(NE)JASNÁ ZPRÁVA O STAVU ŠIROKOPÁSMOVÉHO PŘIPOJENÍ K INTERNETU VE SVĚTĚ A V ČECHÁCH – II.

, 4. listopadu 2008

Česko má ke konci Q1 2008 evidováno celkem 1.480 tis. přípojek, z toho je cca 629 tis. xDSL a 415 tis. WiFi. Proč máme tak vysoký počet WiFi přípojek (Držíme si celosvětové prvenství.) se již probíralo mnohokrát na stránkách i jiných médií. Jisté je, že díky liknavosti státního monopolu začátkem tisíciletí máme v ČR snad nejvíce lokálních poskytovatelů na počet obyvatel. Jen náš server jich eviduje celkem 902, což představuje cca 9
operátorů na 100.000 obyvatel
.

Například městečko o necelých 20 tisíc obyvatel, odkud pocházím, si „rozdělují“ poskytovatelé tři. Je to milé, je to prospěšné, protože konkurence příjemně ovlivňuje cenu směrem dolů. Ó, díky vám, lokální poskytovatelé.

Přesto si neodpustím poznámku: Jsou právě tito hráči připraveni na implementaci nových technologií?

Zpět k faktům.

Níže uvedený graf dokládá procentní podíl zastoupených technologií na broadbandu v ČR ke konci Q2 2008, a pro srovnání ještě dva menší grafy za Q1 2008 a Q4 2007.

Obrázky ukazují, že zatím převažuje xDSL – v Česku to je především ADSL. Jeho podíl však čtvrtletí od čtvrtletí klesá. V průměru o více než 1,5% za každý kvartál, což v zobrazeném případě znamená úbytek cca 9.000 přípojek za každé tři měsíce. Takže, ačkoliv se 
telekomunikační operátoři chlubí svými výsledky
, opak je pravdou, a i přes vykazovaný růst celkového počtu přípojek (z 520 tis. v Q2 07 na téměř 644 tis. v Q2 08) ADSL jednoduše „ztrácí dech“.
Pozorní a všímavý čtenáři by mohli namítnout, že Miloslav Sova ve své zprávě uvádí trochu jiná čísla. Ano uvádí, ale tyto údaje se týkají počtu přípojek jak je uvádí samotná Telefónica O2. Tak si z nich můžeme také vypočítat, že podíl O2 na ADSL v ČR činil v Q2 08 (598.000 – zdroj O2 / 643.600 – data Internetu pro všechny) asi 93%. To je fakticky monopol.

Z těch 598 tis. ADSL přípojek, které Telefónica O2 píše ve své zprávě je 540 tis. přípojek maloobchod a 58 tis. velkoobchod. Celkem 45.600 přípojek obstarává tzv. LLU (Local Loop Unbundling – česky přeloženo jako „zpřístupnění místní smyčky“ myslí se tím účastnického vedení, nebo taky se říká „pronajaté linky“), kde jedním z největších poskytovatelů je společnost GTS Novera.

Stále se opakuji, ale téměř třetinový podíl WiFi na trhu se stoupající tendencí je na grafech také vidět. V konkrétních číslech se jedná o průměrný 1% čtvrtletní růst na již více než 420.000 přípojek. Jak to ti lokální operátoři dělají?

WiFi, zdá se, však již neroste, tak rychle jako v minulosti. Ale protože se jedná o údaje za dvě čtvrtletí letošního roku, teprve analýza celého roku ukáže pravý stav věci.

Ještě uvedu údaje ke kabelovým operátorům.

Cable Modem se stává moderní, a podle mého názoru i spolehlivější, technologií připojení k internetu. Je jen škoda, že ne v každém městě existuje nabídka nějakého kabelového operátora. V naší „okresní vesnici“ např. nemám šanci.

Prostá řeč čísel hovoří takto: Ke konci Q1 2008 měla ČR evidovaných celkem 286.500 kabelových přípojek. Je to o 20.500 více oproti předcházejícímu čtvrtletí. Růst v této oblasti se dlouhodobě drží na hezkých 7% každý kvartál.

Určitě zajímavá jsou i čísla, která se týkají optické technologie.

Všímavému čtenáři jistě neunikl plíživý nástup FTTx řešení v Česku – viz grafy. Na rozdíl od kabelovek se sice nejedná o procenta, nýbrž o desetinky procent. (Taky jste spočítali nárůst mezi Q4/07 a Q1/08 ve výši 0,21%?) Nicméně, jak už zaznělo na konferenci „Kam kráčí české bezdrátové sítě“, je optika budoucností, se kterou musíme počítat. A protože jde o finančně náročné řešení, shoduji se s názorem, že se prosadí jen ti skutečně silní. Takže opět moje osobní pochybnost: Mají „na to“ všichni lokální operátoři? Z mého pohledu by bylo optimální spojit síly, a za účelem realizace optické technologie založit nějakou formu sdružení. Co vy na to?

Abych však jen neprovokoval, zde je přehled některých lokálních poskytovatelů, kteří již v optice „jedou“:
Pokud v tabulce chybí vaše společnost pošlete nám zprávu, a my Vás rádi uvedeme.

POSKYTOVATEL VLASTNÍCH optických PŘÍPOJEK
NetBox 16.000
802.cz 13.000
Poda 7.300
Ralsko net 4.000
Dragon Internet 4.000
Pilsfree 3.000
Avonet 1.500
Inet4 s.r.o. 1.000
KLfree 1.500

Poznámka: Údaje z evidence Internet Pro Všechny.

Tolik tedy základní čísla a fakta. Dále se věnujme porovnání Česka se zeměmi o přibližně stejném počtu obyvatel.

Podařilo se mi najít tabulku, která uvádí stav obyvatelstva k červenci roku 2006. Tehdy měla ČR celkem 10.246.178 občanů. Takže pokud jsem nastavil filtr na interval mezi 8,5 – 11,5 mil. obyvatel (Neptejte se mě prosím proč zrovna tento interval. Ale jeden z důvodů je, abych do tabulky dostal Švédsko.), dostal jsem následující tabulku. Doplnil jsem ještě sloupec s celkovým počtem broadband přípojek za každý stát a penetraci. Pak vynechal země, kde tato čísla vůbec neznáme. Z pořadí vypadla například Kuba, která by mne samotného také zajímala. Výsledek…

STÁT ROZLOHA (km2) POČET OBYVATEL Hustota obyv. (na km2) CELKEM broadband PŘÍPOJEK Penetr. v %
Belgie 30.510 10.348.276 339,18 2.641.600 25,53
Bělorusko 207.600 10.310.520 49,67 119.000 1,15
Bolívie 1.098.580 8.724.156 7,94 50.931 0,58
ČR 78.866 10.246.178 129,92 1.479.749 14,44
Maďarsko 93.030 10.032.375 107,84 1.222.627 12,19
Portugalsko 92.391 10.524.145 113,91 1.613.825 15,33
Rakousko 83.858 8.174.762 97,48 1.704.081 20,84
Řecko 131.940 10.647.529 80,70 1.194.916 11,22
Švédsko 449.964 8.986.400 19,97 2.805.200 31,22
Tunisko 163.610 9.974.722 60,97 145.000 1,45

Poznámka: Údaje o počtu obyvatel jsou k datu červenec 2006. Údaje o počtu přípojek ke konci Q1 2008.

Hezká čísla, co říkáte? Podrobíme je tedy malé analýze.

I když to na první pohled nevypadá, není například žádný vztah mezi hustotou obyvatel na km2 a penetrací. Mé tvrzení dokazuje Švédsko, které při téměř 6x větší rozloze oproti Česku a 6,5x menší hustotě obyvatel na km2, má penetraci přes 30%. Naopak Belgie, která je co do počtu obyvatel srovnatelná s ČR, jen má asi 2,5x větší hustotu obyvatel a 2,5x menší rozlohu, má penetraci na úrovni lehce přes 25%.

Čím to asi bude? Odpověď nehledejme daleko, protože se skrývá ve statistikách o počtu domácností vybavených počítačem.

Podle údajů Českého statistického úřadu za rok 2007 mělo počítač 43% domácností v ČR, a 30% má/mělo připojení k internetu. Zatímco ve Švédsku to bylo plných 83% domácností s PC a 79% s připojením k internetu, v Belgii 67% domácností s PC a 60% připojených k internetu. Další zajímavá srovnání si, s dovolením, nechám tajuplně na jiný článek.

Jak je na tom Česko ve srovnání se sousedy (tj. Slovenskem, Polskem, Německem a Rakouskem) jsem zapracoval do dalšího grafu. Údaj v závorce u státu je počet obyvatel, čísla ve sloupcích jsou počty přípojek spolu s procentním podílem. Omlouvám se předem, graf je poněkud protáhlý.

Grafické porovnání použitých technologií, či řešení broadbandu mezi ČR a sousedními státy.

Je patrné, jak se liší zastoupení jednotlivých řešení zvláště směrem na západ od našich hranic. Německo se svými 154 tis. FTTx přípojkami, nebo Rakousko s necelými 3,5 tisíci FTTx přípojek se mi ani s údaji nevešli do obrázku.

Ačkoliv má Slovensko v porovnání s ČR poloviční počet FTTx přípojek v současné době jejich počet stoupá mnohem dynamičtěji než u nás a naši sousedé nás již v příštím roce mohou v penetraci optického připojení hravě předhonit. U Polska se pro změnu úplně „ztratil“ v záplavě modré a tyrkysové počet WiMaXu, ale v tabulce, která sloužila jako podklad pro tento graf mám hezkých 7.200 přípojek WiMAXu.

Jsem si vědom toho, že srovnání v grafech dost pokulhává hned z několika důvodů:

  1. Nestáli jsme ve stejný okamžik na stejné startovní čáře.
  2. Máme rozdílnou demografii (demografie = věda, která studuje proces reprodukce lidských populací).
  3. Nebere v úvahu kulturní a hlavně sociální rozdíly.

Tak se na mne za to nezlobte.

Něco málo exotiky.

Víte kde leží Vanuatu?

Pro ty, kteří tápou v zeměpise odkazuji například na příslušnou stránku Wikipedie… Jo, a také bych se tam rád někdy podíval.

Tady vám chci jen prozradit, že tento ostrovní státeček s 200 tisíci obyvatel eviduje 1.000 (slovy: jedentisíc) ADSL přípojek. Nic víc, nic míň.

Další kuriozitou může být Trinidad a Tobago, což je, jak jsem se nechal opět poučit, rovněž ostrovní stát, který, spolu s uvedeným Vanuatu, patří do tzv. Commonwealth. Má 5x více obyvatel (přesně 1.096.585) než předchozí uvedený, a do Point-Topicu poslal hlášení za první čtvrtletí letošního roku, kde se pochlubil 23.000 celých ADSL přípojek. Mimochodem téměř 28% nárůst oproti Q4 2007.

…a tím bych, myslím, mohl skončit.

Pokud jste dočetli až sem, děkuji vám za trpělivost. Mám v hlavě připraveny další, nejen slíbené, články.

Zdroj dat: Point-Topic data za Q1 2008, Český statistický úřadInternet pro všechny.

Štítky: .

Diskuze k článku

Jirka, 23. 11. 2008 (09:48):

Je to fajn koukat na ty čísla. Jenže optiku nelze natáhnouzt všude, dědinky bodou vždy na wifi nebo ADSL (byť v jíné formě) závyslé. Věřím, že brzy bude bezdrátová technologie, která se přiblíží rychlostem nabízených na optikách, např Wimax nebo PreN…

T2, 9. 11. 2008 (12:49):

Docela jsem rad, ze jsme s optikou relavitne daleko. Cim vice optiky tim mene podvodneho lineho usmudlaneho predrazeneho monopolniho DSL. Navic pri masivnejsim nasazeni optiky se pripojeni dostava na dalsi uroven, kterou na DSL nevo wifi lze jen tezko dosahnout.

Kategorie Technologie.

Štítky: .

Diskuze: 2 Comments

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

, 21.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

, 28.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

, 4.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

Více bleskovek →

Články

Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

, 26.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

, 28.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

, 11.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

Mobilné služby počas dovolenky

, 10.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilné služby počas dovolenky

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

, 17.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

, 29.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci