Zapojte se do konzultací ohledně nového návrhu Všeobecného oprávnění pro 10 GHz pásmo.

, 17. května 2012

Od 4.5.2012 je možné veřejně konzultovat aktualizované všeobecné oprávnění č. VO-R/14/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz.

Vzhledem k tomu, že sdružení Internet pro všechny se problému, který vyvrcholil s příchodem zařízení PowerBridge M10 věnuje na svých stránkách již delší dobu (viz. článek Soumrak volného 10 GHz pásma…,  dovolujeme si majitele a techniky lokálních ISP upozornit, že své připomínky a návrhy mohou na ČTÚ zaslat nejpozději do 8 června 2012.

ČTÚ za tímto účelem zřídil na svých stránkách diskuzní místo, aby se však úřad připomínkami vážně zabýval je nutné je doručit oficiální cestou (nejlépe přes elektronickou podatelnu).

Internet pro všechny není poskytovatelem internetového připojení a to je jeden z důvodů proč nehodláme do diskuze o novém VO pro 10 GHz pásmo aktivně vstupovat. Lokální ISP si tedy pouze dovolujeme upozornit na dva trochu odlišné názorové proudy.

 První hromadný návrh připomínek s rozsáhlou argumentací připravovala skupina lokálních operátorů pod taktovkou Michala Peterky ze společnosti KPE. Návrh do dnešního dne podpořilo cca. 20 operátorů. Jedním z hlavních požadavků (pokud jsem návrh správně pochopil) je úplný zákaz TDD spojů pro 10 GHz pásmo.  Již dříve však ČTÚ při jednáních deklarovalo, že bude zachovávat „technologickou neutralitu“ protože Evropská komise doporučuje zjednodušit přístup k radiovému spektru.

Trochu odlišnou cestou se vydala společnost Alcoma, za kterou připomínky podal Jakub Rejzek. Tento návrh zákaz spojů TDD nepožaduje (protože ČTÚ úplný zákaz TDD předem téměř vyloučila), ale navrhuje taková technická opatření, aby vstup TDD zařízení na trh, neměl vliv na současné provozované typy zařízení.

Společnost ALCOMA spol. s.r.o. navrhuje pro změnu VO_14 pro volné pásmo 10,5 GHz tyto změny:

navrhuji doplnit pro zlepšení oddělení provozovaných systémů do VO_14  tyto věty do článku – 2 konkrétní podmínky:

 1.) Stanice musí být provozována v polarizaci vertikální nebo horizontální jak určuje norma ETSI 302 217-2-2 (bod 1.4 Channel arrangements and utilization) a příslušné doporučení CEPTu a ITU-R), s oddělením mezi polarizacemi min. 20 dB. Použití jiných polarizací není přípustné.

Zdůvodnění: zařízení, které používá jiné natočení polarizací než V/H nevyužívá přidělený kanál hospodárně a ve shodě příslušnými normami. Neumožňuje ani řádné oddělení polarizací, které je při koordinaci rádiových spojů jeden ze základních předpokladů.

2.) odstavec h) upravit na stanice lze provozovat pouze s anténami, které splňují standard Class 2 podle normy ETSI EN302-217-4-2.

Zdůvodnění: Přijmutí návrhů povede k jasnému oddělení provozovaných systémů polarizací a prostorem. Tato jasná technologická pravidla umožní lepší vzájemnou koexistenci rádiových spojů.

Dále dáváme úřadu podnět k jiné definici maximálního výkonu zařízení. Jmenovitá střední hodnota je definice vyzářeného výkonu v čase. U spojů TDD, které nevysílají kontinuálně, umožní přesahovat výkon ostatních FDD zařízení tím, že v přerušovaných časových úsecích (při běžném nastavení i násobkem nevyužitého časového intervalu) v režimu vysílání – příjem časového duplexu mohou díky definici výkonu střední jmenovitou hodnotou překračovat výkon ostatních systémů pevné služby o poměr časů vysílání – příjem.

Tedy budu – li ¼ času vysílat a ¾ času přijímat, při vysílání mohu použít 4 x vyšší výkon nežli kontinuálně pracující systémy.
Navrhujeme tedy do VO vložit větu:
Jmenovitá střední hodnota systémů TDD (nebo systémů s OFDM modulací) nesmí přesáhnout -15 dBm do anténního napáječe.

 A jak vidíte navrhované změny vy? Už jste zaslali své připomínky na ČTÚ?

 

Štítky: , .

Diskuze k článku

Miloslav Sova, 17. 5. 2012 (22:47):

A dostal se k nám další test PowerBridge M10. Za upozornění děkuji Marianovi Rychteckému. Zajímavé čtení: http://www.ok2kkw.com/00003016/ctu/ubnt_pbm10_test.htm

Kategorie Bleskovky.

Štítky: , .

Diskuze: 1 komentář

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

, 21.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rádi bychom Vás pozvali na naší ISP Roadshow zaměřenou na poskytovatele internetového připojení

Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

, 28.4. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aprílový prehľad udalostí zo života slovenských operátorov

Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

, 22.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Inovativní řešení plánování optických sítí FTTH

Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

, 28.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na workshop IPv6 v praxi – posledních pár dní na registraci.

Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

, 6.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sprintel jako první regionální operátor spouští novou síť v pásmu 3,7 GHz

IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

, 14.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem IT dovednosti teenagerů – mají se starší bát mladé generace?

MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

, 19.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPO spustilo veřejnou konzultaci nové mapy – intervenčních oblastí pro dotace NGA

UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

, 12.11. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPC hlásí výrazný růst tržeb i připojených domácností

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

, 4.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ruší vaše vysílače meteoradary? Nově máte 48 hodin na odstranění rušení bez sankce.

Více bleskovek →

Články

Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

, 26.1. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete čo má spoločné kotol s omrznutými trolejami a anténami?

Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

, 28.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Počasie počas Vianoc otestovalo pripravenosť operátorov

Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

, 11.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viete, že aj regionálni operátori majú zaujímavé vianočné ponuky?

Mobilné služby počas dovolenky

, 10.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilné služby počas dovolenky

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

, 17.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti nám pripomína, ako sa svet vďaka telekomunikáciám zmenil

Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci

, 29.3. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zo súťaže a etického podnikania telekomunikačných operátorov budú profitovať zákazníci