Internet 2006 a Internet 2007

, 10. ledna 2007

Jsme na začátku nového roku a tak je na čase zhodnotit rok uplynulý a zamyslet se nad tím, co nás
čeká. Jakékoliv hodnocení je vždy do značné míry subjektivní, takže nemusíte souhlasit, zkusím
jej alespoň podložit nějakými exaktními daty a kvalifikovanými odhady.

Internet v roce 2006

Rok 2006 byl podle mého názoru zlomový. Na první pohled se nestalo nic zásadního, nepřišla
žádná revoluční technologie, nebyly vidět žádné podstatné slevy, ani se neobjevila žádná
„killing aplikace“, která by učinila Internet nutností pro každého. Přesto je dnes několik
momentů, které dohromady způsobují, že Internet u nás už není ubohou Popelkou, ale „pomalu
nazouvá střevíčky, které jej dovedou na zámek“ (vánoční pohádky na mě zřejmě zanechaly své
stopy). Zkusím tyto momenty, nebo chcete-li významné vlivy, shrnout.

Český Telecom se stal O2

Loni se konečně Telecom stal fakticky soukromou společností, oddělenou vlastnicky od státu, a tak
se může rozhodovat vždy podle obchodních přínosů, a získává mezinárodní know-how, zkušenosti i
kapitál. Stát navíc nemá žádný zájem O2 jakkoliv ochraňovat a může k němu konečně
přistupovat jako k jeho konkurentům. Stále to není dokonalé, ČTÚ je bohužel i přes změny, které
u něj proběhly, stále tím nejneschopnějším telekomunikačním úřadem na
světě
(téměř), a tak v oblasti regulace stále existují mezery, které umožňují O2 dominovat
na trhu pevných linek a fakticky znemožňovat využití své telekomunikační sítě alternativními
operátory, jak jim ukládá telekomunikační zákon a zákon na ochranu hospodářské soutěže (§11,
odst. 1f). Stále tady tak např. existuje rozhodnutí ČTÚ, které ukládá alternativním
poskytovatelům ADSL povinnost platit O2 za 1 přenesený GB v libovolném směru 30 Kč, což je asi 100×
více, než kolik činí náklady na tranzitní vnitrostátní přenos, a podobně.

Poté, co se ovšem tehdy ještě Telecom na konci roku 2005 dozvěděl, že v BBF prosazujeme nové
parametry broadbandu pro státní státní informační politiku a že hrozí, že jeho ADSL nebude
považováno za broadband, urychleně navýšil rychlosti ADSL na čtyřnásobek za stejnou cenu, poté
došlo k narovnání (i když fakticky ke zdražení) telefonních paušálů, na konci roku ovšem
výrazně navýšil datové limity (viz dále), ADSL se tak konečně stalo použitelným typem
připojení.

Broadbandové fórum (BBF)

Možná si budou někteří teď ťukat na hlavu, že si opovažuji vyzdvihnout úlohu BBF při
rozšiřování Internetu v ČR, ale přesto tak činím. Už dávno před přidělováním dotací bylo
zřejmé, že BBF samo o sobě žádný zlom nezpůsobí. 100 milionů, které byly nakonec rozdány je jen
promile prostředků, které se každoročně v oblasti IT v České Republice investují. Jenže šlo o to
pouze ten trh rozhýbat, donutit i malé firmy přemýšlet o rozvoji, dostat rozvoj Internetu do médií i
do hlav místních zastupitelstev. A přesně to se podařilo. Možná namítnete, že došlo k nějakým
problémům typu Peprnet, ovšem zde musím podotknout, že i kdyby to byl takový průšvih, tak je to jen
jedna z přidělených více než 40 dotací. A to je podle mého v době dvacetimiliardových projektů
„dálničního mýtného“, „vojenských transportérů“ či „armádních letadel“ značný
úspěch.

Možná si také řeknete, že 40 projektů ze 300 podaných není bůhvíjaké číslo, ale mám
zprávy, že víceméně všechny projekty byly nakonec nějak realizovány – třeba v menším
měřítku, možná to realizoval někdo jiný a jinak, prostě když už někdo investoval čas a peníze do
vytvoření projektu, který musel být dle podmínek dotace životaschopný, tak najít investora byl
možná nakonec ten nejmenší problém.

Kritická masa a propagace

Asi ten nejdůležitější moment. V loňském roce došlo k dalšímu zlevňování počítačů,
téměř každá druhá rodina tak již minimálně jeden kousek má přímo doma. Každé dítě má
přístup k počítačům a Internetu ve škole. Téměř neexistuje firma, která by mohla fungovat bez
počítačů a Internetu. Nový zpravodajský server aktualne.cz, který
přeplatil ty nejlepší novináře v Česku, a později i další elektronické deníky, prorazily do
masových médií. Téměř neuplyne den, aby se ze zpravodajství nezvalo „jak informoval internetový
deník …“. Televizní soutěže typu SuperStar či StarDance masivně propagují on-line hlasování a
informace na svých portálech. Z reklamy se na nás valí bublinky, Bobíci i Čtvrtníčci. Každý si
dnes zakládá internetové deníčky-blogy, na internetu se již i v češtině dá najít téměř
cokoliv a téměř každá informace je tam dříve než kdekoliv jinde, existuje obsah pro každou
generaci i zájmovou skupinu. Internet se prostě stává fenoménem, téměř každý jej zná, a nechce
jej jen ten, kdo jej nemá a nerozumí mu.

Vznik silné konkurence

GTS Novera odkoupila firmy Nextra, Telenor a Contactel. České Radiokomunikace odkoupily Tele2. UPC
odkoupilo Karneval. Rázem má dříve naprosto dominantní O2 tři velmi ostré konkurenty, každý je
silný na trochu jiném území – GTS ve firemních řešeních, ČRa pro SOHO, zejména mimo krajská
města, UPC v domácnostech v krajských městech. Došlo také ke spojování o rozrůstání
bezdrátových sítí. Největší bezdrátové sítě tak mají stovky přístupových bodů a pokrytých
měst, zákazníky počítají na tisíce. Začínají přitom pokukovat po WiMAX a staví první WiMAX telekomunikační a datové
sítě
.


Mapa pokrytí WiFi, kterou jsem programoval pro službu WIA WiFI

V naší databázi bezdrátových sítí na Internet
Pro Všechny
je evidováno přes 5,5 tisíce pokrytých obcí od 766 poskytovatelů a dle rozhovorů s
nimi jsme zdaleka nejdůležitější obchodní kanál pro získávání nových zákazníků, kdy se přes
nás hlásí v průměru 30 až 50 % všech jejich nových uživatelů. Dnes tak téměř neexistuje obec,
kde by nebyla možnost vysokorychlostního přístupu k Internetu.

Telefonování přes Internet

To co bylo v roce 2005 na Invexu benjamínkem, zabralo v roce minulém velkou část pavilonu a probudilo
z letargie mnoho telekomunikačních operátorů, kteří poznali snadnou možnost získání dalších
prostředků ze svých zákazníků a zvýšení jejich „věrnosti“. Sám jsem se podílel na designu
IP telefonie SIPY.cz a tak vidím, jak velký počet malých zejména
bezdrátových poskytovatelů se stává partnery, jak mnoho uživatelů má zájem o to, odprostit se od
paušálu a telefonovat zdarma či výrazně levněji.

Suma sumárum

To vše a další vlivy způsobily, že broadband v ČR za uplynulý rok výrazně vyrostl. Získal jsem
neoficiálně oficiální čísla od největších poskytovatelů u nás.

Na konci roku 2005 bylo v České Republice cca. 275 tisíc přípojek ADSL. Přibližně 80 % z nich
přitom tvořilo nejpomalejší připojení s rychlostí 256 resp. 512 kbit/s. Ke konci roku 2006 bylo již
469 tisíc zákazníků, z toho 404 připadá pro maloobchodní prodej O2 (Internet Express), zbytek
prodali alternativní operátoři (nezahrnuje ADSL přes uvolněné místní smyčky). Z tohoto počtu je
cca. 85 % linek využito pro připojení domácností. Při stále klesajícím počtu telefonních linek,
kterých je nyní okolo 2,5 milionu, z nich necelé 2 miliony je možné využít pro ADSL připojení, to
znamená přibližně 20% penetraci těchto linek.

Všechny ADSL již mají rychlost alespoň 512 kb/s, několik desítek procent již má rychlost 2 Mb/s
a vyšší. Navíc na konci roku zvýšil O2 datové limity, které nyní začínají na 3 GB maloobchodně
a 4 GB velkoobchodně měsíčně, což je dávka, která konečně stačí i pro poslouchání rádia a
občasné stáhnutí nějaké té legální hudby či videa.

UPC má ke konci roku mírně přes 100 tisíc internetových zákazníků, přitom asi 505 tisíc
domácností má přes UPC možnost připojení k internetu. To znamená přibližně stejnou penetraci,
tedy cca. 20 %, O2 se tak podařilo za dva roky dohnat ohromný, zhruba šestinásobný náskok
kabelových operátorů. Karneval, který UPC nyní odkoupilo má dalších přibližně 80 tisíc
internetových zákazníků. Další kabeloví operátoři mají celkem několik desítek tisíc
zákazníků.

Kabeloví operátoři vůbec budou muset přidat – mají ohromné možnosti – balíčkování služeb s hlasem
a televizí, nemusí brát ohledy na velkoobchodní partnery, mají mraky podobmních prodejců, mohou na
svých informačních kanálech vysílat permanentní reklamu atd., přesto o nic není nikde ani vidu ani
slechu a tak se často instaluje ADSL u zákazníka, který by mohl být výhodněji připojen přes kabelovou
přípojku.

Počet bezdrátových uživatelů Internetu není tak snadno zjistitelný, ačkoliv je v naší WiFi databázi 766 poskytovatelů, velká část tuto
možnost propagace sítě zdarma stále opomíjí, ne všichni pak sdělí aktuální počet uživatelů.
Podle našich odhadů i odhadů výzkumných agentur a jiných telekomunikačních operátorů ale dosáhl
počet bezdrátově připojených zákazníků přibližně 300-400 tisíc (ne všechny jsou ovšem
domácí a zdaleka ne všichni připojení vysokorychlostně) a to je první zcela zjevný zlom v loňském
roce – dynamika růstu bezdrátových sítí se výrazně zpomalila a ADSL se tak poprvé a zřejmě již
navždy (resp. do uchycení další technologie, zřejmě FTTH) stalo v roce 2006 nejpoužívanějším
typem připojení k Internetu.

Další typy připojení (WiMAX, pevné linky, FWA, …) jsou využívány téměř výhradně firemní
klientelou a počet takových linek se pohybuje v řádu desítek tisíc. Několik desítek tisíc lidí
stále využívá mobilní datové sítě – CDMA, EDGE …, dnes se již většinou ale jedná o
„druhé“ připojení u firemních zaměstnanců, typicky obchodních cestujících a manažerů.

V České Republice je přibližně 4,27 milionu domácností, z výše uvedených čísel tak
vyplývá, že počet domácích zákazníků s vysokorychlostním připojením blíží 1 milionu a
penetrace tak dosahuje přibližně 20% – každá druhá domácnost s počítačem má již Internet. V
tomto ohledu tedy konečně doháníme Evropu, i když se stále výrazně liší struktura a jsme stále
jediná evropská země, kde většinu vysokorychlostních přípojek netvoří ADSL.

Jak jsme na tom ve srovnání se světem se dozvíte v článku, který připravuje Miloslav Sova a který
na webu sdružení Internet pro všechny vyjde zřejmě v
pondělí.

Výhled do roku 2007

První pozitivní změnu už jsem anoncoval výše – O2 nedávno zvýšilo datové limity u ADSL a to
maloobchodně velkoobchodně, většina předprodávajících operátorů toto zahrnula do nových
nabídek, takže všichni noví i stávající zákazníci by měli získat větší volnost ve
využívání Internetu. Připravuji srovnání všech ADSL nabídek, které zveřejníme nejpozději
příští týden, jako ochutnávku mohu prozradit, že zatím nejlevnější ADSL, které jsem našel, je
nabídka ADSL 512 kb/s s 3 GB limitem za 333 Kč (396 Kč s DPH).

To způsobí pozitivní vývoj i v oblasti nového obsahu na Internetu, který se tak nebude muset tolik
omezovat, objevují se již první vlašťovky, např. internetová televize
Stream.cz
.

Jako vždy, mám také několik zákulisních informací, které by mohly potěšit mnoho lidí (a pár
zklamou). Tak předně – v průběhu tohoto roku (zřejmě v červnu) dojde opět k navýšení
rychlostí u ADSL za stejnou cenu, pravděpodobně na dvojnásobek. Nyní se postupně nahrazují karty ve
všech DSLAMech (ADSL „ústřednách) tak, aby zvládaly novější standard ADSL 2+, maximum (ovšem na
velmi krátké vzdálenosti v řádu stovek metrů od ústředny) leží až na 28 Mb/s, takže ještě
pár navýšení se dočkáme.

Pro někoho ještě více překvapivá a potěšující je informace, že se v O2 usilovně pracuje na
nabídce tzv. „naked ADSL“, tedy ADSL bez nutnosti platit telefonní paušál. Mám i trochu
konkrétnější údaje – nebude se jednat o nějaké „zkriplené“ ADSL, mělo by takto být
nabídnuto celé portfolio ADSL nabídek, velmi pravděpodobně i velkoobchodně. Není ještě zcela
rozhodnuto, vyžaduje to kvalitní obchodní propočty, zřejmě by k tomy ale mohlo dojít také přibližně
v půlce roku. Další pozitivní změny se pak budou týkat v oblasti mobilních datových služeb, o těch
ale zas někdy jindy.

Jak zvýšení rychlosti, tak zrušení telefonního paušálu (a tedy faktické zlevnění) ovšem bude
znamenat krach některých bezdrátových poskytovatelů, některé menší sítě se už i na mě
obrátili s dotazem, kdo by mohl mít zájem je odkoupit či jinak výhodně přebrat jejich zákazníky.
Přežijí jen ti největší, kteří diversifikují a nabídnou i telefonní řešení, kvalitní
support, jednoduchou (samo)instalaci, roaming, řešení v pásmu 5 GHz, potažmo časem WiMAX a podobně.
Mnoho poskytovatelů již staví také vlastní optické sítě, které budou za pár let naopak zabijákem
ADSL.

Na druhou stranu se ovšem vyrojí mnoho malých „takyposkytovatelů“, či chcete-li sousedských
sítí, kdy uživatel ADSL toto připojení předprodá pár kamarádům okolo. Ovšem bude se stále
zvyšovat tlak na kvalitu a cenový rozdíl bude ve výsledku tak malý, že se i toto pomalu stane čistě
fandovskou záležitostí.

Diskuze k článku

Gooden, 9. 4. 2007 (13:16):

Mám pocit že se začíná vařit pro nás uživatele ČRa s ADSL Premium nechutná kaše, viz link. Je to velký krok zpět, dovedu si představit že je to konec myšlenky na skutečně neomezené ADSL v Česku.

http://www.dsl.cz/debata.php?vlakno=160594&reakce=162375#162375

Tomáš Kapler, 6. 2. 2007 (11:19):

ano, je to nesmysl.
Takže správná čísla a vysvětlení
V článku je 10 odkazů. K vám zmíněným problematickým.

WiMAX – dejte seznam, hledat, WiMAX ( http://search.seznam.cz/search.cgi?min=l-s-c-k&w=wimax)

Mapa pokrytí – tuto mapu jsem programoval já, proto je na ni odkaz a je to tam jasně řečeno.

SIPY – ano, kdo čte mé články třeba na marigold.cz ví, že jsem s touto službou spjat, že se podílím na jejím programování a www stránkách, nijak se s tím netajím a odkaz si tam tedy klidně na tuto službu dám.

ADSL nabídka – udělejte stejně jako my srovnání všech ADSL nabídek na trhu od 20 operátorů a pak napište, kdo je nejlevnější. Schválně jestli dáte nějaký jiný odkaz.

V případě jakýchkoliv dotazů se na mě obraťte.

Pepa, 31. 1. 2007 (15:54):

Kdyz jsem napsal komentar k clanku z 12.1.2006 ( http://www.internetprovsechny.cz/komentare.php?idClanku=153), byl jsem panem Keplerem sepsut, ze to je nesmysl…

V nasledne argumentaci mne pobavilo prohlaseni o prvnich zverejnenych cenach ADSL pripojeni zminovanym ISP. CEny byly zverejneny prostrednictvim TZ onoho ISP. Autorem teto "rychle zverejnene TZ byl hadejte kdo…

A opet mame odkazy na stejneho poskytovatele:
– prvni Wimax site, ktere se stavi
– mapa pokryti, kterou p. Kepler programoval
– internetova telefonie SIPY.cz
– zatim nejlevnejsi ADSL, ktere p. Kepler "nasel"

To jsou 4 linky z 10 v jednom clanku, vsechny na stejnou firmu. Pro predstavu – ze zbyvajicich 6 linku vedou 4 na tento server a pouze 2 linky jsou na jine firmy. Je to opravdu tak vyznamna spolecnost na ceskem internetovem trhu, ze si zaslouzi zdarma tak sirokou publicitu na serveru http://www.internetprovsechny.cz, v clanku, ktery ma shrnovat udalosti v lonskem roce a co muzeme ocekavat v tom letosnim?

Chapu spoustu odkazu na O2, resp. Cesky Telecom. Bodejt by ne, je to hlavni cil kampane. Ale vsadim se, ze kdyz si nekdo da praci s clanky od pana Kaplera na tomto serveru, zjisti, ze nejcasteji zminovanymi jinymi projekty a adresami jsou prave ty, ktere ma pod kridly prave tato firma – hledejte…

Pane Kaplere, stale popirate hmotnou angazovanost v propagaci teto firmy?

Storm, 19. 1. 2007 (17:19):

Stále tady tak např. existuje rozhodnutí ČTÚ, které ukládá alternativním poskytovatelům ADSL povinnost platit O2 za 1 přenesený GB v libovolném směru 30 Kč, což je asi 100× více, než kolik činí náklady na tranzitní vnitrostátní přenos, a podobně.
Když by se tohle změnilo, tak hned budou nabídky bez omezení přenesených dat, resp. FUP, a to by v naší "bezdrátové" zemi, kde malou síť umí postavit pomalu každé malé dítě znamenalo jediný.
Ale stejně, přes tyhle nedostatky, když to srovným s článkama, co tady byly publikovaný x let zpátky … Dneska se při vyslovení zkratky ADSL už nikomu samovolně neotevírají kapesní nože, a redaktoři těchto stránek, kterých si samozřejmě vážím už taky asi nikdy nebudou psát o tom, kdo zabíjí český internet. Myslím si, že broadband u nás po privatizaci Telecomu konečně proplul mezi tou pomyslnou "skylou a charibdou", kde na jedné straně byl neregulující regulátor a na druhé straně právě ten tolik nenáviděný, politiky protěžovaný Český telekom. Ale už to zase není taková zábava, sledovat dění kolem internetu – blaze národu, který má nudnou historii 🙂

Kategorie Technologie.

Diskuze: 4 Comments

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

, 21.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

, 28.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Více bleskovek →

Články

Telekomunikační šmejdi spôsobujú problémy občanom aj operátorom

, 1.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Telekomunikační šmejdi spôsobujú problémy občanom aj operátorom

Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

, 26.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

, 28.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

, 11.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

Mobilné služby počas dovolenky

, 10.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilné služby počas dovolenky

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

, 17.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil