„ADSL v roce 2004: Čeká nás stagnace nebo „velký třesk“?“

, 9. února 2004

Čím vším může překvapit ADSL?

Po pravdě řečeno, jakýmkoliv odhadem
týkajícím se nárůstu počtu uživatelů riskuji, že když se můj odhad bude výrazně lišit od
skutečnosti, kritice čtenářů i internetových odborníků neuniknu. Minulé léto jsem v odpovědích na otázky
uživatelů tipoval, že do konce roku bude v ČR zrealizováno zhruba 12 až 13 tisíc
připojení. Konečné číslo bylo den před Štědrým dnem zhruba 14 100 zřízených přípojek.
Kdybych tiskové oddělení ČTc chytil za slovo, také o tomto údaji by bylo možno s úspěchem
pochybovat. Počet zřízených přípojek se nemusí nutně shodovat s počtem uživatelů (je zde
oprávněný důvod k vyslovení domněnky, že po dvojnásobném pokusu zavést agregaci u služeb
ADSL a následném zpomalení rychlosti u některých uživatelů pod úroveň dial-upu se tyto
kroky ČTc neobešly bez odezvy ze strany uživatelů). Při prognóze vývoje
„vysokorychlostního ADSL“ musíme v tomto roce brát v úvahu hned několik
faktorů. Při spuštění ADSL v roce 2003 neexistovala plnohodnotná konkurence v
oblasti paušálního připojení
(provozovatelé bezdrátových sítí mi snad prominou,
ale nezapomínejme, že se jedná o stav před 12 měsíci). Navíc zde byla početná skupina
technicky zaměřených uživatelů, kteří na ADSL skutečně čekali dost dlouho, takže by se
dalo prohlásit, že tato technologie měla při svém startu v ČR všechny předpoklady
stát se trhákem roku
. Přesto se tak nestalo. Na otázku proč se snaží odpovědět
hned několik odborníků např. zde
nebo zde.

Z čistě technického hlediska byla tato technologie teoreticky dostupná v 295
lokalitách po celém území ČR. Převedeno na součet portů na všech DSLAMech to představovalo
zhruba 24 000 volných portů (což odpovídá poměru 1 port na cca 70 pevných
linek)
. Údaje tiskového oddělení Českého Telecomu o počtu telefonních linek v
dosahu ADSL a procentech obyvatelstva s možností si tuto službu objednat je tedy nutné
brát s rezervou. Podle Českého Telecomu jeho nabídka ADSL „pokrývala“ 1 678 000
pevných linek, což by odpovídalo cca 44 procentům všech jeho pevných linek.
Je
totiž velký rozdíl v údaji, kolik lidí je v dosahu technologie a pro kolik lidí jsou v té
době současně také volné porty na ústředně. V roce 2003 byla navíc velká část ústředen
osazena starším typem DSLAMů, které neumožňují dodatečné rozšíření o další volné porty.
Mohla tedy nastat situace, kdy zájem uživatelů v dané lokalitě převyšoval technické
možnosti namontovaného zařízení. Přestože teoreticky je pro ně ADSL technicky dostupné, ve
skutečnosti není možno na jejich přípojce tuto službu instalovat.
Pro prvních 6 měsíců
letošního roku máme po technické stránce už také jasno. Přibude 100 nových lokalit,
teoreticky na ADSL dosáhne mnohem větší počet obyvatel. Ve skutečnosti už je však výpočet
poněkud složitější. Lze totiž předpokládat, že nově montované DSLAMy už umožňují dodatečné
rozšíření, takže z jejich počtu nebo nově pokrytých lokalit lze jen těžko odvodit počet
portů, které budou připravené pro nové zájemce o službu ADSL.

O opravdu hrubý odhad se pokusil opět pan Jiří
Peterka, který při svých výpočtech
vychází z čísel udávaných ČTc. Jestliže se dostupnost ADSL v první polovině
roku 2004 má rozšířit na 2 280 000 zákazníků a byl by zachován dosavadní poměr (1 port na
70 pevných linek), pak by to znamenalo přírůstek zhruba 8 570 portů, celkem tedy 32 570
portů. Jak už jsem ale uvedl výše, podobná kalkulace by platila pouze v případě, kdyby
Český Telecom používal i nadále staré typy DSLAMů nakoupených již před víc než dvěma
lety
. Hodně také naznačuje stagnace počtu objednávek v závěru roku minulého a
počátkem toho letošního. Na tento jev poukazuje i pan Jiří Peterka ve svém článku. Zmiňuje se o tiskových
zprávách ČTc, kde ještě v listopadu tiskové oddělení ohlásilo 17 500 potvrzených
objednávek
, zatímco o dva měsíce později 20.1.2004 již uvádí
pouze 17 000 tisíc potvrzených (technicky ověřených objednávek). Skutečně
se tedy nabízí úvaha, že zatímco ve všech státech světa bez výjimky se v závěru roku
překonávají rekordy v počtu zřízených přípojek (ve sledovaném období 3 let je každoročně
druhá polovina roku silnější v nárůstu přípojek ADSL i kabelových modemů a výjimkou nejsou
ani Slováci), naopak v ČR paradoxně dochází k dosti podstatnému
útlumu.

Přibrzdí paušální GPRS rozvoj vysokorychlostního Internetu?


Dalším faktorem, který výrazně ovlivní rozvoj vysokorychlostního
Internetu, je podle mého názoru paušální GPRS připojení, které v současné době nabízejí
hned dva ze tří mobilních operátorů. Jedná se skutečně o světový unikát, protože podle
všech dostupných informací provozovali stejnou službu v době, kdy se rozhodoval o spuštění
služby Eurotel pouze 2 světoví mobilní operátoři. Dnes už známe i odpověď na otázku, co
usnadnilo Eurotelu rozhodování. Sám Eurotel totiž přiznal, že konečné rozhodnutí padlo až
ve chvíli, kdy obdrželi „informace“ od Českého Telecomu, že paušál na dial-up
v dohledné době jen tak neprojde. Vzpomeneme-li si, že v té době ještě stále probíhala
bouřlivá jednání o paušálech na dial-up v rámci internetového fóra, je jistě zajímavé
vědět, že zatímco se alternativní operátoři společně s ČTÚ a zástupci uživatelů snažili
najít nějaké řešení, v Telecomu a Eurotelu již měli jasno. Ať už jsou moje úvahy pravdivé
nebo je skutečnost ještě trochu jiná, je rozhodně dobře, že se objevila na trhu možnost
paušálního připojení za lidovou cenu. Když počátkem listopadu oznámil Eurotel překročení
hranice 13 tisíc uživatelů služby Data Nonstop a předběhl tak ADSL, tipovali jsme v
přestávce konference „tel.con2003“, kolik uživatelů bude mít Eurotel do konce
roku. Můj tip byl něco kolem 20 tisíc uživatelů, protože se již proslýchalo, že stejnou
službu spustí i T-Mobile. Nakonec mi můj tip nevyšel a Eurotel měl k 31.12.2003
přesně 31 842 uživatelů služby Data Nosntop
. Na serveru Digiweb jsou v tomto článku uvedena
o něco vyšší čísla a poprvé se zde objevují i údaje od konkurenčního T-Mobile. Chtěl bych
však upozornit, že na rozdíl od čísla, které zde prezentuji já, se jedná pouze o odhady
vycházející z internetového provozu. Reklamní kampaň Eurotelu a konkurenčního T-mobile
však nepolevovala ani v průběhu celého prvního měsíce tohoto roku. Pokud bylo tempo růstu
podobné jako v prosinci 2003, je možné, že v době, kdy čtete tyto řádky, už
Eurotelu do počtu 50 tisíc mnoho nechybí.

Proč zde mluvím o
paušálním GPRS, když se tento způsob připojení zdaleka nemůže srovnávat s
vysokorychlostním ADSL a zaměřuje se na úplně jinou cílovou skupinu uživatelů? Jedno totiž
mají tyto technologie společné – jedná se o paušální způsob připojení. Nezáleží tedy
na délce připojení ani na objemu přenesených dat (přestože u technologie ADSL už toto
druhé pravidlo není už tak jednoznačné a rozhodně neplatí pro všechny nabízené varianty).
Výhodou GPRS je jeho dostupnost, nevýhodou např. nízká rychlost. ADSL je zatím dostupné v
nesrovnatelně menším počtu lokalit, zato rychlostně několikanásobně GPRS převyšuje
(alespoň by tomu tak mělo být). Bohužel realita je taková, že ještě dnes je řada
uživatelů, kterým se po většinu dne pohybuje rychlost ADSL na hranici dial-upu a ani
průměrná rychlost ADSL v ČR není právě důvodem k radosti. Podle měření serveru DSL.cz se průměrná rychlost
pohybovala kolem 250 kb/s, sám Telecom na své tiskové konferenci mluvil o průměrné
rychlosti 350 kb/s u základních variant s deklarovanou rychlostí 512 kb/s. Porovnáme-li
však tyto výsledky s průměrnými hodnotami dosahovanými na stejných variantách se stejnou
hodnotou agregace v Anglii, zjistíme, že zde se průměrná rychlost pohybuje zhruba
kolem 430 kb/s. Výsledky měření za měsíc leden dávají důvod k mírnému
optimizmu a signalizují, že rychlost u jednotlivých operátorů pomalu roste. Přidáme-li
tedy ke všemu i nedávné doporučení ČTÚ adresované
nespokojeným uživatelům (v podstatě říká, že s rychlostí ADSL u nás je vlastně všechno v
pořádku a chyba je v uživatelích, kteří si nedostatečně prostudovali smluvní podmínky),
není se vlastně čemu divit, že potenciální zájemci o ADSL už pozorněji sledují situaci
kolem ADSL. Všechny závažné nedostatky, které celou službu provázejí už od začátku,
samozřejmě berou v potaz při svém rozhodování, jestli si zvolit ADSL nebo jiný druh
připojení.

GPRS je díky své nízké rychlosti vhodné pouze na prohlížení stránek a
vyřizování elektronické pošty. ADSL je technologie, která má ambice mnohem vyšší, má však
průměrný český uživatel na výběr nějaké aplikace, které by byly ušité na míru právě této
technologii? Nepočítám nedávné pokusy
společnosti Czech On Line s internetovým zpravodajstvím, které vyvolalo na tvářích
uživatelů spíše pousmání a v horším případě rozpaky. Nebo se zeptám jinak. Nenasvědčují
právě informace ČTc o počtu uživatelů, kteří nepřekročí hranici 3 GB, že většina uživatelů
vysokorychlostního připojení ještě nenalezla způsob, jak s takovým připojením pracovat? Na
co v předešlých řádcích narážím? Ve státech EU by se podobný paušál na GPRS zřejmě
nesetkal s velkou odezvou uživatelů (proč také, když zde každý měsíc přibývají
desetitisíce ADSL přípojek a kabelových modemů), avšak v ČR je situace poněkud jiná. Počty
uživatelů paušálního GPRS již teď naznačují, že hranice 100 tisíc uživatelů vůbec není
nereálná, vše záleží pouze na tom jestli jsou oba mobilní operátoři připraveni na obrovský
zájem ze strany uživatelů a jestli si v budoucnu vystačí pouze s posilováním kapacity na
jednotlivých vysílačích, nebo jestli mají v záloze jiné řešení. Do hry ještě stále může
vstoupit také třetí operátor Oskar, který už několikrát dokázal svým konkurentům pěkně
zamotat hlavu.

Abych
však odpověděl na otázku, kterou pokládá podtitulek tohoto článku. Paušální GPRS připojení
může ovlivnit rozvoj ADSL u nás velmi výrazným způsobem. Může velmi zpomalit tempo nárůstu
počtu uživatelů ADSL a zajisté se tak také stane. Na druhé straně – za jistých okolností
se může stát také velmi významným „stimulujícím faktorem“. Paušální GPRS totiž
není konkurencí jenom pro ADSL, ale také zejména pro klasický dial-up nebo bezdrátové
připojení. Především svojí cenou a dostupností tak nutí všechny poskytovatele připojení k
Internetu v ČR, aby přehodnotili své plány do budoucna a vyvíjeli mnohem větší aktivitu,
než tomu bylo doposud. Navíc dlouhotrvající stagnaci v oblasti vysokorychlostního
připojení si ČR s ohledem k blížícímu se vstupu do EU a k závazkům, které z toho pro nás
vyplývají, už zřejmě nemůže dovolit.

Do hry vstupuje také paušál na
dial-up

Před několika dny krátce po sobě představil Český Telecom a
společnost GTS novou podobu
intervalových paušálů
. Z pohledu běžného zákazníka se jedná o opravdový
„průlom“ v myšlení ČTc, z pohledu alternativních operátorů a technicky více
založených uživatelů Internetu jen o malý krůček ke skutečným paušálům. Problém spočívá v
tom, že ačkoliv všichni koncoví uživatelé tohoto nového tarifního programu zaplatí ČTc
nebo GTS určitý paušální poplatek a nemusí se v období mimo špičku ohlížet na
„prosurfované minuty“, tak každý operátor, který by chtěl podobně jako GTS
takový tarif svým zákazníkům nabídnout, by musel ČTc zaplatit za skutečně provolané
minuty. Stručně řečeno, je velmi pravděpodobné, že si takovýto paušál objednají především
uživatelé, kterým nestačí pouhá půlhodinka denně, ale budou si chtít dlouho očekávaný
paušál pořádně užít. V takovém případě už ale operátor riskuje, že bude muset ČTc zaplatit
mnohem víc, než vybere od svého zákazníka. To je také jeden z důvodů, proč se zatím
ostatní alternativní operátoři do nové služby moc nehrnou (v tomto článku naleznete
všechny důvody, proč se ostatním AO nové paušály nelíbí a jaké požadují řešení). Velmi
zajímavý fakt ale je, že Český Telecom se už zřejmě neobává přetížení své sítě, jak tomu
bylo doposud, a operátoři tak po něm celkem oprávněně požadují urychlené zahájení pilotního projektu založeného
na modelu „FRIACO“.
Velmi zjednodušeně vysvětleno by FRIACO umožňovalo,
aby i alternativní operátor platil ČTc paušálně a ne za každou minutu, jak je tomu v
současné době. Dost těžko odhadnout, která z nesvářených stran ustoupí, nebo jestli novou
službu opět nepozastaví ČTÚ, který už o to byl ze strany ostatních operátorů požádán.
Jisté však je, že ze strany uživatelů je o paušály velký zájem. Za první 2 dny zaznamenala
společnost GTS již 500 registrovaných uživatelů a sám ČTc má již 700 zájemců
o svůj pilotní projekt.

Co by se muselo u ADSL změnit, aby u
nás nastal „boom“, v oblasti vysokorychlostního
připojení?

Každý z nás má asi jinou představu o tom, co lze v
oblasti vysokorychlostního připojení považovat za „boom“. U zemí se
srovnatelným počtem obyvatel a výkonností ekonomiky znamená „boom“ zhruba
10-20 tisíc nových přípojek čtvrtletně. Takových výsledků po celý
uplynulý rok dosahovaly země jako Maďarsko a Portugalsko. Dokázaly se tak ve srovnáních
zařadit mezi evropské velmoci, jakými jsou Francie, Anglie, Itálie či Německo. Podrobně se
problematice počtu přípojek věnuji v článku „Širokopásmovému Internetu v ČR
ujíždí vlak čím dál víc
“. Podobný počet zatím nedokázal ČTc zřídit ani za 10
měsíců trvání této služby u nás.

Co tedy českému ADSL chybí? Vše by se
dalo shrnout do tří hlavních bodů:

1.) Masivní investice
do této technologie a co nejrychlejší pokrytí většího počtu lokalit. Podle
dostupných informací (vycházejících z odhadů samotného ČTc) by pokrytí zhruba 960
lokalit přišlo na 1,8 miliardy Kč a 1939 lokalit na 3,7 miliardy
. Může si takové
investice Telecom před svou plánovanou privatizací dovolit?

2.) Dobrá
pověst!
Bohužel po téměř roce uplynulém od spuštění této služby sklízí české ADSL
oprávněně kritiku uživatelů. Je tedy vcelku pochopitelné, že potenciální zájemci dávají
přednost alternativním způsobům připojení nebo vyčkávají, až se kvalita služby přece jen
trochu zvýší. To, že Český Telecom za provozu odstraňoval jednotlivé nedostatky, je
pochopitelné a logické. Nelogické mi však připadá, že se nesnažil už od začátku
poučit na chybách zahraničních operátorů, kteří už mají s touto službou delší
zkušenosti
. Jak z této bryndy ven? Rozhlédnout se do okolních států, nesnažit se
za každou cenu vymýšlet vlastní řešení, ale použít osvědčené postupy od zemí, které patří
ve světě ADSL ke špičce.

3.) Dostatek důvodů pro uživatele, aby
si ADSL pořídil. Tak, jako mobilní operátoři dokázali zákazníka „přesvědčit“,
že bez mobilu to prostě nejde a naučili ho využívat SMS a MMS, tak i operátoři poskytující
ADSL by měli něco nabídnout svým zákazníkům. Co může nabídnout uživatelům ADSL ČTc a
ostatní alternativní operátoři? Zatím toho moc není.

Čtvrtým důvodem by mohl být
ještě poměr nabízené kvality a ceny. Ačkoliv ČTc tvrdí, že nové ceny ADSL jsou
nejnižší v Evropě, naše průzkumy ukazují, že tomu tak není
. Je však celkem
pochopitelné, že zákazníkovi žádná cena nebude dost nízká a poskytovatel služby
bude vždy tvrdit, že níž už jít nemůže
. Až čas ukáže kdo má v cenovém sporu
pravdu. Osobně bych ale tipoval, že v průběhu roku 2004 bude muset cena ještě poklesnout,
protože celková koncová cena včetně DPH a tarifu HOME Mini je stále dost vysoká na to, aby
oslovila většinu českých domácností.

V úvodu článku jsem slíbil, že se pokusím
odhadnout počet uživatelů ADSL na konci roku 2004. Pan Jiří Hlavenka ve svém článku Rok 2003: jaký byl
(III) – WiFi a ADSL
vyslovuje názor, že rok 2004 bude co do počtu uživatelů lepší, než
byl rok 2003. S tímto názorem nelze nesouhlasit, kdyby byl horší, bylo by to asi velmi
smutné. Vezmeme-li však v úvahu nárůsty ve srovnatelných zemích z doby, kdy měli podobný
počet uživatelů jako máme dnes my, a budeme předpokládat, že vývoj se i u nás bude ubírat
podobným směrem, dopracujeme se k číslu zhruba 50 tisíc přípojek ke konci tohoto
roku.
Můj pesimistický odhad je někde kolem 40 tisíc přípojek. V
žádném případě však nesdílím nadšení tiskového mluvčího ČTc Vladana Crhy, který podle ekonomického týdeníku EURO
ani 100 tisíc přípojek nepovažuje za nereálné číslo. Co říci na úplný
závěr? Snad pouze jediné. Jak rád bych se mýlil!

Diskuze k článku

David Hynek, 31. 3. 2004 (18:56):

Tak tedy k internetu, je to věc výborná, používám ho zejměna k získání nových zákazníků a vlastní propagaci. Ale zaráží mě co se děje v čechách, nebudu se bavit o tom že pevné připojení je celkem na draka. Beru starý sítě, náročnost provozu atd. Ale vždyť máme vzduch, satelity, elektrické sítě a jiný který mě momentálně nanapadají. Ale proč když voláte z ameriky do čach z mobilu tak jedna hodina stojí 1dolar od já to zkoušel s tmobilem a do ameriky jsem volal přesně 3 minuty a stálo mě to 270Kč nevím jak na to přišli podle jakého tarifu, ale asi to byla spíš pokuta že chci ohrozit existenci mobilního operátora tím že si dovoluji telefonovat z čech do ameriky. Letos se má spustit digitální televize, v něměcku mají 10 duplexů po 4 kanálech u nás so spouštějí po 5 letech po němcích a mít budeme 2 duplexi po 4kanálech ale z toho 4 připadnou české televizi. ??? Kde je česká vynalézavost, kde je snaha? To jsme u nás fakt jen schopný vyrábět "ekonomy" "politiky" a ….
mno radši nic… Že je česká republika mobilním národem, ale jak to že operátorům nevadí nárůst klientů, ale vadí jím rychlost přenosu dat. Vždyť za rok dva, bude mít mobil nejenom každý člověk ale každý si ho dá i do auta kůli krádežím, to budou operátoři stíhat?
Mno prozatím vše… D.Hynek

palo, 24. 2. 2004 (00:13):

skoda ze se jen jeden clovek pridal do konference na  http://pandora.idnes.cz/conference/komunikace/

jo asi jen nadavanim a stezovanim se …

ale alespon ze se lide ozvou v diskusich – jen skoda ze casto zustaneme jen u silackych reci :-((

Petr, 19. 2. 2004 (11:50):

Je to děs a bída, opravdu jen GPRS nebo mikrovlna, ale nic nic nic co je jakkoli spojné se žlutou sviní.

Dostal jsem od Nextry e-mail, že z důvodu vysokého toku dat mi sníží rychlost. Haha takže lidi Nextra sice nemá datové limity, ale při používání internetu vám sníží rychlost, takže ADSL nebrat (jak to tu čtu) od nikoho. Je to sranda, dostal jsem trest za použivání "VYSOKORYCHLOSTNÍHO INTERNETU" hehe pokud ho nechci využívat, tak mi stačí GPRS nebo i dial-up. K čemu by mi byla 512 na prohlížení stránek???

Ruším Nextru a pevnou linku od Telecomu!
Zavádím Bluetone, tak hurá konečně někdo kdo vás nijak neomezuje, neuděluje důtky za používání internetu, křivdil bych taky UPC tam vás taky nikdo netrestá 🙂

Sbohem ADSL a pevná linko…..

Atlas, 18. 2. 2004 (14:16):

2 Pavel, nevim jak dlouho vyuzivas Bluetone Angel, ale teprve minuly tyden zapli agregraci predtim ti to jelo bez agregace. Mluvim z vlastni zkusenosti byl jsem spokojen ale nyni se pohybuji kolem 51 kbps. A neudalas s tim nic, je to v poradku. az po 25,6 kbps.

Coz za 2450,- s DPH je nehoraznost.
Takze nyni s tou rychlosti je to neuveritelna zlodejna. Testoval jsem treba i noc 03:00 a rychlost byla tak okolo 75 kbps maximalne.

Bublysan, 16. 2. 2004 (01:53):

Právě jsem "málem" stisknul talčítko "Objednat ADSL" přes IOL. Ještě že jsem si znovu promyslel, do čeho se tímto případně vrhnu. Když skousnu aktivační poplatek za zřízení ADSL = 1200,-Kč když i přistoupím na 1200,-Kč za měsíční paušál 6GB-512/128, pátrám po modemu. Fajn, ceny kolem 2500,-Kč za Eternetové modemy, to už máme 3700,-Kč za pouhé "zprovoznění" a dále měsíčně 1200,- za 6GB-512/128 "rádoby vysoko"rychlostní připojení. V zápětí se dozvím, že si modem mohu pronajmout za 185,-Kč. No, naděje na pořízení se opět zvyšuje,to už je přeci jen rozdíl, za cca 1400,- pořizovací náklady a pak cca 1380,-Kč měsiční paušál. Ale ouha. Ještě že jsem chtěl prozkoumat co skýtá onen "samoinstalační balíček",na kterém prý mohu ušetřit,když prý nemám obě ruce levé. Tam se totiž dozvídám, že pokud si chci modem pronajmout, musim zvolit nikoliv "samoinstalační balíček" ale nejméně "základní instalaci", bratru za 1850,-Kč… No to je už zase pořízení ADSL za 3000,-Kč..
Když k tomu přidám, jak nelehce může člověk zjistit na kolik ho vlastně celá tahle sranda přijde díky nepřehledným informacím na stránkách a mnohé stěžejní informace jsou psány často malinkými písmenky a když k tomu přidám stížnosti lidí na skutečnou rychlost ADSL, raději jsem okno prohlížeče zavřel a celou myšlenku na "vysokorychlostní nonstop internet" pustil k ledu…
Díky TELECOMe, díky Ministerstvo Informatiky!
Alespoň jsem se celý večer nenudil u PC a zabil čas, kterým každý doslova oplývá…
Jen se prosím příště zdržte v médiích komentářů, jak Česká republika zaostává v používání internetu a že nevíte, čím to je…

karel, 11. 2. 2004 (14:18):

objednal jsem si adsl minuly rok v srpnu u tiscali, vpodstatě zmasírován jejich reklamou a svým odporem k telecomu. měsíc jsem čekal a pak se mi ozval jejich "salemanager", který ztratil moji objednávku, takže po dalších čtrnácti dnech došlo k dalšímu jednání a potom připojení. byl jsem velmi spokojen a to jsem měl objednanou tu nejnižší rychlost, po měsíci jsem na svou žádost přemigroval na rychlejší 512, to, že komunikace se zákazníkem vázne jsem přešel a změnu jsem zjistil tím, že jsem se přestal přihlašovat složitým přihlašovánim…
byl jsem dost spokojen i s rychlostí, kterou mi to hlásilo cca 250 kbps. pro mou práci perfektní…náhle s v prosinci bez ohlášení, upozornění došlo ke změně a já ze dne na den nemohl odeslat ani 10kb email. potom jsem zjitil co je to být u tiscali. je to naprostá ignorance zákazníka. po utracení spousty peněz za jejich muziku v telefonu se po týdnu dozvíte, že chyba je na straně telecomu, telecom řekne, že chyba je na straně tiscali a že je vše v pořádku když to chodí i třeba 2kbps.
situace se po novem roce trochu zlepsila v prumeru na 50 kbps s velkými výkyvy a výpadky. občas musím počítač restartovat, abych se mohl zase připojit… platíte stále stejně, smlouva na šest měsíců, všeobecné podmínky s stále mění, mohou vás kdykoli zrušit, že vam to chodí 2kbps, když se jim nelíbí vaše kritika apod. 
nadále mají klamavou reklamu na jejich stránkách a chytají další dušičky. zkuste si přečíst diskuzi na http://www.dsl.cz. varuji všechn před adsl u tiscali. je to celé podvod, jak dostat z lidí prachy. bohužel nevím o adekvátní alternativě nebo firmě která by zaručila, že když si zaplatím 512, tak mi bude chodit 250 kbps. jestli o někom takovém víte, doporučte.
tiscali je shit.

zajdee, 11. 2. 2004 (11:50):

Mne by docela zajimalo, co vsechno kalkuluji do nakladu, kdyz jim vyslo, ze pokryti cca 960 lokalit by melo vyjit 1,8 mld. Kc… to vychazi na cenu kolem dvou milionu za jednu lokalitu — to je podle me trosku nerealne.

Co myslite vy?

Auron, 10. 2. 2004 (12:20):

Myslim, ze tak jako pan Sova zminil, ze v dobe, kdy probihala jednani internetoveho fora uz mel CTc s Eurotelem o pausalu jasno, tak stejna situace plati mozna i dnes ohledne pausalniho zpoplatneni na rozhrani mezi operatory, tentokrat mezi CTc a GTS. Nikdo nechape, proc takove riziko GTS podstupuje. Tim spis je nepochopitelne, ze prave CTc se rozhodl ho podstoupit. Verili byste tomu nekdo pred nejakou dobou? Neni rovnez nahodou, ze prave dva (a ne vice) operatori se takto rozhodli? Myslim, ze zavedeni FRIACO brzy prijde, ovsem az po ziskani dostatecneho trzniho podilu pro pausalni dial-up. A argumenty, ze prave GTS byl ten, kdo se pricinil o 80milionovou pokutu, neberu.

CZTelecom.NoMore, 9. 2. 2004 (22:43):

Re: TC

K vasi vete "A zaver? Pokud CTc hned neco neudela, tak se mu podari do par let cele aDSL pohrbit." bych podotkl jenom toto: Kdyz si vezmete, jak rychle a kvalitne CZTelecom zavadi ADSL, a jak usilovne kupuje na ustredny DSLAMy, tak vas musi jednoznacne napadnout, ze to je presne cilem CZTelecomu, pohrbit ADSL. Vzdyt ISDN je tak krasna sluzba, bez ktere se prece zadna moderni domacnost neobejde (pripojeni do iNetu uz za 2 vteriny!!). Pokud tomu tak neni, pak uz me napada jenom skutecnost, ze proste vic rozsirit ADSL nemuzou, protoze by jejich slavna, modernizovana sit zkolabovala. Proc se asi porad tak usilovne brani pausalnimu internetu..

Tc, 9. 2. 2004 (19:52):

Tady nikdo nepsal, ze GPRS a dial-up jsou vysokorychlostni sluzby. Jen, ze u nas je situace takova, ze vyjdou skoro na stejno jako aDSL.(ne li líp)

Mik, 9. 2. 2004 (16:11):

A co ping? Jakej tam máš? A jak je to vlastně agregovaný u tebe? 🙂

Pavel, 9. 2. 2004 (16:03):

Ten, kdo se připojuje přes GPRS u Eurotelu, tak stejně tlačí prachy do Telecomu. Vždyď Telecom si dokoupil podíl v Eurotelu, aby přežil, když pevné linky jim lidi odhlašují… Tak přispívejte nadále ČTc.Já mám řešení ADSL od Českých Radiokomunikací – Angel na 3,5GHz a jsem fakt velmi spokojen. 512/128kbps v agregaci 1:20 mi jede v průměru rychlostí 380kbps

Mik, 9. 2. 2004 (14:51):

To co tu popisuješ je přesně můj případ a to do posledního puntíku. Taky mám ADSL od Volnýho a s tim pingem je to krize, dneska se mi ping vrátil na seznam asi na 40ms a na volný taky něják tak, ale i tak jakmile se pokusím připojit na nějákou hru… tak ping je zas na 200ms :(((
Kéž by Volný místo tý svý směšný (spíš ubohý) televize taky něco dělal pro zákazníky

Saper, 9. 2. 2004 (13:23):

Pokud mas na mysli microvlnu tak se podivej sem http://www.czfree.net/home/index.php Tady ti i poradi co a jak

Milan, 9. 2. 2004 (12:47):

ale GPRS mi jede 38/14.4 kbps, je to skoro nepouzitelne, klasicky dial-up 56/36kbps, ADSL jsem zkousel 50-80kbps.

KDE JE TEN VYSOKORYCHLOSTNI INTERNET?

WiFi – parada, ale za nim je stejne 128/256. Porad jenom ctu o podpore a nevim, KDO, KDE a KDY se k tomu bezne dostane.

Saper, 9. 2. 2004 (11:23):

ADSL jsem si porizoval loni, jsem v prvni stovce zakazniku Volny a naivne jsem doufal ze si poridim neco kvalitniho co by mne umoznilo jak surfovat tak hrat hry.Vsechno fungovalo az do Ledna kdy se Telecom opet pokusil zapojit agregaci potom se rychlost vratila v prumeru na 400Kbps ale hrat se po tom neda.Nevim proc a nevedi to ani technici na Volnym(kurna nemneli by ty Ukrajince brat vsude),kteri se snazily situaci resit cely vikend.Nejhorsi je ze nikdo nevi jak to bude s ADSL vypadat dal co jeste za nervy nicici skutecnosti nam pripravi.CTU by mnel vydat parametry ktere by urcovaly co sluzba ADSL vlastne znamena a ne v podstate tvrdit kdyz ste tak hloupi tak mate co ste chteli.Pokud nedojde k zlepseni ADSL nebudou uzivatele narustat,ale spis opacne.Jestli Telecom zvedne minimalni ceny na 500 tak budem unikat v tom ze budeme mit nejhustejsi sit microvln na svete.Ovsem kdyz se na to podivate z pohledu mozneho kupce Telecomu tak cim min zakazniku tim levnejsi bude jeho koupe a nasledne snizeni cen opet privede ucastniky do 
jeho naruce.Treba tady je skryta pravda nabubreleho chovani Telecomu.No nic lidi zatim si poridte neco jineho ADSL doporucuji v pripade ze jste ultramasochista v tom pripade zazijete chvile nekonecne rozkose.

Milan, 9. 2. 2004 (10:59):

Jsem spokojeným uživatelem GPRS a skoro již rok. Na ADSL jsem čekal jako na spásu do dnešního v naší vesnici ADSL není a tak brzo nebude. Jestliže Telecom zdraží pevnou limku jak chce tak ruším telefon ADSL pro mne bude již pase. Můj hřebíček do rakve Telecomu.

Brk, 9. 2. 2004 (10:08):

Zapomněl jsi ještě na jednu věc, která jasně mluví pro GPRS. A to je mobilita. Když vyjdeme z toho, že ADSL, dialup a GPRS se pohybují přibližně ve stejné cenové kategorii, tak pro ADSL mluví rychlost, pro GPRS mobilita, ale co pro dialup? Možná lepší odezva a tedy možnost hraní her, ale na druhou stranu koho potěší, když ho v tom nejlepším odstřihnou, protože hraje dvě hodiny, nebo kolik to tam je. Naopak možnost zapnout počítač takřka kdekoliv a byt online je velice krásná věc. Letos jsem většinu léta proseděl na zahrádce ve stínu stromů, místo vyhřátého paneláku, jako obvykle. A domnívám se, že tohle bude čím dál více zajímavé. Koneckonců se taky letos poprvé předpokládá, že celosvětově počet prodaných notebooku překročí počet desktopů.

Josef, 9. 2. 2004 (08:28):

Doporučuji přečíst nový článek na mobil.cz. Vidím, že na něj odkaz už máte, ale z jeho nadpisu není dost zřejmé o co jde.

"Jenže minulý týden se objevily zprávy, že Telecom (majitel Eurotelu) vyvinul značný tlak na to, aby Eurotel CDMA450 poslal k ledu. Pokud se tak stane, nebude to vůbec laciné, protože smlouvy s dodavateli jsou již podepsány a storno přijde Eurotel velmi draho.

Jenže Telecom má také hluboko do kapsy, právě ho vysilují výdaje na vnitřní restrukturalizaci, instalaci DSL a ani více jak osmdesátimilionová pokuta od antimonopolního úřadu mu nepřijde vhod. A do toho si ještě Eurotel vzpomene, že by chtěl spouštět něco, co by mnoho lidí mohlo používat místo ADSL a ještě k tomu v době, kdy by Telecom rád přečerpal něco ze sedmi miliard, které Eurotel vloni vydělal, k sobě. Vedení Telecomu je CDMA Eurotelu trnem v oku a podle dostupných informací tlačí na to, aby Eurotel celý projekt ihned ukončil."

Jo tady je ten odkaz: http://mobil.idnes.cz/mobilni_komunikace/operatori/nasi_operatori/cdma040206.html

Luboš, 8. 2. 2004 (21:35):

Já osobně po skoro 12 měsících s ADSL končím. Začínal jsem na tuším 192/64 pak migroval na 512/128,posléze 1024/256 … vše ve variantě "HOME" Po snížení cen v Lednu 2004 jsem objednal "PROFI" verzi 512/128 … a kvalita je horší než předešlá varianta "HOME" Za Leden mi ADSL nejelo celých 5 dní (nejdříve 3 dny, potom 1 a za týden opět jeden den mimo provoz) Nejhorší je ale asi přístup pracovníků na lince 800 184084. Odpověď typu "dnes je Pátek tak snad v Pondělí se na to někdo podívá" nebyla zdaleka ojedinělá. To je asi ten hlavní důvod,proč se na IOL vy…u.
Luboš

Tc, 8. 2. 2004 (19:46):

V clanku pisete, ze rada uzivatelu nedokaze nebo nevi jak by vyuzila vysokorychlostni pripojeni k Internetu. Takove pripojeni muze slouzit je vsemu moznemu. Od telefonovani, videokonferenci, sledovani televize, hrani her az po ztahovani dat. (a mnoho dalsim vecem, ale myslim, ze si to vsichni co tady ctou plne uvedomuji a tak tady nema smysl delat seznam)
Problem je vsak v tom, ze s aDSL od CTc se neda delat ani jedna z vyse uvedenych cinnosti. A kdyz si vezmete na druhou stranu Pausal od Eurotelu, (kde se z toho taky neda delat nic) a spocitate si vsechny klady a zapory, myslim, ze mate rozhodnuto. NAvic, s nejlevnejsimi verzemi aDSL muzete mesicne ztahnou 1-3GB. Pokud mate data nonstop tahate v prumeru rychlosti okolo 5KB/sec. Takze pokud by jste byli pripojeni porad a dali neco tahat, tak denne udelate neco okolo 400MB. A to za nizzi cenu a jeste k tomu mate volne minuty na volani. Tak nevim, ale v teto kategorii mam viteze (sice se mi to nelibi, ale je to tak)
Dale byli zminovane pausaly na Dial-up. Zde nastava ta sama situace. GPRS ma zhruba stejnou rychlost, je nonstop a je levnejsi, tak nad cim premyslet.
je teda pravda, ze treba Eurotel ma dost casto vypadky GPRS, ale vetsinou trvaji jen chvilku a stava se to vetsinou v noci, takze to zas tak strasne neni.
Co se tyka vyvoje aDSL u nas, tak optimisticky jako Vy bych nebyl. Protoze Vetsina lidi, co by o nej mela zajem, musi prave z vyse uvedenych duvodu sahnout po necem jinem a tak si ho porizuji lidi, kteri bud naleti a nebo takovi, co ve skutecnosti tuto sluzbu nepotrebuji.
A zaver? Pokud CTc hned neco neudela, tak se mu podari do par let cele aDSL pohrbit. (=pripojky budou sice pribyvat, ale pomalu, protoze vetsina potencionalnich zajemcu do te doby zrusi telefon uplne a poridi si treba mikrovlnku, protoze ty s timto pristupem porostou jako houby po desti a mozna se dockame i toho, ze se budeme moci pripojit i na polske strane snezky)
Muj nazor je jednoznacny za soucasnych podminek se aDSL nevyplati a nema vubec smysl si ho porizovat. Pokud opravdu chci byt na internetu vecne, spokojit se bud s GPRS a nebo si najit alternativniho poskytovatele. A pokud nemate moznost, modlit se aby byla, protoze cokoli uz je lepsi nez upsat se telecomu…
TC

Kategorie Technologie.

Diskuze: 21 Comments

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

, 3.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

ISP Futuretec 2018

, 21.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ISP Futuretec 2018

Více bleskovek →

Články

Aukciu na frekvencie pre 5G sprevádzala petícia a hoaxy

, 21.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aukciu na frekvencie pre 5G sprevádzala petícia a hoaxy

Velký virtuální kulturní přehled

, 16.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Velký virtuální kulturní přehled

Čo je nové na Slovensku v oblasti 5G?

, 28.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Čo je nové na Slovensku v oblasti 5G?

Dotace na vysokorychlostní internet v sedmi praktických krocích

, 30.6. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dotace na vysokorychlostní internet v sedmi praktických krocích

Bezpečně na internetu: 10 tipů jak poznat škodlivý email

, 19.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bezpečně na internetu: 10 tipů jak poznat škodlivý email

Rady a tipy, jak získat dotaci na vysokorychlostní internet

, 20.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rady a tipy, jak získat dotaci na vysokorychlostní internet

Koronavirus – důležité odkazy, projekty firem a IT nadšenců, shrnutí situace v Česku i ve světe.

, 2.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Koronavirus – důležité odkazy, projekty firem a IT nadšenců, shrnutí situace v Česku i ve světe.

Koronavirus zpomalil internetové přípojky o více než 20%

, 30.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Koronavirus zpomalil internetové přípojky o více než 20%

 

Reklama:
ujezd.net
ujezd.net