Velké srovnání mobilního Internetu v České republice pro rok 2012

, 13. srpna 2012

Letní čas je pro mobilní Internet velmi příhodným obdobím – datové přenosy na svých cestách a dovolených zpravidla opráší i sváteční uživatelé a žně tak v létě nastávají nejen českým zemědělcům. Stojaté vody však díkybohu celkem úspěšně čeří cenové stropy stanovené EU, díky čemuž jsou tak od začátku minulého měsíce (od 1.7. 2012) opět na mobilní operátory uplatněny další z předpisů, které mají za cíl snížit ceny roamingového volání, SMS a datových přenosů (blíže v poslední kapitole článku). Stav cen roamingových datových přenosů však zatím rozhodně hranice mezi zeměmi EU neboří, neboť za 18 Kč (bez DPH) získá uživatel množství dat (1 MB), jež odpovídá něco málo přes jednu úvodní stránku na Centrum.cz (kolem 671 kB), což jistě není adekvátní hodnota, kterou za tyto peníze očekáváte…

V dnešním článku se tedy zaměříme na dostupné způsoby mobilního připojení, omezení FUP v českých podmínkách a z toho důvodu i na užitečné tipy pro rychlejší zobrazení stránek a konečně i na samotné porovnání tarifů českých mobilních operátorů u krátkodobého, dlouhodobého a roamingového mobilního internetu.

Rychlosti a jejich omezení

Před dalším textem je třeba uvést parametry Internetového připojení, abychom mohli správně chápat co za své peníze od mobilních operátorů vlastně získáváme, a později tak nebyli hořce zklamáni.

  • Downlink – označení pro datový tok proudící Internetem směrem k uživateli, neboli jednoduše data která stahujeme ze serverů. Měří se v jednotkách kbps či kb/s (kilobits per second), neboli kilobity za sekundu (neplést s kiloByty, což je 8x méně – 8 kbps = 1 kBps).
  • Uplink – datový tok proudící směrem od uživatele, tedy data která posíláme na servery. Měří se stejně jako Downlink v jednotkách kbps.
  • Latence – zpoždění při odezvě serveru. Tato doba se měří obvykle v milisekundách.
  • FUP (Fair User Policy) – značí politiku poskytovatele internetu, omezující nadměrné využívání sítě jejími uživateli. Omezení spočívá ve výrazném zpomalení přenosové rychlosti, obvykle při překročení určitého objemu stažených dat za dané období.

Omezení FUP v českých podmínkách

Omezení FUP jsou bohužel u českých mobilních operátorů často aplikována nejen při překročení daného objemu dat, ale i pro případ stahování velkých souborů uživatelem, při streamovaném videu či u služeb jako jsou P2P sítě apod. Vodafone uvádí při omezení rychlost sníženou na 20 kbps, T-Mobile pak na 16 kbpsTelefónica O2 u některých balíčků na 32 kbps a u jiných pouze na 16 kbps. Jen pro představu – načtení pouze úvodní stránky Centrum.cz (cca 671 kB ke dni 3.8. 2012) by tak trvalo 4 minuty a 29 sekund u Vodafone a 5 minut a 36 sekund u T-Mobile a stejně u Telefónica O2 (při 16 kbps) a to aniž bychom započítali latenci! Každopádně FUP by měla vždy pouze zpomalit přenosovou rychlost, nikoliv internet zcela znepřístupnit. Bohužel opět zkušenost s praktikami českých mobilních operátorů je poněkud jiná – příkladem budiž nedávno zavedená a po čase díkybohu opět zrušená politika Vodafone (viz. článek Vodafone: po překročení FUP nezpomalí, data rovnou zastaví), který po vyčerpání limitu FUP Internet uživatelům zcela zablokoval. U T-Mobile pak mohu uvést vlastní podobnou zkušenost, která byla ale později ze strany mobilního operátora dementována jako údajná porucha, byť v době kdy se stala bylo operátorem tvrzeno, že jde o korektní stav…
Bohužel lze říci, že FUP je v současnosti nejpalčivějším problémem mobilního Internetu v České republice, jehož využívaní je tak limitováno v mnohem větší míře než jak je tomu zvykem v zahraničí (viz. příklady níže).

Dostupné způsoby připojení

Jak již jsme u tuzemských operátorů zvyklí, na novou mobilní technologii LTE která již obklopuje naši zemi s výjimkou východu ze všech stran, si budeme muset ještě počkat (u nás je prozatím u T-Mobile v pilotním provozu, u O2 pak dostupné pouze v jediné vesničce, v Jesenici u Prahy a v obchodním centru na Chodově v Praze, tedy pro potřeby mobility uživatele zcela nevyužitelná). Podívejme se nyní na technologie mobilního připojení, které již nyní může našinec využívat:

  • Mobilní připojení prostřednictvím technologií druhé generace, tzv. 2G – v České republice v současné době zahrnuje především mobilní datové technologie GPRSEDGE, s teoretickými rychlostmi datového přenosu maximálně 86 kbps (GPRS)237 kbps (EDGE), skutečné rychlosti u českých mobilních operátorů jsou však přibližně jen poloviční! Bližší informace o těchto technologiích a jejich rychlostech nabízí následující článek http://www.internetprovsechny.cz/mobilni-internet-v-ceske-republice-kompletni-prehled/.
  • Technologie třetí generace, tzv. 3G – pro uživatele v tuzemsku jsou k dispozici mobilní datové technologie CDMA 1xEV-DO a poté citelně rychlejší UMTS, HSPA (zahrnující HSDPA která slouží pouze pro downlink a HSUPA pouze pro uplink), případně HSPA+ DC. Jako teoretická maxima uvádí T-Mobile u svého HSDPA+ DC až 43,2 Mbps pro downlink a až 5,76 Mbps pro uplink, Vodafone pak pro své HSDPA+ DC taktéž rychlost až 43,2 Mbps pro downlink a až 5,76 Mbps pro uplink, a konečně Telefónica O2 u svého pouze HSDPA až 7,2 Mbps pro downlink a až 2 Mbps pro uplink přes UMTS. Reálné rychlosti se pochopitelně pohybují ve zlomcích rychlostí uváděných jako maximum.

Tipy pro rychlejší zobrazení stránek

Skutečného rychlejšího zobrazení webových stránek lze docílit pouze vyšší přenosovou rychlostí, ať už díky lepší úrovni přijímaného signálu (která umožní použití tzv. kódovacího schématu s vyšší datovou propustností) či připojením mobilní datovou technologií která umožňuje vyšší rychlosti přenosu. I přes tato nezvratná fakta lze však zajistit za stejných technických podmínek rychlejší stažení požadovaných webových stránek, a to díky jednoduché myšlence snížení objemu přenášených dat. Platí, že čím méně dat přenášíme, tím rychleji je přijmeme – toho můžeme dosáhnout dvěma způsoby:

  • Částečnou ztrátovostí a snížení kvality nepotřebných dat. Pochopitelně jen tam, kde to je akceptovatelné, tzn. zejména u obrázků, které však zabírají velmi významnou část přenášeného objemu dat webových stránek. Dalšího zmenšení objemu lze dosáhnout odstraněním nepotřebných částí (např. HTML) dokumentů a jejich celkovou optimalizací na minimální velikost. Pro využití této metody existují tzv. proxy servery a software pro uživatele k připojení (ten se označuje jako webové či internetové akcelerátory). Mezi webové akcelerátory patří např. např. Google’s Web Accelerator, CProxy (http://www.cproxy.com), ToolNet (http://toonel.net/) a další. Webový prohlížeč Opera (ale i Opera mini) jako jediný tento akcelerátor již sám obsahuje a uživatelům umožňuje jej využívat – tato funkce je nazvaná Opera Turbo. Kromě rychlejšího načítání stránek navíc akcelerátory poskytují uživatelům výhody v podobě anonymity na Internetu (díky jiné IP adrese pod kterou uživatel vystupuje, tedy IP adrese použitého proxy serveru).
  • Druhou možností je jednoduché uživatelem úplné vypnutí vybraného obsahu při načítání stránek, opět to platí zejména pro obrázky či multimediální obsah. Postupy vypnutí v jednotlivých prohlížečích: IE – menu „Nástroje“ (Alt či Alt+X) volba „Možnosti Internetu/Upřesnit“ ;  Google Chrome – přes ikonu „Přizpůsobení a ovládání Google Chrome“ dále v menu „Možnosti / Pod pokličkou / Nastavení obsahu“; Opera – menu „Nástroje / Nastavení“ a karta „Webové stránky“; Mozilla Firefox – menu „Nástroje / Možnosti“ a karta „Obsah“.

Schéma fungování webového akcelerátoru (CProxy):

Zdroj: www.cproxy.com

Nabídky mobilního internetu v České republice

Nabídky mobilních operátorů jsou k dispozici na jejich webových stránkách (www.o2.cz, www.t-mobile.cz, www.ufon.cz, www.vodafone.cz), ovšem vždy se zcela jinou strukturou nabídky a také umístěním ceníků vždy jinde. Z vlastní zkušenosti pak mohu potvrdit bohužel i neojedinělé dezinformace na straně telefonické podpory operátora. Zákazníkovi tedy jako jediný srozumitelný zdroj zbývá zpravidla jen dokument ve formátu PDF, který je většinou na těchto stránkách k dispozici ke stažení.

Krátkodobý mobilní internet

Krátkodobý mobilní internet je primárně určený pro využití v mobilních telefonech, pro mobilní verze webů a tedy snížený objem přenášených dat. Operátoři ho proto označují často jako „Internet pro mobil“, „Internet v mobilu“, atd. Tento úzus boří operátor U:fon, který nabízí i na jeden den možnost poměrně vysokého objemu dat (1 GB), o poznání nižšími alternativami potom mohou být nabídky od Vodafone na dva dny (0,5 GB) či od T-Mobile na den (0,3 GB), poskytující únosný objem dat i pro připojení přes notebook. Velmi nestandardní jsou nabídky krátkodobého mobilního Internetu od T-Mobile, které jsou k dispozici pouze pro dobíjecí předplacené Twist karty – zákazníci paušálních tarifů jsou zdá se tímto poněkud znevýhodněni.

Internet na den (či dva)

Mobilní operátor Název nabídky Délka [hodiny] FUP [MB] Cena s DPH [Kč]
Telefónica O2 Internet v mobilu na den 24 30 30,-
T-Mobile Internet v mobilu na den (pouze pro předplacenou kartu Twist!) 24 25 24,-
T-Mobile Internet na 1 den (pouze pro předplacenou kartu Twist!) 24 300 49,-
Vodafone Internet v mobilu – připojení na den 24 25 25,-
Vodafone Internet do notebooku – připojení na dva dny 48 500 75,-
U:fon Internet na KREDIT 24 1 000 29,-

Veškeré v tabulce uvedené ceny jsou včetně DPH a bez závazků (tj. nezvýhodněná cena bez uzavření smlouvy na určitou minimální dobu).

Internet na týden aneb 7 x 24 hodin není týden!

Vnímání pojmu „na týden“ je chápáno poskytovateli mobilního Internetu různě – zatímco T-Mobile účtuje v rámci celých dnů a pokud se tedy na Internet připojíte prvně v sobotu pět minut před půlnocí, budete jej moci využívat pouze do pátku, Vodafone i Telefónica O2 pak účtují čas v rámci hodin (tzn. 7x 24 hodin) a při stejné situaci Vám připojení k Internetu vydrží až do soboty pět minut před půlnocí.

Mobilní operátor Název nabídky Délka FUP [MB] Cena s DPH [Kč]
Telefónica O2 Internet v mobilu Start (pouze pro předplacenou kartu!) 7 x 24 hodin 37,5 40,-
Telefónica O2 Internet v mobilu(pouze pro předplacenou kartu!) 7 x 24 hodin 125 75,-
T-Mobile Internet v mobilu na týden (pouze pro předplacenou kartu Twist!) 7 dní 25 39,-
Vodafone Internet v mobilu – připojení na týden 7x 24 hodin 60 49,-

Veškeré v tabulce uvedené ceny jsou včetně DPH, trvalé a bez závazků (tj. nezvýhodněná cena bez uzavření smlouvy na určitou minimální dobu).

Dlouhodobý mobilní internet

Pro toto období nabízejí operátoři zpravidla dvě skupiny nabídek – první primárně určenou pro využití v mobilních telefonech a tedy sníženým objem FUP, druhou určenou pro využití v notebooku a proto i s vyššími objemy FUP, operátoři ho z tohoto důvodu označují často jako „Internet pro notebook“.

Internet na měsíc

Mobilní operátor Název nabídky FUP [MB] Cena s DPH [Kč]
Telefónica O2 Internet v mobilu 150 150,-
Telefónica O2 Mobilní internet Start 500 (za týden) 300,-
Telefónica O2 Mobilní internet Standard 2 000 500,-
Telefónica O2 Mobilní internet Pro 10 000 750,-
Telefónica O2 Mobilní internet neomezený (pouze pro paušální tarify!) Bez limitu 1000,-
T-Mobile Internet v mobilu – Standard(pouze pro paušální tarify!) 100 139,-
T-Mobile Internet v mobilu – Klasik (pouze pro paušální tarify!) 300 239,-
T-Mobile Twist Internet Lite (pouze pro předplacenou kartu Twist!) 500 299,-
T-Mobile Internet v mobilu – Premium (pouze pro paušální tarify!) 2 000 499,-
T-Mobile Internet na cesty Standard (pouze pro paušální tarify!) 3 000 499,-
T-Mobile Internet na cesty Premium (pouze pro paušální tarify!) 30 000 999,-
Vodafone Připojení pro mobil – Standard 150 177,-
Vodafone Připojení pro mobil – Super 300 249,-
Vodafone Připojení pro tablet – Super 500 265,-
Vodafone Připojení pro mobil – Premium 600 315,-
Vodafone Připojení pro notebook standard a Připojení pro tablet premium 1 000 398,-
Vodafone Připojení pro mobil – Premium+ 1 200 449,-
Vodafone Připojení pro notebook super 4 000 532,-
Vodafone Připojení pro notebook premium 10 000 1 000,-
U:fon 3G mobilní internet 8 000 390,-
U:fon 3G mobilní internet a Data bez limitu Bez limitu 790,-

Veškeré v tabulce uvedené ceny jsou včetně DPH, trvalé a bez závazků (tj. nezvýhodněná cena bez uzavření smlouvy na určitou minimální dobu).

Mobilní internet českých operátorů přes roaming v EU a dalších zemích

Od začátku minulého měsíce (od 1.7. 2012) uplatňuje EU na mobilní operátory další z předpisů které mají za cíl snížit ceny roamingového volání, SMS a datových přenosů. Příchozí hovor díky tomu tak má stát nyní pouze 2 Kč/min, odchozí hovor 7,50 Kč/min a SMS chvályhodné 2 Kč. Nicméně 1 MB přenesených dat i po zlevnění má vyjít na cca 18 Kč. Jen pro představu – při načtení pouze úvodní stránky Centrum.cz se přenese (ke dni 3. 8. 2012) 671 kB dat, z čehož vyplývá, že za 18 Kč (bez DPH) si na notebooku v zahraničí otevřete nanejvýše jednou tuto úvodní stránku a v nejlepším případě budete moci při zbylých kB ještě kliknout na jeden článek, což za 20 Kč věru není mnoho zábavy… Vstřícným krokem mobilních operátorů se pak mohou jevit datové balíčky do zahraničí, které poskytují vyšší objemy dat při zvýhodněné ceně. Níže je proto uveden jejich seznam.

Mobilní operátor FUP [MB] Cena s DPH [Kč] Platnost balíčku
Telefónica O2 1 20,- EU + Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island
Telefónica O2 50 (na měsíc) 100,- EU + Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island
Telefónica O2 250 (na měsíc) 500,- EU + Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island
Telefónica O2 500 (na měsíc) 1 000,- EU + Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island
Telefónica O2 1 000 (na měsíc) 2 000,- EU + Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island
Pro další navýšení dat u O2 pak platí ceny:
Telefónica O2 25 (na měsíc) 50,- EU + Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island
Telefónica O2 150 (na měsíc) 300,- EU + Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island
Telefónica O2 250 (na měsíc) 500,- EU + Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island
T-Mobile 1 21,- EU + Norsko, Lichtenštejnsko
T-Mobile 3

 (pouze na 24 hodin!)

60,- EU + Chorvatsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Turecko, Egypt
T-Mobile Více než 3

 (pouze na 24 hodin!)

240,- EU + Chorvatsko, Norsko, Lichtenštejnsko,  Turecko, Egypt
T-Mobile 50(na týden) 540,- EU + Chorvatsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Turecko, Egypt
T-Mobile 200 (na měsíc) 690,- EU + Chorvatsko, Norsko, Lichtenštejnsko,  Turecko, Egypt
Vodafone 1 21,- EU + Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Andorra,   Monako, San Marino, Vatikán
Vodafone 5

 (pouze na 24 hodin!)

80,- EU + Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Andorra,   Monako, San Marino, Vatikán
Vodafone 50

 (pouze na 24 hodin!)

350,- EU + Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Andorra,   Monako, San Marino, Vatikán
Vodafone 200 (na měsíc) 1600,- EU + Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Andorra,   Monako, San Marino, Vatikán

Veškeré v tabulce uvedené ceny jsou včetně DPH, trvalé a bez závazků (tj. nezvýhodněná cena bez uzavření smlouvy na určitou minimální dobu).

Závěr – nejvýhodnější nabídky v poměru cena/výkon

Jak bylo v článku mnohokrát popsáno, nejpalčivějším problémem českého mobilního Internetu je bezesporu nízký objem dat (FUP) současně při vysoké ceně nabízeného připojení – proto vyhodnotíme dle metody poměru cena/objem dat nejvýhodnější nabídku v každé sekci, tj. mobilní Internet na den, na týden a na měsíc. Zde jsou výsledky s nejlepší nabídkou v daném poměru z každé kategorie:

Doba připojení Mobilní operátor Název nabídky FUP [MB] Cena s DPH [Kč]
24 hodin U:fon Internet na KREDIT 1 000 29,-
7 dní Telefónica O2 Internet v mobilu  (pouze pro předplacenou kartu!) 125 75,-
1 měsíc U:fon 3G mobilní internet a Data bez limitu Bez limitu 790,-

Veškeré v tabulce uvedené ceny jsou včetně DPH, trvalé a bez závazků (tj. nezvýhodněná cena bez uzavření smlouvy na určitou minimální dobu).

Uvedená trojice tedy patří dle zvolených měřítek mezi nejlepší možnosti, které mají tuzemští zákazníci k dispozici. Drtivá většina nabídek českých mobilních operátorů je však bohužel vůči těm od zahraničních mobilních operátorů neporovnatelně horší – kupříkladu polský mobilní operátor Heyah nabízí za cenu 156 Kč (kurz 6,25 Kč/PLN) mobilní připojení na měsíc při limitu 1 200 MB, zatímco našinec za srovnatelnou cenu získá u O2 limit pouze 150 MB (za 150 Kč), u Vodafone také 150 MB (za 177 Kč) a u T-Mobile (139 Kč) dokonce jen 100MB. Nezbývá než doufat, kdy se v cenách a především limitech dostaneme alespoň částečně na úroveň polských sousedů…

Štítky: .

Diskuze k článku

Fuxoft, 13. 8. 2012 (16:10):

V clanku postradam zasadni info o zahranicnim roamingu „Vodafone data passprt“, ktery je bezkonkurencne nejvyhodnejsi.

Richard Bukovansky, 13. 8. 2012 (16:09):

Bylo by prosim mozne tu zaverecnou tabulku rozsirit o 2. a 3. mista? Clovek by tak nejak mohl interpolovat. U:fon je stejne ve smartphonech nepouzitelny. Dekuji.

Miloslav Sova, 17. 8. 2012 (11:41):

Dobrý den,
autor článku Jiří Kysela je v současné době na dovolené, odkázaný právě jen na mobilní internet. Vzhledem k tomu, že mu po týdnu díky FUP internet již téměř nejede a i na otevření webmailu musí používat Lite verzi po několika pokusech mi doručil pro všechny čtenáře, kteří postrádají v tabulkách zvýhodněné a akční nabídky tuto odpověď:

„Jak již je uvedeno pod jednotlivými tabulkami, tento článek popisuje pouze nabídky trvalé, bez závazků a ty jejichž pořízení není podmíněno pořízením dalších produktů mobilních operátorů (čemuž nevyhovují produkty jako je „Vodafone passport data“ apod., které jsou bohužel vázány na současné využívání tuzemského mobilního Internetu od operátora).“

Zdá se tedy, že kolega Kysela se vrhnul na další pokračování tohoto článku tentokrát s názvem „14 dní na tuzemské dovolené odkázaný pouze na mobilní internet – dá se to vydržet?“ 🙂

Kategorie Internet.

Štítky: .

Diskuze: 3 Comments

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

, 21.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

, 28.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

, 4.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

Více bleskovek →

Články

Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

, 26.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

, 28.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

, 11.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

Mobilné služby počas dovolenky

, 10.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilné služby počas dovolenky

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

, 17.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

, 29.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci