Reportáž z konference Kam kráčajú telekomunikačné siete – Slovensko 2017

, 12. října 2017

Dnes 12.10.2017 pár minút po deviatej hodine ráno začala lokálným ISP dobre známa konferencia Kam kráčí telekomunikační sítě. Ide už o tretí ročník, ktorý sa koná na Slovensku, takže s podtitulom „Kam kráčajú telekomunikačné siete Demänovská Dolina – Jasná“. On-line prenos je tentokrát vynechaný, záznam celej konferencie bude už tradične s niekoľkodenným oneskorením na Youtube kanálu Internetu pro všechny

Taktiež pre Vás už teraz priravujeme fotogalériu z akcie.

   
   

Tretieho ročníka sa zúčastnilo opäť viacej účastníkov než v predchádzajúcich rokoch. Zatiaľ čo v prvý rok dorazilo do Jasnej v Demänovskej Doline 244 ľudí, druhý rok to bolo už 254 . Dnes sa počet účastníkov zastavil na čísle 300 a keby to kapacita hotela umožnila, bolo by toto číslo ešte väčšie.

Miloslav Sova, predseda spolku Internet pre všetkých, vo svojom úvodnom slove privítal účastníkov konferencie. V stručnosti popísal situáciu v oblasti výstavby a rozvoja vysokorýchlostných sietí.

V Českej Republike nedávno skončilo prvé kolo výziev, slušne povedané „fiaskom“ (na poslednú chvíľu sa prihlásili 3 malé projekty . V súčasnej dobe MPO (Ministerstvo Priemyslu a obchodu) spoločne s platformou pri Hospodárskej Komore ČR, ktorú tvoria asociácie telekomunikačných firiem intenzívne rokuje o organizovaní druhého kola, tak aby niekto našiel odvahu prihlásiť svoj projekt. Na Slovensku zatiaľ prebehli 3 kolá verejných konzultácií, výzvy zatiaľ neprebehli a tak rýchlo asi ani neprebehnú. Miloslav Sova pripomenul, že zo strany štátnych inštitúcií nezaznamenal žiadny záujem poinformovať účastníkov najväčšej konferencie určenej pro lokálnych ISP v Česku a na Slovensku. Obvyklá odpověď na opakované pozvánky bola „Nemáme nikoho, kto by o tom mohol prednášať“ alebo „Momentálne nie je o čom prednášať“.

Pozval účastníkov na prednášku Ing. Jána Šeba (TelTemp s.r.o.), ktorý si pre nich pripravil prezentáciu na tému – Rozvoj vysokorýchlostného internetu na Slovensku z pohľadu dotačnej politiky. Pán Šebo je zároveň predseda Fóra pre komunikačné technológie, takže napriek nezáujmu štátnych inštitúcií budú účastníci dostatočne informovaní o tom, čo sa za posledný rok udialo v tejto oblasti.

Ďalej pripomenul ďalšiu hlavnú tému – GDPR, ktorá sa od 25.5.2018 bude týkať každého poskytovateľa internetu. Na túto tému príde prednášať vrchná inšpektorka Úradu na ochranu osobných údajov Tatiana Valentová. Na záver pozval účastníkov na večerný program, ktorý vypukne hneď po skončení prednáškového dňa.

Hneď po úvodnom slove nastupuje na pódium Peter Blaas zo spoločnosti Antik SK. Prednáška pana Blaasa bola z technických dôvodov presunutá na začiatok konferencie. Prednáška niesla názov „AntikSat pre WiFi ISP – televízia, ktorá nepreťaží vaše siete. Vo svojej prednáške vysvetlil, ako sa môžu ľahko stať aj satelitným operátorom. Môžu tak ponúknuť televíziu aj zákazníkom v lokalitách,kam nedosahuje ich sieť. Prezentáciu k tejto prednáške si môžete stiahnuť na tejto adrese

Nasleduje prednáška spoločnosti Sitel Slovensko. Marián Okres prezentuje na tému – Optické siete Sitel Slovensko, údržba a havarijný servis. Prezentáciu k tejto prednáške si môžete stiahnuť na tejto adrese

V nasledujúcej prednáške zástupca hlavného partnera Ericsson pan Jaroslav Švarc predstavil účastníkom bezdrôtové riešenie zo Švédska pre pásmo 80 GHz. Prezentácia obsahovala produkty pre voľné pásma 80 GHz s kapacitou 10 GBit/s. Ďalej sa venoval novým produktom pre licencované pásma a výhľad na realizáciu spojov s kapacitou nad 10 GBit/s.

Ďalší zástupca hlavného partnera UPC Bussines pán Tomáš Stojan predstúpil pred poslucháčov s prezentáciou nesúcou názov „Česko-Slovenská federativní infrastruktura“. Predstavil účastníkom skupinu Liberty Global, ktorej je UPC súčasťou. Úkazal poslucháčom mapy infraštruktúry, ktorá je k dispozícii pre plnenie jejich požiadaviek. Uviedol veľkoobchodnú ponuku a priblížil prevádzkové zaistenie riadenia a implementácie služieb. Následuje prestávka na kávu a občerstvenie. Prezentáciu k tejto prednáške si môžete stiahnuť na tejto adrese.

Po prvej prestávke prichádza za rečnický pult Michal David z ISP Alliancie. Nechystá sa žiadny spev, Michal nám prišiel predstaviť Software na procesné riadenie, ktorý používajú nielen členovia ISP Alliancie.

A prichádza dlho očakávaná prednáška pána Ing. Jána Šeba zo spoločnosti TelTemp. Ján Šebo je zároveň predseda Fóra pre komunikačné technológie a pripravil si prednášku s názvom „Rozvoj vysokorýchlostného internetu na Slovensku z pohľadu smernice EÚ 2014/61 o opatreniach na sníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných komunikačných služieb. Po prezentácii prichádza na pódium Jakub RejzekISP Consultingu a začíná debata mezi účastníkmi konferencie. Velkým problémom a zároveň rozdielom mezi Českou a Slovenskou republikou je cena za konektivitu. Zatiaľ čo v ČR je cena viacmenej vo všetkých kútoch republiky rovnaká, na Slovensku cena zo vzrastajúcou vzdialenosťou od Bratislavy rastie raketovým tempom. Jakub Rejzek tuto situáciu označil ako zlyhanie trhu. Prezentáciu k tejto prednáške si môžete stiahnuť na tejto adrese

 

Ďalej sa diskusia smerovala na kompetenciu jednotlivých úradov na organizovanie verejnej konzultácie. Kolega Rejzek vzniesol oprávněnú otázku, prečo konzultácie mal v minulosti na starosti NASES a Úrad podpredsedy vlády, keď všetky dáta a informácie potrebné pre tvorbu metodiky má Slovenský regulačný úrad. Pri tej příležitosti porovnal priebeh verejnej konzultácie v Česku a na Slovensku.

Následuje prestávka na obed. Záznam z prvých 15 prednášok už môžete sledovať na tejto adrese.

Obed sa nám trochu pretiahol, ale na sále už čaká Michal Rybárik z ALPI, ktorý si vždy dokáže pritiahnuť svojich poslucháčov. Jeho téma „Atlas pasívnej infraštruktúry, ktorý nebol financovaný z eurofondov a môžete používať zadarmo“ reaguje na štátom plánovaný, no dodnes nerealizovaný systém mapovania sieťovej infraštruktúry. Čo nevyriešil štát, vyriešil Michalov tím, a na našej konferencii prvýkrát verejnosti predstavil systém siete.digital. Okrem samotného plnenia smernice EÚ sa tvorcovia zamerali na čo najväčšiu užitočnosť pre všetky zúčastnené strany. Prevádzkovateľom inžinierskych sietí systém umožní prehľadne evidovať svoju vlastnú infraštruktúru, a tiež zdieľať informácie o nej s inými prevádzkovateľmi, s projektantami, stavebnými úradmi, obcami aj s verejnosťou. Užitočnou funkciou je aj poskytovanie vyjadrení k stavebným konaniam, ktoré sa pre žiadateľov aj poskytovateľov informácií v systéme siete.digital zjednodušuje na pár kliknutí. Po predstavení systému nasledovala praktická ukážka jeho funkcií a možností, a po nej zvedavé otázky publika. Prezentáciu k tejto prednáške si môžete stiahnuť na tejto adrese.

Ďalšia zmena v programe konferencie nastala nepozornosťou moderátora, keď pozval na pódium vrchnú inšpektorku Úradu na ochranu osobných údajov Mgr. Tatianu Valentovú. Zástupca regulátora Roman Vavro to vzal športovo a dal dáme prednosť. Tatiana Valentová od prvej minúty zahrnula účastníkov vyčerpávajúcimi informáciami na téma GDPR a ešte po dvoch hodinách po jej prezentácii sa v jej blízkosti vyskytovali hlúčiky diskutujúcich providerov. Pre operátorov zaznělo z jej úst aj veľmi dôležité ubezpečenie. Každý kto by mal ohľadne realizácie GDPR nejaké pochybnosti sa môže obrátiť na ich úrad na bezplatnú konzultáciu bez obáv, že by zo strany úradu nasledovala okamžitá kontrola.

 

A konečně prichádza na scénu Ing. Roman Vavro hovroca RÚ SR. Hovorca RÚ vystúpil s prezentáciou na tému „Priebeh a výsledky výberových konaní na frekvencie v pásme 3,7 GHz“. Na úvod predstavil novinky vo webovej aplikácii www.porovnavacinternetu.sk, ktorá slúži na vyhľadávanie a porovnávanie pevného internetového pripojenia na používateľom zadanej adrese (na Slovensku). Na začiatku roku RÚ pridal anglickú verziu, aby aplikáciu mohli ľahšie využívať zahraniční zamestnanci a študenti, ktorí sa dlhodobo zdržujú na Slovensku. Pred týždňom pridal aj zjednodušenú maďarskú verziu, aby uľahčil používanie aplikácie najväčšej jazykovej menšine na Slovensku. Krátko spomenul štatistiky používania aplikácie MobilTest a jej webového rozhrania www.meracinternetu.sk a odpovedal na najčastejšie otázky od operátorov a používateľov tejto appky. Následne sa pomerne podrobne venoval elektronickým aukciám na frekvencie v pásme 3,7 GHz. Frekvencie napokon získalo 16 operátorov, v dvoch okresoch len lokálni, resp. regionálni operátori a v ďalších 15-tich okresoch vždy aj jeden lokálny, resp. regionálny operátor. V ďalších 20-tich lokalitách si celoplošní operátori vysúťažili frekvencie za vyvolávaciu cenu, lebo iní operátori neprejavili záujem alebo nesplnili podmienky výberového konania. Dlhšie sa zastavil pri dôvodoch vylúčenia siedmich operátorov z výberových konaní a dôvodoch neúspechu ďalších operátorov. Prezentáciu k tejto prednáške si môžete stiahnuť na tejto adrese.

 

Mgr. Jan Zahradníček naviazal vo svojom vystúpení na vrchnú inšpektórku Tatianu Valentovú. Témou jeho přednášky bol dopad nového nariadenia GDPR na informačné systémy a procesy ISP. Poslucháčom vysvetlil, že informačné systémy sice už môžu byť na povinnost zabezpečiť osobné dáta před únikom a zneužitím pripravené, problém však môže byť v charaktere a rozsahu uložených dát, poprípade prístupových práv k týmto dátam. Prezentáciu k tejto prednáške si môžete stiahnuť na tejto adrese.

 

Jana Zahradníčka strieda za prednáškovým pultom Denisa Růžičková zo spoločnosti Logicall, ktorá poskytovateľom predstavuje riešenie, ako znížiť počet dlžníkov na minimum. Spoločnosť Logicall spolupracuje z veľkými operátormi, otázkou je koľko malých a stredných dokáže osloviť, pretože väčšina malých ISP nečaká až dlžníkovi dlh narastie, ale disponuje pomerne silným nástrojom, ako dlhom predchádzať už v zárodku. Denisa Růžičková podrobne predstavila operátorom spoločnosť Logicall, ktorá aktívne pôsobí na českom aj slovenskom trhu. Medzi jej klientov patria veľké telekomunikačné spoločnosti ako O2, Vodafone, T-Mobile, ale aj lokálne spoločnosti napr. SAT-AN, ACVyškov alebo RioMedia. Prioritou pri komunikácii s dlžníkmi je vždy zachovanie dobrého mena klienta. Logicall disponuje svojimi vlastnými call centrami a operátori komunikujú v češtine aj v slovenčine.

 

Ďalšiu prednášku se pre účastníkov konferencie pripravil pán Robert Šefr zo spoločnosti Whalebone, ktorá sa zameriava na ochranu klientskej DNS prevádzky v sieťach ISP proti malwaru. Predstavil výsledky výskumu uskutočneného spoločne s týmom ČVUT. Jeho cieľom bola detekcia infikovaných strojov na základe ich DNS prevádzky, čo je veľmi jednoduchý spôsob sledovania udalostí v rozsiahlych sieťach. Výskum bol zameraný na komunikáciu botnetov zo svojim riadiacim serverom prostredníctvom, tzv. Domain Generation Algorithm, keď malware náhodne generuje názvy domén, na ktorých riadiaci server hľadá. Výsledkom výskumu je neuronová sieť, ktorá dokáže veľmi presne rozoznávať náhodne generované domény a klasifikátor, ktorý túto prevádzku sleduje v dlhšom časovom období a detekuje počítače infikované malwarom.

Spoločnosť RF Elements naposledy prezentovala na našej konferencii pred 6-mi rokmi v Malenoviciach na prvej moravskej konferencii. Od tej doby ušla vo svojom vývoji obrovský kus cesty a z ich antény visia na stožiaroch po celom svete. Pán Miroslav Bakajsa predstavil účastníkom anténne systémy do pásma 5 GHz, ktoré spoločnosť prvýkrát predstavila v roku 2014 a od tej doby menia spôsob výstavby bezdrôtových WISP sietí. Antény typu horn vybavené špeciálnym vlnovodovým konektorom TwistPort majú unikátne vyžarovacie charakteristiky, ktoré ich predurčujú pre použitie v nelicencovanom pásme 5GHz. Spoločnosť RF elements je globálnym lídrom trhu pokiaľ ide o presadzovanie filozofie udržateľnosti nelicencovaného pásma a elimináciu rušenia radikálnym spôsobom, čomu podriaďuje nielen dizajn a vlastnosti svojich produktov, ale výrazné úsilie venuje aj vzdelávaniu užívateľov a búraniu mýtov v oblasti wireless a praktického nasadenia produktov v teréne.

 

A posledná prednáška pred prestávkou na kávu patrila spoločnosti RLC. Pán Ing. Jaromír Šíma si pripravil prednášku s názvom „Aplikácia WDM systémov v dátových centrách“. Vysvetlil poslucháčom ako významne ušetriť finančné náklady pri zriaďovaní nových optických trás v dátovom centre. Cena za zriadenie optického prepojenia v dátovom centre je na úrovni niekoľko desiatok tisíc korún (českých). K tomu väčšinou nasleduje aj mesačný poplatok. Pokiaľ už máme optický kábel v prevádzke, je možné prostredníctvom aplikácie WDM technológie tieto náklady uštriť. V prednáške je daľej predstavený systém kaziet CWDM Cross Connect, ktorý bude aplikovaný spoločnosťou NIX.CZ z.s.p.o. Tento systém umožní priame prepojenie medzi jednotlivými partnermi v rámci dátového centra, pomocou vybraných vlnových dĺžok, s využitím už prevádzkovaných optických káblov. Prezentáciu k tejto prednáške si môžete stiahnuť na tejto adrese.

 

Po prestávke na kávu a občerstvenie začína posledný odpoľudnajší blok prednášok. Za spoločnosť Profiber SK prichádza přednášať Ing. Peter Potrok. Hneď zo začiatku sa dozvedáme čo je to NGA, aké sú vhodné technológie pre NGA. V ďalšej časti sa prednáška venovala definíciam, ktoré uverejnili rôzne slovenské úrady a organizácie. V poslednej časti prednášky boli vysvetlené meracie metódy, ktoré sa využívajú a kam smeruje meranie NGA prípojok. Prezentáciu k tejto prednáške si môžete stiahnuť na tejto adrese.

Petra Potroka strieda za rečníckym pultom Karel Řeřicha zo spoločnosti United Networks. Na Slovensko so sebou priviezol od základu prepracovanú prednášku o QoS. Pretože Karla poznám od dětstva a United Networks je už viac ako 10 rokov mojím hlavným poskytovateľom internetu, viem, že následujúcich 30 minút dostanú poslucháči zabrať a záznam prednášky si budú technici študovať ešte dlho po skončení konferencie. Čaká ich hromada tipov a rád, čo všetko môžu urobiť, aby dosiahli čo najvyšiu kvalitu ponúkanej služby. Prednáška o QoS je rozdelená na tri časti. V prvej sa pomocou zábavných obrázkov dozvedáme, čo sa deje s paketami v prijímacom bufferi a ako s bufferom pracujú work conserving disciplíny ako je FIFO, SFQ, CoDel alebo FQ_Codel. V druhej časti je rozobraný rozdieľ mezi work conserving a work non-conserving disciplínami a popísané základné z nich s dôrazom na FQ_Codel a HFSC  – ako dvoch najdôležitejších zástupcov týchto skupín. V poslednej časti prednášky boli demonštrované praktické príklady využitia HFSC v kombinácii s prioritizáciou a sdieľaním kapacity. Prezentáciu k tejto prednáške si môžete stiahnuť na tejto adrese.

 

Miroslav Slugeň si za spoločnosť SledovanieTV.Sk pripravil prednášku s názvom „Zlepšovanie kvality služby Sledovanie.TV“. Z prezentácie sa poslucháči dozvedajú, čo všetko spoločnosť za posledný rok urobila, aby mohla zákazníkom poskytnúť eště kvalitnejšiu službu. Na začiatku priblížil účastníkom širokú paletu podporovaných zariadení. Nasleduje predstavenie noviniek pre rok 2017, predstavenie nových zariadení napríklad Android Box 2. Prezentáciu k tejto prednáške si môžete stiahnuť na tejto adrese.

 

Predposledná prednáška dnešného náročného prednáškového marátónu patrí spoločnosti PROFIcomms. Roman Štemberk je skúsený prednášajúci, takže si pre už trošku unavených poslucháčov pripravil niekoľko zkúšok pozornosti a tý najrýchlejší dostali odmenu. Na začiatku prednášky predstavil aktuálnu referenciu z Východného Slovenska. Ďalej sa jeho prednáška s názvom “ Bezdrôtové spoje novej generácie“ zamerala na predstavenie produktov LigoWawe. Jedná sa o nové spoje v pásme 2,4 GHz a 5 GHz s papierovou maximálnou rychlosťou 180 Mb/s a 750 Mb/s,  Litovského výrobcu, ktoré má spoločnosť PROFIcomms čerstvo v distribúcii. V priebehu prezentácie boli predstavené základné produktové rady, určené pre poskytovateľov internetu a ďalej unikátny software spoločne s produktami. Prezentáciu k tejto prednáške si môžete stiahnuť na tejto adrese.

 

Posledným prednášajúcim na tohtoročnej slovenskej konferencii je Jan Gregor zo spoločnosti PRO-ISP s.r.o. a pripravil si prednášku s názvom „Call centrum pre ISP providerov“. Najhoršia situácia pre zákazníka nastáva vo chvíľi, keď jeho služba prestáva fungovať a on nemá príležitosť nahlásiť poruchu v ktorúkoľvek dennú dobu. Podobná situácia nastáva keď sú telefóny smerované na technikov, ktorý v prípade poruchy potrebujú riešiť problém a nemajú čas vysvetľovať voľajúcim prečo služba nefunguje. Problém nastáva aj vo chvíli, pokiaľ je zákazník smerovaný na záznamník, ktorý sice zaznamená do druhého dňa pre technikov poruchy a sťažnosti, ale medzi tím má zákazník niekoľko hodín na to,  aby sa poohliadol po inom poskytovateľovi. Pre vyriešenie všetkých zmiňovaných problémov je vhodná služba Outsorcingu Call Centra od spoločnosti PRO-ISP, kde komunikáciu so zákazníkom vedú menom ISP providera, ktorý si službu objednal. Služba funguje v režimu 24/7/365, čo z vašej slabej stránky môže urobiť konkurenčnú výhodu. Preškolený operátori Call Centra sú schopný v nočních hodinách sledovať aj dohľad nad sieťou a v prípade problémov zalarmovať technikov konkrétneho operátora. Prezentáciu k tejto prednáške si môžete stiahnuť na tejto adrese.

 

Nasleduje obľúbená tombola a večerný program.  🙂

 

Štítky: , .

Diskuze k článku

Diskuze ke článku je uzavřena.

Kategorie Internet, Technologie.

Štítky: , .

Diskuze: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Reportáž z konference Kam kráčajú telekomunikačné siete – Slovensko 2017

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

, 21.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

, 28.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

, 4.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

Více bleskovek →

Články

Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

, 26.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

, 28.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

, 11.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

Mobilné služby počas dovolenky

, 10.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilné služby počas dovolenky

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

, 17.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

, 29.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci