Rozhovor s ČTÚ a operátory: boj o ADSL pokračuje

, 21. října 2002

O technologických novinkách, které byly představeny na letošním Invexu, informovalo Živě.cz celý minulý týden. Při procházce výstavními halami jste mimo jiné mohli objevit i stánek Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), který ve srovnání s expozicemi ostatních vystavovatelů působil poněkud nenápadně. Právě zde jsme však narazili na jednu z klíčových osobností českého telekomunikačního trhu, předsedu ČTÚ Davida Stádníka, kterého jsme se jako organizátoři http://www.kdetoje.cz/petice zeptali na několik zásadních otázek, na které již několik měsíců uživatelé Internetu marně hledají odpověď.

Jako první přišla na řadu zdánlivě nedostatečná aktivita ČTÚ v situacích, kdy Český Telecom (ČTc) evidentně zneužívá svého monopolního postavení a blokuje další rozvoj Internetu v Čechách. Jak nás pan Stádník informoval, spočívá celý problém v současné legislativě, kdy telekomunikační zákon nedovoluje ČTÚ zasahovat v případech, kdy nedojde ke sporu mezi zúčastněnými stranami a jeden z účastníků sporu nepožádá o zásah regulátora. Tento fakt spolu s možnostmi odvolání umožňuje Českému Telecomu svévolně oddalovat splnění podmínek otevírání telekomunikačního trhu a ignorovat jasná nařízení ČTÚ. V zemích EU je situace poněkud jiná – regulátor má ze zákona možnost předcházet sporům mezi jednotlivými operátory tak, aby k nim vůbec nemohlo dojít. Jediným řešením je tedy zákonné posílení pravomocí ČTÚ vycházející z praxe EU.

Další otázka směřovala na již několikrát zmiňovaný problém „poslední míle“. V současné době si zákazníci mohou zvolit svého operátora, ale i nadále musí platit paušál a poplatky ČTc. Ministr Vladimír Mlynář oznámil práci na novele telekomunikačního zákona, která by umožňovala, aby byli koncoví uživatelé připojeni do sítě Internet přímo přes svého operátora a platili poplatky pouze jemu. V tomto případě by si alternativní operátoři pronajímali dráty „poslední míle“ za cenu odpovídající nákladům. Pan Stádník komentoval danou situaci takto:

„Když si koupíte housku, nepůjdete přeci zaplatit pekařovi za upečení a poté ještě za mouku do mlýna!“

Předseda ČTÚ dále vyjádřil politování nad tím, že do dnešního dne alternativní operátoři neiniciovali jednání ohledně technologie xDSL. Požádali jsme proto o vyjádření druhou stranu, přičemž jsme obdrželi stanoviska společností Aliatel, Tiscali a Nextra.

Martina Kemrová – PR manažerka Aliatel a.s.:

„ČTÚ nařídil ČTc přerušení poskytování služby IOL Platinum využívající xDSL technologii do doby, než bude na základě velkoobchodní nabídky uzavřena první propojovací smlouva pro službu využívající technologie xDSL. ČTc se odvolal, odvolání má odkladný účinek, v současnosti pokryto předběžným opatřením, které nařizuje ČTc zastavení poskytování služby IOL Platinum používající technologii xDSL. Aliatel byl požádán o vyjádření se k odvolání ČTc, které předložil.ČTc má tedy povinnost předložit velkoobchodní nabídku, což dosud neučinil, alternativní operátoři tedy nemají o čem jednat.“ .

Vladimíra Králíková – Marketing and PR Manager Tiscali

„Na základě rozhodnutí z 12.srpna 2002 bylo Českým Telekomunikačním úřadem uloženo Českému Telecomu, aby vypracoval a nejpozději v Telekomunikačním věstníku 9/2002 zveřejnil dodatek k Referenční nabídce propojení pro rok 2002 obsahující podmínky propojení pro služby poskytování obsahu i přenosu dat s využitím technologie xDSL. V současné době očekáváme předložení nové nabídky ze strany Českého Telecomu, která měla být zveřejněna již v zářijovém Telekomunikačním věstníku. Pokud Český Telecom nezareaguje na naši žádost o předložení této nabídky, potom věříme, že Český Telekomunikační úřad bude po Českém Telecomu vyžadovat splnění svého rozhodnutí ze dne 12.srpna 2002.“

Petra Zdenková – Public Relations NEXTRA Czech Republic s.r.o.

„Na Váš dotaz proč jsme ještě nezahájili jednání s ČTU o poskytování služby ADSL odpovídám, že jednání jsme nezahájili proto, že nám ČTc doposud neposkytl velkoobchodní nabídku.“

Hlavní překážkou jednání je tedy absence velkoobchodní nabídky ze strany ČTc. Telefonicky jsme požádali Davida Stádníka o vyjádření, jaké kroky hodlá úřad podniknout za situace, kdy ČTc měl povinnost zveřejnit tuto nabídku nejpozději v Telekomunikačním věstníku 9/2002 a i přesto tak neučinil. Podle svého předsedy ČTÚ v současné době zvažuje, jak na tuto situaci zareaguje. Doufejme tedy, že reakce ČTÚ bude rychlá, aby nedošlo k dalšímu oddalování spuštění již takto zpožděné služby.

Z uvedených řádků se zdá, že se chování ČTc ve vztahu k xDSL technologii nezměnilo od doby před třemi měsíci, kdy nám Vlastimil Sršeň z tiskového odboru ČTc na otázku ohledně nabídky služby IOL Platinum (ADSL), její ceny a datového limitu odpověděl takto:

„IOL Platinum je určena zejména pro malé a střední podniky z daných regionu, které ve své činnosti aktivně pracují s Internetem. Významnou součásti IOL Platinum je optimalizovaný obsah, ke kterému budou mít uživatelé přístup zdarma a bez započítávání přeneseného objemu dat.“

Náš komentář: Dle našeho názoru, který koresponduje s vývojem v zemích EU je ADSL naopak určeno především pro připojení domácností, které tímto způsobem využijí možností vysokorychlostního připojení přes stávající telefonní linku. Pouze malé a střední firmy by nikdy nepřispěly k rentabilitě takovéto služby. Dále pochybujeme i o tom, že přáním zákazníků je, aby někdo optimalizoval nabídku stránek, které si přejí shlédnout. V případě bezlimitního přenosu by totiž nebyla žádná optimalizace nutná. V praxi to znamená že pokud zákazník bude využívat některé ze služeb pro které je ADSL navrženo (tj. multimediální přenosy, e-learning a další) bude jeho měsíční limit v případě základní varianty IOL Platinum vyčerpán za 4-5 hodin.

„Ke srovnaní cen se zahraničím si dovoluji poznamenat, ze jde o různé služby, s odlišnými parametry nabízené na jiném trhu jinými společnostmi. Ze stejného důvodu jsou ceny naopak vyšší například v Rakousku, Maďarsku nebo Slovensku – tedy v zemích nám co do velikosti i ekonomické úrovně poněkud bližších.“

Náš komentář: I přes odlišnost nabídek v jednotlivých zemích si dovolujeme upozornit na fakt, že ceny IOL Platinum převyšovaly ceny běžné v evropských zemích a to při podstatně nižší rychlosti přenosu. Kolik stojí ADSL jinde ve světě se můžete podívat tady. Navíc proč se srovnávat pouze s uvedenými třemi zeměmi, když v EU, jejíž členy se hodláme v roce 2004 stát, se stává ADSL prioritou v internetovém připojení. Žádný sportovec, který skončil na předposledním místě, nekomentuje svůj výkon slovy, že tam byl ještě jeden horší.

„Vycházíme ze zkušenosti z Evropy, že pokud se produkt nenabídne v podobě, která přináší zákazníkovi skutečnou hodnotu, tak technologie skomírá. Penetrace v Evropě se pohybuji zhruba od dvou do čtyř procent i u těch firem, které ADSL nabízejí již několik let a u firem, kde penetrace z pevných linek je na úrovni 68-80 %. Poměr ve využívaní klasický telefon – ADSL je mnohonásobně větší i v těch nejvyspělejších evropských zemích, kde mají zákazníci dostatek finančních prostředků, operátoři více zkušeností a podmínky pro poskytovaní obsahu, jsou tam více rozvinuté a penetrace počítačů je vyšší. Využiti ADSL se pohybuje pořád v úrovni jednotek procent.“

Náš komentář: Tyto údaje byly aktuální někdy v roce 2001. Je třeba si uvědomit, že v tomto roce se počet uživatelů ADSL ve světě zdvojnásobil, přičemž tempo jeho růstu se neustále zvyšuje a to vše ve chvíli, kdy u nás tento typ připojení prakticky neexistuje.

Názory a činy ČTc v oblasti vysokorychlostního připojení k Internetu se tedy zásadně liší od přístupu vlád a telekomunikačních společností ve světě a zejména v EU. To, že rychlé a permanentní internetové připojení neslouží pouze k zábavě několika počítačových nadšenců, ale může ovlivnit ekonomickou situaci celého státu, vyplývá například z iniciativy eEurope – informační společnost pro všechny, která reagovala na klesající konkurenceschopnost EU zejména ve srovnání se Spojenými státy. Podle této iniciativy se evropská ekonomika má během příštích deseti let stát nejvíce konkurenceschopnou a nejdynamičtější ekonomikou na světě založenou na znalostech. Jednou z podmínek splnění je i všeobecně dostupné širokopásmové připojení. Následující graf ukazuje prognózu vývoje internetového připojení v zemích EU. Za povšimnutí stojí především vývoj ISDN připojení, které se ČTc neustále snaží představovat jako technologickou novinku.

graf EU

Zdroj: Evropská komise / BDRC – duben 2001

Na závěr musíme dodat, že jsme se na Invexu mimo jiné setkali s panem Ondřejem Neffem, vůdčí osobností akce Internet proti monopolu, který nám přislíbil svojí podporu. Shodli jsme se na tom, že má-li se v naší zemi ubírat vývoj Internetu správným směrem, pak se musí běžný uživatel Internetu oprostit od analogové telefonní linky s drahými poplatky a pomalým připojením.

Na závěr musíme dodat, že jsme se na Invexu mimo jiné setkali s panem Ondřejem Neffem, vůdčí osobností akce Internet proti monopolu, který nám přislíbil svojí podporu. Shodli jsme se na tom, že má-li se v naší zemi ubírat vývoj Internetu správným směrem, pak se musí běžný uživatel Internetu oprostit od analogové telefonní linky s drahými poplatky a pomalým připojením.

Setkání s panem Neffem – zleva Filip Rejlek, Pavel Sviták, Miloslav Sova, Ondřej Neff

Diskuze k článku

Diskuze ke článku je uzavřena.

Kategorie Bleskovky.

Diskuze: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozhovor s ČTÚ a operátory: boj o ADSL pokračuje

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

summitd.cz bt80
www.summitd.cz

Bleskovky

ISP Futuretec 2018

, 21.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ISP Futuretec 2018

Vodafone kupuje UPC. Obchod musí ještě potvrdit Evropská komise.

, 10.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vodafone kupuje UPC. Obchod musí ještě potvrdit Evropská komise.

GDPR a efektivní sdílení pověřence na ochranu osobních údajů

, 27.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem GDPR a efektivní sdílení pověřence na ochranu osobních údajů

Kuki naděluje na Vánoce extra porci filmů a pohádek

, 18.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kuki naděluje na Vánoce extra porci filmů a pohádek

V zařízeních Compex WP54AG byla potvrzena bezpečnostní díra.

, 11.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem V zařízeních Compex WP54AG byla potvrzena bezpečnostní díra.

Seminář o GDPR se zaměřením na malé a střední ISP z Česka i ze Slovenska!

, 31.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seminář o GDPR se zaměřením na malé a střední ISP z Česka i ze Slovenska!

WordCamp Brno 2017 vám určitě dodá inspiraci

, 6.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem WordCamp Brno 2017 vám určitě dodá inspiraci

Memorandum o spolupráci se Středočeským krajem – jeden z prvních kroků správným směrem.

, 3.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Memorandum o spolupráci se Středočeským krajem – jeden z prvních kroků správným směrem.

Více bleskovek →

Články

Placenému volání se otevírají nové možnosti

, 18.6. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Placenému volání se otevírají nové možnosti

Youtubeři – nové hvězdy reklamního businessu

, 15.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Youtubeři – nové hvězdy reklamního businessu

Reportáž z konference “ Kam kráčí telekomunikační sítě – Olomouc 2018″ – odpoledne a večerní zábava

, 30.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Reportáž z konference “ Kam kráčí telekomunikační sítě – Olomouc 2018″ – odpoledne a večerní zábava

Proč investovat do vzdělávání zaměstnanců

, 20.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč investovat do vzdělávání zaměstnanců

Pozvánka na Kam kráčí telekomunikační sítě 2018 v Olomouci aneb 5G sítě na obzoru.

, 11.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na Kam kráčí telekomunikační sítě 2018 v Olomouci aneb 5G sítě na obzoru.

Děti a bezpečí na internetu – nastavení hardwaru

, 22.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Děti a bezpečí na internetu – nastavení hardwaru

 

Doporučujeme

Vybíráme nový notebook...

Takový byl seminář o GDPR v Olomouci

Dotace na vysokorychlostní internet...

Jak vypadá vysílač lokálního providera a proč by to mělo zákazníka zajímat?

Aby wifi doma fungovala.

Zpoplatnění bezlicenčních pásem by zdražilo internet, nebo snížilo jeho dostupnost

Internethome končí s bezdrátem. Nespokojení klienti často volí osvědčené lokální ISP.

Budeme mít internet z dronů a balonů?

Rychlosti internetu v lednu 2014, poprvé přes 70 tisíc měření a několik novinek

LTE? Žádnou mobilní revoluci nečekejte…

Proč PPF koupila českou a slovenskou Telefóniku?

Speedmeter IPV pro zařízení se systémem Android nově na Google Play

Mobilní revoluce nebo evoluce?

Mobilní bezdrátové datové přenosy v roce 2013

Waze – doprava na dlani

Stručný úvod do geosociálních sítí

Lednové rychlosti na internetu řečí grafů a čísel

Databáze knihoven a rozcestník pro knihovníky i poskytovatele připojení

Instagram – cesta k úspěchu

Naměřené rychlosti internetových připojení v prosinci

Sdílení a zálohování s Dropboxem

Webové aplikace s geolokací

Posílání datových balíků po Internetu

AirFiber24 – ostrý test z reálného provozu

Česká republika a rychlosti internetu podle Akamai

PPF Petra Kellnera se přihlásila do aukce kmitočtů. Překvapivý kandidát na čtvrtého operátora.

Pinterest – nová hvězda mezi sociálními sítěmi

Velké srovnání mobilního Internetu v České republice pro rok 2012

Google nejen vyhledávačem: Umíte správně vyhledávat?

Malware a jeho současné podoby

Soumrak volného 10 GHz pásma aneb kdo má zájem na jeho zarušení?

Odkazy odjinud


Tip: Navštivte sekci VoIP a porovnejte nabídku více než třech desítek operátorů!

Podporujeme:

www.sumavanet.cz i4eSmall.gif (2K) pravedneslogo.gif (5K)