Contactel zahájil cenovou revoluci aneb teď je na řadě kvalita, dostupnost a přidané služby

, 23. dubna 2004

Začneme ale pěkně po pořádku. Minulý týden totiž britská společnost Point-Topic vydala
analýzu, která unikla pozornosti našich médií. Již dříve naše sdružení upozorňovalo na
neutěšenou situaci na trhu s ADSL připojením a na fakt, že se Česká republika spolu se
Slovenskem ocitla na posledních místech v žebříčku porovnávajících státy podle penetrace
ADSL připojení. Několik dní po naší zprávě, tento fakt potvrdila i společnost Point-Topic,
když ve své zprávě (která zatím není v plném znění přístupná pro veřejnost) uvedla Českou
republiku mezi třemi nejpomaleji se rozvíjejícími státy ohledně ADSL připojení. S Českou
republikou se o toto smutné prvenství dělí ještě Lotyšsko a Nový
Zéland.

Contactel odstranil hlavní překážku – vysokou
cenu

Pokud bych měl označit podle důležitosti hlavní důvody proč se u nás
ADSL rozjíždí tak pomalu, jednoznačně bych uvedl na prvním místě cenu ADSL a jeho
dostupnost. Kvalita služby, její rychlost, agregace a datové limity bohužel až donedávna
ustupovaly v rozhodování uživatelů neprávem do pozadí. V nedávné minulosti jsme se sice
mohli přesvědčit (a mnoho uživatelů to zažilo a dodnes zažívá na vlastní kůži), že cena
služby zdaleka není nejdůležitějším parametrem, přesto si musíme uvědomit v jaké
ekonomické situaci se nachází průměrná česká rodina a právě proto hraje cena ADSL v
rozhodování zákazníků pořád tu nedůležitější roli. Naprosto rovnocennou překážkou která
braní většímu rozšíření ADSL je malý počet pokrytých lokalit. Telecom slibuje, že tuto
překážku v nejbližší době velmi rychle odstraní – viz článek „Český Telecom podepsal
kontrakt na 200 000 ADSL portů
…“.

Již v minulém roce při spuštění
služby ADSL naše sdružení upozorňovalo na její vysokou cenu v porovnání s okolními státy.
Jaké byly ceny ADSL v době jeho uvedení na trh si můžete připomenout v článku „Jsme 6 krát dražší než průměr
EU
“. Od té doby nám výrazně vzrostla deklarovaná rychlost připojení (nevím, zda
se to samé dá říct o reálné rychlosti) a také o něco poklesla cena. Všichni uživatelé ADSL
zasvěceni do situace kolem zavádění této služby však čekali na rozhodnutí o propojení s
kterým si ČTÚ dával skutečně načas. Když na prvního apríla, možná také díky našemu žertu s
falešným rozhodnutím, vydalo ČTÚ skutečné cenové rozhodnutí, měli z toho zmatku zamotanou
hlavu nejen uživatelé Internetu. Bohužel cenové rozhodnutí zůstalo zatím pouze popsaným
kusem papíru, protože do dnešních dní žádný s alternativních operátorů neuzavřel novou
smlouvu s ČTc (rozuměj smlouvu zohledňující nové cenové rozhodnutí ČTÚ) a zdá se, že Český
Telecom opět volí jeho oblíbenou zdržovací taktiku.

Trpělivost však došla
významnému hráči na trhu s ADSL připojení společnosti Contactel. Ta se rozhodla nečekat na
ČTÚ až vyřeší jednotlivé spory alternativních operátorů s ČTc ohledně propojení
(mimochodem tyto spory se vlečou už také víc než rok) a nespoléhat, že by se snad někdo v
Českém Telecomu dobře vyspal a uznal, že zdržovací taktika škodí nejen alternativcům, ale
i jemu samému. Počátkem minulého týdne tedy Contactel (na můj vkus neslanou nemastnou
tiskovou zprávou) oznámil, že s okamžitou platností zavádí nové ceny ADSL, které už
vycházejí z nového cenového rozhodnutí. Jedná se velmi významný pokles cen, který si
zaslouží trochu víc pozornosti. Podívejme se tedy jak velké změně došlo v nabídce
Contatelu.

Podle informací které se nám podařilo získat, však téměř 90 procent
uživatelů využívajících ADSL od Contactelu tvoří firemní zákazníci. Zejméně pro ně jsme
tedy připravili i jinou tabulku, která zobrazuje ceny, kterých můžou na jednotlivých
variantách ADSL dosáhnout v případě využití nabídky s voláním s využitím volby operátora
(Contactel Duo). Slevy se odvíjejí samozřejmě od výše měsíčního telefonního účtu.

Rozhodli jsme se tedy nabídku Contacetelu podrobit bližšímu zkoumání a
výsledkem je můj dnešní druhý článek s názvem „Contactel ADSL – téměř
nejlevnější v Evropě
“ Jak již z názvu článku vyplývá, tato nabídka se svojí
cenou skutečně stala konkurenceschopnou i z globálního pohledu. V zmiňovaném článku jsme
podrobili nejlevnější tarif Contactelu srovnání s tarify ostatních evropských operátorů a
výsledkem bylo, že tarif Start´04 512/128 kb/s s 3GB limitem je třetím nejlevnějším
tarifem v Evropě. A jak si stojí tato nová nabídka v porovnání s ostatními nejlevnějšími
nabídkami konkurenčních operátorů?

Na vysvětlenou nutno
dodat, že vyšší cenu u posledních třech alternativních operátorů způsobil fakt, že v
jejich nabídkách si není možné odkoupit modem (alespoň jsme tuto možnost na jejich
webových stránkách nenašli), takže jsme do koncové ceny zákonitě započítali cenu za
pronájem tohoto zařízení.

Cena klesla. Teď musíme zvýšit
kvalitu
.

V současnosti pořád přetrvává stav, kdy jsou alternativní
operátoři stále pouze v roli přeprodejců ADSL služeb. Nemají tedy moc možností jak
ovlivnit kvalitu svého ADSL. Můžou sice využít jistá regulační opatření (například různé
datové limity) nebo Fair Use Policy, aby zamezili nadměrnému využívání nejlevnějších
variant ADSL ze strany některých uživatelů a následnému poklesu rychlosti u zbývající
většiny uživatelů, ale tím jejich možnosti končí. Nemohou si určit své vlastní rychlosti
ADSL, nemohou nabídnout jiné agregační poměry než jaké nabízí dominantní operátor ČTc,
nemohou nabídnou ADSL v jiných lokalitách a také nemohou nabídnout různé doplňkové služby,
které se vyskytují běžně v nabídkách operátorů z okolních států. Pojďme se podívat na
jednotlivé položky podrobněji.

Rychlost

Ačkoliv po
počátečních problémech při spuštění agregace začala rychlost českého ADSL pomalu vzrůstat
pořád nedosahuje úrovně běžné v státech EU. U zmiňovaného Contactelu byla podle posledních výsledků měření na serveru DSL.cz
průměrná rychlost 316 kb/s u základní varianty 512/128 kb/s což je celkem slušný
výsledek. Když si však porovnáme březnovou tabulku průměrně dosahovaných rychlostí českého
ADSL a srovnáme naměřené hodnoty s hodnotami, které naměřili uživatelé ve
Velké Británii, zjistíme že máme pořád co dohánět.
Průměrné rychlosti dosahované u ADSL
ve Velké Británii – březen 2004 (zdroj: http://www.adslguide.org.uk/)

Čím to
je, že naše ADSL je stále o něco pomalejší? Důvodů vidím hned několik. Jednak je to
nedostatek zkušeností s Fair Use Policy (jakási pravidla zajišťující rovnost všech
uživatelů). Zřejmě také technicky odlišně aplikovaná agregace ADSL. Stále velké cenové
rozdíly mezi nejlevnější variantou ADSL a ostatními variantami (s vyšší rychlostí a nižší
agregací) v důsledku čeho dochází ke koncentraci uživatelů na nejlevnějších a nejméně
kvalitních variantách této služby. No a jako poslední nejdůležitější důvod vidím velmi
malou rozšířenost ADSL a vysokorychlostního Internetu obecně. Zjednodušeně řečeno kdyby u
nás bylo 789 tisíc ADSL uživatelů jako ve stejně lidnaté Belgii, mnohem snadněji by se v
tomto počtu naředili extrémně aktivní uživatelé stahující několik desítek GB dat měsíčně
(a to už snad radši ani nezmiňuji, že v Belgii je dalších zhruba 488 tisíc uživatelů
vysokorychlostního kabelového Internetu). Nezbývá tedy jen věřit, že i u nás bude rychlost
stoupat s přibývajícím počtem uživatelů vysokorychlostního Internetu. Úplný přehled počtu
ADSL přípojek v 37 státech včetně přehledných grafů najdete v této sekci.

Datové
limity

Limity – ve světě poměrně často využívaný způsob, jak u
nejlacinějších variant ADSL jednoduše usměrnit chování uživatelů a zároveň dosáhnout velmi
příznivé ceny. Po jeho překročení zákazník platí předem stanovené částky za data přenesená
nad stanovený limit. Rezervy českého ADSL vidím především v způsobu účtování poplatků za
nadlimitní přenosy. Zatím co u nás operátoři účtují za každých započatých 100 MB, 1GB až
10 GB, tak v zahraničí je dost obvyklé spravedlivější účtování po menších krocích (za
každý 1MB), kde uživatel zaplatí pouze za data, která skutečně přenesl. Dobrým příkladem
může být například Holandsko (operátor
Planet Internet).

Co s úspěchem používají jinde a u nás to
nemáme?

Jako lahůdku na závěr si dovolím upozornit na některé zajímavosti
z nabídek zahraničních operátorů, které by měli zároveň posloužit jako inspirace pro naše
poskytovatele ADSL. Z přistupujících zemí má velmi zajímavou nabídku Slovinsko, které
kromě toho, že nabízí hned několik variant dosahujících na evropské poměry neobvyklých
rychlostí využívá i systém trojitých cen. Každá varianta slovinského ADSL tak má
cenu určenou pro fyzické osoby, právnické osoby a nejnižší cenu pro studenty. V Polsku si
zas mohou uživatelé za symbolický 1 PLN (polský zlotý) celý měsíc vyzkoušet službu ADSL a
teprve potom se rozhodnout jestli si službu ponechají nebo ne. Pro tamní uživatele je
velmi výhodná i možnost dočasně přerušit
(zmrazit) přípojku ADSL za poloviční cenu, než je obvyklý měsíční poplatek. Toto
opatření je výhodné v případě, že se uživatel nebude delší dobu zdržovat v místě svého
bydliště, ale ADSL si chce ponechat. Ve Francii má zas víc než 100
tisíc zákazníků operátora Free Telecom možnost přes ADSL sledovat několik desítek
televizních programů (více v tomto
článku
). Britský operátor PIPEX se zase rozhodnul, že nebude rychlosti svého ADSL
pouze zvyšovat, ale představil i variantu s nízkou rychlostí (150/70 kb/s) za velice příznivou měsíční
cenu
samozřejmě bez limitu na objem přenesených dat a instalaci + modem zdarma.
Zajímavý přístup zvolili ve Švédsku, kde tamní operátor Telia nabízí několik rychlostí
ADSL (2,8 a 10 Mbps) přitom všechny varianty mají stejnou cenu.
Nedá mi abych
nevzpomenul Slovensko,
kde se docela běžně uplatňuje i u variant určených pro domácnosti agregace 1:20 nebo 1:30
v důsledku čehož tamní uživatelé velmi často i ve skutečnosti dosahují deklarovaných
rychlostí (znám i případy, kdy ADSL v nočních hodinách dosahovalo vyšších rychlostí než
jaké si uživatel objednal).

Našlo by se ještě mnoho příkladů ze světa, které by
šly s úspěchem využít i na našem trhu. V diskusi pod článkem se s námi můžou uživatelé,
kteří měli (nebo mají) možnost využívat ADSL v jiné zemi, podělit o své zkušenosti.
Uvítáme jakékoliv informace o cenách ADSL v zahraničí nebo o případných jiných doplňkových
službách, které se nám do dnešního článku nevešly. A pro ty čtenáře, pro které zůstane i v
následujících měsících (možná letech) ADSL nedostupné jsme připravili seznam bezdrátových sítí (zatím
celkem 85 komerčních i komunitních projektů), v kterém si snad někdo z vás najde nějakého
budoucího poskytovatele Internetu.

Diskuze k článku

mahish, 12. 5. 2004 (18:45):

jo já jsem taky z centra a taky to tu máme až od nedávna…službu objednám dneska nebo zítra tak jsem zvědavý…

Marek, 28. 4. 2004 (21:34):

Ono to není tím, že by na tvoje město Telecom zapomínal. Jsem z centra Prahy a ADSL je u nás dostupné až ode dneška. Nicméně ceny mi stále brání ho využít, a tak nezbývá než zůstat u dial-up.

jA, 26. 4. 2004 (13:25):

jiz soucasne ceny jsou akceptovatelne, bohuzel ale kvalita je v pytli

GTS, PHA 4 , 512/128 1:50
packet loss cca 6%
pingy > 250ms
realna rychlost dle speedmeteru na dsl.cz cca 60-80 kbit/sec 24h, malokdy pres 100, jednou za mesic pres 150kbit/s

um.Trip, 26. 4. 2004 (09:40):

jedná se zhruba o tohle firma, která chce poskytovat adsl za levnější cenu musí CTc uzavřít novou smlouvu, což se zatím žádnému isp nepodařilo. Contactel si podle mě spočítal, že když zlevní již teď ale ne o tak velkou částku jeho tak měsíční ztráta se díky přílivu uživatelů bohatě vrátí => vyčkejte

fanis, 26. 4. 2004 (09:02):

Omlouvam se za pripadnou nepatricnost tohoto prispevku, ale rozhodl jsem se takto prispivat do kazde diskuse tykajici se "vysokorychlostniho" internetu. Delam to proto, ze do teto doby nemam sanci v okresnim meste, na sidlisti vyuzivat jakekoliv sluzby spojene s technologii xDSL. Duvodem je nepritomnost DSLAMu na me uzlove telefonni ustredne diky cemuz je pro me kazda (sebelepsi) nabidka bezpredmetna. Muj skromny zaver: dokud nejsou cihly, neni mozne stavet dum.

Kategorie Technologie.

Diskuze: 5 Comments

Navštivte také

Speedmeter Internetu pro všechny

Katalog Wifi sítí

Reklama:

Bleskovky

Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

, 8.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konferencia „Kam kráčajú telekomunikačné siete Slovensko 2018“ už za pár dní. Nepremeškajte registráciu.

Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

, 3.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní akvizice – Edera kupuje Metropolitní

ISP Futuretec 2018

, 21.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ISP Futuretec 2018

Vodafone kupuje UPC. Obchod musí ještě potvrdit Evropská komise.

, 10.5. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vodafone kupuje UPC. Obchod musí ještě potvrdit Evropská komise.

GDPR a efektivní sdílení pověřence na ochranu osobních údajů

, 27.2. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem GDPR a efektivní sdílení pověřence na ochranu osobních údajů

Kuki naděluje na Vánoce extra porci filmů a pohádek

, 18.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kuki naděluje na Vánoce extra porci filmů a pohádek

V zařízeních Compex WP54AG byla potvrzena bezpečnostní díra.

, 11.12. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem V zařízeních Compex WP54AG byla potvrzena bezpečnostní díra.

Seminář o GDPR se zaměřením na malé a střední ISP z Česka i ze Slovenska!

, 31.10. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seminář o GDPR se zaměřením na malé a střední ISP z Česka i ze Slovenska!

Více bleskovek →

Články

Jaká byla konference Kam kráčí telekomunikační sítě Plzeň 2018? 1/2

, 26.9. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jaká byla konference Kam kráčí telekomunikační sítě Plzeň 2018? 1/2

Kyberbezpečnost nejen v prostředí youTube

, 28.8. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kyberbezpečnost nejen v prostředí youTube

Pozvánka na Kam kráčí telekomunikační sítě Plzeň a seminář ke změnám ve spektru a k sítím 5G.

, 6.8. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na Kam kráčí telekomunikační sítě Plzeň a seminář ke změnám ve spektru a k sítím 5G.

Konference Futuretec 2018 – vyvážený mix odbornosti a dobré zábavy

, 9.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konference Futuretec 2018 – vyvážený mix odbornosti a dobré zábavy

Úspěšní youTubeři musí být vytrvalí

, 2.7. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úspěšní youTubeři musí být vytrvalí

 

Doporučujeme

Vybíráme nový notebook...

Takový byl seminář o GDPR v Olomouci

Dotace na vysokorychlostní internet...

Jak vypadá vysílač lokálního providera a proč by to mělo zákazníka zajímat?

Aby wifi doma fungovala.

Zpoplatnění bezlicenčních pásem by zdražilo internet, nebo snížilo jeho dostupnost

Internethome končí s bezdrátem. Nespokojení klienti často volí osvědčené lokální ISP.

Budeme mít internet z dronů a balonů?

Rychlosti internetu v lednu 2014, poprvé přes 70 tisíc měření a několik novinek

LTE? Žádnou mobilní revoluci nečekejte…

Proč PPF koupila českou a slovenskou Telefóniku?

Speedmeter IPV pro zařízení se systémem Android nově na Google Play

Mobilní revoluce nebo evoluce?

Mobilní bezdrátové datové přenosy v roce 2013

Waze – doprava na dlani

Stručný úvod do geosociálních sítí

Lednové rychlosti na internetu řečí grafů a čísel

Databáze knihoven a rozcestník pro knihovníky i poskytovatele připojení

Instagram – cesta k úspěchu

Naměřené rychlosti internetových připojení v prosinci

Sdílení a zálohování s Dropboxem

Webové aplikace s geolokací

Posílání datových balíků po Internetu

AirFiber24 – ostrý test z reálného provozu

Česká republika a rychlosti internetu podle Akamai

PPF Petra Kellnera se přihlásila do aukce kmitočtů. Překvapivý kandidát na čtvrtého operátora.

Pinterest – nová hvězda mezi sociálními sítěmi

Velké srovnání mobilního Internetu v České republice pro rok 2012

Google nejen vyhledávačem: Umíte správně vyhledávat?

Malware a jeho současné podoby

Soumrak volného 10 GHz pásma aneb kdo má zájem na jeho zarušení?

Odkazy odjinud


Tip: Navštivte sekci VoIP a porovnejte nabídku více než třech desítek operátorů!

Podporujeme:

www.sumavanet.cz i4eSmall.gif (2K) pravedneslogo.gif (5K)

Reklama:
cisco.com
Cisco

ujezd.net
ujezd.net