Mezinárodní konference ISP Přerov 2014 opět rekordní

, 5. května 2014

Kam kráčí telekomunikační sítě Morava a Slovensko - Přerov 2014 V pátek 25. dubna 2014 se v Přerově uskutečnila v pořadí třetí mezinárodní konference Kam kráčí telekomunikační sítě Morava a Slovensko. Jaká byla a co jste si mohli poslechnout a zažít kdybyste tam byli, o tom bude tento článek.
Na konferenci se podílí nejen naše občanské sdružení (za nedlouho asi budeme muset být ‚zapsaný spolek‘, brrr 🙁 ) Internet pro všechny, ale i řada partnerů. Těmi hlavními jsou: Alcoma, SITEL, České RadiokomunikaceCALIX. Organizaci a hostesky zajišťovala opět společnost PEM Communication.

Konferenční statistika

Hned na úvod musím říci, že jsme opět překonali návštěvnický rekord. Jestli to bude takto pokračovat, budeme si muset za několik let pro pořádání najmout stadion 🙂
Tady jsou čísla:

  • Celkový počet účastníků: 422, z toho 303 z Čech a Moravy + 119 ze Slovenska
  • Počet partnerů celkem: 32, z toho 4 hlavní (viz výše) a 28 dalších, viz níže
  • Přenos sledovalo on-line celkem 986 párů očí a přes stream server se přeneslo 104 GB dat.
    Podle předpokladů bylo nejvíce sledovaným vystoupení pana Ing. Mgr. Jaromíra Nováka se 171 on-line přihlížejícími. Dále pak 126 lidí zaujal pan JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.

Významní partneři konference:

Program a průběh konference

Jakýmsi jednotícím a hlavním tématem konference byla strategie správy spektra, která úzce souvisí se strategickým záměrem vlády vyjádřeným v dokumentu „Digitální Česko 2 „. Více o tomto zaznělo v úvodním slovu pana Miloslava Sovy, který již tradičně konferenci zahájil.

Přerov 2014 - Miloslav Sova, předseda Internet pro všechny
Přerov 2014 – Miloslav Sova, předseda Internet pro všechny

Ve svém vystoupení (zde ke shlédnutí) zdůraznil nevyváženost mezi přístupem k spektru ze strany národních (mobilních) operátorů na jedné straně a lokálních ISP na straně druhé. Ze strategie podle něj vyplývá, že koláč frekvenčního spektra se významně zvětší právě ve prospěch mobilních operátorů a ani plánované uvolnění kmitočtů v 5 GHz pásmu nedává příliš šancí lokálním ISP na férovou konkurenci. V úvodním příspěvku také upozornil na skutečnost, že malí a střední ISP nemají dostatečný potenciál na to aby rychle a kvalifikovaně reagovali na každý návrh ČTÚ. Při hodnocení stavu komunikace mezi ČTÚ a lokálními ISP si vypomohl citací předsedy Rady ČTÚ Ing. Mgr. Jaromíra Nováka, který situaci před časem zhodnotil takto:
„Současný konzultační mechanismus spíše nahrává velkým firmám plně personálně vybavenými regulačními odbory a to bych rád touto platformou změnil. Na druhé straně cítím, že na straně lokálních ISP chybí znalost základních procesních a dalších úkonů. Jakákoliv další spolupráce bude přínosná pro obě strany.“
V závěru úvodní řeči pan Sova upozornil na další důležité nedostatky v zákonech, kterým by měly věnovat svojí pozornost další orgány státní správy: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj a také Ministerstvo financí. Jedná se především o 20-leté daňové odpisy investic do optických sítí nebo problematiku věcných břemen.

Následovala první přednáška pana Jiřího Voříška, firma SiTel, na téma „Těsnící kabelová ucpávka Polywater“prezentacevideo.

Přerov 2014 - Jiří Voříšek, SiTel
Přerov 2014 – Jiří Voříšek, SiTel

Další zástupce firmy SiTel, pan Ing. Pavel Černý vystoupil s tématem „Sdílení optických sítí – dotace subjektů stávající přístupové sítě ze státního rozpočtu dle NGA programu. Jaká budou pravidla?“ – rovněž prezentace a video.

Přerov 2014 - Ing. Pavel Černý, SiTel
Přerov 2014 – Ing. Pavel Černý, SiTel

Pan Ing. Černý ve své prezentaci mimo jiné ukázal mapu pokrytí ČR vysokorychlostním přístupem k internetu, ale byl z auditoria upozorněn, že tato je neaktuální. Jak sám přiznal, stáhl jí z ČTÚ někdy v březnu.
Na obrázcích níže je vlevo mapa pokrytí ČR prezentovaná jako z roku 2013 a vpravo aktualizovaná mapa z roku 2014.

NGA mapa pokrytí ČR 2013   NGA mapa pokrytí ČR 2014
Zdroj: ČTǓ

ČTÚ vycházel v pokrytí nejprve z výsledků svého průzkumu z loňského roku 2013, kde je ČR téměř bílá bez pokrytí vysokorychlostním internetem. Teprve za několik týdnů, na základě připomínek operátorů, ISP i odborné veřejnosti, tuto mapu zrevidoval: jak vidíte, přibylo mnoho šedých a černých míst.
V souvislosti s otázkami kolem dotací se také nabízí mnohem provokativnější otázka: Je vůbec zapotřebí vysokorychlostní internet dotovat? Podle výsledků měření jednoho z lídrů na trhu s distribuovaným obsahem (CDN), společnosti AKAMAI, je ČR šestá v celosvětovém měřítku průměrných rychlostí internetu, viz nedávný článek na serveru novinky.cz. S tím také korespondují i naše starší články na toto téma, kdy například v mém článku z října 2012 byla průměrná rychlost připojení k internetu koncem roku 2011 kolem 7 Mbps.
Toto všechno jsou podněty k tomu, aby se ISP více zajímali o dění v ČTÚ a záměrech vlády, a zapojili se tak do vznikající komunikační platformy. Zmíním se o ní ještě v závěru článku.

Firma ALCOMA vyslala na pódium nejdříve pana Pavla Tůmu, který představil nejnovější výrobek spoj AL10F MP600.

Přerov 2014 - Pavel Tůma, ALCOMA
Přerov 2014 – Pavel Tůma, ALCOMA

Následoval pan Jakub Rejzek s tématem „Návrh strategie správy kmitočtového spektra“, které se pak ještě rozvíjelo v další přednášce a panelové diskuzi se zástupcem ČTÚ. Prezentacevideo firmy Alcoma.

Přerov 2014 - Jakub Rejzek, ALCOMA
Přerov 2014 – Jakub Rejzek, ALCOMA

Pan Rejzek připravil zástupce ČTÚ na jeho přednášku několika otázkami a také úvahou o strategii Digitální Česko.

Konečně očekávané vystoupení na téma „Strategie správy spektra – návrh změn a jejich důsledky pro pásma 5GHz wi-fi, rozšíření a jeho cena 3,5 GHz FWA. Nové FWA 5,8GHz.“. Pan předseda Rady ČTÚ, Ing. Mgr. Jaromír Novák neměl připravenou žádnou prezentaci v PowerPointu. Jeho povídání následně přešlo v panelovou diskuzi – viz video.

Přerov 2014 - Ing. Mgr. Jaromír Novák (drží mikrofon), Český telekomunikační úřad
Přerov 2014 – Ing. Mgr. Jaromír Novák (drží mikrofon), Český telekomunikační úřad

Po první přestávce vystoupil pan Petr Lysický na téma „CALIX by evvo“, viz prezentacevideo.

Přerov 2014 - Petr Lysický, CALIX
Přerov 2014 – Petr Lysický, CALIX

„Sieťová neutralita, prístup k optike a príchod 4. operátora na Slovensku“, prednášal tlačový hovorca Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (bývalý Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky) pán Ing. Roman Vavroprezentacevideo.

Přerov 2014 - Ing. Roman Vavro, RÚ Slovakia
Přerov 2014 – Ing. Roman Vavro, tlačový hovorca Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Velmi zajímavou přednášku, při které bylo v sále neobyčejné ticho jak všichni napjatě poslouchali, přednesl pan JUDr. Jan Kolouch, Ph.D. z CESNETu na téma „Bezpečnost a internetová kriminalita“. Podívejte se na jeho prezentacivideo.

Přerov 2014 - JUDr. Jan Kolouch, Ph.D., CESNET
Přerov 2014 – JUDr. Jan Kolouch, Ph.D., CESNET

Za NIX vystoupil pan Martin Semrád s prezentací na téma „Ekosystém neutrálního propojování“.

Přerov 2014 - Martin Semrád, NIX
Přerov 2014 – Martin Semrád, NIX

Vzápětí vystoupil pan Martin Marek, z ČD-Telematika, který prezentoval tzv. partnerské připojení do NIXu. Tady najdete prezentacivideo.

Přerov 2014 - Martin Marek, ČD-Telematika
Přerov 2014 – Martin Marek, ČD-Telematika

Nikdy nezávidím přednášejícím, kteří musí začít po obědě. Ovšem pan Doc. RNDr. Pavel Satrapa, který začal klást „Otázky IPv6“, nedovolil posluchačům usnout.
Trochu jsme mu jeho vystoupení zkomplikovali neúspěšným převodem prezentace z PDF do PowerPointu, ale zvládl to s přehledem, a já si užil také svých pár minut slávy, viz videoprezentace.

Přerov 2014 - Doc. RNDr. Pavel Satrapa
Přerov 2014 – Doc. RNDr. Pavel Satrapa

Pánové Radomír JedličkaPetr Lesák, oba ZyXel, představili „Optické switche ZyXEL v reálném provozu s IPTV. Součástí video s praktickou ukázkou, jak switche nastavit a jak spolehlivě provoz funguje.“ Podívejte se na jejich prezentacivideo.

Přerov 2014 - Radomír Jedlička, ZyXEL
Přerov 2014 – Radomír Jedlička, ZyXEL

Přerov 2014 - Petr Lesák, ZyXEL
Přerov 2014 – Petr Lesák, ZyXEL

Další vystoupení ve slovenštině, tentokrát pan RNDr. Marek Petruška z Asociácie lokálnych poskytovatelov internetu / RadioLAN s.r.o. na téma „Súboj o FWA pásma 3,7 GHz a 3,5 Ghz na Slovensku“.
Tomuto tématu byste měli věnovat zvýšenou pozornost, protože zrovna nedávno, přesně 29. dubna 2014, vydal ČTÚ OZNÁMENÍ o zveřejnění „Základních principů výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600−3800 MHz“. Prezentace pana Petrušky obsahuje argumenty pro aukci od slovenských kolegů a Regulačního úřadu SR, viz prezentacevideo.
Mimochodem: ISP mají měsíc na zaslání návrhů a připomínek k aukci ČTÚ.

Přerov 2014 - RNDr. Marek Petruška, ALPI
Přerov 2014 – RNDr. Marek Petruška, ALPI

Firma PROZETA, prostřednictvím pana Davida Čermáka, představila „CLOUD AS A SERVICE i pro operátory“. Prezentacevideo.

Přerov 2014 - David Čermák, PROZETA
Přerov 2014 – David Čermák, PROZETA

„Kudy a kam?“, ptá se firma EDERA Group a.s. a pánové Karel SimonPetr Čížek ve své prezentaci, viz video.

Přerov 2014 - Karel Simon, EDERA Group
Přerov 2014 – Karel Simon, EDERA Group

Přerov 2014 - Petr Čížek, EDERA Group
Přerov 2014 – Petr Čížek, EDERA Group

Pánové Tomáš BergmannPetr Sottner, oba ze SUB 10, se podělili o „Praktické zkušenosti s návrhem a provozem spojů v milimetrovém pásmu“. Jejich prezentaci najdete zde a tady i video z přednášky.

Přerov 2014 - Tomáš Bergmann, SUB 10
Přerov 2014 – Tomáš Bergmann, SUB 10

Přerov 2014 - Petr Sottner, SUB 10
Přerov 2014 – Petr Sottner, SUB 10

Nejkratší vystoupení i prezentaci, ovšem s důležitým sdělením měl pan Jiří Hojgr z CET21, který vysvětlil „Základní pravidla užívání obsahu TV vysílání“. Věnujte pozornost videu.

Přerov 2014 - Jiří Hojgr, CET21
Přerov 2014 – Jiří Hojgr, CET21

„Použití technologie pro triple play – případová studie v síti PODA“ prezentoval pan David Rusín z D-Link, který svoji přednášku oživil i malou soutěží, viz videoprezentace.

Přerov 2014 - David Rusín, D-link
Přerov 2014 – David Rusín, D-link

Téma „Organizování optických vláken FTTH sítí“ přednesl Pavel Both, Dis. z Telco Technologies, viz prezentacevideo.

Přerov 2014 - Pavel Both, Dis., Telco Technologies
Přerov 2014 – Pavel Both, Dis., Telco Technologies

Jak na „Kompletní řešení pro IPTV“ poradil pan Radek Prusák z Konekt4Net.tv – prezentacevideo.

Přerov 2014 - Radek Prusák, Konekt4Net.tv
Přerov 2014 – Radek Prusák, Konekt4Net.tv

Závěrečnou přednášku na téma „Bezpečnost a spolehlivost telekomunikačních služeb“ za České Radiokomunikace a.s. si vzali na starost pánové Ing. Martin NovákMartin Vlašín, viz prezentacevideo.

Přerov 2014 - u pultíku Pavel Vlašín a vedle sedící Ing. Martin Novák, České Radiokomunikace
Přerov 2014 – u pultíku Pavel Vlašín a vedle sedící Ing. Martin Novák, České Radiokomunikace

Na konec každé konference patří již tradičně tombola o hodnotné ceny, kterou si většina z přítomných nenechá ujít. Po ní následuje večerní program s občerstvením. Podívejte se do naší fotogalerie na fotky výherců cen i fotografie z večera.

Přerov 2014 - Miloslav Sova a PEM Communication
Přerov 2014 – Miloslav Sova a PEM Communication

Závěr a shrnutí

Letošní konference o telekomunikacích především pro Moravu a Slovensko v Přerově byla opět rekordní co do účasti.
Nosným tématem byla strategie správy spektra a vše co s tím souvisí. Jak jsem již uvedl, vznikla na konferenci otevřená platforma pro připomínkování a komunikaci návrhů týkajících se vás, lokálních poskytovatelů připojení do internetu. Internet pro všechny chce být jakýmsi mediátorem mezi ISP a ČTÚ, kdy všechny důležité návrhy ze strany ČTÚ najdete i na našem serveru. Toto je náš společný záměr a cíl, ale neobejde se bez vaší účasti. Myslím, že v nejbližších dnech ještě zveřejníme další informace o platformě a dalším zaměření.

Přerov 2014 je za námi a podzimní konference v Srní(?) před námi. Těšíme se opět na viděnou.

Štítky: , , , .

Diskuze k článku

Diskuze ke článku je uzavřena.

Kategorie Internet, Technologie.

Štítky: , , , .

Diskuze: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mezinárodní konference ISP Přerov 2014 opět rekordní

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

, 21.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

, 28.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

, 4.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

Více bleskovek →

Články

Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

, 26.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

, 28.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

, 11.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

Mobilné služby počas dovolenky

, 10.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilné služby počas dovolenky

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

, 17.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

, 29.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci