Speedmeter Internet pro všechny – Rychlosti bezdrátových sítí v únoru 2008.

, 11. března 2008

Zatím co v lednu 2008 návštěvníci serveru Internet pro všechny vykonali téměř 35 tisíc platných měření rychlosti, v únoru to bylo téměř 32 tisíc. Tyto měření bylo nutné roztřídit podle jednotlivých poskytovatelů, podle dosahovaných rychlostí i podle použitých technologií. Z celkového počtu 31 861 únorových měření připadlo na WiFi (2,4 a 5 GHz) celkem 18 204 měření. S konkrétními výsledky vás hodlám seznámit v následujících řádcích.

V průběhu měsíce ledna jsme byli nuceni vytvořit také jakýsi „WiFi filtr“ který u hybridních sítí využívajících kromě wifi také FTTx (optiku) nebo Ethernetové připojení dokáže oddělit pouze bezdrátové připojení. Trochu nad plán jsme museli vymyslet také filtr omezující příliš horlivé uživatele (případně chytře naprogramované scripty) které zejména v nočních hodinách dokázaly provést i několik desítek měření z jedné IP adresy za hodinu což ve finále dokázalo velmi zkreslit celkový výsledek sítě za celý měsíc.

V následujících grafech máte možnost si prohlédnout jak vypadá rozložení jednotlivých měření podle dosahovaných rychlostí v lednu a v únoru 2008. Jaké bylo rozložení měření podle dosahovaných rychlostí v červenci 2007 si můžete prohlédnout v tomto koláčovém grafu. V lednu 2008 největší podíl měření připadnul na rozmezí rychlostí 1024 až 2048 kb/s cca. 20,26%. I nadále pokračuje trend kdy se zmenšuje podíl rychlostí do 256 kb/s a od 256 do 512 kb/s. Zajímavý je pohled na graf, který vychází pouze z WiFi měření (po aplikaci WiFi filtru). Zde je pokles rychlostí do 256 kb/s ještě více patrný a před rokem ještě běžně nabízené rychlosti 128, 196 a 256 kb/s poskytovatelé dnes už využívají pouze jako jakýsi „sociální tarif“, tedy tarif pro začátečníky nebo pro lidi kteří preferují co nejnižší cenu připojení před rychlostí.

V únoru byl celkový počet měření o necelé 3 tisíce nižší než v lednu co však lze přičíst o 2 dni kratšímu měsíci. Přesto dochází i v tak krátkém časovém odstupu k postupnému snižování procentuelního podílu rychlostí do 256 kb/s který lze celkem jistě alespoň u lokálních providerů přičíst postupné obměně starých zařízení na technologii 2,4 GHz za novější technologii 5 GHz, která se v posledních měsících u velké části sítí rozjela opravdu naplno. Osobně si troufám tvrdit, že již v polovině letošního roku podíl rychlostí do 256 kb/s (alespoň u bezdrátových sítí) poklesne pod hranici 5%. I nadále však tuto rychlostní kategorii bude držet při životě mobilní připojení GPRS, EDGE a CDMA u kterých se velká část měření pohybuje těsně pod rychlostí 256 kb/s a dohromady toto připojení u 3 největších poskytovatelů (O2, T-Mobile a Ufon) využívá přes 250 tisíc uživatelů.

Kdo byl v únoru nejrychlejší?

A dostáváme se k výsledkům, na které čtenáři toho článku čekají asi nejvíc. Trochu překvapivě se v první trojce udržela pouze jediná síť z těch, které v minulých analýzách pravidelně obsazovaly první příčky, a tou je trutnovská síť Dupeto. I nadále však pokračuje trend, kdy první místa v pomyslném žebříčku obsazují komunitní sítě. Únorovým vítězem se stává síť Cyrílek.net s průměrnou rychlostí downloadu 15,05 Mbit/s (průměr všech měření před aplikací wifi filtru činil dokonce 18,5 Mbit/s). Uživatelé sítě Cyrílek.net dosahovali i velmi slušné průměrné rychlosti uploadu (4,07 Mbit/s) a průměrný ping činil 8,99 ms. Druhé místo patří síti provozované občanským sdružením NAŠI, která dosáhla průměrné rychlosti 14,17 Mbit/s (před aplikací wifi filtru dokonce 16,67 Mbit/s). A třetí příčku obsadila síť Dupeto s průměrnou rychlostí downloadu 12,36 Mbit/s, uploadu 8,44 Mbit/s a pingem 9,33 ms. Bramborová medaile tentokrát zbyla na síť Fryzl.cz s průměrem downloadu 7,87 Mbit/s, uploadem 2,22 Mbit/s a pingem 9,46 ms.


U vítězů této analýzy bych ještě rád okomentoval dosažené výsledky. Při přípravě podkladů pro tento článek jsem dostal od jednoho našeho čtenáře celkem trefnou připomínku. Ptal se mě, jak je možné v reálném provozu dosáhnout průměrné rychlosti kolem 15 Mbit/s. Teoreticky je sice možné na 5 GHz zařízení dosáhnout i rychlosti kolem 20 Mbit/s, ale pouze v případě, že by každý uživatel měl vysílač (AP-čko) pouze sám pro sebe. U bezdrátových sítí se tedy efektivní rychlost pro 5 GHz zařízení pohybuje někde kolem 8 až 10 Mbit/s. Pokud se průměr šplhá vysoko nad hranici 10 Mbit/s, obvykle se jedná o, promiňte mi ten výraz, „pseudowifi“, tedy o řešení, kdy je signál přiveden na střechu bytovky a v jednotlivých bytových jednotkách je již rozveden ethernetem. To je například i případ vítěze našeho porovnání sítě Cyrílek.net.

Poskytovatel Počet měření Download [kbps] Upload [kbps] Ping [ms]
802.cz 103 2,712.79 559.52 50.15
B(-NET 185 3,589.74 2,976.03 12.81
BACKERnet 198 898.06 579.26 144.39
BajaNet 187 2,326.83 1,607.96 11.89
BezdrevNET 282 4,185.77 2,145.94 41.11
Cerberos s.r.o. 104 7,689.77 4,012.15 12.88
CL-NET s. r. o. 179 1,063.57 621.08 11.08
Cservis 266 2,879.52 1,961.93 16.00
cyrilek.net 88 15,404.10 4,021.57 9.44
Czela.net 327 6,447.74 2,822.12 39.74
DaveNET s.r.o. 262 1,236.32 1,093.84 21.39
Dobříš.NETwork 119 2,519.27 1,152.21 5.60
Dupeto s.r.o. 84 12,360.12 8,447.05 9.33
Erkor Ostrava s.r.o. 112 1,902.47 810.70 23.35
Etron 174 3,858.67 3,291.61 26.03
ForWiFi 234 2,899.92 2,656.04 6.39
fryzl.cz 112 7,871.20 2,223.83 9.46
hkfree.org 91 7,483.07 4,571.14 21.39
hlucin.net 214 4,598.88 1,376.09 50.89
HnojnikNet 139 1,487.79 215.53 8.08
HUMLNET 114 6,440.10 4,781.96 9.14
HVFree.net 198 4,594.57 3,959.23 8.80
i2net 206 1,259.15 637.46 9.70
INet Home CZ, s.r.o. 237 897.24 428.85 10.04
INET4 s.r.o. 109 5,155.70 2,941.78 17.94
Keynet 128 1,521.66 662.60 15.60
KHnet.info, o.s. 295 3,939.48 2,809.29 33.58
Klfree.net 604 3,250.58 2,257.84 43.34
M-SOFT, spol. s r.o. 172 850.93 172.90 5.96
MAXXNET.cz 95 1,236.44 840.25 71.30
Mírovka.net 267 4,399.91 1,821.14 6.61
MEEP.CZ 149 817.52 268.08 29.36
MiloviceFree 285 7,785.95 2,621.00 55.48
Moravanet 96 3,746.56 2,043.50 16.60
MPclick 158 1,407.70 326.67 9.30
NAŠI-sdružení 300 14,633.41 12,504.99 10.08
NetBow 129 1,764.54 1,150.22 12.39
NORONET 284 3,719.33 2,270.12 28.01
NoskaNet 287 2,108.00 936.69 27.42
OvFree.NET 332 1,768.25 1,340.36 44.89
PilsFree 166 6,163.38 7,899.17 15.55
Rajhradice.net 631 2,868.55 2,267.21 24.67
RALSKO.NET 282 1,601.85 886.20 28.92
RPSnet 243 776.00 511.90 22.18
SilesNet 397 3,978.27 2,881.62 39.70
Simelon.NET 530 4,658.41 1,842.38 9.34
SPKFree.NET 142 662.18 473.18 29.02
STARNET s.r.o. 127 5,808.55 2,913.62 13.51
SUMBARK.NET 262 3,911.25 1,122.81 24.19
SušiceWiFiLan 257 1,127.60 210.33 10.65

Tabulka 60 nejrychlejších poskytovatelů bezdrátového připojení za únor 2008

Ačkoliv tabulka zobrazuje 60 nejrychlejších sítí v ČR, přesto toto tvrzení není úplně přesné. Chybí zde všechny sítě, které v tomto měsíci neprovedly alespoň 80 měření rychlosti. Limit jsme byli nuceni zvednout z 50 na 80 měření měsíčně, aby nám i po aplikaci různých filtrů zbyl dostatečně velký vzorek měření pro další statistické zpracování. Doplatil na to třeba několikanásobný vítěz našich porovnání Evkanet, který měl v ůnoru jenom 54 měření (s průměrnou rychlostí 4,53 Mbit/s a pingem 12,11 ms). Jelikož je náš měřák nový a jeho návštěvnost tedy podstatně nižší než například u serveru DSL.cz, je důležité, aby sítě své uživatele o jeho existenci informovali na svých stránkách, pokud samozřejmě mají zájem porovat své výsledky s ostatními.

Kdo měřil ze všech poskytovatelů nejvíce?

Již v úvodu článku jsem kromě únoru krátce okomentoval i měření které proběhla v lednu 2008, a proto měsíc leden nevynechám ani teď. V lednu provedli absolutně největší počet měření uživatelé Telefónici O2 a to 1526 z ADSL linek a 635 z CDMA. Druhý nejaktivnější byli uživatelé sítě KLFree s 1020 měřeními a třetí příčku obsadil Simelon.Net s počtem měření 838. Jelikož se však tento článek věnuje bezdrátovým sítím, i tady musíme vyloučit poskytovatele, kteří WiFi nenabízejí. V takovém případě se na první příčku v lednu posouvá KLFree, kde po aplikaci WiFi filtru připadlo na technologii WiFi 849 měření, druhý Simelon.Net s 838 platnými pokusy, třetí Rajhradice.Net se 714 měřeními a na čtvrtou pozici dosáhla ostravská OVFree.Net s 578 měřeními.

V únoru před aplikací WiFi filtru překvapivě zvítězila síť Wifcom s počtem měření 1906, druhou příčku obsadila Telefónica O2 (1789 pro ADSL a 390 s CDMA) a třetí místo připadlo na UPC s 745 měřeními. Po aplikaci WiFi filtru první místo zůstalo beze změny a Wifcom měl 1 330 měření, druhá příčka připadla na Rajhradice.net 610 měření a třetí na KLFree.Net s 592 pokusy.


Komu se výsledky podle počtu měření zdají být nesrozumitelné, na vysvětlenou dodávám, že WiFi filtr opět odstraňuje nejen poskytovatele, kteří WiFi vůbec nemají ve své nabídce, ale u bezdrátových sítí filtruje také měření, které svými parametry v žádném případě nemohou patřit do kategorie (2,4 GHz a 5 GHz). Filtr nepracuje pouze s maximální rychlostí, kterou je možné dosáhnout na technologii 5 GHz, ale například i s minimální hranicí latence (pingu), pod kterou se v reálném provozu tato technologie při cestě k našemu měřáku nemůže dostat.

Poslední potenciální nejasnost týkající se počtu měření, kterou bych rád objasnil, je odpověď na otázku, proč některé menší sítě dokážou v počtu měření překonat například Telefónicu O2, která má třeba stonásobně větší počet uživatelů. Jak jsem uvedl již dříve, speedmeter Internet pro všechny je v provozu teprve tři měsíce, takže abychom mohli co nejdříve zveřejnit první výsledky měření, museli nám jednotlivé sítě s propagací měřáku pomoci informací a odkazem na svých stránkách. Prakticky až na pár výjimek všechny sítě z našeho porovnání o měřáku své uživatele informovali. To je také důvod, proč síť Wifcom dosáhla většího počtu měření než stonásobně početnější O2. Bylo by zajímavé sledovat změnu počtu měření, kdyby si náš banner s odkazem na speedmeter umístila na hlavní stránku Telefónica :-))

Co je důležitější? Pro někoho rychlost, pro někoho ping

Při našich předchozích analýzách vycházejících z hodnot naměřených na serveru DSL.cz jsme se vůbec nevěnovali latenci nebo pro většinu čtenářů srozumitelnějšímu označení ping. Proto bylo naší prioritou při programování speedmetru IPV, aby dokázal co nejlépe měřit pingy a to nejen u uživatelů schovaných za svou vlastní veřejnou IP adresou, ale i u těch, kde jednu IP využívají desítky až stovky lidí. Uživatelům stahující velké datové soubory je hodnota odezvy vcelku ukradená, důležité je, že za co nejkratší dobu stáhnou do svého pc co nejvíce dat. Pro stále větší komunitu on-line hráčů je však mnohem důležitější než samotná rychlost právě hodnota odezvy (pingu), přičemž zde platí opačné pravidlo jako u rychlosti – čím menší hodnota pingu, tím lépe. V tomto ohledu jsou na tom bezdrátové sítě v porovnání s ADSL velice dobře. Zatímco u ADSL se průměrná hodnota pingu pohybuje kolem 45 až 60 ms, v našem žebříčku WiFi sítí mělo celkem 17 poskytovatelů menší ping než 10 ms, dalších 20 sítí se vešlo do rozmezí 10 až 20 ms.

Lepších výsledků než klasické wifi dosahuje pouze optické připojení, některé kabelové sítě a samozřejmě administrátoři bezdrátových sítí využívající možnosti páteřní linky.

Pořád je co vylepšovat

Ačkoliv se nám podařilo v relativně krátké době s naším speedmetrem prorazit, což v konkurenci mnohem zavedenějších měřáků rychlosti na serverech DSL.cz, Rychlost.cz nebo Lupa.cz vůbec nebylo jednoduché, pořád je co vylepšovat. Jaké funkce bude mít speedmeter za půl roku, ani já sám nedovedu odhadnout, prakticky každý den přicházíme na maličkosti, které se pak snažíme do speedmetru naprogramovat i přesto, že nejsou na první pohled patrné.

V nejbližší době hodláme rozšířit filtrování výsledků o filtr, který by vycházel z nejčastěji vyskytovaných hodnot. Tzv. „modus filtr“ by odstranil určité procento nejpomalejších a nejrychlejších měření a teprve potom by spočítal průměrnou rychlost jednotlivých sítí. V měřeních jednotlivých sítí se totiž objevují pokusy administrátorů s velmi vysokými rychlostmi těsně pod hranicí 20 Mbit/s, případně uživatelů, kteří sedí na páteřní lince a využívají rychlost, která v celé síti není obvyklá. Druhým extrémem jsou uživatelé, kteří si zapnou stahování s P2P sítí, na skype si nejlépe se zapnutým video přenosem povídají s přáteli a do toho všeho se rozhodnou změřit si, jakou rychlostí jim při všech těch zapnutých aplikacích ještě frčí jejich linka. Se zapnutými aplikacemi zřejmě souvisí i chybná měření, která se čas od času nevyhnou žádnému měřáku rychlosti (v tomto případě odhaleno a dodatečně deaktivováno).

Na úplný závěr bych rád poděkoval majitelům a členům všech bezdrátových sítí, kteří náš měřák v prvních dnech podpořili odkazem na svých stránkách, zejména sítím PilsFree.Net, Sumbark.Net, Czela.Net, Ralsko.Net, OVFree.Net, Simelon.Net nebo mojí oblíbené SušiceWiFiLan. Všechny ostatní sítě, které by nás rády podpořily, bych poprosil o zaslání rozsahů svých IP adres, abychom je v příštích analýzách mohli zařadit do našich porovnání. Své rozsahy i připomínky k našemu spedmetru můžete zasílat na adresu speedmeter@internetprovsechny.cz. Od března jsme připraveni každému majiteli bezdrátové sítě, který o tuto službu projeví zájem, zasílat také podrobné měsíční statistiky jeho sítě ve formátu HTML, XLS nebo CSV souborech. Ukázku podrobné denní statistiky si můžete prohlédnout na této stránce, jak bude vypadat měsíční statistika, se podívejte zde.

Jinak od poslední analýzy se počet uživatelů bezdrátových sítí rozrostl o pěkných 60 tisíc uživatelů a dnes tedy máme v ČR prokazatelně 417 tisíc uživatelů WiFi, celkem. Důkazem je i nejnavštěvovanější databáze bezdrátových sítí, která obsahuje již 860 lokálních poskytovatelů internetu.

Diskuze k článku

Jiří Bayer, 12. 5. 2008 (21:41):

Neznám cyrilek net atd ,ale pokud by jsme to brali do důsledků tak je mraky podvodníků a to bohužel naprosto všude.Samozřejmě ne všichni těžko to odlišovat pokud tam člověk nevidí přímo.

iTomB, 4. 5. 2008 (20:12):

Dusane pozoruj upload. Tam to ma problem. V opere prevazne do 2Mbit v IE no problem pres 6Mbit.

Porwol Dušan, 3. 5. 2008 (14:44):

Zkusil jsem test v IE, Mozille i Opeře. Dosahované výsledky byly podobné. Vše kolem 10 Mbit pro stahování. Otestuju to ještě párkrát a když tak dám vědět jak jsem dopadl.

Pech, 13. 4. 2008 (14:27):

To by me zajimalo jak a kdo meri u Cyrilek.net v siti 15 Mbit/sec. Vetsina uzivatelu jede na 802.11b a take je zaveseno mnoho lidi na jednom APcku. Caste vypadky, pochybne poskytovani sluzby, nejasne poskytovani sluzby me vedli po mnoha problemech k odchodu s pochybneho sdruzeni s podivnimy praktikami. Ono staci se podivat na web kde je treba 4.11.2004 posledni prispevek. Tez je velmi zajimave to, ze cyrilek.net ma asi 150 uzivatelu (tato informace se dost utajuje) a na hranicnim routru ma jen 15 Mbit !!!!!!!! Myslim, ze pouzivani takovych praktik (mereni z hranicniho routru) je doslova a do pismene nekalou reklamou a soutezi. Mam ted poskytovatele, ktery mi poskytuje 512kbps a az na male obcasne drobne problemy v patek vecer je to v pohode. Za zminku stoji i montaz bezdratu, na me pude od sdruzeni Cyrilek.net . Doslova a do pismene mi revizak po shlednuti instalace na pude rekl, ze takouvou to prasarnu dost dlouho nevidel a pokud nechci vyhoret at si to okamzite necham predelat. U tohoto srdruzeni, kdyby nekdo udelal kontrolu financovani, provadeni praci a atd. tak by toto sdruzeni uz davno nemohlo existovat !!!!! Jsem tak nasr. na Cyrilek.net a nejsem sam, ze brzy asi nekde udelam stranky tomu to sdruzeni (dam fotecky z pudy a popisu plno skvelych zazitku. napr. kdyz se hlasi porucha).

Miloslav Sova, 21. 3. 2008 (15:28):

Dobrý den,

psal jsem, že počet návštěvníků tohoto webu přes operu je dlouhodobě
kolem 1% – takže nevím proč by měl být článek neobjektivní. To, že procento Opery ve vaší
síti je poněkud vyšší je sice jiná věc, ale to bychom čekali s vydáním článku půl roku než
vychytáme naprosto všechny vychytatelné chyby speedmetru a přesto se určité nedostatky
prostě nikdy odstranit nepodaří (píšu o tom v článku).

Pokud máš zájem o čas
kdy byli provedené jednotlivá měření napiš mi e-mail a pošlu ti podrobné statistiky vaší
sítě podle času. Vysoký počet měření z jedné IP adresy v průběhu určitého časového úseku
už jsme pořešili takže o tom nemá smysl dále diskutovat. Již potřetí žádám aby
jsme se přesunuli na e-mail – nemohu tuto diskuzi sledovat celý den 🙂
PS: Tady
máš rozložení v čase za den 11.3.2008 (měsíční rozložení podle času měření ještě nemáme
naprogramované ) Rozložení měření podle času

iTomB, 21. 3. 2008 (13:35):

Zdravim

No Ja si pouzivam Operu z duvodu bezpecnosti a pri pripojeni klienta mu ji tez instalujeme – takze vetsina nasich klientu pouziva Operu.
Co me ale pali je to, ze i kdyz jsou znamy chyby mereni, tak se vytvori clanek kde se hodnoti kdo jak nameril – dost neobjektivni v ten moment.
Ad statistiky – myslim ze graficka statistika dle rychlosti neni spatna, ale hodila by se jeste statistika kdy jsou dane mereni provadeny. Viz 200 mereni …
Ad rychlost generovani statistik. Nevim kolik mate mereni v DB, ale pri vhodne vytvorenych indexech lze delat dotazy nad tabulkou o 1M zaznamu do 1s 😉
Tom 😉

Miloslav Sova, 21. 3. 2008 (12:51):

Dobrý den,

Tomáši, řeknu ti to asi takto. Opravdu nechápu tvůj rozlobený tón a v předchozím příspěvku jsem tě vyzval aby jsme tuto debatu přesunuli na e-mail. Trochu zapřemýšlej a podívej se na věc z mého pohledu.

Před dvěma měsíci mi Ing. Budai oznámí, že se mu měřák chová v Opeře podezřele. Měřák má v té době za sebou měsíc provozu a čeká nás ještě asi 70% funkcí doprogramovat. Od našeho telefonátu mi denně napíše v průměru deset lidí a já se snažím všem odpovědet. Do toho se musí do měřáku nasypat rozsahy asi 300 největších a středně velkých sítí, aby jsme vůbec měli co vyhodnocovat. Ozvou se mi majitelé sítí, že výsledky v grafech neodpovídají skutečnosti že by to chtělo nějak oddělit WiFi od optiky a etherneru. Uznáváme výtku a doprogramujeme wifi filtr, potom statistiky, potom podrobné statistiky o které okamžitě desítky ISP projeví zájem. Najednou se objeví problém, že všechny ty statistiky se začínají načítat pomalu, je potřeba je předgenerovat, napsat příslušné scripty. Do toho já píšu články, dělám aktualizace sítí, přidávám nové sítě (které už několik týdnů čekají na přidání). Kolega Gluchmann v tom období úspěšně skládá asi 9 zkoušek. Nějaký chytrák nám ráno provede z jedné IP 200 měření za 2 hodiny – je potřeba to okamžitě řešit, další věc doprogramovat. Do toho všichni chodíme do práce, všichni musíme věnovat nějaký čas rodině. Říkám všichni, ale v podstatě se momentálně jedná o 3 aktivní lidi, kteří se starají o tento web.

A teď se vrať na začátek tohoto odstavce. Volá mi Ing. Budai, že mu to měří divně když používá Operu. Prohlížeč přes který k nám dlouhodobě přistupuje méně než 1% uživatelů. Uznávám speedmeter by měl být naprogramován pro všechny operační systémy a všechny prohlížeče – zřejmě tomu tak není, budeme to řešit, ale pořád jsou na programu dne důležitější věci – ačkoliv tobě tvůj problém evidentně připadá nejdůležitější. Prozatím si měř prosím tě v IE nebo v Mozille, pokračování této diskuze přesuň na e-mail a pozorně si přečti předcházející řádky :-)Zdraví Míla Sova

iTomB, 21. 3. 2008 (08:32):

Zdravim
Koukam ze hlavni problem mereni v Opere zustava a nikdo si ho ani nevsima. Je s podivem kolikrat jsem na tento problem upozornoval. Do dneska beze zmeny. V Opere namerim upload do 2Mbit v IE no problem pres 6Mbit. Dost zavazna chyba. Cele toto je spojeno s chybou co jsem jiz nekolikrat popisoval. Ohledne ztratovosti – ta byla vyresena 19.12. vymenou spoje v pasmu 10GHz za Ceragona v pasmu 11GHz. Bohuzel problem s Operou stale zustava.
Dalsi vec ktera je zajimava a ktere jsem si vsiml. Merak meri nejdrive na malem vzorku dat a zvysuje.
Nastava otazka – co kdyz merak bude merit cca 3Mbit a u posledniho mereni vznikne chvilkovy vypadek? Kolik nameri? 0.5M ci si uvedomi ze pri poslednim mereni nastala chyba?
Dlasi vec. Nekolikrat jsem zkousel mereni na optice ci primo za paternim spojem a testoval jsem celou linku. Snad nikdy jsem dostal mereni downloadu pres 50% realne linky. Jediny merak ktery tohle dokazal zmerit je http://www.speedtest.net – ten bohuzel obcas mirne premeri, ale meri korektneji.
Ad email. Tam jsem psal kompletni chybu Opery vcetne ukazek chybnych mereni a nazorneho vypoctu jak by melo probihat pocitani rychlosti. Do dneska bez odpovedi, bez reakce proste placani do prazdna. od 9.1.2008 ubehlo bezmala 2.5 mesice a kdyz opet na tuto chybu odkazu, tak se jen presune pozornost na nasi ztratovost v prosinci … No pekne …

Miloslav Sova, 20. 3. 2008 (21:35):

Zdravím,
nevím co by mělo být k zasmání, podle nicku iTomB si nemohu pamatovat, že se jedná o vás Tomáši (předpokládám že jste Ing.Tomáš Budai z Noskanetu). Matně si vybavuji (nemám tady svoje staré PC abych se podíval na naší korespondenci), že byl u vás problém ze ztrátou paketů jak ostatně potvrzuje i diskuze pod vaší sítí http://www.internetprovsechny.cz/wifi.php?vypis=882&poskytovatel=882&view=

Navrhoval jste řešení a já vás odkázal na našeho programátora. Každopádně speedmeter měří skutečný momentální stav linky a pokud zrovna v tu chvíli vypadávají pakety jistě by to šlo přeprogramováním měřáku nějak pořešit ale otázkou zůstává jestli by to bylo ku prospěchu věci. Tuto diskuzi bych však radši přesunul na e-mail protože, bychom se tady zbytečně zapletli do podrobností. Jinak problém s vkládáním delších příspěvků už snad kolega Sviták vyřešil. Zdraví Sova

iTomB, 20. 3. 2008 (19:16):

Zdravim Milo

No tohle uz je k zasmani opravdu. Volali jsme si, psal sem ti popis chyb vcetne navrhnu na opravu, popsal jsem chyby v clanku kde znimujeve vas merak http://www.internetprovsechny.cz/komentare.php?idClanku=196&title=Internet%20pro%20v%9 Aechny%20p%F8edstavuje%20sv%F9j%20nov%FD%20speedmeter.%20Zm%EC%F8te%20si%20rychlost%20p%F8 ipojen%ED%20u%20n%E1s.
Kolikrat to mam jeste opakovat? No a neni to zrovna kratka doba od zverejneni chyb a do dneska bez opravy …

Miloslav Sova, 20. 3. 2008 (18:19):

Dobrý den,

nevím jak jste dospěl k zjištění že hodně měření je chybných. I v článku samozřejmě uznávám, že někdo si může z nějakých nám neznámých důvodů naměřit "evidentní nesmysl" ale pokud na tisícovku měření připadá jedno evidentně chybné nepovažuji to za tak závažnou chybu aby se kvůli tomu radikálně zasahovalo do "měřícího mechanismu". Pošlite mi když tak na e-mail URL vašeho chybného měření a můžeme se na váš konkrétní případ podívat. Budete si měřit, já budu sledovat jak vaše měření probíhá, probereme nastavení vašeho PC a možná přijdeme na důvod proč se srovna vám nedaří odměřit korektní výsledek. Nic víc k tomu napsat nemohu. Zdraví Sova

iTomB, 20. 3. 2008 (16:16):

Statistika pekna, ale do dneska nejsou opravene chyby. Viz muj prispevek k jinemu clanku o speedmeteru. Takze hodne mereni je chybnych jen diky chybe meraku.
No a dneska prikladam dalsi nadherne mereni:
3.63 ms 0.01 bps 667.07 Kbps Včera, 15:31
0 ms 0 bps 656.4 Kbps Včera, 15:30

Upozornuju ze ze ztratovost do internetu hodne mala a web se oteviral normalne …

Majklík, 18. 3. 2008 (18:52):

No, ono je možné, že některé sítě vyhodíte pro rychlý ping proto, že uživatelé jsou za NATem na neveřejné adrese a tak ping zpět míři na NAT bránu, která je často na páteři a přímo dál připojená něčím hodně rychlým a vůbec neměříte odezvu ke koncovému uživateli. Kdo má veřejnou IP, tomu to samozřejmě pingnete až na jeho domácí router/kompl.

Michal Buchtik, 18. 3. 2008 (15:17):

jiz jsou informovani 🙂

Marek Borůvka, 14. 3. 2008 (10:52):

Diky za opet perfektne odvedenou praci – clanek je pekne srozumitelny a s maximem uzitecnych informaci. jen tak dale a drzim palce ! (Mi osobne se nejvice libi prave Vas merak) Jinak jeste k tem "pseudovysledkum" : kazdy admministrator site, ktery bude chtit podvrhnout falesne udaje tak proste jakykoliv automaticky system "precura". Pro mne neni problem na meraku vytocit v kteroukoliv dobu 60Mbit/s a vice (nebo libovolne nastavenou rychlost na shaperu aby to nebylo moc OKATE 🙂 ) z ruznych IP z naseho segmentu, ale k cemu by pak takoveto umele vysledky byly ? Akorat by vysla vnivec mravenci prace lidi ,kteri stoji za timhle projektem a snazi se ukazat siroke verejnosti jakou kvalitu pripojeni nabizi ruzni poskytovatele. Takze jeste jednou drzim palce a at je co nejmene "podvodniku" a co nejvice korektnich mereni na speedmetru internetprovsechny.cz. Boruvka

Miloslav Sova, 11. 3. 2008 (16:28):

Dobrý den,

Slováckofree sice zaslalo rozsahy svých IP adres, ale své uživatele neinformovalo o existenci měřáku takže ani v lednu ani v únoru nedosáhli dostatečný počet měření (80) potřebný pro zařazení do porovnání. Je mi to rovněž líto, protože Slováckofree bylo pravidelným účastníkem našich analýz, ale pravidla jsou nastavená jasně pro všechny. Je potřeba se obrátit na předsedu sdružení nebo pokud máte nějaké diskuzní fórum tak informovat ostatní uživatele. Hezký den přeje Sova

df, 11. 3. 2008 (16:22):

kde je slovackofree.net?

Kategorie Technologie.

Diskuze: 17 Comments

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Bleskovky

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

, 3.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

ISP Futuretec 2018

, 21.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ISP Futuretec 2018

Vodafone kupuje UPC. Obchod musí ještě potvrdit Evropská komise.

, 10.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vodafone kupuje UPC. Obchod musí ještě potvrdit Evropská komise.

Více bleskovek →

Články

 

Doporučujeme

Děti a bezpečí z/na internetu – jde to vůbec nějak zajistit?

Děti a bezpečí na internetu – sociální sítě

Mám pomalý internet! Kde je chyba?

Ruší vaše vysílače meteoradary?...

Chystá se EU brutálně regulovat internet?

Kyberbezpečnost nejen v prostředí youTube

Proč investovat do vzdělávání zaměstnanců

Vybíráme nový notebook...

Takový byl seminář o GDPR v Olomouci

Dotace na vysokorychlostní internet...

Jak vypadá vysílač lokálního providera a proč by to mělo zákazníka zajímat?

Aby wifi doma fungovala.

Zpoplatnění bezlicenčních pásem by zdražilo internet, nebo snížilo jeho dostupnost

Internethome končí s bezdrátem. Nespokojení klienti často volí osvědčené lokální ISP.

Budeme mít internet z dronů a balonů?

Rychlosti internetu v lednu 2014, poprvé přes 70 tisíc měření a několik novinek

LTE? Žádnou mobilní revoluci nečekejte…

Speedmeter IPV pro zařízení se systémem Android nově na Google Play

Mobilní revoluce nebo evoluce?

Waze – doprava na dlani

Stručný úvod do geosociálních sítí

Databáze knihoven a rozcestník pro knihovníky i poskytovatele připojení

Instagram – cesta k úspěchu

Sdílení a zálohování s Dropboxem

Webové aplikace s geolokací

Posílání datových balíků po Internetu

AirFiber24 – ostrý test z reálného provozu

Česká republika a rychlosti internetu podle Akamai

PPF Petra Kellnera se přihlásila do aukce kmitočtů. Překvapivý kandidát na čtvrtého operátora.

Pinterest – nová hvězda mezi sociálními sítěmi

Google nejen vyhledávačem: Umíte správně vyhledávat?

Malware a jeho současné podoby

Odkazy odjinud


Reklama:
ujezd.net
ujezd.net