„Internet pro všechny hlásí: „Kampaň na bezdráty pokračuje“

, 6. prosince 2004

Jaký je současný stav? Máte problémy s registrací?

V současné
době naše databáze obsahuje 194 bezdrátových sítí a do konce roku celkem jistě pokoříme
magickou dvoustovku. Zatímco na zkompletování informací o prvních 100 sítích jsme
potřebovali téměř rok, těch zbylých 94 se nám podařilo přidat za necelé dva měsíce.
Velikou zásluhu na tomto pokroku mělo zavedení on-line registrace sítí prostřednictvím tohoto formuláře a rovněž
spolupráce se serverem Mobil.cz, kde se nám podařilo před dvěma měsíci zprovoznit velmi zdařile upravenou
verzi naší databáze
a zpřístupnit tak informace o bezdrátových sítích daleko většímu
počtu čtenářů. Těm co registraci již podstoupili možná připadá množství požadovaných údajů
moc veliké, ale tentokrát jsme nad vytvářením formuláře strávili opravdu hodně času a
všechny požadované informace mají své opodstatnění. Po dvou měsíčních zkušenostech nás
však trochu mrzí, že většina uživatelů, kteří registrovali své oblíbené sítě (případně
jejich majitelé) v našem formuláři, si vůbec neprohlédla naší vzorově vyplněnou síť, a
ani nevyužila možnost nápovědy u každé jednotlivé kolonky.

Jak jinak bychom si mohli vysvětlit, že
většina uživatelů vkládá do kolonky pro výpis z ceníku různé, málo podstatné věci jako je
počet e-mail adres a velikost prostoru pro webovou prezentaci, namísto toho, aby své
potenciální zákazníky informovali v několika jasně formulovaných větách o rychlosti, ceně,
agregaci a datovém nebo časovém omezení jejich služby. Rovněž úvodní popis sítě je pro
vaší prezentaci v databázi velmi důležitý. Je to totiž první věc, kterou si čtenář o síti
přečte a která ho má přesvědčit, že jeho budoucí poskytovatel internetu je solidní a
důvěryhodná společnost. Úvodní popis je důležitý i pro komunitní sítě nebo občanská
sdružení, ti zde mají unikátní možnost vysvětlit proč jejich síť vznikla a v čem se liší
od oficiálních poskytovatelů Internetu.

Poslední důležitou (i když nepovinnou
záležitostí) je mapka pokrytí nebo fotky výhledů z přístupových bodů. Ačkoliv formulář
umožňuje velmi snadné vložení jakýchkoliv obrázků ve formátu GIF nebo JPG, této možnosti
využilo jen velmi málo uživatelů. Přitom pokrytí většiny sítí se neomezuje jen na
centrální město nebo střediskovou obec, ale velmi často dosahuje i do okolních měst a
obcí.

Náš pohled na provozovatele bezdrátových sítí aneb trochu kritiky do
řad provozovatelů bezdrátů.

Ačkoliv je na Wi-Fi ze strany uživatelů pořád
nahlíženo trochu s nedůvěrou, pravdou je, že za poslední dva roky odvětví bezdrátových
technologií zaznamenalo obrovský rozmach a i provozovatelé bezdrátových sítí již vychytali
většinu much, kterými jejich sítě od počátku trpěli. Zejména v roce 2003, ale i v tomto
roce vyrůstaly bezdrátové sítě jako houby po dešti a jestli náš seznam obsahuje cca. 200
sítí, pak vězte, že toto číslo nepředstavuje ani polovinu všech sítí,
které v ČR existují (podle některých zdrojů dokonce tento počet odpovídá zhruba 20
procentům všech bezdrátových sítí).

Musíme ale také upozornit na velmi závažnou
chybu, které se většina provozovatelů bezdrátů dopouští. Riskujeme tím rozpoutání vášnivé
diskuze, ale cítíme potřebu všechny komerční a komunitní sítě na tuto věc upozornit.

Velká část komerčních i komunitních sítí se hned na úvodní stránce z radostí
pochválí tím, že nejsou jako Český Telecom a nabízejí mnohem levnější a dostatečně
kvalitní připojení. S tímto tvrzením se sice nechá souhlasit (mnoho sítí nabízí skutečně
levnější a dostatečně kvalitní alternativu k službám ČTc a velkých providerů), ale
„Nebýt jako Český Telecom“ znamená i něco jiného. Většina z těch zhruba 200
sítí, které jsme již měli tu čest zařadit do databáze totiž velmi zanedbává svojí
webovou prezentaci
.

Velmi často jsme se totiž na stránkách lokálních
provozovatelů Internetu setkali s tím, že v jejich prezentacích chybí základní
informace o nabízených službách
případně, že tyto informace jsou uvedeny v
odlehlé části webu a čtenář se k nim propracuje až po jeho velmi podrobné prohlídce. U
komunitních sítí je toto „informační embargo“ někdy možná záměrné, protože již
samo členství v komunitní síti vyžaduje jistou dávku samostatnosti (angažovanosti) a
provozovatelé těchto nekomerčních sítí se tak možná snaží odradit potenciální zájemce,
kteří by chtěli sedět doma v teple a čekat až je přijde někdo připojit.

Komerční
poskytovatelé Internetu by si však takovou nedůslednost měli odpustit a dbát na to, aby
potenciální zájemce dostal o nabízeném produktu co nejvíce informací hned při první
návštěvě jejich stránek. A nepřehledný nebo neúplný ceník je ten pravý
důvod, proč by potenciální zákazník měl být ve vztahu ke svému budoucímu poskytovateli
opatrný. Zákazníka totiž zajímá nejen cena, ale i všechny ostatní parametry nabízené
služby. Zajímá ho jestli je linka garantovaná nebo sdílená. V případě sdílené linky ho
zajímá hodnota agregace (s kolika uživateli se bude o nabízenou rychlost dělit). Také
informace o datových limitech a případných poplatcích za nadlimitní data jsou při
rozhodování důležité.

Informace o použitých technologiích, počtech přípojných bodů
a celkové konektivitě celé sítě jsou pro uživatele velmi důležité. Dozví se z nich
například to, že si neobjednává připojení od nějaké „pochybné“ firmičky, která
předprodává ADSL linku nebo disponuje nedostatečnou konektivitou, ale že uzavírá
partnerství se společností, která to myslí s provozováním Internetu vážně a patří v daném
regionu k těm nejlepším. Výmluvy na utajování těchto informací před konkurencí jsou
většinou velmi průhledné, protože většina lokálních providerů má tyto informace o své
konkurenci již dávno zjištěné.

Podle našeho názoru by měla vždy být standardní
součástí webové prezentace mapa pokrytí. Žádná síť se nerozvíjí tak dynamicky, aby si
nemohla jednou za čtvrt roku dovolit aktualizovat mapu pokrytých lokalit. Naopak uživatel
se z jednoho obrázku velmi rychle zorientuje, zda je, či není v dosahu této sítě.

Zcela zvláštní kapitolou je komunikace se zákazníkem a tento problém by si možná
zasloužil samostatný článek. Při našich telefonických i e-mailových kontaktech s
jednotlivými provozovateli jsme se často setkali se skutečností, že nám provozovatel sítě
velmi ochotně přislíbil doplnit chybějící informace a dodnes jsme se nedočkali odpovědi.
Pokud stejným způsobem „vázne“ také komunikace se skutečným zákazníkem, tak se
nelze divit, když takový uživatel začne mít k bezdrátovému poskytovateli nedůvěru.

Několik rad pro zájemce o bezdrátové připojení.

V případě,
že už se vám podařilo najít toho správného poskytovatele bezdrátového internetu
doporučujeme dobře prozkoumat jeho webovou prezentaci. Velká část solidních lokálních
poskytovatelů má na webu složku „reference“, kde najdete
kontakty na firmy nebo instituce, kterým společnost poskytuje připojení k Internetu.
Doporučujeme je navštívit a trochu se informovat, případně na vlastní pěst vyhledat
nějakého jiného zákazníka a pozeptat se na rychlosti připojení, případné výpadky a
především na to, jaký má firma přístup k zákazníkům.

Nejdůležitější sekcí na
stránkách lokálního poskytovatele Internetu je obvykle ceník případně sekce „otázky
a odpovědi“ (častěji pod označením „FAQ“). Ceník je obvykle rozdělen na
část určenou pro domácnosti a část určenou firemní klientelu. Ačkoliv pro většinu
uživatelů je rozhodující cena připojení, neměly by vám uniknout ani jiné parametry
nabízených služeb jako rychlost, agregace, časové nebo datové omezení.
Může se stát, že najdete ve svém okolí dvě bezdrátové sítě a budete porovnávat jejich
ceníky. To, že jedna nabízí rychlost 64 kb/s za 400 Kč a druhá za 750 Kč by vás nemělo
splést. Důležité je podívat se na detailní parametry služby. Je dost dobře možné, že
nabídka s nižší cenou je zatížena podstatně vyšší agregací (nejedná se tedy o linku
vyhrazenou pouze pro vás, ale připojení sdílíte s ostatními).

I sdílené připojení
může mít více podob (někde se budete o linku dělit se 3 lidmi u někoho třeba s 10) a proto
sledujte hodnoty agregace, která je u bezdrátů obvykle 1:3, 1:5 nebo 1:10 (u vyšších
hodnot už bychom byli hodně opatrní). Navíc část poskytovatelů uvádí u každého tarifu 2
rychlosti. Jednu maximální, ta určuje maximální reálnou rychlost kterou můžete dosáhnout a
druhou garantovanou, která by zas měla představovat rychlost pod kterou by nemělo vaše
připojen nikdy spadnout. Nenechte se ošálit častými polopravdami o rychlosti 11 Mbit a
pod., zajímejte se, jakou má kapacitu linka, přivedená k přístupovému bodu na nějž se
budete napojovat, s kolika se sdílí lidmi i jakou kapacitu má celá síť vašeho
poskytovatele. Vzhledem k technologii bezdrátového Internetu však nelze garantovat téměř
nic (vliv na kvalitu mají i povětrnostní podmínky, rušení signálu od nějaké jiné sítě a
pod.). Pravdou však je, že solidní poskytovatel dokáže tyto vlivy maximálně eliminovat a
vy se můžete spolehnout, že 99% času budete dosahovat skutečně rychlostí které uvádí.
Proto bychom doporučovali pokud možno nabídku nejdříve nezávazně vyzkoušet, než se k
něčemu zavážete, a nebo alespoň prověřit spolehlivost u jiných zákazníků
poskytovatele.

Další důležitou věcí jsou časové nebo datové limity. V nabídkách
jednotlivých operátorů najdete tarify u kterých se rychlost připojení mění podle toho,
jestli se připojujete ve špičce nebo mimo špičku (ve dne je obvykle nižší). Někde si zase
můžete předplatit určitý počet hodin. Podobně jako u ADSL pozor na datové limity. Měsíční
limity začínají na hranici 100 MB a končí na 10 GB. Poplatky za nadlimitní data jsou také
u všech sítí velmi podobné a pohybují se někde mezi 2-5 Kč za 1MB přenesených dat. Některé
sítě nabízejí kromě pravidelného měsíčního poplatku také čtvrtletní, pololetní nebo roční
platbu předem, kdy uživatel může uspořit až 10% nákladů oproti měsíční platbě. Většina
poskytovatelů bezdrátů je v tomto ohledu velmi pružná a vynalézavá, takže zákazník si může
opravdu vybrat. Zejména pro firmy se vyplatí s budoucím poskytovatelem trochu smlouvat a
vyjednat si mnohem lepší podmínky za rozumnou cenu, než by jim byla schopna poskytnout
jakákoliv jiná společnost zabezpečující připojení k Internetu.

Velkou výhodou
některých bezdrátových sítí (především se jedná o komunitní sítě nebo sítě, které
provozují občanská sdružení) je možnost kromě připojení do Internetu také sdílet data s
ostatními účastníky sítě. Uživatelé si tak můžou mezi sebou vyměňovat různé soubory,
programy, hudbu nebo hrát hry.

Zamyšlení na závěr a potěšující zpráva pro
slovenské čtenáře

Trh s bezdrátovým Internetem se neustále vyvíjí.
Nedejte se odradit často prezentovaným názorem, že bezdrátové připojení je nespolehlivé,
nebo že většinu sítí provozují nadšenci bez dostatečných technologických znalostí. Počty
uživatelů se počítají na desítky tisíc (přesná statistika neexistuje). Bezdrátové
připojení je tedy plnohodnotným konkurentem ostatních druhů připojení, navíc dosáhne i
tam, kam se ostatní poskytovatelé příliš nehrnou. Pokud se chcete dozvědět o bezdrátovém
připojení trochu víc určitě nezapomeňte navštívit stránky Marigold.cz nebo obchod s Wi-Fi technikou wifishop.cz. No a samozřejmě se nezapomeňte jednou za
čas podívat na naší databázi
bezdrátových sítí
, která se téměř každý den o nějakou tu síť rozrůstá.

Na
úplný závěr máme pro čtenáře ze Slovenska potěšující zprávu. Server Internet pro všechny
vyslyšel žádosti slovenských uživatelů a ve spolupráci s naším partnerským sdružením
Internet pre všetkých připravujeme také slovenskou verzi databáze. Slovenská verze je již
plně funkční a obsahuje prvních několik nejznámějších bezdrátových sítí. Podobně jako pro
české uživatele jsme i pro naše slovenské přátele připravili on-line formulář
prostřednictvím kterého můžou sítě vkládat již dnes do naší databáze. Oficiálně však
hodláme slovenskou verzi databáze čtenářům představit až ve chvíli, kdy bude obsahovat
alespoň 15 bezdrátových sítí. Takže záleží také na vás, jestli to stihneme ještě do
letošních Vánoc.

Diskuze k článku

jozka, 15. 12. 2004 (11:46):

Wifi bylo urcite dulezite jako alternativa k predrazenemu adsl (a za to mu urcite patri dik), myslim si ale, ze se pustupem casu stane pouze okrajovou zalezitosti pro par nadsencu a komunit.
Kdysi jsem se v Repich o wifi zajimal, bohuzel apaticky pristup spravce APcka, na ktery jsem videl, me od WIFI odradil.
Nastesti to zachranilo prichozi chello, a asi i plno dalsich uzivatelu wifi v Repich preslo k chellu (obzvlast, pokud jim slo jen o pristup na internet).

error, 9. 12. 2004 (18:02):

je prostě v tomto státě taková, že se každému, kdo podniká v sítích, vyplatí stavět svůj marketing na základní tezi "nejsme jako ČTc", což je prostě u nás stále stěžejní návnadou na získání zákazníků.

Jiří Laburda, 8. 12. 2004 (12:04):

Já jsem měl připojení přes Wifi.. Bylo to levné (500 Kč), teoreticky jsem měl k dispozici 1 mbit linku.. Bylo to přes sdružení Czfree.net v Praze.
Praktické zkušenosti však byly takové: zarušené páteřní linky (ztráta paketů až 50%), pomalost – někdy horší než modem, někdy třeba 3 dni připojení nešlo, protože člověk, u kterého byl AP, na který jsem byl napojený, odjel na víkend a AP zatuhl..
Takže jsem se musel rozloučit s wifi a připojil jsem se pomocí ADSL. Platím o něco více (780 Kč), dostanu ale dańový doklad, rychlost je dostatečná, datový limit nepřekročím (a to stahuji hodně fotek a pracovních materiálů), za celé 2 měsíce bez výpadku.

Jirka, 8. 12. 2004 (09:33):

ALe vzdyt v 5GHz je povoleno vysilat, je pet pasem za ktery se neplati. my pouzivame 2,4 GHz, 5 GHz a 10 GHz to jsou bez licence

john, 8. 12. 2004 (02:02):

pokud se nepletu, tak urcite neni povolen vyzarovany vykon 1W / ale mozna se neco zmenilo uz ted, co jsem o tom nekdy pred 2 mes. cet, tak byl "predoklad" na 1Q/2005 /

tech povolenych 5GHz /25mW ?/ je povoleno snad bez venkovni vysilaci anteny pro sit v ramci budovy

vim ale o 2ks Tranga v nasem okoli / v ramci platce licence ?, nevim /

Jan, 7. 12. 2004 (18:57):

Vzdyt 5GHz se u nas normalne pouziva a je
to dokonce dovoleny 🙂

Obrbaz, 7. 12. 2004 (13:16):

No tak WIFI je drahý jak prase, kdybych si pořídil WIFI 256 tak zacvakam skoro 800 a ja sem si poridil CDMA za 899Kc a teoreticka rychlost je pres 2Mbit, ale prakticky v slabem provozu nad 800 a silnem nad 300

Hanz, 7. 12. 2004 (11:22):

Myslím že na pásmu 2,4 Ghz se toho moc provozovat nedá. Ty sítě které před rokem fungovali dnes přežívají. Pásmo je strašně malé a kvůli tomu vzniká velká pravděpodobnost rušení. Myslím že velkou podporu by český bezdrátový internet získal uvolněním licence 5GHz. Co na to ČTU??? Když to šlo na slovensku proč to nejde v ČR??? Kdo zná na tuto otázku odpověď???

Kategorie Bleskovky.

Diskuze: 8 Comments

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

, 3.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

ISP Futuretec 2018

, 21.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ISP Futuretec 2018

Vodafone kupuje UPC. Obchod musí ještě potvrdit Evropská komise.

, 10.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vodafone kupuje UPC. Obchod musí ještě potvrdit Evropská komise.

GDPR a efektivní sdílení pověřence na ochranu osobních údajů

, 27.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem GDPR a efektivní sdílení pověřence na ochranu osobních údajů

Kuki naděluje na Vánoce extra porci filmů a pohádek

, 18.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kuki naděluje na Vánoce extra porci filmů a pohádek

V zařízeních Compex WP54AG byla potvrzena bezpečnostní díra.

, 11.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem V zařízeních Compex WP54AG byla potvrzena bezpečnostní díra.

Seminář o GDPR se zaměřením na malé a střední ISP z Česka i ze Slovenska!

, 31.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seminář o GDPR se zaměřením na malé a střední ISP z Česka i ze Slovenska!

WordCamp Brno 2017 vám určitě dodá inspiraci

, 6.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem WordCamp Brno 2017 vám určitě dodá inspiraci

Memorandum o spolupráci se Středočeským krajem – jeden z prvních kroků správným směrem.

, 3.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Memorandum o spolupráci se Středočeským krajem – jeden z prvních kroků správným směrem.

Více bleskovek →

Články

Pozvánka na Kam kráčí telekomunikační sítě Plzeň a seminář ke změnám ve spektru a k sítím 5G.

, 6.8. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na Kam kráčí telekomunikační sítě Plzeň a seminář ke změnám ve spektru a k sítím 5G.

Konference Futuretec 2018 – vyvážený mix odbornosti a dobré zábavy

, 9.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konference Futuretec 2018 – vyvážený mix odbornosti a dobré zábavy

Úspěšní youTubeři musí být vytrvalí

, 2.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úspěšní youTubeři musí být vytrvalí

Placenému volání se otevírají nové možnosti

, 18.6. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Placenému volání se otevírají nové možnosti

Youtubeři – nové hvězdy reklamního businessu

, 15.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Youtubeři – nové hvězdy reklamního businessu

Reportáž z konference “ Kam kráčí telekomunikační sítě – Olomouc 2018″ – odpoledne a večerní zábava

, 30.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Reportáž z konference “ Kam kráčí telekomunikační sítě – Olomouc 2018″ – odpoledne a večerní zábava

 

Doporučujeme

Vybíráme nový notebook...

Takový byl seminář o GDPR v Olomouci

Dotace na vysokorychlostní internet...

Jak vypadá vysílač lokálního providera a proč by to mělo zákazníka zajímat?

Aby wifi doma fungovala.

Zpoplatnění bezlicenčních pásem by zdražilo internet, nebo snížilo jeho dostupnost

Internethome končí s bezdrátem. Nespokojení klienti často volí osvědčené lokální ISP.

Budeme mít internet z dronů a balonů?

Rychlosti internetu v lednu 2014, poprvé přes 70 tisíc měření a několik novinek

LTE? Žádnou mobilní revoluci nečekejte…

Proč PPF koupila českou a slovenskou Telefóniku?

Speedmeter IPV pro zařízení se systémem Android nově na Google Play

Mobilní revoluce nebo evoluce?

Mobilní bezdrátové datové přenosy v roce 2013

Waze – doprava na dlani

Stručný úvod do geosociálních sítí

Lednové rychlosti na internetu řečí grafů a čísel

Databáze knihoven a rozcestník pro knihovníky i poskytovatele připojení

Instagram – cesta k úspěchu

Naměřené rychlosti internetových připojení v prosinci

Sdílení a zálohování s Dropboxem

Webové aplikace s geolokací

Posílání datových balíků po Internetu

AirFiber24 – ostrý test z reálného provozu

Česká republika a rychlosti internetu podle Akamai

PPF Petra Kellnera se přihlásila do aukce kmitočtů. Překvapivý kandidát na čtvrtého operátora.

Pinterest – nová hvězda mezi sociálními sítěmi

Velké srovnání mobilního Internetu v České republice pro rok 2012

Google nejen vyhledávačem: Umíte správně vyhledávat?

Malware a jeho současné podoby

Soumrak volného 10 GHz pásma aneb kdo má zájem na jeho zarušení?

Odkazy odjinud


Tip: Navštivte sekci VoIP a porovnejte nabídku více než třech desítek operátorů!

Podporujeme:

www.sumavanet.cz i4eSmall.gif (2K) pravedneslogo.gif (5K)

Reklama:
ujezd.net
ujezd.net