Zvýšit rychlost nebo snížit cenu? Co takhle obojí!

, 30. dubna 2003

Ministr Mlynář po prostudování tehdy ještě neopravené studie dal Telecomu další ultimátum,
aby do léta zvýšil rychlost služby na úroveň běžnou v EU nebo snížil cenu. Jako reálnější
však vidí navýšení rychlosti.Téměř okamžitě reagoval Český Telecom, který oznámil , že od
léta (snad tím myslel rok 2003) navýší rychlost u základní varianty na 512/128kb/s, a že
toto opatření plánoval již dávno, takže v podstatě tento krok nijak nesouvisí s událostmi
posledních dnů.

Zvýšit rychlost nebo snížit cenu?

Dovolím
si tento krok Českého Telecomu, který upřednostňuje i ministr Mlynář trochu více rozebrat.
První maličkost která mi vadí, je taková malá lež v podání ČTc – ten totiž zvýšení
rychlosti plánoval až na začátek příštího roku a rozhodně asi nepočítal s takovým skokem.
Nevím jestli ostatní novináři na tento fakt pozapomněli, ale shodou náhod jsem na tiskové
konferenci, kde bylo ohlášené ADSL byl a velmi dobře si pamatuji odpověď na svoji otázku.
Mnoho lidí tento krok uvítalo s nadšením a dokonce se zdálo, jakoby prohlášení ČTU o tom,
že hodlá ADSL zařadit do regulace, ztratilo trochu na významu. Dovolím si tedy rozebrat
obě varianty s jejich klady a zápory. V případě navýšení rychlosti na 512kb/s za
současného zachování ceny jako u varianty 192kb/s by se zřejmě tato varianta stala
variantou základní – to znamená, že ČTc by ze dne na den přišel o 3 varianty této
služby. Každý dobrý obchodník ví, že musí dát svému zákazníkovi na výběr a tímto krokem by
sice Telecom velice šikovně odstranil hlavní argument jeho kritiků, že za stejné peníze
jako v EU obdrží český zákazník několikrát pomalejší službu, ale na druhou stranu by sám
sebe obral hned o 3 produkty najednou. V tuto chvíli by možná bylo vhodné položit otázku
ministru Mlynářovi. Chce se pan ministr pouze zbavit nejvíce do očí bijícího rozdílu mezi
českým ADSL a ADSL v EU nebo mu skutečně záleží na tom, aby se tato služba dostala do co
největšího počtu
domácností
. Psychologická hranice ceny za tuto službu totiž leží pro většinu uživatelů
někde kolem 1000 Kč měsíčně. Co tak třeba stávající varianty ponechat a tu 192-ku, kterou
už nikde ve světě nenabízejí, nabídnout koncovému uživateli za lidových 999 Kč?

Bojím se, že celá věc má ale jeden háček. Podle mého názoru si
nemohlo ani ministerstvo informací za tak krátkou dobu spočítat, co by bylo vlastně pro
stát jako většinového vlastníka ČTc “menší zlo”. On totiž pan ministr kromě
problémů uživatelů Internetu musí celkem oprávněně dohlídnout na to, aby Český Telecom
neztratil nějak výrazně na ceně a aby vláda mohla ČTc konečně zprivatizovat. Ponechám
odpověď na tuto otázku ekonomům, ale osobně si myslím, že ČTc by potřeboval získat co
nejvíce zákazníků a ty pouhým navýšením rychlosti na evropskou úroveň nezíská. Proto se mi
jeví jako nejvhodnější kombinace obou řešení, a to jak navýšení rychlosti tak i snížení
ceny. Například rychlost 512kb/s by mohl ČTc navýšit na 768kb/s, což je základní rychlost
v Německu, na které se Telecom z důvodu stejné struktury sítě tak rád odvolává a
samozřejmě cenu rovněž snížit na úroveň svého německého kolegy. Rychlost 320kb/s tím pádem
může navýšit na 512kb/s a pro změnu nasadit podobnou cenu jako mají britští uživatelé
Internetu. A naší nejpomalejší variantu 192kb/s bych ponechal, ale vzhledem k tomu, že v
EU nic pomalejšího není, by si zasloužila lidovou cenu – 999 Kč pro koncového
uživatele! A jestli vám předcházející věty přišly k smíchu, tak bych chtěl upozornit, že
jsem je myslel zcela vážně. Příkladem může být např.Kanada, kde o zájmu či nezájmu o
službu ADSL rozhodovaly pouhé 4 dolary. Ve chvíli kdy se tamní operátor slevou o 4 dolary
dostal pod veřejností akceptovatelnou hladinu, odstartoval tak lavinu zájmu o tuto službu.
Protože pouze toto je klíč k masivnímu rozšíření vysokorychlostního Internetu u nás. Znám
pouze jediný důvod proč by tento navrhovaný postup Telecom nemohl učinit – a to jsou
jeho nezvládnuté technické problémy, které ho provázejí už od spuštění této služby u nás a
kvůli kterým se bojí masivního zájmu veřejnosti o ADSL službu.

Možná by bylo
vhodné uvést další důvod proč by měl ministr Mlynář tlačit nejen na zvýšení rychlosti ale
podporovat snahu ČTU o regulaci ceny. Důvodem jsou hospodářské výsledky ČTc, kterému podle
odhadu analytiků v prvním čtvrtletí klesnul zisk na 966 milionů korun. Telecom totiž za
poslední 2 roky nebyl schopen ani využít svého monopolního postavení na trhu a svojí
cenovou politikou odradil nemalé množství uživatelů. A tvrzení, že příliš nízké ceny ADSL
přivedly řadu světových operátorů ke krachu, už věří snad pouze zaměstnanci ČTc –
protože lidé s alespoň malým ekonomickým přehledem vědí, že v Evropě řadu operátorů
přivedl do těžké finanční situace nákup licence na sítě třetí generace a rovněž masivní
investice do nových technologií, které se pomalu, ale jistě začínají vracet. Zatímco ČTc
byl několik let za sebou sice v zisku, o smysluplnosti jeho investic by se nechalo s
úspěchem pochybovat. Připomeňme si například poslední vynikající investici, v době kdy je
v tomto státě více mobilních telefonů než občanů, zavádí do telefonních budek možnost
odesílat SMS zprávy. Správný manager by se naopak snažil sledovat různé projekty ve světě
a přišel by možná na smysluplnější využití telefonních budek. Mnoho čtenářů již jistě
zaregistrovalo možnost využít telefonní budky jako připojovací bod bezdrátové sítě. Myslím
si, že zejména na venkově by Telecom s tímto řešením slavil obrovský úspěch vzhledem ke
skutečnosti, že zde není možnost jakéhokoliv jiného trvalého paušálního
připojení.

Co v celé věci může udělat ČTU?

Bez nadsázky lze
říct, že ČTU překročil svůj stín. Ovšem uživatelům kromě prohlášení o regulaci služby ADSL
zatím neposkytnul mnoho důvodů k radosti. Než k samotné regulaci dojde, uběhne podle
předsedy Stádníka několik měsíců. ČTU by rovněž po vzoru zahraničních regulátorů měl
konečné začít plnit rovněž funkci informativní a popularizační. Co mám pod tímto pojmem na
mysli? Každému, kdo se alespoň jednou dostal na stránky zahraničních regulátorů, jistě
neuniklo množství různých tabulek, grafů a analýz tamního telekomunikačního trhu, ze
kterých se každý uživatel velmi rychle dozví nejen počty uživatelů ADSL a jejich
přírůstky
za jednotlivá čtvrtletí ale i prognózy dalšího vývoje, kolik jednotlivé
domácnosti stráví času připojením k Internetu a mnoho dalších zajímavých údajů. Na
stránkách ČTU však nic podobného nenaleznete. Pouze vyhlášky, paragrafy a zákony které
jsou sice velmi důležité, ale zajímají pouze hrstku zasvěcených, zatímco širokou veřejnost
ničím neosloví. Rovněž doba, kterou si ČTU do dnešních dní ponechával na některá svoje
rozhodnutí, je neúměrně dlouhá v porovnání s jinými regulátory. Do dnešních dní totiž ČTU
z většiny konfliktů s Českým Telecomem odešel poražený, což ve světě nemá obdobu, tam
totiž regulátoři požívají respekt a o jejich rozhodnutích se moc nediskutuje. Chtěl bych
tedy povzbudit ČTU v jeho úsilí přetransformovat se na skutečného regulátora a začít
konečně “kopat první ligu” tak jako vzor všech regulátorů britský Oftel.

Co bude s paušálem?

Odpověď na tuto otázku snad bude známá
v nejbližších dnech. Představitelé ZUI se nadále snaží prosadit model FRIACO, který by
umožnil paušální Internet. Představitelé Telecomu se i nadále snaží veřejnost přesvědčit,
že požadavky ZUI jsou nelegitimní a technicky nerealizovatelné. Přitom je dobré si
připomenout, že model FRIACO neumožňuje pouze celodenní neměřený paušál ale i paušál
intervalový, pod kterým si můžeme představit například již Telecomem představený paušál na
víkend nebo paušál na noční hodiny. O tom, že se ZUI nesnaží pouze slepě prosazovat zájmy
uživatelů bez ohledu na technické možnosti sítě ČTc, svědčí i náš poslední materiál, který
se ovšem netýká modelu Friaco, ale minutově zpoplatňovaných terminačních modelů. Většině z
vás metodika výpočtu cen nic neřekne, přesto možná bude zajímavé nahlédnout do některých
detailů probíhajících jednání, aby jste si dokázali udělat obrázek, jak ZUI hájí zájmy
uživatelů. Pro informaci, metodiku výpočtu cen tak
jak jí vypracovalo ZUI, podporují všichni zúčastněný alternativní operátoři, pouze ČTc je
proti. Širokou veřejnost však daleko více bude zajímat, jak se na naše problémy dívají v
zahraničí. Právě proto ZUI oslovilo také britský Oftel, aby nám odpověděl, jaké tam byly
problémy se zaváděním paušálního Internetu. Snad nejzajímavější byla odpověď Toma Atkinsna
z Oftelu na otázku jestli také zažívali podobné problémy s paušálem jako my u nás.

“Implementace obecně byla velmi přímočará, protože jde jen o model
účtování, nevyžadující žádná zvláštní technická řešení. BT se zpočátku obával důsledků
velkého počtu dlouhých neměřených hovor, a tak to OFTEL musel řešit na dvě etapy. Zpočátku
měl BT povinnost nabízet FRIACO pouze na místních ústřednách a teprve následně a jen za
určitých podmínek na tranzitních ústřednách. Podrobněji to najdete popsáno na
http://www.oftel.gov.u k/publications/internet/fria0201.htm Nástup broadbandu v UK však
vytvořil lákavější náhradu za úzkopásmový paušální dial-up, a očekávané zvýšení zátěže
telefonní sítě nebylo takové, jakého se BT obával.Friaco je teď dostupné jako normální
dial.-up ze všech ústředen v UK.”

Doslovný překlad dopisu si můžou
čtenáři prostudovat zde.
Základním předpokladem pro zavedení paušálu je důsledná analýza trhu, aby bylo zřejmé, o
který model paušálu by uživatelé měli největší zájem. I v této záležitosti přislíbil Český
Telecom pomoc, když ústy tehdejšího ředitele Ondřeje Felixe navrhnul zadat tento úkol
Českému statistickému úřadu, ovšem zůstalo pouze u slov. Platforma ZUI proto na stránkách
Internetu pro všechny zorganizovala průzkum, který se snaží zájem uživatelů zmapovat a ke
dnešnímu dni se ho zúčastnilo víc než 3450 uživatelů.

Co
říci na závěr? Prohlášení ministra Mlynáře a studie ČTU jasně dokazují, že konečně dochází
k určitému posunu na českém telekomunikačním trhu zejména v oblasti vysokorychlostního
připojení a že společná několikaměsíční snaha zástupců uživatelů nakonec přece jen slaví
úspěch. K tomu, abychom dosáhli úrovně vyspělých států EU, nám však ještě mnoho schází a
záleží na každém z nás, jestli budeme jen nečinně přihlížet nebo každý podle svých
možností přispěje k nelehkému boji za vyspělou informační společnost.

Diskuze k článku

-sim-, 14. 5. 2003 (09:26):

Nevím proč ČT ještě stále nabízí ISDN, to opravdu nechápu. To nás má za blbce?!

-sim-, 14. 5. 2003 (09:23):

Vždyť je to úplně zbytečný – pokud ČT zvýší rychlost, tak si ADSL pořídí jen málokdo. Sice bude rychlost na standardu ostatních zemí Evropy, ale bohužel by na tomto standardu musely být také naše platy. Pokud sníží cenu na 999 Kč měsíčně, tak si myslím, že to spoustu domácností taky odradí. Kdo dneska může dát 1000Kč měsíčně jen za Internet? Za to mi to opravdu nestojí. To si radši pořídím bezdrát za 300Kč měsíčně, i když to bude výrazně pomalejší. Kdyby ČT začal nabízet nejpomalejší variantu ADSL řekněme od nějakých 300 – 400 Kč měsíčně, bylo by to celkem přijatelné. Ale stejně si myslím, že i tak by to bylo dost drahý.

Sova Miloslav, 8. 5. 2003 (06:16):

Pro všechny kterým se nelíbí cena mnou označená jako lidová:-) Napsal jsem 999Kč pro koncového zákazníka – záměrně jsem neříkal nic o DPH ani o poplatku za modem 183Kč.Možná jsem se měl vyjádřit přesněji chápu totiž koncovou cenu jako cenu s DPH i případným poplatkem za modem – nikdo dnes nedokáže říci – jestli si za 2 měsíce nebudete moci odkoupit modem jednorázově. Takže cena uváděná v teto diskusi 700-800Kč je po připočtení 5%DPH a poplatku za modem 150 + 22%DPH vlastně téměř totožná s těmi 999Kč:-) To jen na vysvětlenou:-)

Pavel Král, 6. 5. 2003 (22:06):

Já patřim k těm šťastnějšim , tu reklamu na ISDN jsem ještě neviděl a PEVNĚ DOUFÁM , že ani nebudu mít ´´tu čest´´ …

Tich, 6. 5. 2003 (21:04):

Vam je ta reklama na ISDN mozna k smichu, ale me se z ni zveda kufr…

vyjednávač ZUI, 5. 5. 2003 (21:38):

Pokud Miloš Sova napsal v článku svou představu o ceně za stávající nejnižší rychlost 192 kb/s za 999,-, pak musím být proti, protože je to moc vzhldem ke státem v EU, kde se tato rychlost nabízí za nějakých 600 – 740 Kč.

A také to je nutné z toho důvodu, aby lidé brali na paušál ADSL a ne Dial-Up, který, který je komplikovanější, protože po stejných drátech běhá hlas a tamtelecom musí mít garantovanou kapacitu. Prostě pak na dial-upu by byli připojení za paušál pouze tí, kteří by neměli možnost dostat ADSL. Stejně jako je to např. v Anglii, Belgii nebo Francii.

TAKŽE JÁ VIDÍM ADSL 192 KBS DO 600 KORUN JAKO SPOLEČNSKY ÚNOSNÉ A EKONOMICKY MOŽNÉ.

Konečně od léta bude nabízet minimálně COL, Contactel i Aliatel ADSL-propojení asi do cca 800 Kč a ke konci roku 2003 paušál na dial-up do 1000 Kč.

desperádo, 3. 5. 2003 (14:48):

Tak to máš svatou pravdu ale hlavní rozdíl je že v Japonsku přemýšlejí hlavou a né zadnicí.Jinak platí pravidlo jaká je většina lidí {poptávka}takové jsou služby a většina internet "nepotřebuje" a hodně z nich ani neví co to je!
A když něco nepoznáš, tak to nepotřebuješ a momentálně je většina lidí technicky primitivní.

Mina, 2. 5. 2003 (19:56):

Ta reklama na to ISDN je vážně dost debilní :-))

baron, 2. 5. 2003 (16:13):

Vsude na svete se plati ale jeste poplatek proiderovi, kterej neni k zanedbani. Je to zhruba jednou tolik.
A jeste neco; Nechpu, proc je to v Cechach tak drahy a hlavne pomaly. Je to stara technologie a tak by nemela stat moc. Krom toho stoji pripojeni v Japonsku cca. 1200 Kc a to pri rychlosti a to se podrzte, 12.000 down/ 1.000 up kbit/s. Pres kabelovku je to dokonce lenejsi… Tak nechapu, proc to je v zemi, kde je nizsi rezie tak drahy!? To by se mnel zeptat nekdo na tlacovke tech ministru a riditelu!

Karel Záruba, 2. 5. 2003 (14:50):

Může mi někdo říct kolik to tedy vlastně stojí v té Británii a jaké je tam u toho paušálu omezení? Děkuji za odpověď. Jo a jeste jedna otazečka,v UK se k paušálu také platí za telefon – kolik to tak přibližně je?

Alfons, 2. 5. 2003 (07:58):

A chce to zvýšit nájemné z bytů. Na tom se poslanci shodli rychle. Lidi nemají peníze a budou mít čím dál méně. Paušál max. za 500Kč/měsíc. Poslanci a politici neví jaký je skutečný stav mezi lidmi a neznají příjmy v rodinách. A Bruselu neví o poměrech v ČR už vůbec nic a vymýšlejí debiloviny, které budou čím dál víc zatěžovat rodinné rozpočty.

Sova Miloslav, 1. 5. 2003 (21:51):

Samozřejmě že jsem myslel 999Kč se vším všudy maximálně bych to bral i s minimálním poplatkem za telefonní linku tim myslím 199Kč:-)

kop, 1. 5. 2003 (13:30):

když to spočítám tak jeto-999kč+5%+modem183kč+tel.300kč=1532kč
nejlevnější nynější nabídka je za-1150kč+5%+modem183kč+tel300kč=1690kč
jestliže jste ale myslel za 999kč i s DPH,pronájmem modemu a 
telefoní linkou tak s Vámi souhlasím.

Pavel, 1. 5. 2003 (10:46):

Paušál na Iternet přece již existuje a jsem s ním velice spokojen. Stačí jen zakoupit mobil s GPRS a datový kabel. Viz článek o paušálu od Eurotelu.
Pokud někdo tvrdí,že je to pomalé má pravdu jen ve srovnáni s ADSL. Ve srovnání s pevnou vytáčenou linkou je to úplně stejné snad i o poznání lepší. Proto doporučuji vykašlat se na Telecom a přemýšlejte bezdrátově.
Jinak musím souhlasit se snížením ceny u ADSL. Sám jsem si stanovil maximální cenu, kterou dám za paušál ať už pomalý nebo rychlý a to je právě ta tisícovka měsíčně. Takže jsem u GPRS – Data non stop neváhal nijak dlouho. Tak ještě jednou přestaňte nadávat na Telcom a prostě se na něj vykašlete. Snad to časem panu generálnímu řediteli(ČTc) dojde, ale to pak bude muset jít s paušálem pěkně pod cenu protože pokud si budu moci vybrat tak pojedu bez drátů než dotovat toho nevycválaného molocha.
Ironií osudu je, že Eurotel patří více než z poloviny ČTc. Snad mu to jako nepřípustnou konkurenci ČTc nezakáže. Já mám spíš dojem, že Eurotel chce otestovat svou síť a naučít lidi používat mobil jako datovou bránu před zavedením UMTS sítí.

Internetu zdar Pavel

Martin, 1. 5. 2003 (01:27):

V hlavní diskusi se objevila zmínka o tom že paušál na Dial-up by měl být od 1.10.2003 je to vůbec možné?:-))

Josef Břeň, 30. 4. 2003 (17:48):

Já mohu jen souhlasit, ale zkrátka ti lidé na Telecomu si to nemohou uvědomit, že je lepší mít produkty, které pokryjí celý segment trhu, udržet si zákazníky a nejen se "nabalit" na těch movitějších.

PS:Pane Sova pozor na šotka- "A tvrzení, že příliš nízké ceny ADSL přivedl*i*…" tady se píše přivedl*Y* (ceny jsou podle mne ženského rodu tudíž ypsilon :o) a tuhle chybu jsem tady už někdy viděl)

Petr, 30. 4. 2003 (15:06):

Rychlost at klidně zvyšujou ale hlavně at udělaj ADSL za tisícovku se všema poplatkama okolo aby na to dosáhnul obyčejnej člověk. A at už přestanou vysílat tu debilní reklamu na ISDN jsou s tím akorát celému národu pro smích!!!

Kategorie Technologie.

Diskuze: 17 Comments

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

, 3.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

ISP Futuretec 2018

, 21.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ISP Futuretec 2018

Vodafone kupuje UPC. Obchod musí ještě potvrdit Evropská komise.

, 10.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vodafone kupuje UPC. Obchod musí ještě potvrdit Evropská komise.

Více bleskovek →

Články

Rady a tipy, jak získat dotaci na vysokorychlostní internet

, 20.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rady a tipy, jak získat dotaci na vysokorychlostní internet

Koronavirus zpomalil internetové přípojky o více než 20%

, 30.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Koronavirus zpomalil internetové přípojky o více než 20%

Sledování TV přes internet aneb IPTV v Česku – aktualizováno!

, 30.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sledování TV přes internet aneb IPTV v Česku – aktualizováno!

Bezpečnost na internetu: znáte tato pravidla i vy?

, 16.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bezpečnost na internetu: znáte tato pravidla i vy?

Rychlé připojení k internetu jako zbytečný luxus?

, 27.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rychlé připojení k internetu jako zbytečný luxus?

Vánoční dilema: PlayStation, Xbox nebo snad Nintendo?

, 20.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vánoční dilema: PlayStation, Xbox nebo snad Nintendo?

Odklad 1. Česko–Slovenské telekomunikační konference a omluva přihlášeným účastníkům i potenciálním zájemcům.

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odklad 1. Česko–Slovenské telekomunikační konference a omluva přihlášeným účastníkům i potenciálním zájemcům.

 

Reklama:
ujezd.net
ujezd.net