Slováci jen krůček od ADSL bez hlasového tarifu. Dopřeje nám ho i Český Telecom aneb proč platit za hlas, když chceme pouze Internet?

, 23. ledna 2006

Technicky je samozřejmě možné ADSL realizovat i bez hlasového tarifu – o tom dnes již není pochyb. Kdyby Český Telecom chtěl – mohl jako alternativu k tarifu Mini již dávno vytvořit tarif nový, určený speciálně pro kombinaci s ADSL a odrážející opravdu jenom prokazatelně nezbytné náklady na provoz telefonní linky. Nic také nebrání Telecomu udělat ještě revolučnější krok a nabídnout zákazníkům také „holé ADSL“ bez jakéhokoliv dalšího poplatku. To, že uvedené skutečnosti nejsou pouze „výkřikem do tmy“ ze strany Miloslava Sovy a kolegů z IPV potvrzuje i téměř dva roky staré rozhodnutí Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) v kterém se vysloveně říká:

„Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu je potrebné na dosiahnutie efektívnej súťaže zakázať aj viazanie, pri ktorom síce ide o viazanie služieb súvisiacich podľa povahy alebo obchodných zvyklostí, avšak technicky je možné ich poskytovať aj samostatne,“

Celou kauzu jsme tak trochu před dvěma lety odstartovali na stránkách Internetu pro všechny. Tehdy jsme vydali článek s názvem Uživatelé ADSL versus Český Telecom, v kterém se advokátní kancelář Haládik & partneři nabídla, že bude v boji za ADSL bez hlasového paušálu uživatele zastupovat. Celá kauza však vyprchala do ztracena již po první schůzce pana Jozefa Haladíka se zástupci ČTc, kde mu zřejmě byly předloženy důkazy o skutečných nákladech na provozování klasické pevné linky a doporučeno se do nějakého soudního sporu s ČTc radši nepouštět.

Ve stejnou dobu však byla podobná stížnost adresovaná i Antimonopolnímu úřadu ve Slovenské republice a zřejmě i TÚ SR. Tamní regulátor je zřejmě aktivnější než naše ČTÚ, takže stížnost do koše nehodil a celou věc prozkoumal. Výsledkem bylo jeho rozhodnutí (vydané 18.6.2004), které zakazovalo společnosti Slovak Telecom poskytování ADSL služby podmiňovat současným využíváním hlasových služeb. Toto rozhodnutí však bylo již druhostupňové a bez možnosti odvolání. Takže v podstatě zamítlo námitky Slovak Telecomu, které podal vůči prvnímu rozhodnutí 5. března 2004. Své rozhodnutí tehdy tamní regulátor zdůvodnil velmi jasně:

„ADSL technológia bola síce vyvinutá ako dátová služba, ktorú je možné poskytovať na prístupovom metalickom vedení pri zodpovedajúcich parametroch popri a bez akéhokoľvek obmedzenia telefónnej služby, ale zároveň vzhľadom na to, že využíva frekvenčné pásmo nad pásmom pre prenos hlasu, je z technickoprevádzkového hľadiska možné túto službu poskytovať nezávisle na poskytovaní telefónnej služby. Využívanie toho istého prístupového vedenia na poskytovanie oboch predmetných služieb (služby ST DSL a verejnej telefónnej služby – poskytovanej prostredníctvom analógovej prípojky alebo ISDN prípojky) nemožno v žiadnom prípade považovať za argument o nutnosti viazania týchto služieb z technicko-prevádzkového hľadiska. Dôkazom je, že obidve uvedené služby môže užívateľ využívať súčasne v reálnom čase, keďže služby sú poskytované v oddelených frekvenčných pásmach.“

Slovak Telecom odpovědel tiskovou zprávou v které argumentuje takto:

„Slovak Telecomu nie je známe, že by nejaké telekomunikačná spoločnosť vo svete poskytovala službu ADSL samostatne. Všade v Európe sa služba ADSL poskytuje súčasne s hlasovou službou, keďže bola táto technológia na spoločné súžitie aj vyvinutá“.

Když tak nad tím přemýšlím, zajímalo by mě co by asi odpovědělo tiskové oddělení našeho Českého Telecomu, kdyby dostalo dotaz proč u nás není možné objednat ADSL bez hlasového tarifu. Myslím, že by zvolilo velmi podobnou argumentaci. Trochu mě pobavilo tvrzení, že ADSL bylo ke společnému soužití s hlasem už jaksi předurčeno při svém vzniku. Osobně jsem si doteď myslel, že možnost provozovat na „jednom drátě“ data i hlas současně je jenom jedna z hezkých vlastností ADSL.

Našemu partnerskému sdružení na Slovensku Internet pre všetkých se nezdálo zase tvrzení, že všude v Evropě se ADSL poskytuje současně s hlasovou službou. Jelikož jsme v té době zpracovávali přehled cen ADSL ve světě, obrátili se nejdřív na nás. Od nás dostali doporučení obrátit se na některého s Finských operátorů. To také učinili a obrátili se na nejznámějšího tamního oprátora ELISA a dostalo se jim této odpovědi (viz. článek ADSL bez hlasu existuje vo Fínsku):

„Ano. Je možné si zakoupit pouze službu ELISA ADSL. Nemusíte si objednávat žádný paušál na pevnou nebo mobilní linku“, uvedl Aija Rikaja, Communications Officer společnosti Elisa. „Hlasová služba je samostatná a pokud jí nepotřebujete platíte pouze za ADSL a svému providerovi“. dodal Rikala.

Podotýkám, že Finskopoloviční počet obyvatel jako ČR (5 207 000), ale počtem přípojek ADSL nás daleko předstihuje (751 835 přípojek k 30.9.2005). Finsko se tak spolu s Dánskem dělí o třetí pozici v žebříčku penetrace ADSL v přepočtu na 100 obyvatel.

Graf penetrace DSL k 30.9.2005 (přepočet na 100 obyvatel). Zdroj: Point-Topic a Internet pro všechny


Celá kauza však na Slovensku nekončí. Tamního regulátora již podpořili i samotní alternativní operátoři. Naposledy tak učinila společnost Slovanet, která minulý týden vydala své vlastní stanovisko k celému problému vázání služeb ADSL s hlasovými službami. Přitom Slovanet patří k největším alternativním operátorům na Slovensku a z trhu ADSL si dokázal ukousnout víc než 10 % všech přípojek. Slovanet ve svém stanovisku ústy svého výkonného ředitele říká toto:

„Slovak Telecom síce deklaruje svoju zodpovednosť voči slovenskej spoločnosti, ale jeho reálne kroky dokazujú opak. Viazanie služby ST DSL s hlasovým programom núti internetových užívateľov kupovať si spolu s prípojkou aj telefónnu službu s 30 minútovým paušálom, ktorý vo vysokom percente prípadov vôbec nepotrebujú alebo nevyužijú,“ hovorí Peter Máčaj, výkonný riaditeľ Slovanetu. Mnoho občanov si preto rýchly internet nemôže dovoliť, aj keby ho radi využívali. Slovensko tak naďalej v rozšírení rýchleho internetu výrazne zaostáva za okolitými krajinami strednej Európy.“

A jak se k celé věci postavil Slovak Telecom? Použil osvědčenou metodu, kterou s oblibou využíval ve sporech s ČTÚ i Český Telecom a obrátil se na soud. Najvyšší súd SR žádost přijal a 9.8.2004 nařídil pozastavit vykonatelnost rozhodnutí TÚ SR . Tady by zřejmě celý příběh skončil kdyby se odehrával v Česku. Zdá se však, že soudnictví na Slovensku přece jen funguje o něco efektivněji než v Česku, takže soud nakonec rozhodnul ve prospěch TÚ SR.

Celá kauza dále pokračuje. Blíží se finále.

Celá kauza měla zajímavé pokračování. Po dobu trvání soudu se změnila legislativa a TÚ SR musel nejdříve provést Analýzu relevantních trhů , kterou také neprodleně učinil a dospěl k závěru, že Slovak Telecom nemá na trhu efektivní konkurenci a může se chovat nezávisle na chování konkurence i uživatelů (znám i trefnější výraz „monopol“,více zde). Po provedené analýze (kterou mimochodem naše ČTÚ teprve připravuje) již nic nebránilo vydat nové rozhodnutí, v kterém by Slovak Telecomu znovu nařídil zrušit vázání ADSL s hlasovými službami. Rozhodnutí skutečně padlo, Slovak Telecom podal rozklad a předseda TÚ SR námitky Telekomu zamítl a 20.10.2005 vydal rozhodnutí, které s konečnou platností mimo jiné nařizovalo zrušit vázanost služeb ADSL na hlasových tarifech. Toto rozhodnutí nabylo platnost 1.1.2006 a není už vůči němu žádné odvolání.

Slovak Telecom pár dní před koncem roku 2005 vydal své stanovisko, v kterém se snaží vysvětlit, že „nevázané ADSL“ skutečně nemusí poskytovat (viz. tento článek), ale zároveň přislíbil, že sám již v první polovině roku nabídne ADSL bez nutnosti využívat nějaký hlasový tarif:

„Telecom však tvrdí, že napriek tomu, že podľa neho nie je povinný na základe uvedených rozhodnutí oddeliť službu ST DSL od hlasových služieb, už v prvej polovici roka pripraví nový produkt, ktorý prinesie prístup do internetu cez aDSL aj bez nutnosti mať aktivovanú telefónnu a pravdepodobne i ISDN linku.“

Slováci se tak pravděpodobně konečně dočkají „holého ADSL“. Otázkou zůstává, jestli ST přece jen nechystá na uživatele další nemilé překvapení přesně v duchu rčení „Vlk se nažral a koza zůstala celá“. Je totiž možné, že představí ADSL, ke kterému nebude nutné objednávat hlasový tarif, ale že nové ADSL bude také o něco dražší (takže by si ztrátu z hlasu Slovak Telecom vykompenzoval jinak).

Je možné, že se dočkáme i v Česku?

To že by ADSL bez nutnosti platit za hlasový tarif v nejbližší době představil Český Telecom by bylo asi velké překvapení pro všechny (i když nějaké signály se k nám donesly – takže uvidíme co je na nich pravdy). Požadovat podobnou „zarputilost“ jakou předvedl TÚ SR po našem ČTÚ by bylo asi dost naivní. Překvapit by mohla už jen Analýza relevantních trhů, kterou stejně jako slovenský regulátor i ten náš musí vypracovat co nejdříve. Do té by při troše dobré vůle podobně jako na Slovensku mohl být tento požadavek zapracován. Ne nadarmo se však náš Telekomunikační úřad v nedávném celoevropském srovnání umístil na 4 místě od konce. Takže do ČTÚ bych své naděje radši nevkládal.

Jestli u nás bude také dostupné ADSL bez nutnosti přikupovat si k němu hlasový tarif tedy záleží jenom na Telecomu (přesněji na postoji Telefónicy). Telecom musí sám nejlépe vědět co se mu více vyplatí. Má pouze dvě možnosti. Trvat na svém tvrzení, že má vysoké náklady na udržování pevné linky a i nadále se ohánět tvrzením, že téměř žádný operátor v Evropě ADSL bez hlasového tarifu nenabízí. Proč mi však potom i po odhlášení telefonu ještě půl roku za symbolickou korunu umožňuje linku využívat (pravda pouze pro příchozí hovory)? Může však také vytvořit nový tarif určený pouze pro ADSL (samozřejmě s nižší cenou než současný nejlevnější hlasový tarif) nebo nabídnout opravdu „holé ADSL“ bez jakýchkoliv jiných poplatků (opět však s cenou podobnou té dnešní). Krátkodobě by nepochybně na takovém kroku prodělal, z dlouhodobé perspektivy by však takovéto opatření mohlo přinést velké množství nových zájemců o ADSL připojení. Těm by pak mohl nabídnout spoustu nových služeb (např. vysílání TV přes Internet-IPTV, video na přání, VoIP atd.) Peníze o které by přišel u hlasového tarifu, by tak jinou cestou stejně od svých zákazníků dostal zpátky. Ovšem s jedním velkým rozdílem – uživatelé by měli pocit, že tentokrát by platili za něco co skutečně chtějí a ne za něco, co velká část z nich vůbec nevyužije. Nedávno jsem se ve svém článku (zde je jeho plné znění) pokusil spočítat kolik přípojek ADSL by Česko potřebovalo aby dohnalo ostatní vyspělé státy Evropy:

„Pokud bychom chtěli dosáhnout stejné penetrace jako má Slovinsko museli bychom již v září 2005 mít cca. 512 tisíc přípojek. Ve stejnou dobu bychom museli dosáhnout 747 tisíc přípojek abychom se v penetraci vyrovnali Estonsku. Na srovnání kroku se Španělskem bychom v září 2005 potřebovali 869 tisíc přípojek. Na srovnání kroku s Norskem bychom potřebovali 1.651 milionu přípojek, na Finsko a Dánsko by nám stačilo 1.464 milionu přípojek, na Nizozemsko by to bylo 1.435 milionu přípojek a na Švédsko by před čtvrt rokem stačilo pouhých 1.169 milionu přípojek.“

Domnívám se, že Česko může i přes některé opravdu propastné rozdíly vyspělé země v oblasti vysokorychlostního Internetu dohnat. Dnes však již opravdu nestačí pouze kopírovat 2-3 roky staré metody těch, kteří jsou v penetraci broadbandu před námi. Telecom jako dominantní operátor musí vymyslet něco, co způsobí skutečně masový zájem uživatelů a to „něco“ se v podobě „holého ADSL“ Telecomu přímo nabízí.

Diskuze k článku

kolčaba, 4. 4. 2006 (22:44):

ano mněl,ale kde najdu přístup (adresu)antimonopolního úřadu.

sssss, 2. 4. 2006 (21:27):

precitajte si najnovsie cisli T-com a potom piste,ze slovaci to maji zadarmo.

dziny, 5. 2. 2006 (01:03):

NTL je kablova spolocnost, takze BT linku im netreba. Zial na ADSL v UK je stale treba BT linku….

bull, 4. 2. 2006 (13:27):

Ta zabedněnost je kolosální.Nechápu jak si z drátů které jsou již zavedeny nechají utíkat 6% uživatelů ročně.Jsou to opravdoví hlupáci.

krakonoš, 2. 2. 2006 (22:07):

Telecom bude časem MOŽNÁ donucen nabízet ADSL bez hlasu, ale udělá to stejně, jako Velký Bill, když ho donutili vykuchat z Mrkvosoftu WMP. Hlasovou službu odpojí a cenu buď ponechají, nebo mírně zvednou (zvýšené náklady na provoz atypické služby např.) Takže tudy cesta k lepšímu internetu určitě nepovede.

Petr, 25. 1. 2006 (11:33):

Stehuji se po delsi dobe z Nemecka do CR a zjistuji, ze DSL je tady luxusni zbozi. Ceny jsou tady nekolikanasobne vyssi. A cena pevne linky pro podnikatele 600 Kc!

podivejte se sem
DSL 16000
ja bych v CR bral i 1000 za takovou cenu (bez "FUP")

>http://www.angebot.arcor.net/arcor_shop/arcor-dsl-16000/

http://www.angebot.arcor.net/arcor_shop/arcor-dsl-16000/?wmID=08650092c45ce4be970b0030&amp ;wtID=bm_0004&affID=97053624

Pavel N., 25. 1. 2006 (11:22):

Že jsou zákazníci soustavně nuceni kupovat si s ADSL i službu, o kterou vůbec nestojí? SOS by mohlo něco vymyslet, když si dělají image bijců za naše práva.

POWERuser, 24. 1. 2006 (13:23):

Nejenom Telecom je zabedněný. Už sem se kolikrát v praxi setkal s různě pokřiveným názorem na různé technologie, co se sítí týče…většinou je rozšiřují lidi, co neví moc o jejich principu, ale hlavně že se můžou pochlubit před kamarády, že jsou "lepší". Defakto technicky znalej člověk ví do čeho má cenu jít a do čeho ne…ale většina je těch, co neví a právě tito jsou velice lehce ovlivnitelní, např. Telecomáckou reklamou(BTW velice hezky zpracovanou … ale navoďující lživé předpoklady – to samé platí např. i pro reklamu na Eutorel a jeho první videotelefonování – na displeji jasně ukazuje jak je to video dokonalé, ale veskutečnosti tomu tak není…je to obyč trhající se slowstream nevalné kvality) Prostě se využívá zase jen nevědomosti(možná i blbosti) lidí…proč by se choval jinak, když většina lidí(do této skupiny např. nepatří lidé navštěvující tento server, přirozeně) nemá potřebu si informace sehnat, jen bere co první nabídne a automaticky předpokládá, že je to jediná nabídka široko daleko(ale má cenu tento typ lidí o něčem vůbec informovat).
Jen pro úplnnost, jsem malý ISP ale velká konkurence v našem městě( http://www.rousinov.com) Chce to prostě tlak v celé republice.

no_ctc_user, 23. 1. 2006 (20:24):

Před dvěma měsíci jsem odhlásil Telecom. Důvod: neexistence tarifu pro časově neomezovaný (nemusí být nutně vysokorychlostní) internet bez telefonování. Dost dlouho jsem se odhodlával, ale nakonec jsem si pořídil Wifi 250 kbps za 350,-Kč měsíčně vč.daně bez omezení dat. Pochopitelně nelituji a k Telecomu se už nikdy nevrátím. Nechápu zabedněnost jeho managementu – internet je to jediné, na co má ještě šanci udržet si své stávající zákazníky… Ti, co odešli, se jim už nikdy nevrátí.

Lubos Trnka, 23. 1. 2006 (13:25):

Iba kratka reakcia na komentar o tom ze nikde vo svete sa neposkytuje adsl bez pevnej linky. V sucasnosti zijem v anglicku, konkretne v Londyne. Byvam v beznom dome s kamaratmi a vyuzivame sluzby providera NTL, ktory ma takyto internet v ponuke, tu je dokaz: http://www.home.ntl.com/icat/broadband odporucam si vsimnut NO BT LINE REQUIRED, kde bt line je pevna linka british telecom. Takze mesacne platime £17.99 za 1mb datovo a casovo neobmedzene pripojenie a to je vsetko.Ziadne hlasove sluzby(samozrejme pouzivam skype:))),ziadna poplatky za pevnu linku. Samozrejme oni by boli radi keby sme mali aj tu:))) Predsa len by z nas mali o 10£ mesacne viac:) Kedze som v londyne iba docasne a chcem sa vratit domov,drzim nam palce v boji za prava nas,zakaznikov, s gigantami typu Slov. tel alebo Czech tel.
Lubos

krakonoš, 23. 1. 2006 (09:38):

To, co nabízí mu jakž takž funguje, neochota alternativců jít na jiná než metalická řešení mu vyhovuje, zákaznící platí dál (Jejich nadávání nikdo neposlouchá) tak co by sám sobě komplikoval život?

POWERuser.CZ, 23. 1. 2006 (09:10):

Souhlas, ale od 1. února už ČTc "něco" udělal a tak si dá min. na dalšího půlroka až rok oddych a s ničím novým nepřijde. Přece není blbej a nestane se novým tygrem mezi poskytovateli, na tom by přece šíleně prodělal a taky-co by jsme pak byli my? :-PPPPP

Kategorie Technologie.

Diskuze: 13 Comments

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

, 3.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

ISP Futuretec 2018

, 21.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ISP Futuretec 2018

Více bleskovek →

Články

Velký test wifi routerů do 1 000 Kč

, 22.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Velký test wifi routerů do 1 000 Kč

United Networks – z garáže až mezi nejznámější lokální operátory

, 16.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem United Networks – z garáže až mezi nejznámější lokální operátory

Aukciu na frekvencie pre 5G sprevádzala petícia a hoaxy

, 21.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aukciu na frekvencie pre 5G sprevádzala petícia a hoaxy

Velký virtuální kulturní přehled

, 16.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Velký virtuální kulturní přehled

Čo je nové na Slovensku v oblasti 5G?

, 28.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Čo je nové na Slovensku v oblasti 5G?

Dotace na vysokorychlostní internet v sedmi praktických krocích

, 30.6. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dotace na vysokorychlostní internet v sedmi praktických krocích

Bezpečně na internetu: 10 tipů jak poznat škodlivý email

, 19.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bezpečně na internetu: 10 tipů jak poznat škodlivý email

Rady a tipy, jak získat dotaci na vysokorychlostní internet

, 20.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rady a tipy, jak získat dotaci na vysokorychlostní internet

Koronavirus – důležité odkazy, projekty firem a IT nadšenců, shrnutí situace v Česku i ve světe.

, 2.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Koronavirus – důležité odkazy, projekty firem a IT nadšenců, shrnutí situace v Česku i ve světe.

 

Reklama:
/www.pranet.cz
www.pranet.cz