Změny na trhu fixních telekomunikací aneb nové časy pro lokální operátory

, 27. února 2012

Koncentrace na trhu ISP pokračuje, ale rychlý růst nepřináší nutně velké zisky

Místní ISP mají v Česku nezastupitelnou úlohu při rozvoji širokopásmového internetu, kdy využili relativně pomalého a nepříliš dobře zvládnutého spuštění služeb širokopásmového internetu ze strany dominantního operátora. Stále si drží velmi silnou pozici a vysokou míru loajality u svých zákazníků. Současným trendem mnohých firem v tomto oboru je poskytování telekomunikačních služeb na optické infrastruktuře (FTTx). Díky optice do domu mohou místní ISP nabídnout lepší balík triple play služeb (internet, hlas a video) než dva největší hráči na trhu (Telefónica Czech Republic, UPC). U menších ISP využívajících optické sítě je nyní už relativně běžné nabízení downloadu 100 Mbit/s.

Také oba nejvýznamnější operátoři počátkem letošního roku zvyšovali rychlost připojení pro rezidenční zákazníky. TO2 migrovala vybrané zákazníky na technologii VDSL s rychlostí až 25 Mbit/s a UPC pro zákazníky na optické síti nabídla rychlost až 120 Mbit/s.

Malí ISP využili doby, kdy většina národa byla odkázána na nepříliš atraktivní nabídku dominantního operátora a v místech, kde je konkurencí pouze TO2 nebo UPC, vznikají i nadále. Zpravidla těží z detailní znalosti místních podmínek a díky dobrým vztahům s předsedy SBD, SVJ nebo starostou. Služba, kterou nabízejí má podporu v místě a je tedy i z hlediska kvality minimálně porovnatelná s nabídkou velkých operátorů. Malí ISP postupně rozšiřují a vylepšují své sítě, zdokonalují služby a utěšeně se rozrůstají. Většinu peněz, které vydělají, reinvestují do dalšího rozvoje sítě a technologií. S rostoucím počtem zákazníků, ale rovněž často stoupají i investiční nároky a například přechod od Wifi a vybudování optické infrastruktury FTTH je nad síly většiny malých hráčů. Majitelé úspěšného ISP často dostávají atraktivní nabídky na převzetí od větších konkurentů, často se jedná o jedinou možnost jak zabezpečit další rozvoj služeb pro koncové zákazníky a udržet se na trhu.

Velké UPC už konkurenty nekupuje.

UPC získalo sítě do bytů prostřednictvím nákladných akvizic zákazníků už před několika lety. Největší akvizicí byla koupě Karneval Media v roce 2007 za téměř 9 miliard Kč. Poslední velkou akvizicí se stala koupě společnosti Sloane Park Property Trust, která byla dokončena v roce 2011. Tato společnost měla optickou síť po celé republice a soustřeďovala se primárně na trh dalších ISP. UPC se tím dostalo do ambivalentní pozice, protože mezi své nejbonitnější zákazníky získalo velké množství ISP, kteří UPC přímo konkurují na jednotlivých místních trzích. Od konce roku 2010 se UPC do dalších akvizic nezapojila a „proslavila“ se pouze sporem se společností Master Internet v jehož důsledku byla pro uživatele UPC po nějakou dobu nedostupná část českého internetu.

Telefónica, jak ji neznáme.

Naopak TO2 nechce připustit další pokles tržního podílu na rezidenčním trhu. Pouze v minulém roce TO2 koupila velké ISP InetHome CZ (cca 8 000 uživatelů), Losan (cca 13 000 uživatelů), EVKAnet (4 500 uživatelů), dále menší ISP jako jsou Eurnet nebo MKRUMLOV.NET, Flextron, Hotnet a od společnosti Volný odkoupila více než 12 000 uživatelů ADSL. Tyto akvizice navazují na nákupy předchozích let, například Fryzl.cz (4 500 klientů), hi.net (2 600) klientů, TrustNet, VysočinaNet, Smartone, VoiceBow, NetBow. Telefonica takto získává zpět část trhu, o nějž přišla především díky své vlastní politice, kterou vytvořila v minulých patnácti letech podmínky na trhu umožňující rozkvět regionálních ISP. Zajímavé je, že TO2 se ani nesnaží nově získané zákazníky migrovat na technologii ADSL. Firma zdá se pochopila, že její značka není pro zákazníky lokálních ISP velkým lákadlem a snaží se přebírat společnosti takovým způsobem, aby to zákazník pokud možno nezaregistroval. Přebíraní ISP jsou začleněni pod její dceřinou firmu internetHOME. InternetHOME sám sebe představuje jako největší bezdrátovou síť v ČR s více než 50 000 připojenými účastníky. Na svých stránkách prezentuje i poněkud nerealistickou mapu pokrytí, kde jsou označeny jako pokryté území i hřebeny Krkonoš nebo Jeseníků. Ceník internetHOME je výrazně nižší než běžný ceník ADSL připojení TO2. Na druhou stranu nejsou oproti běžným službám O2 nabízeny výhodné balíčky služeb, kdy si zákazník se slevou může koupit i pevnou linku, O2TV nebo mobilní volání. Telefónica se zákazníky na WiFi příliš nechlubí, takže její představitelé ani nikdy neuvedli jaký je strategický cíl těchto převzetí a jak se budou sítě pod správou TO2 dále vyvíjet. Telefónica do nákupu lokálních ISP investovala hodně peněz i úsilí. Pro lokální ISP je přitom technologie WiFi již na ústupu, proto jejich  sítě buď stagnují, nebo investují do přechodu na optiku, nebo jsou prodávány silnějším konkurentům. Další postup TO2 bude z tohoto pohledu určitě zajímavý. Při počtu zákazníků okolo 50 000 se ale stále jedná pouze o jednotky procent oproti počtům ADSL přípojek, kterých Telefónica ke konci roku 2011 měla 872 000.

Nové štiky v rybníce – růst i za cenu ztrát

Společnost RIO Media byla donedávna modelovým příkladem razantního akvizitéra. Mezi vlastníky společnosti figurují podnikatelé, kteří úspěšně vybudovali firmu Karneval Media, kterou později prodali svému největšímu konkurentovi UPC. Do konce roku 2009 kupovala RIO Media rychle místní kabelové televize a stala se pravděpodobně dvojkou na trhu kabelových televizí a opět i významným konkurentem UPC. Desítky tisíc klientů hlasových služeb získala tato společnost rovněž při koupi VOIP operátora 802.cz. Snaha rychle nabýt nové zákazníky převzetím konkurence se ale zadrhla. Od konce roku 2009 RIO Media žádnou další firmu nekoupila. V březnu loňského roku se změnilo vedení, kdy ze společnosti odešel generální ředitel Petr Opletal a firma přehodnotila i svou strategii finančně náročného rozšiřování optických sítí do domu a místo toho se rozhodla investovat do šíření digitálního vysílání po metalických sítích ve standardu DVB-T. Změna strategie a pozastavení rychlého anorganického růstu RIO Media nejspíš ukazuje na to, že akvizice nemusí vždy přinášet okamžitý zisk a nutně zvyšovat hodnotu celé skupiny.

Velmi podobně vyrostla i další velká kabelová televize NejTV. Tato značka se na českém trhu objevila teprve v roce2008 apřevzetím mnoha konkurentů získala více než 75 000 předplatitelů televize a 25 000 uživatelů internetu. Mateřská BKS Cable do projektu investovala dle vlastních slov miliardu Kč. V roce 2010 prodělala tato společnost 98 milionů při tržbách 262,5 milionů. Ztráta je dle vyjádření společnosti způsobena přeceněním všech aktiv na tržní hodnotu po dokončení fůzí a splátkou úroků mateřské společnosti. Rychlá integrace několika geograficky vzdálených společností, ale není bez rizik a další rozvoj Nej TV bude určitě zajímavé sledovat.

Jižní Čechy – model regionální integrace

Nenápadným gigantem mezi místními ISP je jihočeská společnost Starnet. Tato firma v posledních letech koupila, nebo se majetkově provázala s více než deseti menšími ISP (Největší akvizice jsou společnosti NECOSS, INET4 a WiFi divize Forpsi). První dvě převzaté firmy nadále fungují pod vlastní značkou a to včetně nezávislé infrastruktury i řešení páteřní konektivity. Skupina dále investuje do akvizice místních ISP i do nových technologií. Ačkoliv v celorepublikovém srovnání není až tak významným operátorem, v rámci Jihočeského kraje je s počtem zákazníků přesahujícím 70 000 zcela rovnocenným konkurentem UPC nebo TO2. Menší ISP v regionu těžko konkurují takto silnému lokálnímu hráči, protože ten si udržuje výhody místního ISP proti celonárodním operátorům, ale má i velmi slušné možnosti z hlediska marketingu i investic do rozvoje sítí.

Vznikne velký regionální ISP i na severu Čech?

Podobný model regionální integrace, i když v poněkud menším měřítku, je realizován i v severních Čechách, kde je nyní největším nezávislým ISP GRAPE SC. Firma vznikla v roce 2005 avětším ISP se stala po fůzi se společností Ohře Media v roce 2008. Postupně rovněž přebírala menší ISP. V současnosti má GRAPE asi 13 000 klientů, z nichž 60% je na optice. Ředitel firmy Štěpán Beneš vidí pro svoje podnikání významný potenciál i do budoucna.

 „Očekáváme výrazný růst přenášení videa a televize na internetu, pro tyto služby nebude kvalita bezdrátových sítí stačit. Proto budeme dále budovat optické sítě až do domu, které jsou schopny zajistit dostatečné kapacity pro potřeby uživatelů,“ říká Beneš.

Nevylučuje přitom ani přebírání dalších menších ISP, ale pouze tam, kde může rozšířit své optické sítě. GRAPE se prozatím necítí ohrožen ani nástupem TO2, která převzetím LOSANu získala v severních Čechách přibližně stejný počet zákazníků jako má GRAPE.

LOSAN nás příliš neohrožoval, měl sítě postavené převážné na bezdrátové technologii. TO2 určitě může být silným konkurentem, pokud dokáže nabídnout zákazníkům dobrou službu na kvalitní technologii s lokální podporou, prozatím se ale tato vize nenaplňuje,“ zdůvodňuje Beneš.

STAR 21 Networks přechází pod Dial Telecom

Oproti rychle se měnícímu trhu lokálních ISP a kabelových televizí se trh větších operátorů příliš nemění. Počet operátorů se již významně snížil a větší fixní operátoři fungují nyní téměř výhradně na již zainvestovaných vlastních sítích, takže ani pokračující eroze cen na trhu neohrožuje jejich finanční stabilitu. Jedinou podstatnější změnou posledních měsíců je koupě STAR 21 Networks společností Dial Telecom oznámená počátkem letošního roku.

Datové služby tohoto čistě velkoobchodního operátora poskytované především v licencovaném pásmu 26 a 28 GHz doplní nabídku Dial Telecomu na velkoobchodním trhu v ČR a technologie STAR 21 bude využita i pro připojování jednotlivých poboček korporátních zákazníků Dial Telecomu.  Dial Telecom tak opět potvrdil svůj silný akviziční potenciál a dlouhodobý zájem růst na českém telekomunikačním trhu pro korporátní a velkoobchodní klientelu.

Autor článku Dalibor Premus je vedoucím produktového managementu v Dial Telecom a.s.

Poznámka redakce:  V uplynulém roce kromě výše jmenovaných akvizic došlo také k vytvoření několika různých „aliancí“ lokálních operátorů. Původní konkurenti vytvářejí různá spojenectví, zcela nebo pouze částečně majetkově propojené. Obvykle si jednotlivé sítě zachovávají po nějakou dobu svou původní značku, ale velmi úzce spolupracují za účelem nákupu nových technologií, budování společné infrastruktury nebo nákupu internetové konektivity.

Například v Plzeňském kraji vznikla silná aliance společností Maxtel, AitexKonet (pokrývající oblast Sušice, Horažďovic, Klatov, Domažlic, Nepomuku, Blatné a jejich širokého okolí). Dalším příkladem je skupina ČETES – Česká telekomunikační společnost ( Česká Síť, Radbuza.net, Towernet). V Jihočeském kraji se zase 4 lokální ISP (Roset, Ebone, DATA-COMP a ISPNET) spojili v jednu novou síť nesoucí název OtavaNet která nově nabízí pokrytí ve Strakonicích, Písku, Radomyšli, Volyni a širokém okolí. To co bylo ještě před několika lety nemyslitelné, se dnes stává skutečností. Výhody plynoucí z těchto nových spojenectví kromě majitelů jednotlivých sítí samozřejmě v krátké době pozitivně pociťují také koncoví zákazníci, kterým obvykle vzrůstá kvalita internetového připojení a přibývají další nové služby.

Štítky: , , .

Diskuze k článku

Fruit, 6. 3. 2012 (17:45):

Unet ma ale příšerné ceny, i když oproti Fortechu ma alespoň někde optiku.

Rio, 28. 2. 2012 (22:35):

Tipuju že Unet s 30000 klienty v klidu překoná tržbama Starnet. Asi to chce větší autorův přehled než jen svůj píseček JČ.

Kategorie Internet.

Štítky: , , .

Diskuze: 2 Comments

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

, 21.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

, 28.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

, 4.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

Více bleskovek →

Články

Mobilné služby počas dovolenky

, 10.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilné služby počas dovolenky

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

, 17.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

, 29.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

Viete čo majú spoločné zvieratá ukrývajúce sa pred zimou, stovky kilogramov ľadu a orkán PIT?

, 1.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete čo majú spoločné zvieratá ukrývajúce sa pred zimou, stovky kilogramov ľadu a orkán PIT?

Nová pravidla kybernetické bezpečnosti

, 20.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nová pravidla kybernetické bezpečnosti

Na návšteve v rádiu, ktoré je držiteľom slovenského rekordu

, 13.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Na návšteve v rádiu, ktoré je držiteľom slovenského rekordu