Za Internet rychlejší

, 27. dubna 2007

Jak jsme Vás informovali, začátkem března aktualizovala Telefónica O2 svou
velkoobchodní a později i
maloobchodní nabídku ADSL připojení k Internetu. Protože se jedná o klíčového hráče na trhu, okamžitě zareagovala i konkurence,
zrychlilo a kabelové připojení změnily se ceny u DSL operátorů operujících přes uvolnění místní smyčky (LLU), své nabídky aktualizovali také
největší bezdrátoví WiFi operátoři. Včera se pak objevila i
první nabídka na DSL připojení k internetu využívající nové velkoobchodní nabídky O2. Je tedy na čase pokusit se všechny nabídky srovnat vedle sebe.

Porovnat nabídky připojení ale není tak jednoduché. Ať by vyšel jakýkoliv vítěz, neznamená to, že bude nejlepší zrovna pro vás – daný poskytovatel nemusí mít pokrytí zrovna ve vaší lokalitě, nebo naopak zrovna u vás existuje jiný kabelový či bezdrátový internet s lepšími podmínkami než mají ti, které zmíním v tomto článku. Přesto doufám, že se bude následující přehled hodit, až budete vybírat nového poskytovatele připojení, či až budete pátrat po podkladech, na základě kterých budete tlačit na vašeho existujícího poskytovatele, aby své připojení zlevnil.

Dále jsou zde individuální nároky každého uživatele – někdo preferuje co nejnižší cenu, jiný vysokou rychlost, jiný přenáší vysoké objemy dat, někdo spolehlivost atd. Ve své telekomunikačně konzultační praxi se ale dostávám k výsledkům výzkumu trhu a měření přenosů uživatelů operátorů s různými technologií, tak alespoň zde zkusím udělat jasnou charakteristiku typického uživatele pro srovnání.

Chování typického českého uživatele

Průměrný Čech je velice spořivý a zatím neumí (nechce) příliš využívat „bohatství“ Internetu. Přesto zejména v posledním roce výrazně narůstá objem přenášených dat, a to zejména díky rapidnímu rozšiřování vysokorychlostních typů připojení a právě navyšování rychlostí. Zatímco před rokem si přibližně 95% uživatelů vystačilo s 1 GB dat měsíčně, dnes je to okolo 3 GB, a v průběhu tohoto roku lze očekávat nárůst na hodnotu okolo 5 GB. Do 10 GB je ovšem datový limit velkou psychologickou bariérou a mnozí lidé si raději koupí nabídku s menší rychlostí, zato bez omezení či s vyšším limitem. V případě, že uživatel vlastní připojení s nízkým datovým limitem, snižuje se jeho průměrný objem dat měsíčně na třetinu, tedy cca. 1 GB, a to i když je datový limit např. 3 GB.

Cena je tím nejkritičtějším parametrem – přesněji do částky okolo 400 Kč s DPH to není větší problém, lidé si raději pár desetikorun připlatí za vyšší rychlost. Po překročení této hranice pak ovšem ochota koupit výrazně klesá – při částce 500 Kč s DPH je méně než poloviční. Uživatelé nemají problém zavázat se přitom na 1 či dva roky.

U potenciálních zájemců o ADSL pak hraje roli i cena telefonního paušálu – ten navyšuje celkovou cenu minimálně o 356 Kč měsíčně, pakliže se nejedná o uživatele, který chce pevnou linku vlastnit ať už bude mít ADSL či nikoliv. Takových uživatelů díky možnostem
telefonování přes internet rapidně ubývá, přesto jich je stále okolo 60 % (tedy jinými slovy, pro 40 % lidí je třeba k ceně ADSL připojení připočíst i cenu paušálu, pro 60 % lidí nikoliv).

ADSL

V České Republice existuje 1 velký operátor vlastnící telefonní infrastrukturu (O2), 3 operátoři, které k ní přistupují na základě tzv. uvolnění místní smyčky (Volný, GTS, ČRa) a přibližně 20 operátorů, kteří využívají velkoobchodní nabídky na ADSL přístup buď od O2 a/nebo od GTS. Pokrytí ADSL v ČR vidíte na následující mapě.

Pokrytí ADSL

Ceny nabídek O2 a všech ostatních postavených na jejich velkoobchodní nabídce, vyjma služeb WIA (viz dále), jsou prakticky shodné, proto je nemá příliš smysl rozebírat. Nabídky přes uvolnění místní smyčky (LLU) se pak výrazně liší, ovšem nabízí en velmi malé pokrytí – zatím jen některá krajská města. Operátor GTS ovšem značně paradoxně vlastní DSL nyní maloobchodně nenabízí.

Firma WIA jako zatím jediná představila svou nabídku postavenou na novém velkoobchodním přístupu k DSL (tzv. IP stream) od O2 a díky tomu se tak výrazně liší od všech ostatních nabídek, a protože je výrazně nejvýhodnější, tak ji zde uvedu jako jediného zástupce operátora bez přístupu k infrastruktuře. Na Internet Pro Všechny ale připravujeme kromě již existující
databáze WiFi připojení a
kabelových nabídek také srovnání ADSL nabídek, kde budou zveřejněny všechny existující nabídky a vy si budete moci ověřit, že si nevymýšlím, a budete moci srovnat nabídky dle vlastních preferencí.

Ve srovnání z důvodu stručnosti také nejsou některé „extrémní“ nabídky typu připojení za 2 tisíce Kč, neboť jsou již příliš mimo definovaného „typického uživatele“. V tabulce také nezohledňuji akční nabídky typu první měsíc rychlejší, levnější atp. Všechny ceny ve všech tabulkách jsou včetně DPH.

Srovnání ADSL nabídek

název a odkaz rychlost (k/od) limit/měsíc cena min. paušál pokrytí
O2 Internet ADSL 2048 2048/128 kb/s 3 GB, poté snížení na 64 kb/s! 475 Kč 356 Kč >90% ČR
O2 Internet ADSL 4096 4096/256 kb/s 12 GB, poté snížení na 128 kb/s! 713 Kč 356 Kč >90% ČR
O2 Internet ADSL 6144 6144/384 kb/s 20 GB, poté snížení na 128 kbs! 951 Kč 356 Kč >90% ČR
O2 Internet ADSL 8192 8192/512 kb/s 30 GB, poté snížení na 128 kb/s! 1 427 Kč 356 Kč >90% ČR
WIA ADSL Internet 3 Mb/s 3072/128 kb/s 10 GB* 417 Kč 356 Kč >90% ČR
WIA ADSL Internet 4 Mb/s 4096/256 kb/s 20 GB* 655 Kč 356 Kč >90% ČR
WIA ADSL Internet 6 Mb/s 6144/384 kb/s 30 GB* 893 Kč 356 Kč >90% ČR
WIA ADSL Internet 8 Mb/s 8192/512 kb/s 40 GB* 1 369 Kč 356 Kč >90% ČR
WIA ADSL Internet NONSTOP 2 Mb/s 2048/256 kb/s bez limitu 655 Kč 298 Kč 8 měst**
WIA ADSL Internet NONSTOP 3 Mb/s 3072/256 kb/s bez limitu 774 Kč 298 Kč 8 měst**
WIA ADSL Internet NONSTOP 4 Mb/s 4096/512 kb/s bez limitu 1 012 Kč 298 Kč 8 měst**
Volný Internet Extra 2M 2048/128 kb/s bez limitu 713 Kč 0 Kč 11 měst***
Volný Internet Extra 4M 4096/256 kb/s bez limitu 951 Kč 0 Kč 11 měst***
Volný Internet Extra 8M 8192/512 kb/s bez limitu 1 665 Kč 0 Kč 11 měst***
ČRa Premium ADSL 2048/512 2048/512 kb/s zatím bez limitu 582 Kč 190 Kč asi 30 měst*****
ČRa Premium ADSL 4096/512 4096/512 kb/s zatím bez limitu 701 Kč 309 Kč asi 30 měst*****
ČRa Premium ADSL 5-10 Mb/s**** min. 5120/512 kb/s zatím bez limitu 1 415 Kč 250 Kč asi 30 měst*****

* 71,4 Kč za 1 GB nad limit

** Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Pardubice, Hradec Králové, Liberec

*** Praha, Brno, Ostrava, Kladno, Příbram, Mladá Boleslav, Teplice, Plzeň, Pardubice, Hradec Králové, Olomouc

**** Podle technických možností linky 5-10 Mb/s

***** Seznam měst se nepodařil do uzávěrky získat

Vyhodnocení nejlepší ADSL nabídky

Pakliže patříte k oněm 60 % lidí, kteří si v každém případě nechají svou pevnou linku u O2 a patříte-li k 95 % lidí, kteří si ještě dlouho vystačí s 10 GB dat na měsíc, pak je pro vás nejvýhodnější nabídka WIA ADSL Internet 3 Mb/s. Nejen že je ze všech nabídek nejlevnější, ale nabízí také o 50 % vyšší rychlost než ostatní levné nabídky.

U bezlimitních variant je pak pořadí ČRa, WIA, Volný – zde ovšem bude velmi záležet na místě, kde připojení potřebujete, každý poskytovatel nabízí trochu jiné pokrytí. Připravujeme na
webu Internet Pro Všechny nástroj, který ověří najednou dostupnost u všech nabídek.

V případě, že chcete svou pevnou linku využívat jen pro internet, případně jste ochotni přejít na jiné telefonní číslo či zmigrovat to současné, potom je pořadí výhodnosti ČRa, Volný, WIA, stačí-li vám oněch 10 GB je u WIA v tom případě výhodnější opět nabídka WIA ADSL Internet 3 Mb/s spolu s nejlevnějším klasickým telefonním paušálem. Výhoda této varianty pak v pokrytí celé republiky a ne jen několika měst.

Zajímavé je, že nabídky O2 Internet ADSL se nevyplatí prakticky nikdy. Nabídka
WIA ADSL Internet je vždy levnější, nabízí vždy vyšší datové limity a navíc nikdy nesnižuje rychlost na nehorázně směšných 64 kb/s. Rozdíl nádherně dokládá obrázek ze stránky
O2 Internet Expres ADSL se nevyplatí.

O2 Internet se nevyplatí

Kabelový Internet

U kabelového Internetu je situace na jednu stranu jednodušší – je zde prakticky jen jeden globální hráč – UPC; na druhou stranu složitější – v každém městě můžete mít jiné hráče, jejichž nabídky se mohou výrazně lišit. Protože má UPC ale několikanásobně více zákazníků než všichni ostatní kabeloví poskytovatelé dohromady, zveřejním zde jen jeho ceník, nabídku ostatních najdete v našem
přehledu poskytovatelů kabelového Internetu.

Hlavní nevýhodou kabelového Internetu je jeho dostupnost – je jen v několika málo městech, navíc většinou jen ve velkých a hustých aglomeracích s mnohapatrovými domy – sídliště. Výhoda je, že zde neexistuje nic jako telefonní paušál, ceny jsou tak konečné.

název a odkaz rychlost (k/od) limit/měsíc cena pokrytí
UPC Starter 2048/256 kb/s 10 GB, poté snížení na 64 kb/s! 475 Kč 7 měst*
UPC Easy 3072/256 kb/s 20 GB, poté snížení na 64 kb/s! 555 Kč 7 měst*
UPC Light 5120/512 kb/s 40 GB, poté snížení na 64 kb/s! 779 Kč 7 měst*
UPC Classic 8192/1024 kb/s 60 GB, poté snížení na 64 kb/s! 1 224 Kč 7 měst*

* Dostupnost Praha, Kladno, Jablonec nad Nisou, Liberec, Hradec Králové, Brno-město, Ostrava

Bezdrátový Internet (WiFi)

Komerčních poskytovatelů bezdrátového připojení k Internetu je v Česku okolo 2 tisíc a je samozřejmě zcela mimo možnosti tohoto článku je jakkoliv srovnat. Každý navíc pokrývá jen malé území, typicky jedno město, je jen několik operátorů, kteří se snaží pokrývat větší území. Proto ovšem vznikla
naše databáze WiFi připojení, která čítá dnes již přes 800 poskytovatelů a eviduje na 5812 pokrytých obcí a je tak zdaleka největší databází svého druhu nejen v ČR, ale pravděpodobně i na světě. Nově jsme také připravili
slovenskou obdobu této databáze, která je zatím co do obsahu zhruba pětinová, ale rychle se rozrůstá.

Ale zpět ke srovnání. Největšími komerčními WiFi poskytovateli jsou pevného bezdrátového připojení jsou
802.cz,
Újezd.net a
WIA WiFi, jejich nabídky si tedy srovnáme. Tam kde byla možnost slevy při delším úpisu byla opět dle klasifikace „typického zákazníka“ započítána.

název a odkaz rychlost (k/od) limit/měsíc cena pokrytí
Újezd.net W-OnLine 512/64 kb/s bez limitu 298 Kč cca. 40 obcí
Újezd.net W-Minimal 1024/128 kb/s bez limitu

452 Kč cca. 40 obcí
Újezd.net W-Standard 1536/192 kb/s bez limitu 565 Kč cca. 40 obcí
Újezd.net W-Optimal 2048/256 kb/s bez limitu 677 Kč cca. 40 obcí
Újezd.net W-Optimal+ 3072/384 kb/s bez limitu 897 Kč cca. 40 obcí
802.WiFi 1024/200 kb/s bez limitu 475 Kč cca. 25 obcí
WIA WiFi Start 256/128 kb/s 2 GB GB, poté snížení na 64 kb/s! 330 Kč cca. 25 obcí
WIA WiFi 768/256 kb/s bez limitu 496 Kč cca. 25 obcí

WIA WiFi Plus

1534/384 kb/s bez limitu 793 Kč cca. 25 obcí

Něco jako „vítěz“ zde tentokrát neexistuje, jednak jsou si nabídky hodně podobné, ale hlavně se pokrytí jednotlivých poskytovatelů prakticky nekryje, jejich srovnání by tedy nemělo smysl.

Hlavní výhody bezdrátového připojení je jednak opět to, že nemusíte platit žádný paušál, u některých poskytovatelů (z vyjmenovaných 802.cz a WIA WiFi) je navíc možnost používat připojení mobilně – tj. připojovat se v několika městech, např. doma, v práci i na chalupě, stále jen za jednu cenu. To žádné jiné připojení (vyjma ostatních mobilních typu CDMA) nenabízí.

Srovnání všech technologií

Jak vidno, těžko hledat vítěze. Sháníte-li nejlevnější připojení, pak jej pravděpodobně naleznete mezi nabídkami bezdrátového připojení. Ovšem jestliže vlastníte pevnou linku a chcete si ji nechat i nadále, pak bude pro vás absolutně nejvýhodnější nabídka
WIA ADSL Internet 3 Mb/s, která je sice o několik desetikorun dražší než nejlevnější WiFi nabídky, zato nabízí 6× až 15× vyšší rychlost a navíc je dostupná téměř všude.

Co je ovšem možná nejzajímavější, že poprvé v naší historii jsou ADSL nabídky výhodnější než kabelové nabídky, tedy opět za předpokladu, že nepočítáte paušál za pevnou linku, protože ji budete mít v každém případě. Konečně se tedy dostáváme do stavu, který panuje ve světě již mnoho let a ADSL a kabelový Internet spolu válčí o zákazníky. Ať to dopadne jakkoliv, vítězi jsme vždy my.

Tomáš Kapler – člen sdružení Internet Pro Všechny, telekomunikační konzultant a webdesignér

Diskuze k článku

Pavel Nasraný, 23. 8. 2011 (16:38):

Zkušenosti s WIA ADSL velmi špatné, vůbec se nestydí kasírovat poplatky za nedodané služby – mimořádně poruchová služba ADSL. Navíc mají neustále problémy při zajišťování servisu na zařízení O2, které si pronajímají a výsledek napjaté komunikace mezi WIA a O2 odnáší zákazník … nakonec tedy vyplyne, že za poruchy konektivity může počítač nebo jiné zařízení zákazníka a pokud po opakovaných výpadcích konektivity odstoupíte od smlouvy, pak vám WIA pěkně doúčtuje veškerou promarněnou částku, o kterou jste WIU svým předčasným ukončením smlouvy připravili. Dejte si tedy mimořádný pozor na znění těch pasáží smluv, kde WIA garantuje konektivitu, poř. kde se bude jednat o poruchy konektivity a jejich smluvní ošetření. Dejte si pozor na situaci, kdy např. během jednoho měsíce budete více jak 10 dní bez konektivity a kdy Vám již dojde trpělivost a smlouvu vypovíte, aby z uzavžené smlouvy neplynuly vysoké poplatky za předčasné ukončení smluvního vztahu … za blbost se platí, dejte si bacha.

Vaclav, 21. 1. 2009 (20:45):

Jeste jednou cus..,,musim s tebou souhlasit..1gb mesicne je naprosto onicem..staci se sem tam podivat na youtube a si pres…ja osobne potrebuju kolem 20 gb mesicne…a to nijak extra nestahuju…takze ja pudu asi do wifi…ale do jaky tot otazka…mimu kamosovi to moc neslape,,,naopak mimu 2 kamosovi to slape bezvadne…tak babo rad

Vaclav, 21. 1. 2009 (20:30):

cus jak je porad mi jaky wifi si poridit v praze ,,rad hraju online hry typu call of duty atd….dik moc..potrebuju radu..muj znamej ma wifi ale porad mu to vypadava..nekdy to de rychle nekdy vubec a to ja takhle nechci…mozna to chce lepsi antenu no nevim nevyznam se v tom ..dik za radu Veny

ddddddd, 28. 3. 2008 (20:22):

nechcu ti nic rikat ale ADSL je az 26 Mb/s …………..

krakonoš, 23. 10. 2007 (12:01):

Zkuste vašim klientům říci, že od 1. 11. rušíte datové limity a pak se pochlubte, co se stalo!

krakonoš, 23. 10. 2007 (11:54):

Kolik lidí ty pevné linky ještě má? Půl milionu? milion? většinou jsou to PCM přípojky do firemních ústředen. A o tom, že by lidi přestali pevné linky odhlašovat také nic nevím.

krakonoš, 23. 10. 2007 (11:51):

Je to trapné, ale budu se opakovat. Pokud chceš něco kvalitního a levného, musíš si to uděla sám. Když jsme před pěti lety začínali, vypadalo to tak, že se nás sešlo pět před barákem a vesele jsme nadávali na Telecom a jeho povedené ADSL. Dnes je nás sice pořád pět, ale máme v síti hodně přes tisíc účastníků a kromě internetu nabízíme i VoIP. Od začátku jsme nabízeli net bez omezení, nejprve 128 kbps, dnes už poskytujeme i přípojky s garantovanou minimální rychlostí 6 MB. Teď zrovna dokončujeme upgrade na technologii 10 GHz. Plošné pokrytí zásadně nepoužíváme, takže nikoho nerušíme a nikdo neruší nás. Všechno máme plně zálohované, 99% poruch odstraňujeme restartem postiženého zařízení pomocí GSM modulů, takže údržbu sítě v pohodě zvládáme. Ano, výstavba takovéto sítě je investičně náročná, ale co není?

krakonoš, 23. 10. 2007 (11:40):

V síti máme kolem 1400 účastníků. Na limity, ani FUP si zásadně nehrajeme a jediné, co nás zajímá, je vytížení konektivity do páteřní sítě. Loni na podzim jsme se dostali na 86%, takže jsme na nic nčekali a přikoupili další. Postup, kdy ISP koupí 10 GB, ty pak přeprodává několika desítkám, nebo i stovkám účastníků a brečí, jak mu několik těch, co umí internet používat, přetěžuje síť je buď bezbřehá idiocie, nebo ,,pravicová\" snaha typu ze všeho vytřískat maximum.

krakonoš, 23. 10. 2007 (11:29):

O čem to proboha mluvíte? to je to samé, jako kdybyste tvrdil, že telefonovat víc než hodinu denně nelze, protože by to přetěžovalo síť! Ty dřevní doby, kdy se dal internet používat jen ke koukání na několik desítek webových stránek a E-poštu už jsou dávno pryč. K internetu už dnes neodmyslitelně patří i radio a televize, online hry a monoho dalších aktivit, včetně práce z domova. Jenže s těmi uhozenými limity, zejména na ADSL si o něčem takovém můžeme nechat jen zdát! Je zajímavé, že ,,drobní" ISP s limity dat, ani přetěžováním sítě problémy nemají! (Naskýtá se otázka, jestli provider, který obhospodařuje přes 2.000 účastníků, je opravdu drobný). Jenže ono je to o tom, že většina těch velkých, místo aby investovala do zkvalitňování techniky a zesilování konektivity, raději vyhazuje peníze za nesmyslnou reklamu a režii přebujelého managementu! O tom, že vodoprdné drátové rozvody se opravdu hodí jen ke klasickému telefonování netřeba mluvit, to je notoricky známá věc. Klasické sdělovací kabely jsou konstruovány pro frekvenční pásmo 300 Hz – 3,4 kHz a na tom nikdo nic nezmění! To, že se do nich cpe ADSL, nebo IPTV je zhovadilost, která vede k tomu, že tyto služby fungují mizerně, nebo vůbec. Zcela běžné je, že kabel po kterém celkem slušně fungovaly tři, nebo čtyři ADSL linky se přidáním další ,,šprajcne" a výsledkem je, že kvůli vzájemnému rušení pak nefunguje ani jedna, nebo dochází k naprosto nahodilým výpadkům. Ve světě už na to přišli a většina operátorů se začíná přesouvat na bezdrátová řešení. Ti moudřejší totiž dobře vědí, že jakékoli omezování klientů restrikcemi typu FUP, nebo limity dat by se jim brzy a těžce vymstilo. U nás nastane doba velkého třesku tehdy, až klientům projdou smlouvy na ,,výhodné" tarify vodoprdu. (Upiš se na dva roky a dostaneš blablabla…) Do té doby totiž bezdráty pokryjí mnohem kvalitnější nabídkou takovou plochu, že zmigrovat jinam nebude problém ani v Horní Dolní.

Petr, 21. 8. 2007 (13:31):

Ahoj.Na stránky jsem zavítal náhodou a to co jsem se zde dočetl, jak se tady jeden s druhým dohaduje apod. co je lepší.Já osobně dávám přednost UPC, mám s tím lepší zkušenosti a ADSL už bych nikdy nechtěl! každou chvíli rychlost natolik kolísala,že nebylo možné pořádně net používat, asi na lince bylo spoustu lidi či co,Potom TELECOM a ted i O2 nejsou schopni reagovat na požadavky lidí, do reklam se investuje spousta peněz,ale aby zajistili tedy ADSL i do vzdálenějších míst/ které jsou dál od jakési ústředny/apod. již jsem několikrát psal, volal proč a kdy mi zřídí u rodičů net připojení, pokaždé jsem dostal jinou odpověd / nabízejí stále dial-up a vychvalují jaké je to dobré,v dnešní době???? podivné/a jen mě mrzí, že jsem si telefonáty nenahrával, nebot to co mi pokaždé řekli,nebo napsali bylo kolikrát tak k smíchu,že by jste se opravdu pobavili, co za bludy jsou schopni říct! a na otázku, kde je vlastně ústředna/když jsme tak daleko od ní a není zatím možné zřídit ADSL / mi nebyli schopni říci ani na tom technickém odd. tak si udělejte představu…možná jsem jen narážel na neodborně vyškolené pracovníky, ale tolikrát? UPC zase nemá kable všude, nevýhoda, bohužel! já jedine přes kabel vše!!!!

Karel, 1. 8. 2007 (01:47):

Myslim, ze staci mrknout na clanek zde:

http://blog.airdump.net/pohadka-o-hodnem-sluzebnikovi

jako na protivahu rohlikove pohadky.. Docela povedene cteni 🙂

Talk3 with Free Broadband, 19. 5. 2007 (14:36):

Broadband genie UK – London

http://www.broadbandgenie.co.uk/results.html?postcode=SW6+7RY&phone=telephone+%28optio nal%29&price=2&speed=2&business=0&submit.x=41&submit.y=15&sortby=c ostMonthly

Talk3 with Free Broadband
http://www.talktalk.co.uk/talktalk/servlet/gben-server-PageServer?article=MAIN.UK.TALKTALK .STATIC.TESTHUB

POWERuser, 14. 5. 2007 (20:40):

Jsem ochoten Vám dát přístup ke statistikám internetu sítě Rousinovsko.net, bezdrát 10Mbps nyní + dalíšch 20Mbps. Kontakt viz. tyto stránky.

jiri, 11. 5. 2007 (15:44):

mozna je to tim, ze ne kazdy muze sedet u internetu 10 hodin denne a obcas musi jit do prace 🙂
50GB je cca 100 filmu, to je 150 hodin mesicne jen cumet na filmy, kdo ma cas denne cumet 5 hodin na filmy/stahovat/brouzdat ?? i kdyby to byla polovina, tak jen student nebo nezamestnany ;)…..

jiri, 11. 5. 2007 (15:39):

nesouhlasim s tim, ze upstream je pro vetsinu lidi nezajimavy.
Jen do te doby nez zkusi neco poslat, zatelefonovat si pres Skype nebo si zahrat nejakou online hru.
Telecom to moc dobre vidi, proto je minimalni pouzitelny upstream 512 Kb docela pekne drahy ….

jiri, 11. 5. 2007 (15:35):

a rodice maji doma pripojeni neznameho puvodu (asi wifi, i kdyz provider tvrdi ze do uzlu vede optika , pak ethernet) 1024/350, a stoji je to 300 kc mesicne.
Telefonni linku zrusili pred 2 roky (nebo kdyz telecom zvedl pausal ze 190 na 400) , vsichni maji mobil a ten pausal je nehorazny. Tudiz ADSL neni ani pro starsi lidi dobra alternativa

jiri s, 11. 5. 2007 (15:31):

Mel jsem adsl 2 roky, od GTS a pak Nextru, ted mam UPC ethernet po baraku, tarif jstejne jako u kabelovky.
ADSL bylo vyrazne spolehlivejsi (1 vypadek prumerne za 4-6 mesicu) pri konstatntni rychlosti, UPC proste 2x do mesice lehne, a neni pouzitelne. Kazdopaden dnes rychlost a hlavne UPSTREAM na UPC nikdo nema, tudiz zpet na ADSL nehodlam prechazet pokud se neprestehuju. Upstream 1024 nebo od cervna 2048 za 1300 mesicne nikde jinde nedostanu

Standa, 6. 5. 2007 (09:11):

Tahle debata opravdu nema moc smysl. Ja treba delam spravce jedne dost velke komunitni siti v Cechach a podle nasich statistik tak 40% lidi na wifine nataha za mesic pres 10GB.
Lidi ktere mame na optice bezne prekracuji 100GB (kam to davaji fakt nevim). Pravda – nemame tarify a FUP takze kdo si co urve, to je jeho.

JB, 4. 5. 2007 (21:01):

Krakonoši, přestaň už prosím pod KAŽDÝM článkem o Telecomu opakovat to, co už jsi opakoval asi tisíkrát. Je to směšné a lidi kvůli tobě ty linky neodhlásí a neodhlásí.

o.p., 4. 5. 2007 (03:43):

cituji:"Průměrný uživatel omezeného připojení (třeba u O2) stáhne 1 GB. A jsem přesvědčen, že kdyby stejní uživatelé najednou dostali neomezenost, tak by to možná vzrostlo na 2. Ale určitě ne na desítky." …. tak čeho se O2 bojí, kdyz prumerný uzivatel stahne 1GB, po uvolneni na neomezenost by to bylo 2GB? a O2 nabizi limit 3GB, nebo se pletu? My samotní doma tento tarif pouzivame, pocitac (a tedy i internet) nepouzivam sam, ale cela rodina a do limitu se vejdeme, ale to jen proto, ze musime…

krakonoš, 3. 5. 2007 (23:48):

Pevnou linku nemám už šest let a vůbec mi neschází. Na agenty vodoprdu posílám pejsánka, takže už se nám vyhýbají hodně velkým obloukem. Dokud budou chtít vodoprdi za ty své zabrzděné dráty paušál, nemají nárok. A paušál za pevnou JE součástí nákladů, protože alternativní připojení fungují bez něj, tudíž pokud půjdu do kabelovky, nebo wifiny, nebudu ho platit. Jenže pana Kaplera dráty živí, takže v jeho případě je to jinak.

krakonoš, 3. 5. 2007 (23:44):

K čemu je 4 MB, když, díky limitu dat pojedou tak dva dny a potom spadnu na slušnější dial-up? Raději dvoumegabit s garantovanou minimální rychlostí 2048 kbps obousměrně bez limitu dat a FUP za pětikilo vč. DPH a bezdrátově, takže bez vodoprdného paušálu. To je pohodička, když si ráno pustím internetové rádio a ono mi hraje celý den sedm dní v týdnu a ještě při tom můžu stahovat něco jiného, vesele surfovat a ono to nikomu nevadí! Má to jen jednu chybičku: Nejede to po drátech a nemá to nic společného s vodoprdy, ani Čra.

krakonoš, 3. 5. 2007 (23:37):

NESOUHLASÍM!!! Moje zkušenosti jsou přesně opačné! Do drátů už nikdy.

Kolombo, 3. 5. 2007 (12:49):

Alberon si za sve sluzby necha patricne zaplatit… a to se u vas ve visce nenajde nejaka parta nadsencu co by do vesnice dotlacila slusny net za slusnou cenu? K.

LordBexr, 3. 5. 2007 (06:35):

02, potažmo Telecom to už dělá odjakživa. Proč jsem se asi já chudý vesničánek dostal k internetu až prostřednictvím wi-fi. Vždyť je to směsný, abychom tady měli bezdrát dřív a daleko výhodněji, než léta vyvíjené ADSL. Nemám zase tolik informací jako ty, ale jsem přesvědčený, že takhle zabržděný rozvoj vysokorychlostního internetu nemá na západě obdoby

Tomáš Kapler, 2. 5. 2007 (18:09):

Miloši, promiň, ale ani ty nejsi typický zákazník. Znáš mě a tak víš, že mám přístup k hodně datům. A když řeknu, že průměrný uživatel neomezeného 2 Mb/s připojení stáhne měsíčně v průměru 3 GB, tak mi doufám budeš po těch letech věřit.
Průměrný uživatel omezeného připojení (třeba u O2) stáhne 1 GB. A jsem přesvědčen, že kdyby stejní uživatelé najednou dostali neomezenost, tak by to možná vzrostlo na 2. Ale určitě ne na desítky. Mám i data ze zahraničí, a ani tam to desítky GB nejsou. Prostě lidé nejsou jako my a netráví na internetu každou volnou chvíli a nedělaj tam pí.oviny. Zapomeňte na to co děláte vy. Zapomeňte, že kdyby to využívali, tak že by třeba ušetřili. Lidé se nechovají ekonomicky.
A proč to poskytovatelé nezvýší – WIA to zvýšila. Jenže když si to spočítáš, tak jde do velkého rizika – kdyby většina zákazníků stahovala najednou třeba 10 GB, tak na tom bude WIA prodělávat, protože musí O2 platit za každý GB 30 Kč. Tenhle poplatek je nesmyslně vysoký a na velkoobchodní úrovni nesmyslný úplně, náklad je někde okolo 10 halířů. Stěžuj si na ČTÚ. Až tenhle náklad nebude, tak ti garantuji, že to neomezené připojení udělají všichni.
A důvod proč to dělá O2? Těžko říct, asi se bojí ještě větší kanibalizace svých profi služeb. Nebo je pro ně opravdu možná problém i to, že by najednou její sítí tekl dvojnásobný objem.

LordBexr, 2. 5. 2007 (13:50):

To máte tak. 1 DVD film z on-line půjčovny máte za 4GB. Půjčte si 2-3 za měsíc, občas koukněte při otevřeném pivu večer na fotbal v pořádným rozlišení, stáhněte nějakou muziku do auta na i-tunes, hoďte si do úložny video z dovolené, děti hrají hry, tak jim stáhněte pár dem nebo kupte a stáhněte plnou verzi. Časem zjistíte, že je to mnohem rychlejší a pohodlnější a také, že  k tomu potřebujete datově neomezený internet. Neříkejte mi, že je datově omezený internet lepší, než neomezený 😉
Jinak to samozřejmě soudím jen podle sebe, ale myslím, že kdyby měl uživatel s datovým limitem 3GB na měsíc za stejnou cenu internet datově neomezený, neprotestoval by =) Možná by začal využívat i některé z výše uvedených možností a to nemluvím o spoustě dalších

LordBexr, 2. 5. 2007 (13:36):

Není pravda. Naše víska má 130 obyvatel a máme tu 1Mbit wi-fi, datově neomezenou. Garantovaná rychlost 256kbps, ale chodí to tak, že 70 procent dne to mám 1Mbit a pouze ve špičce 16:00-21:00 to klesá na cca 600kbps. Jen výmečně se mi stalo, že to chodilo pouze garantovanou rychlostí

VX, 2. 5. 2007 (07:47):

Ono taky otazka pohledu, zda je datovy limit DSL kvuli male aktivite uzivatele nebo jestli malo uzivatel stahne/uploadne, protoze mu to rozumne datalimit neumozni – neboli co je pricina a co dusledek.

P, 1. 5. 2007 (17:57):

Nezapomen Milosi na dalsich cca 7 GB odeslanych dat za 16 dni 😛

Jan Soukup, 1. 5. 2007 (13:16):

Mám bezdrát 3 roky, týden jde dobře 2 týdný stojí za H.
jelikož bydlím mimo velké města, tak výběr poskytovatele internetu je omezen. Toto platím u mého poskytovatele (Alberon). Pro domácnosti nabízíme hned několik výhodných tarifů. Nejoblíbenější je tarif o rychlosti 512 kb/s s agregací 1:15 za 400 Kč (rychlost 40 kb/s garantovaná). U tohoto tarifu je stanoven limit 10 GB dat měsíčně, po překročení poklesne rychlost připojení na polovinu. Druhým nejoblíbenějším tarifem je tarif s rychlostí 384 kb/s, s agregací 1:10 za 450 Kč (rychlost 50kb/s garantovaná, mesíční limit rovněž 10GB). V nabídce je také rychlost 512 kb/s s agregací 1:12 a garancí 50 kb/s za 480 Kč (limit dat také 10 GB). Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Prostě kvalitní internet, levný internet jde pouze ve velkých městech a na vesnice se sere!!

Miloslav Sova, 1. 5. 2007 (06:28):

Ahoj Tomáši,

dovolím si ti trochu oponovat a postavit se tak trochu na stranu bezdrátových uživatelů. Pozorní čtenáři našeho serveru možná zaznamenali, že nejsi takovým vášnivým zastáncem ADSL jak by se dalo usuzovat podle jednoho článku a před léty jsi pracoval s technologií WiFi prakticky každý den (když ještě většina našich čtenářů ani nevěděla, že nějaké WiFi vůbec existuje) – přesto jsi chtě nechtě v posledních letech trochu "zdeformován" prostředím v kterém se pohybuješ a také svým zaměstnáním. Nevím kolik dat stáhne Lukačovič (ten asi nemá potřebu tahat z netu nějakou muziku,filmy nebo mrskat po netu hry), věřím ti, že znáš podrobně statistiky provozu tisíců ADSL uživatelů a určitě i všech uživatelů sítě Wia. Každopádně moje zkušenost je taková, že já osobně na přípojce v práci stáhnu za 16 dní cca. 4GB dat a doma zhruba to samé. Popravdě řečeno v okruhu svých známých a kolegů v práci prakticky neznám nikoho komu by limit 3GB na měsíc vystačil. Víš dobře, že mám v paměti stovky tarifů bezdrátových sítí a u velké části z nich a prakticky u všech nekomerčních poskytovatelů jsou limity FUP daleko vyšší než u ADSL. Viděl jsem hodně ceníků kde byl sice limit 2GB, ale ne na měsíc, ale 2GB dat na 24 hodin.

Jenom pro zajímavost narazil jsem na opravdu štědrou FUP, kterou by se měli inspirovat všichni ADSL poskytovatelé v ČR. Jedna síť na Slovensku (ve Skalici) považuje za stahovače pouze takového uživatele, který za 30 dní dokáže stáhnout a přijmout víc než 20% teoretického maxima své linky. Teoretické maximum je tolik dat kolik by uživatel dokázal přenést, kdyby 24 hodin denně celý měsíc stahoval a odesílal data maximální možnou rychlostí. Teoretické maximum pro linku s rychlostí 1024 kb/s by mělo být nějakých 633 GB, tedy za notorického stahovače by u tohoto providera byl považován pouze takový uživatel, který by stáhnul+odeslal víc jak 126 GB dat měsíčně.

A už jsme o tom diskutovali spolu mnohokrát. Pokud 90 % uživatelů nepřenese víc než 3-4GB měsíčně, tak proč sakra alternativní poskytovatelé na základě tohoto faktu nenabídnou tarify s limitama 20,40,60 a 80 GB? Každopádně by možná stálo za úvahu oslovit pár našich spřátelených sítí, aby nám prozradili kolik v průměru přenesou dat jejich uživatelé. Možná by jsi byl sám překvapenej jak se liší chování uživatelů WiFi a našeho pořád hodně ušlápnutého ADSL.

Tomáš Kapler, 30. 4. 2007 (23:28):

mám k dispozici data tisíců uživatelů s limity i bez nich a ač to možná nechápete, tak prostě většina lidí stahuje pod 3 GB i když nemá žádný datový limit. Lidí jako vy je nula nula nic. Sám jsem IT profesionál, dělám s internetem 12 let, 12 hodin denně a přesto na mé domácí lince si vystačím měsíčně s 300 Mb/s, na firemní s gigem. Prostě nemám čas stahovat blbosti. Ivo Lukačovič (šéf Seznamu) stahuje měsíčně pod půl giga. Mám data i ze světa a ani tam to není příliš jiné. Vy prostě myslíte z té své škatulky a nechápete, že svět mimo vás je zcela jiný.

LordBexr, 30. 4. 2007 (20:48):

Ještě bych dodal. Když má někdo limit 3GB na měsíc a sotva se do něj vleze (jako průměrný uživatel), tak je jasný, že se do žádných datových experimentů nebude ani pouštět, protože by za to draze zaplatil. Datové limity brzdí rozvoj internetu

LordBexr, 30. 4. 2007 (20:45):

Článek jsem četl. Ti lidé mají menší datové přenosy, protože internet nevyužívají tak, jak by mohli. Já třeba měsíčně pod 50GB nejdu. Sleduji internetové televize a také docela stahuji. Existují třeba i internetové videopůjčovny. Navíc 50 procent lidí v ČR prý ještě internet vůbec nepoužil (jestli si tu statistiku pamatuji správně) a z těch zbylých 50ti může být velká část pouze povrchními uživateli (zkontrolují mail a konec). Podle mě je budoucnost zejména v datech.
Dále. K čemu je jim vyšší rychlost, když data nepřenášejí? Tato otázka zůstala nezodpovězená. K přečtení mailu, či novin na netu stačí každému bohatě i 256Kbps. A vyšší konektivita je dobrá opět pouze ke stahování.
A k instalaci wi-fi. Mám ten újezd net. Technici přijeli, vše nainstalovali, strčil jsem pouze kabel do počítače. Co je na tom složitého?
Horší kvalita, může být. Ale drtivou většinu času je vše v pořádku. Pokud by chtěl někdo internet vyloženě kvůli telefonování, lze se s nima dohodnout. Každopádně 95 procent času je odezva do 50ms, v průměru kolem 20ms.

Tomáš Kapler, 30. 4. 2007 (19:23):

že vy jste ten článek nečetl!

Nemáte vůbec ponětí jaké jsou potřeby lidí. Více než 90% lidí nikdy nepřenese více než 10 GB dat měsíčně a to i když mají neomezené nabídky. Pro ně je tedy mnohem výhodnější mít vyšší rychlost či nižší cenu, než neomezenost.

A proč není wifi jednoznačným vítězem – podstatně složitější instalace, v mnoha případech horší dostupnost, v naprosté většině případů horší kvalita, zejména pro moderní služby typu IP telefonování

LordBexr, 30. 4. 2007 (18:24):

No, lidičky. K čemu vám je rychlost, když vás stejně po chvilce skrouhnou na 128kbps nebo 64kbps? A navíc, k čemu vám je vyšší rychlost, než 1Mbit? Poznáte to snad při načítání stránek? Nejdůležitější je neomezenej datovej limit a tím pádem je jednoznačným vítězem wi-fi, protože se nemusíte o data starat. Rychlost taky solidní, odezva do 20ms, cena bezkonkurenční. Navíc je to připojení mobilní a nemusíte sedět doma. Tak mi řekněte, v čem jsou ostatní lepší a proč není wi-fi jednoznačným vítězem?

Tomáš Kapler, 29. 4. 2007 (23:23):

ano, neomezené připojení je určitě velmi dobrý motivátor, jsem proto rád, že alespoň jeden poskytovatel alespoň limity navýšil na trojnásobek. Těch 10 GB, nebo 20 u té 4 Mb/s varianty je podle mého dostatečné v dnešní době prakticky pro každého, s výjimkou pár lidí co permanentně mají puštění nějaký bittorent a stahují všemožné kraviny aniž mají čas se na ně koukout.
Co se týče upstreamu, to je vlastnost všech ADSL a pro naprostou většinu lidí to není problém. Bezdrátové připojení má zas nevýhody ve zpoždění atd. Takže pro >90% lidí bude třeba 3/0.2 Mb/s připojení lepší než 1/1 Mb/s připojení, a pro stejné procento lidí bude vhodnější o něco levnější varianta s velkým limitem, než zcela neomezené připojení, ale dražší. A to i u bezdrátů – mnohdy by zavedení nějakého limitu jednak omezilo sosání některých lidí a tedy by zlepšilo kvalitu pro zbytek, a navíc stáhnutá data mají svou cenu a uživatel, který platí pár stovek, ale stahuje mnoho desítek GB je pro poskytovatele ztrátový, resp. způsobuje, že poskytovatel musí platit dražší páteř, konektivitu a tedy na takového uživatele doplácí naprostá většina lidí.

Tomáš Kapler, 29. 4. 2007 (23:11):

Omluvil bych se jako autor za chybu, ale v tomto případě to není chyba moje – UPC toto pokrytí na svých stránkách neuvádí, ačkoliv již několik měsíců jsou ty nabídky spojené. Takže si stěžujte tam

Tomáš Kapler, 29. 4. 2007 (23:08):

autor článku je samozřejmě blb. Za tím co napsal si ovšem stojí.
Narozdíl od vás mám totiž nějaké znalosti a zkušenosti. A třeba se to zdá divné, ale většina lidí co má alternativní internetové připojení má pevnou linku, a to i když mohou používat ip telefonii. Zejména starší generace se špatně přesvědčuje, někdo nechce měnit čísla či platit dva litry za migraci, plus za nový telefon či bránu atd. 
V článku je o VoIP jasná zmínka, autor jej sám používá. Příště tedy lépe čtěte a kroťte své vyjadřování.

bramborka, 28. 4. 2007 (22:51):

No hele, jestli se už považuje UPC sloučené s Karnevalem, tak si laskavě uvědomte, že pokrytí je výrazně vyšší – z větších měst na Moravě je to např. Zlín a Otrokovice, v Čechách Plzeň a celý server (namátkou Ústí nad Labem, Teplice, Most)…

Petr, 28. 4. 2007 (11:54):

Zdravim vsechny.
Clanek mi udelal radost, mohl jsem si na jednom miste prohlednout a srovnat ceny/rychlosti a omezeni.Osobne jsem pripojen pres wifi,chodi nam to 1-3 Mbit, BEZ omezeni objemu dat.Sleduji, jak se nekolikrat navysila rychlost ADSL a kabelobych ,vetsinou pri zachovane cene.Nekdy pred rokem byla wifi v naší lokalite bezkonkurencni, a tohle navyseni ADSL mi moc radost neudelalo,uzirala me myslenka "velke firmy maji technologie a penize a prevalcujou wifi,na kterou jsem nedal dopusit". Vsude z reklam na me najednou skakaji rychlosti 2,4,6 a vice Mbit,; 2 Mbit uz okolo 480-500 Kc, (moje wifi 300/mesicne).
Ale vyhoda ,kterou bych nevymenil, je „svoboda“ ,kterou citim při neomezenem objemu dat down/up. Nejsem zadny blazen, co taha desitky Gb mesice,proste jeden mesic stahnu treba 2 Gb ,pristi 40, proste jak mam naladu a na co zajimaveho na netu narazim a co zrovna aktuálně potrebuji at pro praci,nebo zabavu.Mel jsem ADSL, a když jsem „vyplemcal zbytecne“ limit,
A pak jsem nahodou něco potreboval odesilat/stahovat a najednou to trvalo hodiny, i desitky hodin, bylo to dost neprijemne ..
Taky nepotrebuji zadnou extra rychlost ,ale co si budeme povidat,každý Mbit nahoru udela každému radost.
Ale když jsem uvidel, u ADSL a kabelových třeba (se srovnani s mou wifi)SICE neuveritelnych 6 Mbit down, ALE ! 300-512 kb/s UP ! ,při cene hodne přes tisíc korun, a co je dulezite, limity okolo 30-40Gb(a když nejake nabizene Adsl nemelo limit,tak zase up pouze 512).,zjistil jsem ,ze to není zase nic extra.
Takze jsem dosel k zaveru , ze je 100x lepsi mit „jen“ 1-3 Mbit down, ALE ,zase mame 1-1.5 Mbit UP !! (obcas potrebuji něco poslat o velikosti stovek Mb) ,ono pak po překročeni limitu posilat mail s kvalitnimi fotkami o velikosti 50 Mb,při rychlosti 64-128 kbs,i kdyby nadobre s 512, není opravdu nic prijemneho,když to mohu zpetne srovnat se současným pripojenim.
A co je dulezite, u wifi je téměř většinou bez omezeni objemu down / up.-samozrejme s shapingem ,který je potreba,(bez nej by ta sit nestala za nic) a  po preneseni dat mi to zase za nejakou hodku naskočí na plnou rychlost down / up .
Takhle jen muj pohled, na to ,ze i malinkate firmy a ruzna sdruzeni muzou ,když si to clovek
Celkove promitne,nabidnout o hodne lepsi pripojeni, nez obrovske firmy. To mi opravdu udelalo radost.Pokud ma někdo podobny nazor, budu rad ,když se zapoji do diskuze. Petr P.

Dan, 27. 4. 2007 (23:53):

Autor článku je buď prodejce DSL služeb nebo blb !!!Jinak nemůže napsat takovou blbost, že nabídka ADSL je výhodnější než kabelové připojení a že vlastně paušál za pevnou linku se nepočítá do nákladů za připojení, když chce pevnou linku. Pevná linka není na nic potřeba, jestli si autor nevšiml, dnes se běžně telefonuje přes internet přes VoIP (operátorů je dost a bez paušálu !!!!) Jen \"výpalné\" za pevnou linku zvyšuje cenu ADSL na téměř dvojnásobek ceny kabelového připojení a o případném objemu dat u ADSL ani nemluvím. Také dost podstatnou věcí je kvalita kabelového připojení, které je mnohem lepší než ADSl (měl se oboje a kabel je mnohem lepší a hlavně když si platím 8MB tak jej mám a ne jen max 6MB jako u ADSL !!!

Kategorie Technologie.

Diskuze: 43 Comments

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

, 21.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

, 28.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

, 4.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

Více bleskovek →

Články

Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

, 26.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

, 28.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

, 11.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

Mobilné služby počas dovolenky

, 10.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilné služby počas dovolenky

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

, 17.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

, 29.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci