Reportáž z konference “ Kam kráčí telekomunikační sítě – Olomouc 2016″. 2/2

, 3. května 2016

Jaká byla druhá polovina konference Kam kráčí telekomunikační sítě Olomouc 2016? Přednášky se věnovaly svobodě internetu, výstavbě NGA sítí, propagaci služeb i ochraně sítí pře útoky. Na závěr nechyběla tradiční tombola následovaná večerním programem v námořnickém stylu. Přečtěte si druhé pokračování souhrnu konference.

V prvním dílu reportáže z konference Kam kráčí telekomunikační sítě si můžete přečíst přehled dopoledního programu. Hned první přednáška po obědní přestávce a praktické ukázce montáže multikanálů v podání techniků společnosti Sitel opět zaplnila přednáškový sál. Před účastníky vystoupil Ján Simkanič, předseda Sdružení pro internetový rozvoj s přednáškou na téma „Jak se brání svobodný internet„. Nejvýraznějším ohrožením principů svobody na internetu je podle Simkaniče aktuálně schvalovaný zákon o hazardu, který pod záminkou boje proti nelegálním hrám zásadně narušuje základní princip internetového prostředí, soustředí neadekvátní pravomoce do rukou ministerstva financí a hrozí zásadním zneužitím. Prezentaci naleznete na této adrese.

 

Simkanic21 Simkanic22

Partneři advokátní kanceláře Šrubař & Partners Luděk Šrubař a Lucie Baďurová bleskově zareagovali na aktuální situaci kolem zákona o hazardních hrách a původně avizované téma nahradili analýzou nového zákona o hazardních hrách. Jak vyplynulo i z prezentace, zákon nereguluje pouze hazardní hry, ale přináší nové povinnosti do světa ISP, a zejména proto se v posledních dnech stal aktuálním tématem. Ve svém vystoupení shrnuli oba kolegové koncept nového zákona a upozornili na jeho největší úskalí zejména v návaznosti na již zmíněné povinnosti pro jednotlivé ISP. S ohledem na dikci zákona je právě realizace povinností pro ISP v praxi jemně řečeno dost problematická a nákladná, přinejmenším sporný je i soulad zákona se základními principy otevřeného Internetu. O klíčových otázkách jako je blokace přístupu k některým službám v síti Internet totiž nebude rozhodovat soud, ale orgán podřízený moci výkonné, navíc bez existence procesu pro ukončení blokace. V průběhu prezentace byla proto rovněž zdůrazněna nejen návaznost zákona na nařízení o otevřeném Internetu, ale také střety s tímto nařízením a jeho filozofií. Prezentaci naleznete na této adrese.

srubar21 Badurova21

Také Štěpán Beneš – předseda představenstva a Jakub Rejzek generální ředitel ISP Alliance, část času ze své přednášky „ISP Alliance – pracovní skupina – vstup volný“ věnovali tématu „Svobody Internetu“. Jakub Rejzek účastníkům představil nově založený Výbor Nezávislého ICT průmyslu, jehož členy jsou kromě ISP Alliance také společnosti UPC a Dial Telecom, což  přirozeně ještě zvyšuje vyjednávací pozici toho spolku. Část přednášky byla věnovaná pracovní skupině Lobby, která je jako jediná otevřená i pro lokální ISP kteří nejsou členy ISP Alliance. Skupina má v současné době již 127 členů a dvě úrovně členství. V základním členství „Basic“ jsou členové pravidelně informováni o výsledcích práce této skupiny, v pokročilém členství „Insider“ mají členové právo zúčastnit se schůzí skupiny a aktivně se podílet na práci skupiny Lobby. Představeny byly také další pracovní skupiny Core, Hardware, Obchod, Softskills a Software.

Rejzek21 Benes21

S téměř hodinovým zpožděním si bere slovo moderátor a duchovní otec konference Miloslav Sova, aby účastníkům v rychlosti představil nový projekt e-tržiště určeného výhradně pro lokální ISP a společnosti, které vyrábí nebo prodávají zboží určené pro výstavbu a údržbu internetových sítí. E-tržiště nese název ISP Market a cílem tohoto projektu , je vytvoření inzertního prostoru, kde by uživatelé inzerovali buďto nový, nebo nepotřebný a nepoužívaný materiál. Od malého CPE, po již nepotřebné switche, routery, napaječe, radiové pojítka. Registrovaní uživatelé tržiště mohou nabízet nebo naopak poptávat i takové služby jako je např. vaření optiky, protlakové práce, výstavbu spojů atd. V blízké budoucnosti budeme ISP Marketu na stránkách Internetu pro všechny ještě věnovat více času a prostoru. Tak jako by Facebook bez uživatelů postrádal svůj smysl, tak i projekt ISP Market závisí na tom, kolik ISP se do něho zapojí. V prvních měsících provozu je startovní členství  zcela zdarma a vyšší úrovně členství s výraznou slevou. Prezentaci naleznete na této adrese. Ze všeho nejlepší je však nové tržiště co nejdřív vyzkoušet 🙂

Sova24  Sova25

Dále se účastníky pokusil zaujmout Martin Marek ze společnosti Zebra Systems. Představovat službu Acronis účastníkům konference moc nemusel, takže se po krátkém úvodu pustil do vysvětlování jednotlivých nástrojů a  podrobného nastavení toho zálohovacího systému. Prezentaci stahujte na tomto odkazu.

 Marek21  marek22

A přichází na řadu přednáška  Ing. Jana Broučka CSc. ze společnosti ProfiberVšichni dělají FTTH – co to je velké H? Této přednášce by měli věnovat pozornost především ministerští úředníci působící v pracovních skupinách, protože Jan Brouček zde upozorňuje na nejednotnou terminologii a klade si otázky, na které by všichni měli znát odpověď již minimálně 2 roky.

Optické vlákno s kapacitou větší než 300 Tbit/s, to je ideální přenosové médium pro sítě nové generace. FTTH je ideální a konečné stádium pevné širokopásmové přípojky k internetu. Finanční náročnost masové migrace k plně optické síti FTTH nás nutí dělat kompromisy. Proto FTTH přípojka může mít různé parametry. Stejně tak jako mezistupeň FTTx, tj. částečně optická síť, může mít různé parametry. Jinak na věc pohlíží vlastník infrastruktury, jinak ISP poskytovatel služby na vlastní nebo pronajaté infrastruktuře, jinak ČTÚ a jinak ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci OP PIK širokopásmový internet.

V přednášce byl uveden příklad přípojky FTTH z pohledu ČTÚ a geografického sběru dat. Co to je dle ČTÚ „disponibilní přípojka“ (odpovídá HP – Home Passed), co to je „aktivní přístup“ ke službě internet (odpovídá HC – Home Connected. Praktický návod pro ISP, kdy přípojka může být dle ČTÚ považována za +30 Mbit/s, nebo za + 100Mbit/s.  Nejednotné názvosloví, různorodý popis prvků sítě, různé chápání stejných názvů vede ke zbytečným nedorozuměním. Bylo prezentováno názvosloví a referenční schéma sítě (autoři J.Brouček, J.Vodrážka) včetně popisu prvků sítě NGA. Tento návrh je předmětem diskuse a postupně se dostává do povědomí odborné veřejnosti i ministerských úředníků. Prezentaci k této přednášce naleznete na této adrese.

 Broucek21  broucek22

A protože se většina posluchačů osvěžila průběžně v průběhu přednášek a časové zpoždění, které jsme nabrali na „Svobodě Internetu“ se nepodařilo dohnat, nezastavujeme a jedeme dál. Michal Frankl člen představenstva společnosti Cetin a zároveň ředitel pro bezpečnost, regulaci a PR, je celé odpoledne přítomen na sále, takže ochotně přichází na pódium představit nový obchodní model Cetinu. Hned v úvodu připomíná, že Cetin pro nikoho v sále nepředstavuje konkurenci, protože nemá žádné koncové zákazníky. V průběhu svého vystoupení se snaží přítomné ISP přesvědčit, že Cetin si velmi zakládá na rovnocenném přístupu pro malé i velké ISP. V závěru přednášky se dozvídáme, že Cetin plánuje v příštích 7-mi letech investovat do rozvoje sítí celkem 22 miliard. Prezentaci naleznete na této adrese.

Frankl21  Frankl22

Pana Frankla na pódiu střídá Ing. Jaromír Šíma – předseda představenstva společnosti RLC. Jeho ryze technická přednáška nesoucí název „Jedno vlákno pro všechny a na dlouho“ by se nechala shrnout jednou větou. Jak pomocí technologií CWDM a DWDM znásobit kapacitu optických vláken. Prezentaci naleznete na této adrese.

Sima21 Sima22

S tématem „Možnosti propagace služeb lokálních ISP prostřednictvím geosociálních sítí“ přichází ze řečnický pultík Ing. Jiří Kysela z Fakulty elektrotechniky a informatiky – Univerzity v Pardubicích. Jiří Kysela dlouhodobě se specializující na geosociální sítě přednášel o této oblasti, tentokráte z pohledu využitelnosti pro propagaci lokálních ISP. Nejprve shrnul proč by tyto sítě neměly být stranou zájmu firem při plánování reklamní kampaně. Tou lze díky Facebooku – na kterém je v současnosti již každý druhý Čech – v porovnání s klasickými médii výrazně sofistikovaněji cílit na potenciální zákazníky, které chceme oslovit, ať už podle toho kde žijí, jejich věku, vzdělání a dalších desítek atributů, co o nás všech Facebook shromažďuje.

Trochu překvapením byla informace o relativní lhostejnosti českých podniků působit na zákazníky prostřednictvím geosociálních sítí v porovnání se zbytkem EU, ale i třeba Slovenskem. Přitom synergický efekt působení na uživatele při integraci těchto sítí do firemního webu, tzv. Social Media Integration je již dnes nepopiratelný a tlačítka pro sdílení či „lajkování“ stránek jsou dnes pro většinu uživatelů denním chlebem. Autor uvedl také tipy, jak na geosociálních sítích zviditelnit firemní stránky, aniž by muselo jít o placenou kampaň, zdůraznil sílu používání hashtagů, firemní komunikace a dalších aktivit. Zazněl i návod jak si zjednodušit život při správě více firemních geosociálních sítí naráz a nechyběla ani varování před hrozbami plynoucími z využívání geosociáních sítí, ať už jde o krádeže virtuální identity, virtuální útoky na firemní stránky (venue attack), erozi soukromí uživatelů či jejich kyberšikanu. Prezentaci naleznete na této adrese.

Kysela21  Kysela23

A od propagace internetových sítí se s příchodem dalšího přednášejícího dostáváme k jejich ochraně. Tým šesti mladých lidí z Brna zapracoval na cloudové ochraně počítačových sítí a jeden z nich, Robert Šefr přišel službu Whalebone představit lokálním poskytovatelům internetu. Whalebone chrání počítačové sítě proti činnostem malwaru a jeho infekcím. Globální cluster shromažďující informace o bezpečnostních incidentech, zajišťuje prakticky okamžité reakce — síť je chráněna bez nutnosti ladění konfigurací nebo instalace speciálního softwaru. Pro účastníky konference je připraven testovací účet na této stránce . Prezentaci k této přednášce si můžete stáhnout zde.

 Sefr21
 Sefr22

Přednáškový maraton se pomalu, ale jistě blíží ke svému konci. Zástupce společnosti Wincor Nixdorf  pan Mgr. Radim Brožek představuje systém pro elektronickou evidenci tržeb (EET). Je to velmi aktuální téma a EET přináší mnoho starostí nejen majitelům restaurací a penzionů, ale v příštích letech postupně i všem dalším podnikatelům (velkoobchod, maloobchod, zemědělství, doprava, vybraná řemesla atd.). Prezentaci z přednášky naleznete na této adrese.

brozek21 brozek22

Poslední přednáška konferenčního dne je vždy složitá. Spousta účastníků už je po celém dni unavená a navíc se sál plní těmi, kdo se těší na další bod programu – losování tomboly. Příležitost poradit si s touto situací dostal Jakub Rejzek, tentokrát ale ne v roli CEO ISP Alliance, ale prezidenta Výboru nezávislého ICT průmyslu.

Výbor nezávislého ICT průmyslu, jehož je ISP Alliance zakládajícím členem, vznikl jako platforma pro jednání se státní správou a zejména MPO. Jakub Rejzek ve své přednášce krátce shrnul chronologii tvorby Národního plánu rozvoje sítí nové generace a popsal současný stav jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Zejména shrnul pravidla, za kterých je možné Národní plán schválit a popsal poznatky z jednání s MPO.

NGA je téma, které tvoří hlavní náplň všech telekomunikačních konferencí v posledních dvou letech a je škoda, že se nemůžeme věnovat skutečné výstavbě NGA a pořád se musíme bavit o tvorbě základního dokumentu. Ale vypadá to, že se přece jenom malými krůčky posunujeme ke schválení tohoto strategického dokumentu a snad se konečně začne stavět. Ale i z přednášky Jakuba Rejzka vyplývá, že cesta sice vede správným směrem, ale je ještě hodně dlouhá.

Rejzek22 rejzek23

Tombola

Na úplný závěr přednáškové části konference proběhla již tradiční tombola, do které věnovali ceny téměř všichni partneři konference. Ceny byly různé, od triček, přes poukazy, routry a různá síťová zařízení, až po projekt na výstavbu NGA sítí, hodinky nebo kvalitní rum.

Na tomto místě bychom rádi poděkovali hlavním partnerům konference, kterými jsou tentokrát společnosti SITEL, UPC Business , EricssonISP Alliance. Poděkování samozřejmě patří i kolegům ze spolku Internet pro všechny, který nad celou akcí drží záštitu a společnostem ISP Consulting a PEM Communication, které tuto konferenci naplánovaly a zrealizovaly.

Večer1

 

tombola1 tombola3
 tombola2  tombola4

Večerní zábava.

Po tombole se všichni účastníci konference odebrali na večeři a začala neméně důležitá část – večerní zábava. Stejně jako na všech předcházejících akcích i tentokrát jsme si pro účastníky připravili bohatý večerní program. Večerní zábavu oficiálně zahájila svým tanečním vystoupením slovenská dívčí skupina Vivas dance group, která nás na podzim v Tatrách natolik zaujala, že jsme děvčata pozvali i do Olomouce. Tentokrát si pro nás připravili celkem 4 taneční vystoupení v námořnickém stylu.

Mezitím hostesky, které se celý den staraly o pohodlí účastníků konference a asistovaly u registrací, na přednáškovém sále nebo ve výstavních prostorách, zaujímají svá místa u jednotlivých soutěžních stanovišť. Soutěžilo se v přetahování lanem, házením záchranného kruhu na cíl, běh v ploutvích. Před hotelem se účastníci proháněli na elektrokoloběžkách „Perut“ Internetu pro všechny a pokoušeli se o jízdu na elektrické jednokolce „Airwheel“.   Na všech stanovištích účastníci obdrželi místní měnu tzv. „Sováky“, kterou mohli na závěr večera využít při dražbě různých hodnotných cen.

Zhruba každou hodinu se účastníci scházeli v hlavním sále, aby si shlédli další vystoupení děvčat ze Slovenska. Tentokrát přicházejí pirátky z Karibiku a opět za své vystoupení sklízejí bouřlivý potlesk.

A pár minut před půlnocí čeká na účastníky poslední taneček a hned po něm oblíbená dražba. Při dražbě různých soudků piva, štangle salámu, uzených kolen a kvalitního alkoholu, byli nuceni účastníci uzavírat velmi rychle různé koalice, což je opět přinutilo k velmi rychlé a efektivní spolupráci.

.

vecerolomouc26 Vecerolomouc22 vecerolomouc25
 vecerolomouc1  vecerolomouc27  vecerolomouc28

vecerolomouc36 vecerolomouc33 vecerolomouc37
 vecerolomouc2  vecerolomouc29  vecerolomouc34

A to je milí čtenáři z letošního ročníku Kam kráčí telekomunikační sítě Olomouc 2016 všechno. Zbývá mi už jen poděkovat všem účastníkům konference za skvělou atmosféru, za to, že nám zachovávají svojí přízeň již celé desetiletí a především za to, že navzdory chmurným předpovědím a klackům, které jim občas státní úředníci házejí pod nohy – to nevzdávají, bojují, rozvíjejí své znalosti, nasazují nové technologie a zajišťují internetové připojení pro několik stovek tisíc zákazníků v Česku i na Slovensku.  Další konference určená pro lokální poskytovatele internetu z Čech, Moravy a Slovenska je již naplánovaná na 15.9.2016 do Plzně a na Slovensku se sejdeme o měsíc později – přesně 13.10.2016 v hotelu Družba v Jasnej.

 

PS: Stovky fotek naleznete ve fotogalerii Olomouc 2016.

 

 

 

.

Štítky: , .

Diskuze k článku

Diskuze ke článku je uzavřena.

Kategorie Internet.

Štítky: , .

Diskuze: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Reportáž z konference “ Kam kráčí telekomunikační sítě – Olomouc 2016″. 2/2

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

ujezd.net
ujezd.net

Bleskovky

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

, 3.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

ISP Futuretec 2018

, 21.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ISP Futuretec 2018

Vodafone kupuje UPC. Obchod musí ještě potvrdit Evropská komise.

, 10.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vodafone kupuje UPC. Obchod musí ještě potvrdit Evropská komise.

GDPR a efektivní sdílení pověřence na ochranu osobních údajů

, 27.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem GDPR a efektivní sdílení pověřence na ochranu osobních údajů

Kuki naděluje na Vánoce extra porci filmů a pohádek

, 18.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kuki naděluje na Vánoce extra porci filmů a pohádek

Více bleskovek →

Články

RAy3 – optimální mikrovlna od RACOMu

, 3.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem RAy3 – optimální mikrovlna od RACOMu

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

Reportáž zo Slnečných jazier – malé ohliadnutie za konferenciou Kam kráčajú telekomunikačné siete Senec 2018. 2/2

, 5.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Reportáž zo Slnečných jazier – malé ohliadnutie za konferenciou Kam kráčajú telekomunikačné siete Senec 2018. 2/2

Reportáž zo Slnečných jazier – malé ohliadnutie za konferenciou Kam kráčajú telekomunikačné siete Senec 2018. 1/2

, 1.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Reportáž zo Slnečných jazier – malé ohliadnutie za konferenciou Kam kráčajú telekomunikačné siete Senec 2018. 1/2

 

Doporučujeme

Děti a bezpečí z/na internetu – jde to vůbec nějak zajistit?

Děti a bezpečí na internetu – sociální sítě

Mám pomalý internet! Kde je chyba?

Ruší vaše vysílače meteoradary?...

Chystá se EU brutálně regulovat internet?

Kyberbezpečnost nejen v prostředí youTube

Proč investovat do vzdělávání zaměstnanců

Vybíráme nový notebook...

Takový byl seminář o GDPR v Olomouci

Dotace na vysokorychlostní internet...

Jak vypadá vysílač lokálního providera a proč by to mělo zákazníka zajímat?

Aby wifi doma fungovala.

Zpoplatnění bezlicenčních pásem by zdražilo internet, nebo snížilo jeho dostupnost

Internethome končí s bezdrátem. Nespokojení klienti často volí osvědčené lokální ISP.

Budeme mít internet z dronů a balonů?

Rychlosti internetu v lednu 2014, poprvé přes 70 tisíc měření a několik novinek

LTE? Žádnou mobilní revoluci nečekejte…

Speedmeter IPV pro zařízení se systémem Android nově na Google Play

Mobilní revoluce nebo evoluce?

Waze – doprava na dlani

Stručný úvod do geosociálních sítí

Databáze knihoven a rozcestník pro knihovníky i poskytovatele připojení

Instagram – cesta k úspěchu

Sdílení a zálohování s Dropboxem

Webové aplikace s geolokací

Posílání datových balíků po Internetu

AirFiber24 – ostrý test z reálného provozu

Česká republika a rychlosti internetu podle Akamai

PPF Petra Kellnera se přihlásila do aukce kmitočtů. Překvapivý kandidát na čtvrtého operátora.

Pinterest – nová hvězda mezi sociálními sítěmi

Google nejen vyhledávačem: Umíte správně vyhledávat?

Malware a jeho současné podoby

Odkazy odjinud