Jaká byla jubilejní konference Kam kráčí telekomunikační sítě – Plzeň 2017? 2/2

, 2. října 2017

 První díl reportáže z konference Kam kráčí telekomunikační sítě, jsme ukončili v čase oběda pozvánkou na vystoupení vzácného hosta – předsedy Rady ČTÚ pana Jaromíra Nováka. Ačkoliv na všech konferencích je čas po obědě nepopulární, pan předseda si vždy dokázal své posluchače získat a nejinak tomu bylo i dnes.

Ve své prezentaci se v části legislativně právního okénka věnoval aktuálním legislativním změnám v oblasti elektronických komunikací, zejména otázkám spojených s účinností tzv. digi novely. V další části pan předseda kousl do kyselého jablíčka a věnoval se výsledkům kontrolní činnosti ČTÚ, kdy nejčastějším zjištěním při kontrolách je využívání indoor kmitočtů v outdooru, využívání kmitočtů určenými pro provoz SRD neschválenými zařízeními RLAN, nerespektováním prioritních kmitočtů meteorologických radarů s následkem jejich rušení, nelegální využívání kmitočtů a nesplnění výzvy k odstranění zjištěných nedostatků.

Předseda Rady ČTÚ ujistil, že cílem ČTÚ je umožnit férové podnikaní, což znamená i dohlížení nad dodržováním pravidel využívání kmitočtů. Ve výhledu dalších aktivit předseda zmínil realizaci zákona o snížení nákladů na výstavbu NGA sítí, práce na novém zákonu po schválení nového regulačního rámce, aukce na kmitočty v pásmu 700 MHz, 1,4 GHz, 3,5 GHz, diskuze nad poplatkovou povinností a další aktivity. Prezentaci si můžete stáhnout na této adrese.

Dále program pokračoval panelovou diskuzí. Předem ohlášené účastníky diskuze Martina Cacha (Česká asociace elektronických komunikací), Viktora Filipa (Cetin), Jakuba Rejzka (Výbor nezávislého ICT průmyslu), doplnil radní pro regionální rozvoj Plzeňského kraje Ivo GrünerLuděk ŠrubařKlárou Sommerovou z advokátní kanceláře Sřubař a partneři. Tématem k diskuzi byly kroky k usnadnění výstavby, kmitočty a změny v kmitočtech, dotační politika, regulace z EU, GDPR a ochrana osobních údajů. V diskuzi zaznělo spoustu zajímavých informací a určitě by si ho měl celé zhlédnout každý regionální ISP.

Hned po panelové diskuzi přichází za řečnický pultík Karel Řeřicha ze společnosti United Networks. Připravil si pro technicky více pokročilé účastníky přednášku s názvem „Shaping, podstatná a užitečná služba pro regionální ISP„. Ve svém vystoupení na téma QoS se věnuje především tématům jako bufferbloat a disciplínám pro práci s buffery. Je popsán rozdíl mezi work conserving a work non-conserving disciplínami. Zvláštní důraz je pak věnován disciplínám FQ_CoDelHFSC jako dvěma nejdůležitějším představitelům těchto kategorií. V závěru jsou demonstrovány praktické příklady použití HFSC v kombinaci s prioritizací a sdílením kapacity.

Všem koho toto zajímavé, ale technicky dost náročné téma zaujalo, doporučujeme, aby si nenechali utéct vystoupení Karla Řeřichy již za pár dní na  konferenci v Jasnej na Slovensku. Karel na základě podnětů od posluchačů svojí prezentaci „kompletně překopal“, takže na Slovensko přiveze vystoupení plné nových zajímavých informací.

Robert Šefr ze společnosti Whalebone, která se zaměřuje na ochranu klientského DNS provozu v sítích ISP proti malware, představil výsledky výzkumu uskutečněného společně s týmem z ČVUT, jehož cílem byla detekce infikovaných strojů na základě jejich DNS provozu, což je velmi jednoduchý způsob sledování dění v rozsáhlých sítích. Výzkum byl zaměřen na komunikaci botnetů se svým řídícím serverem prostřednictvím, tzv. Domain Generation Algorithm, kdy malware náhodně generuje názvy domén, na kterých řídící server hledá.

Výsledkem výzkumu je neuronová síť, která dokáže velmi přesně rozeznávat náhodně generované domény a klasifikátor, který tento provoz sleduje v delším časovém horizontu a detekuje stroje infikované malwarem. Během prezentace byly představeny reálné detekce ze sítí ISP v našem regionu. Prezentaci si můžete stáhnout na této adrese.

Po krátké přestávce na kávu a občerstvení zahajuje poslední přednáškový blok pan Jan Bartoš ze společnosti ČD – Telematika. Ve svém vystoupení se pokusil posluchačům přiblížit  historii , současnost a budoucnost rozvoje druhé největší business optické sítě v ČR.  Strategie ČD – Telematiky při budování sítě vždy vycházela a vychází ze snahy poskytnout všem stávajícím i potencionálním zákazníků z řad ISP službu bezpečnou a spolehlivou. Služby , které na síti poskytuje již více jak 20 let jsou poskytovány s vysokou mírou dostupnosti . Kromě „klasických“datových služeb umí zákazníkům poskytnout i služby doplňkové a to především  v oblasti bezpečnosti ( CDT AntiDDoS, CDT monitor). Dále se ve své prezentaci  posluchačům představil  další rozvojové aktivity  ČD Telematiky a to nejen v oblasti telekomunikačních služeb. Prezentaci si můžete stáhnout na této adrese.

 

CETIN – (Česká telekomunikační infrastruktura a. s.) na konferenci pravidelně vysílá svojí „težkou váhu“ – člena představenstva, ředitele pro bezpečnost, regulaci a PR Michala Frankla. Pro mnohé účastníky je to jasný signál, že CETIN spolupráci a obchodním vztahům s lokálními ISP přikládá velkou prioritu. Pan Frankl se ve svém vystoupení věnoval nabídce tohoto velkoobchodního infrastrukturního operátora vůči menším a středním ISPs. Představil nabídku masových služeb (MMO) určenou pro poskytování služeb koncovým zákazníkům. Prostřednictvím velkoobchodní nabídky MMO může ISP svým zákazníkům zajistit internetové připojení, ale také IPTV nebo služby fixního hlasu. Nabídka umožňuje lokálnímu či regionálnímu operátorovi nabídnout především připojení k internetu pro zákazníky, kteří nejsou připojeni jeho vlastní infrastrukturou a přesto mají o jeho služby zájem.

CETIN výrazně investuje do zrychlování své přístupové sítě. Ve zrychlených lokalitách proto nabízí přípojky s rychlostmi 250, 100 nebo 50 Mbit/s. Část přípojek však tyto rychlosti nedosahuje. Buď proto, že v lokalitě zrychlení zatím neproběhlo nebo proto, že jde o adresy s příliš dlouhou místní smyčkou, obvykle na hranici intravilánu obce.

Vedle této nabidky pan Frankl odpověděl i na sadu otázek týkající se produktu VULA (virtuální unbundling místní smyčky). Prezentaci si můžete stáhnout na této adrese.

 

  
 
 

Tomáš Doležal ze společnosti CROSS Network Intelligence představil cloudovou verzi řešení pro evidenci telekomunikační sítě a jeho benefity pro podporu businessu. Návštěvníky zaujal například unikátní pohled na všechny vrstvy sítě, zjišťování příčin poruch, či usnadnění práce techniků při evidenci sítí. Poslední zmíněný benefit byl doplněn praktickou ukázkou. Přednášející si zahrál na technika, který připojuje síťový prvek na lokalitě. Svoji práci zadokumentoval fotografiemi, které z mobilního telefonu ihned nahrál k danému síťovému objektu v evidenci. Toto řešení bylo ověřeno ve světě velkých telekomů a přichází do prostředí ISP v odlehčené verzi. Prezentaci si můžete stáhnout na této adrese.

Roman Tomášek ze společnosti Alef Nula si pro posluchače připravil přednášku na téma „Detekce volumetrických útoků v ISP sítích a jejich mitigace“. V současné době je kladen velký důraz na zabezpečení sítí. Velkou roli zde hraje i ochrana sítí proti D/DoS útokům. Velmi elegantní řešení je spojení Flowmon technologie, která na základě analýzy toků dokáže detekovat tyto volumetrické útoky a F5 řešení, které tyto útoky dokáže mitigovat. F5 řešení lze použít i samostatně v inline módu, ale zde je již nutné navrhnout takové řešení, které kapacitně pokryje přístupové sítě. Samozřejmě tím se i toto řešení prodražuje. Flowmon technologie a F5 AFM spolu poskytují výkonné řešení za přijatelnou cenu. Flowmon DDoS Defender je schopný zpracovávat volumetrické útoky až do kapacity 400Gbps. Přesměrování útoku na F5 AFM lze provést pomocí PBR (Policy Based Routing), BGP route injection nebo BGP Flowspec technologie. Prezentaci si můžete stáhnout na této adrese.


Jan Gregor ze společnosti Tlapnet tentokrát přednáší za společnost PRO-ISP s.r.o. na téma – Call centrum pro ISP providery. Již z názvu přednášky je patrné o čem se bude následujících cca. 25 minut hovořit. Na dnešním hyperkonkurenčním trhu s dodávkou internetu je potřeba se zaměřovat hlavně na udržení stávající zákaznické báze a klientů. Nejhorší situace pro zákazníka nastává, pokud objednaná služba přestane fungovat a on nemá příležitost nahlásit poruchu v kteroukoliv denní dobu, nebo pokud jsou telefony směřovány na techniky, kteří v případě výpadku potřebují řešit problém, nikoliv se věnovat vysvětlování, proč služba nefunguje.

Další problém může nastat, pokud je zákazník směřován na záznamník, který sice Vaše podpora může začít druhý den řešit, ale mezitím má zákazník několik hodin prostoru hledat konkurenční řešení. Pro vyřešení těchto problémů je vhodná služba Outsorcingu Call centra od společnosti Pro-ISP s.r.o., kde komunikaci se zákazníkem vedou jménem operátora, který si službu objednal. Služba funguje v režimu 24/7/365, což z Vaší slabé stránky může udělat značnou konkurenční výhodu. Proškolení operátoři v nočních hodinách sledují i dohled na sítí daného operátora a alarmují Vaše pracovníky. Prezentaci si můžete stáhnout na této adrese.

Slavomír Turčáni ze společnosti Pantelio účastníkům konference ve své prezentaci vysvětlil jak snadno se mohou stát také satelitním operátorem. Služba Pantelio je určená především malým a středním operátorům, kteří nejsou schopní svým klientům poskytnout televizní služby. Jde především o menší bezdrátové poskytovatele internetu a kabelové operátory, kteří chtějí rozšířit své aktivity i mimo dosah svojí sítě a budování sítě v nových lokalitách je finačně náročné. Díky výkonnému a modernímu satelitu už není zapotřebí velké antény, ale stačí antény do 40 cm. Svým vysíláním v jedné polarizaci je ideální pro instalaci do společných televizních anténních rozvodů, bez nutnosti výměny kabelů nebo isntalace dalších.

 

A to byla také poslední přednáška letošního jubilejního ročníku Kam kráčí telekomunikační sítě v Plzni. Sál však zůstává pořád plný, protože na účastníky čeká tradiční tombola a také vyhodnocení soutěže o nejrychlejšího svářeče optických vláken. Do tomboly věnují ceny partneři konference, takže kromě tradičných dárků a nějakého alkoholu mohou účastníci vyhrát hodnotné technické zařízení a nářadí, které využijí při své práci nebo ve své domácnosti.

Po tombole, část účastníků odjíždí, většina má však cca. 2 hodiny času trochu zrelaxovat, převléct pohodlnější oblečení a připravit se na pravidelnou večerní párty, která začíná přesně ve 20:00 bohatým rautem. Po vydatném občerstvení čeká na účastníky několik atrakcí  – koloběžky, kolonožky, výlet do virtuální reality, tradiční fotbálky a pro dámy speciálně otevřený coktail bar. Pár minut před 22-hou hodinou se otvírají dveře na hotelové zahrady a venkovní terasu. Protože jubileum se vždy musí trochu oslavit, připravili jsme pro účastníky slavnostní ohňostroj.

 

Hned po tom co dozněli poslední salvy ohňostroje, zazněly ze sálu zvuky bubnů a kytary. Rocková párty právě začala, první odvážlivci míří na taneční parket a skupina X-Cover s každou další skladbou rozehřívá tanečníky víc a víc. Před půlnocí už je zábava v plném proudu a při poslední pauze přichází spontánní nápad na společnou fotografii. Výsledek i jak takové foto vznikalo jsme pro vás samozřejmě zdokumentovali. 🙂

 

 
A to je milí čtenáři z letošního ročníku Kam kráčí telekomunikační sítě Plzeň 2017 opravdu všechno. Zbývá mi už jen poděkovat všem účastníkům konference za skvělou atmosféru, za to, že nám zachovávají svojí přízeň již celé desetiletí a především za to, že navzdory chmurným předpovědím, to nevzdávají, bojují, rozvíjejí své znalosti, nasazují nové technologie a zajišťují internetové připojení pro několik stovek tisíc zákazníků v Česku i na Slovensku.  Další konference určená pro lokální poskytovatele internetu z Čech, Moravy a Slovenska je již naplánovaná na 12.10.2017 do Jasné v Demänovskej Doline na Slovensku,  takže už za pár dní se kolotoč přednášek, jednání, ale také přátelských setkání a zábavy roztočí znova.

PS: Stovky fotek naleznete ve fotogalerii Plzeň 2017.

Štítky: , , , , .

Diskuze k článku

Diskuze ke článku je uzavřena.

Kategorie Internet, Technologie.

Štítky: , , , , .

Diskuze: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jaká byla jubilejní konference Kam kráčí telekomunikační sítě – Plzeň 2017? 2/2

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

, 21.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

, 28.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Více bleskovek →

Články

Telekomunikační šmejdi spôsobujú problémy občanom aj operátorom

, 1.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Telekomunikační šmejdi spôsobujú problémy občanom aj operátorom

Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

, 26.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

, 28.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

, 11.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

Mobilné služby počas dovolenky

, 10.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilné služby počas dovolenky

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

, 17.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil