojení. Odezvy by měly být krátké a samozřejmě aby nedocházelo k výpadkům. Požadavek co nejnižší odezvy (odborně by se mělo spíše hovořit o tzv. latenci což je rychlost doručování) vyřazuje ze hry i technologii CDMA, která přestože by neměla rychlostní problémy, tak právě odezva je zde delší. V ideálním případě je požadována odezva do 200 miliskeund. Při vyšších hodnotách už začíná být při telefonickém rozhovoru patrné zpoždění, což může vést až efektu opakování – skákání si do řeči.

Abychom mohli začít volat, budeme kromě zmíněného připojení potřebovat telefonní přístroj (buď tzv. IP telefon, nebo klasický telefon + speciální převodník, nebo PC se zvukovou kartou a mikrofonem) a pro plnohodnotné volání musíme svěřit „svůj osud“ do rukou některého operátora.

Je z čeho vybírat

Do přehledu jsem vybral 21 VoIP operátorů, kteří nabízejí veřejné telefonní číslo a samozřejmě i dostatečně kvalitní služby. Nechci tvrdit že tento přehled je kompletní, ale zahrnuje ty největší „hráče“ a tak by neměl být problém si vybrat.

Unient Communications, a.s.
http://viphone.cz/
viphone
15 547 uživatelů (VII.2006)
22 000 uživatelů (IV.2007)
MATTES AD, spol. s r.o.
http://www.802.cz/
802.VOX
14 500 uživatelů (XI.2006)
19 000 uživatelů (IV.2007)
33 333 uživatelů (X.2007)
FAYN Telecommunications s.r.o.
http://www.fayn.cz/
FAYN Free
10 000 uživatelů (1.9.2006)
Czech On Line, a. s.
http://volani.volny.cz/
VOLNÝ TelefoNet
5 000 uživatelů (1.11.2006)
WIA spol. s r.o.
http://www.sipy.cz/
SIPY
4 050 uživatelů (3.11.2006)
ha-vel internet s.r.o.
http://www.ha-vel.cz/
ha-vel voice VoIP
3 800 uživatelů (1.9.2006)
CANISTEC s.r.o.
http://www.mujtelefon.cz/
Můj telefon
RETE internet, s.r.o.
http://www.retecall.cz/
Retecall
1 500 uživatelů (17.11.2006)
IPEX a. s.
http://www.voipex.cz/
VoIPEX
LAM plus, s. r. o.
http://www.vasesit.cz
Vaše síť
VOINET s.r.o.
http://www.voinet.cz/
Voipeasy
SITKOM spol. s r.o.
http://www.sitkom.cz/
Standard
Penelopa, s.r.o.
http://www.softphone.cz/
Softphone
NEOTECH a.s.
http://www.neotel.cz/
Neotel
NEW TELEKOM, spol. s r.o.
http://www.newtelecom.cz/
New Call
SkyNet, a. s.
http://www.skyfon.cz/
SkyFon
Český bezdrát s.r.o.
http://www.eri.cz/
EriVoIP
AVONET, s.r.o.
http://avonet.cz/
AVONET VoIP
OpavaNet a.s.
http://www.iptel.cz/
VOIP
300 uživatelů (19.11.2006)
XPHONE s.r.o.
http://www.xphone.cz/
XPHONE
František Kocourek
http://www.volejlevne.cz/
Volej levně
Služba Paušál [Kč] Aktivace [Kč] Tarifikace ČR místní [Kč] ČR dálkové [Kč] ČR mobilní [Kč]
viphone 0 0 60+1 1,00 1,00 4,50
802.VOX 0 0 1+1 0,42 (0,77) 0,42 (0,77) 4,11
FAYN 0 0 60+30 1,06 1,06 4,63
VOLNÝ 0 249 různě 0,59 (1,29) 120+60 0,74 (1,57) 120+60 4,19 (5,89) 60+30
SIPY 0 0 1+1 1,18 1,18 4,75
ha-vel 0 různě 0,59 (1,19) 1,19 5,65
Můj telefon 0 0 60+60 0,52 (0,79) 0,52 (0,79) 4,52
Retecall 0 0 1+1 0,95 0,95 4,28
VoIPEX 500 (kredit) 60+60 0,60 (1,9) 0,60 (1,9) 5,00
Vaše síť 0 464 různě 1,18 (120+60) 1,18 (120+60) 4,75 (60+30)
Voipeasy 99 599 30 + 1 0,68 (1,40) 0,68 (1,40) 5,30
SITKOM 0 210 1+1 1,13 1,13 4,70
Softphone 0 595 (119 Kč kredit) 1+1 1,07 (1,31) 1,31 5,95
Neotel 0 594 1,18 1,18 4,75
New Call 0 583 různě 1,18 (120+60) 1,18 (120+60) 4,14 (60+60)
SkyFon 0 226 1+1 0,70 (0,98) 0,70 (0,98) 4,70
EriVoIP 0 0 60+1 0,58 (0,94) 0,58 (0,94) 4,63
AVONET 0 298 různě 0,75 (1,00) 60+60 0,75 (1,00) 60+60 4,75 (60 +30)
OpavaNet 0 0 60+1 0,71 (1,19) 0,71 (1,19) 5,00
XPHONE 0 1+1 0,82 (0,99) 0,82 (0,99) 4,75
Volej levně 0 0 0,49 (0,89) 0,49 (0,89) 4,70
Uvedené ceny jsou včetně DPH 19%.

V tabulce naleznete 21 VoIP nabídek. Stále se ukazuje, že většina poskytovatelů ve svých tarifech zohledňuje časová období, tedy rozdělení dne na období ve špičce respektive mimo špičku. Špička, někdy nazývaná i silným provozem je shodně deklarována jako období 07:00 – 19:00, zatímco slabý provoz je 19:00 – 07:00 + státní svátky a dny pracovního volna a klidu. Poslední tři sloupce tabulky uvádějí ceny za jednu minutu volání. Je-li uvedena i hodnota v závorce, pak tato znamená cenu ve špičce. Společné pro všechny operátory je i to, že hovory ve vlastní síti jsou zdarma. Několik operátorů má navíc ještě dohody mezi sebou, takže zcela zdarma můžete telefonovat i mezi více sítěmi, ale o tom ještě později. Rovněž je potřeba zdůraznit, že u některých nabídek se hovorné při místním volání odlišuje od hovorného dálkového (meziměstského).

Velmi zajímavým údajem je tarifikace. Způsob tarifikace vyjadřuje jaká je minimální cena hovoru a po jaké době se účtuje. Například tarifikace 1 + 1 znamená ideální variantu – účtuje se po vteřinách. Naproti tomu při tarifikaci 120 + 60, odpovídá nejnižší cena hovoru dvou minutám a dále se účtuje po minutách. Z tabulky je jasné, že výhodná tarifikace 1+1 je použita zhruba jen u třetiny vybraných poskytovatelů. V prvních dvou sloupcích tabulky se dozvíte, jaký je měsíční paušál a kolik zaplatíte za aktivaci, tj. za přidělení veřejného telefonního čísla.

Peering je super

O několik řádek výše jsem se zmínil o možnosti volání zdarma. To ve skutečnosti znamená, že operátorovi neplatíme žádné minutové hovorné, pokud je hovor uskutečněn v jeho síti, nebo v některé ze sítí vzájemně propojených. Toto propojování, které je pro zákazníka rozhodně přínosem se často u operátorů označuje z angl. slovem Peering. Jak je to s Peeringem u operátorů z naší tabulky ukazuje následující graf.

Volání zdarma v rámci VoIP Peeringu

Je docela pravděpodobné, že existují ještě další dohodnuté spolupráce hlavně u menších operátorů. Jak píše Jiří Peterka již ve svém starším článku, lze očekávat, že trend ke vzájemnému propojování bude dále pokračovat a k peeringu se budou přidávat další a další operátoři. Síť, vzniklá jejich propojením (peeringem), bude růst paralelně ke klasické telefonní síti a bude k ní vytvářet zajímavou alternativu.

Že bychom ale v budoucnu mohli volat zcela zdarma se asi čekat nedá, někteří operátoři již dnes zavádějí paušály, ty jsou ale pořád výhodnější než jsme tomu zvyklí u klasické technologie

Závěrečné shrnutí

V tomto článku jsem se snažil nastínit dostupné alternativy VoIP služeb. V tabulce naleznete ceny za volání na území České republiky, vyhlašovat nějaké pořadí mezi představenými operátory by nebylo korektní, nemám praktické zkušenosti se všemi, a proto bude konečné rozhodnutí na čtenáři. Myslím si, že konečné rozhodnutí by se mělo opírat nejen o cenu, ale i o zmíněný peering, aktivaci zdarma, telefonní přístroj, dále samozřejmě i VoIP kodeky, které zajišťují konverzi analogového hlasového signálu do jeho digitální kódované podoby a odlišují svou velikostí, kvalitou zvuku, požadavky na šířku pásma a výpočetní výkon. Každý kdo je majitelem kvalitního připojení (například přes kabelovou televizi) a používá klasický telefonní přístroj od O2 (dříve Český Telecom), by neměl váhat, protože přechodem na VoIP v tomto případě ušetří nejvíce. U WiFi jakožto nejrozšířenějšího typu připojení to samozřejmě platí také, akorát se mohou v některých případech objevovat problémy s kvalitou připojení. Přechod na internetovou telefonii je asi nejméně výhodný pro majitele ADSL linek. Ty jsou totiž nuceni platit nevýhodný hlasový tarif od O2, čímž se pro ně hlavní výhoda VoIP snižuje.

Další informace:

Fórum o VoIP – http://www.telefonujeme.cz/
Český VoIP portál – http://www.freevoice.cz/

Diskuze k článku

Pišta, 25. 4. 2009 (00:13):

A můžeš mi říct, proč mi řve antivir, když na ten tvůj odkaz kliknu?

Pišta, 25. 4. 2009 (00:10):

802.cz je dobrý operátor, používám tuto službu taky, O2 pevnou i paušálního mobila jsem zlikvidoval, mám TWIST kartu ve stařičkém mobilu jako záložní telefon pro případ cestování nebo výpadku internetu a měsíční poplatky mi pokryje dvacetikoruna…

Pišta, 25. 4. 2009 (00:02):

Poznamenal bych, že jeden z "pohodových" a nejlevnějších operátorů spolu s 802.cz

chosé, 3. 11. 2007 (00:09):

hele lidičky. Tak tohle je vychytávka. Můžu mít pevný číslo v mobilu. Mám Nokii E65 a volám si zadarmo s kámošema jakmile jsem na wifi. Mrkněte na to http://www.volejbezpausalu.cz

Třešňáková, 3. 8. 2007 (21:44):

proč mezi operátory není uveden CZnet?

VK, 12. 5. 2007 (21:26):

To tedy nevím, ale ta telefonie u tohoto operátora je velká bída.Jsou zcela nespolehlivý.

ViR, 6. 5. 2007 (20:15):

Ta oprava je ovšem kočkopes, protože míchá dohromady údaje služby "ha-vel VoiP" (logo, odkaz na web) a "ha-loo" (upravené ceny). Nebylo by možná od věci to rozlišovat…. Jde prostě o dvě zcela rozdílné služby od jedné společnosti.

Slim, 11. 4. 2007 (00:23):

Tak jsem si podrobně prohlížel ceník vVolného a MÁ PAUŠÁL!Jsou chytří,ale když si ceník prohlédnete zjistíte,že tam má minimální provolanpou částku 299Kč!Poslal jsem tam dotaz jestli to musím platit ikdyž tolik neprovolám a pokud ano,tak to jsou teda podvodníci.Píší na hlavní stránce bez paušálu a vida!

ježek, 10. 3. 2007 (14:31):

E?

Broucajz, 7. 3. 2007 (17:27):

Doporučuji srdečně

Broucajz, 7. 3. 2007 (17:26):

Jen mimochodem – já volám přes ha-loo a 802, měsíčně mám náklady cca 20 Kč – to se s paušálem UPC nedá srovnat.

Broucajz, 7. 3. 2007 (17:24):

Já používám ha-loo – je to sice "potomek" ha-vel, ale za podstatně výhodnějších podmínek.

Karel, 27. 2. 2007 (14:36):

Také já jsem velmi spokojen s 802.cz . Pořídil jsem si VoIP telefonování v akci 15. výročí 802, kdy celá finanční investice je kredit na telefonování! Volám, mimo jiné, velmi často do zahraničí a částka, kterou provolám se nedá s klasickými tel. společnostmi vůbec porovnat. Doufám, že i v budoucnu nedojde i zde k navyšování poplatků. Společnost http://www.802.cz doporučuji. Telefonní linku O2 zruším.

Karel, 27. 2. 2007 (14:35):

Také já jsem velmi spokojen s 802.cz . Pořídil jsem si VoIP telefonování v akci 15. výročí 802, kdy celá finanční investice je kredit na telefonování! Volám, mimo jiné, velmi často do zahraničí a částka, kterou provolám se nedá s klasickými tel. společnostmi vůbec porovnat. Doufám, že i v budoucnu nedojde i zde k navyšování poplatků. Společnost http://www.802.cz doporučuji. Telefonní linku O2 zruším.

mauddib, 23. 2. 2007 (22:49):

no tak se koukni poradne na ty jejich ceny,ten pausal je nechutnej

k.., 20. 1. 2007 (21:43):

mam cca 3 mesice 802 a jsem plne spokojen. vzal jsem si i router v akci " hovorne ", vse super, funguje, vyborna slysitenost, parada. na 2. lince man stary fayn, ale fakt je, ze me po zdrazeni sluzeb na cca 1,17/min., prestal zajimat. voip-isty zdravi k..

Rostislav Oboňa, 16. 1. 2007 (12:01):

Dobrý den,
již potřetí si Vás dovoluji požádat o opravu údajů ve Vašem přehledu VoIP poskytovatelů. Jelikož srovnáváte služby určené koncovým zákazníkům, prosím abyste do přehledu zařadil u naší společnosti předplacenou službu ha-loo namísto služby ha-vel voice, která je určená pro firemní segment. Logo služby si dovoluji přiložit, zde naleznete ceník https://ha-loo.ha-vel.cz/informace.php?top=3 . Službu ha-loo v současné době využívá 5000 zákazníků.
Podrobnosti naleznete na http://www.ha-loo.cz. popřípadě mne prosím kontaktujte.
Děkuji moc a přeji mnoho úspěchů v novém roce
S přátelským pozdravem
Rostislav Oboňa
ha-vel internet s.r.o.

Rostislav Oboňa, 16. 1. 2007 (12:01):

Dobrý den,
již potřetí si Vás dovoluji požádat o opravu údajů ve Vašem přehledu VoIP poskytovatelů. Jelikož srovnáváte služby určené koncovým zákazníkům, prosím abyste do přehledu zařadil u naší společnosti předplacenou službu ha-loo namísto služby ha-vel voice, která je určená pro firemní segment. Logo služby si dovoluji přiložit, zde naleznete ceník https://ha-loo.ha-vel.cz/informace.php?top=3 . Službu ha-loo v současné době využívá 5000 zákazníků.
Podrobnosti naleznete na http://www.ha-loo.cz. popřípadě mne prosím kontaktujte.
Děkuji moc a přeji mnoho úspěchů v novém roce
S přátelským pozdravem
Rostislav Oboňa
ha-vel internet s.r.o.

Ahasweb, 14. 1. 2007 (10:57):

UPC nabízí VOIP telefon za docela výhodných podmínek (měs.tarif 220Kč)s voláním zdarma ale jen uvnitř jejich sítě, nikoliv po internetu. Je to velice zajímavá alternativa k O2.

boleslavak, 4. 1. 2007 (15:49):

Ta je ovsem dostupna pouze v asi 10 panelovych domech, kde je natazena optika. Takze do prehledu nepatri.

TM, 5. 12. 2006 (19:28):

802.cz má zřizovací poplatek. Až do včera to bylo symolických 15Kč, nyní 119 Kč. Měsíční paušál má taky, i když jen symbolickou 1Kč. Viz http://www.802.cz/index.php?sec=telefon&sub=1

Vladimír, 3. 12. 2006 (13:01):

Zejména pro nás nízkopříjmové a osamělé chudé lidi. Osobně uskutečním tak 1-3 telefonické hovory za rok. Hlavní problém vidím v tom, že není komu volat, protože patřím do sociálně nižší vrstvy a navíc patřím mezi osamělé chudé lidi žijící celý život bez partnerky (-ra), hledící na úsporu každé koruny.

Karel Plihal, 1. 12. 2006 (11:07):

Mám výborné zkušenosti s poskytovatelem Cetel. Výborné jednání http://www.cetel.cz

Pavel Sviták, 1. 12. 2006 (10:17):

Zkuste si tedy udělat průzkum znovu a poznáte, že rozhodně ne každý poskytovatel má několik ZCELA odlišných tarifů. A až to budete mít hotové, neváhejte se podělit třeba i s čtenáři těchto stránek.

Bobo, 29. 11. 2006 (12:06):

Převedl jsem firmu na VOIP před půl rokem a tehdy jsem si zjišťoval info o poskytovatelích. Zdejší srovnání je o ničem, každý poskytovatel má několik zcela odlišných tarifů! Mě například zajímalo volání za paušál a tam mi tehdy nejlépe dopadl FAYN. Ale měl jsem několikrát problémy s kvalitou hovoru (to by bylo zajímavé srovnat!!), naštěstí jsem si prozíravě nechal pár pevných linek. Poslední dobou je už kvalita ucházející, ale všeobecně počítejte s horší kvalitou, než u mobilů.

Mikrotech, 26. 11. 2006 (17:06):

na http://voip.mikrotech.cz/ je možno volat za 0,59 Kč ve špičku a na víc za příchozí hovory dostáváte 0,33 Kč za minutu. žádný zřizovací poplatek, žádný paušál.

leonardo, 25. 11. 2006 (19:51):

poridte si sluzbu od unientu… jsou tam fakt profici 🙂 hlavne ty dva vorisci, co to vedou.

Zátopek, 25. 11. 2006 (13:44):

Dalším poskytovatelem VoIP je Boleslavská firma FiberCall

Jiří Šmach, 23. 11. 2006 (20:56):

pokud se nepletu má HA*VEL tarifikaci 1+1 a ne 60+120 jak uvádíte v tabulce

Pavel Sviták, 22. 11. 2006 (20:10):

Ok, upravil jsem to. Ale jinak dík 🙂

John, 22. 11. 2006 (16:45):

Dobrý přehled.
Úsměvná je legenda pod tabulkou, že ceny jsou včetně DPH s vyjímkou sloupce Tarifikace. Jinak by to bylo 60 sekund + 19% DPH = 71,40 sekund:)))

Voloda, 21. 11. 2006 (21:11):

A co ralsko.net

a.k., 20. 11. 2006 (19:14):

dobry prehled, ale jeste bych doplnil treba http://www.calltone.cz

Kategorie Technologie.

Diskuze: 36 Comments

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

, 21.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

, 28.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Více bleskovek →

Články

Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

, 26.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

, 28.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

, 11.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

Mobilné služby počas dovolenky

, 10.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilné služby počas dovolenky

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

, 17.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil