Online grafické editory – díl druhý: foto editory

, 23. března 2011

(seriál Online webové aplikace)

V minulém dílu seriálu o online webových aplikacích jste měli možnost poznat v současnosti dostupné online grafické editory a vzájemně porovnat jejich schopnosti práce s počítačovou grafikou. V leckterých případech šlo o plnohodnotné grafické editory, ty ostatní o to alespoň více či méně úspěšně usilovali. Dnešní článek ale pojednává o grafických editorech, které nemají ambice poskytovat plnohodnotnou práci s grafikou, nýbrž stát se nástroji pro úpravu již vytvořených obrázků, zpravidla digitálních fotografií – proto také tento typ editorů můžeme směle nazvat foto editory. Tento druh aplikací tedy zpravidla neobsahuje ani pro grafické editory základní nástroje jako jsou štětec, tužka, geometrické obrazce, guma či výplň. Doménou foto editorů je naopak bohatá výbava pro úpravu barev, grafických efektů, rotování obrazu atd. Jejich cílem je tedy poskytnout uživateli vše potřebné pro zkrášlení obrázků či fotografií které si již pořídil.

Grafické funkce

Z výše uvedených důvodů je tedy vhodné oproti plnohodnotným grafickým editorům změnit i výběr funkcí, na které se zaměříme a na základě nich foto editory budeme hodnotit. Odebereme proto funkce jako práce s vrstvami či kouzelná hůlka, které nejsou u foto editorů nezbytné. Pro dnešní srovnávání online aplikací si tedy zvolíme následující nástroje, které jsou pro pokročilé grafické úpravy obrazu často potřebné, avšak ne každý foto editor jimi disponuje. Jsou to následující nástroje:

 • Jas / Kontrast
  (Brightness/Contrast)
 • Odstín a Saturace
  (Hue/Saturation)
 • Rotace/Překlopení
  (Rotation/Flip)
 • Klonovací razítko
  (Clone stamp tool)
 • Úrovně (Levels)
 • Křivky (Curves)
 • Filtry (Filters)


Kromě těchto nástrojů ještě porovnáme foto editory dle podporovaných grafických formátů, které jsou schopny editory načítat a do kterých umožňují obraz ukládat.


Technologie online foto editorů

Webové technologie, díky nimž online foto editory na straně klienta fungují (např. v prohlížeči Internet Explorer, Opera, Google Chrome atd.) se nijak neliší od těch, na nichž jsou postaveny grafické online editory popisované v minulém dílu seriálu. Zopakujme si tedy některé z nich:

 • JavaScript
  – skriptovací jazyk který je v současné době přímo bez jakýchkoliv přídavných pluginů (dodatečně instalovaných modulů pro webový prohlížeč) podporován prakticky všemi webovými prohlížeči, ve spojení s HTML, CSS (Kaskádové styly pro designování HTML) či XML dokáže s technikou nazvanou AJAX velmi dobře vytvářet RIA aplikace.

 • Flash
  webová technologie od firmy Adobe, těšící se dnes obrovské oblíbenosti a proto existuje i velké množství aplikací v ní vytvořených, které pak běží ve webových prohlížečích díky pluginu Flash player.

 • Java applety
  – technologie od Sun Microsystems využívající platformu Java (fungující v prostředí Java Runtime Engine).

 • JavaFX
  poměrně nedávná technologie, rovněž pocházející od firmy Sun Microsystems postavená na platformě Java, z čehož vyplývá i výhoda podpory JavaFX prakticky všude tam, kde je instalovaná Java (Java Runtime Engine).

 • Silverlight
  – relativně mladá technologie od Microsoftu s jádrem založeným na prostředí .NET, pro běh aplikací je vyžadován plugin ve webovém prohlížeči podobně jako u Flash, který je pro Silverlight také největší konkurencí.

Dostupné online foto editoryFotoFlexer

Fotoflexer je flashovým foto editorem vynikajícím bohatou nabídkou různých efektů a klipartů které je možné do obrázků přidávat. Tak jako u většiny foto editorů, se všechny dostupné funkce – oproti editorům v minulém článku – vybírají pouze z horního menu, nikoliv z nástrojové lišty. V menu tohoto programu však překvapivě nalezneme i některé nezvyklé funkce jako je sejmutí obrazu z webové kamery či dokonce morphing obrazu. Při editaci obrázků je možné vrátit změny krokem zpět (či je znovu aplikovat krokem vpřed), přiblížit zoomem upravovaný obraz či přepnout do celoobrazovkového režimu.

Nabídka grafických efektů je opravdu velká, je možné vkládat i různé kliparty a dokonce s nimi vytvořit i animace. Editor proto nabízí i práci s obrazovými vrstvami, nicméně není poté možné obraz se zachováním vrstev uložit. Ukládat je možné do formátů JPG a PNG, načítat je možné soubory typu JPG, GIF a PNG. FotoFlexer nabízí propojení s online alby, konkrétně uložení obrázků na Facebook, Photobucket, Picasa, Flickr, Smugmug, Myspace či vlastní album Fotoflexer. Žádnou formou nápovědy bohužel tento editor nedisponuje.

Vyzkoušet si tento foto editor můžete na webových stránkách http://fotoflexer.com .

Úpravu obrazu a použití různých efektů v praxi můžete pak zhlédnout v následující ukázce:

Vybrané pokročilé funkce

Podpora v grafickém editoru

Jas / Kontrast (Brightness/Contrast)

Ano

Odstín a Saturace (Hue/Saturation)

Ano

Rotace/Překlopení (Rotation/Flip)

Ano

Klonovací razítko (Clone stamp tool)

Ne

Úrovně (Levels)

Ne

Křivky (Curves)

Ano

Filtry (Filters)

Ano

CELKEM

5.5 / 7


Podporované grafické formáty

Načítání obrázků

Ukládání obrázků

JPG

JPG

GIF

PNG

PNG

Adobe Photoshop Express Editor

Ani osvědčený výrobce jednoho z nejúspěšnějších grafických editorů Adobe Photoshop, nechtěl zůstat pozadu a nabídnul na svém webu online podobu jeho grafického editoru – bohužel však ani zdánlivě nepodobnou jeho věhlasnému produktu…

Adobe Photoshop Express Editor je proto zařazen v dnešním článku, jelikož je – navzdory svému jménu – jen online foto editorem pro barevnou úpravu či změnu rozměrů již vytvořených obrázků, neumožňuje proto vytvořit obrázek nový a např. u psaní textu, které sice k dispozici kupodivu je nenabízí ani klasický výběr fontů ale jen devět vlastních fontů s prapodivnými názvy. Při úpravách obrázků máme možnost přepnout aplikaci do celoobrazovkového režimu, použít funkci zoom či vrátit krok zpět a vpřed. Ovšem i pokud vnímáme
Adobe Photoshop Express Editor jen jako foto editor, nelze omluvit absenci podpory jakýchkoliv jiných grafických formátů než je JPEG a to při načítání ale i ukládání, které nelze dokonce ani přizpůsobit požadované výstupní kvalitě. Uložit lze obrázky nejen do počítače ale i do online alba Facebooku, Flickru, Photobucketu či do Picasa. Pro editor neexistuje bohužel ani žádná nápověda, k dispozici je
pouze obecné fórum pro produkty Adobe.

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům tedy Adobe Photoshop Express Editor vnímám jako jeden z nejslabších editorů ze seznamu dnes uváděných. Sami si nyní – bohužel poněkud chabé možnosti – tohoto grafického nástroje můžete vyzkoušet na internetové adrese photoshop.com.


Zde je pak názorná ukázka práce v tomto online foto editoru:

Vybrané pokročilé funkce

Podpora v grafickém editoru

Jas / Kontrast (Brightness/Contrast)

Ano

Odstín a Saturace (Hue/Saturation)

Ano

Rotace/Překlopení (Rotation/Flip)

Ano

Klonovací razítko (Clone stamp tool)

Ne

Úrovně (Levels)

Ne

Křivky (Curves)

Ne

Filtry (Filters)

Ano

CELKEM

4 / 7


Podporované grafické formáty

Načítání obrázků

Ukládání obrázků

JPG

JPG


Picnik

Tento foto editor postavený na technologii Flash odkoupila v minulém roce společnost Google, což dává tušit, že půjde o jeden z těch povedenějších editorů. Bohužel však schopnosti, které má oproti jiným editorům navíc, jsou k dispozici jen pro tzv. premium verzi, tedy placenou verzi tohoto editoru. Picnik umožňuje kromě načtení obrázku z disku i jeho získání z webové kamery, při úpravách je pak možné využít standardně zoom a vrátit krok zpět i vpřed, bohužel přepnout do celoobrazovkového režimu je možné jen v premium verzi. Mezi dnešními editory vyniká tento velmi širokou podporou různých grafických formátů – dokáže načítat kromě obvyklých formátů JPG, GIF, PNG a BMP či TIFF i ty méně známe jako jsou TGA, XBM či PPM. Ukládat pak umí do formátů JPG, GIF, PNG, BMP, TIFF ale překvapivě i do dokumentu PDF. Propojení s online alby je samozřejmě možné i u této aplikace, samozřejmě lze uložit obrázky na  Picasa od Google a dále na Flickr. Nápověda je pro editor k dispozici, ovšem až po zaregistrování uživatele, což je poněkud omezující.

Foto editor Picnik si můžete vyzkoušet na internetové adrese www.picnik.com a na jednoduchou demonstraci jeho možností se můžete podívat zde:
http://www.youtube.com/watch?v=14rRylNvLr0
.

Vybrané pokročilé funkce

Podpora v grafickém editoru

Jas / Kontrast (Brightness/Contrast)

Ano

Odstín a Saturace (Hue/Saturation)

Ne/Ano

Rotace/Překlopení (Rotation/Flip)

Ano

Klonovací razítko (Clone stamp tool)

Ne (Ano v placené verzi)

Úrovně (Levels)

Ne (Ano v placené verzi)

Křivky (Curves)

Ne (Ano v placené verzi)

Filtry (Filters)

Ano

CELKEM

3.5 (6.5) / 7


Podporované grafické formáty

Načítání obrázků

Ukládání obrázků

JPG

JPG

GIF

GIF

PNG

PNG

BMP

BMP

TGA

TIFF

TIFF

PDF

XBM

PPM

Dr.Pic

Zajímavostí této aplikace je, že oproti drtivé většině zde uváděných, není psaná pomocí technologie Flash, nýbrž čistě v jazyce HTML současně se skriptovacím jazykem JavaScript a technologií AJAX, výhodou je tedy že pro svůj běh nevyžaduje modul Flash ani jeho aktualizace, nevýhodou může být naopak nedokonalá podpora HTML ze strany webového prohlížeče.

Dr. Pic je opravdu jednoduchým foto editorem, zato však s velmi příjemným uživatelským prostředím, které zahrnuje standardně krok zpět i vpřed, bohužel ale už ne práci v celoobrazovkovém režimu či funkci zoom. Editor podporuje ukládání obrazu hned v několika grafických formátech a to neztrátových i ztrátových. Jsou jimi soubory JPG (s nastavitelnou úrovní kvality, i když bohužel jen na čtyřech úrovních – 25%, 50%, 75%, 100%), dále pak formáty PNG, GIF a BMP. Uložit fotografie na online alba bohužel není možné. Nápovědou sice editor nedisponuje, avšak jak již bylo řečeno, jeho ovládání je opravdu velmi jednoduché a intuitivní.

V závěru k této aplikaci lze myslím říci, že pro jednoduchou úpravu fotografií jde celkem obstojně využít – k vyzkoušení ji najdete na internetové adrese www.drpic.com.
Zde je na ukázku jednoduchý příklad práce v grafickém editoru Dr.Pic:

.

Vybrané pokročilé funkce

Podpora v grafickém editoru

Jas / Kontrast (Brightness/Contrast)

Ano

Odstín a Saturace (Hue/Saturation)

Ne

Rotace/Překlopení (Rotation/Flip)

Ano/Ne

Klonovací razítko (Clone stamp tool)

Ne

Úrovně (Levels)

Ne

Křivky (Curves)

Ne

Filtry (Filters)

Ano

CELKEM

2.5 / 7


Podporované grafické formáty

Načítání obrázků

Ukládání obrázků

JPG

JPG

GIF

GIF

PNG

PNG

BMP


Další jednoduché online editory:


Picture2Life

(www.picture2life.com, videoukázka:
)

Vybrané pokročilé funkce

Podpora v grafickém editoru

Jas / Kontrast (Brightness/Contrast)

Ano

Odstín a Saturace (Hue/Saturation)

Ano

Rotace/Překlopení (Rotation/Flip)

Ano

Klonovací razítko (Clone stamp tool)

Ne

Úrovně (Levels)

Ne

Křivky (Curves)

Ne

Filtry (Filters)

Ano

CELKEM

4 / 7


Podporované grafické formáty

Načítání obrázků

Ukládání obrázků

JPG

JPG

GIF

PNG

TIFF

BMP


PiZap

(www.PiZap.com, videoukázka: )

Vybrané pokročilé funkce

Podpora v grafickém editoru

Jas / Kontrast (Brightness/Contrast)

Ano/Ne

Odstín a Saturace (Hue/Saturation)

Ano

Rotace/Překlopení (Rotation/Flip)

Ano

Klonovací razítko (Clone stamp tool)

Ne

Úrovně (Levels)

Ne

Křivky (Curves)

Ne

Filtry (Filters)

Ano

CELKEM

3.5 / 7


Podporované grafické formáty

Načítání obrázků

Ukládání obrázků

JPG

JPG

GIF

PNG


Pixenate

www.pixenate.com

Vybrané pokročilé funkce

Podpora v grafickém editoru

Jas / Kontrast (Brightness/Contrast)

Ano

Odstín a Saturace (Hue/Saturation)

Ano

Rotace/Překlopení (Rotation/Flip)

Ano

Klonovací razítko (Clone stamp tool)

Ne

Úrovně (Levels)

Ne

Křivky (Curves)

Ne

Filtry (Filters)

Ano

CELKEM

4 / 7


Podporované grafické formáty

Načítání obrázků

Ukládání obrázků

JPG

JPG

GIF

PNG

BMP


Online Photo editor

(www.freeonlinephotoeditor.com)

Vybrané pokročilé funkce

Podpora v grafickém editoru

Jas / Kontrast (Brightness/Contrast)

Ano

Odstín a Saturace (Hue/Saturation)

Ne/Ano

Rotace/Překlopení (Rotation/Flip)

Ano

Klonovací razítko (Clone stamp tool)

Ne

Úrovně (Levels)

Ne

Křivky (Curves)

Ne

Filtry (Filters)

Ano

CELKEM

3.5 / 7


Podporované grafické formáty

Načítání obrázků

Ukládání obrázků

JPG

JPG

GIF

PNG

BMP


Photo Editor

(photoeditor.cz)

Vybrané pokročilé funkce

Podpora v grafickém editoru

Jas / Kontrast (Brightness/Contrast)

Ano

Odstín a Saturace (Hue/Saturation)

Ne

Rotace/Překlopení (Rotation/Flip)

Ano

Klonovací razítko (Clone stamp tool)

Ne

Úrovně (Levels)

Ne

Křivky (Curves)

Ne

Filtry (Filters)

Ano

CELKEM

3 / 7


Podporované grafické formáty

Načítání obrázků

Ukládání obrázků

JPG

JPG

GIF

GIF

PNG

PNG

BMP


Pixer

(www.pixer.us)

Vybrané pokročilé funkce

Podpora v grafickém editoru

Jas / Kontrast (Brightness/Contrast)

Ano

Odstín a Saturace (Hue/Saturation)

Ne/Ano

Rotace/Překlopení (Rotation/Flip)

Ano

Klonovací razítko (Clone stamp tool)

Ne

Úrovně (Levels)

Ne

Křivky (Curves)

Ne

Filtry (Filters)

Ano

CELKEM

3.5 / 7


Podporované grafické formáty

Načítání obrázků

Ukládání obrázků

JPG

JPG

GIF

GIF

PNG

PNG

BMP

BMP

TIFF


Online Photo! Editor

(http://editor.pho.to)

Vybrané pokročilé funkce

Podpora v grafickém editoru

Jas / Kontrast (Brightness/Contrast)

Ano

Odstín a Saturace (Hue/Saturation)

Ne/Ano

Rotace/Překlopení (Rotation/Flip)

Ano/Ne

Klonovací razítko (Clone stamp tool)

Ne

Úrovně (Levels)

Ne

Křivky (Curves)

Ne

Filtry (Filters)

Ano

CELKEM

3 / 7


Podporované grafické formáty

Načítání obrázků

Ukládání obrázků

JPG

JPG

GIF

PNG


Shrnutí

V následující tabulce si všechny porovnávané online foto editory shrneme do seznamu a seřadíme je podle dostupného množství vybraných grafických nástrojů, jimiž editory disponují a nakolik jsou tedy schopné umožnit uživatelům pokročilé grafické úpravy jejich fotografií. Nejkvalitnější online grafické editory tedy naleznete na horních místech tohoto seznamu:

FotoFlexer

www.fotoflexer.com

Ne

JPG

GIF

PNG

JPG

PNG

Flash

Ne

Photobucket

Facebook

Picasa

Flickr

Smugmug

Myspace

Fotoflexer

Picnik

www.picnik.com

Ne

JPG

GIF

PNG

BMP

TGA

TIFF

XBM

PPM

JPG

PNG

GIF

BMP

PDF

TIFF

Flash

Ne

Facebook

Flickr

Twitter

Picasa

MySpace

Photobucket

Webshots

Webs

Dr. pic

www.drpic.com

Ne

GIF

JPG

PNG

JPG

BMP

GIF

PNG

HTML, JavaScript, AJAX

Ne

Adobe Photoshop Express Editor

www.photoshop.com/tools?wf=editor

Ne

JPG

JPG

Flash

Ne

Facebook

Flickr

Photobucket

Picasa

Picture2Life

www.picture2life.com

Ne

JPG

GIF

PNG

TIFF

BMP

JPG

XHTML, JavaScript, AJAX

Ne

Facebook

Flickr

Webshots

Photobucket

Picasa

Twitter

Box.net

PiZap

www.pizap.com

Ne

JPG

GIF

PNG

JPG

Flash

Ne

Facebook

Twitter

MySpace

PiZap

Pixenate

www.pixenate.com

Ne

JPG

GIF

PNG

BMP

JPG

XHTML,

JavaScript,

AJAX

Ne

Flickr

Online Photo editor

freeonlinephotoeditor.com

Ne

JPG

GIF

PNG

BMP

JPG

XHTML,

JavaScript,

AJAX

Ne

Facebook

Photobucket

Photo Editor

Photoeditor.cz

Ne

JPG

GIF

PNG

BMP

JPG

GIF

PNG

XHTML,

JavaScript,

AJAX

Ano

Pixer

www.pixer.us

Ne

JPG

GIF

PNG

BMP

TIFF

JPG

GIF

PNG

BMP

XHTML,

JavaScript,

AJAX

Ne

Online Photo! Editor

http://editor.pho.to

Ne

JPG

GIF

PNG

JPG

XHTML,

JavaScript,

Ne

Facebook

Twitter

MySpace

LinkedIn


Závěr

Na Internetu je v současné době dostupné již velké množství více či méně kvalitních foto editorů. Dnes jsme si představili některé – zpravidla ty schopnější – z nich, přesto však nelze říci, že by překvapily tak příjemně, jako v minulém článku uváděné grafické editory. Dokonce i produkt z dílny vyhlášené společnosti Adobe vysloveně zklamal, u dnes zřejmě nejschopnějšího editoru Picnik je pak zase funkcionalita omezená jen pro placené uživatele. Dnešním favoritem mezi bezplatnými foto editory je proto foto editor FotoFlexer, nabízející slušné možnosti, přesto – pomineme-li jeho kliparty a animace – není produktem který by byť jen v editaci barev a efektů u fotografií mohl konkurovat plnohodnotným grafickým editorům uváděným v minulém článku. Lze tedy říct, že v současnosti dostupné foto editory jsou spíše nástroji pro nenáročné uživatele požadující zkrášlení některých svých momentek z dovolené, zejména pro rychlou publikaci na některém online albu.

Diskuze k článku

Jakub, 28. 5. 2011 (13:22):

Náhodou jsem narazil na tento článek… A musím konstatovat, že autor článku zřejmě chápe základní úpravy obrazu, který v dnešní době mají i fotoaparáty, za převratné a srovnává tyto funkce s adobe photoshop, které tyto funkce uměl již v roce 1998. Zřejmě autor článku měl nainstalovanou právě A. Photoshop v5.5 z roku 1998, se kterou srovnával tyto online editory. Zajisté online editory jsou fajn (po odmyšlení velkého záporu být on-line, na rychlém připojení), ale tyto online editory můžou maximálně vytlačit free nebo shareware verze bitmapových editorů, ale rozhodně nemají šanci se stát plnohodnotnými „grafickými“ editory pro pokročilé uživatele jak píše autor, je mi líto, ale k tomu mají hóoodně daleko. Myslím si, že společnost Adobe ani nebude zlepšovat online editor, protože vědí, že na základní editace mají lepší produkty, které dosahují daleko lepších výsledků. Nedokážu si představit tvorbu alba z dovoléné o 2000ti ks fotografii a dělat je právě v online editoru 🙂 Pro pojem rychlou úpravu alba mohou být nekonečné hodiny… Ale vždy jde o finální výsledek, nědko se spokojí s tím a druhým zase s ničím jiným…

Kategorie Internet, Technologie.

Diskuze: 1 komentář

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

, 21.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

, 28.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

, 4.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

Více bleskovek →

Články

Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

, 26.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

, 28.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

, 11.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

Mobilné služby počas dovolenky

, 10.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilné služby počas dovolenky

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

, 17.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

, 29.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci