Soumrak volného 10 GHz pásma aneb kdo má zájem na jeho zarušení?

, 2. dubna 2012

Uživatelé internetu ještě nic netuší, ale v odborných kruzích a na diskuzních fórech lokálních ISP se odehrává v současné době bitva o zachování volného 10 GHz pásma v podobě na jakou jsme zvyklí posledních více než 10 let. Předmětem sporu je velmi levný spoj Ubiquiti Networks PowerBridge M10, který až do minulého týdne nikdo na vlastní oči neviděl, ale podle technické dokumentace je velmi pravděpodobné, že masové nasazení tohoto zařízení může ohrozit více než 10 tisíc stávajících spojů v 10 GHz pásmu, které každý větší poskytovatel internetu využívá ve svých páteřních sítích.

Pojďme, ale pěkně od začátku. Jedná se totiž o poměrně složitý technický i právní problém, který se pokusím v následujícím článku vysvětlit. Odborná veřejnost je rozdělená na dva tábory. Na jedné straně stojí snad všichni výrobci vysokokapacitních spojů v ČR jako Alcoma, KPE, Racom, (SummitMiracle se nikde veřejně nevyjádřili) + většina velkých lokálních ISP, kteří dnes ve velkém měřítku využívají kvalitní 10 GHz spoje ve svých páteřních sítích + Český Telekomunikační klastr.

Na druhé straně několik prodejců mezi nimiž dominuje velkoobchod i4wifi a nezanedbatelný počet převážně menších poskytovatelů, kteří na kvalitní 10 GHz pojítka zatím nedosáhli kvůli jejich relativně vysoké ceně. Trochu stranou stojí ČTÚ, náš národní regulátor telekomunikačního trhu, který by mohl problém aktivně řešit, ale zatím je v pozici diváka a situaci pouze monitoruje. A abych nezapomněl, zhruba před týdnem ČTÚ shledalo zařízení PowerBridge M10 jako způsobilé k prodeji a nasazení do ostrého provozu.

V první řadě je potřeba zmínit, že 10 GHz pásmo je těžce vybojované nelicencované pásmo, ve kterém lokální poskytovatelé internetu (samozřejmě nejen oni) provozují více než 10 tisíc vysokokapacitných spojů. Historie tohoto pásma sahá do začátku devadesátých let. Ve společnosti Tesla tehdy pracovali pánové Smítka, Vodička a Peterka. Byl to právě akademik Josef Smítka, který počátkem devadesátých let u předchůdce ČTÚ protlačil volné pásmo 10 GHz, které přesně definovala Generální licence (dnes Všeobecné oprávnění).

Toto pásmo se ukázalo jako klíčové, pro rozvoj stovek lokálních operátorů a plnohodnotně nahradit jej nelze žádným jiným volným pásmem. Z fyzikálního hlediska je pásmo 10 GHz téměř dokonalé vezmeme-li v potaz malý útlum vody, možnost vytvořit stabilní spojení na dlouhé vzdálenosti a snad nejdůležitější vlastnost je, že díky koordinaci vysílačů, lze nasadit i desítky spojů na jeden stožár, bez toho aby se vzájemně rušili.

Všechny spoje, které jsou v tomto pásmu momentálně v ČR provozované pracují na principu FDD (Frequency division duplex). Zjednodušeně řečeno FDD spoje používají pro každý směr vysílání jiný kmitočet – tedy jinou frekvenci pro příjem a jinou frekvenci pro odesílání (vždy v odlišném indexu). Díky dvěma používaným kmitočtům se jednotlivé vysílané směry neovlivňují. Stanice vždy vysílají jiným kmitočtem nežli přijímají, proto nejsou ovlivněny odrazy a jinými jevy. V FDD systémech je i při velkém výkonu velmi dobrá možnost koordinovat desítky spojů na jednom místě.

TDD – (Time division duplex) přepíná vysílání a příjem v nastavených relacích podle potřeby. Používá stejný kmitočet pro příjem i vysílání. Možnost koordinovat desítky TDD spojů je tedy téměř vyloučená.

Zde bych citoval snad jeden názor, který se v trochu odlišné podobě vyskytuje na všech diskuzních fórech:

„FDD spoje se již z principu nemohou navzájem zarušit, kdežto když někdo použije třeba jen jeden spoj co přijímá a vysílá na stejném kanále, tak tím celý vysílač rozhodí, protože zaruší všem přijímací kanál … Tedy největší obava panuje z toho, že někdo tu UBNT hračku koupí a někde opodál na baráku to zapne směrem na vysílač plný FDD spojů a tím téměř okamžitě položí množství do té doby bez problémů fungujících spojů.“

Kdo zařízení schválil do provozu a neodporuje zařízení našim normám? Co na to notifikované osoby?

A jsme u jádra tohoto sporu. Velcí poskytovatelé internetu využívají pro své páteřní linky licencované i nelicencované pásma. V licencovaných pásmech mají za nemalý poplatek zaručenou určitou exkluzivitu. V nelicencovaném pásmu, do kterého patří i 10 GHz pásmo, může operovat v podstatě každý, kdo splňuje podmínky Všeobecného oprávnění. Toto oprávnění VO-R/14/12.2006-38 je však cca. 6 let staré a odkazuje mimo jiné na normu ČSN ETSI 301 751. Tato norma je však již několik let zrušená (i když z ČSN dosud nebyla vyjmuta). Její náhradou by měla být norma ETSI EN 302 217, kde však TDD a FDD systémy nejsou vyloženě jmenované.

 

Na místě je tedy otázka. Kdo posvětil prodej zařízení PowerBridge M10 pro Českou republiku, potažmo má toto zařízení nějaký certifikát? Zařízení bylo certifikované pro EU tzv. Notifikační osobou, konkrétně panem Michaelem Derbym z Velké Británie viz. obrázek. I ten však na přímý dotaz zda je možné, aby zařízení TDD bylo nasazeno v oblastech kde již fungují zařízení na principu FDD odpověděl, že si to nedokáže dost dobře představit.

„Souhlasím, že je velmi neobvyklé mít TDD systém s pevnou službou na stejném kanále…. Myslím, že udělování licencí a koordinace bude vážný problém!“

Michael Derby v dopise zároveň uvedl, že zařízení musí absolvovat posouzení zařízení od konkrétní země, kde se má zařízení prodávat.

O takovýto posudek může požádat výrobce, ale také prodejce. V Česku zažádali o povolení jednatelé společnosti i4wifi. Zde už se můžeme pouze domnívat, že nemohli požádat ČTÚ dříve, dokud neměli certifikaci výše zmiňovaného Michaela Derbyho (zde jsem trochu na vážkách zda se  jedná o certifikaci přímo pro ČR, protože v takovém případě by osvědčení zřejmě muselo obsahovat vykřičník) – tedy 21.března 2012Odbor správy kmitočtového spektra zareagoval okamžitě a již 23.března 2012 publikuje velkobchod  i4wifi vyjádření ČTÚ, v kterém stručně sděluje, že zařízení je možné uvádět na trh a nasazovat do provozu. Nerad bych se někoho dotknul, ale pod rozhodnutím mohou být podepsaný pouze dva pracovníci ČTÚ a to Ing. Jiří Macek nebo Ing. Jiří Duchač (ředitel odboru). Pánové tedy velmi dobře věděli, že v podstatě legalizují dovoz zařízení + jeho uvedení na trh, které může v následujících letech velmi významně znehodnotit pásmo 10 GHz a tak bych očekával z jejich strany poněkud podrobnější šetření.

První kus PowerBridge M10 dorazil do ČR, na snímku montáž antény. Nabízí se otázka: Nespletl si technik prsty? Zdroj: i4wifi a.s.

V České republice máme přitom samozřejmě také notifikovanou osobu. Notifikovanou osobou v České republice je Ing. František Šebek, CSc. V organizaci Český metrologický institut, divize TESTCOM – Certifikační orgán pro certifikaci výrobků, akreditovaný ČIA o.p.s., č. 3136. Autorizovaná osoba č. 250, Notifikovaná osoba pro rádiová a koncová telekomunikační zařízení č. 1383. Ten však v celém sporu až dosud nebyl vyzván, aby se jako notifikovaná osoba pro radiová a koncová telekomunikační zařízení odborně vyjádřil.

Právě Ing. František Šebek, Csc. By měl odpovědět na základní otázku – Dojde nebo lze důvodně předpokládat, že dojde nasazením a následným provozem zařízení PowerBridgeM10 do provozu v pásmu 10,5 GHz k vážnému zhoršení, znemožnění či opakovanému přerušování provozu stávajících spojů v pásmu 10,5 Ghz pracujících v režimu FDD ? Pokud jsem tedy dobře informován právě Český Telekomunikační klastr si nedávno objednal odborné stanovisko u Českého metrologického institutu.

Jak se k problematice staví ETSI?

Vraťme se však k výše zmiňovaným normám. Normativy a regulace pro telekomunikace v Evropě jsou vydávány od roku 1959 organizací CEPT, tedy Evropskou konferencí pro Poštovní a Telekomunikační organizaci. Zkratka vznikla z francouzského akronymu Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications. Vývoj v Evropě a v Evropském hospodářském prostoru, zejména potřeba sjednotit jednotlivé normy, donutili CEPT v roce 1988 založit instituci ETSI (European Telecommunication Standards Institute) odpovědnou za vydávání těchto norem.
ETSI tedy vydává různé normy, směrnice a dohlíží na to, aby ve světě telekomunikací nenastal totální chaos. ETSI mimo jiné svojí prací zajišťuje jistotu při investicích do přístupových sítí , minimalizuje riziko potíží při využívání rádiového spektra, při kolokacích s ostatními operátory, nebo například při využívání sdílených pásem.

Jak jsem již uvedl výše, norma ETSI 301 751 na kterou se odvolává Všeobecné oprávnění pro 10 GHz pásmo, je dávno zastaralá a zrušená. Její náhradou by měla být, zřejmě norma ETSI EN 302 217 ačkoliv oficiální prohlášení se mi nikde nepodařilo dohledat. Již v dopise adresovaném společnosti Racom (plné znění zde) však ředitel správy kmitočtového spektra uvádí, že „normu ETSI EN 302 217-2-2 lze považovat za harmonizovanou normu vztahující se ke všeobecnému oprávnění VO-R/14/12.2006-38.

Dostal se nám do rukou dopis adresovaný předsedovi pracovní skupiny pro tvorbu legislativních norem ETSI. Pan Roberto Macchi (WG TM4 Charmain) byl ze strany společnosti KPE dotazován na použitelnost zařízení systému TDD v 10 GHz pásmu v našem regionu a na právní výklad souvisejích norem.

Z odpovědi Roberta Macchi vybírám:
„Momentálně (publikovaná verze 1.4.1) standard o mlčí o „FDD/TDD“ použitelnosti. Ale, jsou tam některé odkazy na minimální požadavky na kapacitu/kanál, RSL úrovně a C/I doporučení, které systém TDD může jenom velmi těžko dodržet. Na druhou stranu, standard se odkazuje na CEPT/ITU doporučení ohledně kanálování, které je nastaveno pouze jako FDD.“

a dodává

„Jakkoliv to je, připravuje se nová revize, a už jenom abychom se vyhnuli možným nedorozuměním (v minulosti jsme měli velký problém a velmi těžkou diskuzi ve standardu pro P-MP kvůli tomuto problému), provedeme ‚nedoporučení TDD v osnově‘ v nové verzi EN (2.1.1). Mějte na paměti, že toto ‚nezakáže‘ TDD, ale pouze řekne, že CE schválení TDD musí být provedené přes notifikovanou osobu (Nebo se na to navrhne nová norma ETSI, která se vyvine podobně jako UMTS pohyblivá skupina služeb EN 301 908).“

a na úplný závěr doplňuje

Je to právě proto, že použití smíšených zařízení FDD/TDD na stejné sítí vždy způsobuje problémy s koordinací / kompatibilitou (jak jste správně poukázal), do toho ale ETSI nezasahuje a tato zodpovědnost leží na straně ECC (většina z doporučení o TDD ani neuvažuje). Proto pro uvedení podobného zařízení je dobrá i koordinace v rámci ECC.“
Takže abychom si to vše shrnuli. Jak notifikační autorita v UK pan Derby, tak spolutvůrce technických norem ETSI pan Macchi, v podstatě každý jinými slovy vyjádřili pochybnost nad použitelností a současným nasazením zařízení typu FDD a TDD. Normy, které by vysloveně zakazovali nasazení TDD spojů v tomto pásmu vysloveně neexistují, nicméně hlavním důvodem je skutečnost, že v době vniku příslušných norem nikdo o nasazení TDD spojů ani neuvažoval resp. neexistovaly. Česká notifikační autorita se k problematice ještě neměla šanci vyjádřit, nicméně zaměstnanci ČTÚ dokázali na základě dvou dokumentů rozhodnout v podstatě v průběhu několika hodin.

Jaké z toho plyne ponaučení aneb malé shrnutí na závěr.

Na český trh se někdo chystá dovážet levné 10 GHz spoje, které mají několikanásobně nižší cenu, než všechny současné prodávané spoje v 10 GHz pásmu. Zatím co všechny dosud prodávané spoje a je úplně jedno jestli se jedná o výrobky společností Alcoma, KPE, Racom, Summit nebo Miracle pracují na technologii FDD, novinka která míří na náš funguje jako TDD zařízení. Část provozovatelů a zejména prodejců se na příchod této novinky těší a označuje jí za „revoluci v oblasti 10 GHz spojů“.
Většina odborné veřejnosti však příchod tohoto zařízení očekává s velikou nelibostí, protože technické parametry tohoto pojítka bohužel odpovídají nízké pořizovací ceně. Panují totiž oprávněné obavy, že masivní nasazení tohoto pojítka ohrozí funkčnost stávajících vysokokapacitních spojů v pásmu 10 GHz a v konečném důsledku to bude znamenat likvidaci tohoto pásma (pásmo se stane pro rychlý přenos dat na velké vzdálenosti v konečném důsledku nepoužitelné).

Já jsem si před napsáním tohoto článku telefonicky kontaktoval cca. 10 velkých lokálních ISP, abych předešel označení „vlajkonoše“ společnosti Alcoma. Z tohoto počtu 8 vyjádřilo zděšení, že takové zařízení vůbec někdo pustí na český trh, zbývající dva ISP jsou již se situací smíření nicméně potvrdili, že na základě veřejně dostupných podkladů a informací o PowerBridgeM10 je velká pravděpodobnost, že toto zařízení skutečně ohrozí funkčnost stávajících spojů v České republice (což ostatně nepřímo potvrdil ve svém posudku i notifikační pracovník Michael Derby.

Pokud před nedávnem ČTÚ projevilo obavy o zahlcení 5 GHz pásma a mělo vážné obavy o fungování meteoradarů, očekával bych stejnou péči o 10 GHz pásmo a stávající počet již instalovaných 10 GHz spojů. Podotýkám, že situaci, která nastala na trhu 10 GHz spojů považuji za velmi znepokojivou – v potenciálním ohrožení jsou nejen 10 GHz spoje, ale rovněž cca. 500 tisíc uživatelů internetu, pro které tyto spoje zabezpečují páteřní konektivitu.

Na úplný závěr bych pro absolutní laiky pro které mohl být právem tento článek příliš dlouhý, složitý a únavný využil přirovnání, které jsem rovněž našel v jedné z mnoha diskuzí na toto téma. Podotýkám, že se nejedná o můj názor (já situaci zejména v regionech kde se nachází technicky zdatní a silní ISP s exkluzivním postavením na trhu nevidím, až tak černě). Nicméně uznávám, že technické potíže a následný finanční dopad (přechod do licencovaných pásem) se dotknou bez výjimky všech ISP:

„Ona je dneska dost skloňovaná vysoká cena 10 GHz spojů a někteří se děsně těší na levný spoj, ale to je jako by se člověk těšil, že někde v armádním výprodeji koupí levně tank .. to už nevadí, že jeho provozem rozbije cestu všem, ale on si koupil levný tank a do cíle nějak dojede. Nebude to pohodlné, možná ani nedojede kompletní, ale bylo to levné. To, že levným tankem při té příležitosti rozbil cestu všem to už pro takového jedince není podstatné. A takový člověk bude všude vykřikovat, proč je vlastně BMW takové drahé, vždyť také jenom dojede do cíle? No jenže BMW tam nechá dojet i ostatní a jen umožní majiteli nějaký ten luxus při cestě, ale neohrozí ostatní účastníky po cestě. Prostě pokud se toto levné zařízení skutečně dostane na trh můžeme všechny běžně používané „desítky“ hodit do šrotu a je úplně jedno zda to je Alcoma, Miracle, nebo KPE … prostě cesta bude rozbitá tankem. A za pár let až se všichni tankisti povraždí, protože zorají všechno kolem sebe, tak nakonec přijdou i na to, že se v honbě za levným zařízením unáhlili, ale to už bude pozdě.“

PS: Stejně by mě ze všeho nejvíce zajímalo, pro jaký trh byl primárně vyvinutý spoj Power Bridge M10. Předpokládám, že spoj podobných kvalit a za podobnou cenu, by dokázal navrhnout i vyrobit, kterýkoliv z našich výrobců radiových spojů – jen by asi nenašel odvahu takový výrobek pro náš region certifikovat. Kupříkladu věřím, že podobná zařízení by plně splnila svůj účel v zemích rovníkové Afriky nebo Střední a Jižní Ameriky.

Ümraniye Escort ile karsılasın, Bu tatlı, seksi ve elit ümraniye escort Bayan ilanlarını detaylı inceleyebilirsiniz.

Eğer isterseniz harika sex için taksim escort escort deneyimi yaşamak her insan ve her cinsel iliski farklıdır.

Mecidiyekoy escort model sitesi, mecidiyekoy escort mecidiyeköy escort bayanları ve eskort modelleri online web sitesi.

En guzel Taksim escort kizları ile keyifli vakit geçirin. taksim escort model sitesi, taksim escort bayanları.

Beylikdüzü Escort bayanları bulabileceğiniz beylikdüzü escort web sitemiz istanbul escort. ataşehir escort Web sitesinde mecidiyeköy escort bayanları yer almaktadır.

İstanbul escort bayan arkadaşlarınıza ulaştıran ilanlarını bulabileceğiniz sitemizde en güncel istanbul escort kızların profilleri.

Ataköy Escort müşterilerimizin ilgisini kanıtlamakta ve kızın görünümünün çevrimiçi resimden birine eklenmemesi durumunda hiçbir ücret ödememeyi gururla garanti etmektedir.

şişli escort web sitemiz istanbul genelinde hizmet vermektedir.

Bomonti escort sitesi, bomonti escort bayan ve eskort bomonti kız profilleri. Gecelik ve saatlik escort bayan bomonti ilanlarına 7/24 ulaşabilirsiniz.

İstanbul Genelinde Hizmet Veren Escort Sitesi

İstanbul Escort Bayanları web sitesi, escort bayan ve Escort bayan profilleri. Gecelik ve saatlik escort bayan partner ilanlarına 7/24 ulaşabilirsiniz.

www.escortfly.com escort bayan web sitemizden 7/24 kaliteli, güvenilir, saygılı, dürüst ve sevgili tadında partnerlik hizmeti veren escort bayan ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Şişli Escort Bayanları – Şişli Escort bayan İlan Sitesi.

Şişli Escort bayanları online web sitemizde sizlere ilçenizdeki en uygun İstanbul Escort bayanlarını bulabileceğiniz kaliteli hertür fantazinize uygun escort bayanları sunuyoruz.

Beylikdüzü Escort bayan arkadaşlarınıza ulaştıran ilanlarını bulabileceğiniz sitemizde en güncel escortfly.com beylikdüzü escort kızların profilleri.

Şişli Escort Bayanları web sitesi, şişli escort bayan profilleri. Gecelik ve saatlik escort bayan partner ilanlarına 7/24 ulaşabilirsiniz.

Ümraniye Escort bayan arkadaşlarınıza ulaştıran ilanlarını bulabileceğiniz sitemizde en güncel ümraniye escort kızların profilleri.

Mecidiyeköy Escort bayanları online web sitemizde sizlere ilçenizdeki en uygun bayanlarını bulabileceğiniz kaliteli hertür fantezinize uygun mecidiyeköy escort bayanları sunuyoruz.

Escort hizmetinin en kaliteli sayfası. istanbul escort bayan partner ve escort bayanlar sizler için sınır tanımayan elit escort bayanlar ve rus burada.

Taksim Escort bayan arkadaşlarınıza ulaştıran ilanlarını bulabileceğiniz sitemizde en güncel taksim escort kızların profilleri.

We are proud to offer our clients the opportunity to meet the most prestigious sisli escort in sisli.

Best tuzla Escort Girls sisli dating site, profiles of tuzla escort girls and escort sisli girls.

Taksim escort site, taksim escort lady and escort taksim escort girl profiles.

Mecidiyekoy dating site, mecidiyekoy escort girls and escort mecidiyekoy girl profiles.

The most beautiful besiktas escort women you can find on Istanbul dating platforms are here, don’t look elsewhere.

Baby escort site, bebek escort girl and escort baby girl profiles.

Umraniye escort girls photos and phones to our site soul in and around umraniye. umraniye escort You can examine these sweet, sexy and elite umraniye Escort.

istanbul escort girls photos and phones to our site soul in and around istanbul. istanbul escort

Şişli Escort bayanları online web sitemizde sizlere ilçenizdeki en uygun şişli escort

bayanlarını bulabileceğiniz kaliteli hertür fantazinize uygun escort bayanları sunuyoruz.

istanbul escort girls photos and phones to our site soul in and around istanbul. istanbul escort

Şişli Escort bayanları online web sitemizde sizlere ilçenizdeki en uygun şişli escort bayanlarını bulabileceğiniz kaliteli hertür fantazinize uygun escort bayanları sunuyoruz.

Escort bayan arkadaşlarınıza ulaştıran ilanlarını bulabileceğiniz sitemizde en güncel escortfly.com şişli escort kızların profilleri.

Escort Bayanları web sitesi, mecidiyeköy escort bayan profilleri. Gecelik ve saatlik Escort bayan partner ilanlarına 7/24 ulaşabilirsiniz.

Escort bayan arkadaşlarınıza ulaştıran ilanlarını bulabileceğiniz sitemizde en güncel taksim escort kızların profilleri.

Escort bayanları online web sitemizde sizlere ilçenizdeki en uygun bayanlarını bulabileceğiniz kaliteli hertür fantezinize uygun ümraniye escort bayanları sunuyoruz.

Escort hizmetinin en kaliteli sayfası. istanbul escort bayan partner ve Escort bayanlar sizler için sınır tanımayan elit Escort bayanlar ve rus burada.

Taksim Escort bayan arkadaşlarınıza ulaştıran ilanlarını bulabileceğiniz sitemizde en güncel taksim escort kızların profilleri.

Maslak Escort bayan arkadaşlarınıza ulaştıran ilanlarını bulabileceğiniz sitemizde en güncel escortfly.com maslak escort kızların profilleri. Fetiş ve Fantezi seven Maslak Escortlar Sınırsız Seks Yapan Maslak Eskortlar

İstanbul Escort bayan arkadaşlarınıza ulaştıran ilanlarını bulabileceğiniz sitemizde en güncel istanbul Escort kızların profilleri.

İzmir Escort bayanları online web sitemizde sizlere ilçenizdeki en uygun bayanlarını bulabileceğiniz kaliteli hertür fantezinize uygun izmir escort bayanları sunuyoruz.

Štítky: , .

Diskuze k článku

Franta, 7. 9. 2012 (12:54):

Tak řeší se tu zarušení 10Ghz pásma jelikož někdo investoval nemalé peníze za zařízení ale to že většina ISP ruší vše ostatní díky né příliš kvalitnímu koncovému zařízení to už nikdo neřeší.Dlouhodobě sleduji na svém radioamatérském zařízení taktéž v cenové relaci přesahující 100tisícové částky, že nárůst rušení za poslednícjh 10let vzrostl Xnásobně krát.Neustálé řešení a hledání toho co je kde uděláno špatně Vás vůbec nezajímá.Když chcete kázat vodu a sami pijete víno to je pak ostuda….

ota, 30. 6. 2012 (09:05):

No nejsem ISP jehoz zajem je ohrozen.. tak me vcelku potesila skutecnost ze ze treba najde moznost jak vyuzit i jine pasmo nez 5ghz ktere je plne…
Problem nadavajicich je jinde … sly do volneho pasma ( tedy je predpoklad ze tam bude plno ) a je jedno jakou technologii… Praxe ukaze ze mozna s nejakym problemem ale ve vetsine lokalit to bude fungovat po spolu ( FDD/TDD nebude problem ) jako spise narust poctu spoju ….
Do budoucna stejne se musi najit jine pasma nebo technologie.
Druhou stranu je brekot znackovych vyrobcu….
tvorba ceny „profi pojitek “ je prikladem zelezo stoji xxx tis platba za kapacitu -licenci v podstate 50% ceny napr…. neverim ze vyrobni naklady jsou 10X vetsi jak UBNT …
Tim vlastne regulovaly zaplneni tohodle „10“ pasma a sami na tom vydelavaj…
M10 neni tak technickej problem jako problem prolomeni dostupnosti a tim zaplneni…

Co tlacit prodejce „profi spoju“ aby dejme tomu 24, a 80 spadly … a nepricitaly si 50 litru za zpoj jen za „vyjmecnost “ ……..stejne tu elektroniku delaji jako vse cinani nebo nekdo podobny za podobnou cenu ubnt

Marw, 23. 4. 2012 (11:59):

„Stanice (FDD) vždy vysílají jiným kmitočtem nežli přijímají, proto nejsou ovlivněny odrazy a jinými jevy.“ – tak to je myslenka dne! 😀

Michal Peterka, 15. 4. 2012 (18:48):

Jedine s kym to mohlo slehnout, tak s tim, kdo si koupil nejake TDD. Debata byla ze zacatku bourliva, ale v prubehu presla v konstruktivní dialog. Mimochodem jsme se dozvedeli. Ze CTU PBM NEPOVOLILO. Jeho uvedeni trh je spojene s vice otazkami nez odpovedmi a na zaver urad sdelil, ze ochotem jednat v mximalne sviznem tempu, aby „zaplata“ vesla v platnost co nejdrive. Urad si naprosto uvedomuje, co muze nastat. Proto navrhl novelizaci provest ve dvou krocich.Ctu se vubec parametry nazabyva, to je vec COI. CTU zacne konat v momente, kdy prvni provozovatel ohlasi poskozeni Verejne telekomunkacni site, rusicem. Jelikoz tu zarizeni jeste neni, nemuze CTU ani konat.

Hlas Lidu, 13. 4. 2012 (13:48):

Vážení, dnes s panem Peterkou a dalšími málem šlehlo, když jim ČTU drze oznámilo, že Ubiquiti je v pořádku 🙂 ať žije česká spravedlnost 🙂 ať žije Bárta… Samé dobré zprávy od rána 🙂

Robin, 12. 4. 2012 (23:48):

Koukam kazdy tu ma chytre napady, nejvice me ted dostal ten posledni, „Jestliže velcí ISP litují svých investic, nechť vstoupí do vod licencovaných spojů, tam se dá hovořit o jakési ochraně investice.“

Takze vazeny pane, ISP vstoupi do vod licencovanych spoju a tim se mu jeho stavajici investice v pasmu 10GHz samy asi „lusknutim prstu“ ??? prevedou na licencovane spoje ? A timto zpusobem on ochrani investice ? Haha pobavil jste me.
Chm je videt, ze sve spoje neprovozujete v tomto pasmu a je vam ukradeny, zda nekdo nainvestoval ci nenainvestoval, hlavne, ze ted se vy budete smat, ze vase investice tim ohrozeny nebyly. Chtel bych vas videt, jak silne reci by jste mel, kdyby jste mel dva tri ci vice spoju v 10 pasmu, byl na nich zavisly a tak nejak tusil, ze si nekdo z okoli koupi tuhle „rusicku“. To uz by vase reci nebyly tak silne, stejne tak, jako reci ostatnich co tu diskutuji.

Muj nazor je takovy, ze se stotoznuji s autorem clanku panem Sovou a nejvystizneji popsano /co se bude dit az se nove „rusicky“ uvedou do realneho provozu/ je v (pred)poslednim sloupci, ktery je cely v uvozovkach.

Urcite se zase ozvou rejpalove typu „duch“, „nemo“, „Malé ISP“ a budou tu zase vytahovat fialove taxiky, sprosta slova atd., ale byl by svet zajimavy, kdyby tito rejpalove tu mezi nami nebyli ? Myslim ze by to byla smula, nemit pobaveni tohoto typu od techto lidi. Na pobaveni od nich je vskutku krasne videt, jak tomu prd rozumi, snazi se jen vyprokovavat hadky a delat rozbroje. Takze ja jsem vlastne rad, ze tu takovi jsou a donuti to ty skutecny kapacity promluvit. Ostatni kapacity si jiste ten balast o fialovych taxicich apod. dovede odfiltrovat a hodnotu informace od tech skutecnych kapacit prijmout a radne zpracovat.

PS: pro rejpaly: nejsem ani prodejce, ani nejsem zavisly na 10Ghz pojitku. Moje posledni mile je v 5GHz, ktera ma pripoj na POP co je napojen 74/84GHz radiem. Howg, trebas to tu zaneste spamem, hodnota informace od kapacit tu jiz byla vyrcena.

Malé ISP, 10. 4. 2012 (19:33):

Prodavat Felicii za cenu BMW a byt domluven s dalsimi prodejci v okoli je velmi snadne. To je na účet výrobců stávajících 10GHz pojítek. Jak již zmínil kolega níže, volné pásmo je takové, do kterého má přístup každý se schváleným zařízením. Jestliže velcí ISP litují svých investic, nechť vstoupí do vod licencovaných spojů, tam se dá hovořit o jakési ochraně investice.

martin, 3. 4. 2012 (17:19):

Zjevne to regulator za problem nepovazuje – stejne jako (tentyz) regulator nepovazuje za problem jine veci.

Michal Peterka, 3. 4. 2012 (17:04):

Tleskám.. Velmi relevantní. Pak je to tedy věc postoje: Chceme takové zařízení, které ve 4 kanálech požaduje ochranný interval ? Tuto analýzu situace považuji za brilantní. A právě proto, že se jedná o zařízení které není harmonizované s ECC očekáváme od regulátora aby reguloval.. To že VO neobsahuje explicitně informaci of systému není účel, ale důsledek. Důsledek toho, že TDD zařízení jsou technologickou novinkou související s digitálními přenosy a předešlá norma ne, že s nimi počítala s tím, že budou oba systémy fungovat v jednom pásmu, ale v době vzniku (2005) se s systémy TDD absolutně nekalkulovalo. Stejně jako se nekalkulovalo v roce 2009, kdy vznikala norma ETSI 302 217 -2-2. Dnes je to však technologickou realitou a pokud tvůrce normy, která je dle ČTÚ závazná tvrdí, že do další verze této normy zahrnou informaci, že se TDD nezohledňuje. Je to dostatečně výrazný signál pro to, aby se tato úprava dostala i do VO-R/14. Co se týče harmonizačních tendencí ECC. Rok 2015 se blíží mílovými kroky a tlaky na harmonizaci jsou ze strany CEPT minimální, naopak sílí národní hlasy na daleko volnější nakládání s kmitočty.
Neposledně.. ČTU o problémech tohoto typu ví minimálně 3/4, přesto nekoná, což je jednoznačně k tíži regulátora a potažmo regulovaných..

maop, 3. 4. 2012 (16:23):

V první řadě je důležité uvědomit si několik důležitých věcí:

– použití pásma 10,5GHz je v celé evropě naprosto unikátní. Nikde jinde není 10,5GHz jako volné pásmo

– současné přidělení v ČR nedodpovídá doporučení ECC (CEPT/ERC/REC 12-05) , které navíc uvádí snahu o celoevropskou harmonizaci do roku 2015

– Ve většině evropských zemích kde je toto pásmo používáno je přiděleno službám FWA (point to multipoint) a je licencované.

– to že v ČR toto volné pásmo ještě nebylo zrušeno (jako například na Slovensku) je jenom díky obrovské síle lobingu provozovatelů a výrobců všech těch možná už desítek tisíc spojů.

Ale k problému.

Podle mě dle VO-R/14/12.2006-38 skutečně je možné nasadit TDD spoje do pásma 10,5GHz, pokud dodrží ostatní podmínky jako je spoj bod-bod, šířka pásma, výkon a požadavky na atnény. Toto VO-R neřeší (a ani předchozí verze neřešily) problematiku TDD/FDD ani nepřikazuje duplexy. Ono ani nemůže když prapůvodně toto pásmo bylo určeno pro jednosměrné spoje pro přenosy TV/R signálu k vysílači (někdo možná upřesní).

To že to způsobí problém je ale naprosto evidentní. Možná by si ale zastánci měli uvědomit, že ten problém bude na obou stranách. Zařízení FDD které budou mít vysílací kmitočet stejný nebo vedlejší jako TDD zařízení nebudou tímto tolik ovlivněni, ale TDD zařízení bude silně rušeno na příjmu (samozřejmě hodně záleží na fyzickém umístění antén). V případě že provozovatel své TDD zařízení přeladí do oblasti příjmu FDD zařízení a tam se projeví rušení, musí zase naopak jako zařízení uvedené do provozu později rušení odstranit. Což se v oblasti kde je velké množství FDD spojů bude dělat dost obtížně.

Osobně můžu říct že po testech kompatibility FDD/TDD zařízení kterých jsem kdysi účastnil (v jiném pásmu a s jinými „profi“ zařízeními) se ukázalo že pro spolehlivý provoz je nutný ochranný úsek zhruba o velikosti použitého kanálu. Samozřejmě záleží na spoustě okolností, ale v zásadě lze říci že i když jsou zaříení na sousedních kanálech stejně dochází u jednoho nebo druhého k rušení.

martin, 3. 4. 2012 (15:29):

Asi jste si nevsimnul prohlaseni z CTU na blogu i4wifi (23.3.), kde CTU s uvedenim na trh problem nema. Narozdil od Vas alespon uvadi plne texty, nejen ucelne vytazene ty citace co se Vam coby jednomu z konkurencnich vyrobcu hodi do kramu…

Takze i tahle „podminka“ je k vasi smule splnena. Co dale?

Michal Peterka, 3. 4. 2012 (15:56):

Potom nechapu co vy s tím máte za problém 🙂

Michal Peterka, 3. 4. 2012 (12:47):

Objevil se pozitivní signál z řetězců resellerů a to, že přímo UBNT – výrobce PBM10 si je vědomo (na to jsem opakovaně upozornil, protože tuto povinost mu pravděpodobně předložila přímo notifikovaná osoba pan Michael Derby), že musí provést koordinaci s místní správou (ČTÚ). Je to první, velmi výrazný pozitivní projev UBNT směrem k české odborné veřejnosti, že respektuje místní úpravu a bude výrobek individuálně posuzovat. Pro UBNT to znaméná extrémní riziko, že zařízení nebude povoleno protože používá nekompatibilní systém přístupu ke spektru. Nadruhou stranu je to projev určité dospělosti a pochopení potřeb jejich velkých odběratelů.
Pro skutečné profesionály v oboru to bude znamenat příležitost uvědomit si a prosadit základní změny, které provoz zařízení v tomto pásmu ještě více zkoordinují a zkvalitní.

Lada, 4. 4. 2012 (18:41):

Zaměňovat standardní postup notifikace za částečné vítězství, je namyšlená fabulace sama o sobě.

Petr, 3. 4. 2012 (09:36):

Ale pokud má spoj VO-R/14/12.2006-38 i kdyby byl ze dřeva a mohu ho provozovat, tak ho v bezlicenčním pásmu provozuji. Nikdo tady nemluví o provozování nějakého spoje BEZ VO-R ! A na provozování v 5/2,4GHz nemáte VO-R ? Máte …. VO-R/12/08.2005-34

MK, 3. 4. 2012 (07:56):

Těžko se dohadovat s člověkem jež má tak zabedněnou myslivnu jako Nemo a podobní…

Štěpán Beneš, GrapeSC, a.s., 3. 4. 2012 (07:27):

Komu není rady, tomu není pomoci. Vždyť vy nemáte ani základní ponětí o čem mluvíte. Za prvé 10G není bezlicenční pásmo. Je to pásmo, kde jsou spoje provozovány pod  generální licencí, v tomto případě VO-R/14/12.2006-38. A podle všeho to vypadá, že spoj podmínky této licence nesplňuje. Napsat že UBQ spoj bude má stejné parametry jako stávající FDD spoje může jenom člověk, který nemá vůbec žádné ponětí o tom jak spoje funngují a v čem je rozdíl. V případě, že jste ISP, pak potěš pánbůh.Z Vašich příspěvků čiší jen a jen závist. Nic víc. Btw. nejste komunisté ? To by vše vysvětlovalo.

vlado, 3. 4. 2012 (09:09):

Petka v tomto má stejne principy tedy nemelte.

DUCH, 3. 4. 2012 (02:10):

Vsichni co zde uvadite svoje fa ntas magorie a vase clanky jsou nejhorsi snuskou odborneho obecneho skvaru. Meli by jste si uvedomit jedno zaklkadni… predevsim je KONEC!!!! monopolu spolecnosti prodavajicich za premrstene ceny!!!!! Spoje ubnt maji svoje techno)icke zazemi a svymi parametry se nelisi od nynejsich prodavanych spoju.
Napr.Miracle se svymi spoji 10GHz nesplnuje normu vubec a nikoho to do dneska absolutne nesralo ale najenou se objevi UBNT a je poprask a to jste jeste nevideli 24 GHz s 1.2 Mbps od ubnt ktere se bucde prodavat za cca 60 tis Kc to bude teprve konec mopolu a dohodnutych cen na trhu!!!!! Vsem to preji jsem pro aby vsichni tito smejdi zkrachovali preji jim to maji co chteli. Vsichni se odvolavali na ceny natrhu ale ze byli vsichni domluveni na to jste ISP zapomeli|:::::: At chcipnou i se svymi vynalezy – pojitky.
Nova era vysokopacitniho levneho prenosu je tady!!!!!! Kdo tak polemizoval nad budoucnosti v5GHz pasma !!!! Kazdemu to bylo jedno !!!! Najednou je tady vyrobce ktery sere na vsechny ziskuchtive ceske srace a taky je posere-Byl jsem pritomen americke vlne a verim ze panove z MOTOR. kteri vyvinuli cely sitem nezustanou dle jejich slov pouze u 10 24 ky ale postupne ovladnou 11 17 atd. . Na zver sveho prizpevku preji vsem krkounum a vyrobcum a radoby vyzkumnikum aby zkrachovali – a strcte si sve drahe vyrobky do prdele- Preje DUCH

ISP, 3. 4. 2012 (22:42):

Vas prispevek vyjadruje krasnou ukazku opravdu hluboke znalosti problematiky 😀 … nestydite se alespon trosku ? Srovnavate domaci wifi router 2,4Ghz s profi spojem .. to Vam neprijde uhozene ?

Nemo, 3. 4. 2012 (01:39):

Když pohádku, tak tedy:

V současné době smí jezdit po dálnici jen určité typy fialových taxíků, které jsou tak drahé, že si je běžný cestující nemůže dovolit. Nezbývá mu tedy než jet po rozmlácených okreskách, plných povozů tažených koňmi, pokud nechce použít drahý taxík jednoho ze 3 nenažraných provozovatelů za šíleně drahou jízdenku. Své vlastní auto, přestože je komfortní a mnohem levnější totiž použít nemůže, protože se nelíbí provozovatelům fialových taxíků a kvůli lobbingu taxikářů tam má zákaz vjezdu…

Konec pohádky.

Pořád nechápu, proč se někteří rádoby „profesionálové“ chovají jako amatéři a snaží se z VEŘEJNÉHO PÁSMA dělat si SVŮJ píseček, na kterém budou diktovat ceny a pravidla! Když si chtějí hrát na DRSNÉ PROFÍKY , tak tedy se vším všudy, včetně licencovaných pásem! Ono bagrovat smetanu zadarmo drahou lžící a vyhazovat od toho ostatní s levnými lžícemi, je totiž trochu nefér, když je pohár veřejný ! Asi nepochopili co znamená výraz „bezlicenční pásmo“. To znamená PŘÍSTUPNÉ PRO KAŽDÉHO, KDO SPLNÍ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY PROVOZU. A pokud to PB M10 splní, jako že je odmávnuto, tak s tím měli počítat už v době, kdy do tohoto pásma neadekvátně investovali, aby ušetřili za licencovanou frekvenci. Parametry pásma jsou dané už léta, a že je někteří výrobci dosud pleně nevyužili – je jejich problém. To, jak se dosud chovají není nic jiného, než kartelové chování. Jejich ceny nemají nic společného s výrobními náklady. Zařízení stojí např 30.000 Kč na nejnižší rychlosti, ale SOFTWAROVÝ !!! Upgrade na trojnásobnou rychlost stojí 3x tolik! PROSTĚ SE ZAPÍŠE NĚKAM 1 BAJT za 60.000 Kč do omezovače rychlosti! Tak na na co si hrajeme? Na klondajk, schovávačku a hlupáky, že…. 😉

vlado, 3. 4. 2012 (09:17):

Přesně.

ISP, 3. 4. 2012 (22:37):

A to je presne to „pro ty zarizeni, ktera splni podminky“ tedy tim je vse receno, ubnt tady s timto vyrobkem nema co delat, nesplnilo ani zakladni podminku byt FDD, takze nechapu nad cim se zde vubec zamyslet … neni to zdaleka o cene, to pak muzeme kricet proc je BMW tak drahe, proc jej neprodavaji za cenu trabanta, kdyz ma vlastne na prvni pohled take jen ctyri kola 😀 hold pro nekoho tezko pochpitelny fakt, ze kvalita neco stoji .. a zavist do profi prace nepatri 😉

MK, 3. 4. 2012 (00:11):

Milý NEmo,
jak to čtu tak se mi zdá, že jsi nepochopil problém.

Pokusím se ti to nastínit na příkladu který ti bude možná snáz představitelný.

Řekneme-li že obě strany dálnice D1 budou sloužit pro oboustranný provoz, bude vypadat situace dost podobně.

Prostupnost se výrazně sníží a přibyde nehod .
Pro samý chaos bude silnice téměř neprůjezdná.

Nakonec všichni zjistíme, že cesta Praha-Brno po dálnici je tak nebezpečná a pomalá…. začneme jezidit vlaky.

Vlakdy v tu chvíli silně podraží (nebude konkurence).
Příjdeme o dopravu na dálnici a nikdo na tom nevydělá.
Krom společnosti která bude provozovat vláčky které nebudou ani rychlé ani pohodlné.

Konec pohádky

HonzaC, 19. 9. 2012 (12:25):

Z toho co tu je prezentováno tento komentář nechápu. FDD spoj potřebuje dva kanály pro každý spoj. podle této logiky každý spoj je budována jako dvouproudová dálnice. ale jezdí po něm jenon jedno tam a jenom jedno auta zpět, které sice můžou jet současně. Jestliže chci navázat další spojení musím postavit dalsí dálnici takže, když budu takhle pokračovat, potom bude celá země zabetonovaná dvouproudovými dálnicemi. Když nechci stavět dálnici, potom mi stačí jenom jedna silnice, kde se budou auta v jednotlivých směrech střídat – TDD, za cenu poloviční rychlosti ušetřím jeden kanál. Tam kde jsem byl dříve nucen postavit dálnici stačí mi je silnice. Podmínka je jen že se silnice nesmí stavět přes dálnice. Ale to myslím platí i naopak. Tady jde jenom o tom, že stavitelé dálnic se baví jenon spolu, a když si chce někdo stranou postavit malou silnici pak je problém. Ale problém je hlavně v tom, že ty malé silnice jsou levné a rychle se staví, takže za chvíli nebude kde stavět dálnice. Je v podmínkách pro toto pásmo podmínka že se můžou stavět jen dálnice (které zas až tak nejsou rychlejší)?

Štěpán Beneš, 2. 4. 2012 (23:02):

Milý Nemo, vidíte si dál než na konec vlastního nosu ? Kde jste proboha sebral ten monopol ? Trh s 10G spoji je v ČR silně konkurenční (myslím že by pánové Rejzek, Peterka, Novák a další mohli vyprávět), pokud jste s jejich nabidkou nespokojen dá se koupit spoj několika zahraničních výrobců – a většinou ve vyšší cenové hladině, což je sám o sobě důkaz konkurence na trhu. Monopol O2 a UPC ? Než prosím použijete nějaké slovo, zkuste si zjistit jeho význam. Ono je v téhle republice místo, kde nepanuje v poskytování Internetu tvrdá konkurence ? Pokud mi ho prozradíte, velmi rád tam rozšířím naši působnost !!!
Pokud nějaký ISP na stavající 10G nebo licenční spoj neměl, chyba je naprosto jistě v něčem jiném než v ceně těchto zařízení.
A nakonec – máte vůbec ponětí o technickém pozadí ? Uvědomujte si, že srovnáváte nesrovnatelné ?

Dr.no, 4. 4. 2012 (18:35):

Víceméně kartelová dohoda spojená s nepružností je u konce.

Nemo, 2. 4. 2012 (18:26):

Možná se najde i garážová firma, co bude překopávat Alcomy na PB M10 pouhou výměnou té 5-kilové frézované krabice na talíři. Ušeří se tak práce se směrováním… 😉

Hlavně mi přijde komické, že tento článek, který je v piodstatě zdí nářků 3 dosavadních monopolů se vyskytl na server „Internetprovsechny.cz“ 🙂 Spíš bych ho čekal na serveru „klondajkprovyvolene.cz“ 🙂

Nemo, 2. 4. 2012 (18:20):

Jestli by třeba nebylo lepší počkat si na porovnání v praxi… 😉 Už se prodalo 500 kusů PB M10 , tak snad někdo něco napíše ne? 😉

Thomeless, 2. 4. 2012 (19:21):

Prodano je, ale nastesti zatim jeste nic neprislo. Prvni dodavky budou v pulce dubna.

Nemo, 2. 4. 2012 (17:54):

Myslím že když monopoly jako jako Alcoma, KPE, Racom pláčí, tak se podařilo něco prolomit. Jestliže je něco „bezlicenční pásmo“, tak je prostě určeno pro každého a ne jen pro ty, kterým se podařilo ulovit mamutí firmy jako zákazníky, kterým za mamutí ceny poskytují spoje s nulovými náklady na frekvence. Prostě ta doba končí, konec pohádkových zisků s nulovými paučálními náklady a do byznysu bude třeba započítat cenu za privátní frekvenci. Naopak broadband internet se zpřístupní tam, kde dosud menší ISP neměli na investici do 10 GHz a dusily je drátové monopoly jako O2 a UPC. Ti si totiž na investice ko kabelů a optik nahrabali díky monopolům z počátku 90-tých let, kdy nikdo jiný nesměl poskytovat mobil (UMT dovezený z Afriky za 20.000/měsíčně) síťování městských aglomerací UPC a tehdy monopolím Telekomem. Až bylo zasítóváno za horentní ceny, tak se povolila „konkurence“… je jasné komu to slouží a jaké byly startovní čáry stejně i na  10GHz. Tak ať teď nebrečí, že volné pásmo se stane skutečně VOLNÝM v rámci VO-R/14/12.2006-38 a ne jen pískovištěm 3 monopolních výrobců. Stejné to bylo s pásmy 2.4 GHz, když mi „někdo“ zarušil v roce 2002 2-Mbity linku Compexů, koupených v roce 2000 kus za 10.000 Kč novými levnými „krámy“ 10 Mbit za 1500,- Kus atd… Nakonec se vždy ukázalo, že nová zažízení jsou rychlejší, levnější a akvalitnější než ta stará, takže pláč nad Alcomami za 150.000 Kč je naprosto zbytečný, pokrok nejde zastavit, a Alcoma může mít nový kšeft s přelaďováním jejich upravených satelitních konvertorů do licencovaných pásem okolo 10 GHz, nejlépe 1.000 Kč za každý přeladěný MHz :-))) Ono držet kartel na 10 GHz těm zmíněným 3 firmám se holt donekonečna nedalo… 🙂 Schválení PowerBridge M10 je jen logickým důsledkem neviditelné ruky trhu, kterou ty 3 monopoly tak dlouho držely v želízkách… 😉

ISP, 2. 4. 2012 (18:00):

To jer prave ten omyl clovece, kdyby nekdo prisel s necim revolucnim – rychlejsim a zaroven levnejsim, tak jasame blahem … nicmene zde to je naopak, takze tvuj primer je asi tak obratitelny jako kdybys rekl .. muj 180Mbps jedouci spoj zarusil nekdo kdo prisel se spojem co prenese 10 Mbps .. divne ne ? To je pokrok ? To je spis cesta velmi zpet …

Thomeless, 2. 4. 2012 (19:19):

cituji: Prostě ta doba končí, konec pohádkových zisků s nulovými paučálními náklady a do byznysu bude třeba započítat cenu za privátní frekvenci. Naopak broadband internet se zpřístupní tam, kde dosud menší ISP neměli na investici do 10 GHz a dusily je drátové monopoly jako O2 a UPC.

To preci neni pravda. Spoj co udelala UBNT je srovnatelny ve vsech smerech s 5GHz spoji. Jediny rozdil je v pouzite frekvenci, takze pokud by ten maly ISP chtel tak v te lokalite uz davno je a nemusi nutne kupovat spoj v 10GHz. Problem PBM10 je proste v tom ze je to kvalitativne uplne stejnej spoj jako spoje v 5GHz… Cenu za privatni frekvenci klidne zapocitam, bohuzel pro klienty.

Miloslav Sova, 2. 4. 2012 (19:58):

Dobrý den,
odpovím na všechny vaše příspěvky.
1) Nevím o jakých monopolech mluvíte tady není řeč pouze o Alcomě, KPE, Racom, ale jsou zde další společnosti Summit, Miracle a nikdo z nich nepláče. Plakat možná bude vetšina velkých a středních sítí s kvalifikovanými zaměstnanci, které až doposud poskytovali kvalitní služby. Budou je poskytovat i nadále, ale za cenu dalších zbytečných investic a to všechno jenom proto, že ČTÚ posvětilo prodej zařízení, které je již podle technické dokumentace předurčeno k „rušení“ stávajících zařízení.

2) Co se týká počtu 500 prodaných kusů – papír snese všechno – každopádně v současné době se ČR vyskytuje jeden jediný kus.

3)Omluvte mojí drzost, že jsem z titulu předsedy IPV a administrátora tohoto webu nahlédnul na vaší IP adresu. Je možné, že se pletu – ale konkrétně váš poskytovatel připojení (pokud nejste přímo pan Ševčík nebo Pernica)společnost TS-Hydro (Kanice.net) se na svých stránkách hned v úvodu chlubí: Firma TS-Hydro se zab(í)vá poskytováním internetového připojení od roku 2003….Páteřní sítě jsou postaveny na nejmodernějších technologiích od profesionálních výrobců Alcoma a MikroTik. Od roku 2008 jsme napojeni na mezinárodní optickou páteřní síť, která garantuje vysokou a spolehlivou rychlost jak po území ČR tak i do zahraničí, což nebývá u mnoha poskytovatelů standartem.

Takže 9 let poskytujete internet, na svých stránkách se chlubíte, že využíváte profesionální a kvalitní technologie Alcoma a Mikrotik, přitom celou dobu toužíte po levných zařízeních, které po technické stránce nemohou profesionálním spojům konkurovat. Tak teď nevím co si o tom myslet…
Zdraví Miloslav Sova – předseda sdružení Internet pro všechny

Golem, 2. 4. 2012 (15:33):

Nyní již pouze pro lobisty a právníky.

ISP, 2. 4. 2012 (17:56):

Myslim, ze by stacilo, aby konecne CTU udelalo pro jednou spravny krok .. pak netreba lobbystu, jen rozumne uvazujiciho urednika. Jde opravdu o ohrozeni tolika spoju, at uz ve sluzbach ISP, nebo tovaren, statni spravy … neni to vubec o ceskych vyrobcich techto spoju, vzdyt ty si mohou s klidem rict, ale co uz mame prodano, tak ted prodame jeste jednou tolik spoju v licenc – pasmech. Takze bych v tom v zadnem pripade nevidel nejaky zajem prodejcu, naopak v prvni rade je to zajem provozovatelu spoju, kteri nyni diky teto uleve (volnemu pasmu) nemusi do ceny sluzby zapocitavat nemale naklady na licencini kmitocty …

Michal Peterka, 2. 4. 2012 (15:30):

Nemůžu proti tvému názoru říci nic víc než svůj názor, který je v tuto chvíli podpořen mými zkušenostmi, názorem pana Derbyho (nikoliv přátelským – nikdy jsem ho neviděl, ale jako dotčený subjekt jsem ho oslovil – chceš li slyšet jako konkurence UBNT) a nakonec i pana Macchiho.. Obvolávat půlku prodejců v ČR opravdu nemá význam, tohle je problematika pro odborníky, nikoliv obchodníky

Golem, 2. 4. 2012 (15:16):

Pod článkem je podepsán pan Sova. Táži se tedy pro naše méně chápavé spoluobčany znovu, zda on sám kontaktoval protistranu tj. především ubnt,i4wifi a ty poskytovatele kteří naopak příchod nového radia uvítají. UBNT nemá povinnost odepisovat své uražené konkurenci a přátelská konverzace s NO je také mimo mísu. Vhodné vyjádření by bylo také od ČTU resp. to již skrze sdělení i4wifi zaznělo emailem dříve – spoj je u nás legální.

ISP, 2. 4. 2012 (17:49):

To neni tak uplne pravda, neznam zadneho rozumne uvazujiciho ISP co by provoz takovehoto produktu vital, snad jen nejaky vesnicky sumar …

Co se tyka nejakeho vyjadreni od i4, tez si nemyslim, ze ma co k tomu rict. O teto firme je vseobecne zname, ze pro sve vlastni obohaceni by dovezla i dablovi bobky, hlavne kdyz na tom dobre vydela .. dusledek uz je jaksi nezajima ..

Miloslav Sova, 2. 4. 2012 (20:53):

Dobrý den,
1) Ano já sám jsem kontaktoval dnes již asi 15 větších poskytovatelů a všichni vyjádřili v podstatě stejný názor. Až vystoupí drobní poskytovatelé, kteří obhospodařují 100-200 uživatelů z anonymity rád si s nimi vydiskutuji jestli je u nich jediným kritériem cena nebo jestli se alespoň na chvíli seriózně zamysleli nad technickými parametry tohoto zařízení.

2)i4wifi jsem nepotřeboval kontaktovat – protože i4wifi na svém blogu téměř nonstop informovalo o všem co se týkalo PowerBridge M10 – takže víme kdy dorazil první spoj, kolik lidí už si zařízení předobjednalo, kdy dorazila certifikace, kdy a kdo s ČTÚ zařízení schválil. Já v podstatě nevím na co bych se chtěl nebo měl i4wifi zeptat. Na jejich pohnutky? Ty jsou jasné – peníze.

3) Dotazy na ČTÚ jsem odeslal, na odpověď si ze zákona počkám 30 dní
4) Kontaktovat UBNT mohu, ale jak jste sám ve svém příspěvku napsal – UBNT nemá povinnost odpovídat uražené konkurenci – takže těžko bude odpovídat nějakému publicistovi nebo předsedovi sdružení z České republiky.

5) Nicméně pokud svůj nesouhlas vyjádřilo svým podpisem již 100 různých poskytovatelů, jak někde v diskuzi uvádí pan Peterka – asi je někde opravdu něco špatně.

Netuším jak velký a silný hráč je i4wifi na trhu s telco materiálem, nicméně já bych všem ISP, kteří mají pocit, že je PowerBridge M10 poškodí a znehodnotí jejich investice do kvalitních spojů doporučil jedno jediné. Pouze stěžovat si nestačí – zvažte pro příště změnu svého dodavatele.

S přáním hezkého dne Miloslav Sova

Michal Peterka, 2. 4. 2012 (14:56):

To není tak úplně pravda, zazněl hlas pana Derbyho, který UBNT vyloženě žádá o místní koordinaci a že koordinace bude zajímavé téma – to je přímá protistrana sporu, jakožto notifikovaná osoba uvedená na Prohlášení o shodě.
UBNT na opakované výzvy jak na adresu certifikace, tak ani paní Sanchezové NEODPOVÍDÁ.
I4WIFI je v této kauze pouze jako prodejce, ten však nefiguruje na žádném oficiálním dokumentu, dokonce nevydal ani prohlášení o shodě jménem I4WIFI. Pokud Vím, tak UBNT jako vydavatel prohlášení o shodě ověření kompatibility s ČTÚ jako regulátorem rovněž neprovedlo. A pokud se nepletu, pan Derby žádal UBNT, nikoliv pana Sedláka, aby kontaktovalo ČTÚ.
Jinak máš Goleme naprostou pravdu jsme zájmová skupina a využíváme svého práva bojovat za zájmy obrovské skupiny lidí, kteří si nehodlají nechat kálet na hlavu. Momentálně je sdruženo v požadavku přes 100 poskytovatelů internetu s celkovým počtem 250 000 připojených domácností, firem a organizaci. Noví členové zájmové skupiny se dále připojují.

Osnovu našeho požadvaku najdeš: https://docs.google.com/a/pojitko.cz/spreadsheet/viewform?formkey=dGpiUGF4R2FVQkZzUDFGa1FMNmZTWVE6MQ#gid=0

martin, 3. 4. 2012 (14:31):

A pane Peterko, kdeze nazor pana Derbyho zaznel? Krome toho, ze si udajne dopisoval s Vami neni toto nikde dohledatelne a tudiz je Vase tvrzeni neoveritelne.

Michal Peterka, 3. 4. 2012 (15:05):

Ono je v celku naprosto jedno kde to zazní. Podstatné je, že se to stává součástí spisového materiálu složky certifikace výrobku a nikdo to tomu už nikdy neodpáře. Mohou se tam vyjadřovat všichni, kteří to shledají za účelné. A jestliže mi pan Derby napsal, že se opakovaně ujistil u UBNT, že provede místní certifikaci, berte to i vy stoicky – jako fakt.

„I have written to UBNT to remind them that they must submit country notifications before they wish to sell their device and they must receive persmission. If any country has a problem with this operation, they will receive that feedback. If the country permits the use, they will receive the permission.“
v dalším dopise:
„They know this and I have confirmed it with them. If the Czech regulator does not like the look of the device, they can tell them not to deploy it within the Czech Republic.“
To ale samozřejmě neřeší Váš problém. Ne můj. Mám od minulého týdně po legislativní a technické stránce jasno a těžko mne zvyklá někdo jiný, než profesně zdatnější jedinec, který vyjádří kapitálnější fakta.

Mariáš, 4. 4. 2012 (23:01):

Dané odsouhlasení jsme si přečetli v prohlášení ČTU ohledně neshledání námitek na blogu i4. Spoj se nabízí a nikdo nemá potřebu něco měnit.

Rousinovsko.net, 6. 4. 2012 (16:26):

Po přečtení článku sem to musel hned podepsal.

Ona i malá síť, jako jsme my, může dnes provozovat několik takových spojů. Šli jsme do nich i proto, že jsme očekávali, že právě proto, že jsou tak drahé, tak vydrží hafo roků, že to nedopadne jako s 5,4rkou. Jinak bychom je nekupovali! Jakákoliv negativní změna v 10tce se samozřejmě projeví v kvalitě služeb.

Golem, 2. 4. 2012 (14:28):

ČTU produkt seznalo v pořádku. Prodeje běží. Článek neobjektivně straní výrobcům a zájmovým skupinám, nezazněl názor i4wifi a dalších protistran.

Michal Peterka, 2. 4. 2012 (12:38):

Martine, nemohu s tebou souhlasit, protože v případě, že někdo (třeba ty, nebo já) ohlasí regulátorovi důvodné podezření, že zařízení porušuje Českou legislativu, protože má důvodné podezření, má ČTU povinnost dané zařízení odborně posoudit a určit, zda je zařízení skutečně je v souladu s legislativou nebo nikoliv. My pořád tvrdíme, že zařízení porušuje VO-R/14, no a důkazy nám teprve v posledních dnech dodali právě dovozci těchto zařízení. Doposud jsme pouze mohli spekulovat o tom,co zařízení umí nebo neumí, protože schválené zařízení nikdo v ruce neměl a doposud nemá a ani neexistovala dokumetnace.
Dokonce i to, zda se jedná o zařízení TDD je infromace stará necelý týden. Všichni jsme doufali, že pokud zařízení splňuje ETSI EN 302 217 2-2, musí být na základě CEPT/ITU pro toto frekvenční pásmo duplexní – to je fakt.
Momentálně tyto informace již kolují a proto teprve teď začalo být kolem uvedení na trh takové dusno, protože je zjevné, že dané zařízení obsahuje zřetelné rozpory mezi tím co tvrdí VO a co tvrdí výrobce a jaká je představa tvůrců samotné normy.
No a takové zařízení se potom zkoumá a  samozřejmě posuzuje znovu nezávislé v dané zemi u místní notifikované osoby – tedy české. Na základě jejího závěru potom regulátor rozhodne.
Druhá notifikovaná osoba skutečně nemá moc pravomocí a pouze přidá čárku na jednu nebo druhou stranu lístku, kde se sčítají body při partii. Nadruhou stranu Česká notifikovaná osoba, přesně zná detaily a fakticky stav věci a její názor má pro rozhodnutí ČTÚ sice jako poradního hlasu, ale značnou váhu. Věz, že kdyby měl pan Derby ten samý objem informací před měsícem, rozhodl by jinak. Ale to je život.

Petr, 2. 4. 2012 (12:31):

O2 si mne ruce, další killer na trhu laciných ISP, nedivil bych se, kdyby čtů podmazali nějaký koblihy za to, aby to prošlo … malí ISP umřou a O2 koupí …. nebo je to masivní zátah na WiFi trh, zlikvidovat desítku a připravit prostor pro prodej nových produktů, například airFiber. Víte o nějakém levnějším spoji pro volné pásmo ? Já ne … Všichni ale víme, že to tak určitě není a že je jednotka určená někam do pouště pro bubáky kteří potřebují spojit jednu stranu pralesa s druhou, a že inženýři z čtů pouze v dobrém rozmaru pomoci malým ISP a uvolnit tento produkt na trh, povolili provozování tohodle 10GHz všesměru.

martin, 2. 4. 2012 (09:58):

Podobne clanky jen maskuji to, ze vsichni situaci znacne podcenili. Vsichni spolehali na to, ze PowerBridge M10 CE papir nikdy nedostane, byli o tom skalopevne presvedceni. Sermovani s ceskou notifikovanou osobou je bezpredmetne. Kdo tvrdi, ze se musi vyjadrit, tak poradne nezna relevantni legislativu.

Honzeen, 5. 4. 2012 (21:20):

Nemyslim si, ze zdrazi, ale ceny to na dost dlouho zmrazi, a vyvoj v jedn. sitich to vyrazne zpomali. Tato situace odrazi absurditu EU a jejich certifikaci. Kdy misto jedne narodni normy se dela celoevropska, ktera neresi konkretni situaci v dane zemi EU. Jen me udivuje, ale vlastne ani neudivuje naivita CTU, jako dohlizitele nad provozem, protoze jejich necinnost v tolika odvetvich telekomunikaci je katastrofalni, az si leckdy kladu otazky, zda to tak neni schvalne. H.

Martin Kalenda, 2. 4. 2012 (09:58):

Nevidím v tom sebemenší problém, prostě switch do licencovaného a nazdar. I tak můžou koordinovat více spojů. Ať se založí FDD sdružení které si ty frekvence veme a koordinuje. Proč by měl koncovej uživatel řešit problémy které si ISP nadrobili sami.
Uniká mi aspekt/rozměr že připraví o internet desetisíce lidí – nic jako „public internet“ od samospráv nefunguje tj jsou to vše komerční aktivity, pominu-li dost absurdní ale velmi často rozšířenou praxi kdy je ISP pro jednoduchost sdružení (o.s).

Ladislav, 2. 4. 2012 (11:45):

Cena pro koncového zákazníka bude stejná? Slyšel jsem, že licence jsou docela drahé.

Martin Kalenda, 2. 4. 2012 (12:31):

Dobrý pokus, nejsem ISP. Ale jak píšu ať si udělají freeckari sdruzeni licence rozdrobi a koordinuji (tj provozovatelem a drzitelem bude prave onen 10GHz net).

Kdyz to neudela ubnt udela to nekdo jinej, drive nebo pozdeji. Pokud bude potreba at ctu zmeni legislativu, ono „at si dela kazdej kdo chce“ a nejak se dohodnou nikdy poradne nefungovalo. u HAMaru to byla dkonce vlastnost by design a kolikrat kolize tj ze se dva spoji byl zadouci efekt nez ze si jeden nerusene vysila do prazdna.

ISP, 2. 4. 2012 (18:09):

Volne pasmo je sice volne pro vsechny, ale jsou dany urcite podminky provozu v tomto pasmu a v tom ma CR jasne dane pravidla, ktere spoj s TDD opravdu nesplnuje takze v tomto vsichni schledavame ten problem, kdyz nejaka pravidla, tak pro vsechny 🙂

Jirka, 2. 4. 2012 (19:03):

Trochu zapomínáte, že pásmo 10,5 GHz používají především profi ISP – a ze zmiňovaných freenetů na něj má jen těch několik největších.
Také nejvyšší počet provozovaných desítek byl svého času u GTS.

Honzeen, 5. 4. 2012 (21:14):

Přesně jak píšeš, ISP si tyto spoje odepíšou a leasingem zaplatí… NEjvětší podíl mají profi ISP – GTS, Sloane, atd. Znám několik lidí co daná pojítka staví a nejvíc pořád staví v 10GHz.H

Tomas Nesrsta, 2. 4. 2012 (13:15):

Switch do licence je krasna predstava, kdyz pominu nutnost novych investic za spoje ktere jsou pro licencovana pasma podstatne drazsi nez pro pasmo 10GHz. Dalsi veci je chystane zdrazeni licencovanych pasem a to kuprukladu tak ze za nejkratsi spoj v pasmu 11GHz bude ISP platit cca 40 000,- rocne. Secteno podrtzeno pocitejte minimalne s tim ze internet nepujde s rychlostmi moc nahoru, spis se da ocekavat zdrazeni sluzby pro koncove zakazniky.

petr, 2. 4. 2012 (03:09):

Na 3 roky je mi jedno co je s desitkou. Příště o zdrazovani masa a licenci.

Kategorie Technologie.

Štítky: , .

Diskuze: 58 Comments

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

, 21.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

, 28.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

, 4.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

Více bleskovek →

Články

Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

, 26.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

, 28.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

, 11.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

Mobilné služby počas dovolenky

, 10.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilné služby počas dovolenky

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

, 17.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

, 29.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci