Internet, připojení k němu a možný rozvoj (Část 1 – internet a počítačové sítě)

, 13. března 2006

Sítě LAN a WAN

Nejdříve je třeba si uvědomit, co je internet. Internet je rozlehlá počítačová síť, lišící se od malých, pevných počítačových sítí rozdíly v několika kritériích. Pro lepší přehled definujme síť LAN (Local Area Network), jako síť na území o maximální rozloze 1km2, používající technologii baseband a s cílem sdílení dat potřebných k danému účelu, při jakém síť vznikla. A síť WAN (Wide Area Network) jako síť na území minimální rozlohy právě 1km2.

Mezi sítěmi LAN a WAN rozlišujeme několik odlišností. Za prvé se liší svým účelem. Sítě LAN vznikají na krátkých vzdálenostech většinou z čistě pracovních důvodů, popřípadě důvodů zábavy, zatímco sítě WAN existují z důvodů obsáhle komunikace. Další významné odlišnosti jsou:

  1. Velikost požadovaného přenosového zpoždění, aneb rychlost sítě.
  2. Vlastnictví přenosových cest. Pokud se jedná o síť LAN, tak poskytovatel (majitel) většinou nepovolí jakémukoliv externímu vlivu aby se jakýmkoliv způsobem pohyboval po jeho síti. Zatímco u sítí WAN patří přenosové cesty telefonním společnostem popřípadě poskytovatelům internetového připojení, kteří si jej pronajímají od majitele (často státu) a nechává data volně proudit po své síti.
  3. Aplikace které se používají. Na sítích LAN záleží čistě na vkusu a znalostech administrátora a ten se svojí síti věnuje tak, jak umí. Na sítích WAN se používají programy, určené k použití na síti internet. Většinou se jedná o programy určené ke komunikaci pomocí protokolů http a FTP.

Tabulka srovnání sítí WAN a LAN

LAN WAN
Proč vznikly, respektive z jakého důvodu se zřizují Pro potřeby sdílení dat Pro komunikaci
Rychlost přenosu Vyšší(Mbps až Gbps) Nižší (Kbps až Mbps)
Topologie Homogenní Heterogenní
Vlastnictví infrastruktury Privátní poskytovatel Provozovatel si je pronajímá
Charakter uzlů Pracovní stanice Servery
Dostupnost uzlů Podle potřeb uživatele Trvale
Přenosové zpoždění Malé Velké
Spolehlivost přenosových cest Vyšší Nižší

Základními kritérii sítě LAN jsou její přenosová rychlost, aneb doba potřebná k cestě dat na konec určené destinace a zpět, přenosové zpoždění a charakter uzlů. Charakterem uzlů je myšlena funkce koncového zařízení. Na sítích WAN jsou to servery, zatímco na sítích LAN jsou to pracovní stanice, většinou personální počítače pracovníků. Též velký důraz je v sítích LAN kladen na jejich spolehlivost.

Dále je rozdíl v topologii sítí. Stavitelé sítí LAN se snaží dát sítím pravidelnou stromovitou strukturu sloužící k eliminaci možných chyb a zajištění snadného průtoku dat. Zatímco síť internet má strukturu nesymetrickou, protože vznikala postupně a to často telefonním vedením, které je vedeno víceméně po každém státě velice bohatě. Snahou informatiků zajímajících se o síť internet je dosáhnout takové stavby, aby uživatel nevnímal rozdíl mezi sítí LAN a WAN, popřípadě sítí internet. Což by znamenalo rapidní zvýšení stability a přenosové rychlosti, které by se dalo získat několika způsoby a to změnou z kritérií sítě WAN, či internet, na kritéria sítě LAN. Bohužel přebudovat topologii sítě internet by bylo prakticky nemožné a to z finančního hlediska.

Sítě MAN a sítě PAN

Dále bych se chtěl věnovat sítím MAN (Metopolitam Area Network). Jedná se o sítě na území celého města. Svojí velikostí spadají mezi sítě LAN a WAN. Není určený konsens o tom, co jsou sítě MAN. Dá se uvažovat, že jsou to sítě sloužící k potřebám města, jako například síť Plzeňského magistrátu,či síť WEB-NET ve vlastnictví ZČU, také na území města Plzeň. Tyto sítě jsou vedeny pomocí optických kabelů a radiových spojů.

Proto bychom mohli konstatovat, že i v Brně takové sítě existují. Jedná se například o síť brnofree.net. Tato síť funguje na území celého Brna a jeho blízkého, maximálně 12km vzdáleného okolí. Je vedena pomocí mikrovlnné technologie na pásmu 2,4 Ghz. Je zřízena skupinou nadšenců, kteří síť používají z čistě intelektuálních důvodů, ale i ke sdílení dat a připojení k internetu. Zde si spousta administrátorů firemních sítí zkouší nové metody ve wifi komunikaci.

V tomto druhu sítě je možný teoretický rozvoj zlepšení kvalit sítě internet. A to pokud by místní síť byla položena kvalitním optickým vedením tak by bylo možno, dosáhnout vysokých rychlostí v rámci města, a pokud by ležel kořen městské sítě (MAN) na páteřním spoji, tak by se dalo uvažovat o zlepšení stability a přenosové rychlosti, zapříčiněné zlepšením topologie.

Pokud mluvíme o používaných sítích, tak musíme zmínit i sítě PAN (Personal Area Networks), které existují jen jako spojení dvou přístrojů pouze pro personální užití. Na vývoj internetu nemají prokazatelný vliv.

Struktura sítí LAN a WAN

Struktura sítí WAN se snaží dosáhnout struktury, která se používá u sítí LAN. To znamená snaží se aby byly symetricky postavené. Od koncového uživatele (z takzvané „poslední míle“) vede spojnice do sítě „střední míle“, která může, či nemusí existovat, a z ní následná spojnice vchází do páteřní sítě, takzvané „první míle“.

Sítě první míle bývají z pravidla nejstabilnější, což je zapříčiněno dobrým vedením. Povětšinou to bývají spojnice několika míst, které patří poskytovateli. Jejich stavba je nejjednodušší, protože v dnešní době existuje přebytek kapacity optických kabelů. Ty jsou často využívány k jejich stavbě.

Není podmínkou, aby sítě střední míle existovaly. Největší problém je s budováním přístupových sítí. Tyto sítě musí být plošného pokrytí určitého území. Jedná se například o rozvod kabelové televize vedený do každého bytu na určitém území. Stejným systémem je veden telefon. Na hlavní páteřní síti existuje odbočka do směrovací ústředny. Ta je vždy pro dané území jedna. A z ní vychází spojnice do menších ústředen, většinou pro každou čtvrť města samostatnou, kde se určují konečná oprávnění každého uživatele.

Struktura sítě

Pokračování příští týden.

Diskuze k článku

Tomáš Kapler, 14. 3. 2006 (11:57):

já jsem článek ještě nečetl, nicméně zkusím odpovědět. Klíčové slovo ve vašem dotazu je slovo "Internet". Co je to Internet? Když se propojíte s jinou sítí (inter-net), bude to internet? Myslíme-li tím ono celosvětové propojení, pak jde o to se stát součástí tohoto celosvětového propojení a to můžete udělat tak, že se prostě napojíte na jiného poskytovatele, který je napojen na jiné poskytovatele atd. A to buď přímo a nebo v peeringovém centru (NIX). Firmy, které jsou členy NIXu musí mít ale přípojku do zahraničí (aby dále rozvětvovali síť a tím jí dělali odolnější), tj. musíte se napojit na nějakého mezinárodního poskytovatele IP konektivity, buď si koupíte vláknkno, nebo spíše kapacitu nějakého tranzitního operátora a pak platíte za nějakou rychlost. Typicky si třeba koupíte 2 Mb/s do Frankfurtu a platit budete třeba 10 tisíc Kč měsíčně. Konektivita v nixu je oproti tomu téměř zadarmo. Obecně 50% toku přitom teče do ČR a půlka ven. Tož tak.

drakenCZ, 13. 3. 2006 (22:54):

Tento článek je velice zajímaví,akorát by mě zajímalo kde si poskytovatel pronajímá "vstup"do sítě internet?

Kategorie Technologie.

Diskuze: 2 Comments

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Bleskovky

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

, 3.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

ISP Futuretec 2018

, 21.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ISP Futuretec 2018

Vodafone kupuje UPC. Obchod musí ještě potvrdit Evropská komise.

, 10.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vodafone kupuje UPC. Obchod musí ještě potvrdit Evropská komise.

GDPR a efektivní sdílení pověřence na ochranu osobních údajů

, 27.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem GDPR a efektivní sdílení pověřence na ochranu osobních údajů

Více bleskovek →

Články

 

Doporučujeme

Děti a bezpečí z/na internetu – jde to vůbec nějak zajistit?

Děti a bezpečí na internetu – sociální sítě

Mám pomalý internet! Kde je chyba?

Ruší vaše vysílače meteoradary?...

Chystá se EU brutálně regulovat internet?

Kyberbezpečnost nejen v prostředí youTube

Proč investovat do vzdělávání zaměstnanců

Vybíráme nový notebook...

Takový byl seminář o GDPR v Olomouci

Dotace na vysokorychlostní internet...

Jak vypadá vysílač lokálního providera a proč by to mělo zákazníka zajímat?

Aby wifi doma fungovala.

Zpoplatnění bezlicenčních pásem by zdražilo internet, nebo snížilo jeho dostupnost

Internethome končí s bezdrátem. Nespokojení klienti často volí osvědčené lokální ISP.

Budeme mít internet z dronů a balonů?

Rychlosti internetu v lednu 2014, poprvé přes 70 tisíc měření a několik novinek

LTE? Žádnou mobilní revoluci nečekejte…

Speedmeter IPV pro zařízení se systémem Android nově na Google Play

Mobilní revoluce nebo evoluce?

Waze – doprava na dlani

Stručný úvod do geosociálních sítí

Databáze knihoven a rozcestník pro knihovníky i poskytovatele připojení

Instagram – cesta k úspěchu

Sdílení a zálohování s Dropboxem

Webové aplikace s geolokací

Posílání datových balíků po Internetu

AirFiber24 – ostrý test z reálného provozu

Česká republika a rychlosti internetu podle Akamai

PPF Petra Kellnera se přihlásila do aukce kmitočtů. Překvapivý kandidát na čtvrtého operátora.

Pinterest – nová hvězda mezi sociálními sítěmi

Google nejen vyhledávačem: Umíte správně vyhledávat?

Malware a jeho současné podoby

Odkazy odjinud


Reklama:
/www.pranet.cz
www.pranet.cz