Rychle na Internet (Úvod – 1/10)

, 22. října 2005

Celý seriál bude vycházet každý týden až do konce roku, a to po 2 dílech týdně. Vznikl pro lednové vydání magazínu Click!, které se na pultech stánků objeví 20. prosince a kde si budete moci přečíst další podrobnosti.

Internet se v posledních několika letech stal nejenom pracovním nástrojem, čím dál tím více slouží také zábavě, vzdělávání, pomáhá najít práci i přátele, nabízí a prodává se na něm zboží, telefonuje a dopisuje se přes něj do celého světa. Stává se tak nejen hybnou silou telekomunikačního odvětví, jeho dopady jsou vidět i na dalších místech, ať už jde o ceny zboží či třeba výši nezaměstnanosti.

Surfovat po Internetu můžete doma, v práci, i v autě, můžete být připojeni přes telefonní drát, pomocí přípojky k televizi, vaším mobilním telefonem a mnoha dalšími způsoby. Tím se stává ale nabídka připojení k Internetu nepřehlednou, naprostá většina uživatelů i potenciálních zájemců se v ní nevyzná a vybírá často jen podle reklamy. Pokusíme se v tomto článku rozkrýt tajemství všech způsobů připojení a snad vám pomůžeme se zorientovat i kvalifikovaně vybrat to nejlepší pro vás.

Co je to Internet a co k němu potřebuji?

Předpokládám, že naprostá většina z vás, již Internet zná a aktivně používá, přesto si dovolím předem krátkou odbočku a pro začínající a potenciální zájemce, ostatní mohou samozřejmě kapitolu přeskočit.

Internet, jak už název napovídá, je „spojení sítí“ do jedné velké celosvětové počítačové sítě, kde každý připojený počítač může „komunikovat“ se všemi ostatními. Píši „počítač“, ale v dnešní době se již na Internet připojují i mobilní telefony, televize a někdy dokonce i ledničky a jiné spotřebiče. Většinu připojených zařízení tvoří víceméně pasivní počítače uživatelů, kteří Internet využívají pro získávání informací a komunikaci a jejich „viditelnost“ pro ostatní uživatele, je spíše na škodu bezpečnosti. Naopak veškerý obsah tvoří „aktivní“ stroje – servery, které nabízí různé aplikace a informace. Třetí, pro běžného uživatele neviditelnou skupinu pak tvoří obslužná zařízení, jako jsou směrovače, přepínače či brány, bez kterých by síť jako taková nemohla vzniknout, ale které naštěstí musí znát jen ti, kteří se sítěmi profesionálně zabývají.

Toto vzájemné propojení je samozřejmě jen prostředkem, cílem a důsledkem vzniku takové sítě je globální přístup k informacím a službám, jež servery nabízejí. Existuje nepřeberné množství typů takových služeb a podle toho se liší i aplikace, které se pro práci s Internetem používají. Nejčastěji je Internet využíván pro čtení takzvaných webových (www) stránek – soukromých, firemních i zpravodajských. K tomu se používá tzv. internetový prohlížeč, nejčastěji Internet Explorer od firmy Microsoft, bohudík stále více se používají mnohem modernější a lepší prohlížeče jiných dodavatelů, zejména OperaFirefox, které jsou dostupné zdarma.

Stejně důležitou a využívanou aplikací je pak e-mail – internetová pošta. Pomocí něj si může každý uživatel zdarma a hlavně velmi rychle dopisovat s kýmkoliv na světě, dřívější zlaté časy „papírové“ pošty jsou tak nenávratně pryč. E-mailovou schránku a adresu je možné zřídit opět zcela zdarma, případně ji získáte od zaměstnavatele, pro přístup k ní je v některých případech možné používat opět internetový prohlížeč, komfortnější práci s e-maily ale nabízí aplikace určené pro práci s poštou, jako je Microsoft Outlook (Express).

Mezi velmi rychle se rozvíjející trh je pak telefonování přes Internet, můžete si tak s kýmkoliv ve světě nejenom dopisovat, ale rovnou s ním hovořit, a to opět velmi často zdarma. Jsou i služby, které vám nabídnou i vlastní běžné telefonní číslo (v Česku např. SIPY či Fayn) a můžete pak volat jako obvykle, ale nemusíte platit drahé telekomunikační poplatky či paušál. Pro telefonování po Internetu potřebujete softwarový telefon, který je opět často dostupný zdarma, mnohem přirozenější je ale pořídit si pevný IP telefon, který vám umožní telefonovat jako s vlastním přístrojem. A nebo ještě lépe, můžete si pořídit i adaptér či bránu, na který váš současný přístroj připojíte a rozdíl nebude zhola žádný, kromě velké úspory.

Jinak ale potřebujete hlavně počítač, na kterém dané aplikace spustíte, nemusí to být ani vrchol techniky, pro běžnou práci stačí i tzv. repasované (použité) počítače, v cenách okolo 4 tisíc korun včetně monitoru a operačního systému. No to nejdůležitější je samozřejmě internetová přípojka k počítači, kterou vám v následujících kapitolách pomůžeme vybrat.

Možnosti připojení k Internetu

Každý uživatel Internetu má trochu jiné potřeby – firmy s hodně zaměstnanci potřebují spolehlivérychlé připojení, často mají i vlastní www server a tak potřebují i vysokou rychlost pro návštěvníky jejich stránek. Zároveň často využívají možnost vzdáleného připojení do firemní sítě a kritická je u nich i otázka bezpečnosti připojení. Naopak začínající a menší firmy spíše preferují nízkou cenu, stejně tak je tomu u domácností. Firmy obecně pracují přes den, většina domácností využívá internet spíše v nocio víkendech. Mobilní pracovníci potřebují být připojeni na svých cestách a oželí za to rychlost, většina uživatelů ale připojení využívá na stále na jednom místě. Někdo využívá internet jen pro prohlížení stránek a čtení e-mailů, jiný zároveň hraje přes internet hry, stahuje software, sleduje filmy a přenese tak stonásobné objemy dat. Proto je před výběrem připojení nejdříve dobré zamyslet se nad svými potřebami a vybírat si uvážlivě.

Následující tabulka přináší základní srovnání nejběžnějších technologií přístupu k Internetu, z hlediska jejich připojení, mobility, kvality, dostupnosti a ceny

Typ
(Způsob připojení)
Mobilita
Kvalita
Rychlost
Dostupnost
Cena s DPH (typicky za 1 měsíc) Pro koho
Analogové vytáčené připojení (dial-up)
(Telefon)
Přenosné
Nízká
<56 kb>
Vysoká
25,20 – 135,60 Kč za hodinu + tel. paušál Velmi sváteční uživatelé a nebo když není jiná možnost
Digitální vytáčené připojení (ISDN dial-up)
(Telefon)
Fixní
Vysoká
64 nebo 128 kb/s
Vysoká
30,30 – 156 Kč za hodinu + tel. paušál Menší firmy bez jiné možnosti
ADSL
(Telefon)
Fixní
Střední až Vysoká
64-4096 kb/s
Střední
700 – 9000 Kč včetně paušálu Menší firmy a domácnosti
SHDSL
(Telefon)
Fixní
Vysoká
256-4096
Nízká
2 – 9 tisíc Kč Střední a větší firmy
Kabelová přípojka
(Kabelová televize, FTTC)
Fixní
Vysoká
64 kb/s – 6 Mbit/s
Nízká
50-6000 Kč Domácnosti
GPRS
(Mobil GSM)
Mobilní
Nízká
< 100 kb/s
Vysoká
Až 60 Kč/MB a/nebo až 1000 Kč paušál Mobilní pracovníci
EGPRS
(Mobil GSM)
Mobilní
Nízká
<250 kb>
Nízká
Až 60 Kč/MB a/nebo až 1000 Kč paušál Mobilní pracovníci a nebo jako náhrada za dial-up
CDMA
(CDMA)
Přenosné
Střední
100-700 kb/s
Střední
1070 Kč Mobilní pracovníci a nebo jako náhrada za dial-up
UMTS
(Mobil UMTS)
Mobilní
Nízká
400-800 kb/s
Nízká
Od 831 Kč Mobilní pracovníci a nebo jako náhrada za dial-up
Wi-Fi hotspoty
(Bezdrátové Wi-Fi)
Přenosné
Střední až vysoká
100-2000 kb/s
Nízká
0 – 1070 Kč Mobilní pracovníci, zahraniční návštěvníci
2,4 GHz FWA
(Bezdrátové 802.11b)
Fixní
Dle poskytovatele
30-2000 kb/s
Střední
200-5000 Kč Domácnosti, malé a střední firmy
5 GHz FWA
(Bezdrátové 802.11a, WiMAX)
Fixní
Vysoká
256 – 5000 kb/s
Nízká
1 – 10 tisíc Kč Malé a střední firmy
3,5 GHz
(Bezdrátové, proprietární)
Fixní
Vysoká
256-2048 kb/s
Nízká
3-15 tisíc Kč Střední a větší firmy
26 GHz
(Bezdrátové, proprietární)
Fixní
Vysoká
256-2048 kb/s
Nízká
3-15 tisíc Kč Střední a větší firmy
Pevná linka
(Optický kabel, telefonní přípojka)
Fixní
Vysoká
Neomezené
Vysoká
4-100 tisíc Kč Velké firmy a nebo firmy bez jiné možnosti

Jak vidíte, na trhu je mnoho technologií a to ještě záměrně neuvádím velmi speciální a málo časté způsoby, jako je připojení přes satelit či elektrické rozvody. Pro základní představu to ale jistě stačí v dalších kapitolách se budeme všem těmto typům více či méně podrobně věnovat.

Zákazníci se v první řadě rozhodují dle svých finančních možností, často bohužel také ale podle předsudků a reklamy. Jednodušší a správnější je ale vyjít z potřeb a technických možností. Zájemce o internetové připojení by si měl nejdříve zodpovědět tyto otázky:

  1. Potřebuji se připojení na jednom místě, na více místech a nebo zcela mobilní?
  2. Jak často a kdy bude připojení využíváno?
  3. Kolik dat budu přenášet? Řádově max. desítky MB (mobilní pracovníci a sváteční domácí uživatelé), jednotky GB (většina domácností a malých firem), či desítky až stovky GB (domácí „stahovači“ dat, střední a velké firmy)?
  4. Jak velkou rychlost potřebuji? Pro běžné využití a aplikace stačí domácnosti rychlost okolo 200 kb/s, pro aktivnějšího uživatele a náročnější aplikace jako je hraní on-line her či sledování videa po Internetu, je potřeba rychlost přibližně 1 Mb/s. Menší firmy nepodnikající na internetu si vystačí s kvalitnější 256 kbit linkou, větší by pak mají typicky 2 Mb/s linku.
  5. Jakou potřebuji spolehlivost a kvalitu? Jaký problém by byl několikahodinový výpadek? Používám aplikace vyžadující rychlou odezvu, jako je volání po internetu či hraní her?

Z odpovědí na tyto otázky a zamyšlením se nad možnostmi připojení pak zjistíte, které z nich jsou pro vás vhodné. Nyní přichází často ta horší a těžší část výběru – zjištění, zda-li jsou vybrané typy u vás dostupné a samozřejmě výběr podle ceny. Často se ceny liší velmi výrazně i v rámci jedné technologie, liší se i nároky na instalaci. Nyní je tedy čas, povědět si zvlášť o jednotlivých typech. Zaměříme se hlavně na vysokorychlostní typy připojení určené pro domácnosti a menší firmy. Pro kompletnost si ale něco povíme o všech typech.

Pokračování seriálu najdete na těchto stránkách již ve čtvrtek! Chcete-li si přečíst celý seriál najednou a dříve, pořiďte si 20.prosince Magazín Click!

]]>

Diskuze k článku

Myšel, 6. 12. 2005 (05:33):

Předně díky za i pro laika srozumitelný přehled.
Jen bych si dovolil podotknout, že pro všechny současné hry bohatě postačuje symetrické připojení o rychlosti 128kbps. megabit je naprostý nesmysl. Limitujícím faktorem je doba odezvy ("ping"), nikoli rychlost.

-=RYS=-, 1. 12. 2005 (10:05):

Doporucoval bych jine oznaceni.
Misto WiFi neo 802.11x a podobne bych spise oznacoval ISM RLAN 2.4GHz, ISM RLAN 5.4GHz, ISM RLAN 5.8GHz, FWA 3.5GHz, FWA 24GHz, FWA 26GHz

-=RYS=-

Tomáš Kapler, 23. 11. 2005 (17:21):

mohu vědět, kdo tady v ČR poskytuje FTTH? Zatím jsem vždy viděl FTTC (a k tomu viz odpověď výše)

Tomáš Kapler, 23. 11. 2005 (17:16):

Jirko, viz odpoveď níže, nemáš pravdu

Tomáš Kapler, 23. 11. 2005 (17:15):

jirko, klidně kritizuj, to já mám rád, jen upozorňuji, že v tomto případě nemáš pravdu, tady jsem na svém písečku, tak to mohu tvrdit s jistotou
Klasický "BreezNet" není WiFi (a ani 802.11b!) a kdokoliv kdo není Wi-Fi si tento label na svou bednu nedá, protože by riskoval dost velkou žalobu. Wi-Fi není "bezdrátová karta v pásmu 2,4 GHz", Wi-Fi je trademark, který uděluje asociace Wi-Fi, že zařízení je interoperabilní s ostatními.
Co se týče toho FWA – tato zkratka znamená "fixed wireless access", tedy pevný bezdrátový přístup a je to tedy kterákoliv nemobilní bezdrátová PtMP technologie. U nás si pod tím často lidé představují jen 3,5 či 26 GHz, ale to je špatně.
P.S.: btw FWA terminály pro licencovaná pásma vesměs nezabírají takové místo (typicky jsou tvořeny jen anténou, nebo zabírají 1U), pleteš si to s base station.

lahvon, 23. 11. 2005 (16:03):

Ale aby to nevypadalo, ze chci jen kritizovat cizi praci, tak to ne. 🙂

Celkove je jinak prehled moc pekne udelany a zaslouzi si velkou pochvalu.

Docela uzivatelsky prehledny a srozumitelny.

Dobra prace!

lahvon, 23. 11. 2005 (16:02):

Ano, zarizeni ktere se pouzivaji pro venkovni spoje maji kolikrat jine proprietarni ci jine oznaceni. Napriklad Breeze Net, nebo WaveLan.
Ale porad je to stejna technologie. Jen nejak pojmenovana vyrobcem.

Navic vetsina uzivatelu ma stejne v routriku nebo v pocitaci normalni WiFi kartu s externi antenou. A na strane postkytovatele je obycejne APcko s vsesmerovkou, nebo dvemi ci vice sektorovkami.
A na krabiciich oboji dost pravdepodobne melo znacku WiFi … jakozto user friendly oznaceni.
Nekdy ma klient u sebe nejprve Ethernet convertor, coz je opet krabicka nekolik krat nekolic centimetru.

FWA to kazdopadne neni, viz popis vyse. Tot muj nazor. Samozrejme muzete mit jiny.

Kazdopadne WiFi Karta se vam vejde do PCMCIA slotu notebooku, ci do PCI slotu PC.
FWA terminal u operatora zabere 2 racky, u klienta asi pul racku. I kdyz se to da vmestnat i do mensiho prostoru. Ale NENI! to karta, ani mala krabicka.

Je zde i novejsi verze FWA terminalu, ktere se pouzivaji na pokryti mensich lokalit, jako jsou mala mesta a vesnice. Cenove je zakladnovka levnejsi a vejde se zhruba do pulky racku.

lahvon, 23. 11. 2005 (15:55):

Nene, FWA do tohoto oznaceni nepatri ani nahodou.

FWA se obecne pouziva pro profi reseni, FWA jako Fixed wireless access. Nicmene v licencovanem pasmu s garantovanou kvalitou sluzby. V pasmech 26 a 28 GHz.
U nas nabizi napriklad Star-21 Networks a nebo Telenor Networks. Na jejich spojich pak prodavaji sluzby koncovim zakaznikum ruzni alternativni operatori. V lokalitach kde nemaji vlastni konektivitu. Tretim hracem u nas je BroadNet, ale ten si koncove klienty obstarava sam.

Zatimco na frekvencich 2,4 GHz a s oznacenim IEEE 802.11b jde o obycejne nedokonale WiFi, bezdtratove pripojeni. Primarne urcene pro bezdratove site v budovach, ale vyuzivane i pro bod – bod a nebo AP – zakaznik spoje. Ale zde neni vubec nic garantovano, je nachylne na zaruseni. Rozhodne bych si to nedovolil srovat s FWA (terminus technikus). Prestoze i technologii WiFi (terminus technikus) lze vyuzit na principu "fixed wireless access" …. kdy mam na sebe namirene dve sita anten.

BST, 23. 11. 2005 (11:26):

Pokud vím, tak se to ve Vršovicích jen hemží anténami 2.8, 5, 10.5 – jsou na každé vyšší budově. Kde to vlastně bydlíte?

BST, 23. 11. 2005 (11:23):

Myslím, že takových 2500 určitě.

cari, 23. 11. 2005 (10:47):

Zajimavy a pekny clanek, ktery tu chybel a mnozi si jej radi prectou. Jen mne mrzi ze v teto zemi neustale plati pravidlo silenych a nepochopitelnych paradoxu. I kdyz je vyber relativne rozmanity , tak mnoho mych pratel si mysli ze mam moznost obrovskeho vyberu pripojeni a pak jsou rozcarovani skutecnosti – proc ??? Bydlim ve Vrsovicich v Praze 10 / podle uzemi jsem v centru prahy / a presto mam na vyber pouze z dialUp, ADSL od telekomu (myslim si ze si delaji srandu) a CDMA nebo G4 , takze muzu bohuzel jen cist tento clanek a tise zavidet tem stastnym z mensich okresnich a krajskych mest kde je nabidka postatne vyssi – PARADOX , nebo ne ?

Tomáš Kapler, 22. 11. 2005 (20:05):

díky všem za podnětné připomínky, vezmu to popořadě:
ADSL za 300? Které prosímvás? Velkoobchodní nabídka je za 307 (plus DPH), to by muselo být dotované ADSL (typicky telefon) a takové se dají sehnat i za korunu či za mínus. Dělal jsem srovnání všech ADSL nabídek primárních operátorů
a nejlevnější tam bylo to co jsem psal.
Venkovní 2,4 GHz je schválně takto nazýváno, protože to Wi-Fi většinou není!!! Naprostá většina produktů používaných v ČR ve venkovních sítích není Wi-Fi certified a je tudíž "jen" 802.11(b,g), to že je často používaný blbý termín (včetně u naší databáze ;), neznamená, že jej budu používat i já.
50 Kč kabel – vyčkejte srovnání kabelových operátorů, opravdu tam taková nabídka je
Pásmo 10,5 GHz patří pod pevné datové okruhy, je to PtP řešení, nikoliv multipoint řešení jako vše ostatní
FTTH zmíněné není, protože u nás v podstatě neexistuje, téměř vždy se dělá FTTC, a ta je přiřazena u kabelových linek, protože už se od nich téměř neliší (i zde je nabízena televize, kabeloví operátoři přechází na digitální přenos TV, atd.), i ve světě se to takto spojuje
To o těch datech měsíčně je myslím vysvětleno ve stejném odstavci.

Rouchi, 22. 11. 2005 (16:50):

S tim dnesk už běžné bych hoodně moc pochyboval, možná kdyby jsi přidal: "Dnes už v Japonsku poměrně běžné 😀 " ale chtěl bych vidět kolik uživatelů to má v ČR (podle mě číslo v desítkách….)

BST, 22. 11. 2005 (16:09):

1.) 50-6000Kč u kabelové přípojky mi přijde trochu moc/málo (podle toho, zda těch 50 znamená 50 Kč nebo 50000 Kč). Přitom 10Mb/s FTTC se bohybuje od 770 Kč a 512kb/s od 330 Kč.
2.) Chtělo by to zmínit i pásmo 10 GHz
3.) Proč je zde Pevná linka (Optický kabel, telefonní přípojka) uváděna pouze pro velké firmy a není zde, dnes poměrně běžné, zavedení optiky do domácností (FTTH)?

qwon, 22. 11. 2005 (15:11):

nejlavnejsi adsl je uz od 300 tak si to tam laskave spravte ! a jinak me teda bude zajimat odoved na tu otazku ktere ze to site maji ty delsi vypadky :)) at vim ktere se mam vyhnout a jestli to plati ve vsech lokalitach nebo je to v kazde jinak.

Saty, 22. 11. 2005 (14:35):

No někteří chapou wi-fi spíše jako hotspoty, tady asi chtěl autor zkratkou FWA vyjádřit že se jedná o pevné bezdrátové připojení. Vetšinou k tomuto připojení existuje nějaká smlova, zatímco u hotspotu se většinou připojení předplácí a je bez smlouvy.

ale no tak, 22. 11. 2005 (13:13):

Pro lidi pohybující se na Internetu je nevyjádřené časové období sice samozřejmé, ale pro ostatní by místo otázky "Kolik dat budu přenášet?" měla být položena srozumitelnější otázka "Kolik dat budu přenášet měsíčně?"

xdrm, 22. 11. 2005 (11:55):

2,4 GHz FWA (Bezdrátové 802.11b), toto tedy neni nejlepsi oznaceni pro wi-fi. Preci jenom pripojeni pres wi-fi, uz trochu v povedomi lidi je. Urcite vice nez FWA. Cislo normy presne specifikuje o co jde, ale pro rychlou laickou orietaci, take neni vhodne.
Jinak pekny prehled.

Kategorie Technologie.

Diskuze: 18 Comments

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

, 21.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

, 28.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Více bleskovek →

Články

Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

, 26.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

, 28.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

, 11.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

Mobilné služby počas dovolenky

, 10.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilné služby počas dovolenky

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

, 17.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil