Kompletní výsledky rychlostí bezdrátových sítí za leden 2006, aneb opravdu lze WiFi zařadit mezi broadband?

, 20. února 2006

Zatímco v listopadové studii jsme pro vás připravili údaje o celkem 25 bezdrátových sítích z celé ČR (viz. tabulka č. 1), tak v lednové studii vám jich přinášíme téměř dvakrát tolik. V listopadové studii jsme však ještě neměli k dispozici informace o přesném počtu provedených měření. Podmínkou pro umístění v tabulce tenkrát bylo pouze 50 platných měření za kalendářní měsíc a nedokázali jsme tedy rozlišit, zda průměrná rychlost byla vypočtená např. z 50 nebo ze 750 platných měření. Přitom obvykle platí, že čím více je uskutečněných platných měření, tím víc odpovídá průměrná rychlost té skutečné.

Název sítě Průměrná rychlost – listopad 2005
802.cz 517 kb/s
Blue4.cz 663 kb/s
Contactel 536 kb/s
CZFree.Net+ostatní komunitní sítě 584 kb/s
České Radiokomunikace 569 kb/s
DAT, s.r.o. 566 kb/s
Erkor 314 kb/s
Eurotel 408 kb/s
Hi-net 792 kb/s
Hitech-Net 456 kb/s
HKFree.org 897 kb/s
Infos 221 kb/s
IPEX 345 kb/s
Klfree 1187 kb/s
Moravanet 360 kb/s
Poda 563 kb/s
Ralsko.net 368 kb/s
SilesNet 304 kb/s
SkyNet 504 kb/s
SlováckoFree.net 684 kb/s
Sten 1068 kb/s
SušiceWiFiLan 369 kb/s
Tlapnet 428 kb/s
TTNET 347 kb/s
UNET 240 kb/s
Ostatní sítě 467 kb/s

V lednových výsledcích se setkáváme s další zajímavou skutečností. Stále více se potvrzuje původní předpoklad, že uživatelé bezdrátových sítí na rozdíl od uživatelů jiných druhů připojení začínají mezi sebou svým způsobem soutěžit. Někteří bezdrátoví poskytovatelé dokonce na svých stránkách své uživatele přímo vyzývají, aby si rychlost svého připojení pravidelně měřili, s čím jsem se například u poskytovatelů ADSL ještě nesetkal.

Název sítě Průměrná rychlost – leden 2006 Počet uskutečněných platných měření – leden 2006
802.cz 596 kb/s 3342
AVONET, s.r.o. 644 kb/s 279
Blue4.cz 649 kb/s 957
BroadNet 406 kb/s 239
Bubakov.net 533 kb/s 133
CL Net 440 kb/s 399
Contactel 594 kb/s 813
CZFree.Net (a ostatní komunitní sítě) 547 kb/s 3469
CZNET 374 kb/s 70
Česká síť 258 kb/s 95
Česke Radiokomunikace 570 kb/s 437
Český Bezdrát 877 kb/s 137
DAT, s.r.o. 426 kb/s 891
Dragon 575 kb/s 560
Erkor 357 kb/s 853
Eurotel 406 kb/s 254
ha-vel internet s.r.o. 529 kb/s 155
Hi-net 483 kb/s 131
Hitech-Net 414 kb/s 354
HKFree.org 846 kb/s 277
HumlNET 807 kb/s 69
Infos 308 kb/s 656
Internet CZ 348 kb/s 156
IPEX 546 kb/s 145
KKNET ISP 822 kb/s 74
Klfree 1014 kb/s 591
Ludik 430 kb/s 171
Moravanet 378 kb/s 118
Nas-Net.org 691 kb/s 51
NWT Computer s.r.o. 586 kb/s 788
Pe3ny 459 kb/s 218
PilsFree 1078 kb/s 47
Poda 552 kb/s 571
Ralsko.net 345 kb/s 259
RPSNet 239 kb/s 184
SANET 301 kb/s 55
SilesNet 356 kb/s 299
Simelon.NET 646 kb/s 168
SkyNet 609 kb/s 324
SlováckoFree.net 798 kb/s 234
Sten 758 kb/s 480
SušiceWiFiLan 283 kb/s 161
Tlapnet 316 kb/s 106
TTNET 335 kb/s 634
UNET 301 kb/s 561
Vasesit.cz 434 kb/s 123
WMS-Net 822 kb/s 310
Ostatní sítě 497 kb/s 18368

Není žádným překvapením, že zejména komunitní sítě a sítě provozované občanskými sdruženími dosahují v měření výrazně lepších výsledků. V průměru nejrychlejším připojením se mohli v lednu pochlubit uživatelé plzeňské komunitní sítě PilsFree (1078 kb/s), kteří jen o vlásek předstihli kladenskou síť KLFree.net (1014 kb/s). Pomyslnou třetí příčku obsadil komerční provider Český Bezdrát (877 kb/s) a na čtvrté pozici se tentokrát umístila opět síť komunitního typu HKFree.org (846 kb/s). Umístění dalších bezdrátových poskytovatelů velmi hezky ukazuje následující graf.

Ještě jednou k metodice měření.

Pozorní čtenáři si již jistě povšimli, že v grafu prezentované průměrné výsledky rychlostí naměřených na serveru DSL.cz jsou často mnohem nižší, než obdobné výsledky prezentované na jiných technicky zaměřených serverech (např. poslední studie na serveru Živě). Nedovolím si hodnotit, které výsledky jsou „správnější“ nebo přesněji řečeno, které více odpovídají realitě. Mohu pouze potvrdit skutečnost, že server DSL.cz se postupně snaží zdokonalovat metodiku měření (zejména u bezdrátových poskytovatelů). Kromě postupného získávání rozsahu IP adres jednotlivých poskytovatelů, klade současná metodika velký důraz i na vyřazování extrémně vysokých hodnot, které neodpovídají reálným možnostem tohoto připojení a eliminaci všech ostatních „podezřelých“ měření (např. opakované vysoké měření ve stejnou dobu ze stejné IP adresy). Jako příklad bych uvedl hypotetickou situaci, kdy si bezdrátový provider na krátkou dobu velmi snadno může několikanásobně navýšit rychlost pro určité IP adresy a po určitém počtu měření vrátit rychlost zpět na původní hodnoty.

O hodnověrnosti průměrných rychlostí významně vypovídá i počet provedených měření. Nejvíce měření provedli uživatelé komerční sítě 802.cz (3342 platných měření). Přestože uživatelé CZFree.Net provedli o cca. 100 měření více (3469 platných měření) než 802.cz , patří jim v tomto srovnání „jen“ druhé místo, protože do počtu platných měření byli započítaní i uživatelé konkrétně nespecifikovaných sítí hlásících se k myšlence CZFree. Nejméně platných měření naopak provedli uživatelé sítě PilsFree (47), což by jim podle mého názoru trochu mohlo zkazit radost z prvního místa v žebříčku porovnávajícím rychlost jednotlivých sítí.

Jak dosáhnout co nejpřesnějších výsledků?

K dosažení co nejpřesnějších výsledků bohužel často nepomůže ani sebelepší kontrola výsledků ze strany provozovatele jakéhokoliv meřáčku, pokud není důkladně obeznámen z rozsahem IP adres konkrétních poskytovatelů. Zatím co u ADSL, kabelového připojení, CDMA, GPRS nebo EDGE jsou již rozsahy IP adres jednotlivých poskytovatelů dobře známé, u bezdrátových sítí je situace mnohem složitější. Vypozorovat rozsah IP adres cca. 550 poskytovatelů pouze z provedených měření totiž vyžaduje velmi dlouhou dobu. A proč je to tak důležité? Jelikož znám podrobně rozsahy IP adres svého poskytovatele SušiceWiFiLan dovolím si uvést názorný příklad.

Síť SušiceWiFiLan disponuje rozsahem IP adres v rozmezí 84.244.94.(193-223) a 82.99.163.(1-32). Pokud by tedy někdo měl zájem ovlivnit výsledky měření této sítě z důvodu konkurenčního boje (nebo by se prostě jenom spletl při odesílání výsledků) a provedl by extrémně nízké měření z jiného rozsahu než je zde uvedený, mohla by speciálně navržená aplikace jeho měření vyřadit z celkové statistiky nebo také přiřadit k síti, ke které skutečně patří. Také proto je v zájmu samotných poskytovatelů, aby poskytli údaje o rozsahu svých IP adres. Učinit tak mohou jednoduše prostřednictvím e-mailu přímo na adresu provozovatele měřáčku (info@dsl.cz).

Rozdělení podle rychlostí aneb co rozhodně nepatří do Broadbandu?

Zhruba před měsícem Český Telecom na své tiskové konferenci prezentoval počty broadbandu v ČR. V té době zde bylo 65 tisíc CDMA přípojek, cca. 280 tisíc ADSL přípojek, 120 tisíc CATV přípojek, odhadem 250 tisíc WiFi přípojek a 8 tisíc připadalo na jiné vysokorychlostní připojení. Dohromady tedy 723 tisíc broadband přípojek. Počty bezdrátového Internetu s naším sdružením konzultovalo jak ČTÚ, tak Český Telecom a s odhadem 250 tisíc WiFi přípojek jsme souhlasili, jelikož údaje v naší databázi naznačují, že skutečný počet bezdrátových přípojek se v současné době pohybuje v rozmezí 220 až 250 tisíc přípojek. S čím ale rozhodně souhlasit nemůžeme, je zařazení WiFi mezi broadband!!!

Sleduji, již delší dobu pravidelné studie různých analytických společností a např. čtenářům dobře známý Point-Topic nikdy mezi broadband nezapočítával Wifi připojení. Většina analytických společností do broadbandu zařazuje pouze ADSL, CATV a připojení po optice. Pokud bychom se striktně drželi definice broadbandu, tak například v ČR by bylo za Broadband považováno vše s reálnou rychlostí nad 256 kb/s. V takovém případě bych však byl trochu na pochybách o zařazení CDMA připojení mezi broadband a u WiFi připojení by to byla ze strany ČTÚ přímo nezodpovědnost. Dovolím si silně pochybovat o tom, že nějaká instituce v ČR v současné době disponuje alespoň trochu kvalifikovaným odhadem rozvrstvení bezdrátových přípojek podle skutečně dosahované rychlosti.

Vzhledem k tomu, že jsem osobně zpracoval přes 550 ceníků různých bezdrátových poskytovatelů a dnes již mám k dispozici i konkrétní výsledky měření, dovolím si trochu zaspekulovat. Předem však upozorňuji, že se dobrovolně pouštím na „tenký led“ a pokusím se jen o velmi hrubý odhad. Jak již jsem uvedl, něco málo lze vyčíst z ceníků jednotlivých poskytovatelů bezdrátového připojení. Většina nejlevnějších tarifů (do 500 Kč s DPH měsíčně) v současné době stále začíná na hranici 128 kb/s případně 256 kb/s a končí u sdílené rychlosti 512 kb/s. Najdou se samozřejmě i takové sítě (především nekomerčního typu), které za „pětistovku“ jsou schopné nabídnout i rychlosti vyšší než 1 Mb/s, ale ty jsou pořád ještě v menšině. Takřka bezvýhradně platí pravidlo, že i když má poskytovatel v nabídce několik různých tarifů, většina uživatelů stejně využívá jen ty nejlevnější a obvykle nejpomalejší nabídky.

Něco málo naznačuje také rozvrstvení jednotlivých měření podle skutečně dosažené rychlosti. Za leden 2006 máme od serveru DSL.cz k dispozici cca. 40 tisíc měření bezdrátových přípojek, přitom celkem 39.1% všech měření připadá na rychlosti do 256 kb/s. Dalších 25.3 % připadá na rychlosti od 256 kb/s do 512 kb/s. Vzhledem k tomu, že většina uživatelů využívajících měřák si měřila rychlost v průběhu měsíce opakovaně, poskytuje nám graf obrázek jen o velmi malém procentu uživatelů bezdrátu. Přesto se z grafu dozvídáme jednu velmi důležitou věc – jak velká je propast mezi průměrnou hodnotou rychlosti (v tabulce poskytovatelů pouze jedna síť dosáhla nižší průměrné rychlosti než 256 kb/s) a skutečnou rychlostí (téměř 40 procent všech měření nepřekročilo hranici 256 kb/s).

Pokud bychom tedy připustili myšlenku, že bezdrátové připojení lze zařadit mezi broadband, tak státem stanovenou hranici broadbandu podle mého odhadu splňuje necelá třetina přípojek. Znám, ale poměrně laciný, rychlý a ve světě hodně využívaný způsob jak získat mnohem přesnější čísla – říká se mu „verifikace“ (ověření). Naše databáze i databáze na serveru Lupa obsahuje velmi slušnou sbírku bezdrátových poskytovatelů včetně telefonických kontaktů. Při průměrné délce hovoru 5 minut, lze informace o počtech uživatelů a rozvrstvení rychlostí od cca. 550 WiFi sítí získat za necelý týden (2 telefonistky s 8 hodinovou pracovní dobou) a ČTÚ by se jistě vešel do částky 10 tisíc Kč.

A proč si vůbec dovoluji doporučovat ČTÚ, aby si při své analýze broadbandového trhu dával pozor a kladl větší důraz na kvalitu vstupních dat? Znepokojilo mě (a nejsem jediný) předběžné prohlášení, že „žádný subjekt nemá na broadbandovém trhu v ČR dominatní postavení“ jelikož ADSL od Českého Telecomu tvoří jen cca. 40 % veškerého broadbandu. Zajímavé je, že k podobnému závěru dospěl i Český Telecom, který svůj podíl odhaduje na 38 %. Kdybych se mohl k této problematice vyjádřit za Internet pro všechny, vychází mi poměrně dost odlišná čísla. Pokud totiž nahradím 250 tisíc bezdrátových přípojek, svým odhadem (1/3 splňující podmínky broadbandu, takže cca. 80 tisíc) vychází mi celkový počet broadbandu v ČR (k 20 lednu 2006) na 553 tisíc, přičemž cca. 51 % připadá na ADSL. V současné době má ČTc již 300 tisíc přípojek a pokud ČTÚ stihne zveřejnit svojí analýzu alespoň v březnu, bude jich mít při současném tempu víc než 320 tisíc – což by odpovídalo až 54% podílu na trhu broadbandu. Budu tedy se zájmem sledovat, jak si ČTÚ výsledky svých analýz obhájí před odbornou veřejností.

Štítky: .

Diskuze k článku

Pro_man, 10. 8. 2007 (20:08):

koukni teď na statistiky 😀

Starý oprýskaný lívanečník, 19. 2. 2007 (12:59):

Ty udávané 2Mbps u mě občas opravdu nejsou problém!!A to jedu "pouze" na 2.4GHz…Ve smlouvě mám 10Mbps s agragací 1:64…jinak průměr mám kolem 1.2Mbps … s uploadem(cca 250kpbs) je to horší,ale nestěžuju si,pro mou potřebu to stačí…

miki, 17. 2. 2007 (19:49):

co prosím je ta agregace

Honza, 14. 2. 2007 (18:40):

ano lide si objednavaji rychlosti 128-512 ale to co je na fakture je vetsinou i na meraku kdezto u adsl mate po FUPu 64kb a odchod… tak co je broadband ?

Jetson, 9. 5. 2006 (20:39):

Po instalaci spoje Trangolink 5GHz na střechu jsem dosahoval běžně 7Mbps, takže pár měření plus měření lidí z paneláků kde maj na střeše 10GHz 16Mbps Alcomu a 3Mbps bylo dosaženo hravě. Teď jede traffic shaping a "bohužel" 2Mbps jak přibité.

Pavel, 7. 5. 2006 (02:42):

Pokud ma eurotel podle tvrzeni DSL prumer 400k tak to je k smichu, protoze to vypada, ze bud jeho (ET) uzivatele nepouzivaji GPRS nebo to DSL zahazuje (nevim proc) a nebo jak? :((( Tohle se skutecne prilis nepovedlo. Jedine relevantni muze byt, ze na GPRS to ani nikoho nenapadne merit, ale pak ty vysledky jsou bohuzel malinko out.

Pavel, 7. 5. 2006 (02:37):

Ponekud zcestna debata. Jsme v CR, takze bych vychazel z narodni politiky a ta (prostrednictvim MICR) celkem jasne definuje co to je broadband. Diskuze o technologii co je a neni broadbandem, jak sami vsichni uvadite, mi pripada jako silne ujeta zalezitost. Stejne jako je blbost linku 64kb na optice prohlasit za broadband je i blbost neprohlasit za broadband linku 2 Mbps na wifi (pokud tato hruzna technologie neco takoveho zrovna omylem dokaze). Bohuzel podle meho nazoru a mych praktickych zkusenosti DSL.cz neni zrovna tim, co pomuze v nejakem mapovani, protoze z toho co jsem kdy zkousel pouzit pro mereni keca bezkonkurencne nejvic. Jakykoliv pokus o eliminaci aktualne namerenych hodnot by mel tedy zacit tim, ze se pokusi zmerit realitu a ne blabol, pak ma teprve smysl zacit vymyslet co a kdy zahodim za vysledek. Kdyz ale namerena hodnota je nesmysl tak to postrada vyznam.

Jarin, 2. 5. 2006 (00:04):

Máš recht , o agregaci se upravdu nikde moc nemluví .

Hetfild, 5. 4. 2006 (23:03):

ja když du na DSL a měřim tak posilam jen ta nejnižši vysledky,proč protože 30min mam 1G a pak 3hod. 75Mp. Mam WIFI ani ne tyden a jen proto že telekomu nebudu cpat penizky za nějake trapne čislo 320,-sou padli na hlavu. Ale poskytovtele WIFI stou rychlosti něco dělejte,člověka to muže nasrat jak jak stahuje keca přes skype atd. a ono to pada. Je to lepši než před 8-lety telekom byl s rychlosti v plenkach. Nova doba,nove vyši rychlosti.Myslete na to panstvo poskytovatelu. Hetfild F-M.

Kral Klacek, 22. 3. 2006 (14:20):

nikde, vzdycky je to jen rychlost spojeni mezi tebou a tim serverem ….

miki, 20. 3. 2006 (22:22):

kde najdu opravdu spolehlivý (100%) a přesný měřič internetu?

doctor.x, 12. 3. 2006 (03:01):

ADSL od telecomu rozhodne neni broadbandovy internet, … protoze je velice omezene

FeRrYs, 2. 3. 2006 (19:07):

Cesky bezdrat neni BEZDRATOVA SIT … maji jen ADSL je smutne ze se ucastni tohoto prehledu …

Hawkey, 1. 3. 2006 (13:40):

Argumentovat tím, že zahraniční společnosti do broadbandu WiFi nezapočítávají, je trošku zcestné. U nás je díky ČT jiná situace – daleko větší podíl WiFi k ADSL,CaTV…
Také se mi nezdá váš odhad, že 2/3 WiFi připojení je pod 256kbs. V našem regionu nabízí komerční sítě do 500,-Kč 2-10mbs sdílených 50-100:1.
Oproti tomu bradbandové ADSL do 500,-Kč (po 4x zrychlení) nabízí jen rychlosti do 1mbs (také sdílené a omezené).

Vašek, 28. 2. 2006 (02:59):

No zřejmě tam není proto, že uživatelé z Fifejdy si nechodí měřit na DSL.cz :-)) Přitom na měřáčku je tato síť uvedená. Pokud je v tabulce uvedená síť Pilsfree která měla 47 měření, tak Fifejdy jich musela mít ještě méně. Jinak v tom článku na Živě mají Fifejdy průměrnou rychlost 3681 kb/s, takže to s těma tvýma 14 Mbitama nebude až tak horké:-))Vypadá to, že většina uživatelů Fifejdy má o něco nižší rychlosti než tady uvádíš:-))

KP91, 27. 2. 2006 (14:45):

Zajimalo by mě co to znamená "vyřazené měření" Jsem totiž pripojený u firmy FIFEJDY.CZ? http://www.fifejdy.cz a tady běžne dosahuju rychlostí až 14Mbps a to prosím přes běžných 5GHz. Proč teda tato síť není uvedena v tabulce?

Miloslav Sova, 25. 2. 2006 (15:01):

Máte sice pravdu, že do broadbandu se počítalo i ADSL o rychlosti 128 kb/s – ale to se tam počítalo jaksi automaticky už z toho titulu, že se jednalo o ADSL připojení. Navíc Telecom nikdy veřejně nepublikoval kolik přípojek připadalo na rychlost 128, 256, 512 nebo 1024 kb/s. Point-Topic také počítá do broadbandu všechno ADSL i když i britský ISP PIPEX před dvěma lety nabízel rychlost 150 kb/s. Jenomže se jaksi počítá s tím, že s postupem času operátoři na celém světě takovéto startovní tarify velmi rychle převedou na rychlosti které již do broadbandu spadají – což se také děje. Neříkám, že bezdrát do broadbandu nepatří (říkám že žádná z analytických společností které jsou mi známé s WiFi jako broadbandem nepočítá).

Navíc v našem zájmu by mělo být, aby se oficiální hranice broadbandu každý rok posouvala směrem nahoru. Za broadband by měla být považována taková připojka, která vás nijak neomezuje ve využívání běžně dostupných aplikací. Například já mám v současné době rychlost 256 kb/s (takže podle oficiální definice ministerstva mám vlastně broadband). Na prohlížení stránek, stahování menších souborů, IP telefonii nebo populární Skype to stačí. Tím však moje možnosti končí.

Vladimír Dvořák, 22. 2. 2006 (11:50):

Zde se vyhodnocuje pouze rychlost stahování dat , nikoliv rychlost odesílání a další důležité parametry, jako QoS a doba přerušování přenosu a ping. Např. KLFree má sice výborné hodnoty downloadu, ale upload, hlavně ve špičce, hodně mizerný. To jsem si prakticky odzkoušel při telefonování po internetu přes Skype několika známým do této sítě. Já je slyšel mizerně, oni mě dobře. Když si potom změřili upload, tak to byly jednotky kb/s. Nevím samozřejmě jestli to byly výjimky. Nejedná se jenom o telefonování, ale i o odesílání pošty nebo jiných dat. Z tohoto pohledu je mnohem kvalitnější měřák např. na rychlost.eri.cz

kix, 21. 2. 2006 (14:20):

nevím proč by se wifi nemohlo počítat mezi broadband když se tam počítalo i adsl 128/64 a fup 250MB kže defakto rychlost 64/64kbps..wifi vetšinou dosahujou mnohonásobně vyšších rychlostí a většina z nich nejsou nijak datově omezeny..pořád to je jedno z nejlepších vysokorychlostních připojení k internetu v čr

Stepy, 21. 2. 2006 (14:19):

PilsFree bylo kdysi zalozeno opravdu jako komunitni sit, ale internet je takove magicke lakadlo, ze postupem casu dospelo az k takove rychlosti, bohuzel trochu na ukor te komunity.
Ale chce-li nekdo internet 24/7/365 nebo snad k svemu podnikani – tak at si vybere z jinych nabidek. Chce-li nekdo se na tomto zajimavem projektu podilet – není problém, ale chce to take prilozit ruku k dilu.

Belgarat, 21. 2. 2006 (13:25):

Ted uz je jich vic – 62.240.168.1 a dalsi pool pak 62.240.168.50-55 (snat.klfree.cz a snat1 az snat6.klfree.cz)

Frantisek, 21. 2. 2006 (10:12):

62.240.168.1 = snat.klfree.net = cca 1500 lidi (tech, kteri si nevzali vlastni verejnou IP) 😉

Miloslav Sova, 21. 2. 2006 (01:36):

Přečtite si pozorně můj příspěvek s příkladem sítě KLFree. Neznám osobně nikoho z
PilsFree, takže nemohu hodnotit reálně dosahované rychlosti většiny uživatelů, ale pokud
máte tu možnost, přesvědčit lidi z PilsFree, aby si více měřili (třeba formou nějaké
zprávičky na webu), tak se za měsíc můžeme podrobněji podívat právě na strukturu měření
PilsFree včetně „zahozených“ měření.

Jak jsem již uvedl u KLFree
se nekonalo žádné několikanásobné zvýšení průměrné rychlosti, ani po započtení všech
měření (tedy i těch vyřazených a podezřelých). Pokud tedy uživatelé PilsFree provedou
alespoň 300 až 400 měření za měsíc, bude to již dostatečný počet, aby se ukázalo jestli je
chyba v metodice nebo jestli PilsFree pojalo celé měření jako soutěž o nejrychlejší síť v
ČR.

Jimmy, 21. 2. 2006 (00:15):

Nemohu než okomentovat pouze 47 platných měření sítě Pilsfree, která i přesto má nejvyšší rychlost. Nevím jaká rychlost je dnes na DSL.cz nastavená jako nedůvěryhodná a zahazuje se, ale ještě nedávno to bylo 1 Mbps. To bylo hluboko reálně dosahovanou rychlostí v PF. Dnes je předpokládám limit výše (2-3 Mbps ?) ale díky postupnému upgradu linek je to opět pod reálnou rychlostí. Tedy 47 platných měření jsou měření z chvíle kdy to vlastně jede „neobyčejně blbě“ a proto se měření vejde pod limit.
Stranou v tomto případě nechávám stabilně menší dosahované rychlosti na dsl.cz a zive.cz. Pokud v rozmezí 20s naměřím na jednom místě 5 Mbps a na druhém 9 Mbps tak je někde chyba, otázka je kde ? BTW těch 5 Mbps naměřím na 5 GHz spoji, ale do statistik na dsl.cz se to rozhodně nepromítne, je to přeci jen už "podezdřelá" rychlost.

Miloslav Sova, 21. 2. 2006 (00:02):

Dobrý den,
Právě, že u bezdrátových sítí vaše pravidlo neplatí tak zcela úplně. U
ADSL a CATV opravdu měří většinou uživatelé, kterým se zdá, že z rychlostí není všechno v
pořádku. U WiFi sítí, zejména u těch komunitních však ovlivňuje rozhodování i určitá
soutěživost mezi uživateli jednotlivých sítí. A co se týče extrémů – pokud jste se díval
na můj odkaz na podobnou studii na serveru Živě jistě víte o čem hovořím.

Uvedu jako příklad síť KLFree. Na Živě měla v lednu průmernou rychlost
3341 kb/s (nevíme z jakého počtu měření je průměr počítán), já v dnešním článku uvádím ve
stejném období rychlost 1014 kb/s (vypočteno z 591 platných měření). Jak je možný tak
velký rozdíl? Nabízí se vysvětlení, že DSL.cz zahazuje extrémní rychlosti a průměr proto
zákonitě klesá. Jenomže když uděláme průměr ze všech provedených měření
pod hlavičkou KLFree (tedy i těch „zahozených“) dospějeme k číslu
1517 kb/s. Pořád poloviční rychlost oproti výsledkům na měřáčku
Živě.cz.

Pokud jste pozorně četl co jsem napsal příklad sítě KLFree ukazuje,
že ani po započtení všech provedených měření včetně těch „vyřazených“ se
průměr nezvedne na tak extrémní hodnoty jako prezentuje Živě. A pokud bych já měl označit
co pokládám za extrém – tak několik stovek měření z jedné IP adresy v jeden den a s
rychlostí několikanásobně převyšující průměrnou rychlost ostatních měření ze stejného
rozsahu IP adres považuji za jednoznačný extrém. To je vše, co bych mohl k mému dnešnímu
článku na vysvětlenou doplnit. Snad ještě jednu maličkost – pokud se za IP adresou
62.240.168.1 skrývá pouze jeden uživatel, chtěl bych mu pogratulovat k rychlé lince a
upozornit, že 3 měření denně bohatě postačují :-))

Jak tady již někdo uvedl –
je prakticky nemožné získat přesná čísla – jde nám o to, získat určitý náhled jak na tom
jednotlivé sítě jsou. A to se doufám daří. Můj poskytovatel SušiceWiFiLan dosáhl průměru
283 kb/s – já jsem si před chvilkou naměřil 272 kb/s – takže v případě této sítě výsledky
sedí téměř přesně.

Danny, 20. 2. 2006 (16:18):

Tady se sronávají průměrné rychlosti jednotlivých IPS, ale nevím, při jaké službě? Nemá přece cenu dělat průměr z dial-up a routeru páteřní sítě. Nebo se počítá bezplatná služba?

http://www.rousinov.com, 20. 2. 2006 (13:00):

Dovolil bych si reagovat. Všechny tyhle měření mají určitou chybu a vesměs se jedná jen o statistiky. To je možné rovnou říct, že na lince k měřícímu server, která je v "silném provozu" jistě přetížitelná jsou hodnoty zkreslené nadměrným provozem(ten kdo má možnost přistupovat přímo na svůj vlastní router celé sítě a ví jaký datový tok tam právě díky měření probíhá, a ví tedy zda jeho konektivita jede naplno či ne, toto velice rychle pozná). Takhle se dá polemizovat nad vším. Avšak nám jde především o určitý náhled "Jak na tom zhruba jsme" ne o přesné čísla.
Pokud vím, tak je dsl.cz a internetprovsechny.cz vůbec první, kdo se pokouší srovnat něco tak mnohavrstvého jako je jen pár desítek wifi sítí z těch celkových 557.

Kral Klacek, 20. 2. 2006 (11:24):

Problém měření u bezdrátu je ten, ze kdo ma dejme tomu stabilni 512(+-), tak nebude kazdej den merit jak to jede. Kdo ma ale sprasenej signal a lita mu to od 0 do 256, tak meri kazdej den 3x, jen aby zjistil jak na tom aktualne je. Nevim jak presne je to postizeno v prumerne rychlosti, ale v uvedenem rozdeleni wifi dle poctu mereni je to matouci. Navic dalsi poznamka o maximalni rychlosti. V parametrech je jako wifi bran i 5ghz, kde neni problem udelat 10 mbitu na cloveka (pri urcitym stupni sdileni, ale malo kdy sosa takhle rychle naraz vic lidi), takze otazka je, co je a neni extrem, kdyz treba tuhle rychlost ma moznost dosahnout 5% lidi velke site.

krakonoš, 20. 2. 2006 (10:15):

O kvalitě připojení rozhoduje také výše limitů, míra agregace a síla postihu při jejich překročení. Mít třímegovou přípojku je sice hezké, ale s agregací 1:50,limitem 2G na měsíc a se zpomalením na rychlost dial-up při překročení je to o ničem. Takovéto služby by se v porovnávacích studiích vůbec neměly objevovat, protože jsou prakticky nepoužitelné.

Kategorie Technologie.

Štítky: .

Diskuze: 30 Comments

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Bleskovky

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

, 3.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

ISP Futuretec 2018

, 21.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ISP Futuretec 2018

Vodafone kupuje UPC. Obchod musí ještě potvrdit Evropská komise.

, 10.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vodafone kupuje UPC. Obchod musí ještě potvrdit Evropská komise.

Více bleskovek →

Články

 

Doporučujeme

Děti a bezpečí z/na internetu – jde to vůbec nějak zajistit?

Děti a bezpečí na internetu – sociální sítě

Mám pomalý internet! Kde je chyba?

Ruší vaše vysílače meteoradary?...

Chystá se EU brutálně regulovat internet?

Kyberbezpečnost nejen v prostředí youTube

Proč investovat do vzdělávání zaměstnanců

Vybíráme nový notebook...

Takový byl seminář o GDPR v Olomouci

Dotace na vysokorychlostní internet...

Jak vypadá vysílač lokálního providera a proč by to mělo zákazníka zajímat?

Aby wifi doma fungovala.

Zpoplatnění bezlicenčních pásem by zdražilo internet, nebo snížilo jeho dostupnost

Internethome končí s bezdrátem. Nespokojení klienti často volí osvědčené lokální ISP.

Budeme mít internet z dronů a balonů?

Rychlosti internetu v lednu 2014, poprvé přes 70 tisíc měření a několik novinek

LTE? Žádnou mobilní revoluci nečekejte…

Speedmeter IPV pro zařízení se systémem Android nově na Google Play

Mobilní revoluce nebo evoluce?

Waze – doprava na dlani

Stručný úvod do geosociálních sítí

Databáze knihoven a rozcestník pro knihovníky i poskytovatele připojení

Instagram – cesta k úspěchu

Sdílení a zálohování s Dropboxem

Webové aplikace s geolokací

Posílání datových balíků po Internetu

AirFiber24 – ostrý test z reálného provozu

Česká republika a rychlosti internetu podle Akamai

PPF Petra Kellnera se přihlásila do aukce kmitočtů. Překvapivý kandidát na čtvrtého operátora.

Pinterest – nová hvězda mezi sociálními sítěmi

Google nejen vyhledávačem: Umíte správně vyhledávat?

Malware a jeho současné podoby

Odkazy odjinud