Změřili jsme parametry sítě LTE T-Mobile

, 23. února 2015

BTSPřed rokem jsme změřili parametry datových přenosů v sítích 3G; v reálných podmínkách. Nyní jsme stejnou metodikou zkusili změřit sítě LTE. Bohužel nám vyšli vstříc pouze v T-Mobile. A jaký je výsledek testu? Jiný, než jsme čekali…

Počátkem roku 2015 byli operátoři T-Mobile, Vodafone a O2 požádáni o zapůjčení LTE modemu pro testování vlastností datových přenosů v okolí města Pardubice a Chrudim. Operátor Vodafone a O2 striktně odmítli modem zapůjčit. Operátorovi Vodafone jsem dokonce poslal písemnou žádost o zapůjčení modemu, nebo o možnost vyzkoušení datových přenosů LTE v některé z prodejen. Odpověď zněla, že nelze realizovat ani jedna z možnotí. U operátora O2 jsem se spokojil se stejnou ústní odpovědí.

Naproti tomu operátor T-Mobile velice ochotně zapůjčil modem pro testovací účely. Přiznal, že v centru města Pardubice a Chrudim má s LTE zatím problémy a doporučil mi otestovat připojení podle mých požadavků. Modem a připojení bez FUP jsem využíval zdarma (vratná záloha byla 2000,- Kč) celý týden. Jeho přístupu k zákazníkům si velice cením, protože nic neskrývá. Domnívám se, že tato obchodní politika se operátorovi T-Mobile vrátí, protože získá důvěru většiny zákazníků. Je to podobné jako při nákupu auta. Bez možnosti zapůjčení auta a zkušební jízdy si auto nekoupím.

Operátor T-Mobile a technologie LTE

Na obrázku 1 je zobrazeno pokrytí okolí města Pardubice a Chrudim signálem LTE operátora T-Mobile.

Pokrytí okolí města Pardubice a Chrudim signálem LTE operátora T-Mobile, zdroj (T-Mobile)

Pokrytí okolí města Pardubice a Chrudim signálem LTE operátora T-Mobile, zdroj (T-Mobile)

Na obrázku 2 jsou červenou tečkou zobrazeny vysílače LTE v pásmu 800 MHz. V okolí Pardubic a Chrudimi je celkem 7 vysílačů.

Vysílače LTE v pásmu 800 MHz v okolí Pardubic a Chrudimi, zdroj (Český telekomunikační úřad)

Vysílače LTE v pásmu 800 MHz v okolí Pardubic a Chrudimi, zdroj (Český telekomunikační úřad)

Jsou to tyto vysílače:

  1. Vysílač T-Mobile, číslo 556 a 557, Srch
  2. Vysílač O2, číslo 326, Pardubice
  3. Vysílač O2, číslo 306 a 307, Spojil-Staročensko
  4. Vysílač mimo provoz, číslo 128, Pardubice-Nemošice
  5. Vysílač T-Mobile, číslo 585 a 586, Bylany
  6. Vysílač T-Mobile, číslo 581 a 582, Jezbořice
  7. Vysílač T-Mobile, číslo 579 a 580, Úhřetice

Experimentální měření datových přenosů LTE operátora T-Mobile

Jak jsem uvedl, operátor T-mobile byl jediný, který zapůjčil USB modem LTE (HUAWEI E3372) pro testovací účely. V lednu 2015 bylo na různých místech v Pardubicích a Chrudimi provedeno měření rychlostí přenosů dat (download/upload) a latence připojení. V centru těchto měst modem nezachytil signál LTE. Měření bylo provedeno z tohoto důvodu na periferii Pardubic a Chrudimi. Naměřené hodnoty byly v těchto místech přibližně stejné. Z tohoto důvodu bylo finální měření provedeno blízko Chrudimi. Místo měření je označeno symbolem v obrázku 2. Na vysílač číslo 5 (Bylany) je přímá viditelnost z místa měření. Intenzita signálu LTE byla 100 %.

Rozhodl jsem se provést měření ve třech denních dobách, kdy je podle mého názoru různé zatížení datové sítě, které výrazně ovlivní parametry sítě LTE:

  • Měření 1       pracovní den ve 20 hodin
  • Měření 2       pracovní den v 7 hodin
  • Měření 3       pracovní den v 11 hodin

Všechna měření proběhla podle jednotné metodiky. Měřené hodnoty byly zaznamenávány vždy v ustáleném stavu po zahájení měření. Naměřené hodnoty byly vyhodnoceny pomocí metody dílčích průměrů a střední kvadratické odchylky na množině 45 hodnot/ukazatel u každého operátora. Podrobnější popis metodiky naleznete ve starším článku http://www.internetprovsechny.cz/mereni-parametru-datovych-prenosu-v-sitich-3g-t-mobile-telefonica-a-vodafone/.

Z následujících naměřených hodnot uvedených v tabulkách a grafech jsou zřejmé vlastnosti datových přenosů v mobilní síti LTE operátora T-Mobile v místě měření.

Rychlosti přenosů dat (download)

V následující tabulce a grafech jsou uvedeny dílčí průměry naměřených hodnot rychlostí datových přenosů (Mb/s) v mobilní síti LTE operátora T-Mobile v místě měření, jejich průměr a střední kvadratická odchylka.

Rychlost datového přenosu připojení, zdroj (Autor)

Rychlost datového přenosu připojení, zdroj (Autor)

Průměrná rychlost připojení, zdroj (Autor)

Průměrná rychlost připojení, zdroj (Autor)

Výběrová směrodatná odchylka rychlosti, zdroj (Autor)

Výběrová směrodatná odchylka rychlosti, zdroj (Autor)

Experimentální měření ukázalo, že průměrná rychlost datového přenosu (download) se pohybuje v rozmezí 6,67 ÷ 7,47 Mb/s. Výběrová směrodatná odchylka rychlosti se pohybuje v rozmezí 0,18 ÷ 0,53 Mb/s.

Rychlosti přenosů dat (upload)

V následující tabulce a grafech jsou uvedeny dílčí průměry naměřených hodnot rychlostí datových přenosů (Mb/s) v mobilní síti LTE operátora T-Mobile v místě měření, jejich průměr a střední kvadratická odchylka.

Rychlost datového přenosu připojení, zdroj (Autor)

Rychlost datového přenosu připojení, zdroj (Autor)

Průměrná rychlost připojení, zdroj (Autor)

Průměrná rychlost připojení, zdroj (Autor)

Výběrová směrodatná odchylka rychlosti, zdroj (Autor)

Výběrová směrodatná odchylka rychlosti, zdroj (Autor)

Experimentální měření ukázalo, že průměrná rychlost datového přenosu (upload) se pohybuje v rozmezí 6,56 ÷ 15,71 Mb/s. Výběrová směrodatná odchylka rychlosti se pohybuje v rozmezí 0,46 ÷ 1,55 Mb/s.

Latence připojení

V následující tabulce a grafech jsou uvedeny dílčí průměry naměřených hodnot latencí připojení (ms) v mobilní síti LTE operátora T-Mobile v místě měření, jejich průměr a střední kvadratická odchylka.

Časová odezva připojení, zdroj (Autor)

Časová odezva připojení, zdroj (Autor)

Průměrná časová odezva připojení, zdroj (Autor)

Průměrná časová odezva připojení, zdroj (Autor)

Výběrová směrodatná odchylka časové odezvy, zdroj (Autor)

Výběrová směrodatná odchylka časové odezvy, zdroj (Autor)

Experimentální měření ukázalo, že průměrná časová odezva se pohybuje v rozmezí 26 ÷ 34 ms. Výběrová směrodatná odchylka latencí se pohybuje v rozmezí 1 ÷ 9 ms.

Jinde by výsledky byly jiné; je co zlepšovat

Některé naměřené hodnoty poukazují na výrazné kolísání hodnot. Vysoké hodnoty střední kvadratické odchylky vznikly v době maximálního vytížení sítě. V této době došlo někdy i k úplnému přerušení spojení. Rychlosti datového přenosu a časové odezvy jsou závislé na denní době, kdy je datový přenos realizován.

Po ukončení tohoto měření se mi podařilo provést velmi rychlé měření sítě LTE operátora T-Mobile v Praze 9 – Kbely. Měření bylo provedeno na parkovišti v autě. Rychlost se pohybovala mezi 10 až 20 Mb/s (download), 4 až 15 Mb/s (upload) a časová odezva od 50 do 300 ms.

Skutečně rychlá síť LTE operátora T-Mobile je v Mladé Boleslavi. T-Mobile zde jako první z českých operátorů spustil LTE-A na českém území. Spojením dvou frekvenčních pásem 800 a 1 800 MHz (Carrier Aggregation) došlo k navýšení rychlostí na teoretická maxima 225 Mb/s pro download a 50 Mb/s pro upload.

Mobilní operátoři T-Mobile, Vodafone a O2 spouštějí sítě LTE velmi pomalu a parametry datových přenosů zdaleka nedosahují teoretických hodnot. Operátory čeká hodně práce s plným nasazením technologie LTE.

Štítky: , , , .

Diskuze k článku

Daniel, 28. 4. 2015 (19:26):

Kdyby se udělala pořádná síť s dobrou propustností, stačilo by i EDGE s 200 kbity/s. A nemuseli by se z lidí dělat hloupé ovce a vnucovat jim naprosto nepotřebné krámy s LTE.
Pohybuji se po tom našem Absurdistánu a porovnávám… HSPA+ pokud šlape, hraje mi stream, yotube, můžu sdílet síť… Než se u nás v tom blbákově dobuduje LTE, přijde někdo
s novou technologií a lidi, co nakoupili mobily s LTE mají utrum. Navíc ty frekvence… 800,850, 1800, 2600 – další krávovina. Jo a to rušení? Z kuste si zapnout mobilní data poblíž antény… 250 MB/s má smysl u routerů. Na domácí žvýkání stačí 1MB/s. Tuhle rychlost mi není schopný dát provider přes wi-fi. Reálně. Popustnost je pochopitelně jinde. Na to aby někdo oblbnul lidi, stačí říct rychlost až… Je to jako s Českou pojišťovnou. Až 95% vyřízených událostí. Ale kolik lidí je mezi těmi 5 %, to už se nikdo nedozví. LTE jsou hlavně prachy! Je potřeba přinutit lidi, aby si koupili nové mobily.
A protože LTE bude jen výsadou obydlenejších aglomerací, my vesani se nedočkáme. Poněvadž než to dobudují, bude tu něco ještě rychlejšího a celý ten kolotoč začne opět od Prahy…

LK, 27. 3. 2015 (13:14):

Já naměřil s průměrným signálem i 80 Mbps.

Ivo, 24. 2. 2015 (11:04):

Dobrý den, ověřil jste si, že v daných lokalitách není LTE uměle zpomalováno kvůli nařízení ČTÚ souvisejícím s rušením signálu digitální televize? V takovém případě by totiž výsledky byly poměrně zásadně ovlivněny zmíněným umělým omezením provozu.

Miloslav Macháček, 26. 2. 2015 (18:51):

Dobrý večer,
s rušením při použití technologie LTE se setkala a setkává řada operátorů v celé Evropě. Například při využívání LTE ve vlacích v Rakousku byly vážné problémy s rušením způsobovaným LTE modemy v soupravách RailJet. Problémy s rušením řeší v závislosti na lokalitě většina operátorů.
V článku jsou skutečné reálně naměřené hodnoty, které jsou pro zákazníka v této lokalitě směrodatné.
Přeji příjemný večer
M. Macháček

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

, 3.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

ISP Futuretec 2018

, 21.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ISP Futuretec 2018

Více bleskovek →

Články

Ten, kto našiel svoje poslanie sa akoby druhýkrát narodil…

, 8.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ten, kto našiel svoje poslanie sa akoby druhýkrát narodil…

Velký test wifi routerů do 1 000 Kč

, 22.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Velký test wifi routerů do 1 000 Kč

United Networks – z garáže až mezi nejznámější lokální operátory

, 16.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem United Networks – z garáže až mezi nejznámější lokální operátory

Aukciu na frekvencie pre 5G sprevádzala petícia a hoaxy

, 21.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aukciu na frekvencie pre 5G sprevádzala petícia a hoaxy

Velký virtuální kulturní přehled

, 16.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Velký virtuální kulturní přehled

Čo je nové na Slovensku v oblasti 5G?

, 28.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Čo je nové na Slovensku v oblasti 5G?

Dotace na vysokorychlostní internet v sedmi praktických krocích

, 30.6. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dotace na vysokorychlostní internet v sedmi praktických krocích

Bezpečně na internetu: 10 tipů jak poznat škodlivý email

, 19.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bezpečně na internetu: 10 tipů jak poznat škodlivý email

 

Reklama:
/www.pranet.cz
www.pranet.cz