„Sdružení Internet pro všechny plní svůj slib – kampaň na bezdráty začíná!“

, 13. října 2003

Český Telecom, ČTÚ i ministerstvo Informatiky promarnili svojí poslední šanci dokázat veřejnosti, že rozšíření cenově dostupného a kvalitního připojení k Internetu je jejich prioritou. Platforma ZUI a s ní většina veřejnosti ztratila rok jednáním o paušálním Internetu. Už nemůžeme donekonečna čekat na finančně dostupné připojení k Internetu a proto se  sdružení Internet pro všechny rozhodlo na svých stránkách věnovat pozornost alternativním způsobům připojení k Internetu.

Jak Berdár, Stádník a ministr Mlynář zabíjejí český Internet.

Zdá se vám tento titulek přehnaný? Určitě není. Jenom události posledních dnů spolehlivě naznačují, kam kráčí Český Telecom pod vedením ředitele Berdára. Ten, komu náhodou unikl on-line rozhovor s panem ředitelem, se může pokochat duchaplnými odpověďmi pana ředitele na otázky uživatelů. Ale pojďme k tomu, co se událo minulý týden. Telecom společně s alternativními operátory měl již 1.10.2003 spustit pilotní projekt, ve kterém by důkladně ověřil, jestli předjednané modely paušálů na vytáčené připojení (Dial-up) bude možné od začátku příštího roku nabídnout široké veřejnosti. 1.10.2003 se však nic nestalo, pouze společnosti Contactel a Tiscali vydaly prohlášení, že požádaly ČTc o zahájení pilotního projektu.

Contactel k celé věci říká toto:
Věříme, že se nám spolu s Českým Telecomem podaří v rámci pilotního projektu úspěšně ověřit nový model, abychom našim zákazníkům mohli již v prvním čtvrtletí příštího roku nabídnout kvalitní připojení za měsíční paušál.

Tiscali je ještě odvážnější:
Společnost TISCALI převezme hlavní roli v provozním testování nového modelu paušálního zpoplatnění originace volání k síti internet, známého pod zkratkou FRIACO (Flat Rate Internet Access Call Origination), který vyvinula Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem.

Nevíme, co APVTS s ČTÚ vyvinulo, jestli nové modely nebo samotné FRIACO, asi jsme všichni ze ZUI na jednáních Fóra nedávali pozor, anebo tiskové oddělení Tiscali zapojilo až příliš svou fantazii. Dále ve zprávě Tiscali ústy jejího ředitele uvádí :
„Zavedení paušálního poplatku za telefonické připojení pro uživatel Internetu je významným krokem na cestě k dosažení hlavního cíle, kterým je snížení nákladů za telefonické internetové připojení pro české uživatele a jejich větší využívání Internetu.“

V ten samý den vydává také Český Telecom svou vlastní tiskovou zprávu, kde říká, že: „ČESKÝ TELECOM zároveň dnes také na základě detailní analýzy informoval Český telekomunikační úřad o tom, že se nezúčastní pilotního projektu služby FRIACO, který v říjnu plánují ostatní účastníci internetového Fóra. Důvodem je neúměrná výše investic potřebných pro zajištění této služby v síti ČESKÉHO TELECOMU, jejich neperspektivnost v souvislosti s rozvojem dalších zejména širokopásmových služeb a velmi nízká návratnost vložených investic.“

Postoj Telecomu je tedy jasný, paušál na Dial-up je neperspektivní (připomeňme si, že v ČR je 650 000 uživatelů Dial-upu a zhruba 11 000 uživatelů ADSL a tomu, že tady za 5 let bude 500 000 uživatelů ADSL snad věří jenom ČTc). Nastala tedy situace, na kterou ZUI upozornilo ve své tiskové zprávě. Paušální modely jsou sice předjednané, ale když si ČTc postaví hlavu, tak ani ČTÚ ani ministr Mlynář ani alternativní operátoři a ani uživatelská veřejnost nic nezmůže. A jak si ČTc tedy představuje paušál na Dial-upu? To předvedl rovněž minulý týden, když obeslal své zákazníky „fantastickou nabídkou“ 13 hodin na Internetu zdarma garantovanou rychlostí:

Vážení zákazníci, přinášíme Vám novinky ze světa telekomunikací. Surfujte zdarma 13 hodin měsíčně s garantovanou rychlosti! Více na http://www.telecom.cz/domacnosti/telefonni_sluzby/telefo nni_linka/cenove_programy/13_hodin_na_internetu_zdarma.php Změňte si Vaší telefonní linku na digitální. Soutěžte o modem ISDN! Více na http://www.telecom.cz/soutez/
Ing. Hana Kadeřábková ředitelka marketingu pro spotřebitelsky trh ČESKÝ TELECOM, a.s.

Tento e-mail snad hovoří za vše. Jestli takto hledá Český Telecom cestu z recese telekomunikačního odvětví, tak mu nezbývá jen popřát mnoho štěstí.

Nezanedbatelný podíl na neutěšené situaci českého Internetu má i samotný Český telekomunikační úřad. S počátku jsem se snažili pochopit, že situace ČTÚ není jednoduchá, ale po roce jednání jsem nabyli přesvědčení, že na ČTÚ vládne nerozhodnost ne-li přímo nechuť jít do jakéhokoliv střetu s mocným ČTc. Příkladem může být už před půl rokem ohlášená regulace ADSL (dodnes neuskutečněná), dále nevyřešený spor několika AO a ČTc ohledně „propojení“ u ADSL, či nedotažené poslední cenové rozhodnutí. V tomto rozhodnutí sice ČTÚ definuje, co je to „intervalový paušál“, ale to je, co se týká paušálů všechno. Nejenže chybí metodika na Intervalové paušály, ale není stanovená ani hodnota koeficientu „K“ potřebného k výpočtu ceny Dial-up připojení. Ta se počítá podle jednoduché rovnice Cena Dial-up = Cena za hlas X koeficient K. Je jasné, že Telecom bude chtít, aby se hodnota K = 1 zatímco alternativci budou prosazovat hodnotu nižší než 1, aby dosáhli co nejnižší ceny internetového připojení. Co myslíte, dohodnou se??? Pan David Stádník se na poslední tiskové konferenci v neformální diskusi po skončení tiskovky v odpovědích na naše otázky dokonce pokusil sám sebe nominovat do soutěže „Výrok roku“. Obzvlášť úvaha o konkurenčním prostředí v ČR a názor na skutečnou funkci regulátora stojí minimálně za pozornost. Pan Stádník totiž doslovně řekl „Pane Sova, tak mi teda vysvětlete, proč si alternativní operátoři nenatáhnou svoje vlastní dráty?“. Tímto výrokem mi doslova vyrazil dech. Je sice pravda, že například v Anglii existuje několik operátorů, kteří nejsou závislí na síti British Telecomu, ovšem v naprosté většině států existuje dominantní operátor, který z historického hlediska vlastní celostátní síť a ostatní operátoři si jí od něj pronajímají. U nás stát 13 let po změně režimu držel stát nad ČTc ochrannou ruku, zásoboval ho zakázkami a po celou tu dobu upevňoval jeho monopol. Dost těžko můžeme tedy chtít po 22 alternativních operátorech poskytujících ADSL, aby si zakopali svoje vlastní dráty. Další perlou bylo prohlášení, že „Regulátor zde není od toho, aby zde plnil funkci policajta a někomu něco direktivně nařizoval, ale od toho aby stanovil mantinely pro český telekomunikační trh“. S tímto výrokem by se nechalo s přivřenýma očima souhlasit, ovšem pouze za předpokladu, že by zde ČTÚ skutečně ty mantinely vybudoval. Slovo „Regulátor“ je vytvořeno zjevně od slova „regulovat“ a v případě, že se na trhu vyskytuje monopol (Český Telecom takovým monopolem zůstal dodnes), který brání ostatním firmám v podnikání, je více než vhodné, aby regulátor zasáhnul. V mnoha médiích se slovo „regulace“ spojuje s minulým socialistickým zřízením ovšem „reguluje“ se v celém vyspělém kapitalistickém světě a to nejen ceny elektřiny a plynu. Reguluje se všude tam, kde většinu trhu ovládá nějaký monopol a to na dobu „nezbytně nutnou“ k nastartování konkurenčního prostředí. Příkladem může být opět Velká Británie, kde úřaduje silný regulátor Oftel a Anglie se stává lídrem celosvětového trhu s vysokorychlostním Internetem. A jaká je role ministra informatiky Vladimíra Mlynáře? Vlastně nijaká, pouze několikrát (zde a zde a také tady) nasliboval veřejnosti, jak paušální Dial-up Internet tak i vysokorychlostní ADSL za přijatelnou cenu a když ČTc jeho přání nevyplnil (poslední ultimátum vypršelo 23.9.2003), neučinil žádné další opatření.

ADSL pomalý rozjezd a ani po půl roce žádná změna k lepšímu

Abychom nezdržovali pokusíme se v několika bodech shrnout, co se za půl roku událo kolem českého ADSL:

1.) Spuštění ADSL přišlo s ročním zpožděním a to bez debat jednoznačně vinou Českého Telecomu.
2.) Ačkoliv ČTc ADSL zaváděl jako jeden z posledních v Evropě, na kvalitě, ceně a marketingové kampani se to nijak neprojevilo. Technické problémy provázeli službu hned od začátku a dodnes jí provázejí.
3.) Za prvních 6 měsíců od spuštění služby nepřibyla ani jedna nová lokalita s možností připojení ADSL. (abychom byli spravedliví, jeden DSLAM byl namontovaný v lokalitě Praha 4 – potvrzeno šéfkou marketingové komunikace Lucií Prokopovou z ČTc)
4.) Agregace 1:50 má v síti ČTc katastrofální důsledky, uznal to i sám Český Telecom, když jí po týdnu sám dočasně vypnul. Důvody ČTc? Můžou za to stahovači! Vysvětlení ZUI – může si za to ČTc sám, svojí cenovou politikou. Víc než 90% uživatelů totiž využívá nejlevnější a zároveň nejpomalejší variantu ADSL, protože na rychlejší a kvalitnější prostě nemají peníze. Pomůže Fair User Policy? Ano, ale ne v podobě navržené ČTc, kdy on sám chce provádět regulaci pomocí datového limitu uplatňovaného na všechny uživatele. Regulovat by měl každý jednotlivý ISP a trestat pouze skutečné provinilce.
5.) Ačkoliv ČTc tvrdí, že co nevidět doženeme v penetraci ADSL vyspělý svět, čísla jsou neúprosná a říkají, že vyspělý svět se nám vzdaluje stále víc a víc.
6.) Totálně zklamala vláda ČR. Ačkoliv se v dokumentu eEurope 2003+ zavázala podporovat vysokorychlostní Internet, kromě spousty popsaných papírů, žádné další viditelné kroky neučinila.A následující tabulka monitorující stav ADSL ve světě za posledních 18 měsíců mluví jasnou řečí:

Kampaň na bezdráty začíná!

Tak jsme se konečně prokousali k tomu, co vás zajímá nejvíc. Z výše popsaných skutečností vyplývá, že obyčejný uživatel žijící mimo velké aglomerace nemá moc šancí, že by se v brzké době dočkal časově ani datově neomezeného připojení k Internetu. Existují v podstatě jen 3 způsoby, jak na venkově získat neomezené připojení. Satelit, mobilní telefon (nebo modem, služba Eurotelu) a bezdrát . My jsme se rozhodli věnovat svojí pozornost sítím bezdrátovým. Vytvořili jsme pro začátek seznam sítí, o kterých si myslíme, že si zaslouží trochu reklamy. V našem seznamu budeme rozlišovat mezi neziskovými komunitními sítěmi a sítěmi, které provozují komerčně lokální provideři. Komunitní síť většinou vytvoří pár nadšenců, všechny náklady nesou převážně rovným dílem všichni její členové a ti také rozhodují o jejím dalším rozšiřování. Komunitní síť slouží nejen k připojení uživatelů do Internetu, ale i k vzájemnému propojení jednotlivých uživatelů mezi sebou. Příkladem takové sítě může být například Wifi síť v Táboře, Děčíně nebo ve Šternberku. Na trochu odlišném principu funguje síť, kterou provozuje tzv. „lokální provider“. Lokálním poskytovatelem Internetu se může stát kdokoliv z vás. Na rozdíl od provozovatelů komunitní sítě, se však už „lokální provider“ nemůže tvářit, že vše je skoro zadarmo. Za své služby inkasuje peníze a to ho zavazuje. Musí si vyběhat živnostenské oprávnění, licenci na ČTÚ (č.GL – 28/S/2000), dostatečnou konektivitu (minimum na rozjezd je půl mega) a spoustu dalších formalit. Také výběr míst pro umístění přípojných bodů není v dnešní době jednoduchý. Většina strategicky výhodných míst už je obsazená mobilními nebo alternativními operátory a za umístění antén se platí nemalé měsíční částky (např. stožáry Českých radiokomunikací začínají na částce 5 tisíc měsíčně). A proto zastáváme názor, že nadšenci, kteří se rozhodnou v tomto oboru podnikat, překonají výše zmiňované překážky a přesto dokáží kvalitou a cenou služeb konkurovat mnohem větším firmám s dostatečným finančním zázemím, si zaslouží náš obdiv. Opět si dovolíme uvést několik příkladů. Z našeho nejbližšího okolí je to síť v Sušici na Šumavě (v současné době zhruba 60 spokojených uživatelů) a z jiného koutu republiky třeba síť v Náchodě (víc než 100 uživatelů) nebo v Uherském Hradišti a Zlíně. Neměli bychom také zapomenout na bezdrátové sítě, které provozuje sama obec a které jsou sice svým charakterem komunitní, ale mají vyřízené všechny formality, licenci od ČTÚ, jen jsou podle zákona „uzavřené“nebo chcete-li „neveřejné“. Připojení k takové síti je potom umožněno pouze vybrané skupině uživatelů např. všem občanům vlastnícím nemovitost na katastrálním území určité obce. Typickým příkladem je obec Velký Týnec a zdá se, že i obec Sloup ( zde zase občané založili občanské sdružení SVNET).

Co najdete v našem seznamu a jaká jsou kritéria výběru?

U komunitních sítí jsme zohledňovali lokalitu, ve které se síť nachází. Přednost by zákonitě měli dostat sítě ve venkovských oblastech, nebo sítě ve středně velkých městech, které se snaží „doskákat“ i do okolních vesnic. Důležité je, aby síť měla nějakou svojí webovou prezentaci a osoby, které může případný zájemce kontaktovat. Důležitá je také ochota provozovatelů takové sítě dát o sobě vědět. Ne každý stojí o popularitu, ne každý je připraven na nápor nových uživatelů (připojují jen kamarády svých kamarádů např. Šternberk) a ne každá síť splňuje svými technickými parametry normy ČTÚ, aby si mohla dovolit riskovat návštěvu měřícího vozu. U lokálních poskytovatelů Internetu jsou kritéria pro výběr mnohem konkrétnější. Prvním kritériem je cena a kvalita poskytované služby. Nehodláme dělat reklamu firmám, které poskytují předražené a málo kvalitní služby. To jak se provozovatel služby chová k svým zákazníkům, jak rychle řeší problémy v síti, jaká je úroveň zabezpečení sítě a i celková spokojenost zákazníků se nechá vcelku snadno ověřit.

V seznamu sítí tedy čtenáři najdou nejen odkaz na jednotlivé webové prezentace, ale i stručnou charakteristiku sítě, její technické parametry, pravidla, podmínky a omezení. Důležitou součástí seznamu jsou i náhledy z jednotlivých přípojných bodů – šťastlivci, kteří na takové fotografii najdou svůj dům nebo panelák, budou mít tedy okamžitě jasnou odpověď na otázku, jestli je, nebo není možné jejich připojení zrealizovat. Zřejmě nejdůležitější součástí seznamu bude seznam kontaktních osob. Stačí tedy pouze odeslat e-mail nebo zvednout telefon a dohodnout se přímo s provozovatelem sítě. Samozřejmě, že seznam sítí je otevřený pro všechny a každý kdo chce dát o sobě tímto způsobem vědět nás může okamžitě kontaktovat na těchto adresách a telefonních číslech. Nadále funkční zůstávají i adresy miloslav.sova@internetprovsechny.cz , pavel.svitak@internetprovsechny.cz a vaclav.rada@internetprovsechny.cz . A na závěr si dovolíme malý vzkaz pro Český Telecom, ČTÚ, ministra Mlynáře a také málo aktivní alternativní operátory – „ Je to velká ostuda a opravdu k zamyšlení, když si po celém území státu musejí občané na vlastní náklady budovat svoje vlastní časově i datově neomezené připojení k Internetu, které by neruinovalo jejich rodinné rozpočty. Ještě větší ostuda to je v případě, když se tak děje i v hustě osídlených oblastech, kde není dostupné finančně nenáročné internetové připojení. Jestli vláda nehodlá, nebo nemůže dostát závazkům z dokumentu eEurope+, budou si muset občané vyspělou informační společnost vybudovat sami!

Diskuze k článku

malejPROFIK, 3. 11. 2003 (20:02):

No … zkusim sem neco napsat pro ty laiky o ty paterni konektivite. Myslim ze do toho trosku malinko vidim, jen nevim jak moc dobre umim vysvetlovat. 🙂 Myslim ze Vam muzu klidne rict jak to chodi a takovyho malyho providera jako jsme treba my. 🙂 Zaklad vseho je mit vybudovanou infrastrukturu pro poskytovani pripojeni. Poskytovani internetu pres wi-fi sit neni jen o koupeni acces pointu a nejake anteny. Pro zakazniky je treba poskytovat nejake sluzby /mail, web prostor a jine/ takze pro zazemi je potreba minimalne nekolik serveru. U nas mame presne 3 servery s operacanim systemem Linux. Prvni z nich slouzi jako webovy, mailovy a ftp server pro nase zalazniky. Druhy server slouzi pro potreby nasi firmy a treti server ma na starosti routing /smerovani/ provozu, rizeni agregace, autentizaci uzivatelu pro pristup do site a zaroven slouzi jako firewall pro ty uzivatele co nemaji verejnou IP adresu ale jsou schovani za NATem. Dalsi soucasti je nekolik switchu pro propojeni vsech technologickych uzlu a zalozni zdroje pro pripad vypadku napajeni. Sit je pripojena k internetu pres router /smerovac/ ktery se stara o smerovani provozu mezi nasi wifi siti a internetem. Paterni konektivitu do internetu k nam v soucasnosti nas provider privadi mikrovlnym spojem na frekvenci 23 Ghz. Jedna se o planovane kmitoctove pasmo, takze zde nehroti jakekoliv ruseni. Providerovo mikrovlna kouka na budovou kde ma nas provider zakoncenou svoji optiku. Asi neni od veci pripomenout, ze klicove uzly site jsou zdvojene pro pripad vypadku. Neni mozne zakazniky nechat bez konektivity treba den, nebo dva. Pokud by jste se nekdo chtel vedet kolik cela ta sranda kostuje, tak vam to rad trosku priblizim. Nase sit se sestava v soucasnosti ze 3 pristupovych bodu. Podle kolegy ktery to ma na starosti je soucasna hodnota instalovanych technologii cca 290.000,-. Sami si zkuste spocitat navratnost tehle investice pri 60ti pripojenych zakaznicich a prumerne trzbe cca. 80.000,- mesicne a nakladech na paterni konektivitu cca. 50.000,- Kc. Hruby zisk je cca 30.000,- ale od nej je nutne odecist naklady na pronajmy prostor pro umisteni bodu /cca. 10.000,-/ naklady na elektrinu a ostani drobnosti /cca. 5.000,-/. Vysledek je cca. 15.000,- mesicne cisteho zisku ktery je ovsem nutno cca. 30% zdanit statu. Moralni zivotnost technologii je cca. 3 roky, pote je nutno provest upgrade. Ptate se nekdo proc to delame, kdyz to vlastne skoro nic nevydelava ? Protoze z toho mame rychlou konektivitu pro sebe a dobry pocit z toho, ze pripojime par lidi doma za fakt slusne penize. Rad bych sem dal nejakou reklamu, ale vzhledem k tomu ze jsem rozkryl nase naklady proste nemuzu. Jen muzu rict ze nasi sit nenajdete v seznamu siti na tomto webu … Nasi firmu zivi jine zakazky a ne poskytovani internetu. To totiz neni kseft ve kterem se nechaji vydelat velke penize. Proc ?? Proc treba jen proto, ze za pronajem metalickeho datoveho okruhu uctuje Cesky Telecom alternativnim operatorum pres 25.000,- mesicne ? Bezna nakupni cena konektivity 2 Mbity je cca 32.000,- Sami si zkuste udelat predstavu jaka cast z toho zustava alternativnim operatorum /GTS, NEXTRA, COL, CONTACTEL/ pro manevrovani s cenou … Jsem spolecnosti Cesky Telecom znechucenej … Snad vam tenhle text trosku osvetlil o cem to vlastne cele je pokud to delate v malym. Je to o tom to chtit delat a byt tak trochu fanda. Rozhodne to neni na uziveni …

Koutas, 27. 10. 2003 (15:15):

jo jo, to se Vam to rika, aleternativni pripojeni pomoci bezdratu, ale ja jsem rad ze mam aspon internet pres "telecom", protoze mobilni internet je stale drahy. Hold dostupnost bezdratu u nas v horach je miziva 🙁

David Hyka, 22. 10. 2003 (17:50):

A proč se na to nevykašlat (boje s větrnými mlýny) a neudělat na vašem webu rovnou databázi všech alternativních možností v různých lokalitách….tj jak nabídky firem(odkazy) tak i požadavky uživatelů z různých lokalit…které by si pak opět vyzobly firmy kterým by se vyplatilo i nové sítě v lokalitách s poptávkou vybudovat…..je fakt velká neinformovanost…kde co a jak…Já vím že to asi není ideální ale jinak ten Dobytek z ČTC než masivnějším odlivem zákazníků ke konkurenci slušnějším způsobům nenaučíme…..

tc, 20. 10. 2003 (14:24):

Bohužel věřím tomu, že pokud telecom nezačne ve značné míře strácet zákazníky taxe u nás nic nezmění a nezmůže protitomu nikdo nic (ani ti co kecají, protože ti jen kecají ani ti co chcou, protože ti nemůžou a tak je nikdo kromě zoufalejch userů nikdo nevidí). A obyčejný člověk nakonec stejně zkončí na modemu :o(( a to proto, že ten net xe aspoň na poštu a novinky co ho zajímaj (i když je to tak drahý)

Karel, 20. 10. 2003 (10:22):

To Pavel Netolický: kde v rozpoctu CR je polozka cesnet? 🙂 Cesnet je sit vysokych skol CR a je financovana z _jejich_ prostredku a zpusobem ktery si spolecne rozhodnou. Stat pouze financuje vysoke skoly, ale ty jsou jinak vicemene autonomni (to by pak take nekdo mohl chtit domu mikroskop, kdyz ho platil z dani nebo treba od armady na orbu zahradky tank).

Je pravdou, ze by zde mohl byt vetsi tlak na to, aby byl cesnet vice pouzivan tam kde to jeho pravidla dovoluji. Napriklad statni urady a hlavne treba skolu (tedy cely slavny INDOS).

01, 18. 10. 2003 (19:02):

A co takhle Prazska komunitni sit CZFREE.NET. Trochu vam ve WiFi mape chybi ;). — FREE 32kbps ve vetsine casti site a v nekterych casti site svobodna volba igw. — Treba ja jsem pripojenej do internetu rychlosti 128kbps za 500Kc/mesic.

john, 16. 10. 2003 (15:08):

jo jo, debata o odhlaseni linky je opravdu fajn zalezitost, vrele vsem doporucuji (zatim jsem se zablokoval na 3 mesice a vse nasvedcuje tomu, ze se zablokuju definitivne)…

Petr, 16. 10. 2003 (13:03):

Jojo, to me taky bavi jim timto nadzvednout mandle. Musim rict ze ve chvili, kdy se zeptat jak prejit k jinemu operatorovi, jsou neprijemni jako svin! Doporucuji to v depresich jako uklidneni.

Milos, 15. 10. 2003 (15:27):

Taky bych chtel podekovat vsem ze ZUI za to co jste pro nas delali a vlastne i delate – rubrika WiFi je skvely napad (pomohl mi najit poskytovatele), doufam ze se casem bude rozrustat…

Milos

PS. dnes jsem se ptal na infolince telekomunistu jak zrusit pripojku. Doporucuji vsem, pobavil jsem se nadherne, byl jsem masirovan tak, ze kdybych nevedel o co jde, tak si snad objednam i isdn :-))). Maji mesicni vypovedni lhutu, do te doby to jiz budu mit bezdratove,bez limitu 😉

johny, 14. 10. 2003 (19:32):

Myslim ze v mem pripade prima viditelnost na naky pristupovy bod nebude :(. Chtelo by to mozna prehled kde ktery poskytovatel pusobi – uzitecnejsi nez zjistovat wifi poskytovatele.

POWERuser.CZ, 14. 10. 2003 (16:14):

Myslím, že z obludy s názvem NIX.cz nic nevydolujete, aspoň ne mailama, na to ste moc malý ryby. Jako kdybyste napsali, že máte pod sebou pár tisícovek uživatelů a svoji vlastní síť, to by se po Vás hnali;-) Takhle bude lepší napsat přímo providerovi, pokud nevíte kde ho u Vás sehnat…tak to já taky nevím:-p ale zkuste Seznam.cz a nebo jednoho poskytovatele po druhým-kde operují(jejich seznam naleznete na nix.cz – to jediný co tam najdete:-D)

Petr, 14. 10. 2003 (14:47):

Jeste chci podekovat vsem ZUI co se snazili za nas. Diky moc. A snad bude lip…

PS(Dokud tu bude Telecom, tak tezko)

Petr, 14. 10. 2003 (14:41):

Jojo, určitě by bylo dobré někde popsat a rozvést jak je možné se připojit k internetu. Jaké jsou ceny atd. Poněvadž už jsme to zjišťovali a v podstatě jsme nic nezjistili. Z http://www.nix.cz nam nikdo nikdy neodepsal. Poněvadž jak už zde bylo řečeno Telecom těží na nevědomosti.

S pozdravem Petr

Tom Tobula, 14. 10. 2003 (14:23):

Co Mlynář NEmůže a může:

1) Odvolat Bednara – NE. Akcionářská práva státu nehájí MIČR, ale nejspíš Ministerstvo obchodu a průmyslu nebo Fond národního majetku, teď nevím. Pro odvolání by musel získat politický konsensus vlády, která to příslušnému fondu nebo ministerstvu personálně nařídí, ale je to na dlouhé lokte a měnit top-manažery po pár měsících je neprůchodné.

2) Odvolat Stadnika – NE. ČTÚ je nezávislý úřad spadající pod vládu. Stádníka může nejspíš odvolat předseda vlády nebo celá vláda svým rozhodnutím. V podstatě jako (1), ale trochu snadnější.

3) Iniciovat novelu telekom. zakona a zavest povinnost pro dominantniho operatora poskytovat univerzalni sluzbu pausalni pripojeni k internetu pomoci vytaceneho spojeni – ANO/NE. Nemůže to přikázat, zákon by musel nějak vyjasnit kdo to bude platit, zda Telecom křížově z jiných služeb na kterých mu regulátor přidá, nebo stát dotacemi z daní atd. Prostě tak jednoduché to není. Novela telekomunikačního zákona by však mohla stanovit přísnější pravidla regulace a ve spojení s instalací jiného vedení ČTÚ přimět Telecom k otevření karet a přístupu konkurence.

4) Zpristupnit statem vlastnene pripojeni na internet pro obcany – NE. Stát toho moc nevlastní, spojení mu outsourcuje ČTc :-). Krom toho infrastruktura státu tady je primárně od toho, aby fungovala státní správa a popř. zastupitelské místní správy, ne od toho, aby s ní úředníci podnikali.

5) Medialne hajit a obhajovat zajem obcanu na levnem pripojeni na internet vuci dominantnimu operatorovi a ne jen neustale papouskovat: "ja nic nemuzu delat" – ANO/NE, do toho se v podstatě pustil a pak zjistil, že to stejně nemá žádný účinek, tak přešel na úhybný manévr.

POWERuser.CZ, 14. 10. 2003 (12:59):

Z laického pohledu je nakupování konektivity jednoduchá záležitost. Jediný problém je sehnat toho nejvhodnějšího providera(rozuměj nejlevnějšího). V dnešním velkém konkurenčním prostředí(v oblasti mikrovln) si můžeme dokonce vybírat od koho a za co koupíme. A defakto jediný problém jsou počáteční, trošku vyšší, náklady na zřízení minimálně mikrovlného pojítka(přez který se realizuje většina takovýchto přípojení). A jak toto aplikovat na vesnice a menší města(o které nám především jde)? Podstatné je, aby se v okruhu pár kilometrů(tak 20km) našel provider s přímou viditelností pro právě zmiňované mikrovlné pojítko;-) Pak už jde jen o to kolik uživatelů se bude napojovat a zda je volný kanál(aby nebylo potřeba investovat do rozšíření pojítka u providera). Samozřejmě nic nedělejte "na černo" tady se opravdu vyplatí přijít za providerem a vysvětlit mu situaci. Byl by sám proti sobě, kdyby Vám neposkytl např. množstevní slevu, nebo minimálně know-how. Na Vás pak už zbývá jen rozjet samotné Wi-Fi;-)

Wi-Fi rulez, ČTc sux:-p

PS: po posledním odstavci sem se musel stydět za naši vládu, ale taky sem se cítil hrdej, že Češi si vždycky sami nějak poradili:-)) Máme to prostě naučený z minulosti, kdy nám vždycky vládl někdo, kdo na nás kašlal.

Sova Miloslav, 14. 10. 2003 (08:14):

Díky za tip, ale dost dobře nechápu co jěště můžeme udělat víc:-) Stačí si v této sekci kliknout na zobrazené město na mapě a automaticky vás to odkáže na poskytovatele Internetu v dané lokalitě http://www.internetprovsechny.cz/wifi.php Tam už si najdete nejen kontakty na provozovatele, ale i cenníky,použité technologie a fotografie z přípojných bodů. Samozřejmě seznam se bude postupně rozšiřovat – ale jsme jen lidi, tento web je jen takový koníček.

Hanz, 14. 10. 2003 (07:15):

A nešlo by třeba na stránce http://www.internetprovsechny.cz zřídit rubriku, kde by se uvedli všichni provideři kteří by měli zájem aby jejich nabídka byla zveřejněna a místa kde se da na jejich služby připojit??? Takhle je to strašně náročný se prokousávat k té hledané nabídce. Jinak tímto zdravím všechny zainteresované kolem http://www.internetprovsechny.cz. Hanz

LAIK, 13. 10. 2003 (22:48):

Konektivitu lze koupit na velkoobchodní bázi od určitých společností jako jsou např. nextra.cz, transgasnet.cz, vol.cz a další. Jak se to dělá v praxi, to ovšem taky nevim. Nějak k vám dostanou páteřní linku. To by nám mohl někdo vysvětlit, protože Telečumáci taky těží z toho, že tyhle informace moc rozšířeny mezi veřejností nejsou.

johny, 13. 10. 2003 (22:17):

Nechapu jednu vec – odkud berou ti lidi co si vybudujou nekde na vesnici sit konektivitu do internetu?

Pavel Netolický, 13. 10. 2003 (18:05):

Je už tristní, že zde neexistuje alternativní poskytovatel internetu, kromě neziskových sdružení, které jako jediné snad čeká slibná budoucnost. Plzeň je poslední statutární město v ČR, kde internet vůbec není a to máme, vážení přátelé, radnici napojenou na tu nejrychlejší síť v ČR – CESNET. Který inteligentní mozek vymyslel, že nejdražší a nejrychlejší síť je tak drsně dotovaná ze státního rozpočtu a zároveň zakázal, aby se tato síť občanům, kteří "si" ji platí z daní, odvděčila v podobě dostupného připojení???? Proč si někdo z peněz daňových poplatníků rezervuje tak obrovskou komunikační kapacitu pro sebe??? Co je to vůbec za poměry, že takto funguje CESNET? Jak to, že to stát nevidí? Proč stát dotuje síť jen pro hrstku vyvolených ptám se občanů Buzkové Petry, Mlynáře Vladimíra a Šimonovského Milana??? Připadá vám to jako telekomunikační socialismus? Ne to je komunismus a internet je dnes trochu jak Tuzex pro ty "správné lidi". Přesně tak to je. Vláda má plnou hubu EU, ale udržuje zde zakonzervovány poměry, které způsobují informační bídu. Tak jak chce někdo budovat počítačovou gramotnost. INDOŠEM??? Jsou směšní.

mike, 13. 10. 2003 (11:38):

Je to tak, nedá se k tomu nic dodat.
je to jedna velká sebranka, počkají až si to lidi samy vybudují a potom to znárodní( to už tady bylo) stačí vydat jedno nařízení(vyhlášku, zákon-najednou to pujde rychle) případně se posílí vozový park měřících vozů, zvýší pokuty za nelegální vysílání atd..
prostě si ty kapsy namastí ať chceme nebo ne a to jim jde šmejdům

Hanz, 13. 10. 2003 (10:56):

Poslední odstavec ukazuje přesný obraz situace v ČR. Myslím, že se ukázalo to, že v podstatě na to, aby naše společnost byla konkurence schopná nepotřebuje žádnou vládu, žádný ministerstva a podobně, že si nakonec vystačíme sami. Je to velká ostuda všech zainteresováných lidí, kteří rozhodují o internetu v České republice a hlavně vlády, která ať se zavázala že bude internet v ČR podporovat, tak se chová přesně naopak, ale za nejhorší považuji to, že sama o sobě hovoří jinak, ve smyslu že vše plní a vše je v pořádku!!!

Tomas, 13. 10. 2003 (09:23):

a je to predevsim ostuda alibistickeho ministra Mlynare, ktery si opet umyje ruce prohlasenim, ze on nic nemuze delat.
Kdyby chtel, tak rozhodne muze:

MUZE:

1) Odvolat Bednara
2) Odvolat Stadnika
3) Iniciovat novelu telekom. zakona a zavest povinnost pro dominantniho operatora poskytovat univerzalni sluzbu pausalni pripojeni k internetu pomoci vytaceneho spojeni
4) Zpristupnit statem vlastnene pripojeni na internet pro obcany
5) Medialne hajit a obhajovat zajem obcanu na levnem pripojeni na internet vuci dominantnimu operatorovi a ne jen neustale papouskovat: "ja nic nemuzu delat"

Kategorie Technologie.

Diskuze: 23 Comments

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

, 21.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

, 28.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

, 4.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

Více bleskovek →

Články

Mobilné služby počas dovolenky

, 10.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilné služby počas dovolenky

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

, 17.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

, 29.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

Viete čo majú spoločné zvieratá ukrývajúce sa pred zimou, stovky kilogramov ľadu a orkán PIT?

, 1.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete čo majú spoločné zvieratá ukrývajúce sa pred zimou, stovky kilogramov ľadu a orkán PIT?

Nová pravidla kybernetické bezpečnosti

, 20.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nová pravidla kybernetické bezpečnosti

Na návšteve v rádiu, ktoré je držiteľom slovenského rekordu

, 13.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Na návšteve v rádiu, ktoré je držiteľom slovenského rekordu