Kompletní výsledky měření rychlostí bezdrátových sítí za březen 2006

, 19. dubna 2006

Zvyšování rychlostí je patrné již z porovnání našich předchozích studií za měsíc listopad 2005 nebo leden 2006. Růst rychlostí bezdrátových sítí však nesouvisí pouze ze samotným zvyšováním rychlostí u jednotlivých poskytovatelů, ale také s postupnou úpravou metodiky měření, která se musela speciálně upravit pro bezdrátové poskytovatele, aby naměřené průměrné rychlosti co nejvíce odpovídali skutečnosti. Nová metodika vyhodnocování jednotlivých měření tak reaguje na kritiku některých bezdrátových poskytovatelů (zejména komunitních sítí), kteří se právem cítili poškozeni horním rychlostním limitem 2 MB/s. Podle nové metodiky byl tento limit již odstraněn, ale nadále platí soubor dalších opatření např. sledování rozsahu IP adres jednotlivých bezdrátových sítí nebo sledování četnosti měření z jedné IP adresy. Rovněž sítě u kterých dojde k velké meziměsíční změně rychlosti budou podléhat mnohem důkladnější analýze. Server DSL.cz , který měření provádí si uvědomuje, že zejména u nekomerčních poskytovatelů bezdrátového připojení je velká část uživatelů schována za jednou společnou IP adresou – takže lokální ISP se nemusejí obávat, že by taková měření nebyla do výsledků započítána. Jedná se spíše o případy, kdy by v určitou hodinu (zejména v nočních a brzkých ranních hodinách bylo ve velmi krátké době z jedné IP adresy provedeno několik po sobě následujících měření provedených jednoznačně za účelem „vylepšit“ si trochu svůj průměr).

I nadále dochází také k porovnání výsledků měření s ceníky jednotlivých poskytovatelů. Je v celku logické, že když má poskytovatel ve svém ceníku uvedenu jako nejvyšší možnou rychlost 2048 kb/s a pravidelně se z jeho rozsahu IP adres objevují měření několikanásobně vyšší – tak asi nebude něco v pořádku. Dost však bylo slov, podívejte se na následující tabulku, která zobrazuje jak si jednotlivé sítě vedli v březnu 2006.

Tabulka průměrných rychlostí a četnosti měření za měsíc březen 2006. Zdroj: DSL.cz

Název sítě Průměrná rychlost – březen 2006 Počet uskutečněných platných měření – březen 2006
802.cz 844 kb/s 3901
AVONET, s.r.o. 971 kb/s 224
Blue4.cz 1419 kb/s 234
BrouzdejNet 358 kb/s 90
Bubakov.net 1178 kb/s 377
Cerberos 2628 kb/s 189
CL Net 697 kb/s 363
Contactel 835 kb/s 243
Czech On-Line 552 kb/s 288
CZFree.Net (a ostatní komunitní sítě) 1129 kb/s 3373
CZNET 719 kb/s 609
Česká síť 360 kb/s 224
Česke Radiokomunikace 673 kb/s 407
DAT,s.r.o. 540 kb/s 399
Dragon 1344 kb/s 321
Dupeto 2677 kb/s 54
Erkor 947 kb/s 804
Eurotel 436 kb/s 134
Evkanet 3772 kb/s 118
Fifejdy 3182 kb/s 218
Fortech 1621 kb/s 72
GP Metronet 1730 kb/s 212
ha-vel internet s.r.o. 912 kb/s 89
Hi-net 1318 kb/s 350
Hitech-Net 631 kb/s 351
HKFree.org 2702 kb/s 773
HOTNET 447 kb/s 52
HumlNET 1413 kb/s 102
Infos 861 kb/s 465
IPEX 504 kb/s 170
KKNET ISP 713 kb/s 66
Klfree 2208 kb/s 1285
KVE 662 kb/s 60
Ludik 788 kb/s 231
Moravanet 904 kb/s 129
MOVSET 833 kb/s 148
Nas-Net.org 377 kb/s 74
NETWAY.cz 497 kb/s 53
NWT Computer s.r.o. 912 kb/s 404
OrbisNet 513 kb/s 195
Pe3ny 766 kb/s 107
PilsFree 2018 kb/s 1019
Poda 702 kb/s 322
Poruba.NET 1592 kb/s 181
Ralsko.net 448 kb/s 169
RPSNet 308 kb/s 183
SANET 1643 kb/s 686
SilesNet 563 kb/s 380
Simelon.NET 1156 kb/s 291
SkyNet 476 kb/s 242
SlováckoFree.net 1213 kb/s 703
Sten 1229 kb/s 718
SušiceWiFiLan 785 kb/s 193
Tlapnet 534 kb/s 224
TTNET 557 kb/s 390
UNET 295 kb/s 576
WMS-Net 1715 kb/s 188
Ostatní sítě (nespecifikované) 807 kb/s 20931

K výše uvedeným údajům bych si dovolil pouze stručný komentář. Jak již bylo řečeno, k největším nespokojencům ze starou metodikou měření patřili zejména komunitní sítě a ti komerční provozovatelé, kteří nabízejí svým uživatelům velmi vysoké ( 2Mb/s až 10Mb/s) rychlosti. V porovnání s průměrnými hodnotami naměřenými na jiných aplikacích měření rychlosti např. na serveru Živě.cz se zdáli být námi uváděné hodnoty velmi nízké. V době kdy ještě platila stará metodika měření jsem tedy požádal provozovatele serveru DSL.cz, aby nám poskytnul údaje o některých sporných sítích a mohli jsme porovnat rozdíl mezi průměrnou hodnotou vypočtenou ze všech provedených měření a hodnotou získanou z měření, která byla podle staré metodiky prohlášená za platná.

Plzeňská síť PilsFree by v době, kdy jsme uváděli její průměrnou rychlost něco přes 1078 kb/s dosáhla po započtení všech provedených měření průměrnou rychlost 2497 kb/s. Kladenská síť Klfree by po započtení všech provedených měření dosáhla průměrné rychlosti 1635 kb/s namísto námi zmiňovaných 1014 kb/s. Poslední z trojice sítí u kterých mohlo dojít díky staré metodice k největšímu zkreslení byla síť Fifejdy, která by se v únoru po započtení všech provedených měření vyšplhala na průměrnou rychlost 4193 kb/s. Takže tolik k minulosti a podívejme se na současné výsledky podle nové (volnější) metodiky seřazené do přehledného grafu.

Absolutním vítězem se s průměrnou rychlostí 3772 kb/s stává síť Evkanet (poprvé zařazená do našeho přehledu). Na samotných měřeních tohoto poskytovatele nebylo nic podezřelého, mě osobně však trochu překvapil ceník ve kterém se všude zmiňuje max. sdílená rychlost 2048 kb/s (takže by to možná chtělo aktualizovat trochu ceník). Druhou příčku obsadila Ostravská síť Fifejdy s průměrnou rychlostí 3182 kb/s. Třetí místo obsadila síť HKFree.org z Hradce Králové s průměrnou hodnotou rychlosti 2702 kb/s. Trochu nepopulární „bramborové“ místo, ale s vynikajícími naměřenými výsledky obsadila Trutnovská síť Dupeto s průměrnou rychlostí 2677 kb/s. Již zmiňované sítě Klfree a PilsFree, které se předešlých studiích střídavě umísťovali na prvním a druhém místě, v březnu obsadili 6 a 7 příčku našeho přehledu. Přesto je výsledek průměrné rychlosti v sítí KLFree (2208 kb/s) a PilsFree (2018 kb/s) velmi pěkný a uživatelé těchto sítí se stále mohou těšit z vyšších rychlostí než by jim byla schopna za cenu kterou platí nabídnout konkurenční technologie ADSL.

Stejně jako v předešlé studii jsme pro vás zjistili i počet měření, které jednotlivé sítě v březnu na měřáčku provedli. Po sečtení všech měření od bezdrátových poskytovatelů jsme se dostali k číslu 45550. Nejaktivnější byli stejně jako minule uživatelé sítě 802.cz (celkem 3901 platných měření), pomyslné druhé místo obsadila síť CZFree.Net a ostatní blíže nespecifikované sítě hlásící se k jejich myšlence (celkem 3373 měření), dále následovali sítě Klfree (1285 měření) a PilsFree (1019 měření). Trochu aktivnější by mohli být uživatelé našich největších sítí UNET a Fortech. Ačkoliv síť UNET má již víc než 9 500 připojených uživatelů v celkem 340 obcích, měření rychlosti od této sítě bylo provedeno pouze 576-krát. Stejně tak uživatelé sítě Fortech, která má již víc než 6500 zákazníků a pokrývá 168 obcí provedli pouze 72 měření.

Stejně jako v minulé studii byl alespoň pro mě zajímavý rozdíl mezi průměrnou rychlostí vypočtenou ze všech platných měření u každé jednotlivé sítě a celkovou strukturou všech provedených měření. Ačkoliv se z výše zobrazené tabulky zdá, že rychlosti bezdrátových providerů stoupají každý měsíc a jen málokdo dosáhl průměru nižšího než 512 kb/s, tak realita je trochu jiná. Stejně jako většina lidí v ČR nenosí domů průměrnou mzdu uváděnou statistickým úřadem, tak ani velká část uživatelů jednotlivých sítí nedosahuje uvedených průměrných hodnot. Důkazem je také náš koláčový graf za březen, který zobrazuje rozvrstvení jednotlivých měření podle skutečně naměřené rychlosti. Téměř 31 % všech měření bylo s rychlostí nižší než 256 kb/s. Druhou nejpočetnější skupinu měření tvoří rychlosti od 256 kb/s do 512 kb/s, kterých bylo téměř 24 %.

Na závěr bych rád čtenáře a potenciální nové uživatele bezdrátových sítí rád upozornil na jednu důležitou skutečnost. I přes veškerou snahu provozovatelů různých měřáčků rychlosti o vyvození co nejpřesnějších čísel z naměřených hodnot rychlostí, se pořád jedná o velmi orientační hodnoty. Navíc jsou v podobných průzkumech v nevýhodě komerční poskytovatelé Internetu. Zatím co nekomerční poskytovatelé (komunitní sítě a občanská sdružení) si mohou dovolit nabídnout svým uživatelům vždy tu nejvyšší možnou rychlost, protože nemusí generovat zisk a nemusí se povinně starat ani o žádné další zákaznické služby (např. technická podpora, garance kvality), tak u komerčních poskytovatelů je situace trochu jiná. Komerční poskytovatel musí generovat nějaký zisk, musí poskytnout svým zákazníkům servis po celých 24 hodin denně a zpravidla také garantuje určitou kvalitu služeb. Zákonitě potom těžko může nabídnout lepší cenu nebo rychlost než komunitní sítě. Komerční poskytovatel má však jednu obrovskou výhodu – přijde, namontuje zařízení a postará se aby vše fungovalo. U nekomerčních sítí se předpokládá určitá samostatnost uživatele a každý zde musí přiložit jak se říká „ruku k dílu“.

Všechny v tomto článku uvedené sítě mají několik stovek a ty největší i několik tisícovek uživatelů. Pokud tedy nejste v dosahu jiných druhů připojení, nebo chcete ušetřit svůj rozpočet, dá se říct, že volbou většiny z výše uvedených sítí neuděláte žádnou výraznou chybu.

Diskuze k článku

Karasek, 3. 10. 2006 (13:10):

Dobrý den, prehled a mereni jsou urcite v zasade vypovidajici. Např. ale měreni na serveru DSL měří jen stahování. Pokud se hovoří o broadbandu, melo by jit i o odesílání dat. Limitní případ by totiž mohl byt odesílání rychlostí blízké "0" – pro přihlášení stačí třeba 1kbit/s a stahování rychlostí několik Mbit/s. Ale k čemu takové připojení? To není ke komunikaci. Takže je třeba měřit i odesílání dat – jako třeba na http://www.rychlost.cz . Mezi broadband a bezdrát je nutno počítat i první a asi nejrozšířenější download – ne sice pro internet ale pro data ano – to je satelit. Každý digi TV jsou přece jen data. No a co je internet pro všechny? takový, který si může každý zaplatit nebo takový, který je technologicky všude dostupný? Všude dostupné vysokorychlostní připojení k internetu je dnes jen satelitní (jen některé technologie jsou ale broadband v obou směrech), obvykle ale není dostupný pro všechny z důvodů vysoké ceny. Ve výsledcích měření na DSL není, protože je málo rozšířen a nejsou splněny požadavky na min. počty měření, ale technologicky jde o bezdrát s možností připojení internetu "pro všechny", často rychlejší než CDMA, GPRS atd.

Konoslav, 9. 8. 2006 (22:07):

zapnul jsem si měření na dsl.cz a je to bída!!! pří stahování 1,35giga je rychlost 20kb/s..a to je fakt málo tak co s tím kluci z "DUPETA" moc to nedupe

Petr, 29. 7. 2006 (14:00):

S tim chovanim k zakaznikum souhlasim. Naprosto priserne a arogantni jednani. Neprehledna smlouva (pouze na webu). Nyni kvuli necemu co je malymi pismenky nekde na druhem kliknuti jejich smlouvy platim zbytecne 3000 navic. Nedoporucuji forpsi. Zkušenost hrozná!

harxi, 10. 7. 2006 (21:29):

Co treba PING ..odezva. To by me zajimalo hlavne kvuli hrani on-line her po internetu.
Ze 2 zkusenosti vim ze rychlost neni vsechno.

Honza Černý, 14. 5. 2006 (23:10):

Myslím, že je zbytečné se hádat Evkanet je podle testů první! Vy co jste se do testů nedostali…snad příště budete mít možnost k porovnání. Vy co spekulujete o naměřených hodnotách…berte to jako že vždy je třeba vzít nějaké hledisko ze kterého se to bude hodnotit. V tomto případě je to průměrná rychlost. Nebo snad máte jiný nápad jak hodnotit bezdrátové poskytovatele internetu?

Bijek, 21. 4. 2006 (22:24):

Taky chválím kravarsky.net. Za ryhlost ale taky za spolehlivost. Za dva měsíce co jsem u kravarského jsem ještě nezaznamenal jedinný výpadek. A to u internetu trávím několik hodin deně.

Lukas Kuna, 20. 4. 2006 (17:06):

tady bych si dal pozor na jednotky

Miloslav Sova, 20. 4. 2006 (10:32):

Dobrý den,
jednak Forpsi není na měřáčku ani uveden (my jsme doporučili serveru DSL.cz pouze sítě které měli více než 500 uživatelů a provozovatelé menších sítí si to musí ze serverem DSL.cz nějak dohodnout). Co se týká počtu uživatelů Forpsi dovolím si pochybovat o tisících. K 21.7.2005 využívalo internet od Forpsi 284 uživatelů. Pochybuji, že by za 9 měsíců dokázali přidat tisíce (navíc cenová politika ani chování k zákazníkům také nenaznačuje žádný raketový růst). Zdraví Sova

http://www.rousinov.com, 20. 4. 2006 (09:34):

No my taky ne a to máme úplně stejné rychlosti nad kterými se tu teď Ostraváci rozlívali. Ale kdyby tam měli narvat všech 585 sítí, tak by se z toho uživatel při výběru asi ***** 😛 …. spíš by to chtělo aby se toto rozpoznávalo automaticky na základě IP adresy(rozsahu), kterou mu každý poskytovatel, který chce být nakonec zveřejněn, pošle. Ikdyž stále je otázka důležitosti měření v síti kde je 100uživatelů nad těmi, co mají tisíce.

JohnyB, 20. 4. 2006 (09:31):

Chci se zeptat, proč není v tabulce poskytovatel FORPSI, který má jistě tisíce zákazníků? Ti si neměří rychlost?

skyfire, 20. 4. 2006 (09:06):

Škoda že můj poskytovatel wifi není v nabídce když si provádím měření rychlosti na Vašich stránkách. Asi to není Vaše chyba,ale jeho, ale i tak je to škoda. Jedná se o kravarsky.net a petrkovice.net. Jsem připojen u kravařsky a rychlost při měření vždy 1.8 MB/s. Navíc za cenu 200,- Kč měsíčně (+ něco za data(roztřízeno do 3 časových pásem)) je to myslím hodně muziky za rozumný peníz. A ještě připomínka že když jsem s nimi sjednával smlouvu, tak zněla na rychlost 1024 KB/s a když ji zvedli na nynějších 1.8 MB/s, cenu nechli stejnou. Důvodem mého příspěvku je pouze touto cestou poděkovat a pochválit uvedeného poskytovatele wifi a snad se rozhoupe a brzy zaktualizuje své údaje na internet pro vsechny.

Petr Konvička, 20. 4. 2006 (08:03):

Všimli jste si, že že z prvního tuctu zúčastněných je plná čtvrtina z Ostravy? Čím to?

Lukas Kuna, 19. 4. 2006 (21:26):

jejich vysledky jsou vice nez usmevne 🙂

Bohdan Cech, 19. 4. 2006 (20:25):

Staci si muj prispevek dobre precist, nic jineho, nez ze momentalne je porovnani irelevantni jsem nerekl. K ostatnim sitim se nevyjadruju, protoze principy jakym funguji neznam, jenom jsem chtel naznacit, ze to neni tak jednoduche a vysledky v podstate o nicem nevypovidaji (staci se podivat na vysledek site Erkor :-))

Lukas Kuna, 19. 4. 2006 (16:33):

Pristup k autoregulaci je obdobny jako k popisu tarifu. Navic podle autoregulace drtiva vetsina aktualne potrebnych dat (soubory do 50 MB) lze stahnout v ramci pravidel plnou rychlosti, pres noc je schopny uzivatel stahnout i nekolikanasobne vice dat nez u vas za cely den. Navic je usmevne, ze v mirne starsich podminkach jste podobnou deklaraci meli take. Tim, ze je mozno dosahnout pres den vetsi rychlosti, umozni uzivateli rychleji surfovat a stahovat soubory v ramci autoregulace. Filmy (velikost CD) lze za jedno dopoledne+odpoledne (bez noci) stahnout cca 2-4 (a takova spotreba filmu je urcite vice nez nadprumerna). My narozdil od vas uzivatelum verime, mohou tak spravnym pochopenim solidarnich CZFree principu ziskat ze site vice, samozrejme by bylo pohodlnejsi urcit agregacni skupiny dle agregacnich pomeru a lidi pobijte se. Prumerna rychlost je tak pouzitelna po celou dobu mesice nezavisle na vysi stazenych dat. Je mi take velmi podivne, ze se pan Cech nepodivuje napriklad nad FUP druheho v poradi (Fifejdy.cz), ktery narozdil od principu autoregulace zavadi relativne prisne rychlostni omezeni na zaklade mnozstvi stazenych dat, donedavna uvadene zakazane pouzivani p2p siti pres den. Chtel bych take podotknout, ze pomer pouziteho pasma p2p siti a streamu na nasem celkovem provozu se pohybuje okolo 60-80ti procent (pres den, v souhrnu s noci by to bylo samozrejme drtive vice). Vase sit je z velke casti postavena na optickych a metalickych rozvodech, takze moc do hodnoceni bezdratovych poskytovatelu nezapadate, u nas je sit zcela na bezdratovych technologiich. Po dobudovani prvni etapy optickych paternich tras bude uzivatelum nabidnut novy tarif – sdileny 10 mbps bez autoregulace, teprve v tuto budeme schopni tyto nyni charakterem odlisne site relavantne porovnat.

Petr Kubečka, 19. 4. 2006 (16:33):

Předchozí příspěvek nepsal nikdo z Evkanet jakožto firmy, ale jeden z našich klientů, který použil citaci z našeho webu. I tak mu děkuji, sám do fór nerad píši a jsem rád, že je u nás spokojený. Horní strop je opravdu jen papírovou záležitostí a snažíme se aby pro „normální“ lidi jel net co nejvíce to jde. Stahování stránek, stream, update systému a ovladačů, on-line hry, maily, prostě veškerý běžný provoz nemá strop nasazený vůbec. Ohledně autoregulace a dalších principech se rozhodl napsat kolega ze sítě, který mne na tyto příspěvky upozornil.

Bohdan Cech, 19. 4. 2006 (14:36):

Evkanet je urcite skvela sit, nicmene toto porovnani rychlosti je krapet irelevantni, protoze

http://www.evkanet.cz/modules.php?name=Vseob

Priloha c.III Autoregulace, aneb ve spicku je uzivatel povinen oriznout se na 128kbit rychlost pokud kontinuelne stahuje. Tedy predstava, ze ve spicce stahnu film prumernou rychlosti je mylna. Tento fakt celkem podstatne discriminuje poskytovatele, kteri takova pravidla nemaji ..

Timto se nechci navazet do site Evkanet, pouze poukazat nato, ze takovato srovnani nejsou prilis relevantni..

Miloslav Sova, 19. 4. 2006 (00:35):

Já jsem si samozřejmě vše ověřil telefonicky přímo u vašich kolegů, asi vás zapoměli informovat:-) A také jsem shodou náhod v době psaní článku byl v kontaktu s provozovatelem sítě, který Evkanet zná a nešetřil slovami uznání na vaší síť. Přesto trvám na svém tvrzení, že člověk přicházející na váš web poprvé, by informaci ve vašem ceníku "InternetMax: min. 96kbs sdílený do 2048 kbs" zákonitě musel pochopit stejně jako já. Proto by možná stálo za zamyšlení údaje ve vašem ceníku trochu doplnit. Ale jinak vám samozřejmě držím palce a přeji co nejvíce spokojených uživatelů. Zdraví Sova

Boo, 18. 4. 2006 (22:26):

Pokud Vás tak jako autora článku pana Miloslava Sovu zarazily rychlosti nad 2048kbs, které uvádíme v ceníku služeb jako maximální, tak připomínáme, že pro náš "nejdražší" tarif InternetMax za 350Kč včetně DPH (rychlost min. 96/96kbs sdílený do 2048/2048kbs), má horní mez pouze smluvní. Reálné rychlosti mohou být ovšem až kolem 10Mbs a to podle místa připojení. Maximum je tak omezené hodnotou právě nevyužité kapacity na síti.

http://peak.evkanet.net

Kategorie Technologie.

Diskuze: 19 Comments

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Bleskovky

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

, 3.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

ISP Futuretec 2018

, 21.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ISP Futuretec 2018

Vodafone kupuje UPC. Obchod musí ještě potvrdit Evropská komise.

, 10.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vodafone kupuje UPC. Obchod musí ještě potvrdit Evropská komise.

Více bleskovek →

Články

 

Doporučujeme

Děti a bezpečí z/na internetu – jde to vůbec nějak zajistit?

Děti a bezpečí na internetu – sociální sítě

Mám pomalý internet! Kde je chyba?

Ruší vaše vysílače meteoradary?...

Chystá se EU brutálně regulovat internet?

Kyberbezpečnost nejen v prostředí youTube

Proč investovat do vzdělávání zaměstnanců

Vybíráme nový notebook...

Takový byl seminář o GDPR v Olomouci

Dotace na vysokorychlostní internet...

Jak vypadá vysílač lokálního providera a proč by to mělo zákazníka zajímat?

Aby wifi doma fungovala.

Zpoplatnění bezlicenčních pásem by zdražilo internet, nebo snížilo jeho dostupnost

Internethome končí s bezdrátem. Nespokojení klienti často volí osvědčené lokální ISP.

Budeme mít internet z dronů a balonů?

Rychlosti internetu v lednu 2014, poprvé přes 70 tisíc měření a několik novinek

LTE? Žádnou mobilní revoluci nečekejte…

Speedmeter IPV pro zařízení se systémem Android nově na Google Play

Mobilní revoluce nebo evoluce?

Waze – doprava na dlani

Stručný úvod do geosociálních sítí

Databáze knihoven a rozcestník pro knihovníky i poskytovatele připojení

Instagram – cesta k úspěchu

Sdílení a zálohování s Dropboxem

Webové aplikace s geolokací

Posílání datových balíků po Internetu

AirFiber24 – ostrý test z reálného provozu

Česká republika a rychlosti internetu podle Akamai

PPF Petra Kellnera se přihlásila do aukce kmitočtů. Překvapivý kandidát na čtvrtého operátora.

Pinterest – nová hvězda mezi sociálními sítěmi

Google nejen vyhledávačem: Umíte správně vyhledávat?

Malware a jeho současné podoby

Odkazy odjinud


Reklama:
ujezd.net
ujezd.net