Reportáž z konference “ Kam kráčí telekomunikační sítě – Olomouc 2018″

, 19. dubna 2018

Dnes, 19.4. 2018 ráno, ve třičtvrtě na devět  začíná lokálním ISP dobře známá konference Kam kráčí telekomunikační sítě.  Konference se opět koná v NH Hotelu v Olomouci a aktuálně registrací prošlo více než 600 účastníků z řad českých i slovenských lokálních poskytovatelů internetu (to řadí tuto konferenci k největším akcím svého druhu v Evropě). Kromě sledování přednášek mohou účastníci načerpat inspiraci nebo uzavřít obchody na některém ze 49 výstavních stánků. On-line přenos jsme se rozhodli i tentokrát vynechat (všichni kdo o tento zážitek stáli se dostavili osobně) , kompletní záznam celé konference bude již tradičně s několikadenním zpožděním na Youtube kanálu Internetu pro všechny. Rovněž pro vás již nyní plníme fotogalerii z akce.

 

Hlavními partnery konference jsou již tradičně společnosti Sitel, UPC Česká republika, Ericsson a společnost Dial Telecom. Konferenci organizuje společnost ISP Consulting a produkčně jí zajišťuje PEM Communication. Poděkování patří i všem 45 partnerům konference, kteří si pro účastníky konference připravili výstavní stánky s prezentací aktuálních novinek ze svého portfolia. Seznam všech partnerů naleznete na této stránce.

Účastníky konference již tradičně přivítal předseda spolku Internet pro všechny Miloslav Sova společně s Jakubem Rejzkem prezidentem VNICTP z.s. Kromě obvyklých provozních záležitostí seznámili účastníky konference s nosnými tématy letošního ročníku. V průběhu dne si položíme otázku, co jsou to vlastně sítě 5. generace. Jsou pro regionální poskytovatele více hrozbou, nebo příležitostí? Jak bude pokračovat vývoj ve spektru přístupové sítě, včetně konkrétních opatření a road plan uvolňování spektra. Rozšíření pásma 5 GHz, RLAN až do 6 400 MHz. Podíváme se také na vývoj v pásmu 60 GHz a jeho uvolnění pro venkovní použití. Dále účastníky formou grafů a tabulek z dílny ČTÚ a ČSÚ seznámil s aktuálním stavem telekomunikační a internetové infrastruktury a úrovní penetrace internetu z pohledu domácností. V závěru účastníky pozvali na večerní program, který již tradičně probíhá po skončení konference. Kromě dámské rockové kapely The Apples a vystoupení Ivy Pazderkové se účastníci mohou těšit na legendární motocykly Harley Davidson, výlety do virtuální reality, jízdu na kolonožkách a dovednostní soutěže.

 

Hned po úvodním slově vystoupil první s hlavních partnerů konference společnost Ericsson. Jaroslav Švarc přednáší na téma „Bezdrátový přenos 10 Gbps a více, Case study 80 GHz“.V prezenataci se zaměříl na realokaci spektra dnešních MW systémů pro sítě 5G a novinky v E-Band zařízeních MINI-LINK 6352 nabízejících kapacitu až 10GBit/s. Dále jsme se dozvěděli něco o zlepšení dostupnosti spoje v konfiguraci Multi-Band booster, příklad spoje s kapacitou 7GBit/s na 7km a představil nám také novinky v portfoliu mikrovlnných zařízení MINI-LINK 6600.

Prezentaci k této přednášce naleznete na této adrese.

 

Zástupce Ericssonu střídá na pódiu Ondřej Malý, náměstek pro Internetizaci ČR na MPO. Řekl, že jeho záměrem je, aby dosud nepokryté oblasti a adresní místa byly pokryté. Zatím vychází z mapování i připomínek, že nepokrytých adresních míst je 84 tisíc. Dotace se pro druhou výzvu notně zjednoduší, záměrem je, aby si s projektem poradil i menší lokální a regionální operátor, který zná nejlépe podmínky v daném místě. V případě, že se v daném místě setkají jako konkurenti dva žadatelé, bude se bodovat kvalita projektu. Mezi uznatelné náklady budou patřit i náklady na pořízení aktivních prvků sítě. Současné pozastavení OP PIK by nemělo mít na tento dotační program vliv.

 

Poslední přednáškou prvního přednáškového bloku je vystoupení Jakube Rejzka prezidenta VNICTP a Martina Tuzara z ČTTK. Jakub Rejzek s Martinem Tuzarem probírali aktuální agendu v regulaci, kterou jejich asociace vedou v sekci telekomunikací při Hospodářské komoře, v Platformě. Probrali také čerstvý vývoj dotační kauzy, o které mluvil také náměstek pro internetizaci z MPO Ondřej Malý. Hlavním tématem ovšem byla opatření v kmitočtovém spektru, opatření pro usnadnění výstavby a Martin Tuzar účastníkům přiblížil, co nám může přinést EU kodex a co to vlastně EU kodex pro telekomunikace přináší. Prezentaci naleznete ke stažení na této adrese.

 

Po krátké přestávce na kávu pokračujeme panelovou diskuzí na téma „Co jsou to 5 G sítě?“ Panelu se zůčastnil kromě Jakuba Rejzka také Roman Vavro tiskový mluvčí Slovenského rgulátora, Martin Šigut s Pody, Michal Rákoci ze společnosti Suntel a pánové Pavel ŠístekPetr Zeman z ČTÚ. První otázka na tělo směřuje na Martina Šiguta z Pody, jehož společnost vyhrála aukci v pásmu 3,7 GHz. Dotaz zněl proč lokální operátor našel odvahu jít do této velmi finančně náročné aukce. Martin Šigut odpovědel poměrně jasně a stručně. Věří více v budoucnost licencovaných pásem. Zatím co panelové domy a hustě osídlené oblasti patří optice, souboj o rodinné domy a řídce osídlené oblasti se odehraje právě v licencovaných pásmech. Zatím co teoretické rychlosti zařízení jsou značné v praxi jsou již teď schopni dosáhnout rychlosti 250 Mbps. Zatím co pro potřeby lokálního ISP o podobné velikosti jako má PODA je potřeba stovky BTS, pro pokrytí celé republiky by bylo potřeba 5000 až 10000 BTS.

Dále se debata točila kolem 4 klíčových pásem pro rozvoj sítí 5G a to 700 MHz, 3,5 GHz , 26 GHz a 60 GHz.

Účastníci panelu se shodli na tom, že 5G technologie nepřinese revoluci v mobilních sítích, ale je především příležitostí pro fixní sítě – tedy právě pro lokální ISP.

Za ČTÚ přichází na téma „Jednotné informační místo“ pohovořit Martina Mihalovičová. S účinností zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), byly Českému telekomunikačnímu úřadu svěřeny nové kompetence v oblasti podpory budování sítí elektronických komunikací. Zákon zřizuje jednotné informační místo, kterým je podle § 3 odst. 1 zákona Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“), jehož hlavní působnost spočívá v poskytování informací a údajů nezbytných pro účely výstavby vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, tj. sítě s minimální přenosovou rychlostí 30 Mb/s. Úřad je rovněž příslušným orgánem pro řešení případných sporů podle zákona. Prezentaci z přednášky ČTÚ naleznete na této adrese.

Za společnost Dial Telecom přicházá za řečnický pultík pan Hynek Černý s tématem „Telemetrie v mobilních sítích„. Ze začátku se dozvídáme co to je telemetrie a kde všude se s ním v běžném živote můžeme setkat. V prezentaci vidíme rušnou městskou ulici a zjišťujeme, která všechny zařízení obsahují SIM kartu. Osobní auta, autobus, semafory, parkovací automaty, platební terminál nebo reklamní panely. Telemetrie má však využití i v takových oblastech jako je plynárenství, solární elektrárny, transformátorové stanice, čerpací stanice, teplárny, vodojemy atd. V současné době na 1 Km2 území připadá cca. 20 SIM karet sloužících právě k telemetrii. Dále ve své prezentaci představil službu Telemetry Connect a příklady jejího využití. Prezentaci naleznete na této adrese.

A přichází čas pro Pavla Černého ze společnosti Sitel. Ten se tentokrát bude věnovat závěsným systémům optických sítí a na toto téma si Sitel připravil také polední praktickou ukázku. Seznámil účastníky  se základními typy a použitím závěsných optických kabelů. Představil typy  kabelů pro přístupové sítě, tzv. DROP kabely a možnosti jejich ukotvení. V záveru své přednášky popsal základní právní kroky pro instalaci závěsných kabelů. Prezentaci naleznete na této adrese.

Pavla Černého střídá za řečnickým pultem jeho kolega Zdeněk Záruba. Ten seznamuje účastníky s technologií  samovulkanizační spojky NITO, jako alternativní voděodolné technologie spojování a opravy telekomunikačních kabelů a trubek. Prezentaci si stahujte na této adrese.

 

A za řečnický pultík přichází viceprezidentka Hospodářské komory paní Irena Bartoňová Pálková. Její téma „Kvóty na zaměstnávání cizinců, nedostatek pracovní síly a odborné vzdělávání“ je extrémně aktuální, protože nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců se nevyhnul ani lokálním ISP. Ze začátku paní Bartoňová suše oznámila, že zaměstnanci nejsou a ani v dohledné době nebudou, protože se ještě nenarodili 🙂 Potom následovala neuveřitelně energická přednáška, která v krátké době opět zaplnila přednáškový sál. Dozvídáme se, že HK v současné době realizuje dva projekty „Ukrajina A“ a „Ukrajina„. Ukrajina A, se týká vysocekvalifikované pracovní síly s podmínkou vysokoškolského vzdělání. Získat takového zaměstnance je prostřednictvím tohoto programu celkem snadné – zájemce si takového uchazeče musí sám najít. Projekt Ukrajina je určená pro nízko a středně kvalifikovaným pracovníkům. Kvóta je 20 tisíc ročně.

V současné době tady na základě těchto projektů reálně pracuje 10 tisíc zaměstnanců z Ukrajiny, naprosto legálně, bez polských víz a podobných oblíbených „obezliček“. Firma která stojí o zařazení do programu misí splňovat několik podmínek. Musí mít například více než 10 zaměstnanců. Musí existovat alespoň 2 roky. Musí dodat účetní uzávěrku za poslední 2 roky. Firma také musí požadovat pouze vybrané pozice jasně definované – CZ ISCO 4-8 (do této kategorie spadá kupříkladu technik v oblasti radiokomunikací), zájemce o masérky nebo tanečnice asi hospodářskou komoru stejně kontaktovat nebude. Program je určen pouze pro občany Ukrajiny.

A co ještě musí zaměstanavatel splnit pro zařazení do programu? Podat žádost na úřad práce a místo nabídnout místním občanům. Po 30 dnech se příhlásit na HK. Zařazení do programu přijde na 2500 Kč + 200 Kč za každého zaměstnance.

A poslední přednáška před odchodem na oběd vyšla na společnost Cetin. Michal Frankl přišel účastníkům konference představit nabídku VULA jako alternativu pro lokálního ISP k MMO. Hned v úvodu se dozvídáme co je to VULA – Virtuální přístup k účastnickému vedení. Dále se dozvídáme, že Cetin má celkem 2500 přebíracích míst a pro službu je samozřejmě garantované SLA. Postupně se dozvídáme komu se služba teoreticky může vyplatit a její technické parametry. Kompletní prezentaci naleznete na této adrese.

A to je pro dnešní den vše. Účastníci konference odcházejí na oběd, zbytek sleduje praktickou ukázku zavěsných systémů, nebo testuje právě nainstalovanou virtuální realitu. Odpoledne nás čeká spoustu zajímavých přednášek a večer skvělá zábava. Přihlásíme se za pár dní až nastříháme zbytek přednášek. Pokud vás zajímá jak to vypadalo mimo přednáškový sál, navštivte naší fotogalerii.

Odkazy na zbytek prezentací doplníme v průbehu pondělí 23.4.2018 🙂 Reportáž z odpoledního programu a večerní zábavy očekávejte až ke konci týdne, zkompletovat všechny záznamy, fotky a prezentace chvilku trvá 🙂

Štítky: , .

Diskuze k článku

Diskuze ke článku je uzavřena.

Kategorie Internet, Technologie.

Štítky: , .

Diskuze: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Reportáž z konference “ Kam kráčí telekomunikační sítě – Olomouc 2018″

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

, 21.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

, 28.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Více bleskovek →

Články

Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

, 26.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

, 28.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

, 11.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

Mobilné služby počas dovolenky

, 10.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilné služby počas dovolenky

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

, 17.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil