Reportáž z konference “ Kam kráčí telekomunikační sítě – Olomouc 2018″ – odpoledne a večerní zábava

, 30. dubna 2018

První díl reportáže z konference Kam kráčí telekomunikační sítě, jsme ukončili v čase oběda pozvánkou na praktickou ukázku společnosti Sitel tykající se závěsných optických systémů. Kromě oběda a praktické ukázky, se do plného obležení dostalo všech 49 výstavních stánků a účastníci si mohli po celý den vyzkoušet pobyt ve virtuální realitě.

První přednášku v trochu nevděčném čase, hned po obědě, si pro účastníky připravil Martin Cach ze Spolku pro ochranu osobních údajů. Spolek byl založen 14.října 2014 a aktuálně má více než 150 členů. V podstatě se jená o sdružení profesionálů, kteří se zaobírají zpracováním a ochranou osobních údajů v soukromém podnikání, samosprávě i veřejné správě. Po představení spolku se Martin Cach přednostně věnoval problematice „hotspotů“ a dopad GDPR na jejich provozování. V podstatě ve svém vystoupení vyvrátil některé nepravdy, které se o provozování Wi-Fi sítí v souvislosti s GDPR šíří některými médii. ÚOOÚ dokonce k této problematice vydal vcelku jasné stanovisko:

„Zásadní informací pro veřejnost je, že ani GDPR, ani unijní regulace soukromí a elektronických komunikací nevyžaduje wi-fi síť zabezpečit, tj. zaheslovat. Ochrana soukromí totiž vychází z oprávnění na informační sebeurčení subjektu údajů. Osobní údaje patří subjektu údajů a je primárně na jeho svobodném rozhodnutí, komu je poskytne; výjimky stanoví právní předpis. Je tedy na každém člověku, zda se rozhodne používat cizí nezaheslovanou síť,  je to na jeho vůli.“

Je tedy na každém uživateli, jestli se rozhodne využít nezabezpečenou síť. Z pohledu provozovatele přístupového bodu je důležitá prevence, která pomáhá předcházet následkům. Každý provozovatel by si tedy měl položit otázku, komu je primárně hotspot určen, co vše tam mohou lidi dělat a jak by přístupový bod naopak rozhodně využívat neměli. Dalším krokem by měli být určitá opatření, která by minimalizovala riziko zneužití – např. zakázat torrenty nebo omezit datové toky, případně stanovit konkrétní rychlost pro jednotlivého uživatele. Prezentaci k této přednášce naleznete na této adrese.

Další přednáška odpoledního bloku patřila společnosti Smart Comp a její všem dobře známé službě Kuki Jiří KučíkJiří Tráge zastupující společnosti SMART Comp. a.s. a Planet A a.s. účastníkům představili problematiku provozu IPTV v bezdrátových sítích. Úvodem upozornili na nevyužitý obchodní potenciál pro televizní služby, který nyní v těchto sítích leží – vždyť se jedná o 2/3 všech aktivních přípojek v sítích ISP!

Problémy, se kterými se ISP při provozu IPTV v sítích WiFi setkávají, vyplývají už jenom ze samostatné podstaty tohoto sdíleného a negarantovaného média: nedostatek přenosového pásma, častá výrazná agregace (oversubscription) a nestabilita (rušení). Mnohé sítě pak špatně zvládají krátkodobé špičky (microburst) vznikající při adaptivním streamingu a nepříjemně mohou překvapit inteligentní funkce některých technologií (QoS, TDMA, power-saving), které se při provozu IPTV někdy ukazují jako kontraproduktivní. Posledním zmíněným problémem pak je buffering v celé trase signálu, způsobující prodlužování latencí.

Vývojáři Kuki ve spolupráci s partnerskými ISP našli cestu, jak výše uvedené problémy eliminovat. V první řadě je to snížení datového toku (bitrate) televizních streamů až o 50 %, kterého se podařilo dosáhnout díky novému, efektivnějšímu transcodingu při zachování kvality obrazu i stávajícího kodeku H.264 a tím i kompatibility s desítkami tisíc stávajících zákaznických zařízení. V některých případech (sítě s velmi malou kapacitou, některé chytré televizory) pak dále pomáhá omezení nejvyšších video profilů. Podstatným zlepšením, a to nejen v bezdrátových sítích, je vyhlazení datového toku (shaping), jehož průběh se po odstranění problémových špiček (microburstů) blíží konstatnímu streamingu. Posledním diskutovaným opatřením pro zlepšení funkce IPTV při živém vysílání je prodloužení bufferu v koncovém zařízení.

Ve druhé části přednášky Jiří Kučík vysvětlil, jakým způsobem SMART Comp. uvede do souladu s nařízením GDPR trojstranný obchodní vztah existující při velkoobchodním poskytování služby IPTV. Principem je, že SMART Comp. a ISP jsou společnými správci osobních údajů koncového uživatele služby Kuki, což umožňuje volnější definici povinností obou správců a zachování jejich vzájemné nezávislosti. Prezentaci k této přednášce si můžete stáhnout na této adrese. 

 

 

A jsme u přednášky, která rozproudila krev v žilách většiny poskytovatelů IPTV. Jiří HojgrLukáš Kubát ze společnosti TV NOVA, otevírají žhavé téma „Omezení  přetáčení reklam pro IPTV“. Ze začátku se dozvídáme, že v roce 2017 činily výnosy z reklamy 90% a výnosy z poplatků za distribuci kanálů od provozovatelů kabelových, satelitních a IPTV platforem 5% z celkových výnosů skupiny Nova. Na další stránce prezentace mohou účastníci vidět grafy monitorující sledovanost podle jednotlivých platforem. Prostřednictvím DTT (pozemní digitální vysílání) kanály skupiny NOVA sledovalo v roce 2018 celkem 47% uživatelů, na satelitní vysílání připadlo 26%, na CATV (kabelové vysílání) celkem 15% a zbylých 12% připadá na IPTV (vysílání po internetu).

Co se týká IPTV platformy, tak zde 72 procent připadá na živou sledovanost a zbylých 28% připadá na odloženou sledovanost. Tuto odloženou sledovanost nadále dělíme na TSO (VOSDAL) – je zhlédnutí pořadu buď ve stejný televizní den (od 6:00 do 6:00) nebo v průběhu následujících tří televizních dní (TS1–3).

Abychom se v tom nezamotali vysvětlíme si ještě pojem CATCH-UP je v podstatě určitá forma archivu umožnující poskytovateli IPTV přenášet audiovizuální obsah k uživateli po dobu až 7 dnů. STREAMING je vysílání v reálném čase.

A dostáváme se k jádru věci. Už víme, že na odloženou sledovanost u IPTV připadá 28% celkové sledovanosti, ale pouze 18% diváků sleduje zároveň odloženou reklamu. Z toho vyplývá, že na IPTV platformách za celou skupinu stanic TV Nova přichází o 35% diváků sledujících pořady avšak nikoliv reklamu.

A dostáváme se k řešení, které skupina NOVA navrhla a které zvedlo, ze židle většinu přítomných. S účinností od 1.7.2018 již nebude možné aktivovat FAST FORWARD (funkce přetáčení obsahu) dříve než 4 den po odvysílání pořadu. Reklamu tedy zjednodušeně nepůjde přetočit v den vysílání a následující 3 dny po dni, kdy byl pořad vysílán. Abych byl úplně přesný u pořadu, který se vysílal v pondělí v 8:00 by měla jít přetočit reklama až v pátek ráno v 6:00.

Tomáš Kafka představil novou obchodní značku projektantské firmy Yungo, která se zabývá zakázkovým plánováním optických sítí. Firma od minulého roku sleduje veřejnou konzultaci k dotačnímu programu OP PIK – Vysokorychlostní internet a do diskuse ohledně hodnotících kritérií kriticky přispívá jako zpracovatel geografických dat pro Platformu.  Na interaktivním modelu (dostupného z http://www.yungo.eu/mapy/ ) byly demonstrovány problémy I. výzvy dotačního programu a současně byl i naznačen pozitivní směr aktuálních návrhů podmínek II. výzvy (podpora malých nekonkurujících si projektů, dotovaných bezdrátových sítí, strategického plánování pokrytí zvolené oblasti, aj.). Ve druhé část příspěvku byla podrobně představena služba „Návrh optické sítě“, se kterou Yungo cílí na své klienty. Byl popsány různé úrovně zpracování designu, představeny výhody SW automatizace v plánování sítí a nechyběly vybrané ukázky z dosavadní praxe. Prezentaci k přednášce Tomáše Kafky si můžete stáhnout na této adrese.

Petr Kapounek za projekt Fiber 4 předstupuje před účastníky se svojí přednáškou na téma –  „Velkoobchod na optice snadno a rychle“. V současnosti je business model operátorů budujících optickou infrastrukturu založen téměř výhradně na přímém připojování zákazníků. To vede k potřebě získávat nové zákazníky nejčastěji pomocí snižování ceny. Kritická situace nastavá ve chvíli, kdy se v jedné lokalitě vybuduje více optických sítí. Každý investor pak potřebuje získat co nejvyšší výnos bez ohledu na počet zákazníků. Dochází k cenovým válkám, na které doplácí obě strany a ve výsledku se snižuje i potenciál k dalším investicícím. Opačná situace však nastane, pokud jsou budované sítě zpřístupněny velkoobchodně. Vlastník infrastruktury není nucen k agresivní cenové politice a další investoři mohou investovat jinde a své zákazníky v lokalitách jiných operátorů obsloužit přes cizí sítě. Ve výsledku mají operátoři v součtu více optiky, více zákazníků má přístup k optice a je zachována běžná cena služby.

Pro velkoobchodní přítup přitom není třeba síť navrhovat nějakým speciálním způsobem. Velkoobchodně je možné zpřístupnit i již vybudované sítě. Většině operátorů bez ohledu na velikost by měla stačit jejich stávající technologie. U sítí GPON je situace nejjednodušší, kdy zákazníky je možné propojit do sítě jiného operátora s pomocí profilů na OLT jednotce. U sítí FTTB či P2P lze přístup řešit buď s pomocí QinQ na úrovni přístupového switche nebo s pomocí selective QinQ na agregačním switchi. Po obchodní stránce je sdílení v projektu Fiber4 založeno na dobrovolnosti, kdy je možné např. lokality s business zákazníky nabízet odděleně za individuálních podmínek, mimo bežný ceník rezidenčních přípojek. Jsou možné i indivudální dohody mezi operátory. Portál má API pro snadnou integrovatelnost do informačního systému operátora nebo webu. Sdílení sítí se operátorům vyplatí tím více, čím horší mají vztahy, protože přirozeně omezuje investiční a obchodní konflikty.

Samotná správa pokrytí je velmi snadná a pro menší operátory může být portál užitečnou pomůckou k vedení vlastní evidence dostupnosti a nabídky pro konkrétní adresy. V prvním kroku je vybrána lokalita pro přidání a ulice, v nichž budou přidávany adresní místa. V druhém kroku jsou předvoleny kombinace profilů, které budou adresním místům přiřazovány a v třetím kroku jsou pak tyto kombinace přiřazeny k adresním místům. Zadané pokrytí je snado zkontrolovatelné v mapce.

 
Implementace může vypadat např. tak, že zákazík přijde na web operátora, u nějž chce zjistit nabídku připojení. Zadá adresu do vyhledávacího formuláře a okamžite zjistí, zda a s jakou nabídkou je možné jej připojit. Zákazník přitom vůbec nevidí a není důvod proč by měl vidět, přes čí síť je přípojka obsloužena. Našeptávač adres je součástí portálu a pokud operátor nemá svůj vlastní adresní formulář, může si jej snadno integrovat do webu. Jinak může dostupnost ověřovat přes API. Systém eviduje technické parametry přípojek, vyhodnocuje kvalitu a umožňuje dle těchto a dalších parametrů pokrytí detailně fitrovat. Operátor prodávající službu má tedy plnou kontrolu nad tím, na jaké technologii a v jaké kvalitě službu dodává. Kompletní prezenatci k této přednášce naleznete na této adrese.

Tomáš Sroka se společnosti Visitero předstoupil před posluchače s přednáškou „Kampaně, marketing, poradenství pro ISP“. Ve svém příspěvku se snažil poskytovatelům vysvětlit jak efektivně prezentovat svojí firmu a především svoje služby na internetu. Hned v úvodu zaznělo velmi pravdivé tvrzení „Prodávám internet, ale neprodávám přez internet„. Ano, bohužel i v dnešní době najdeme spoustu internetových stránek lokálních ISP, které potenciální zájemce o připojení spíše odradí, než aby je hned na první pohled upoutaly. Posluchači měli možnost porovnat stránky jejichž provozovatel „zaspal dobu“ a moderní přehlednou webovou prezentaci, kde si potenciální zákazník velmi rychle dokáže vybrat požadovanou službu. Dalším důležitým krokem je způsob jakým si vybranou službu zákazník může objednat. Dozvídáme se i další důležitou skutečnost a to, že 45% až 50% přístupů již v dnešní době přichází z mobilů – tomu je třeba adekvátně přizpůsobit také webové stránky.

Dalším důležitým krokem pro získávání zákazníků je prezentace společnosti ve vyhledávači Google. Nestačí pouze vytvořit profil firmy, ale třeba také reagovat na hodnocení zákazníků, případně cílit reklamu pouze na vybrané lokality. V závěru přednášky se věnoval také možnosti propagace na sociálních sítích, především na Facebooku.  Prezentaci k přednášce naleznete na této adrese.

Martin Kotek a Marek Ondroušek z Asociace virtuální a rozšířené reality přichází s přednáškou na téma „Virtuální realita – co by znamenalo její rozšíření pro sítě ISP a naopak její využítí pro výstavbu sítí“. V úvodu přednášky představili dva základní typy realit  – „Virtuální + mixovaná realita“ a „Rozšířená realita“. Dále jsme se dozvědeli něco o zastoupení jednotlivých platforem virtuální reality. Největší podíl na trhu VR připadá na Samsung Gear VR a PlayStation VR, za nimi jsou Oculus Rift a HTC Vive. Základním obsahem VR je 360° video a plně digitální prostředí z 3D modelů.

K oborům s nejvyšším business potenciálem patří medicína, architektura, průmysl, vzdělávání a marketing. Zatím co u architektury a průmyslu si každý využití VR umí velmi dobře představit, u medicíny je využití skutečně velmi široké. Pánové demonstrovali například léčbu různých fóbií – strach z výšek a výtahů, strach ze zvířat (pavouci, hadi) nebo sociální fobie (vystupování na veřejnosti). Další medicínské využití je rehabilitace, kde např. virtuální realita u nechodícího pacienta dokáže ošálit mozek, pacient má pocit, že skutečně jde a jeho mozek vysílá impulsy do svalů.

V závěru přednášky se pánové věnovali budoucnosti virtuání reality a jejího vztahu k infrastruktuře. Telekomunikační infrastruktura začíná být minimálně stejně důležitá jako infrastruktura energetická. S plným rozšířením VR budou její uživatelé měsíčně místo gigabajtů přenášet terabajty dat.

 Za společnost Alef Nula přichází přednášet pan Radek Vašíček na téma „Bezpečnostní monitoring a ochrana citlivých informací“. Hned v úvodu přednášky padla otázka – Proč vlastně sbírat a analyzovat informace? Ve chvíli kdy provozovatel sítě nesbírá a neanalyzuje informace ze své sítě je v podstatě jako „slepý muž“. Neví co se děje, čeho a koho se problém týká. Je přitom důležité vědet jestli je problém na straně ISP, zákazníka, případně jestli ho způsobil cizí útočník. Důležité je také vědet jak dlouho problém trvá, jinak by se mohlo stát, že někdo v síti už půl roku těží bitcoiny. Dále představil různé způsoby monitoringu např. síťově pomocí síťových sond nebo pomocí LOG manegmentu. Prezentaci k této přednášce naleznete na této adrese.
 

Petr Jilemnický ze společnosti Vanco.cz, provozovatele Wifishop.cz si připravil přednášku nesoucí název „Pokročilé anténní systémy pro WiFi, plánování sítě a efektivní využití spektra.

Problém silného zarušení v pásmu 5 GHz je v ČR velmi rozšířený, ale bohužel není nijak systematicky zpracovaný. Jednotlivý ISP jej řeší pouze tak, že se na přístupové body přidávají další a další vysílací rádia (na tom by ještě nebylo nic až tak špatného) – bohužel ve smrtelné kombinaci široké sektorové antény a ponechaného maximálního možného vysílacího výkonu (aby se nový bod prosadil…). Dnešní situace vyžaduje nutnost systematického řešení, které ale málokdo hledá. Proto je potřeba dodržet některé základní předpoklady:

1) Promyšlené návrhy přístupových bodů (před-průzkum, měření zarušení, důkladná rozvaha počtu klientů a rozdělení sektorů – load balancing)
2) Maximální využívaní kvalitních antén např. typu Horn (to není propagace, ale jejich parametry jsou skutečně zcela jedinečné) s tak širokým úhlem jaký je potřebný, ale ne víc 🙂
3) Kalkulace vysílacího výkonu – jednoduchý vzorec nám umí dát odpověď, jaký maximální výkon nastavit na rádio, protože prostě více není třeba a působí pak pouze zarušení vzdálených rádií.

Kalkulaci výkonu je třeba rozhodně provádět i na straně klientů, kde se podle stejného vzorce dá snadno dospět k hodnotě výkonu rádia. Jinak klienti budou působit úplně stejné zarušení…

Vzorec : FSL= 32,44+ 20log f + 20log D (Free Space Loss je odvoditelný za pomocí znalosti frekvence f v MHz a vzdálenosti D v km). Výsledek je jednak referenční hodnotou pro techniky, kterým může poukázat na vadu zařízení nebo špatné směrování antény, a jednak hodnotou pro nastavení takového výkonu, jaký je třeba. Aplikace jednoduchých metodik mohou snadno zvrátit neutěšený stav pásma 5GHz, které ještě rozhodně neřeklo poslední slovo. V mnoha již téměř odepsaných oblastech je možné se vrátit k funkčnímu a spolehlivému spojení – záleží na zdroji vašeho rušení –  a také na každém ISP.

Karel Řeřicha ze společnosti United Networks přichází s modifikovanou přednáškou nesoucí název „Shaping a moderní metody shapingu aneb pan Program a paní Socketová řídí síť. Přednáška o QoS je rozdělena na tři části. V první se pomocí zábavných obrázků dozvíme, co se děje s pakety v přijímacím bufferu a jak s bufferem pracují work conserving disciplíny, jako je FIFO, SFQ, CoDel či FQ_CoDel. V druhé části je probrán rozdíl mezi work conserving a work non-conserving disciplínami a popsány základní z nich s důrazem na FQ_Codel a HFSC jako na dva nejdůležitější zástupce těchto skupin. Ve třetí části jsou demonstrovány praktické příklady použití HFSC v kombinaci s prioritizací a sdílením kapacity. Prezentaci k přednášce Karla Řeřichy naleznete na této adrese.

 

Ivan Kocmánek ze společnosti Logicall přichází na pódium s přednáškou – „Pod kůži zákazníka“: jak řešit vzniklé pohledávky, jak si zákazníka udržet a jak zajistit, aby pravidelně a včas platil. V úvodu přednášky vysvětlil proč nejjednodušší řešení ( okamžité odstřihnutí neplatícího zákazníka od připojení k internetu), nemusí být vždy také tím nejlepším. Jsme malým trhem – je snadné klienta „vypnout“, ale získat nového již tak snadné není. Milé připomenutí je lepší než ztráta peněz i zákazníka. I pohledávky patří mezi zákaznickou péči. Outsourcing zákaznických linek a péče o zákazníka má výhody, pokud se dobře nastaví podmínky. Vnitřní náklady firem, můžou být výrazně vyšší než náklady outsourcingu, jen jsou skryté. Bez outsourcingu se dá hodně pokazit, se špatně nastaveným outsourcingem taky. Proto se vyplatí pracovat  s profesionály a vyžadovat aktivní (sebe)kontrolu. Kompletní prezentaci k přednášce naleznete na této adrese.

S poslední přednáškou dnešního dne přichází před posluchače Miroslav Slugeň ze SledovaniTV. Hned v úvodu se dozvídáme, že sledovaniTV podporuje opravdu širokou škálu různých platforem např. LG, Samsung, Apple TV, Panasonic, Android TV, Arris a mnoho dalších. Dále si účastníci vyslechli co nového se u společnosti událo v uplynulém roce 2017. Přibylo 12 nových kanálů nebo nová datacentra. Přibyly také nové CDN servery s vylepšenou efektivitou, např. čtyři nové „Super CDN“ každý s konektivitou 40 Gbit.

V druhé polovině přednášky se Miroslav Slugeň věnoval kvalitě videa a probral nejdůležitější věci, které s kvalitou videa souvisí – správné vkládání klíčových snímků, B-snímky, vylepšený deinterlace, adaptivní datový tok atd. Pozornost věnoval také snížení datových toků a správným algoritmům pro změnu rozlišení. Prezentaci k přednášce naleznete na této stránce.

 

Po poslední přednášce obvykle vždy následovala tombola, tentokrát jsme se rozhodli ještě pár minut „páchat dobro“. Na pódium přichází dámy z Nadace Siruis, která projekt Patron dětí provozuje. Patron dětí je charitativní projekt, jehož smyslem je pomáhat zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám z celé České republiky.  Projekt dává prostor příběhům dětí, kterým v životě nepřálo štěstí. Spojuje tak lidi ochotné pomáhat s těmi, co pomoc potřebují. Prostřednictvím drobných peněžních darů naplňujeme malá i velká přání a potřeby dětí z celé České republiky. A to byl také hlavní důvod, proč se společnost ISP Consulting rozhodla věnovat z výtěžku této konference dětem částku 25 000 Kč. Pokud by se kdokoliv z účastníků konference rozhodl připojit a přispět dětem na „lepší dětství“ budeme samozřejmě jenom rádi 🙂

 

 

A na úplný závěr přichází oblíbená tombola. Do tomboly věnují ceny partneři konference, takže kromě tradičných dárků a nějakého alkoholu, mohou účastníci vyhrát hodnotné technické zařízení a nářadí, které využijí při své práci nebo ve své domácnosti.

Po tombole, část účastníků odjíždí, většina má však cca. 2 hodiny času trochu zrelaxovat, převléct pohodlnější oblečení a připravit se na pravidelnou večerní párty, která začíná přesně ve 20:00 bohatým rautem. Po vydatném občerstvení čeká na účastníky několik atrakcí. Tentokrát je program opravdu bohatý. Majitelé řidičského oprávnění, kteří ještě nestihli požít alkoholické nápoje si mohou před hotelem zajezdit na motocyklu Harley Davidson, ti co už požili, se mohou alespoň zvěčnit na dalších přistavených krásných strojích. Po chodbách hotelu se účastníci prohánějí na stále oblíbených kolonožkách, mohou se ponořit do virtuální reality nebo zvolit oblíbenou chlapskou zábavu – fotbálky. A to už se v uklizeném sále připravuje dámská rocková kapela „The Apples„, která to v průběhu večera pěkně rozbalí, takže už dnes je jasné, kdo bude ISP-kům hrát na podzimní konferenci v Plzni. A když je zábava v plném proudu, přichází „blbá blondýna“ Iva Pazderková a sklízí zasloužené ovace, protože takový zasvěcený komentář ke všem tématům, které se po celý den probírali na konferenci nikdo nečekal.

 

 

 

 

 

   
   

 

 

   
   

A to je milí čtenáři z letošního ročníku Kam kráčí telekomunikační sítě Olomouc 2018 opravdu všechno. Zbývá mi už jen ještě jednou poděkovat společnosti ISP Consulting za organizaci, společnosti PEM Communication za produkci, hlavním partnerům Sitel, UPC Česká republika, Ericsson, Dial Telecom a všem ostatním partnerům za finanční podporu.  Především však všem účastníkům konference za skvělou atmosféru. Za to, že nám zachovávají svojí přízeň již celé desetiletí a především za to, že navzdory chmurným předpovědím, to nevzdávají, bojují, rozvíjejí své znalosti, nasazují nové technologie a zajišťují internetové připojení pro několik stovek tisíc zákazníků v Česku i na Slovensku.  Další konference určená pro lokální poskytovatele internetu z Čech, Moravy a Slovenska je již naplánovaná na 13.9.2018 do Plzně18.10.2018 na Slnečné Jazerá na Slovensku, takže už dnes se můžete registrovat a za pár měsíců se kolotoč přednášek, jednání, ale také přátelských setkání a zábavy roztočí znova.

PS: Stovky fotek naleznete ve fotogalerii Olomouc 2018 nebo ve fotogalerii přímo na stránkách konference.

 

 

Štítky: , .

Diskuze k článku

Diskuze ke článku je uzavřena.

Kategorie Technologie.

Štítky: , .

Diskuze: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Reportáž z konference “ Kam kráčí telekomunikační sítě – Olomouc 2018″ – odpoledne a večerní zábava

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

, 28.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

, 4.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

Více bleskovek →

Články

Mobilné služby počas dovolenky

, 10.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilné služby počas dovolenky

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

, 17.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

, 29.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

Viete čo majú spoločné zvieratá ukrývajúce sa pred zimou, stovky kilogramov ľadu a orkán PIT?

, 1.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete čo majú spoločné zvieratá ukrývajúce sa pred zimou, stovky kilogramov ľadu a orkán PIT?

Nová pravidla kybernetické bezpečnosti

, 20.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nová pravidla kybernetické bezpečnosti

Na návšteve v rádiu, ktoré je držiteľom slovenského rekordu

, 13.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Na návšteve v rádiu, ktoré je držiteľom slovenského rekordu

Vitaj Silvester alebo úsmevné poohliadnutie sa za končiacim rokom 2022

, 29.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vitaj Silvester alebo úsmevné poohliadnutie sa za končiacim rokom 2022

Operátori hľadajú riešenie vysokých cien elektrickej energie

, 31.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Operátori hľadajú riešenie vysokých cien elektrickej energie

Spolek Internet pro všechny nepovažuje reklamy O2 za korektní

, 25.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Spolek Internet pro všechny nepovažuje reklamy O2 za korektní